Artikelen

Bijna lente!
Nog steeds koud en guur weer in Nederland, maar voor dat we het in de gaten hebben is het weer lente! Als we de weerberichten mogen geloven zitten we tegen het volgend weekend alweer in de dubbele cijfers. Hopelijk breekt de lente ook aan voor de nationale duivensport . Het NPO Bestuur zet hiervoor stappen en hoewel het een hele zware toer zal worden om de achteruitgang van de sport te doen keren is het zeker zo dat er een goed plan is gepresenteerd! Maar net als met stambomen, papier is geduldig en gaat het om de concrete acties die er op volgen.

Het is nog koud op de hokken, maar toch ben ik al wat voorbereidingen aan het treffen voor het koppelen van de kwekers eind deze week. Het moet er maar eens van komen. De vliegers doen al met enige regelmaat een toertje. Of ik een vlieghok koppel om de eieren over te leggen weet ik nog niet. Alles is geënt en ze worden nog eens ontwormd. In aanloop naar het koppelen iets meer PE korrel, iets vetter voer en af en toe Sedochol met APF. De stijgende temperatuur moet de rest doen deze week en hopelijk is de forme voldoende bij de kwekers om weer voor mooi nageslacht te zorgen. Als het net zo mooi wordt als 2016 ben ik meer dan tevreden. Een prachtige lichting.

Nog steeds volop werk en nog erg druk met TopPigeons. Er is nog steeds volop drukte op de TopPigeons.nl site en er zijn topveilingen tot en met einde Maart. Veilingen waarin nog steeds veel topmateriaal onder de hamer komt en qua prijzen komen er zeker buitenkansjes! Ook ben ik begonnen ism met André van Boxtel aan het traject voor de ontwikkeling van een eigen site. Gezien de series topprestaties de laatste 20 jaar en vanaf 2006 continu bij de besten hebben mijn duiven dat wel verdiend.Het ontwerp ziet er schitterend uit. Dan kan je aan hem overlaten!

As vrijdag RONDE TAFEL GESPREK met fondkampioen Arjan Beens in Middelharnis.

As vrijdagavond (zaal open 19.00 uur- start 20.00 uur) komt Arjan Beens op bezoek in Middelharnis in ons clubgebouw aan de Edison. In een Ronde Tafel gesprek zal ik trachten antwoorden te krijgen op vele vragen. Kijk er naar uit! Hopelijk zit de zaal net als de vorige keren bomvol


Daar in het Noorden en Oosten heeft hij het spelletje veranderd! Hij bracht door superprestaties , maar ook door zijn persoonlijkheid en presentatie naar buiten, het zelfbewustzijn terug in het Oosten van Nederland. Ook daar kan je winnen. Voor velen daar is hij een groot voorbeeld in de sport evenals die andere gigant Jelle Jellema.Ze kennen vele volgelingen.


Na een succesvolle Totale Verkoop werkt Arjan aan de opbouw van een nieuwe kolonie, maar zijn erfenis leefde dit jaar onder andere voort door de geweldige inbreng van zijn duiven bij Jelle Jellema.
Voor mij is dit het derde ronde tafel gesprek na eerdere sessies met Frans Bungeneers en Bas Verkerk. Kom op tijd want het belooft dus druk te worden.

 

Het NPO Bestuur en haar missie.

De duivensport verkeert echt in zwaar weer. Dat besef dringt zo langzamerhand bij iedereen door. Deels heeft het te maken met de tijd waarin we leven, maar het is zeker ook het gevolg van jaren pappen en nathouden en denken van het komt wel goed of na mij de zondvloed.
Het nieuwe bestuur is zeker niet op een gemakkelijk moment ingestapt en het siert ze dat ze het lef hebben deze in feite bijna failliete boedel (als het een bedrijf was) nog te willen redden.
En dat is super omdat duivensport een mooie sport is en er in Nederland nog meer dan 15 duizend mensen plezier aan ontlenen en mits er grondig wordt gemoderniseerd het zeker nog een mooie toekomst heeft. Wereldwijd wordt er nog steeds hoog opgekeken tegen de Nederlandse duif en de Nederlandse marathonduif in het bijzonder.

Het nieuwe NPO Bestuur heeft daarmee een zware erfenis op zich genomen. Als je iets overneemt heb je even de tijd om de zaak eens te overzien. Daarna moet je aan de slag. Ze zetten in op een fundamentele verandering van de organisatie van de sport.
Vrijdagavond heb ik met aandacht via de “live stream” naar de NPO meeting in Ede zitten kijken (ca 350 -500 kijkers). Niet verkeerd om dit zo aan te pakken. Iedereen die het wilde kon het volgen. Goed georganiseerd met een mooie huldiging voor de Olympiadegangers. Qua aanpak kwam het professioneel over. Er was over nagedacht. Deskundige sprekers en een mooie interactie via een app met de zaal. Allemaal heel positief.

