Spotlight

woensdag 12 februari 2020

Fugare is de grote Beurs in België voor de duiven liefhebbers,
 voor deze beurs is er altijd veel belangstelling uit binnen en buitenland, .
heel veel Fransen. Engelsen. Chinezen en ook Nederlanders zijn er te vinden een topdrukte op zaterdag.
voor een indruk zie de beelden

Voor meer foto,s klik hier

dinsdag 11 februari 2020

maandag, februari 03, 2020

Eitjes check

 
De eitjes check leerde dat er zegge en schrijve 1 eitje niet goed was. Ik heb 1 koppel weggedaan en bij de vermeerderaars heb ik het aangepast en 1 koppel weggegooid. Koppel zat me maar te onrustig in een hoekje bij de deur te broeden.

Nu daar 2e ronde als het ware. Limoges toch weer op zelfde doffer als 2019. Rode Ari op Rooitje van Jan Jaap en de 414 op laat krulborstje van Dekker.

't Zusje laat ik denk ik overbroeden en dan een 2e x leggen. Die doffer is wat schuw. Het koppel jongen laten opkweken bij een rustig koppel vind ik beter. Daarnaast vind ik het zo'n mooi koppel dat ik er maar wat graag 4 uit heb als dat lukt.

Afgelopen weekend kocht ik nog een bonnetje van de veilig in Nishoek. Al weer jaren geleden dat ik een bonnetje kocht.

dinsdag, februari 04, 2020

Geelkuur op broeden?

 
De vroeger traditionele geelkuur tijdens het broeden doe ik eigenlijk al jaren niet meer. Wat ik doe is ik geef RopaB. Ik ben er nagenoeg zeker van dat dit zo goed werkt tegen o.a. geel, schimmel en paratyphus dat het afdoende is.

Wel zal ik straks als de jongen gespeend zijn de dieren een kuur geven. Wellicht meer voor eigen gemoedsrust overigens maar toch. Na jongen gespeend te hebben wil het wel eens vaker voorkomen dat de dieren 't geel onder de leden hebben. Dat wegnemen kan dan wonderen doen.

woensdag, februari 05, 2020

TOPFORUM 21 feb te Oud-Beijerland

 
Ongekend Topforum te Oud-Beijerland

Maarten Huijsmans
Frederik Dekker
Luuk Blaauw

Disussieleider Peter Vansintmaartensdijk

vrijdag 21 februari
Pv de Reisduif te Oud-Beijerland
Karel Doormanstraat 11

Kampioenen met een enorm grote "K". Geen grote mond maar een grote "K" dus. Mannen die voor de huidige duivensport van de jongste generatie zijn maar tot de grootste Kampioenen behoren.

Kom vooral niet als je denkt dat je alles al weet!
Wees van harte welkom om een interessante, leerzame en gezellige avond bij te wonen.

 
dinsdag 11 februari 2020

Voorstel ontslag heer Van der Kruk uit bestuur NPO         7 februari 2020

De Ledenraad NPO heeft op grond van de door de Ledenraad aangenomen motie van wantrouwen op 25 januari 2020 geconstateerd dat er onvoldoende vertrouwen in bestuursvoorzitter Maurice van der Kruk is voor het voortduren van zijn bestuurslidmaatschap. Het verweer tegen de motie van wantrouwen door de heer Van der Kruk is vooralsnog als onvoldoende beoordeeld. Wij stellen daarom voor de heer Van der Kruk per direct uit het bestuur NPO te ontslaan. Dit conform artikel 24 lid 6 van de Statuten NPO.

Wij verwachten van de heer Van der Kruk dat hij meewerkt aan een ordentelijke overdracht van zijn taken.

 Dit voorstel wordt ingediend mede namens de Afdelingen

Brabant 2000 Oost Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Midden-Nederland Gelders Overijsselse Unie en de Sectie Vitesse-Midfond.

Bestuur Afdeling 9 Oost-Nederland,

Douwe Kuipers, 2e secretaris.

 Mocht ter vergadering blijken dat het verweer van de heer Van der Kruk reden is tot intrekking van dit voorstel, dan zal dit terstond ter vergadering worden meegedeeld.

maandag 10 februari 2020

De Nacht der Kampioenen

Van Limburg Totaal

werd een wervelende show ! 

