Een bewogen week achter de rug, van morgen eerst de dames op gehaald bij het Ziggo Dome, en dan nu aan het weeknieuws beginnen, we gaan beginnen met het bericht over hok race die georganiseerd gaat worden door pieter van de Hoolwerff, van de NPO tot op heden nog geen bericht ontvangen op de verzonden mail naar hun toe, ook met een afdelingsbestuurder over de situatie gesproken, en die zegt ,,bij verdenking van oplichting c.q. verduistering gewoon de Hermandad inschakelen,,, maar ik wil nu de duivensport nog even niet in een kwaad daglicht zetten, dus wacht ik maar eerst het antwoord af van de NPO, en dan kan ik als nog plan B in werking gaan stellen.

Veel verontrustend gevende berichten op Facebook de laatste tijd, met name zijn er veel berichten over de aanvallen van de roofvogels, zeker met name de aanvallen op de jonge duiven, en inderdaad het wordt met het jaar erger, en niet alleen de sperwer of havik is hier schuldig aan, nee met name de slechtvalk, die is de grootste killer onder de rovers, en dat is onze eigen schuld en niet anders, maar ja er zijn nu eenmaal van die mensen met weinig hersencellen, die volgens hun het wel wisten.

Nou niet dus, want overal waar onze zogenaamde wetenschappers, onderzoekers en natuurbeschermers en nog vele anderen instantie,s ingrijpen, daar komen alleen maar grotere problemen van, en als je hun er mee confronteert is het niet waar, maar als je hun dan eens een andere vraag stelt, een vraag die er mee in verband staat, dan weten ze het niet meer, en dan zien wij het verkeerd, terwijl de cijfers er niet om liegen, en daarom zal ik u mee nemen naar de wereld van natuur, zoals hij nu is, geweest is en eigenlijk hoe hij zou moeten zijn.

En als een vervend natuurliefhebber, en oud lid van de Aaltens stropers gilde, geniet ik vandaag aan de dag nog steeds van alle dingen in de natuur, en zie dan ook meer wat er allemaal fout is gegaan, enkel en alleen door bepaalde ideeën van mensen, simpel en alleen door het niet door denken van hun plannen, en zeker met name, aan de gevolgen die er konden ontstaan van hun [goed bedoelde] ingrepen.

We beginnen bij een mooi project, en dat project heet

,,De Waddenzee met zijn huilers,,

Al eeuwen heen zijn er zeehonden langs de Hollandse kusten, en zeker op de Waddenzee zit een mooi aantal, maar de Waddenzee was in die tijd dan ook een zeer prachtig gebied, en een mooie kraamkamer voor de zeehond, omdat de ,,Waddenzee,, ook rijkelijk was voorzien van vele vissoorten die er vertoefden, dus gezien het natuurlijk beleid van de natuur zelf zat er een evenwicht in, en dat was al jaren en jaren zo, de huilers gingen dood door verhongering bij het verlies van hun moeder, maar dat is de natuur, de sterkste overleven en niet de zwakkeren.

Dan komt er een dame op de voorpagina van de Telegraaf, Mevr Leni van het Hart, ze gaat zich speciaal richten, in het opvangen van de jonge zeehondjes die hun moeder verloren hebben, dus alle gevonden huilers worden bij haar gebracht, en al gauw is het bij haar thuis te klein in de opvang en werd er een actie gehouden en in 1971 kwam de zeehonden crèche ,,Pieterburen,, en alle zieke en verloren gaande jongen werden er naar toe gebracht, opzicht een nobel idee, maar daar door werd wel het evenwicht in de ,,Waddenzee,, verstoord, want de anders evenwichtige populatie werd hier door nu vermeerderd, wat betekende meer vis vretende dieren in de ,,Waddenzee,, dus een grotere afname van de visstand als gevolg, en wie krijgt de schuld van een huidig leeg gevreten ,,Waddenzee,, de visserman, hij zou de schuldige zijn aan de lege ,,Waddenzee,, door zgn. over bevissen, en niet die zeehonden.

