Spotlight

zondag 01 september 2019

Soms moeten organisatoren geduld hebben als een benedictijner als het gaat over het zo goed mogelijk kunnen lossen van de duiven. Dit geld in zekere zin ook voor de duivenliefhebbers die zijn favorieten heeft ingemand en ze graag zo snel en goed mogelijk thuis ziet komen. Vooral dit jaar is het een heel moeilijk jaar geweest voor de diverse organiserende instanties van de internationale fondvluchten om alles zo goed te laten verlopen. Bepaalde omstandigheden heeft men nu eenmaal niet in de hand, maar men kan er wel rekening mee houden. Weersomstandigheden welke soms extreem waren noopten ook de begeleiders extra werk te steken in het goed verzorgen van de duiven op de losplaats vooral tijdens de dagen dat de duiven moesten overstaan. Doch geduld maakte het toch mogelijk om het verloop van de vluchten, al waren er vluchten waarbij het zwaar werd, redelijk tot goed te laten verlopen en van grote verliezen te kunnen beperken. Fondvluchten hebben nu eenmaal een karakter van een zware vlucht, vaak bestreden onder wisselende en harde omstandigheden. Al met al mogen de organisaties terugblikken op een geslaagd ZLU-seizoen. Het had slechter gekund. Als de winnaars en kampioenen komende winter gehuldigd worden maken de meesten alweer plannen om in het nieuwe seizoen er weer bij te gaan horen.

De laatste ZLU vlucht Perpignan, georganiseerd door de Belgische verstandhouding, moest op de losdag op vrijdag 30 juli rekening houden met een hevige mistral in het Rhônevallei en de voorspelde regen over de gehele vluchtlijn. Het werd dus uitstellen naar zaterdag. Gelukkig was het toen beter en op de losplaats mooi tot zeer mooi en over de vluchtlijn stond een kalme tot matige noordwestelijke tot noordoostelijke wind. Gelost kon worden om 7.30 uur.

Aan de start van internationaal Perpignan kwamen 12.739 duiven, en de drie grootse inzetters waren Nederland met 4.287 duiven, België met 3.911 duiven en Frankrijk met 3.542 duiven. Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Luxenburg brachten 1025 duiven in de manden. Gezien het westelijke in de wind zou men de eerste duiven in Frankrijk meer in het midden van het land gaan verwachten, doch het aankomstbeeld bleek westelijk te liggen. De eerste melding kwam van P. en J. Cholet uit Auvillars aan de westkust ten zuiden van Le Havre. Zij klokten om 19.48 op een afstand van 769 km en gaf een snelheid van 1041 m/min. In Frankrijk arriveerden op de losdag een 40-tal duiven en bleef Cholet de snelste hiervan. In België arriveerde slecht een duif op zaterdag en wel bij G. & M. Regnier in Pesche (ten oosten van losplaats Chimay). Regnier klokte om 21.39 op een afstand van 834 km en dit gaf een snelheid van 982 m/min. De volgende ochtend klokte John Debaene uit Knesselare (tussen Gent en Brugge) om 5.41 uur op een afstand van 950 km en voor hem zou het zowel nationaal als internationaal de overwinning betekenen aan een snelheid van 1061 m/min.

Nederland moest wachten tot de volgende ochtend. Helaas liet het meldsysteem zich van een slechte kant zien en waren de verschenen meldingen soms verwarrend. Gelukkig kon men het verhelpen en uiteindelijk zouden Will Beckers en Fienny Willems uit Sittard nationaal gaan winnen. Zij klokten hun “Perpignan” om 6.48 uur op een afstand van 959 km. Dit zou dan een winnende snelheid betekenen van 998 m/min.

Will en Fienny hadden 12 weduwnaars mee. Will was reeds om 5.30 present want hij had op de melding site van PIPA de eerste aankomsten gevold en een kleine rekensom gaf aan dat hij even na zessen zou moeten klokken om vroeg te zitten. Gezien zijn gezondheid had Will plaats genomen in de keuken en kon via camera’s de kleppen van de hokken in de gaten houden. Plots zag hij een schim naar het hok vliegen en ja hoor de “Perpignan” was present. Alleen duurde het even voor hij goed op de meldlijst stond. Nu was het nog wachten of liefhebbers in de achtervlucht nog snellere duiven zouden klokken. Doch dit bleef uit en Will en Fienny konden gaan genieten van een nationale overwinning. Verder klokten ze nog om 9.44 -10.09 (deze drie duiven vlogen ook prijs op Barcelona) verder om 11.23 en 11.45. Al snel begon de telefoon te rinkelen en kwamen de eerste felicitaties kwamen al binnen. ’s Avonds werd hij nog gehuldigd in inzetlokaal in Beek.

 
 

The “Perpignan”
Deze blauwe weduwnaar met ringnummer Nl16-1776186 zorgde voor zijn bazen een onvergetelijke dag. Ze mochten meemaken wat het betekent om een dergelijke prestatie te behalen. Dit jaar vloog hij op Barcelona de 222e Nat. (4.129 d) In 2018 werd hij 214e Nat. Perpignan (3.778 d) en als jaarling de 443ste Nat Agen (5.930 d) en om de eerste week van Augustus te zegevieren op Perpignan tegen (4287 d). Zijn vader is “Zoon Maximus” en werd door Will en zoon Chris aangekocht bij Chris van de Velde. “Maximus” won o.a. 8ste Nat Dax ZLU, 107de Nat Perpignan enz. en was 1ste Asduif Perpignan over drie jaar in 2009. En zat gekoppeld aan “Dochter Cheeta”. “Cheeta” won o.a. 1e Nat Barcelona ’03 tegen 3915 d. Moeder van de “Perpignan” is de “400” van ’11 en is een halfzus van de “Spirit” welk o.a. een 3e Nat Perpignan vloog in ’10 (5409 d) en 57e Nat Barcelona ’11 tegen 7.044 d). Zij stamt uit “de New Hope” van Chris van der Velden (lijn Cheeta”) welke gekoppeld stond tegen “Esprit” het kweekmoedertje van Will en Fienny. Zij stamt uit het verder vermelde soort.

Vanaf begin juli werd hij op weduwschap gezet en dit was zijn eerste vlucht hierop. Enkele uurtjes van tevoren had hij zijn duivin gekregen en het toegeworpen stro vond hij prettig en begon aanstonds er zijn schotel mee vol te slepen.

Duivensport en fondvluchten een passie
Amper 8 jaar oud zaten er op het ouderlijke woonhuis, eigenlijk café de Zon, in Kerkrade al enkele sierduiven. Via zijn peetoom Wiel Dohmen kreeg hij de eerste eitjes van postduiven en werd een gepassioneerd duivenmelker. Na getrouwd te zijn ging hij in de Kerkraadse wijk Terwinselen wonen en al snel stond er een duivenhok en hier ontstond ook de voorliefde voor de fondvluchten. Doch zijn levensloop kreeg een wending en verhuisde hij naar de Sittardse wijk Overhoven. Alle duiven die hij bezat werden in bis verkocht en de overgebleven duiven werden ondergebracht bij Fons van Ophuizen en Hub Keulers uit Heerlen. Op zijn nieuwe stek raadde Fienny hem aan om een hokje op zolder te bouwen en er zijn overgebleven duiven onder te brengen. Inmiddels is het zolderhok vervangen door diverse kleine hokken in de tuin. Voor de weduwnaars, max. 32 stuks, bezit hij twee hokken met samen drie afdelingen. Dan nog een hok voor een 40-tal jonge duiven en een hok met ren voor 12 kweekkoppels.

Bij de aanvang van zijn fond carrière was Will altijd gecharmeerd van de oude Steenbergse fondrassen en met name de van der Wegen duiven. Zijn start in Sittard maakte hij met de overgebleven duiven en hierbij zaten o.a. “De Aarden Kuif” van Ko van Dommelen uit St. Philipsland, duiven of beter gezegd eitjes gehaald bij Cees de Baat uit Steenbergen en verder bij Hans Eijerkamp en zonen uit Brummen het oude van der Wegen soort welke Hans Eijerkamp in de 70er jaren had aangeschaft bij Janus van de Wegen. Deze duiven waren de basis van zijn start in Sittard. Door de loop der jaren vulde hij deze duiven aan met duiven Wiel Cramers uit Grevenbricht welke hij kocht op diens totale verkoop. Dit waren de Theelen duiven. Van der Wegen duiven kwamen ook van Ton Meuffels uit Einighausen (Sittard). Verder nog een doffer “De Superkweker” bij Jean Hausoul uit Epen en een dochter van de “Perpignan” van Graad Haas uit Sittard. Ook zoon Chris was al van jong af bezeten van duiven en op zijn huidige woonplaats in Lelystad heeft hij een hok staan en ruilt vaker duiven met vader Will. Via Chris komen er afstammelingen van de beste lijnen van het soort van Chris van der Velden uit Zuid-Beijerland) en Jelle Jellema uit Nijverdal. Will is heel voorzichtig met het inbrengen van nieuwe duiven in zijn ‘oude’ soort.