Op zaterdag 1 februari 2020 gebeurde in het “Maasland Centrum te Elsloo een huldiging van duivenkampioenen en wedvluchtwinnaars die zeer uniek was.
De liefhebbers die in het seizoen van 2019 bij “Limburg Totaal” zeer succesvol waren die kregen er een huldiging die onvergetelijk genoemd mag worden.
De organisatie hiervan was in handen van het bekende “Duivenkweekcentrum Limburg” van de gebroeders Simons & zonen te Ransdaal in samenwerking met de specialistische dierenarts Drs H. de Weerd. Die kosten nog moeite hebben gespaard om dit evenement weer groots te maken. De opening van het feest was gepland om 15.00 uur en toen dat tijdstip was aangebroken was de opkomst al behoorlijk groot. Met een vertraging van bijna ’n half uurtje, toen de zaal vol was, werd door de secretaris  van de Afdeling Limburg, de heer Harie Roks, een begin gemaakt aan het feest. Hij opende met allen hartelijk welkom te heten met de wens dat zich iedereen op het feest van deze “ nacht der kampioenen” bijzonder  mocht amuseren. Hij vervolgde met de een apart woord van welkom te richten tot de genodigden en vooral aan de menige sponsors die dit evenement weer bijzonder steunden. Een welkom aan deze mensen dat was gespekt met grote dank. Met een wijds gebaar en wijzende naar de massa trofeeën en plaquettes en de velerlei sponsorprijzen, die op en om de bühne, waren uitgestald, benadrukte hij met waarderende woorden de waarde van dat alles. Al die prijzen waren opvallende schitteringen die het publiek met begerige blikken gadesloeg. Een lust voor het oog was dit! Dat dit bijzonder werd gewaardeerd door het aanwezige publiek dat werd aangegeven door het daverend applaus dat volgde nadat de aankondiger was uitgesproken. Dat enthousiasme van de mensen in de zaal  betekende meteen dat de juiste sfeer er al direct in zat. Hun schroom was weg en met volle teugen zouden ze van al het mooie wat gebracht werd genieten. En dat was zeer variabel. De vele huldigingen die werden gedaan was het grootste onderdeel van het feest. En wat viel er een trots te ontwaren op de gezichten van de vele kampioenen en overwinnaars toen die op de eretribune kwamen te staan. Het was de heer Gilbert Heijnen uit Gronsveld die de winnaars huldigde en hij deed dat op zo’n charmante en kundige wijze dat de liefhebbers in kwestie er zich zeer door gecomplementeerd voelden. Ze werden met lovende woorden toegesproken over hun geleverde  prestatie wat gepaard ging met de uitreiking van de daaraan verbonden waardevolle ereprijs. Dat na elke huldiging de betreffende liefhebbers een warm applaus als toegift van de aanwezigen in de zaal kregen dat verhoogde nog meer de stemming. Al doende groeide de “ Nacht der Kampioenen ” uit tot een feest waarvan de aanwezigen na afloop zeiden dat dit niet te overtreffen was. De heren Harie Roks en Gilbert Heijnen die de regie van het feest in handen hadden kweten zich bijzonder goed van hun taak. En de zaal deed goed mee bij elk onderdeel wat aan de orde kwam. Het was heel bijzonder en aandoenlijk toen de provinciale en nationale winnaars werden gehuldigd. Dat gebeuren was heel professioneel. Toen de betreffenden werden omhangen met het nationale kleurenlint met rozet en werden toegezongen met het Limburgs Volkslied toen hadden menige moeite om het droog te houden. Dat was aangrijpend en innig. Het programma kende naast de huldigen nog heel wat meer varianten. Tussen de huldigingen door werd op  gepaste tijd ruimte gemaakt voor ander vermaak. Zoals bijvoorbeeld de tombola voor waardevolle en lucratieve prijzen met een totale waarde van meer dan 3000 euro. Met als hoofdprijs een Unikon Champ + constateersysteem ter waarde van € 725,= en als tweede een mooie fiets met een waarde van € 499,=. Dat de winnaars van die mooie prijzen het feest van deze “Nacht der Kampioenen” niet meer zullen vergeten dat laat zich wel raden. Ze waren dolsgelukkig! En zeker de liefhebbers Bas Louffen uit Ulestraten en Huub Hermans uit Born die de hoofdprijzen wonnen. Toen de tombola was gedaan werd aangekondigd dat er iets zeer aparts zat aan te komen. Iedereen was zeer nieuwsgierig en de oren werden gespitst wat het zou worden. Het werd een act waar iedereen bij betrokken werd. Er werd verzocht om gaan deel te nemen aan het eetbuffet. Dat verzoek werd niet aan dwazen gericht. Binnen korte tijd stond er een lange rij eetlustige aan de tafels die hun bord aan het vullen waren. En dat viel niet mee omdat de verscheidenheid van het lekkers zo groot was dat het moeilijk was om een keus te maken. De traiteur “ La Favola “ uit Hoensbroek die moet geweten hebben dat duivenliefhebbers ook liefhebbers van lekker eten zijn en vandaar dat hij iets speciaals had bereidt. Het buffet zag er super goed uit waar iedereen zijn vingers bij afgelikt heeft. En daarbij ruim genomen zodat er zelfs twee of drie keer van genoten kon worden. In één woord gezegd het was geweldig! Toen iedereen zijn honger had gestild werd verder gegaan met de Show. Het werd een afwisseling van amusement. Zo gaf op verzoek dierenarts Drs. Henk de Weerd een toelichting over de toestand van het vogelvirus dat in Polen de kop had opgestoken en hoe dat zich zou ontwikkelen  Men kon hieruit opmaken dat hij er zelf niet ongerust over was dat dit virus onze duiven zou gaan besmetten. Maar….zeg nooit - nooit. Men hoorde hem zeggen dat de duivengeneeskunde een ver stadium was gekomen maar dat verschillende duivenziektes voor de wetenschappelijke onderzoekers evenmin nog weten op te lossen. Verrassend was het toen de oudste aanwezige in de zaal verzocht werd om het erepodium te betreden. En dat was in de persoon van de 89 jarige Pieke Schepers uit Stein. Niet voor een huldiging van het een of andere kampioenschap of het winnen van een wedvlucht, maar om een huldiging te krijgen voor zijn jubileum als duivenreporter. De aankondiger Gilbert Heijnen deed uit de doeken dat Pieke reeds ’n halve eeuw met zijn schrijverij legio liefhebbers in het zonnetje heeft gezet. Met reportages en wedvluchtverslagen die de wereld over gingen. Zelfs tot in het werelddeel Australië. Voor de Wefo-Limburg en bij het SS-Maaskant is hij al 25 jaar een begrip voegde hij er aan toe en bij Limburg Totaal is hij ook al in beeld. De lof die Pieke kreeg toegezwaaid dat maakte hem erg verlegen. Zo’n pluim dat was hem vreemd. Omdat hij in al die tijd voor zijn geschrijf maar zelden of ooit een complimentje of een schouderklopje heeft gehad. Ik kreeg een brok in m’n keel en het maakte me zeer trots toen er voor mij zo uitbundig werd geklapt zei hij. De sierlijke plaquette met de tekst “Beste reporter” die thuis zijn huiskamer siert dat is nu zijn alles. En zo ging het verder en kwam het ene na het andere aan de orde. De trekzakspeler met zijn gezang die hield de vrolijke gemoederen van de aanwezigen goed op peil. Met zijn accordeon en zingende evergreens van uit de jaren zeventig hield deze virtuoos de stemming er goed in. Wel zeker ’n half uur lang was deze muzikale artiest de persoon die de aanwezigen deed sjoenkelen. Iedereen ging uit zijn bol en vooral toen hij  “Ouwe taaie yippie-yippie-yippie yee hee hee” speelde. Met vol levensvreugde en vuur werd er toen gesprongen en mee gezongen. De nacht der kampioenen werd een dolle nacht. Dat dikte de Belgische entertainer Jacky Creemers met zijn vriend Adrie Hoes < de zoon van > nog eens extra aan. Ook deze Jacky had het vermogen om de zaak op te blazen. Met zijn stem die deed denken aan de vermaarde Sjonnie Hoes, had deze Jacky direct de aanwezigen in zijn ban. Het bracht emoties en verlangens teweeg toen hij “Marina-Marina-Marina en La Paloma zong.  Deze twee nummers die de hitparade ooit bereikten die waren zo meeslepend dat zelfs de 89 jarige Pieke Schepers het niet kon weerstaan om een dansje te maken. Swingend op de dansvloer met de jonge en charmante Mis Veugelers als partner, moet deze zich toen in de zevende hemel hebben gewaand. Kortom, toen rond de klok van 22.00 uur de “Nacht der Kampioenen” aan zijn einde kwam ging iedereen blij en vrolijk naar huis. En zeker ook de dames. Hun aanwezigheid kregen ze beloond met een mooi groot boeket bloemen met als betekenis dat ook zij, als vrouw van de melker,  een graag geziene gaste is geweest. Het parool was:  Zeg het met bloemen ! Het mag over de daken worden geschreeuwd dat deze “Nacht der Kampioenen” weer een evenement is geweest die bij de aanwezigen blijft hangen. Super-Super.

