Artikelen

Duivensport 2017 “ Oost-Brabant, zorg beter voor onze duivensport !!!

Na een stilte van maanden hoor ik veel Brabanders praten wat gebeurt er allemaal. Waar is die voorzitter Maurice van der Kruk gebleven. Het antwoord is makkelijk te geven. Ik ga hem wat vragen stellen over hoe Brabant dingen hoort en wil weten?

Na een periode waar de duivensport achteruit holt komt snel de vraag hoe stoppen we dit gebeuren. Er moeten gedegen spijkers met koppen geslagen worden om de teloorgang te stoppen. We moeten zorgen dat we naar buiten geloofwaardig zijn. Dat we recht tot praten hebben en meer een sociaal draagvlak hebben.

HW: Wij moeten een bond worden met statuten en vervolgens een plan ter ontwikkeling. In Brabant werd jaren bestuurd door een voorzitter Jan Wijnen. Door een verschil van mening trad deze af. Nu hoor ik links en rechts zijn naam weer voorbij komen om opnieuw voorzitter te worden. Hoe werkt zoiets?

MvdK: Om voorzitter te worden zal je je kandidaat moeten stellen, je meldt je eerst aan als kandidaat en dan wordt door de vergadering door middel van stemming bepaald of je het wordt.

Jan Wijnen terug als voorzitter zou ik heel verrassend vinden. Wat ik uit zijn schrijven bij zijn aftreden begreep is dat hij teruggetreden is omdat de druk van mensen die meer inspraak wilden was toegenomen tot een voor Jan onacceptabel niveau. Met de toename van de wens van inspraak, neemt de druk dus alleen maar toe. Als je pretendeert dat meer inspraak geen probleem is dan kan ik het aftreden niet begrijpen. Oost-Brabant is gebaat bij een goede voorzitter die met het algemeen belang hoog in het vaandel zijn leden vertegenwoordigt.

HW Pretenderen is beweren of voorgeven dat het zo is, maar daar is in Oost Brabant geen sprake van.

HW: Zo werd ik vorig jaar aangenaam verrast door de goedkope NPO ring van 1. 25 euro. Voor vele een gebaar dat het toch wel kan een goedkope ring. Op de ringenlijst 2018 staat deze niet vermeld. Wel zag ik Unikon met 0. 15 cent verhoging per ring op de lijst staan. Later kreeg ik een mail dat je rechtstreeks tegen een staffelprijs de ringen rechtstreeks kan kopen. Vele zeggen de kwaliteit van 2017 was onvoldoende. Andere roepen het NPO heeft totaal niets over het ringenbeleid te zeggen. Wat is hierop het antwoord?

MvdK: Het NPO doet de in en verkoop van de ringen. Deze pak m beet 250.000 chipringen waar het om gaat dekken een deel van de kosten van het bureau NPO te Veenendaal. Wij bewaken ook de standaard en de kwaliteitseisen. In 2016 zijn alle partijen benadert om de 250.000 te leveren tegen de meest gunstige condities en die partij met de laagste prijs was spekkoper. Een groot deel van het voordeel is aan de leden teruggeven. In 2017 was duidelijk dat de leveranciers niet blij waren met deze besluiten. Sommige waren zelfs niet tevreden over de kwaliteit (wat overigens ook ingefluisterd kan zijn). In 2018 krijg je niet de NPO ringen van 2017. Er is toch weer gekozen voor chipringen van meerdere leveranciers en de prijzen zijn gebaseerd op dezelfde dekking van de kosten als voorgaande jaren. Het zal een jaar te vroeg zijn maar blijven druk bezig met het ontwikkelen van een formule voor de verkoop van de chipringen. Verder is het reglementair vastgelegd dat het NPO de distributie van chipringen organiseert. In de markt gebeuren er momenteel dingen, maar voor mij is het duidelijk, het gaat er om welke leverancier zich aan de gemaakte afspraken houdt.HW: Na stemming om een duivensport 2021 blijven er toch afdelingen over die hun eigen weg gaan. Afdeling 1 leert op in België, men zou hier disciplinaire voor gestraft kunnen worden. Graag uitleg hoe dit kan ? Afdeling 2 en 4 hebben ook tegen gestemd. Hoe kan een bestuur de mensen van leden op plaats twee zetten en voor eigen beding gaan. In Oost- Brabant hoor ik geruchten, dat bestuursbelangen belangrijker zijn dan wat de leden willen. Het gerucht gaat dat men de stemming wil terug draaien. Kan dit wel als de leden voor gestemd hebben?