 
 

Spel en verzorging
Will heeft op de fondvluchten steeds gevlogen met weduwnaars maar afgelopen jaar wilde hij het proberen of het ook lukte om de duiven op diverse neststanden te spelen. Hij koppelde zijn 12 kweekkoppels en 32 speelkoppels op 1 maart en allen brachten een koppel jongen groot. Daarna werden ze gescheiden en op totaal weduwschap ingevlogen tot met de eerste dagfond vlucht. Daarna werden ze in groepen weer gekoppeld om ze op een uitgekozen vlucht op een neststand te hebben. Achteraf gezien was hij niet geheel tevreden over de behaalde prestaties met de op nest gespeelde duiven zoals hij had gehoopt. Barcelona was redelijk met 5 behaalde prijzen van de 17 ingemande, maar toch…

Begin juli stopte hij met het nestspel en zette de doffers op weduwschap. 12 doffers gingen mee op Perpignan met bekend resultaat. Gezien Will al vele jaren sukkelt met zijn gezondheid en de duivenhokken moet mijden neemt Fienny de laatste jaren de honneurs op het duivenhok waar. Twee keer daags verzorgt zij de duiven en laat ze trainen. Eenmaal daags worden de hokken gronding gereinigd door Fienny. Zonder haar zou Will de duivensport, waar hij zo aangehecht is, niet mogelijk zijn. Will zorgt voor de administratie en planningen en overlegt samen met Fienny wat er die dag moet worden gedaan. Van de fa. Simons en Znn ontvangt hij de diverse mengelingen (eigen merk Simons en Beyers) en mengt deze samen. Er wordt volle bak gevoerd met dien verstande dat alles op moet. Tovo, pinda’s en snoep- en wildzaden geven ze de laatste 10 dagen voor het inkorven. Medische gezien houdt hij het simpel. Tijdens het broeden een geelkuur en tijdens het vliegseizoen de dag na de vlucht BS en indien nodig ook iets voor de luchtwegen. Hiervoor worden ook de producten van Belgica de Weerd gebruikt.

Tenslotte
Will heeft maar dan 20 jaar met veel plezier en inzet voor de Limburgse liefhebbers een internetsite “Fondduiven” onder een stichting, opgericht en onderhouden. Hierop werden de uitslagen van alle Limburgse samenspelen geplaatst. Werden er kampioenschappen ingericht en vervlogen en in de winterdag werden de kampioenen gehuldigd. Reportages van de vluchtwinnaars en kampioenen regelmatig toegevoegd. Een site met heel veel informatie voor de liefhebbers.

Zijn gezondheid noopte hem helaas hiermee te stoppen. Het deed pijn aan zijn hart, doch kon het gelukkig overdragen aan Melanie Simons zodat zijn levenswerk niet verloren zou gaan. Nu kan hij met zijn Fienny met meer rust en genoegen verder van de duivensport gaan genieten. De nationale overwinning op Perpignan is er het begin van.
Will en Fienny proficiat.

zaterdag 24 augustus 2019

Klaaswaal. In de week dat de duiven in de manden zaten op weg naar Narbonne in Zuid-Frankrijk, werd er in diverse Europese landen een hitterecord verbroken. Temperaturen boven de 40 graden werden er gemeten. Gezien deze situatie had de L’Independante de Liège, die het internationale concours organiseerde, voorzorgsmaatregelen genomen om tijdens de rit naar het zuiden, op regelmatige tijdstippen rustpauzes in te lassen en de duiven te voorzien van vers water. Dit werd zodanig verricht dat de duiven gedurende het ganse traject voorzien waren van water. Tevens werkte er gedurende het transport een systeem van luchtverversing in de vrachtwagens, zodanig dat de temperatuur in de vrachtwagens daalde. Ook op de losplaats werden de nodige voorzieningen getroffen om de duiven van voldoende vers water en eten te voorzien. Het comité onderhield ook nauw contact met de Franse verantwoordelijke persoon (Hr. Maury) en de overige deelnemende landen om ervoor te zorgen dat de 18.094 duiven in zo goed mogelijke omstandigheden huiswaarts konden keren. Zo verklaarde de organisatie het in een bericht aan diverse media. Veel lof over de conditie van de terugkerende duiven kwam er van alle kanten. Helaas sloeg in het weekend van 27 juli het weer in Europa om en maakte de tropische hitte plaats voor onstabiel weer met veel onweer en regen in Franrijk en de Benelux. In de op vrijdag 26 juli verreden etappe van de tour de France, van Saint-Jean-de-Maurienne naar Tignes, kon men zien waartoe het slechte weer in staat was. Sneeuw, hagel en modderstromen deden zelfs de etappe stoppen.

Ook zaterdag en zondag bleven de weersomstandigheden dusdanig dat uitstellen de enigste optie was. Maandag was het dan eindelijk beter weer over de hele vluchtlijn en stond er een kalme zuidelijke wind later ruimend naar een westelijke hoek. Ook op de losplaats waren de weersomstandigheden goed. Om 6.30 scheen er de zon en de temperatuur was ca. 18 ̊C oplopend tot ca. 27 ̊C over de vluchtlijn. Gelost werd er om 7.15 uur. Internationaal waren er 18.094 duiven ingetekend en dit waren er meer dan in 2018. Toen waren er 15.537 internationaal ingetekend. In 2018 waren er in Nederland 3.082 in de mand en in 2019 was het aantal 3.829 duiven.

In België vloog men op maandag Nat. Souillac (ca. 670 km) en hier gaf een snelheid van 1391 m/min aan dat het op Narbonne wel eens sneller kon gaan dan men zou verwachten na een week in de mand te hebben doorgebracht. Even voor 17 uur op maandag kwam de eerste melding vanuit Frankrijk. Hier klokte Carl Ginfray uit Surville (ten zuiden van Le Havre) een oude duif om 16.52 uur op een afstand van 717 km. Snelheid 1242 m/min.

Het hek was van de dam en redelijk snel volgden de meldingen elkaar op. In zuid België kwam de eerste melding uit Hyon waar Goossens-Druart om 18.38 klokte op 812 km. De Internationaal winnaar in de categorie “oude duiven” zou uiteindelijk P. en F. Legrand uit het Franse Saint-Etienne-au-Mont worden. De duif werd op de losdag geklokt om 18.25 uur op een afstand van 844 km. Goed voor een snelheid van 1259 m/min. De Internationale winnaar in de categorie “jaarlingen” werd José Lecerf uit het Franse Guînes. De duif werd geklokt om 18.53 uur op een afstand van 862. Goed voor een winnende snelheid van 1234 m/min.

In Nederland klokte Eduard Ulijn uit het Zeeuws-Vlaanderse Waterlandkerkje een dorpje in de gemeente Sluis de eerste duif en wel om 20.15 uur op een afstand van 910 km. Snelheid 1167 m/min. De eerste Nederlandse jaarling klokte Aart-Jan Maljaars uit Zoutelande om 20.24 uur (2 de Nat).

Iets meer dan een half uur later meldden Hugo Batenburg en Anita van de Merwe uit het Zuid- Hollandse Klaaswaal hun eerste duif. Geklokt om 20.49 uur op een afstand van 963 km en ze wasgoed voor de nationale overwinning aan een snelheid van 1183 m/min. Hugo en Anita hadden 5 koppels twee-jaarsen mee, welke ook Pau gevlogen hadden. Daarbij 7 koppels jaarlingen welke voor het eerst op een fondvlucht mee gingen. Allen zaten op een neststand van eitjes of kleine jongen. Ze klokten verder om 21.42 klokten ze hun 2 de duif. De volgende ochtend gingen ze verder met klokken om 5.49 – 6.40 – 6.56 – 7.08 – 7.19 – 7.54 (2x)

 

“Petar”
Ten huize van de familie Batenburg zaten Hugo en Anita, zonen Robin en Jort en nog een viertal trouwe supporters te passen op de aankomsten. Na de eerste melding werd het spannend of er een vroege duif zou gaan arriveren. Lang hoefden ze niet te wachten want om 20.49 kwam “Petar” aanzetten en zou na het melden boven aan de meldlijst gaan prijken. Hugo had goede hoop op een vroege duif en het werd bewaarheid. De nationale winnaar welke de naam kreeg “Petar” genoemd naar een van de beste duivenliefhebber uit Kroatië n.l. Petar Radolović uit Fažana. Petar is een grote vriend van Hugo en Nicolas Gyselbrecht. “Petar” is een donkerkras doffer welke ring nummer BE17-4063163 draagt. Hij werd gekweekt op de hokken van Carlo Gyselbrecht uit Knesselare. Vader is de “Crack Ad” van ’10 en werd aangekocht bij Ad Pegels uit Numansdorp. (Arjan Beens – Volkers). “Crack Ad was o.a. 1e Asduif Kampioen ZLU 2015, 2e Asduif Pau ZLU ‘13 – ’15 en 1e Beste Zwarefondduif Nederland (3 prijzen) PIPA-ranking. Moeder is “Dcht Persup” van Joost De Smeyter-Restiaens uit Melden en ingeteeld naar “De Joost”welke in 1 e Intern. Pepignan (jaarlingen) in 2003 won. (Vervisch -Ernest). Als jaarling vloog “Petar” de 247 ste Nat. Agen (4.776 Jrl.) en de 254 ste Nat. Périgueux (3.889 d). Dit jaar vloog hij de 209 de Nat. Pau (3.785 d) om nu te zegevieren op Narbonne tegen 3.829 duiven. “Petar” ging naar Pau en nu op Narbonne mee op een neststand met een jong van ca. 3 dagen met bekend resultaat.