De Gebroeders Simons uit Ransdaal, met zoon Danny als stuwende kracht, die hebben bereikt wat ze wilden bereiken. De kampioenen en wedvluchtwinnaars van “Limburg Totaal” een eervolle en waardige huldiging geven. En daar zijn ze volkomen in geslaagd. Het is gewoonweg formidabel geweest en wat niet met woorden is te beschrijven. Die er niet zijn  geweest hebben iets groots gemist. Heel zeker !!!

 Pie Schepers.   

maandag 10 februari 2020

3/2/2020

 
De Kweek .... wanneer ga ik er voor mij zelf aan beginnen ? dat is altijd de vraag, nou moet het
een beetje afstemmen op de kwekers die de eerste ronden heeft liggen (voor mijn oom john)
want wil graag enkele eitjes over leggen bij de vliegers om zo genoeg uit mijn kwekers te halen 
zodat je wat meer info hebt omdat hun niet hoeven te vliegen, naast het overleggen pak ik altijd de
betere vliegers ook mee dus niet alles ik selecteer op 2019 2018 prijs percentage en een enkele op
mijn gevoel, nu kun je zeggen ''Spendor jr'' heeft niks gevlogen hoe kun je bv uit zo'n doffer nou perse 
jongen halen, nou dat is mijn gevoel, kijk niet dat ik super vlieg of zo maar je moet ook soms aan je
eigen geloof vast houden net als andere liefhebbers dat ook hebben want je kunt mij veel zeggen maar
iedere Duivenliefhebber heeft zo zijn eigen AFWIJKING en durf zelf maar eens te zeggen van niet!!
   
       ''want iedere gek heeft zijn gebrek'' 

Kijk deze jonge doffer ''SJR'' heb ik 5x weg gehad zelf als laatje en 5x thuis voor dat ik er was ?
de rest soms ook maar ook soms niet, kijk dat vindt ik wel kunde of hoe je het ook maar wilt noemen
en nu is de vraag ? na 1x Emmeloord 3km / 1x Ens 7 km / 1x Tollebeek 7 km / 1x Luttelgeest
werk 13 km en 1x Vollenhove L v Benthem (gelukkig ben ik niet gespot door Luut ) schat ook
zo'n 15 km moet dit genoeg zijn om ook daad werkelijk mee te kunnen met de vluchten? nou denk het wel
of ''IK denk van wel'' dat ik er vertrouwen in heb ja of ik hem de eerste vlucht kwijt raak ?
die kans bestaat ook maar of dat dan te maken heeft met zijn opleiding ? ja dat is en blijft de grote vraag.

Ach je moet het zo zien ''wie niet probeert verliest altijd maar wie niet waagt die wint nooit'' 

Hoe staat het er verder voor, nou aardig begin steeds meer vertrouwen te krijgen in mijn hokkie,
vooral als de zon er bij komt is het spulletje heerlijk actief en sneeuwt het plaatselijk in de ochtend
zonder gladheid op de boven zijde van de verse bergtopjes in de broedbakken en zit schappen.
Kijk zie ik graag net als alle liefhebbers dat is een teken dat het goed komt of al goed zit, het enige
wat me nog tegen zit is het lek onder aan mijn dak waar het samen in de dakgoot komt, of de dakgoot
stroomt over of de aansluiting van een kant is niet in orde, denk het laatste want het andere hok wordt
nooit zo nat.