Maar met alleen een goed verkooppraatje zijn we er nog niet. Er zal daadwerkelijk iets moeten gaan gebeuren wil de sport voldoende kritische massa blijven behouden om toekomst te hebben. Kijk alleen al naar de bezetting van de zaal met veel kalende 50ers- 60ers- 70ers. Het zal een hele toer worden om in deze tijd weer aantrekkelijk te worden voor nieuwe leden en concurrerend te worden met andere sporten.

De stap om een meer krachtige sportbond te vormen onder auspiciën van het NPO/NSF lijkt me een goede zet. Hiermee krijgen we veel meer power richting buitenwereld en dat is ook hard nodig in de lobby naar de verschillende ministeries. Bedreigingen genoeg voor onze sport.

Hiervoor moet ook de verouderde kiesmannen structuur worden opgeheven. Momenteel een belangrijk obstakel om veranderingen door te voeren. Hier zal wel een statutenwijziging en toestemming van dezelfde kiesmannen voor nodig zijn. Hopelijk hebben zij de wijsheid om dit inzicht te hebben zodat ze bedankt kunnen worden voor bewezen diensten. Alles valt of staat met deze stap.

De Kiesmannen vertegenwoordigen de afdelingen met hun vervoersorganisaties en het is de vraag of deze de macht zo willen overdragen. Er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden en rol van de afdeling. Heel het operationele gebeuren van de duivensport zit daar momenteel. Vele afdelingen waaronder bijv. mijn afdeling (afdeling 5: de grootste van Nederland) draaien prima (al jaren zonde invliegduiven trouwens). Zonder deze operationele kennis en de uitvoeringsorganisaties ben je nergens. Want ik zie de huidige NPO dit niet 1-2-3 overnemen! Moet je niet willen trouwens. Dat het gezonde verstand mag zegevieren.

Klantgerichtheid: de liefhebber centraal.

Een volgend punt is om de leden en de duiven meer centraal te stellen. In gewoon nederlands heet dat beter luisteren naar je klanten. Het meer zeggenschap geven van de leden via bijvoorbeeld een congres is het idee (met de mogelijkheid om de leden via de app hun mening te vragen over bepaalde zaken).

Uiteindelijk draait het om luisteren naar je klanten. Voor de programmavluchten was er geen alternatief voor het NPO. Voor de fondliefhebbers was er wel een alternatief, namelijk de ZLU. Op de zware fond hebben heel veel liefhebbers voor de ZLU gekozen, de deelname aan de nationale middaglossing is achteruit gehold. In het westen en zuiden is dat gigantisch. Velen hebben de weg gevonden naar de ZLU die een duidelijk en goed product biedt, een prima huldiging heeft. Mooi spel met internationale uitstraling en die inspeelt op de wens van de klant. En daar gaat het dus om! Dan mag het blijkbaar best iets duurder zijn!

Vorming van commissies: programma en fond apart

Daarnaast wil men voor zowel het programma als de zware fond commissies vormen die eea nader gaan uitwerken in afstemming met de leden. De te vormen Fondcommissie werkt één en ander uit voor de fond en de programmacommissie voor het programma! Hier gaat het momenteel bijna steeds mis in de uitvoering. Mensen beslissen nu mee over zaken waar ze geen enkel belang en gevoel bij hebben Essentieel is dat deze bemand worden met goede mensen met feeling en passie voor de duivensport die kunnen samenwerken en luisteren naar de basis, maar die ook begrijpen wat er nodig is om de duivensport weer aantrekkelijk te maken voor de toekomst. Laten deze commissies niet opnieuw het wiel uitvinden. Kijk ook eens in de la bij het NPO waar het goede maar ook dure rapport “Vlucht naar de Toekomst” zich nog bevindt. Toen afgestemd door de kiesmannen en een prima product waar mijns inziens 80% in staat en het is nu helemaal gratis.

Alleen met organisatieveranderingen komen we er niet. Er zal een nieuw fundament worden gebouwd. Daarvoor moet eerst worden gesaneerd. Er zijn gewoon teveel vluchten. Dat betekent dat iedereen eerst zal moeten inleveren en dat doet vaak pijn. Goede communicatie is van levensbelang in zo’n traject en daar gaart het ook vaak mis. In de duivensport heerst een groot gebrek aan vertrouwen, bovenal veel cynisme en weerstand tegen veranderingen. Dat is goed te begrijpen want lang is er door het NPO te weinig naar de klant geluisterd. De kunst is om bij een veranderproces een positief gevoel te laten ontstaan. Leden moeten er in gaan geloven en de schouders eronder willen zetten. Die wil proef ik zeker bij het Bestuur. Ik vind het daarom heel jammer dat er vooraf een aantal keuzes zijn gemaakt die veel weerstand hebben opgeroepen. Ook door een slechte communicatie. Dat leidt nu alleen maar af van het doel. Het gezond maken van de duivensport. Ledenbehoud en inrichting van de nieuwe structuur moet nu centraal staan. Dat is op zich al een hele klus.