 
 

De “Witbuik” dynastie
Als men de naam Batenburg – van de Merwe noemt dan is daarmee verbonden een legendarische bonte doffer, n.l. de “Witbuik” met ringnummer Nl81-1533120. Na een indrukwekkende vliegcarrière waaronder een 14 e Nat. St. Vincent (16.629 d) kwam hij in 1987 op het vlieghok terecht en zou hier de naam Batenburg onsterfelijk maken. Wat afstammelingen in meerdere generaties teweegbrachten en nog brengen op de nationale en internationale lange afstandsvluchten, zowel in binnen- als buitenland, grenst aan het ongelofelijke. Eerst via het hok Batenburg en Zoon en nu via de combinatie Batenburg – van de Merwe. In hun kweek- en vliegbestand vindt men de “Witbuik” steeds weer terug. Door middel van inteelt worden de genen van de “Witbuik” vastgelegd. Dit verankerde genenbestand van de “Witbuik” dynastie heeft voor een heel groot deel bijgedragen aan kwaliteitsverbetering als er gekruist werd met het beste van het beste welke in de loop der jaren werden ingebracht. Generatie na generatie ontsprongen er nationale- en internationale winnaars. De lijst zou te lang worden om al deze laureaten te vernoemen. Zo won Ad Fortuin uit Strijen dit seizoen nog nationaal en internationaal St. Vincent ZLU met duivin “Willeke”. Haar vader is “Golden Monar Boy” een samenkweek met Etienne Meirlaen Deurne/Batenburg-v.d. Merwe. (lijn Monar en Wittenbuik). Moeder is “Yvette” eveneens een samenkweek met Etienne Meirlaen/Batenburg-v.d. Merwe (lijn Bonte Narbonne en Montali) Zie elders op deze site. En anno 2019 mogen Hugo en Anita weer een nieuwe nationale overwinning aan de imposante erelijst toevoegen.

Enkele geslaagde kruisingen werden gedaan met:
* “New Laureaat” (1 e Int. Barcelona ’13 bij Luc Wiels Roosdaal). Hieruit sproten al heel wat topduiven op de zwaarste vluchten.
* Samenkweek met duiven van Jan Hooymans Kerkdriel (Harry lijn). Zo won de “De Jan” in 2017 de 1 e nationaal Agen jaarlingen (5.930 d)
* “The Special One” (1 e Int. Barcelona ’15 bij Cuffel en Zn. Montivilliers)
* Duiven van Jelle Jellema Nijverdal (o.a. “Kleine Jade”). Op Agen Jaarlingen 2017 klokten Hugo en Anita bij hun 10 eerst aankomende jaarlingen, 5 duiven uit de kruising Batenburg- van de Merwe x Jellema. Ook de 6 e Nationale Asduif Whzb/Tbotb ZLU 2018 is uit een kruising Batenburg x Jellema (“New Laureaat” x “Kleine Jade”)

In 2018 hadden ze in “Blue Ace” nog de 1 ste Nationale Asduif Whzb/Tbotb ZLU. Zij won deze titel met het winnen van de 2 de Nat. St. Vincent (2.570 d) en 9e Nat. Pau (3.551 d). Zij stamt uit de lijn van de “New Ace”, 1 ste Nat Asduif KDBD en dochter “New Witbuik” 1 e Nat. Barcelona. Bij de ZLU-kampioenschappen 2018 werden ze o.a. 1 ste Keizer Grote Fond, 2 de Pyreneeën Cup, 2 de WESM (8 get.) en 3 de Super Prestige. Hugo en Anita blijven niet stilzitten en zoeken steeds weer naar topkwaliteit om hun stam verder te veredelen. De kwaliteit van hun duiven is van wereldniveau.

Eendracht maakt macht
Hugo was al op zijn 12 e jaar al bezeten van de duivensport. Hoe kan het ook anders als vader Bas Batenburg tot de topliefhebbers van Nederland behoorde. In 1996 vormde hij samen met Anita van de Merwe, dochter van grootmeester Piet van de Merwe uit Dordrecht, een nieuw duo Batenburg- van de Merwe op een steenworp afstand van het ouderlijke huis van Hugo. Hun focus is altijd de zware fond geweest en wel de ZLU vluchten. Zich meten met de internationale top, stond er in hun vaandel.

Hugo en Anita staan beiden in voor de totale verzorging van de duiven, terwijl Anita tevens de gehele administratie verzorgt. Zonen Robin (20) en Jort (17) steken ook een helpende hand toe als het nodig blijkt. Ze vinden de sociaal media rond de vluchten heel interessant en als de duiven aan moeten komen staat alle communicatieapparatuur paraat om het verloop internationaal te kunnen volgen. Hugo en Anita hebben een duidelijke voorliefde voor dit spel op de ZLU vluchten. Hun hele kolonie is hierop afgesteld.

 
 

Uitsluitend nestspel
Op het ruime erf aan de Boomdijk staat een hokinstallatie van ruim 40 meter. Voor alle hokken zijn rennen aangebracht waarin de duiven altijd in kunnen vertoeven. De ramen van de hokken staan dag en nacht open, terwijl het plafond dicht is. Hugo en Anita bezitten 40 kweekkoppels en deze worden begin december gekoppeld en brengen in vier rondes een 160 tal jonge duiven groot voor eigen spel. De eerste twee ronden worden bij elkaar gezet evenals de twee volgende rondes. De jonge duiven mogen in de middaguurtjes buiten en worden op een vrije en natuurlijke manier gehouden. Na Perpignan begint Hugo met opleiden en na een 6-tal keer tot 30 km gaan ze op de navluchten mee tot 300 m. Als alles goed uitkomt gaan ze met
z’n allen ook nog naar de afsluitingsvlucht van de vroege jongen (450 km). De jonge duiven blijven op hun afdelingen zitten en worden van hieruit als jaarling op nest gespeeld. Als jaarling en overigens alle nestduiven, worden ze begin maart gekoppeld en broeden verder op kunsteitjes. Daarna worden ze gescheiden en op dubbel weduwschap ingevlogen tot en met de eerste dagfondvlucht. De doffers bleven op het vlieghok, terwijl de duivinnen naar het hok van de jonge duiven verhuisden.

Daarna worden ze in groepen gekoppeld om op een neststand van eitjes of jonkies van enkele dagen naar een van de 7 internationale ZLU vluchten te worden ingezet. Alle jaarlingen worden op deze neststand ingezet op Agen om na thuiskomst weer aan een nieuw nest te beginnen en op deze nieuwe neststand weer ingezet te worden op Narbonne. De twee-jaarse duiven gaan na hun opleiding op een neststand van eitjes of kleine jongen vervolgens naar Pau, St. Vincent en Perpignan. In de tijdspanne tussen de vluchten is de natuurlijke wijze van een nieuw nest bouwen ook een rustperiode zonder stress om weer opnieuw in forme te komen, verteld Hugo.

Na een zware Pau van dit jaar gunde Hugo deze groep duiven een langere rustperiode omdat hij het nodig achtte. De planning voor de inzet op St. Vincent kwam hierdoor in het gedrang. Rust voor de duiven vond hij belangrijker dan het behalen van een goede uitslag. De drie-jarigen vliegen dan Barcelona en Perpignan. De grote wens en het ultieme doel van Hugo en Anita is om op nationaal/internationaal Barcelona een puike uitslag neer te zetten of mogelijk te winnen. Dit is voor hen “de” uitdaging. Trainen doen de nestduiven eenmaal per dag en dit ’s morgens voor een uur. Alles gaat er dan uit en komt de vlag op het dak.

 
 

Verzorging
De speel/nestduiven krijgen steeds volle bak van een Beyers vliegmengeling waar de laatste dagen voor de vlucht voor de helft een energierijke mengeling aan wordt toegevoegd. Het gehele jaar door wordt er vier dagen in de week “Wonder Pigeon”, een mix van diverse zuren, aan het drinkwater toegevoegd. Daarbij twee dagen de “Joost Mix” van Belgavet. Voor het vliegseizoen gaat hij met enkele duiven ter controle bij dr. Piet Blancke uit Ruislede en volgt diens advies op. In het voorseizoen of tijdens het seizoen naar eigen inzicht een kort kuurtje van twee dagen tegen tricho en/of voor de luchtwegen. Meer om zeker te zijn niets aan het toeval te hebben overgelaten dan als preventie.

Tenslotte
Dagelijks zijn Hugo en Anita diverse uren bezig met het verzorgen van hun omvangrijke kolonie en ze doen het met plezier. Hugo liet weten dat het hele gezin de laatste jaren heel veel plezier beleefd aan de duivensport. Voor hen is de duivensport zeker niet ‘dood’ zoals vaker wordt verteld. Door de jaren heen hebben ze wereldwijd een heel grote vriendenkring opgebouwd en hiermee onderhouden ze leuke contacten. Dit bleek nu weer opnieuw nu ze nationaal Narbonne wonnen. Wel driehonderd berichtjes/felicitaties mochten ze via de sociaal media ontvangen. Voor hen is duivensport wondermooi.