Morgen maar effe kijken voor ik moet werken denk maar, verder zal de kweek woensdag gaan starten
denk ik dan hoop ik dat ik hier en daar wat kan over leggen, en hoe ga ik het doen ? nou 5 koppels gericht 
koppelen rest vrije keuze, eens kijken hoe het uit pakt.

​verder weinig nieuws.............................dus laterssssssssss.
maandag 10 februari 2020

Geachte Sportvrienden,

U heeft na de Sectieledenvergadering op 5 oktober 2019 van het Bestuur Sectie Vitesse Midfond niets meer vernomen.

Recente ontwikkelingen hebben ons er toe bewogen met een persbericht
en antwoord op vragen van leden sectie Vitesse Midfond zoals Pedro Lafleur naar buiten te komen.
Dat bericht schetst een beeld en antwoord gelijk een aantal vragen.
Het bericht is in bijlage bijgevoegd en spreekt voor zich.

Math Claessen
Penningmeester Sectie Vitesse Midfond
Tevens waarnemend Voorzitter
Namens Bestuur Sectie Vitesse Midfond

Geachte Heer Lafleur, Geleen 5-2-2020.
In antwoord op Uw schrijven en ook van vele anderen die ons konden bereiken.

Wij zijn het als bestuur van de Sectie Vitesse/Midfond helemaal eens, met het door U gestelde.
Echter om u in uw voorstel te kunnen voorzien moeten wij u het een en ander uitleggen.

U weet inmiddels wel dat het in alle secties en platforms niet naar wens verloopt. Geen van de secties en platforms heeft een voltallig bestuur, verre van dat zelfs.

Ons bestuur van de Sectie Vitesse/Midfond bestond bij de aanstelling in augustus 2018 uit zes bestuursleden waarvan één kernlid. In de loop van de eerste helft van 2019 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze 2e secretaris Bob Berendsen en kernlid Egbert Pleijter. Beiden met als reden “Het niet faciliteren (na herhaaldelijke verzoeken), door voorzitter bestuur NPO, van hulpmiddelen zoals enquête mogelijkheden (Office 365 Forms), actuele ledenbestanden van sectie VM leden en elektronische stem mogelijkheden”. Toezeggingen werden gedaan maar afspraken werden niet nagekomen.
Telkens als het niet in het straatje van de voorzitter NPO paste liepen en lopen wij tegen een muur.
De structuurwijziging met betrekking tot secties en platforms is een strategische zet gebleken om het beleid van het bestuur NPO er makkelijker door te krijgen, vanwege de gewijzigde stemverhoudingen en het benoemen van z.g. ‘stromannen van Voorzitter NPO’ in de sectie besturen.
Wij zijn bij de start, met de beste bedoelingen in de Sectie Vitesse/MID-fond gestapt zonder dat wij wisten dat het een politiek sterke zet was/is zodat er meer kiesman-stemmen zijn voor de voorzitter NPO, met als doel de Afdelingen tegengas te kunnen geven, lees de macht van de Afdelingen te breken.
De structuurwijziging met secties en platforms gaat alleen werken als de mening van de achterban, middels elektronisch stemmen, kan worden opgehaald en resulteert in het juiste stemgedrag op ALV’s van het NPO. Ook mogen er onzes inziens geen direct beïnvloedbare banden zijn met leden van bestuur NPO.
Inmiddels zijn er een aantal Sectie Ledenvergaderingen geweest met een dramatisch verloop waarbij de laatst gehouden ledenraad op 30 november 2019 helemaal op een fiasco is uitgelopen, doordat de Voorzitter sectie VM, geheel tegen gemaakte bestuur afspraken in, een eigen bedacht vliegprogramma presenteerde en de overige 2 vliegprogramma voorstellen die veel meer in lijn waren met de meegegeven opdracht van de sectie ledenvergadering van 5 oktober weigerde voor te dragen, welke als basis zou dienen in overleg met de andere secties. Het op eigen houtje, tegen gemaakte bestuur afspraken in, handelen van voorzitter bestuur sectie VM is wat ons betreft de laatste druppel geweest en een bestuurlijke ‘doodzonde’ en derhalve voor ons ook aanleiding om het vertrouwen in de voorzitter Sectie VM op te zeggen.

Dit heeft twee dagen later tot een persbericht van een aantal bestuursleden geleid waarin zij het ongenoegen uitgespraken en het aftreden verzochten van de voorzitter sectie VM.

Blijkbaar had dit binnenskamers moeten blijven. Gebruikelijk in de duivensport?

Van ons als sectiebestuur wordt verwacht dat wij open en transparant zijn naar onze leden en daarom stappen wij daar niet van af.

De dag daaropvolgend blokkeert de Voorzitter NPO in eigen persoon ons de toegang tot de mailbox Sectie VM. Vanaf die dag zijn wij 14 dagen, dagelijks in de weer geweest, om in contact te komen met voorzitter NPO, echter zonder resultaat…

Uiteindelijk, na blijvend aandringen, heeft ondergetekende telefonisch contact. Voorzitter NPO belt terug op een ochtend om precies te zijn 8.10 uur. Dat gesprek resulteert in het opzetten van een Overleggroep met als doel nader tot elkaar te komen en de bestuur perikelen te bespreken onder toeziend oog van voorzitter NPO. Dit gesprek vond plaats op 14 december ten kantore NPO op Papendal. Tijdens dat gesprek maken ondergetekenden de vergadering duidelijk niet verder te willen gaan met de voorzitter Sectie VM en verzoekt hem vriendelijk de ‘eer’ aan zichzelf te houden en op te stappen.
Ondergetekende en Daan Admiraal (secretaris sectie VM) geven aan verder te willen in een nieuwe setting en er dan echt de schouders onder te zetten. Om alles dan toch gelijk goed aan te pakken, wordt het nog resterende bestuurslid, beleefd gevraagd ook op te stappen, gezien het feit dat de persoon vanwege zijn werk in de wintermaanden niet over voldoende tijd beschikt. Deze persoon heeft dat later ook erkent en zich daarna ook teruggetrokken en bedankt als bestuurslid, dat even ter informatie.