MvdK: Het bestuur hoort uit te voeren wat de leden wensen. Laten we duidelijk zijn. Eigen belang gaat nooit boven algemeen belang. Dit blijft voor sommigen wel de grote uitdaging. Het bestuur moet dit niet uit het oog verliezen en het krimpen van de sport tegengaan en er alles aan doen het tij te keren. Sommige bestuursleden willen geen inspraak, maar bewegen wel tegen het algemeen belang. Afdelingen hebben rechtspersoonlijkheid dat hoor ik heel vaak, maar dat weten wij toch, en men denkt daarmee een eigen koers te kunnen varen. De vraag is wat willen de leden. Als je uitlegt wat wij met elkaar voor ogen hebben hoor ik van leden niet dat willen wij niet maar zou het iets meer van dit of dat kunnen zijn. Dat is wat anders wat ik van sommige bestuurders hoor.

HW: Op de site van de NPO staat een meldpunt van aanvallen van roofvogels? Afgelopen keer stond het er weer op. Zijn er resultaten en / of vorderingen?

MvdK: Momenteel hebben we nog steeds onvoldoende zicht in de aantallen. Betreffende de discussie met alle belanghebbenden willen we onze positie met feiten verstevigen. We moeten de aanvallen, liefst allemaal, blijven melden om daarmee de omvang van het probleem waarmee we in de sport te kampen hebben, goed in beeld te brengen en niet alleen op basis van emoties en meningen de dialoog te voeren over hoe de uitwassen te beperken.

HW: Op vele forums / gesprekken worden bijna geschetst, dat deze vorm van neutralisatietijd geen eerlijke concoursen geeft . De achterhand zou in het voordeel zitten. Heeft de NPO hier een inbreng in of is dit puur ZLU die deze taak heeft?

MvdK: Er is een commissie in het leven geroepen die een voorstel uitwerkt voor een nieuwe neutralisatietijd regeling. De eerste presentatie is gegeven in de Ledenraad van december 2016. De Ledenraad zal ook besluiten over het officiele voorstel van de door te voeren wijziging. Begin van dit vliegseizoen leek het erop dat er een nieuwe regeling zou zijn. moest een keuze gemaakt worden betreft neutralisatietijd. De ZLU wilde het op hun manier van start laten gaan. Het NPO wilde nog wachten. Op dit moment komen de ideeën samen om met een voorstel te komen over een aangepaste neutralisatietijd. De commissie Neutralisatietijd NPO en de ZLU bekijken dit en komen met een passend voorstel. Deze presentatie wordt vervolgens besproken, als het even kan in de sectie Marathon de komende maanden. Als alles blijft verlopen zoals het nu gaat kan dan in de Ledenraad van maart 2018 worden besloten over de nieuw in te voeren neutralisatietijd regeling NT2018.

HW: In Brabant zijn er steeds clubs die er mee op houden. Ze stellen zich de vraag wat voor criterium moeten we hanteren om verder te gaan of (helaas) te stoppen. Wat zijn richtlijnen voor leden die op de ledenlijst staan, hoeveel actieve inkorvende leden moeten er per vlucht zijn? Ik hoor hier in de buurt dat een nationaal inkorfcentrum per vlucht de lege plaatsen in de mand betaald om nationaal inkorfcentrum te mogelijk blijven? Zijn hier leidende gegevens voor of is dit ter invulling van de afdelingen zelf?