Proficiat!

Marcel Görtzen

zaterdag 24 augustus 2019

View this email in your browser

23 augustus 2019

Aan alle leden,

Via deze speciale NPO Update informeren we u over de uitgangspunten en overwegingen bij de herindeling van de vlieggebieden voor 2020. Tijdens de komende sectie- en platformvergaderingen op 5 oktober én tijdens de Ledenraad van 21 december aanstaande staat dit onderwerp op de agenda 

Wij vragen u om bijgaande informatie door te nemen, zodat we dit najaar een gedragen en wel overwogen besluit kunnen nemen. De informatie wordt verstuurd naar alle leden via een speciale NPO Update. Daarnaast komt de informatie op de website te staan én besteden we in Op de Hoogt van 23 augustus aandaacht aan dit onderwerp.

Sectie Dagfond 
 

Uitgangspunten en overwegingen herindeling vlieggebieden 2020


In de algemene ledenvergadering (ALV) van 10 november 2018/1 december 2018 heeft de ALV aan de sectie Dagfond de opdracht gegeven om in 2019 met een voorstel te komen tot herindeling van de bestaande vlieggebieden/sectoren.

De reden van deze opdracht is gelegen in het feit dat de huidige indeling ten opzichte van de gebruikelijke vliegrichting te veel verschillen vertoont in diepte en daarmee een (te) grote afstand tussen de voor- en overvlucht. Hierdoor is het moeilijk om een adequate invulling te geven aan het voldoen aan (inter)nationale criteria zoals minimumafstanden voor diverse competities waaronder de Olympiade. Door de huidige grote afstandsverschillen zijn grote delen van een sector bij voorbaat kansloos voor een sectoroverwinning en dit draagt niet bij aan een positief beeld van de sectorvluchten met als gevolg een mogelijk beperktere deelname.

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de sectie dagfond nagedacht over een mogelijke herindeling van de sectoren en heeft hiertoe enkele uitgangspunten geformuleerd.  

De basis van de nieuwe sectorindeling is de indeling in zones zoals deze thans wordt gebruikt in de Noordelijke Unie voor de dagfond- en marathonvluchten. In geval van één gezamenlijke lossing vanaf  één losplaats worden de NU concoursen vervlogen in vier zones van 50 km, met de losplaats Bergerac als referentie. Om voor heel Nederland een sectorindeling te kunnen maken wordt een extra 50 km zone toegevoegd, nl. tot 850 km.

Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de NU-indeling is het toevoegen van een oost-west lijn. Deze lijn deelt Nederland exact door midden, zodat elke sector uit twee zones bestaat. Belangrijk: de zone is het vlieggebied waaruit de punten worden gehaald voor de sectorale en nationale (dagfond)concoursen.

Via onderstaande button opent u de bijlage met gedetailleerde informatie over de uitgangspunten en overwegingen.

Hoe verder?
Dit voorstel is nog niet afgestemd met stakeholders zoals bestuur NPO, secties en platformen, afdelingen en de leden zelf. Door nu de informatie met iedereen te delen, willen we de discussie starten en feedback ophalen.

Maandag 16 september vindt een eerste bijeenkomst plaats met afgevaardigden van secties, platformen, bestuur NPO en de afdelingen. Tijdens deze bijeenkomst zal de voorgestelde nieuwe indeling worden gepresenteerd en toegelicht. Dit is ook het moment om eventuele knelpunten in kaart te brengen.

Zaterdag 5 oktober vinden de sectieledenraden plaats waarin over het definitieve voorstel voor de ALV NPO wordt gestemd. Bij goedkeuring zal het voorstel vóór 30 oktober worden ingebracht in de algemene ledenraad van de NPO d.d. 21 december 2019.

Ook individuele leden kunnen hun vragen en op- of aanmerkingen mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Let wel, we kunnen niet op iedere mail een antwoord sturen, maar nemen uw opmerkingen wel bij onze overwegingen bij het voorstel dat op 5 oktober 2019 tijdens de sectieledenraadvergadering van de sectie Dagfond zal worden voorgelegd ter goedkeuring.


 
 
 
Uitgangspunten en overwegingen herindeling vlieggebieden 2020
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
vrijdag 23 augustus 2019

Woensdag 21 augustus - Naslomer -

Wordt een weekend met volle romige zomerwarmte beloofd, lijkt mij helemaal prima. Ook mooie voorspellingen voor de kanaal landen waarover de finale van de Who Dares Wins komende zondag zal worden gehouden. Altijd leuker wachten met zon op je pan dan water in pint. De jonge garde gaat voor het eerst met toendrawind te maken krijgen, weer een nieuw hoofdstuk voor de padvindersschoolklas. Heb gisteravond het telraam er nog eens bij gepakt en het lijkt er op dat de ploeg compleet is. Zondagochtend nog een rooie gaan halen die was blijven steken voor de bergketens van noord Overijssel, weet alleen niet of die van de zaterdag was of de week ervoor, zo goed let ik ook weer niet op. Had alleen geen gummiring meer om, of dat nou een goed teken was. Hij vloog de volgende dag weer gewoon in de ploeg en vrijdag krijgt hij een nieuwe kans om het kompas te rechten. Zo zijn ze twee weken naar het oosten geblazen, zaterdag wordt het IJsselmeercrossen toch tenminste voor een groot deel van het peloton. Zal wel geen windkracht acht blazen, toch nog wel wat peddelwerk, ervaring opdoen. Zal ook niet op topsnelheid gaan, de rui is al mooi opgeschoten. Wie weet helpt dat nog ergens bij. O ja afgelopen zaterdag. Alweer wind achter, deze keer geen wervelwind en toch vermoed ik dat er een paar dezelfde route via Legoland nog een keer opgezocht hebben. Gingen op vrijdag los, mooie oplossing en eindelijk de flexibiliteit die ik van onze lc niet meer had verwacht. Druk doet toch wat met mensen blijkbaar. En achteraf helemaal correct, onze buurtafdeling bracht ze zondagmiddag terug naar huis, zinloos. De vluchten op vrijdag prima verloop, wel apart dat er pas wordt ingegrepen als de zuiderburen af beginnen te lassen. Daar waar de belangen het grootst zijn? Al liepen die voorheen achter de feiten aan, individuen maken het verschil, niet organisaties. Het begint altijd bij één persoon, en dat is een kwaliteit, de meest juiste beslissing vooraf weten te nemen. Op eigen hok dan, de eersten zaten niet al te ver achter de rappe mannen, goed teken, en dan één voor één of per tweetal vooral uit het noordoosten terugkomend, normale gang van zaken. Koffietijd aankomsten altijd goed, rond de middag begon het stiller te worden en toen de kerkklokken begonnen te luiden naar huis gegaan, waren er nog anderhalve hand onderweg. Volgende ochtend badje gezet en pas op de avond het apél aan mij voorbij laten gaan. Denk dat mijn vader stiekem al eerder was gaan tellen, was alweer ongerust dat de ploeg door de mangel was gehaald. Hun dagelijkse menu is standaard de Vieg Jong mengeling, en vanaf woensdag na de normale voerbeurt nog een flinke lading van de HE mengeling, kunnen ze alvast wennen aan het systeem op latere leeftijd. Meer nog de gedachte dat een deel flink in de reserves mag door onervarenheid, dan maar zorgen dat er genoeg energie aan boord is, schade oplopen liever wat op latere leeftijd. Zelf alweer aan het vooruitkijken, de mestmonsters van de kweekstal liggen bij Stephan onder de microscoop. Zij zitten alweer een tijdje aan de Premum Rui mengeling, hoeft van mij niet al te vetrijk te zijn voor vleugelaars die toch maar weinig in beweging zijn. De pluimen vliegen om de oren, hier geen reden voor rare acties als een dag voeren overslaan en verzuurde melk in het drinkwater mengen, wat gaat dat opleveren op termijn dan? Als ze goed gezond zijn gaat het vanzelf, hebben echt geen kickstart nodig, dan had er wel een choke op gezeten toch? Of denk je dat ze in de natuur gaan vasten om de rui op te starten? Ben je er goed mee, mooi zo laten en veel plezier ermee. De vernieuwde vliegploeg van de ouden zitten de meesten al te broeden, sommige bijna voorheen jaarlingen in hun nieuwe woonst nemen nog wat meer tijd. Zal met de verandering van omgeving te maken hebben, zij hebben alvast een periode van Rust in de voerpotjes, mooie periode om ze even uit te poetsen voordat ze hun kroost mogen grootbrengen. Best eenvoudig toch labels volgen?

donderdag 22 augustus 2019

Mensen lief , wat heb ik er een knoeiboel van gemaakt dit jaar . Dit seizoen !
Met mijn 72 lentes en 60 jaar ervaring zou ik toch beter moeten weten .
Mijn vroege jongen worden niet verduisterd en komen dus makkelijk in vorm .
Dit jaar vlogen ze fenomenaal .
Tot een week of 3 geleden , dan begon het te minderen . Een normaal jaarlijks weerkerend verschijnsel met jonge duiven die al van af begin mei wekelijks in de reismand zaten .