U voelt het al aan komen daar gingen niet alle partijen mee akkoord. De ex voorzitter geeft wel aan dat hij de functie van voorzitter zwaar onderschat heeft en van die functie wel afstand wenst te doen. Maar geeft ondertussen ook aan in het bestuur met ons verder te willen.

Wat ons betreft is dat geen optie. Het vertrouwen is immers dermate geschaad dat er geen basis meer is om geloofwaardig en met vertrouwen in elkaar verder te gaan. Ondergetekende heeft toen aangegeven dat hij de weg van de regelgeving wil bewandelen. Dit houdt in dat indien bestuur Sectie en bestuur NPO er niet uit komen de Sectie Ledenraad beslist in deze. Dat schoot de voorzitter NPO in het verkeerde keelgat waarop hij reageerde met “Dan grijp ik in”. Nogmaals werd de Voorzitter NPO duidelijk gemaakt dat hij in deze geen zeggenschap heeft en wij de reglementen wensen te volgen.
Als uiteindelijke compromis hebben wij afgesproken dat Voorzitter NPO zou overleggen met het NPO-bestuur en daarop terug zou komen. Ondergetekende vraagt nog expliciet “Hoe lang gaat dat dan duren?” “Op korte termijn” was het antwoord.
Inmiddels zijn we nu bijna twee maanden verder en is er nog steeds geen bevredigend antwoord van de voorzitter NPO onze richting op gekomen. In “Op de Hoogte” schrijft hij nog zo mooi dat we moeten luisteren naar de achterban op alle niveaus. Uit niets blijkt dat de voorzitter NPO doet wat hij schrijft en toezegt...
In de politiek doen ze ook loze beloftes in de periode voor de verkiezingen.

Een ding moge duidelijk zijn. Wij zijn voor een periode van drie jaar aangesteld als bestuurslid van de Sectie Vitesse/Midfond. Als ons iemand wegstuurt is dat de ledenraad van de sectie Vitesse/Midfond en anders niemand.

Wij weten inmiddels dat het moeilijk is bestuursleden te vinden die er werkelijk de schouders onder willen zetten. Zeer zeker als ze weten dat ze van alle kanten worden tegengewerkt.

Terugkomend op uw vraag: Overleg inplannen met de achterban?

Wij zijn als bestuur gewoon in functie en kunnen als kiesmannen van de ALV NPO voorstellen indienen en eventueel een ledenraad vergadering beleggen. Voor het uitschrijven van een ledenraad vergadering voor 15 maart lijkt wat kort dag maar niet per se onmogelijk.

Wellicht is u allen bekend dat de mailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. niet meer toegankelijk is voor onze secretaris Daan Admiraal. Wij willen u daarom ook verzoeken, tot nader bericht, geen vragen/opmerkingen of voorstellen meer daar naartoe te sturen. De laatste ontwikkelingen maken namelijk duidelijk dat Voorzitter NPO en ex Voorzitter Sectie VM onder een hoedje spelen.

U kunt uw vragen, voorstellen, opmerkingen etc. voor de sectie Vitesse/Midfond sturen naar mijn persoonlijke e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Degene die deze mail ontvangen heeft mag deze delen met andere liefhebbers.
Hopende U hiermee een zo goed mogelijk beeld te hebben geschetst

Tekenen met vriendelijke sportgroeten,

Math Claessen
Penningmeester Sectie VM
Waarnemend Voorzitter Sectie VM

Daan Admiraal
Secretaris Sectie VM.

zondag 09 februari 2020

Geert dankt zijn naam aan de nagedachtenis en herinnering aan een goeie brave mens . Wijlen Geert Kerkhove .
Men heeft het dikwijls over " geheimen " . Velen zijn er koortsachtig naar op zoek maar vergeten daar bij het essentiële : HET KWEKEN VAN GOEIE DUIVEN EN DE METHODE ' S OM DE EIGENSCHAPPEN VAN DE CRACK VAST TE LEGGEN IN DE STAM .
Succes komt niet uit een flesje . Succes is heel vaak de optelsom van een nooit aflatende inzet .
De man die aan de basis ligt van deze duif die ik vandaag ten tonele voer is GUNTHER PRANGE uit het Duitse MEPPEN .
Zijn groot geheim is het wapen van de inteelt .
Zo werd zijn wereldberoemde RINGLOSE gekoppeld aan zijn dochter . Werden verscheidene koppels gevormd in dichte inteelt zoals broer x zus , halfbroers en halfzusters werden tegen elkaar gezet .
En uit die lijnen werden weergaloze kampioenen geboren . Al meer dan 50 jaar pluis ik verkoopprogramma's uit en stambomen .
En voor mij staat het vast . In 90 % van de gevallen is dichte en doorgedreven inteelt het werktuig om stand te houden .
Inteelt af gewisseld met een kruising van 't beste .
Zo heeft Bert De Ceuninck de RINGLOSE-lijn van Prange verder gezet met inteelt-koppelingen waarvan Gunther zelf zei , dat hij te ver ging en dat het niets zou worden .
Bert heeft het tegendeel bewezen . Terzelfdertijd werd ook het bewijs geleverd dat deze lijn enorm inteelt-resistent is en dat is voor mij de aanleiding om op dezelfde weg verder te gaan .
Alle grote namen doen hetzelfde .
Zo bezitten Ameel-Vanlake een ingeteelde stam met als basis hun gekende WITTERUGGE .
Het gaat hier uiteraard over top-materiaal .
Met iets van ' t zevende knoopsgat kom je niet ver .
Zo lees ik soms over inteelt en het zuiver kweken van de lijn van bijvoorbeeld DE WITTENBUIK van Gaby Vandenabeele .
Het is niet voldoende om ergens een achterneef en achterkleindochter tegen elkaar te zetten om te kunnen spreken van de zuivere lijn van ....
Dat is geen inteelt hé .
Daarmee maakt men zichzelf ( en anderen ) iets wijs .
Het meest rendabele systeem is om je beste koppels in de zomermaanden uiteen te halen en ze aan een andere partner te koppelen , al dan niet in inteelt of kruising ,naargelang het doel dat je nastreeft .
Zo krijg je veel halfbroers en halfzussen die je later tegen elkaar kunt zetten .

