OVER ALLES …………………EN NOG WAT.

TWIJFELS,

Over sommige zaken , dingen heb ik zo mijn twijfels , zelfs soms over zaken of dingen waarvan men regelmatig gebruik maakt of doet .

Zo heb ik mijn twijfels bij het overleggen van eieren en dan diezelfde duiven na en dag of 7 weer op eieren te laten komen en daarmee bedoel ik niet dat het meteen weer leggen schadelijk zou zijn voor de duivinnen want dat valt wel mee , ik bedoel dat als de duivin legt het lichaam van zowel de duivin als de doffer na een dag of 5 in werking gesteld wordt tot het azen van de jongen , dat wordt dan in de war gestuurd doordat de duivin weer opnieuw moet leggen omdat haar eieren weggehaald zijn zo is mij verteld door een dierenarts ( die geen duiven heeft ) .

Nu weet ik ook wel dat er veel liefhebbers eieren overleggen schijnbaar zonder problemen , wel wordt dat op verschillende manieren gedaan , er zijn er die dat meteen bij het leggen doen , er zijn er die dat naar 5 dagen broeden doen en er zijn er die nergens naar kijken en de eieren weghalen als ze er opeens aan denken dat dit nog moest gebeuren .

Als ik dan toch moet overleggen dan zou ik dat meteen doen als de eieren gelegd zijn om de risico’s van geen “goede pap” zo klein mogelijk te houden , het grote nadeel van meteen overleggen is dat je niet kunt zien of ze wel of niet bevrucht zijn , beter is weer volgens diezelfde arts de duiven te scheiden en na 3 weken weer te koppelen , maar dan is het effect van snel 4 jongen uit 1 koppel te trekken er niet meer , wij doen er zelf ook aan mee maar met een beetje tegenzin , om het zeker te weten schrijf ik dit jaar alles op .

Over “pap” gesproken , ook wordt er verschillend gesproken over pap van oudere ouders , er zijn er die verkondigen dat jongen uit oudere ouders niet goed zouden zijn juist door de kwaliteit van die pap , daar geloof ik dan weer minder in , vaak wordt ook nog een oude doffer of duivin gekoppeld aan een jongere en dan wordt de mindere kwaliteit voor een groot gedeelte opgeheven .

Twijfels heb ik ook bij jongen die geboren zijn uit hengstenkweek en dan niet over de pap zoals bovenstaand beschreven maar over “ gebrek aan liefde “ , Ad Schaerlaeckens had hier een mooie Latijnse uitdrukking voor maar die ben ik vergeten , hier juist lachen de geleerden je uit wanneer je praat over niet goed of zelfs slecht als wetenschappelijk onmogelijk , maar de ervaring leert dat wel degelijk duiven geboren uit hengstenkweek nauwelijks of helemaal niet presteren op de vluchten , zelfs als ze gebruikt worden voor de kweek schijnen de kweekprestaties ook niet te voldoen . Geleerden , artsen of doktoren denken soms anders dan wat de praktijk uitwijst , het vreemde is dat bij andere diersoorten het soms wel slaagt , maar toch .

Dan heb je het fenomeen “Sperma”, in bijvoorbeeld de paarden en koeien wereld algemeen aanvaard en gebruikt , het gaat niet meer zonder kunstmatige inseminatie hoor je dan , ook bevestigd door de meeste dierenartsen , toch niet allemaal , toen ik op een gegeven moment de kans kreeg uit een zeer bekende duif een sperma jong te kopen waren er toch enkele twijfels mijnerzijds dus belde ik een bevriende duivendierenarts en die rade mij dat af , ook in verband met de hoge prijs die ik ervoor moest betalen , hij twijfelde ook , dat niet iedereen het daarmee eens is bewijst een zeer bekende kampioen die erbij zweert en daar totaal geen bezwaren bij ziet .