Bij sport hoort ook eerlijke sport. Geen wedstrijd fraude en of oneigenlijk gebruik van middelen. Best een heikel punt en belangrijk voor gezonde sportbeoefening. We moeten daar zeker niet te naïef over zijn. Er is geld te verdienen met topprestaties en topduiven. De verleiding is groot om als er middelen zijn, waarvan zeker is dat ze prestatieverhogend zijn deze te gebruiken. Op beide terreinen is er een weg te gaan. Tav de fraudebestendigheid is de ZLU het verst. Ten aanzien van punt 2 in de volksmond doping genoemd, staat alles echt nog in de kinderschoenen. Een moeilijke problematiek dat goed moet worden aangepakt qua beleid en uitvoering. Zeker omdat het veel impact heeft. Voor de sport maar zeker ook tav het menselijk aspect. Beleid, aanpak, uitvoering het moet allemaal veel professioneler. En dat is niet gemakkelijk. Je doet het niet gauw goed want als er mensen positief worden bevonden leidt dat tot commotie.
Kijk naar België, de bakermat van de duivensport en NR 1 in de commerciële duivensport. Daar is het zelfs een politiek dossier geworden. Het lijkt dat een paar kleine jongens die geen advocaat kunnen betalen zijn geschorst. De grote jongens niet naar het schijnt.
In Nederland is er best veel heisa rondom de zaak van Kees Droog. Hoewel ik het inhoudelijk dossier niet ken vind ik dat zijn naam bijvoorbeeld veel te vroeg op straat lag. Zijn reputatie is naar de maan en je bent voor altijd verdoemd. Onderschat niet wat er op zo’n man en zijn gezin afkomt. Dat is een persoonlijk drama. Ik heb hem persoonlijke een heel klein beetje leren kennen omdat we een prachtige veiling voor hem mochten organiseren. Kees is een hardwerkende ondernemer die de duivensport als hobby heeft. En hij is een gedreven fondman. Niemand weet wat er precies is gebeurt, maar als waar wat er wordt beweerd ten aanzien van de gevolgde procedure en uitvoering van de controles rammelt het aan alle kanten en zal de burgerrechter er gehakt van maken. Eerst zal het Kees Droog veel geld aan advocaatkosten kwijt zijn, daarna de NPO en dus de NPO leden. Laten we daarom even een stap opzij doen en even rustig nadenken en één en ander heroverwegen. Het is nu een zaak die alleen verliezers kent. Laten we onze energie gaan richten op de noodzakelijke veranderingen in de sport! Daar gaat het nu echt om. Nog even en dan beginnen de vluchten! Gelukkig.

Korte notitie over het wel en wee op de eigen hokken en de actualiteit in de duivensport
Auteur Piet de Vogel, fondspeler, geschreven op persoonlijke titel en verboden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf dit elders te publiceren

Nieuwsbrief Peter Boskamp

16 oktober 17
  Nieuwsbrief duiven - Oktober 2017 Antibiotica-Probiotica-Paratyfus   Regelgeving In een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat het ongebreidelde gebruik van antibiotica tot ongewenste nevenwerkingen...

Columnist in Spotlight

07 december 17
Wordt aan gewerkt              Project late jongen dan toch maar...
04 december 17
Gisteravond schaatsen kijken, wereldbeker van...
10 november 17
Vorige week publiceerde ik een blog dat de...
02 november 17
Discussies zijn weer behoorlijk opgelopen. De...
16 oktober 17
Het winterseizoen is hier ook begonnen. Drie...
27 september 17
Eind September Vliegseizoen 2017 is weer...
10 september 17
Een week na Bergerac ontbreken er nog steeds 2...
07 september 17
Doorduwen, de jongen moeten nog worden...
21 augustus 17
Aardige mensen: ik kwam er zomaar een aantal...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new HobbyshopvanTilburg185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new Pigeonsports185x75 GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new PatrickSchepens185x75new msmduivensport185x75new komkom185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 december 17
2017 Prijsuitreiking 20 januari 2018, Oude Ade. SNZH Fond kampioenschap op de NPO & ZLU...
29 november 17
ZLU sterrenshow vindt plaats op zaterdag 6 jan, en zondag 7 jan, 2018 in de Rodahal te...
26 november 17
  Ook dit jaar weer de inmiddels zeer bekende actie Mensen voor mensen  Deze actie houdt in...
16 november 17
Elk jaar organiseert de NPO haar Nationale Dagen. Voor deze dagen geldt het thema...
08 november 17
Theo en Bernard Burgers uit Weurt winnen knap de Nationale Marathon 2017. Nu de boeken van...
06 november 17
De onderstaande pagina over Hooymans Pigeons wordt gepubliceerd in het “Thailand Year...
03 november 17
BERGERAC EEN PROOI VOOR DE VALE JAARLING VAN CORNE UIT OVERBERGDe overwinning op...
01 november 17
TopPigeons Road Tour Op bezoek bij Peet Solleveld Maasdijk Topper op de internationale...
31 oktober 17
Hier informatie over Zaalverkoop Heemskerk
24 oktober 17
Geachte sportvrienden, De reclamaties welke door u zijn ingediend bij de internationale...
16 oktober 17
In het kerkdorp Egchel ,Gem Peel en Maas, voorheen Helden-Panningen ,daar woont Wim...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40