 

Als ik dan duiven bijhaal dan bij voorkeur ook duiven uit een sterk ingeteeld koppel .
Maar terug naar mijn " GEERT "
Met hem wordt ook het bewijs geleverd dat het mogelijk is om uit zo'n ingeteelde stam waarin geen witte voorkomen toch witte te kweken die dan bovendien nog heel dicht aanleunen bij de succeslijn .
De vader van Geert is een witte en kleinzoon van het stamkoppel JOHNNY BOY X ANNELIES .
Hij was als jonge duif een van de betere .
Zijn grootmoeder is TAMARA KING als jongske van 8 dagen oud mee gebracht uit Nieuwpoort . Heel sterk in geteeld .
Onderstaand primitief schema van de stamboom van GEERT toont duidelijk hoe het ineen zit .

TAMARA KING is van 2009 en is 11 jaar oud .
Verleden jaar ( in 2019 ) gaf ze mij nog prachtige jongen .
Schitterende kweekduivin en onder andere moeder van FROOME en " DE 121 "

 

Toen ik TAMARA KING , samen met nog een paar andere papjongen , in een kartonnen doosje , mee kreeg naar Lissewege . Vroeg ik Bert naar de stambomen van de duifjes . Ik kreeg als antwoord dat er alleen een stamboom gemaakt werd van duiven geringd op KINGS LOFT ....
Bovendien zat hij bijna door zijn voorraad voorgedrukte stambomen .
Bij een volgend bezoek heb ik dan MIJN stambomen mee gedaan om in te vullen maar Bert had toen van alles aan zijn hoofd en hij zou ze na-zenden . Wat ook gebeurde . Hieronder zie je de kopieën .
Het zijn documenten met een emotionele waarde die ik koester als herinnering aan een mooie vriendschap .
Het vervolg is dat ik de thans 11-jarige TAMARA KING deze zomer ga koppelen aan haar kleinzoon de 916/17 , de vader van GEERT .
Geert zelf is nu gekoppeld aan een nieuwe aanwinst een roste duivin ( roodkras ) 4176693/19 uit de verkoop van Jowan De Dobbeleer en dochter van WONDER LADY van MEBIS ERIC .
Hieronder een foto van hun eerste jongen .
Een sneeuwwitte en een roste .....
wordt vervolgd ......

Tot slot wens ik nog eens te benadrukken dat ik deze duiven voornamelijk op snelheid heb gespeeld , omwille van de punten en de kampioenschappen .
Het is eigenlijk zonde Gods dat ik ze niet gespeeld heb op de afstanden waarvoor ze geschapen zijn ....500 ...700 km !!
Vanaf 2020 gaat dat veranderen . Op hoop van zegen en....
HOOP DOET LEVEN !!
Casier Roger

 

 

zondag 09 februari 2020

6e Editie Golden Classic Marathon PRIJZENPOT VAN € 12.000,--!!!!!!!!!!


Voortbordurend op het succes van de Golden Classic Marathon 2019 met een prijzenpot van € 12.000,- gaan we er ook dit jaar weer iets moois van maken.

Wie mogen meedoen?

Alle fondliefhebbers mogen in het voorjaar van 2020 maximaal 4 duiven kopen en/of kweken om mee te doen aan de jaarlingenconcoursen Agen ZLU en de laatste nationale vlucht vanuit Bergerac in 2021.

Hoe doe ik mee?

Zet op +/- 22 februari of 14 maart enkele koppels bij elkaar en breng op zaterdagavond 18 april of 9 mei maximaal 4 jonge duiven naar de verkooptafel. De aangeleverde duiven worden tentoongesteld en verkocht in het clubgebouw van P.V. de Luchtbode aan de Reeweg 89 te Hendrik Ido Ambacht.

Waarom doen we het?

Het is de bedoeling om kweker/koper bij elkaar te brengen. De kweker kan de koper tips geven om de aangeschafte duif of duiven het beste te begeleiden en voor te bereiden voor de vlucht, beiden kunnen hier immers een heel leuke geldprijs mee winnen. Samen de sport beleven is dubbel genieten!

Wat kost het en wat is er te winnen?

De volledige opbrengst van de verkoop (minus aftrek kosten) wordt vervlogen op de jaarlingenconcoursen Agen van de ZLU en de laatste Nationale overnachtvlucht vanuit Bergerac in 2021. De kweker van de duif hoeft niets te betalen. Hij/Zij levert de duif met eigendomsbewijs en stamkaart aan op de verkooptafel. De prijzen worden verdeeld op basis van 50/50 tussen kweker/koper.

Graag nodigen wij u uit om mee te doen met dit evenement.