Dan nog twijfels bij iets wat tegenwoordig algemeen aanvaard wordt namelijk de zogenaamde kweekcellen of boxen , een garantie voor de zekerheid van beide ouders , een jaar of 4 geleden schreef ik hier ook over en kreeg toen wel een enkele reacties als het ermee eens , nu zal dat niet meer zo zijn , iedere grote- of profspeler heeft ze wel in gebruik , maar toch , het vreemde is dat ik nu hierbij juist niet alleen sta , ook de geleerden twijfelen hier soms aan , gebruikte ik eerder gebrek aan liefde dat moet hierbij zijn “gebrek aan concurrentie” .

Het toeval wil dat een goede bekende van ons en een groot kampioen juist deze winter de kweekboxen verwijderd had en daar weer gewone broedbakken voor plaatste , hij had de laatste 3 jaar alle jongen nagegaan welke daarin geboren waren en was tot de conclusie gekomen dat er in verhouding tot de jongen welke geboren waren op de gewone hokken er aanzienlijk meer verspeeld werden , toch een punt of heb ik het mis , wijzelf gebruiken gewone broedbakken en als ik zeker wil zijn van de vader en moeder doen we een DNA verwantschapsonderzoek .      

Grote twijfels heb ik ook bij de zogenaamde wateraders of zoiets in die geest , de twijfels zijn in dit geval algemeen , de groep voor- en tegenstanders zal hier ongeveer gelijk zijn , mijn hele leven geloofde ik er niet in (als te soft ) tot vorig jaar toen we een specialist op dit gebied lieten komen , de uitkomst was dat juist onder ons slechts presterende hok die wateraders er waren , we hebben het bij die uitkomst gelaten en er niets aangedaan maar toch .

De grootste twijfels hadden we ( mijn zoon en ik ) de laatste jaren toch wel over hoe houden we de duiven gezond en het gebruik van medicijnen in verband met het presteren , jarenlang deden we zo’n beetje alles wat er voorgeschreven werd , ook vanuit de pluimvee wereld en niet zonder succes laat dat vermeld zijn , totdat juist vanuit die pluimvee wereld er aan de bel getrokken werd wat betreft medicijnen en daarbij speciaal het antibiotica gebruik .

We hebben altijd ( de laatste 30 jaar ) dezelfde 2 dierenartsen gehad waaraan we ons vertrouwen gegeven hadden , 2 jaar geleden trok één daarvan zich terug wegens ouderdom en moesten we opzoek naar een nieuwe “doctor” , onze keus was snel gemaakt en namen we de bekende dr. Mariën voor de begeleiding op medisch gebied voor onze duiven , als je zoiets doet moet je ook zijn systeem geheel volgen , zo gezegd zo gedaan , ook omdat we er steeds meer van overtuigt raakten dat juist de weerstand van de duiven misschien wel het belangrijkste is om goed te presteren en dan vooral de natuurlijke weerstand , dat laatste bouw je alleen op door weinig of geen gebruik van medicijnen , vaak voorbehoedend gegeven dus geheel niet nodig .

Eigenlijk logisch , duiven komen 1 of meerdere dagen tijdens de vluchten in de mand in aanraking met laten we het netjes noemen minder gezonde duiven , als je die bij terugkomst iedere week weer opnieuw moet behandelen om ze gezond te houden dat kan geen stand houden , sorry voor de liefhebbers die daar wel in geloven , het wordt een cirkel waar geen einde aan komt , het mooie is dat tegenwoordig meerdere dierenartsen dat erkennen , zijn ze echt ziek dan moeten ze behandeld worden laat daar geen twijfel over bestaan , echter deze duiven behoren niet ingekorfd te worden , al was het alleen maar dat het onsportief is tegenover de sportgenoten .

In de laatste 5 jaar hebben we 3x de beste duif van Nederland gehad , in 2011 de beste Doffer en de Duivin gevlogen onder het systeem van dr. De Weerd en afgelopen jaar de beste Asduivin met het systeem van dr.Mariën dus geheel zonder medicijnen , wel moeten we hierbij opmerken dat ze om de 6 weken door hem gecontroleerd werden , over het laatste jaar kunnen we nog opmerken dat al onze oude duiven in een geweldige conditie verkeerden het gehele seizoen door , voor de twijfelaars toch iets om in gedachten te houden .

Succes ,

Co Verbree