Normaal moet je dan een ploegje hebben die WEL verduisterd werden om verder mee te werken  en dat had ik anders wel , maar nu niet !
Waarom niet ?

Omdat het de vorige jaren ook niet echt lukte . Gestopt met verduisteren rond 21 juni kreeg ik ze niet in vorm !

Ik denk dat ik weet hoe het komt . In het hokje dat ik verduister zit geen raam . Alleen een streepje licht van 20 cm breed  dat valt door de plastieken golfplaten in het dak . Dat schuif ik open en dicht naargelang de noodwendigheden .
Maar ....nu komt het ! Als het verduisteren gestopt wordt blijft het nogal donker op het hok met dat ultra smalle streepje licht .
Bijgevolg komen ze niet of heel moeilijk in vorm . Het bewijs ligt een 5 tal jaren achter mij .
Toen vond ik het zonde van al dat werk en al die moeite die ik daar in gestoken had en ik besloot ze te spelen op de Ronde Van België tot ergens in oktober . Met groot succes !! Hoe langer het duurde hoe beter ze kwamen .
Kijk niet geringschattend neer op de ronde ! Want ook daar kom je specialisten tegen .
Ik stond daar toen niet echt bij stil maar nu wel . En ja ... ik zou ze helemaal niet meer verduisteren maar ze op nest brengen rond eind juli .
En dat lukt nu net ook niet echt . Het is een complete chaos . Ik word ook een dagje ouder . Het steekt ook zo nauw niet meer . Je begint kleine dingen te negeren , details  te vergeten .
Details die de dag van vandaag het verschil maken in elke sport .
Ik ben eigenlijk beschaamd dat ik mijn duiven niet echt meer ken , behalve natuurlijk  de blikvangers , de top-duiven en een paar onruststokers en vechtjassen .
Ik weet niet meer wie , waar aan het broeden is en hoe lang al .
Ik moet ook alles noteren of na 10 minuten ben ik het vergeten . Vind dat erg !! Het begin van het einde .
Je kan niet blijven teren op je ervaring van jaren .
Maar ja , de passie is er nog . Je bent er mee vergroeid en je ploetert verder .
Laatst zei iemand mij nog : “ Hoe wil je in godsnaam met duiven zonder pluimen gaan spelen tegen specialisten met volle vleugels !! ? “
En dan komt natuurlijk mijn aangeboren koppigheid boven en wil ik bewijzen dat het WEL kan .
Resultaat ? Met je kop tegen de muur lopen .
Nestspel is specialistenwerk  . Je moet er met je neus op zitten . Goochelen met eitjes en jongen .

Het is aan mij niet besteed . Ik ga meer zeggen ....IK HAAT HET !!
Het ging boven op het hok van de zware fond mannen ook al niet , al was het wel leuk om ze bezig te zien , ijverig met nestmateriaal  zeulend en liefdevol zorgend voor de piepende jongen .
Vergeet het ! Ik doe het niet meer . Nooit meer .
Ik heb er over nagedacht . Ik heb de situatie bekeken en na een paar slapeloze nachten heb ik besluiten genomen .
Ik ga verminderen ; Serieus verminderen . Ik ben op een keerpunt gekomen met mijn leeftijd tegen .
Ik heb mij laten meeslepen in de toenemende  professionalisering , commercialisering !!
Gedaan daar mee !  Ik moet het overzicht bewaren  . Op de hokken sta ik er alleen voor .
Daar buiten kan ik gelukkig wel rekenen op de steun van mijn echtgenote en dat is het zowat .
En er is meer . Er is eigenlijk groot nieuws !
Ik ben het gezeik en gezeur over ligging en wind kotsbeu . Ik ben het gepruts en het schimmengevecht aan en rond omtrekken zat .
Ik ben het moe om te gaan vechten tegen de overmacht van wind en massa .
Ik ben het moe , als ik een vroege prijs speel dat het komt door een gunstige wind en een goede ligging .
Men vergeet hier wel een detail ( ? ) en dat is dat ik weken aan een stuk de tegenstand op een hoopje gespeeld heb , ook zij die SAMEN MET MIJ ZOGEZEGD GOED WONEN .
OOK ZIJ DIE KREK HETZELFDE DEDEN ALS IK !
De godverdomse waarheid is dat we hier nooit meer een duif uit het “ gat “ zien komen . We zien zelfs nooit duiven trekken . We zien alleen duiven komen , een voor een , uit het oosten , die zich losgemaakt hebben uit de dolle op hol geslagen  meute .
En als je dan uiteindelijk eens “ slecht pakt “ is het van ....zie je wel dat hij slechte heeft !!
Ik heb er schoon genoeg van !! En ik heb de oplossing gevonden .
Sinds een paar weken is het een feit . Ik heb mijn complete kweek-hok snelheid  van de hand gedaan .
Het betreft hier de complete basis met stamkoppels en al .
Ik ga een PILOOTHOK oprichten . Ik ga bewijzen dat je niet noodzakelijk aan de kust moet wonen om goed te presteren .
Volgend  jaar gaat de nieuwe eigenaar er op los met jonge duiven in een streek waar het snelheidsspel nog floreert . Die er tegen gaat moeten vliegen zal het geweten hebben .
Naam en locatie zijn nog geheim maar zullen wel bekend gemaakt worden ten gepaste tijde en ik zal met alle soorten van genoegens het zaakje volgen en er over schrijven .
Zelf zal ik TERUG  wat snelheid en halve fond  spelen met oude duiven want ...telkenjare uw beste jongen op het kweek-hok steken is ook geen optie want dan geraakt het binnen de kortste keren overbevolkt .
Ik wilde dit nog doen bij leven en ik wilde ook niet , als ik er niet meer ben , dat mijn beste duiven zouden belanden bij hen die mij achter mijn rug beschimpt hebben !!
Mensen lief . Hier ga ik van genieten . De man die met mijn duiven zal spelen is nog jong en vol ambitie , niets is hem te veel om zijn doel te bereiken .
Ik herken heel veel van mezelf in hem . Hoe ik vroeger was en af en toe nu nog een beetje .
We hopen uiteraard dat het project zal slagen  en we gaan er alles aan doen !!
Deze week dan op de hokken . Het is halfoogst en het zou er moeten aangenaam zijn om te vertoeven .
Maar dat is het niet . Kil en klam zijn de juiste woorden . Mijn jonge duiven zitten zo goed als buiten en buiten is het herfst . Dat heeft om te beginnen al een weerslag op de conditie .
Samen met de toestand van het pluimenkleed en de metaalmoeheid door de vele gevechten in weer en wind werkt dit nefast .
  De weersvoorspellingen voor het weekend daar bovenop deden mij besluiten om mijn beste duiven thuis te laten .
Van de provinciale vlucht uit Saumur voor jonge duiven , zo’n 500 km , gelost om 10 u 15 waren er vandaag zondagavond  slechts een derde thuis . Dat zegt toch genoeg ?
Ik weet het wel . Ik zou moeten iets uitvinden om mijn hok beter te beschermen tegen extreme weersinvloeden maar ik herhaal dat ik het niet meer kan op brengen .
Waarom speel ik nu nog ? Omdat ik op kop sta voor het kampioenschap snelheid tiens...

Ze hebben het uit gevonden om het te laten duren tot eind september . Een langzame doodstrijd !!
Ook daar doe ik volgend jaar niet meer aan mee .

Ik heb altijd graag voor een kampioenschap gespeeld en er ook veel gewonnen , maar het is een verslaving op zich .

Gedaan daar mee .
Niets moet nog in 2020 . Terug naar de hobby van vroeger . Is het slecht weer dan blijven we thuis .
Een ganse dag zitten koekeloeren in de lucht naar duiven die het noorden kwijt zijn ?

Dan nog liever een wandeling met mijn 2 vrouwtjes op het strand van Cadzand met een frisse Duvel er boven op !! 

 

 
 
 

Ik heb eigenlijk pech gehad dat mijn jonge duiven geen Adeno  kregen . “ De schiette “  zeggen wij hier , schijten in mooi Nederlands ...
Anderen konden ze niet spelen , konden ze niet leren en als ze konden leren was het dan weer slecht weer enzovoort ....
En die ongelukkigen maken nu het mooie weer met uitgeruste duiven .
Dat is echt wel zo klaar als een klontje . De mijne zijn uit geblust en mijn pogingen om daar iets aan te doen halen niet veel uit .
Als het op is , is t gedaan .
Het gros bleef thuis dit weekend en misschien gaat dit een beetje helpen . Er verschijnen ook hier en daar wat jongskes in de nesten en hoop doet leven .
Ik ben een taaie en er zijn er al veel die hun tanden op mij hebben stuk gebeten . Eigenlijk te veel .
Ik ben eigenlijk bang dat ze zich op een mooie dag gaan verzamelen en komen betogen voor mijn deur .