Aarzel niet en laat ons a.u.b. weten hoeveel duiven u (in principe) wilt kweken en/of kopen. Fijn voor ons, dan weten wij hoeveel kooitjes we op moeten zetten en hoeveel koffie/stoelen we klaar moeten zetten.

Voorwaarden:

Het is niet toegestaan dat de kweker zijn/haar eigen duif koopt. Mocht één van deze vluchten niet doorgaan, dan worden de prijzen verloot onder de deelnemers.

Winnaars 2019:

1e Agen: Bart Koevoet Leidschendam, duif gekweekt door Peter & Sebastiaan Verbeek Naaldwijk.

1e Bergerac: Fam. Toom Alblasserdam, duif gekweekt door Frank Oosterhof Hoogvliet.


Durft u deze uitdaging aan?

Bent u op zoek naar goede Fondduiven? Wilt u één van de winnaars worden? Grijp deze kans en doe mee!
Graag tot ziens op zaterdagavond 18 april en/of 9 mei op de verkoop in ons clubgebouw aan de Reeweg 89 te Hendrik-Ido-Ambacht.


Voor vragen, opmerkingen of meer informatie graag contact opnemen met: Team Golden Classic Marathon, Henk Verheij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 0610971951 Walter Verheij, Gerard Simons, Peter van Sint Maartensdijk, Ineke van der Rhee


Concept begroting:
Schatting deelname: We rekenen op een deelname van 60 liefhebbers die samen 120 jonge duiven inbrengen.

De opbrengst wordt geschat op 120 x € 100,- = € 12.000,-

De totale inleg wordt vervlogen over de jaarlingconcoursen Agen ZLU en Nationaal Bergerac in 2021. Per vlucht komt naar verwachting (12.000,- : 2 =) € 6.000,- beschikbaar.

Stel: Er is een prijzenpot van +/- € 6.000,- per vlucht, dan is de prijsverdeling als volgt:Prijsuitreiking tijdens de afsluitende fondmiddag in ons Nationaal inkorfcentrum in september.

zaterdag 08 februari 2020

Voorwoord


De dagen worden langer en daardoor zijn de vogels actief. Krokussen en narcissen komen boven de grond en we verlangen naar het moment dat de klok verzet wordt. Toch kan het nog winter worden, wordt dit weekend storm verwacht en het water in de rivieren stijgt. Een zwaluw maakt tenslotte nog geen zomer. Dit geldt niet alleen voor het weer. Ook in het dagelijks leven krijgen we te maken met optimisme en tegenvallers, stappen vooruit en verdriet, mooie ontwikkelingen en weerstand.
En dit geldt net zo goed in de duivensport. Alle voorbereidingen voor het komende seizoen zijn in volle gang. Met nog een aantal weken voor de boeg maken we ons klaar voor de vluchten. Belangrijke voorstellen zijn er door en we kunnen van start. Toch zijn er ook zaken die tegenzitten, niet gaan zoals we zouden willen. Minder jongen dan verwacht, meer verliezen dan gepland bij de eerste vluchten en trainingen. Gelukkig ook aangename verrassingen, bijzondere talenten die boven komen. Belangrijk is - zowel binnen de sport als het dagelijks leven om altijd vooruit te kijken. Kijk naar dat lichtpuntje aan het einde van de tunnel, naar dat ene stukje blauw in de grijze lucht. Want stralende zon, geen tegenwind en louter meevallers dat kan alleen in het beloofde land, de werkelijkheid is weerbastig.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 
 

WEDSTRIJDEN
Voorlopige eindstanden World Best Pigeon
 

 

IN HET NIEUWS
Genemuiden Actueel duikt in de duivensport

Genemuiden Actueel volgt in 2020 leden van PV De Snelvliegers om zo een inkijkje te geven in het leven van de duivenliefhebber en de duivensport in het algemeen.

Dit keer ging Pieter Polman op bezoek bij penningmeester Joel Kuiper. Joel neemt de kijkers mee in de vereniging en hij vertelt wat het inhoudt om duivenmelker te zijn. 

Bekijk hier de aflevering met Joel Kuiper: 
 

WEDSTRIJDEN
PV De Luchtbode organiseert 6e editie Golden Classic Marathon

De Golden Classic Marathon wordt georganiseerd om kweker en koper bij elkaar te brengen, om samen de prachtige duivensport te beleven. Na een succesvolle 5e editie in 2019 met een prijzenpot van maar liefst € 12.000, organiseren we in 2020 de 6e editie.

De Golden Classic Marathon is bedoeld voor alle fondliefhebbers mogen in het voorjaar van 2020 maximaal vier duiven kopen en/of kweken om mee te doen aan de jaarlingenconcoursen Agen ZLU en de laatste nationale vlucht vanuit Bergerac in 2021.

PV De Luchtbode heeft alle informatie voor u op een rij gezet. Klik hier voor de folder.
 
Durft u deze uitdaging aan?
Bent u op zoek naar goede Fondduiven?

Wilt u één van de winnaars worden?  

Grijp deze kans en doe mee! Wij zien u graag 
op zaterdagavond 18 april en/of 9 mei op de verkoop in ons clubgebouw aan de Reeweg 89 te Hendrik-Ido-Ambacht.
6e Golden Classic Marathon
 
 
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden. Komende periode onder meer op het programma: 
  • vrijdag 7 februari: Feestavond Super Fondclub Gelderse Overijsselse Unie (SFG)
  • zaterdag 8 februari 2020: Prijsuitreiking FZN (St. Willibrord)
  • vrijdag 14 februari: Duivenavond Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging (Kaatsheuvel)
  • tot en met Zaterdag 15 febuari Grote Bonnenverkoop Friesland '96 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 5 februari 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zaterdag 08 februari 2020

Vorige weken heeft u hier kunnen lezen over de opgedoken valse ringen.

