Beste stemmers,

 
Bijgaand ontvangen jullie de publicaties die geplaatst zijn op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/reddeduivensport/
 
De informatie heeft betrekking op:
- de stemverhoudingen binnen de NPO-ledenraad
- het huishoudelijk reglement
- het NPO-bestuur en de bestuursverkiezing
 
Veel stemmers hebben gevraagd waarom wij ons manifest niet geplaatst is op duivenmarktplaats en/of het spoor der kampioenen. Uiteraard hebben we dit wel verzocht, maar beide hebben aangegeven ons manifest niet te willen publiceren. De één omdat ze aangeven hun onafhankelijkheid te willen waarborgen, de ander omdat aangegeven is zoveel negatieve berichten te ontvangen dat het te veel is.
 
Uiteraard roepen we iedereen op om de informatie zoveel mogelijk te verspreiden, zodat we met elkaar een verandering teweeg kunnen brengen.
 
Alvast bedankt.
 
Hartelijke groeten,
 
De actiegroep
 
30-12-2019

Beste NPO-leden,


Graag willen wij u informeren hoe de stemverhoudingen zijn binnen de NPO-ledenraad.
De stemverhoudingen zijn als volgt, de afdelingen hebben per 1.000 leden 1 stem. Op dit moment hebben de 11 afdelingen tezamen 14 stemmen in de NPO-ledenraad.


Sinds mei 2017 zijn de statuten aangepast, hierin zijn de secties en platformen opgenomen. Ook zij hebben stemrecht in de NPO-ledenraad, sinds maart 2018. We hebben 4 secties, te weten VitesseMidfond, Dagfond, Marathon en Jonge duiven. Daarnaast zijn er 2 platformen, Transport en Jonge liefhebbers NPO. Deze secties en platformen hebben ongeacht de aantallen aangesloten leden 2 stemmen. Dit maakt dat zij tezamen 12 stemmen hebben.


Zoals iedereen weet lopen ledenaantallen terug, dit betekent dat afdelingen die nu nog 2 stemmen hebben, in de toekomst naar 1 stem gaan. Als dit gebeurt, betekent dit dat de meerderheid van de stemmen in handen is van de secties en platformen.


Dit betekent dat de leden die nu nog denken dat ze uit kunnen gaan van de kracht van de eigen afdelingsbestuurders bedrogen uitkomen. De meerderheid van de afdelingen heeft niet meer de meerderheid van de stemrechten in de NPO-ledenraad.


De NPO-leden hebben de kans gehad zich op te geven voor 2 verschillende secties. Voor de mensen die dit niet gedaan hebben, zijn zij automatisch door het NPO-bestuur ingedeeld in 2 verschillende secties. Leden die het niet eens zijn met de indeling kunnen hiertegen bezwaar maken bij de NPO.


Het is ook goed om te weten dat de leden van de afdelingen, dezelfde leden zijn als de leden van de secties en platformen.


Als je dan artikel 28 lid 8 van de statuten NPO leest staat dat iedere kiesman/vrouw vrij mandaat heeft om te stemmen. Dit betekent dat een afgevaardigde die zijn/haar leden moet vertegenwoordigen kan stemmen zoals hij/zij dit zelf wenst te doen. De kiesmannen/vrouwen zijn de stemgerechtigden van de afdelingen, secties en platformen.


Als je dan het sectiereglement leest, waarin staat bij artikel 5 lid 1 en lid 2 sectiereglement, artikel 4 platformreglement, dat de secties/platformen zaken dienen te regelen uitsluitend betreffend de eigen sectie/platformen. Dan is het wel opvallend dat ze in de NPO-ledenraad toch 2 stemmen hebben waarbij ze mandaat van stemrecht hebben, betreffende zaken niet behorende tot hun eigen sectie/platform. In de statuten is niet opgenomen dat zij alleen stemrecht hebben zover het hun taken betreft. Nee, er is stemrecht over alle onderwerpen waarover gestemd wordt.


Het platform Transport vertegenwoordigd de afdelingen. Dat zou moeten betekenen dat als de meerderheid van de afdelingen voor of tegen stemmen het platform Transport niet anders kan stemmen dan de meerderheid van de afdelingen


Kortom er staan nu wijzigingen op het programma betreffende huishoudelijk reglementen van de NPO en iedereen is vrij hierover te stemmen.


Wat nu de praktijk zou kunnen zijn is als de meerderheid van de afdelingen tegen stemt en alle secties en platformen voor stemmen, dat de wijzigingen van het huishoudelijk reglement aangenomen worden, terwijl de meerderheid van de leden binnen afdelingen tegen gestemd hebben.

In een volgend stuk zullen wij deze wijzigingen die voorgesteld zijn in het concept huishoudelijk reglement met u delen.
De actiegroep

 

Facebook publicatie 1 januari 2020


Beste NPO-leden,

Allereerst een gezegend 2020!!


Zoals eerder aangegeven willen wij u informeren op de komende wijzigingen in het huishoudelijk reglement NPO.
Afdelingen:
De afdelingen worden in het huidige reglement als zodanig vernoemd. In het nieuwe conceptreglement als afdeling/vlieggebied. Dit is al ter voorbereiding op wijzigingen van de huidige afdelingen in vlieggebieden, waarbij de afdelingen komen te vervallen.


Basisverenigingen:
Nu dienen basisverenigingen nog 12 leden minimaal te hebben, dit wordt verhoogd naar minimaal 15 leden.
Om te kunnen inkorven zijn minimaal 5 en 7 liefhebbers noodzakelijk. 7 liefhebbers bij NPO-vluchten en sectorvluchten, de overige vluchten 5 liefhebbers. Ook dit wordt verhoogd voor alle vluchten naar minimaal 8 liefhebbers.


