Voorwoord


Nog enkele dagen en dan is het zover. Het kerstfeest is daar weer. Dit is de 2019e keer dat dit feest gevierd zal worden. De vieringen en herdenkingen van het kind Jezus wat in Bethlehem werd geboren. Ook een moment van bezinning zo aan het einde van het jaar. Dit vaak samen in gezellige sfeer met familie en vrienden onder het genot van een goede maaltijd.

Hij kwam naar deze wereld om vrede te brengen en rust. Dat was Zijn doel. Hoe anders is het zoveel jaar later in een samenleving  waar zoveel onvrede en onrust is. Als we terug kijken op het afgelopen jaar: Een aanslag in Utrecht, het vermoorden van een advocaat, de natuurrampen en ga zo maar door. We vinden het ‘even’ erg en we gaan weer door. Rustmomenten zijn er niet of nauwelijks. Reflectiemomenten evenmin.

Als we naar onze geliefde duivensport kijken is het momenteel niet anders. De tijd gunt geen rust en reflectie meer. De vernieuwingen gaan door in hoog tempo. In onze sport ligt dat vaak wat gecompliceerder. Vernieuwingen zijn moeilijk voor vele mensen. Het is goed om verder te kijken dan het moment. In een tijd van haast kan je opeens voor voldongen feiten te komen staan. Dat is in onze sport niet anders. Er is wel lef voor nodig om dit onder ogen te durven zien en hier ook actie op te ondernemen. Dat is wat er ook afgelopen jaar weer is gebeurd. De aansluiting bij de huidige maatschappij mist volledig. Ondanks de vele positieve berichten dit jaar in de media, waar het vooral om geld gaat van verkochte duiven, is er nog geen groei. Het doel van vernieuwen is mensen benaderen in de wereld waar in zij leven. Niet met verouderde technieken en nostalgische gedachten. De nostalgische gedachte van duivensport is en blijft het verzorgen van duiven en deze zien thuiskomen van de wedstrijd. Dat zal nooit veranderen. Maar om hier meer mensen bij te willen betrekken zullen er wel dingen moeten veranderen….. We willen allemaal als duivenliefhebber toch het gevoel kunnen overbrengen van euforie wanneer een duif thuiskomt of wanneer er een mooie prijs is gewonnen? Dat doel zullen we niet bereiken wanneer we de rem er proberen op te gooien.

Ook dit jaar zijn er weer veel zaken gepasseerd. Er is veel werk verzet door liefhebbers, vrijwilligers en bestuurders. Allemaal met dat ene doel: onze duivensport samen bedrijven! Laten we dat ook in 2020 op een goede manier met elkaar voortzetten.

Fijne kerstdagen toegewenst samen met uw geliefden! Een gezond, voorspoedig en succesvol 2020! Geniet van uw duiven!

Esther Noorderijk, Maurice van der Kruk, Frederik Dekker en Willem van Breene 
 
 
 
 

NPO BESTUUR
Nieuws met betrekking tot ECS


Op 1 november jongstleden heeft u in Op (de) Hoogte kunnen lezen over de ontwikkelingen en voortgang met betrekking tot ECS. Het tweede rondetafelgesprek met alle partijen en de individuele gesprekken waren toen gevoerd. Donderdag 19 december heeft er overleg plaatsgevonden met de ECS Leveranciers, de ECS Commissie en het NPO Bestuur en wij zijn verheugd dat we u - zoals beloofd vóór kerst - kunnen informeren over de stappen die gezet zijn. Het proces gaat daarmee een volgende fase in.

Korte terublik
Afgelopen maanden hebben de zes ECS leveranciers aan NPO Bestuur en de ECS Commissie hun visie, mogelijkheden en toekomstbeeld met betrekking tot ECS gepresenteerd. Deze gesprekken zijn zeer openhartig geweest, zo hebben alle partijen ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie gedeeld. Aansluitend heeft het NPO Bestuur de vragenlijst van alle leveranciers en de ECS Commissie beantwoord. 

Specificaties op hoofdlijnen vastgesteld
Deze input heeft geleid tot het opstellen van specificaties op hoofdlijnen. In het overleg van donderdag 19 december is er uitgebreid gesproken over de specificaties en zijn deze vastgesteld met de afspraak om de specificaties gedurende de rest van het proces steeds verder te verfijnen. Op 12 februari 2020 staat een volgend overleg gepland met daarbij de afspraak om periodiek (1 keer per 4-8 weken) samen te komen om stapsgewijs  meer gedetailleerde specificaties en mogelijkheden uit te werken. Hierbij wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden en ervaringen van 25 jaar ECS.