Dan gaan we, omdat we toch over vissen hebben naar de gesloten ,,Schol box,, op de Noordzee, een ruim groot Kwadrant in onze Noordzee werd als verboden visgebied verklaard, volgens de wetenschappers ging het slecht met de visstand op de Noordzee, en volgens hun wetenschappelijke berekeningen, zou er na sluiting van een tig aantal jaren, weer volop vis aanwezig zijn in dat afgesloten gedeelte van de Noordzee, maar helaas men vergat een heel belangrijk ding, zonder bodem beroering is er minder of geen voedsel voor de nog aanwezige vis.

En zeker voor de platvis achtige soorten, platvissen zoals de bekende Schol schar griet tong die hebben nu eenmaal bodem voedsel nodig om te leven, en door de bodem beroering van de visserman met zijn korboom visserij, had je nu eenmaal die bodem beroering, nu haal je de bodem beroering uit het systeem, en ja hoor dan gaat het gloeiend mis, dus er waren resultaten na een sluiting van de opgelegde periode, weinig of geen visje meer te bekennen, terwijl er voor de sluiting wel volop vis werd gevangen, dus ook hier in faalde men, ondanks de goede bedoelingen.

Dan komt er zo,n gestufte groep om de hoek heen scheuren, die hebben het heldere idee gekregen om de roofvogelstand op te krikken, die hebben zeker s,avonds onder het genot van een blowtje of waterpijp gezien, dat sommige roofvogels hier erg zeldzaam zijn, roofvogels zoals de Havik, en de Slechtvalk, waren maar  in een klein aantal vertegenwoordigd hier in ons prachtige Holland, dus die malloten kwamen met het in ogen heldere idee, om die aantallen eens flink omhoog te krikken, dus overal werden nestkasten geplaatst en nu na zoveel jaren zijn ze een ware plaag geworden.

En weer, wordt het ondanks de goede bedoelingen misschien, het een grote catastrofe, vele postduivenhouders worden er gek van, zeker ook die in hun buurt zo'n nestkast hebben of een horst, en zeker in de periode als die rovers jongen hebben, worden vele postduiven het slachtoffer van de talrijke en succes volle aanvallen van de Havik en de Slechtvalk, want de postduif is immers een makkelijkere prooi voor hun om te vangen, dan een koppel spreeuwen of andere vogels.

En wat dacht u van de weide vogels, ook die vogels verdwijnen langzaam uit de natuur, waar je vroeger de Grutto, de Kievit, de Wulp s, morgens vroeg volop hoorde als je door de polder liep, wordt het nu langzaam aan alleen maar stiller, en de boer die zijn uiterste best doet, om deze prachtige natuur in stand te houden, alleen al om tijdens het maaien langs de slootkanten en greppels, een grote strook met gras te laten staan, dat hij dit enkel en alleen doet, om de weide vogels een bescherming te kunnen geven, bij aanvallen van die havik of Slechtvalk.

Maar wat deze boer ook probeert, door de vele zogenaamde reddende operaties,  zoals het beschermen van de vos, door middel van een ,,Jachtverbod,, en de zeer sterk aangroeiende populatie aan beschermde roofvogels zoals de Havik en de Slechtvalk, moet ook hij met lede ogen aanzien, dat zijn inspanning voor niets is, dat de nesten met eieren leeg gevroten worden door het geruime aantal vossen wat er nu is, de e.v.t. resterende uit gekomen kuikens en hun ouders slachtoffer worden van de roofvogel die ook in grote getalen aanwezig zijn, en deze zelfde boer de schuld krijgt van de achteruit gang van de weide vogels.

Nee mensen, we moeten van de natuur afblijven, de sterkere overleven en de zwakkere, ja jammer dan, dat is de natuur nu eenmaal, eerlijker en rechtvaardiger is er eigenlijk niet, en die man die ze aan het kruis hebben genageld, die zei toen al, de mens zal zich zelf vernietigen, en als ik alles zo om mee heen zie, krijgt hij nog gelijk ook.

Sterkte met de aanvallen van de kromsnavel op jullie duiven, de wetgever met zijn filosofen zijn hier verantwoordelijk voor, en ik hoop dat jullie petitie succes zal hebben en de nestkasten verwijdert gaan worden.

Tot sinas