Jeugdleden:
Jeugdleden hebben nu geen stemrecht in basisverenigingen volgens het huidige reglement. In het nieuwe reglement krijgen zij wel stemrecht, als dit wordt uitgeoefend door ouders, voogden of verzorgers die de verantwoordelijkheid dragen.
Nu kan het bestuur van een afdeling leden, ouder als 18 jaar met een verstandelijke handicap, dispensatie verlenen om deze mensen te laten deelnemen aan competities voor jeugdleden. Dit kan in het nieuwe reglement niet meer.


Dispensatie:
Als leden nu willen veranderen van vereniging kan dit na 1 januari door het indienen van een verzoek bij de afdeling. Dit gaat wijzigen in “bij hoge uitzondering” kan nog dispensatie aangevraagd worden. Daarnaast is tegen het besluit van het bestuur van de afdeling/vlieggebied geen beroep mogelijk. En er zijn nieuwe regels van toepassing (artikel 10 lid 5) voor overgangen van afdeling/vlieggebieden, ook hierbij geldt dat er geen beroep mogelijk is tegen de uitspraak.
Commissie administratieve verzuimen:
Dit is een nieuw artikel in het huishoudelijk reglement, artikel 16. Bij een administratief verzuim (spelen met andermans duif, niet fatsoenlijk reageren op een opgevangen duif en het lossen zonder toestemming) kan een waarschuwing, berisping of boete opgelegd worden. Ook hierop is tegen de opgelegde straf geen beroep mogelijk.


Bureau NPO:
In het huidige reglement is het artikel 26 over het NPO-bureau vervangen door artikel 25 met een verkorte versie dat het bestuur NPO alle verantwoordelijkheid heeft voor de inrichting van het Bureau NPO.
Kiesmannen NPO:
In het huidige reglement kunnen NPO-kiesmannen een maximale termijn van 9 jaar kiesman zijn, dit wordt in het nieuwe reglement maximaal 6 jaar.
Nu dienen de kiesmannen NPO jaarlijks op de algemene ledenvergadering afdeling verslag uit te brengen. In het nieuwe reglement dienen niet alleen de kiesmannen dit te doen, maar ook de secties en platformen.
Dit als voorloper als straks de afdelingen zijn opgeheven en er dus geen kiesmannen van de afdelingen meer bestaan.


Bewaarplicht:
De bewaarplicht wordt verkort van 10 jaar naar 7 jaar.
Niet of onvolkomen naleving:
Bij niet of onvolkomen naleving staat in het nieuwe huishoudelijk reglement geen mogelijkheid meer om tegen het genomen besluit in beroep te gaan.

Bovenstaand zijn de belangrijkste wijzigingen, verder zijn een aantal leden en/of artikelen geschrapt omdat de functie nagenoeg niet meer aanwezig is.
Mede in het licht met het voorgaand geschreven artikel wordt het voor ons als leden noodzakelijk dat we met elkaar actievoeren tegen hetgeen ons boven het hoofd hangt en de gevolgen voor iedereen.
Dit kan door lidnummer(s) en namen te mailen van de mensen die dit initiatief ondersteunen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


SAMEN STAAN WE STERK!

 

Bestuurders NPO 03-01-2020

Beste NPO-leden,

Het NPO-bestuur heeft een commissie in het leven geroepen die kandidaten gaat selecteren die zich aanmelden of die aangemeld worden voor de vacante en nieuwe NPObestuurdersvacatures. Opvallend is dat deze commissie niet benoemd is in samenspraak met de afgevaardigden van de NPO. De afgevaardigden van de NPO zijn de afgevaardigden van de afdelingen, secties en platformen.

Ook hebben de 4 overgebleven NPO-bestuurders de heer J van der Aa zitting laten nemen in deze selectiecommissie. Deze man was indertijd penningmeester van de NPO en heeft in de zaak van Pigeonvillage getuigd tegen het NPO-bestuur en in het voordeel van Pigeonvillage. Dit heeft het NPO en dus ons als leden de nodige gelden gekost. Er wordt gesproken over bedragen van tussen de € 400.000 en de € 750.000 en daar bovenop zijn de juridische kosten geweest.

Dit noemt het huidige NPO-bestuur onafhankelijke mensen?? Of worden de afdelingen c.q. leden weer niet serieus genomen??

Buiten dit feit heeft deze commissie geen enkele reglementaire grond. In de statuten (artikel 24) staat dat de volgende mensen nieuwe bestuursleden mogen voordragen: - Eén of meerdere afgevaardigden van de afdelingen - Het bestuur-NPO

Vervolgens wordt in de ledenraad (NPO-vergadering) door de afgevaardigden (afdelingen, secties en platformen) de keuze gemaakt voor nieuwe bestuurders.
Met deze actie lijkt het erop dat het NPO-bestuur zelfsturing wil geven aan de kandidaten en de leden vervolgens wil laten geloven dat het een eerlijke verkiezing is. De aangestelde commissie heeft totaal niets te vertellen.

Als bestuurders van afdelingen vertrouwen hebben in personen die totaal niet voldoen aan de opgestelde profielen, kunnen deze personen toch gekozen worden in het NPO-bestuur. Met de gepubliceerde nieuwsbrief en de daarin opgenomen profielen wekt het NPO-bestuur de schijn dat zij als enige het voor het zeggen hebben. Terwijl zij alleen het recht hebben om kandidaten voor te dragen. De beslissing is aan de afgevaardigden van de NPO-ledenraad. (Bestaande uit vertegenwoordigers van afdelingen, sectie en platformen).
Beste bestuurders, ben bewust van hetgeen wat nu plaatsvindt. Wij wensen u veel wijsheid.

 

 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40