 

Enfin ...het is wat het is . En het komt allemaal goed als we maar positief ingesteld blijven .
Het weer zou volgende week wat beter worden en dat is al iets . De plannen voor volgend weekend zijn nog wat mistig .
Ik ga eens moeten rondkijken wat er nog in staat is om prijs te winnen .
Misschien geef ik er een paar mee op de nationale Argenton . Gewoon voor het plezier en om wat ervaring op te doen .
De uitslagen op snelheid van dit weekend zijn maar zozo . Ik speel wel mijn prijzen maar niet vroeg .
Tja ...als alles tegen zit .

Arras 554 jongen - 6 prijzen van 9 -

128-147-149-171-178-228

Pontoise 841 jongen - 3 prijzen van 5 -

165-245-253

Chateaudun  12 mee bloot voor prijs als training . Eentje op de uitslag ...

 
In mijn buurt spreken er steeds meer van het snelheidsspel te stoppen of sterk te verminderen .
Dat komt er van als ze je het overal moeilijk maken .
Dat wordt dus een soort sneeuwbaleffect . Hoe minder duiven er naar hier trekken hoe groter de invloed van de massa gaat worden . Nogal logisch !! Hoe moeilijker het gaat worden .
Eigenlijk ben ik daar niet echt meer mee bezig . Mijn gedachten zitten al bij volgend  seizoen  .

Hamer en zaag liggen klaar . Ik zit te popelen om er aan te beginnen . Het zal niet eens zo’n groot werk zijn .
Beetje verhuizen van nestbakken van t ene kot naar t ander en alles zit met schroeven vast en met het accu-boormachientje is het karwei zo gefikst .
Heb ik dan gelijk nog wat tijd over om mijn geliefde lezers te verwennen met mijn geschriften ....
Tot de volgende !
Roger Casier

woensdag 21 augustus 2019

dinsdag, augustus 06, 2019

Eitjes of jongen te koop en wat een rui alweer!

 
Habib en zijn duivin zijn alweer met gezinsuitbreiding bezig (jong wat er ligt is ongeveer 12 dgn nu denk ik). Zo ook mijn Blauwe Saarloos koppel, (beiden direct van Bert) Boaz x Ruth (Boaz mist eigenlijk nooit en Ruth nu ook al 2 uit 2). Doe maar een berichtje als je interesse hebt.


De jonge duiven ruien al enorm. Bizar wat een veren al weer. Ik heb niet verduistert en ook dit jaar het licht niet aangedaan. Ik vrees dat dit laatste deze keer voor een vroegtijdige rui zorgt.
Toch komend jaar nog maar weer eens de rolluiken gaan regelen.

Vandaag de 4 zomerjongen opgeleerd samen met JP.
Als ik het moet beoordelen adhv de fotoos die mijn vrouw me stuurt van het klokje, zijn ze er allemaal weer.
Komend weekend moeten die naar Meer met de afdeling. Ik hoop ze te houden. Het zijn 4 duivinnen, 2 uit Habib x zusje en 2 uit zoon zusje x Limoges

By the way; Habib won van Bergerac nog een zak voer omdat het de eerste eerstgetekende was. Altijd leuk.
 

woensdag, augustus 07, 2019

4 laatjes weer retour

 
Hoewel elk op zichzelf, zijn ze er gewoon alle 4 weer. Roosendaal was het deze keer. Komend weekend Meer op de planning. Dat is met ZW 5 bft natuurlijk een bezopen plek om duiven te lossen als je het mij vraagt. Het ligt zuid oostenlijk van Oud-Beijerland en de wind blaast ze flink naar het Noord Oosten toe. En het is maar 35- 40 km!!

Ik zou zeggen wees slimmer en los ze in Tholen. Dat is bij zeker een veiliger optie!

Voor de jonge duiven staat dan gelukkig geen al te zware midfondvlucht op de planning. Gewoon behoorlijk voor de wind naar huis koersen moet lukken met deze zwaar ruiende duiven. Ik weet min of meer al welke de blijvers zijn, nu nog 1x voor de ervaring.

1 van de Bergerac -gangers zit nabij Stavoren!
Snap jij het hoe een duif 830 km zuidelijk gelost daar op aan koerst of terecht komt?
Ik vrees dat ik er geen goeie aan heb, had of zal hebben.
 

vrijdag, augustus 09, 2019

UItwennen, pfff daar gaan we weer

 
Uitwennen is hier altijd een verzuchting. De jongste aanwinsten tippelen net op het dak en 1x schrikken is genoeg voor een moment waarop de melker zelf ook weer z'n hart vasthoud. vaak zie ik ze op daken ind e buurt en is het een kwestie van tijd of ze durven het aan naar het dak terug te komen. Soms is dat minder evident en komen ze zomaar niet.

Soms ook levert dat willen terugkeren nog meer schrik op en verdere verwijdering van het hoofdkwartier. Zo ook gisteren denk ik. Vandaag de oude duiven los om het jonge ding makkelijk haar weg terug te laten vinden. man man man, wat een gedoe. Ik zou willen dat dit makkelijker ging. Alles al geprobeerd en meestal wel gerustgesteld hoor maar toch... op mijn locatie valt het niet mee om de duifjes makkelijk uit te wennen.
 
dinsdag 20 augustus 2019

We zijn weer een weekje verder en uiteraard weer een weekje met zijn ups en downs.

Allereerst kregen we deze week een geweldige  voorstelling door de afdeling5 van het theater van de lach voorgeschoteld, in eerste instantie door de mensen die op de social media kritiek leveren op hun handelswijze te schofferen en daarna zichzelf weer in een onkundige en knullige kennisgeving te  profileren . Eerst de duiven van Melun gaan net als de bedoeling was op donderdag de mand in maar de wedvlucht wordt Pointiose en op vrijdag los met nog geen uur erna, nee ,Pointiose wordt Pont ste Maxence en de navlucht gaan we maandag inkorven en wordt dinsdag gelost. En ook dit werd alweer snel herroepen omdat onze Belgische sportbroeders de Hollandse duivenmelkers geen plezier wilde laten beleven en weigerde voor Dinsdag een lossingvergunning te geven. En ergens ben ik dat met hun eens , zelf ben ik een groot voorstander om alleen lossingvergunningen te verstrekken voor de Zaterdag en Zondag zowel in Nederland , België en Frankrijk. Ophouden met dat gezeik dat er honderden duiven over een ander zijn plank vliegen als deze net een koppeltje duiven uit heeft. Het reglement is in deze duidelijk , Zaterdag en Zondag zijn wedstrijddagen en dan mogen er geen duiven vanuit de hokken worden losgelaten maar…. ga je dan als afdelingen ook op doordeweekse dagen lossen dan ga je in wezen ook tegen het  (idee van het )reglement in. De NPO zal er wel aan verdienen ander verstrekte ze voor deze zogenaamde africhtingen geen lossingvergunning in de trant van het regelement.

Al met al ik vond het allemaal gekneuzel of genuizel van de bovenste plank.  En achteraf zijn er in het weekeinde toch afdelingen geweest die hun manden hebben open getrokken.

Onze afdeling besloot dus om Pont ste Maxence op zaterdag te lossen met een ZW windje en je hoef maar naar de lijst van de afdeling en zelfs de lijst die dichter bij mijn straatje ligt (RMO) te bekijken en je ziet dat de duiven helemaal oostelijk lagen. En dan kan ik het hier gewoon schudden. dan geef ik zoals ik al eerder schreef de liefhebbers in het oosten van de stad gewoon zeven minuten cadeau en dat is in een concours dat 13 minuten open staat veel te veel , pakte toch nog twee aardige duiven  en verder kon ik het schudden , dus laag prijspercentage en helemaal niet tevreden. De wind is je duif dat weten we en ik vindt dat degene die ze heeft , nu gefeliciteerd,, ermee jullie kunnen niks aan de binnenkomst van de duiven doen , maar ga aub niet op je borst kloppen dat je superduiven hebt want deze meting is niet eerlijk.

Niet het verlies of minder pakken raakt mij niet maar het onsportief gedrag van sommige duivenmelkers  en van afgelopen vrijdag zou ik weer diverse voorbeelden hiervan kunnen benoemen maar uiteraard doe ik dit niet , niet leuk en niet netjes. Wel was ik blij dat er zich misschien een oplossing aan de horizon verscheen. En ik was direct erg positief ,,en in,, voor het avontuur maar voor een groot avontuur ,net als in het programma ,,ik vertrek,, moet je het met z’n tweeën eens zijn en die lijn is er duidelijk niet. Jammer en teleurgesteld maar mijn trein dendert door.

Op naar de volgende Duffel en Fontenay de Euro , of misschien Melun , of Pointiose, of Orleans of …. nee…. die mafkanen zullen het toch niet durven om met de jonge duiven naar Barcelona te rijden met de één of andere kutsmoes. Nog vier weekjes te gaan en dan beslissen over ,, hoe verder,, en daarom vind ik ook de vraag van het NPO bestuur om nu al verplicht de ringen opgave te doen een stap te ver. Wacht tot 15 September tot de vluchten zijn afgelopen, veel liefhebbers beslissen dan ga ik stoppen of niet. En laten we eerlijk zijn bij Ali Express heb je na bestellen binnen enkele weken de ringen , maar wie ben ik ? Zeker weer zo ’n zeiker op social media.

Tot de volgende rondom.