MvdK: Vele clubs hebben het moeilijk in een krimpende sport met stijgende kosten. Gezien de probleemgevallen die we in 2017 hadden moet de controle in stand kunnen blijven en zelfs toenemen. De werkzaamheden behoren gedaan te worden door voldoende personen om bijvoorbeeld inkorven vlekkeloos te laten verlopen. Door minder personen hetzelfde werk laten doen lost het probleem niet op. Nu worden clubs steeds vroeger in het seizoen creatief om verenigingen draaiende te houden. Mede door afhaken in het seizoen of deelname aan een andere disipline. Kortom de vraag hoeveel leden moet een club hebben inkorvend en wel of niet in ophaalroute meegenomen worden is ook een punt dat zeker deze winter besproken moet worden en vooral niet denken door het er niet over te hebben dat het zich oplost.

HW: Fondliefhebbers hebben het zwaar voor de kiezen met de nieuwe richtlijnen, die ingevoerd zijn in 2017. Verplichte deelname per vlucht, vrij inkorven verboden. Alle duiven moeten in concours meedoen. Fondduiven zijn verplicht om gechipt in de mand te gaan. Nu zijn er mensen die vragen om ergens anders waar dat wel mag in te korven? Kan hiervoor ook niet de regel komen dat je verplicht bent om afdelingsconcoursen altijd in je eigen vereniging in te korven behalve als de duiven niet meer opgehaald worden?

MvdK: In de ledenraad van 12-12-2016 maken we meerdere stappen en die doen we niet om de fondliefhebbers te pesten . Uniformiteit dient om alles te kunnen controleren. Logistieke problemen? Vraag naar de afdelingen om met oplossingen te komen. Vele fondliefhebbers hebben geen probleem met het afschaffen van invlieg duiven. Anderen, liefhebbers die zich principieel opstellen ten opzichte van het genomen besluit rijden 300 kilometer om het principe niet te verloochenen. Ik snap niet dat je 150 km heen en weer gaat rijden. De kosten zijn dan al hoger dan de chipringen waar het over gaat. We moeten dus inzicht hebben hoeveel duivenliefhebbers we hebben en deelnemen om je verantwoording uit te kunnen dragen. Dit is belangrijk voor het politieke draagvlak zeker 10 van de 150 Kamerleden hebben niets met duiven, dus met een mooi verhaal kom je er niet mee weg. We moeten kunnen vertellen hoe we het organiseren. Overigens ik wil zeker Barcelona niet inruilen voor iets anders als men dit denkt. Willen we niet meer ervaren wat er dit jaar met Barcelona is gebeurd dan moeten we het nog toekomstgerichter organiseren. In de toekomst komen we met een verhaaltje niet meer weg. Wat voorbeelden waarom de duiven over de antenne moeten: Hoe toon ik aan dat duiven van 1 april tot 30 september geënt en geregistreerd zijn? De marathon duiven voldoende getraind zijn voor de marathon vluchten? Of de jongen voldoende ervaring opdoen?

Je moet uiteindelijk beschikken over voldoende ervaring en bijvoorbeeld een soort duivenpaspoort waarin dit is vastgelegd.. Deze mogelijkheden zijn er wanneer we principes opzij zetten en niet blijven hangen in toen dit allemaal nog niet nodig was het tempo waarin wel is hoog en daar wil je op anticiperen.

HW: In op de hoogte staat al enige tijd weinig informatie over de (toekomstige) ontwikkelingen. Is het niet mogelijk per afdeling iets te melden en mogelijk om de informatie breder te krijgen? Bijvoorbeeld ook nieuws van de ZLU te vermelden? Ook bijvoorbeeld informatie over de diverse platforms binnen de NPO en hoe ze gaan werken?