Ook is besloten om de reguliere geplande update van 2021 uit te stellen, In plaats daarvan richten we ons gezamenlijk om in 2022 of 2023 liefhebbers de keuze te kunnen bieden tussen:
 • reguliere update huidig ECS systeem
 • overstap naar nieuw ECS systeem
Het uitstellen van de geplande update van 2021 zorgt dat we de kosten - ongeacht de variant waar liefhebbers te zijner tijd voor kiezen - beheersbaar houden. 

Benutten van nieuwe mogelijkheden
Om bij te blijven is het noodzakelijk om te veranderen, want "als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg". Om onze sport te laten profiteren van nieuwe mogelijkheden én om deze toegankelijk te maken voor nieuwe doelgroepen is vernieuwen noodzakelijk. Liefhebbers die echter de huidige mogelijkheden voldoende vinden, blijven de kans houden om hun bestaande ECS-systeem te blijven gebruiken, mits ze blijven voldoen aan de vernieuwde eisen voor 2022/2023. In het verleden waren er ongeveer iedere vijf jaar nieuwe eisen waaraan de systemen moesten voldoen en dit verandert nu niet.

We kijken terug op een constructief en opbouwend overleg en kijken uit naar de volgende stap(pen) in 2020. Uiteraard houden we u ook in 2020 op de hoogte van de voortgang.
 

NPO BESTUUR
Ontwikkelingen.....
 

Op 11 december jongstleden hebben we alle liefhebbers over een aantal belangrijke thema’s en over de doelen die we willen realiseren geïnformeerd. Om deze doelen te realiseren heeft het bestuur veel werk verricht. Ook hebben we in onze brief aangekondigd een bestuursverkiezing te organiseren. Afgelopen week hebben we alle (reserve) afgevaardigden en secretarissen van de Afdelingen, Secties en Platforms geïnformeerd over een vergadering van de ledenraad NPO op 14 maart 2020 aanstaande. Daar worden de nieuwe bestuursleden gekozen.

Om te zorgen dat ook u als liefhebber weet wat er is gecommuncieerd en hoe het proces er uit ziet, delen we de NPO Update en de profielen van de bestuursvacatures, zoals deze 18 december gedeeld zijn met alle (reserve) afgevaardigden en secretarissen van de Afdelingen, Secties en Platforms, ook graag met u. 
 
NPO Update
Profiel Algemeen bestuurslid
Profiel NPO Voorzitter
Profiel NPO Secretaris
Profiel NPO Penningmeester
 
 

NPO BUREAU
Bereikbaarheid NPO Bureau

 

Het NPO Bureau is vanwege de feestdagen gesloten van 23 december 2019  tot en met 1 januari 2020.
 
Uitsluitend telefonisch bereibaar voor vragen over de verzonden vaste vaste voetringen en chipringen
Heeft u komende periode vragen over de verzonden vaste vaste voetringen en chipringen dan zijn wij op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 026-4834150.
 

ODH verschijnt op 10 januari 2020

 

De eerst volgende editie van Op (de) Hoogte verschijnt op vrijdag 10 januari 2020. Kopij kan worden aangeleverd tot 9 januari 12.00 uur via //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

AUTOMATISERINGSCOMMISSIE
Duivensport en de digitale snelweg


Het huidige tijdperk wordt gekenmerkt door allerlei technische ontwikkelingen en digitale (on)mogelijkheden. Daar kunnen en moeten we als duivensport onze ogen niet voor sluiten. Belangrijke zaken in dit verband zijn genoemd tijdens het Ledencongres op de afgelopen manifestatie en op de sectievergaderingen:
 
 1. Het meer gebruiksvriendelijk maken en ondersteunen van verenigingswerkzaamheden
 2. Het zoveel mogelijk geautomatiseerd beveiligen van onze concoursen. Dit houdt o.a. in het definiëren wat centraal vastgelegd moet worden in de leden- en ringenadministratie, waarbij gedacht moet worden aan hoklijsten, entlijsten e.d.
 3. Ontwikkelen van en definiëren van randvoorwaarden van de ECS systemen in overleg met de ECS commissie
 4. Het ondersteunen van de kantoorautomatisering
 5. Het opzetten en beveiligen van een databank met liefhebber- en vluchtgegevens, een algemeen toegankelijke opslag van gegevens van liefhebbers en uitslagen (de veelbesproken cloud)
 6. Het opzetten en beveiligen van een elektronisch stemsysteem om individuele leden te betrekken in de besluitvorming in de secties
 7. Het inventariseren van de bovengenoemde veranderingen ten aanzien van onze reglementen
Om deze zaken te ondersteunen heeft NPO bestuur een automatiseringscommissie in het leven geroepen om na te gaan hoe we vanuit landelijk perspectief een en ander het beste vorm kunnen geven. Van belang hierbij is te constateren dat de digitale snelweg misschien niet zo snel gaat als sommigen van ons zouden willen. In de eerste (oprichtings)vergadering van de commissie op 3 december is nadrukkelijk afgesproken dat we rekening zullen (moeten) houden met voorlopers van de nieuwe ECS systemen, maar ook met een grote groep afwachtende liefhebbers, die vooralsnog hun vertrouwde huidige systeem willen blijven gebruiken. Beide groepen zullen ondersteund moeten worden en dat zal de uitdaging voor de automatiseringscommissie in nauwe samenwerking met de commissie Elektronische Constateer Systemen worden.