Kees Commijs RPW

Racing Pigeon Whisperer.

dinsdag 20 augustus 2019

Vorig weekend was het ’n vlucht “ gejaagd door de storm”. In de kustprovincies was het zeker op de zaterdag stormachtig en om dat te illustreren, een gedeelte van het dak bij AZ vloog de lucht in, desalniettemin gingen de duiven in Peronne los. Vlaag van verstandsverbijstering, vergissing, verkeerde inschatting of vond men dat het wel kon? Ik denk eerder een ‘’black out” want ik geloof niet dat je zo’n beslissing anders neemt. Lekker makkelijk om dit te schrijven en dan ook nog geen duiven mee hebben, ik schrijf dit omdat veel liefhebbers gewoon gestript zijn en daarnaast momenteel een ziekenboeg hebben, Enige uitleg zou dus wel op zijn plaats zijn. Resultaat van deze vlucht en dat zal U niet verrassen, de eerst duiven maken hoge snelheden, vervolgens een concours dat langer openstaat dan gebruikelijk en veel duiven die zaterdagavond nog onderweg waren, op zondag kwamen er nog wel terug maar menig duifje met een blessure. Zelf werd ik zondag gebeld en gevraagd om te helpen een duifje te naaien en bij een ander een pootje te spalken, beiden gelukkig te redden maar er waren ook duiven die te ernstig gewond waren. Op zondag toen de wind wat afvlakte naar windkracht 4, ging de natour vlucht los, voor de oude duiven geen probleem maar voor de zomerjongen was het best pittig mede omdat de duiven lokaal op stevige buien werden getrakteerd. Zelf had ik mijn jonge duiven mee op de nalijn en ze zijn allemaal ’veilig’ huiswaarts gekeerd. De jonge duiven specialisten krijgen nog 3 vluchten van rond de 350/400 km, de animo en hoeveelheidduiven zal wel dramatisch krompen zijn, maar we hebben de nalijn nog. De meeste vluchten dit jaar gingen wel goed, op één vlucht werd men helaas in de wielen gereden door de NPO (Argenton) maar toen kwam er uitleg………………….

De kweekduiven zijn nu 2 weken gescheiden, weekje schraal voer, een weekje een geelkuur en nu ze mooi op gewicht zijn, schieten ze in de rui, 2 keer per week het bad er in, paar duiven verwijderd wiens nazaten niet hebben gebracht wat wij ervan hebben verwacht, vanaf nu weinig werk aan deze ploeg.

Bij de vliegduiven, welke de 1e selectie hebben doorstaan, liggen de eerst eieren, ze mogen een jong grootbrengen, daarna gaan de schotels eruit, vindt een laatste selectie plaats en mogen ze tot eind december bij elkaar blijven. De beste prestatie duiven heb ik zo gekoppeld, dat het in mijn optiek ‘klopt’ en de jongen die mij echt aanstaan zijn voor de bonnetjes einde jaar. Ook deze duiven heb ik voordat ze gekoppeld zijn eerst zuiver gezet met voer maar ook medisch, want de duiven hebben de laatste vlucht in de mand samen gezeten met duiven die helaas niet zo gezond waren. 2020 is al begonnen!

In de andere ren zitten nog 33 jonge duiven en 8 zomerjongen van vorig jaar, per week bekijk ik of ik ze speel en waar. We hebben het jonge duiven programma, de nalijn en de africhtingen in Zaanstreek Noord. Mogelijkheden genoeg en het is wel fijn, dat je zelf kritisch kunt kijken naar het weer/omstandigheden en dan zelf een bewuste keuze kan maken.  

Inmiddels woensdagmorgen, de jonge doffers en duivinnen trainen prima, zien er als

 

goudhaantjes  uit en wanneer de omstandigheden in het weekend goed zijn ben (was) ik voornemens ze te spelen op Pont St max maar de vooruitzichten zijn niet goed op zaterdag, niet in Nederland en Belgie, in Frankrijk ook op de zondag niet, pas maandag lijkt het beter te worden. We lezen niets, geen informatie, ondertussen verzetten andere afdelingen (Friesland, Zeeland, 8 en 5) de vluchten, dus besluit ik Pont St Max uit mijn hoofd te zetten en richt ik mij op Duffel, heb ik nog wat meer tijd om een definitieve beslissing te nemen……………..en anders heb ik nog een hele stapel lectuur door te nemen.  Toch komt er nog bericht, donderdag inkorven voor Pont St Max en vrijdag los, dus gaan we er een aantal inkorven..........

leesvoer genoeg
maandag 19 augustus 2019

 

Flexibel

Petje af voor Brabant 2000 ditmaal voor het feit dat we op vrijdag alsnog konden vliegen. Wederom een waaivlucht, maar daar doe je niets aan.

Mijn eerste duif zat hoog en kwam uit de goede richting, maar had een vreemde Belg opgepikt die het haar lastig maakte om direct het hok in te stormen. Dit kostte dure secondes. De rest kwam als vanouds vanachter, deze keer vanuit de polder. Mijn eerste zeven duiven zal ik voorstellen:

  • Mijn 1e is een zoon uit Warrior (2e nationale Asduif) x Athena’s Rossi (1e provinciale Asduif en dochter Super Rossi)
  • Mijn 2e is een zoon uit Millennium koppel x Golden Ace (dochter Super Rossi)
  • Mijn 3e is een zoon uit Super Rossi x Blue Diamond
  • Mijn 4e is een zoon uit 13 van H. Bevers x dochter Super Rossi
  • Mijn 5e is er een uit een dochter van Witbuik
  • Mijn 6e is een zoon uit Millennium koppel x Golden Ace (dochter Super Rossi)
  • Mijn 7e is één van mijn betere en heeft een stamboom om van te likkebaarden. Deze komt uit Donkere Jelle (Jelle Roziers) en die komt uit de 1e x 2e nationale Asduif KBDB x dochter Avatar x New Goldnugget, dus 1e NPO x 1e NPO. Beide ouders dus ook zomerjongen van 2018.

Het is geen garantie, maar goed x goed is vaak succesvol. Beide ouders hebben nooit gevlogen, maar beschikken dus wel over supergenen. Mijn 4e duif ook, deze vloog al 2x de 1e in het Rayon in de laatste vijf weken. Beide ouders ook zomerjongen van 2018, nooit gevlogen maar supergenen bij zich dragend.

Het bloed van topkwekeker Super Rossi is weer goed vertegenwoordigd bij mijn eerste duiven. Bij Jouke Elzinga werd de 1e en 2e tegen 2.000 duiven gewonnen door kleinkinderen van Super Rossi. Uit diezelfde samenkweek had ik mijn 3e duif gisteren.

Fysieke problemen

Ik ben niet uit de bank geweest deze week, alleen om de aankomst te volgen. Dit zal nog wel even aanhouden vrees ik, maar ik kan leunen op een perfecte verzorging van de duiven door mijn vrouw en goede vrienden die de duiven pakken en inmanden, anders was het onmogelijk geweest om verder te spelen.

Goede vrienden om je heen is erg belangrijk in de duivensport. Je kan ze sneller nodig hebben dan je denkt. Als iemand de regie niet snel uit handen geeft, ben ik het wel, maar soms ben je daartoe genoodzaakt en moet je roeien met de riemen die je hebt.

De oplossing voor one eye cold

Wij ontvangen weer veel mails over one eye cold problemen in binnen- en buitenland.

One eye cold is een veelvoorkomend jonge duivenprobleem in augustus. Je herkent het aan het veelvuldig met de ogen knipperen en een verdikking aan één van de oogleden. Duiven met one eye cold presteren vaak niet slechter, maar hebben hier wel degelijk last van. Vaak zie je een boost in de conditie als ze er vanaf zijn.

Gelukkig krijg je one eye cold binnen enkele dagen onder controle. Niet door ze donker te zetten, dat is een fabeltje. Sluit je duiven op zaterdag- of zondagavond een nachtje op in een afgesloten hok met een Koudijs rooktablet erin. De eerste dagen lijkt het te verergeren, maar tegen woensdagavond is het weg. Zo niet, dan is er meer aan de hand en raden wij een ornithose kuur aan met doxycycline erin.

maandag 19 augustus 2019

Superseizoen voor A Delnoy en zn uit Vijlen

Met de vader Antoon en Zoon Patrick hebben we een grote combinatie in het vizier die de Marathonvluchten voor het grote deel heeft beheerst. Een seizoen in 2019 waar niet tegen op te boxen valt; De kampioenschappen zullen straks ons gelijk bewijzen

Hoge score percentages en weinig verliezen kenmerken dit hok. Een uitzondering was Agen jaarlingen. Voor enkelen toch te zwaar helaas.

De uitstraling van hok en liefhebbers heeft een zeer verhelderende indruk achtergelaten

Proper en zuiver, de luchtgesteldheid in de hokken is zeker voor mij een verademing. Geen stofje te bekennen en zuivere lucht volop. Normaliter houd ik het niet lang uit in een hok, maar hier heb ik na een halfuur nog nergens last van. Toon vertelt dat hij elke dag als de duiven trainen en de hokken dus leeg zijn, hij poetst en ook de stofzuiger in het hok zijn werk laat doen. Om in het weekend samen met zijn vrouw, alles nog een grondig schoon te maken met gloor. De ramen lappen, en het er bij thuiskomst van de vlucht kraakhelder is,. Op het moment van ons bezoek is Patrick met zijn gezin op vakantie, maar geen nood. Toon heeft alle gegevens bij de hand en is werkelijk een open boek.

