Over alles en nog wat , jan. 2016

OVER ALLES ………………….EN NOG WAT.

IN DEZE TIJD,

In deze tijd moet je wel onderhand weten hoe en wat je wilt en te doen tijdens het vliegseizoen , anders is het wat de kweek betreft dat moet klaar zijn , natuurlijk helemaal als je nu gekoppeld hebt of gaat koppelen , die kweek is dus op dit moment het belangrijkste en dan vooral de gezondheid van de kwekers , daar zijn we het met z’n alleen wel over eens , je moet dat van tevoren voor elkaar hebben , daar bedoel ik mee dat je tijdens het koppelen en het op eieren komen niet met medicijnen of zoiets moet liggen knoeien , mankeren ze wat dan niet koppelen , steeds meer krijg ik het idee dat supergezonde kweekduiven belangrijker is dan kwaliteit en dan niet die gezondheid die in stand wordt gehouden door allerhande pillen en drankjes maar meer een natuurlijke weerstand tegen diverse kwaaltjes , duiven behoren natuurlijk eigenlijk gewoon zonder medicijnen en of allerhande andere middelen in het water of over het voer ook tijdens de rui gewoon gezond te blijven , rui is namelijk gewoon een natuurlijk proces al wordt dat soms door het verduisteren en belichten enigszins verstoord en vertraagd , met andere woorden de tijd van ruien is korter geworden en ze ruien feller juist om die tijd in te halen , het zou dan logisch zijn om de rui te ondersteunen en daar gaat het in veel gevallen fout , men grijpt bij ieder wissewasje naar de medicijnpot meestal met antibiotica .

Ik schrijf dit omdat we juist in deze tijd de meest vreemde vragen krijgen op de verschillende onderdelen van de duivensport , vragen die eigenlijk totaal nergens op slaan , vragen waar ik nooit aan zou denken dat die van invloed zijn op het kweken en spelen met duiven , al die mails beginnen meestal met hetzelfde , haast zonder uitzondering hebben de vragenstellers een slecht tot zeer slecht seizoen achter de rug en de meest vreemde zaken worden als oorzaak gegeven voor het falen , wat verder opvalt is dat men de duivensport veel te ingewikkeld maakt vooral jongeren en beginners en waarschijnlijk begrijpt U het al , veel van die vragen gaan natuurlijk over medicijnen , onwaarschijnlijk wat sommige liefhebbers geven , dag in dag uit , met andere woorden iedere dag en daarbij komen ze dagen tekort zodat ze soms 2/3 middelen gemengd per dag geven .

Nieuwelingen in de sport of het nu oude of jongeren zijn moeten proberen het in eerste instantie éénvoudig te houden , niet gemakkelijk in deze tijd van internet enz. , eigenlijk komt er teveel informatie naar je toe , goede maar ook foute , zet daarbij nog de reclame en de reportages in de duivensport magazines en ieder weldenkend mens kan begrijpen dat zoiets compleet fout kan lopen .

Zo zijn er liefhebbers die enorme problemen maken wat betreft het voeren of ze hebben er na jaren duivensport nog totaal geen zicht op hoe en wat te doen vooral dan het voeren in het vliegseizoen , een gemakkelijke oplossing kan zijn “volle bak” , neem het voer per seizoen wat de fabrikant aangeeft , dus in de rui een ruimengeling enz. , voer niet in potjes maar in de gezamenlijke voerbak waarin je eerst wat grit , kalk en roodsteen doet dan behoef je dat ook niet in een potje te geven , daarnaast kun je wel een potje met mineralen , een potje met wat keukenzoet en een potje met pikkoek apart geven en dat 2x per week verversen , deze de laatste dag voor het inkorven weghalen , in het vliegseizoen bij de vliegduiven in de namiddag het voer verversen , het restant aan de kweekduiven geven , klaar is kees .  

