K28-3-2019Nieuwsbrief Sectie MarathonAan de vooravond van het seizoen 2019.Voor de “Snelleremannen” staat het seizoen op beginnenof is het al begonnen, dan duurt het niet lang meer of wij mogen ook aan de bak. Voor het zover is willen we jullie bijpraten over de afgelopen winterperiode.Via de mail en vergaderingen zijn er enkele punten ingebracht door Marathonliefhebbers , onze sectie leden.Deze hebben wij omgezet naar voorstellen en ingediend voor de Algemene Ledenraadvan 9 maart jl.De oogst was niet erg groot maar wij blijven proberen jullie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en als lichtpuntjes mogen wij vermelden dat invliegduiven weer zijn toegestaan en is ook op de ALV aangenomen dat de 800meterregel geschrapt zal worden voor 2019.Voorstellen die het niet gehaald hebben zijn:-5ct verhoging per ring om meer budget te creëren voor mooie nationale huldigingen.-afschaffing kosten €175 voor taartvluchten en africhtingen.-vrachtduiven.-inkorven in andere afdelingen.De uitzonderinghieropis Limoges op 31 mei, de afdelingen 7,9,10 en 11 hebben deze vlucht dan op het programma staan en u kunt dan ook deelnemen vanuit andere afdelingen. Inkorven kan dan bij een NIC in 1van deze afdelingen. Wij gaan Compuclub vragenom 1totaal uitslag te publiceren waar u dan ook vanuit andere afdelingen op kunt staan.Ps.jaarlingen zijn hier niet op toegestaan.Sectie Transport :Van de sectie transport zijn er berichten doorgekomen dat o.a.de huidige losplaats van St.Vincent en Dax niet voldoen aan criteria die wij voor ogen hebben. Er zullen dus nieuwe coördinatenvoor deze 2 losplaatsen komen die we blijven vervliegen in het drieluik SaintVincent,Dax en Bergerac .Nationaal vliegprogramma:Iets wat al voor de laatste ALVwas aangenomen is het Nationaal vliegprogramma.Voor ons als Marathonliefhebbers is er aan het Nationaal programma niet veel veranderd maar hebben we wel wat meer mogelijkheden om op vrijdag te korven voor 1 nacht mand ( de veranderingen zijn per afdeling verschillend omdat we hiervoor niet allemaal hetzelfde hadden). ́Vergadering ZLU , NPO en Sectie Marathon:Op 11 februari is er een vergadering geweest met de ZLU , NPO enSectie Marathon. De bedoeling was om deze wat korter achter het seizoen te hebben maar met meerdere partijen is het altijd lastig een datum te prikken waarop iedereen kan.

 
De bedoeling van deze bijeenkomst is/was om afgelopen seizoen te evalueren en naar de toekomst te kijken.Voor de toekomst is gesproken om, als de aantallen duivenper vluchtverder zakken, het tijd wordt om 1 of meerdere vluchten te schrappenom zo vluchten met voldoende deelname/uitstraling te houden. Dit voor zowel NPO als ZLU.Ook is er afgesprokenomin de nabije toekomstte kijken om 1 vlucht samen, zowel ZLU als NPO, te vervliegen en dit zou bv int Marseille kunnen zijn.De 800meterregel is besproken en deze is in gezamenlijk overleg geschraptomdat we puur op snelheid de duiven willen klasseren en niet met straftijd of bonussen willen werken daar deze allemaal op aannames zijn gebaseerd.Voor het evalueren vonden wij(de sectie) dat er geen wijzigingen aangebracht moesten worden omdat er slechts op 1 vlucht de nieuwe NFO regeling is toegepast en1 vlucht vinden wij geen maatstaaf . Daar komt bij dat deze vlucht/uitslagook nietsvreemds liet zien. Wij hebben direct toegevoegd dat wij naar volgend vliegseizoen natuurlijk weer om de tafel gaan met meer praktijk voorbeelden en dat waar nodig aanpassingen willen aanbrengen. Wij gaan voor “zo eerlijk mogelijk”en als dat aanpassingen vergt zullen wij dit steunen.Afspraak met deZLU gemaakt dat we dichter achter komendseizoen gaan evaluerenom, indien nodig, meer tijd voor aanpassingen te hebben . NT commissie:De NT commissie heeft te kennen gegeven dat ze hun taak als volbracht zien en stoppen. Nu vinden wij als sectie dat het toch erg belangrijk is dat deze commissie weer bemand wordt en zijn we dus op zoek naar mensen met voldoende kennis/capaciteit en drive om hier in plaats te nemen.Bent u, of kent u, iemand die hiervoor geschikt is dan kan deze persoon zich melden op ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor kerngroep:Vanuit de afdeling 10 is Willem Tuten verhuisd naar afdeling 9 . Graag hebben wij van elke afdeling een lid in de kerngroep dus woont en speelt u in afd 10 op de Marathon ( dit mag NPO of ZLU zijn) en wilt u zich een paar keer per jaar inzetten voor onze geliefde Marathonvluchten dan kunt u zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. hebben wij nu van de ZLU vernomen(per mail en op hun site)dat ze nu toch de 800meterregel weer willen gaan toepassen voor hunnationale uitslag.Ook willen ze de Belgische NTgaan gebruiken. Hun motivatie is om een uitslag te krijgen die op de internationale uitslag lijkt.Wij betreuren deze gang van zaken omdat we in Nederland een uitslag hadden die daar 100% aan voldeed maar juist mede op aandringen van de ZLU vorig jaar is veranderd. Met wijze mannen van de NTcommissie is er destijds gekeken om een formule te ontwikkelen die een zo eerlijk mogelijke uitslag tot gevolg zou hebben. Dit is toen de NFO geworden en tot nu toe werkt deze tot volle tevredenheid en gaan we dat ook zo houden.Indien er op grond van uitslagen gaat blijken dat het toch eerlijker kan gaan we daar natuurlijk voor, nu is veranderen niet nodig en niet volgens de afspraak.Tevens vliegen wij in Nederland onder het wedvluchtregelement van de NPO en gaan wij er van uit dat men zich daar aan gaat houden.LedenvergaderingIn het najaar zal er weer een ledenvergadering zijn van onze sectie waar u dan weer van harte welkom bent . In de zomer spelen ook wij als bestuur met duiven en heeft dat onze voorkeur boven het besturen maar loopt u tegen “marathonzaken”aan laat het onsdan weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u daar voorstellen indienen die wij dan gaan behandelen op de ledenvergadering in het najaar.Hebt u deze nieuwsbrief ontvangen maar wilt u deze nietontvangen omdat u geen lid bent van de sectie Marathon , dan kunt u uw instellingen veranderen op mijn.duivensportbond.nl. Rest mij u allen een mooi marathon seizoen te wensen namens de sectie marathon.Vergeet vooral niet te genieten van onze mooie hobbyen draag hem positief uit !Sportgroeten,Benno Kastelein