Hoewel de administratie voor rekening van Patrick komt is alles geheel overzichtelijk in mappen ondergebracht zodat Toon, hier alles in kan terugvinden

Het begint na Dax iedereen op te vallen dat de combinatie een magistraal seizoen aan het maken is, een Clean Sweep op Dax maakt voor velen de ogen open. Wat een klasse aan duiven zit hier, maar wat nog meer verwondert, bij mijn bezoek, is de eenvoud en het perfecte plaatje. Jammer dat de zoon des huizes-Patrick- ten tijde van mijn bezoek niet aanwezig is. Hij zit in Italië vanwege de vakantie, Maar geen nood Antoon weet haarfijn uit te leggen hoe alles in zijn werk gaat hier.

20 weduwnaars en evenveel jaarling doffers zijn hier de totale vliegploeg. De duivinnen worden niet gespeeld. De jonge duiven doen alleen de natour, en

worden niet verduisterd. De duiven gaan vanaf de eerste vlucht mee op weduwschap. Winterkweek met de duiven is al jaren een gegeven, deze jonge duiven van de eerste ronde gaan bijna altijd naar andere liefhebbers, De tweede ronde is voor hun zelf ,elk jaar ongeveer 50 stuks.

Eieren van de betere oude duiven worden onder de jaarlingen verlegd.

Medisch traject; De duiven worden na 3 a 4 weken worden de mest en een paar duiven onderzocht door dr. Boskamp. . Bij twijfel gebeurt dat tijdens het seizoen nog eenmaal.

Het voer bestaat uit een mengeling van diverse soorten Paloma.

De afdelingen van de vliegers zijn ruim en dun bevolkt. Als niet de hele ploeg van een afdeling mee is worden de anderen dat zelfde weekend gelapt.

Bij thuiskomstkrijgen ze een dag rust in een speciale afdeling, Elektrolyten in het water verder krijgen ze met regelmaat snoepzaad-pinda’s enTovo.

Baden de dag na thuiskomst verplicht, en vervolgens twee keer in de week een vrij bad. Toon zweert bij bronwater, dat hij op de fiets, bij hem in de buurt kan halen.

Het verschil zien de duiven blijkbaar ook, want bij twee baden, een met kraanwater en de ander met bronwater, dat laten de duiven het kraanwater voor lief. En duiken in het natuurlijke bronwater dat ijskoud is. Maar niet iedereen kan zomaar aan bronwater komen, daarvoor moet je echt in het heuvelland zijn.

Enkele top uitslagen van dit seizoen;

Vlucht van Dax 6 mee en zes kopprijzen Provinciaal maar ook Nationaal

Nl. 35e-38-43-64-68-320..

Nationaal 4596d-62-66-82-122-129-680

Overige uitslagen van 2019;

Dax Nat sector 1 4596d. 62-66-82-122-129-680 6/6

Provinciaal Dax 1621d; 35-38-43-64-68-320

ST Vincent Prov. 1390d-2-132-133

Bordeaux prov 2849d; 56-267-559-676-709

Agen prov 2366d; 168-268-553-574-708

Bergerac 2286d-34-126-326-390-425

Een topduif van Antoon en Patrick is de 15-1129750 “Rode Witkop” waarover wij het nu hebben werd vorig jaar 5e duifkampioen morgenlossing van afdeling Limburg.

Hij vloog vorig jaar 4 x prijs op de morgenlossingsvluchten van de afdeling met 168e prov. Limoges, 18e prov. Bergerac, 111e prov. Bordeaux en 6e prov. La Souteraine.

Dit jaar vloog hij prijs op Limoges (121e prov.) maar miste hij als enige van de 7 ingezette duiven op Bressols.

Voor ons een teken aan de wand om beslissing hem te verhuizen naar het kweekhok definitief te maken.

DE Rode Witkop; deze vloog al;

La Souterraine Prov. 1096d/6

Bergerac Prov. 2766d/18

Limoges Prov. 2109/184

BergeracProv. 2800d/210

Bergerac Prov. 1986d-168

Limoges Prov. 2712d/168

Bordeaux prov. 1463d/111

Limoges Prov. 2939d/125.

Liet dit jaar zien dat er wat sleet aan zit, en verhuisd daarom naar het kweekhok.

zijn 16-1803366,

is dezelfde duif die 2e Provinciaal St Vincent vloog dit jaar en nu 68e Prov. Dax. En 3e nationaal. St Vincent. Top duif dus. Vloog eerder al; Cahors 2017; achter de/ zijn de prijzen in het samenspel.;270/45-429/64- Prov. 1739/254

In 2018; Bergerac 146/19-310/27 Prov. 1827/332

2019; St Vincent 162/1-249/1-Prov 1390/2- Nat 5451/3

2019 Dax 136/18- 262/25 Prov. 1621?68

Een andere topper is de 16-1803355

Vloog o.a Bergerac in 2017 814/202

Agen 2018; 164/22- 354/43-Prov. 1928/245

2019; Bordeaux 219/5-413/8- Prov 2849/56

2019 Dax; 136/7-262-11- Prov. 1621/38

Nog eentje dan; de 17-1545789.

2018; La Souteraine 228/49- 283/49-1049/179 Prov. 1578/218

2019; Bordeaux 413/100-Prov 2849/709

2019; Dax 136/-262/-Prov 1621

Dax Samenspel; 6-11-35.

2019 Bergerac; prov. 2286d. 34-126-326-390-425 7/5

Kampioenschappen in 2016; Generaal Kampioen Grote fond Limburg Totaal;

in 2018; 2e Hokkampioen en 5e Duifkampioen Grote Fond Afdeling Limburg;2e Hokkampioen en 2e en 3e Duifkampioen in Limburg Totaal

Stam opbouw; Cas de Graaf Arnemuiden. uit zijn beste lijnen.

Theo Daalmans Elsloo uit zijn nationale toppers;

Albert Beunen x Huub Smeets Mechelen uit de Monty Lijn.

De Rode witkoplijn van Frans WackersxWinand van Engelshoven

Jan Corstjens en zoon en kleinzoon Thorn; uit de Cassarteli lijn

Wiel Scheyvens Thorn uit zijn bekende Speedy Bang lijn.

Comb Beckers-Willems Sittard uit de lijn Nachtvlinder

Jos Thijssen Kessel uit zijn kampioen de 917 en ook van Cees van Aert Achtmaal uit zijn allerbeste.

Bij deze wat info over de NL15-1129750 “Rode Witkop”.

Zie Stamboom.

Zijn oudere broer NL12-1946050 met dezelfde naam (Rode Witkop) werd in 2013 al 3e duifkampioen jaarlingen morgenlossing van afdeling Limburg met o.a. een 8e prov. Bergerac en 51e prov. Cahors.

Deze doffer voorjaar 2015 helaas verspeeld op een africhtingsvlucht.

Een halfbroer NL12-1946055 (Rode As) werd in 2014 1e asduif meerdaagse bij fond club Heuvelland.

Na dit seizoen komen de verdiende huldigingen ,daar waar het podium voor deze combinatie zal zijn, en waar een prachtig seizoen afgesloten zal worden. Ook vanaf deze kant alvast van harte proficiat.

© Hans Schuttelaar

Nieuwsbrief Peter Boskamp

23 juni 19
Rotavirus en zo meer. Ik weet niet of U het weet, maar artsen en dierenartsen mogen sinds 2006 geen meldingen meer maken omtrent de heilzame werking van vitamines en kruiden. Naar verluid zijn de...

Columnist in Spotlight

08 augustus 19
De kreet bestaat nog, hoewel de uitslagen al een...
21 juli 19
Raak!   Ik liet het al vaker blijken in mijn...
25 juni 19
De Oranje Leeuwinnen winnen hun groep en gaan...
11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...
29 maart 19
Op bezoek bij één van de beste overnachters van...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

11 september 19
Helaas laten de bestanden van de Compuclub van de afgelopen vluchten nog op zich...
11 september 19
Nationaal Marathon Kampioen – 3e IATP PIPA – 3e West Europese Super Marathon 2018   Het...
05 september 19
Van de projectleider Het is na half juni even stil geworden v.w.b. nieuwsbrieven over de...
04 september 19
Oswald Haers houdt huis op Niergnies. Tevens snelste in Zeeland. Vitessekampioen Roger de...
03 september 19
Voorwoord De zomer is nog niet voorbij. Sterker nog dit weekend belooft een prachtig...
24 juli 19
17 juli 19
  Stekeligheden 4 Ledenraad 4 juni Ooggetuige verslag van 1 van de 8 belangstellende !!!! op de...
10 juli 19
De wedvlucht Barcelona is jaarlijks het summum qua afstand in de duivensport. En dat...
08 juli 19
03 juli 19
Ook op de tweede internationale wedvlucht van het ZLU-programma, n.l. Agen voor oude en...
01 juli 19
Naast het overzicht van alle deelnemers met de kwekers, kopers en spelers is  het...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40