Dan heb je de ondersteunende middelen , teveel om op te noemen , de enigste manier hoe je er achter moet wat helpt of niet goed is , is te vergelijken 1 afdeling wel , 1 afdeling niet , heel eenvoudig , zelf doen we dit de laatste jaren regelmatig op alle gebied en ik kan U verzekeren dat er dan veel afvalt vooral ook middelen waarvan bekend is dat velen die dagelijks geven in het water zoals knoflook en appelazijn , zelf waren we zoals bekend een groot voorstander van het verzuren van het drinkwater , nu jaren later moeten we echter bekennen dat we het mis hadden , hierin zijn we de enigste niet ook in de pluimvee wereld zijn ze hierop terug gekomen , niet zo grondig als ons , maar toch . Toen we de verschillende afdelingen met elkaar vergeleken kwamen we erachter dat beide middelen eerder averechts werkten wat betreft de helende werking tegen verschillende ziektes , vooral als het dagelijks gegeven wordt .

Ook veel vragen en opmerkingen krijgen we over het verduisteren en belichten , dat begint al met het belichten van de duiven welke aan winterkweek doen , natuurlijk is dat niet slecht maar overdrijven is nutteloos of eerder slecht , de langste dag aanhouden slaat helemaal nergens op , we hebben het al eerder geschreven je moet voorzichtig zijn met het handelen tegen de natuur in , bijlichten voor de kweek daar moet je een week of hoogstens 10 dagen voor het koppelen mee aanvangen , in de morgen van 07.00 uur tot 10.00 uur en in de middag/avond van 15.00 uur tot 20.00 uur is voldoende , belicht dan ook nog overdag bij erg donker weer en als het goed is komen de eieren dan zeer regelmatig en op tijd , ook het aanlopen van de koppels verloopt beter , hoe je hierachter komt , gewoon door het uit te proberen en in samenwerking met verschillende andere liefhebbers , daar behoef je niet voor gestudeerd te hebben zoals een lezer in alle ernst vroeg .

Dan het verduisteren van de oude duiven tijdens de eerste vluchten , je doet dat alleen wanneer je de voorkeur geeft aan de tweede helft van het seizoen , als alle vluchten even belangrijk zijn moet je de eerste vluchten niet verduisteren , want verduisteren houdt in dat je speelt met de rem erop , ook de doffers ( weduwnaars) moet je niet verduisteren , doffers reageren daar niet goed op , je komt daarachter door gewoon op te letten , ik kan niet uitleggen waarom die doffers daarop niet goed reageren om antwoord te geven op een vraag , ik wil wel opmerken dat dit ook niet belangrijk is , je kunt beter je energie steken in andere zaken dan wakker te liggen van waarom zus en zo .

Wel wil ik opmerken dat je die onnatuurlijke handelingen zowel bij de oude- als de jonge duiven nooit moet overdrijven , met andere woorden je moet ze tot een minimum beperken , overdrijven leidt altijd tot verminderde weerstand wat neerkomt dat ze meer vatbaar zijn voor allerlei uitbraken van bepaalde ziektes met als ergste een paratyfus besmetting , de vele mails die ik hierover krijg bevestigen dat .

Nog een punt is de selectie , die moet U voor het koppelen voor elkaar hebben en over die selectie kregen we geen vragen maar enkele opmerkingen en dan vooral over het uitselecteren van duiven die nooit beter dan een 1:10 prijs gewonnen hadden , duiven die je nooit redden , ik had dat geschreven in een artikel waarin ook stond dat we ook geen rekening hielden met 1:3 prijzen , tevens stond daarbij dat sommige liefhebbers reeds tevreden waren met een 50% uitslag die bestond uit alleen 1:10 prijzen en minder , natuurlijk moet eenieder dat voor zichzelf uitmaken , maar ik bedoel hiermee dat als je niet meer de intentie hebt om te winnen ( want elke vlucht is een wedstrijd en die moet je ingaan om te winnen ) dan ga je gegarandeerd achteruit wat het presteren betreft , je bent te vlug tevreden , daarbij komt nog dat selectie bedoeld is om er beter van te worden , men moet dus proberen de lat ieder jaar iets hoger te leggen juist ook bij het selecteren , dan pas heeft het nut .

Het lijkt misschien een beetje negatief artikel maar ik zou niet weten hoe sommige vragen en opmerkingen anders te verwoorden .

Succes ,

Co Verbree