Voor degene die dit gemist hebben, de foto’s nog een keer willen zien of de artikels nog een keertje willen nalezen, zie mijn Facebook pagina: https://www.facebook.com/Duiven-aanmelding-496981040791030/ .

1. Kan het niet zijn dat,

door iemand anders zijn ringen te vervalsen, dit enkel bedoeld is voor verkoopsbedrog?

Kan het niet zijn dat men deze jongen gemakkelijk op de buitenlandse markt verkocht krijgt aan een licht prijsje?

Want als men een ganse reeks exporteert, een xx aantal duiven maal zoveel xx euro’s, dat is dan ook veel geld. Hoeveel tussenpersonen uit verre landen zijn hier niet op zoek naar duiven in de lage landen?

Wie kijkt ginder of informeert naar de echtheid hiervan? Want ring en eigendomsbewijs zijn er (weliswaar vals). En ze komen van de bakermat van de duivensport. Enkel voor de duurdere duiven is er misschien controle.

Deze manier van werken is minder risicovol, dan duivendiefstallen plegen.

Maar het blijven criminele praktijken.

2. Kan het niet zijn dat,

er enkele malafide liefhebbers zijn die een reeks originele ringen hebben? Bekomen langs de officiële weg.

Maar ook een reeks valse ringen met dezelfde cijfers en letters als deze bij de originele ring (te koop voor bijna niets). Dit met de bedoeling alles dubbel te hebben en zo nodig ook te kunnen gebruiken.

Meestal bezitten deze heren een tweede hok op een veel kortere afstand. Was dit vroeger soms ook al niet?

Wat zou er kunnen gebeuren als een topduif gekwetst wordt, of het risico op verlies te groot en dewelke dan niet meer kan (durft) gespeeld worden, om welke reden dan ook, en die een zeer goede optie heeft voor het winnen van een groot kampioenschap?

Zouden deze niet alles in de weegschaal durven gooien?

En chips verwisselen is snel gebeurt. De auto (moto) is vandaag de dag zeer snel, om alles ter plaatse te brengen. Terug denkend aan het voorval van deze zomer met J.B. lijkt mij niets meer uitgesloten.

Voor geld doen sommige alles, zelfs hun ….. verkopen.

Zeker met een overladen vluchtprogramma wordt dit nog meer in de hand gewerkt.

3. Kan het niet zijn dat,

hier een markt voor is! Hoe komt het anders dat er zoveel valse ringen te koop aangeboden worden?

Immers, waar vraag is, is aanbod. En als de verkoop niet marcheert, zouden er geen meer aangeboden worden. Dit is toch een teken dat er gebruik van wordt gemaakt. Of niet soms?

Is er niet dringend actie nodig? Voordat het helemaal uit de hand loopt.

Nationale bonden zet er uw schouders onder en pak het probleem aan.

Of kan dit niet zo zijn…

Stas PJ https://www.facebook.com/Duiven-aanmelding-496981040791030/

 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 december 19
Handige Tips Nu er de laatste tijd zo veel te doen is over de diverse virussen die onze duiven belagen, zouden we haast de ‘eenvoudige ziekten’ van de duiven vergeten. Toch moeten we ook aandacht...

Columnist in Spotlight

12 februari 20
Deel van de Kampioenen Fondclub Utrecht Fondclub De...
05 februari 20
     Oudste jongen van 14 januari 2020 Corona /...
29 januari 20
                                  Christian v d Wetering kreeg de felicitaties...
22 januari 20
                                      Gezellig op net uitgekomen jongen Op naam zetten Door...
15 januari 20
Jonge duivenhok weer schoon Brief De vorige week...
08 januari 20
Kweekdoffer op de eieren   Branden Na weer veel...
01 januari 20
U allen een gezond en sportief 2020 toegewenst Het jaar...
25 december 19
  U allen Prettige Kerstdagen 2019 Kerst Deze week...
11 december 19
  Het mooie dorpje Zonder Eigen Voer Ben voorbije...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

07 februari 20
Topforum in Oud Beijerland bij P.V. de Reisduif. Met o.a Maarten Huijsmans, Luuk Blaauw...
22 januari 20
  Wij, Erica Saarloos en Monique Gielen vinden dat de dames in ons samenspel niet achter...
19 januari 20
Trijntje van Ham is in Rotterdam bekend geworden als 'het duivenvrouwtje'. Jarenlang...
18 januari 20
De duiven van St. Vincent werden toch vrijdagmiddag gelost rond 14.30 in St. Vincent....
16 januari 20
De  Sterrenshow 2020  is op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. U alvast een voorspoedig en...
13 januari 20
  Afgelopen weekend huldigde de ZLU haar vluchtwinnaars en kampioenen van het zware...
03 januari 20
Elk jaar is het een verassing wie nu uiteindelijk de kampioen wordt van de oude duiven...
01 januari 20
Bij deze de 2e serie van 36 prijswinnaars van de vierde vlucht van de 2019 editie.   De...
29 december 19
In deze Riviera hal van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp werd jaren aan één de...
23 december 19
Breaking News. Vooraankondiging Totale verkoop Jan Schreurs Nieuw Vennep Één van de...
Kenny De Tobel en Roger van Doorslaer, respectievelijk het jongste en oudste lid van Union Opdorp. “De duivensport is de schoonste die er bestaat”, menen ze.
20 december 19
“Het koeren van een duif, dat is het mooiste geluid op aarde” Geert De Rycke Kenny De...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40