Voor het welslagen van de verdergaande automatisering is dit naar onze mening een noodzakelijk uitgangspunt. Dit zal het speerpunt van de commissie zijn: oude en nieuwe systemen die naast elkaar gebruikt kunnen worden en elkaar niet in de weg staan. Onze commissie zal ook de financiële gevolgen voor de liefhebbers wegen in haar adviezen en inzicht geven in deze financiële gevolgen aan alle leden. De automatiseringscommissie bestaat uit: Ardy Bullee, Bas Drinkwaard, Frank Jacobs, Hans van der Veer, Ron Hanegraaf en Geert Schuurmans. Ondersteuning vanuit bestuur en bureau is geregeld en extern zal Gerard Jongerhuis als programma manager zijn steun geven. Via Op de Hoogte zullen we u regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.
 
Namens automatiseringscommissie
Geert Schuurmans
 

NPO BUREAU
Klaar voor verzending


Alle inpakwerk is gereed. De ringen worden vandaag aangeboden voor verzending en komende week afgeleverd. 
 
 
informeel overleg concept vliegprogramma 2020


Er is contact geweest tussen de Afdelingen, Secties en Platforms en het NPO Bestuur om bij elkaar te komen voor informeel overleg over het concept vliegprogramma 2020. Dit om eventuele verduidelijkingsvragen en mogelijke problemen op voorhand met elkaar te kunnen afstemmen. Dit geeft de afdelingen dan weer de mogelijkheid om de leden in de algemene ledenvergaderingen een eenduidig programma voor te leggen. Eventuele amendementen kunnen dan met afstemming en goedkeuring van de leden tijdig ingediend worden voor de Ledenraad van 25 januari 2020.

In eerste instantie hebben we gekeken of het mogelijk was om zaterdag 21 december bijeen te komen. Vijf van de 17 vertegenwoordigingen hebben hier positief op gereageerd. Helaas bleek de wens om op zo kort mogelijke termijn te overleggen, niet haalbaar te zijn op 21 december. Het voorstel is daarom nu om maandag 6 januari 2020 bij elkaar te komen, locatie Zaal Verploegen in Wijchen, aanvang 20:00 uur. 

Concept vliegprogramma 2020
 

IN DE MEDIA
 

Artikel HLN
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden. Tot einde van het jaar onder meer de volgende activiteiten: 
 • Tentoonstelling PV Nooit gedacht (Ochten)
 • Tentoonstelling PV Velp (Velp)
 • Tentoonstelling PV De Vredesduif (Lepelstraat)
 • Tentoonstelling PV De Snelvlieger (Haarlem)
 • Tentoonstelling + bonnenverkoop PV De Zwaluw (West Kapelle)
 • Tentoonstelling PV Welkom (Uden)
 • Tentoonstelling PV Vliegensvlug (Knegsel)
 • Tentoonstelling PV De Ordonnans (Opheusden)
 • Hokkenshow PV De Rijnklievers (Katwijk)
 • Grootse Viertallenshow (IJsselstein)
 • Clubtentoonstelling PV Tot Weerziens (Nieuwendijk)
 

DUPLICATEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 20 december 2019 
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
Aangevraagde kopie eigendomsbewijzen
 

WEDSTRIJDEN

Kampioenen 2019

 

Zaterdagavond 30 november zijn in het Holland Duiven Huis de kampioenen gehuldigd. In een volle, sfeervolle zaal was het podium telkens gevuld met vele liefhebbers. Een mooie beloning voor de knappe prestaties van het afgelopen seizoen. In ODH hebben we afgelopen edities een overzicht van de winnaars van een diverse categoriën opgenomen. Dit keer de resterende categorieën van de senioren.

Klik hier voor de eerdere vermeldingen: Op de site van compuclub zijn alle uitslagen te vinden.
 

 

Duifkampioenschap Eendaagse fond

Eendaagse fondkampioenschap aangewezen

Eendaagse fondkampioenschap onaangewezen

Duifkampioenschap Eendaagse fond jeugd

Duifkampioenschap Marathon

Marathon kampioenschap aangewezen

Marathon kampioenschap onaangewezen

Winnaars Sectorale Marathonvluchten

Duifkampioenschap Midfond

Midfond aangewezen

Midfond onaangewezen

Nationaal winaars


Ladies League Pigeon Champ

Ladies League Not nominated Champion

Ladies League Nominated Champion

General Champion Ladies League

Uitslagen 2019
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40