MvdK: Een beleidspunt is om de informatie verbeteren. Dit moet namelijk zeker beter. Graag met hulp uit het land of afdeling beter gezegd. Ieders steun is welkom. We willen graag van alle leden hun e-mailadres. Dus hierbij nogmaals een oproep aan alle leden en secretarissen check je ledengegevens. Platform jong is tot 50 jaar. Transport: vervoer per afdeling en externe uitnodigen om dingen verder vorm te geven en omgang met nieuwe regelgeving doorvoeren, waar nodig in, duiven transport. Komende weken gaan we aandacht besteden aan de aanmelding voor deze platforms. Sport en spel gaat over de sport. Eventueel het spel bespreken maar ook heeft het spel genoeg mogelijkheden, zoals aantal vluchten en kampioenschappen, welke vluchtlijn, met welke aantallen er mag worden gevlogen, hoe gaat het verder met grensoverschrijdend spel, hoe zorgen we voor uniformiteit en synchroniseren we de nationale competitie. Het dient om duivenliefhebbers/coaches te behouden en anderen te enthousiasmeren voor de sport. De duivensport weer op de kaart zetten.

Tot zover mijn vragen en de antwoorden van Maurice van de Kruk. Met vriendelijke groeten, Henri Wittens

Nieuwsbrief Peter Boskamp

16 oktober 17
  Nieuwsbrief duiven - Oktober 2017 Antibiotica-Probiotica-Paratyfus   Regelgeving In een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat het ongebreidelde gebruik van antibiotica tot ongewenste nevenwerkingen...

Columnist in Spotlight

15 januari 18
Ik werd er gisteren fijntjes aan herinnerd....
28 december 17
  Het is er weer de tijd voor. Iedereen wenst...
19 december 17
Mooie middag gehad met de overnachters uit de...
07 december 17
Wordt aan gewerkt              Project late jongen dan toch maar...
04 december 17
Gisteravond schaatsen kijken, wereldbeker van...
10 november 17
Vorige week publiceerde ik een blog dat de...
02 november 17
Discussies zijn weer behoorlijk opgelopen. De...
16 oktober 17
Het winterseizoen is hier ook begonnen. Drie...
27 september 17
Eind September Vliegseizoen 2017 is weer...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new HobbyshopvanTilburg185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new Pigeonsports185x75 GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new PatrickSchepens185x75new msmduivensport185x75new komkom185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

16 januari 18
Donderdag 4 januari - Iets met nieuwjaar - Lichaam moet weer even wennen aan de...
15 januari 18
 Zeg het met bloemen. Tijdens de huldingen seizoen 2017 was er ook ruimte ingevuld voor 2...
14 januari 18
Met heel veel dank aan de Nederlandse fondspelers. Afgelopen weekend werd de 59e ZLU...
13 januari 18
Update ringen 2018 Het laatste nieuws over de ringen 2018 Wij hebben begrepen dat de...
07 januari 18
De besturen van Fiante, Fondunie 2000, SMN, SNZH en de besturen van de Fondclubs van...
06 januari 18
  42e Oostbrabantse Sterrenparade Actie Zorgenkind door de duivensport 21 Januari 2018 in...
04 januari 18
    Jan Van Oeckel, vader en schoonvader van Bart en Nance, is zeker mee verantwoordelijk...
01 januari 18
Auteur: 25 december 2017 Tijdens de nationale NPO dagen, dit jaar weer in...
23 december 17
… een fenomeen op zichzelf. Een man met een plan en eigenaar van steengoede stamduiven....
22 december 17
Eindejaarsaanbiedingen bij « Hobbyshop Van Tilburg » Folder 1folder...
21 december 17
In het vroege voorjaar van 2016 bemachtigde Arie Bustraan Pigeons via Pipa een door ons...
20 december 17
Mooi stukje over duivensport in Limburg

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40