Spotlight

vrijdag 10 april 2020

Er worden geen 1 april grappen gemaakt dezer dagen.

Omdat de toestand in de wereld bol staat van ellende past dat niet.

Naast het probleem van bommen en vluchtelingen is het coronavirus er nog bij gekomen.

Hoe zich een mens in zo’n situatie voelt dat is niet in woorden uit te drukken.

De massa is in lichte paniek.

Gisterenavond plofte ik even voor 7 uur op de bank met de afstand bediening van de TV op stand-by. Van onze minister president Mark Rutte zouden we gaan vernemen hoe lang het coronavirus ons nog lam zou leggen.

Ik was een en al oor wat onze bewindvoerder te vertellen had.

Wat ik al had verwacht dat kwam uit.

In zijn redevoering informeerde en overtuigde hij zijn toehoorders hoe de stand van zaken was. In een woord gezegd, “ het was knudde “. Tot 28 april al zeker.

Tot die tijd wordt niet gewandeld en geen terrasje gepikt en mag men ook niet lekker uit eten gegaan.

En natuurlijk ook niet gesport. Kortom, van alles niks.

Vanzelf sprekend is ook de duivensport er bij betrokken.

Met de grenzen dicht kun je toch geen kant uit.

Het moest er nog bij komen dat we onze duiven ook nog niet los mochten laten vliegen.

Dan konden we wel inpakken.

Ik heb de redevoering van Mark niet helemaal aangehoord omdat ik er gekwetst door raakte..

Al dat negatieve gezever wilde ik niet langer aanhoren.

.Kom op zeg, op mijn oude dag heb ik daar geen behoefte meer aan.

.Maar ik ontkom er niet aan om te horen dat overal mensen jobstijdingen krijgen over gestorven geliefden, zoons of broers. .

Dan krijg ik het benauwd..

In alle kranten is uitvoerig te lezen over de verschrikkingen die het coronavirus teweeg brengt..

Maar toch gaat het leven in stilte door.

Het coronavirus heeft aan een afstand van anderhalve meter al genoeg.

.Dan lijkt het op te houden en niet verder te kunnen met te besmetten.

Misschien is dat wel het wreedste aspect van deze pandemie: ze veroorzaakt een verschrikking in de wereld en een hele grote wanorde.

Het heeft gemaakt dat ik me voel als een sociaal ontregeld mens die in z’n huis gevangen zit.

Hoewel iedere morgen mijn buurvrouw van tegenover me wuivend goedemorgen wenkt.

Ze ziet me dan in mijn luie zetel zitten en brengt me met haar groet op mijn gemak.

En toen even later een andere buurvrouw me een kommetje erwtensoep kwam brengen, toen had ik het voor momenten niet meer.

Soms heb je buren nodig om je niet eenzaam te voelen en je verlatenheid te vergeten.

Ook als je denkt het alleen af te kunnen. Wat blijkt? Ondanks het onheil leef ik in een zee van luxe en vriendelijkheid.


Pie.

donderdag 09 april 2020

 

Zondag was een fraaie maar stormachtige dag, toch deed ik de klep van het jonge duivenhok om 9.00 uur open en de 15 ‘oudste’ jonge duiven zaten rap buiten maar gingen ook direct op de vleugels en haalden de meest vreemde capriolen uit. Klapwiekten door de lucht, hingen tegen de wind, zeilden weg en dat op een leeftijd van 40-45 dagen. Indrukwekkend maar toen de laatste, tenminste dat dacht ik, uiteindelijk op het dak viel was ik toch een beetje opgelucht. Nog geen uur later vloog er een verduisteringsplaat door de heftige wind van het dak en niet veel later landde er toch nog ’n jong. 

Gelijktijdig werd ik geappt ……………door Sanne met een vraag….

 

In onze club hebben wij sinds dit jaar een echt jeugdlid, die door haar ‘opa’ in contact kwam met de duivensport. Haar ‘opa’ was niemand minder dan Gerrit de Boer, Gerrit vond het prima wanneer Sanne door de hokken liep en met de duiven aan het ‘stoeien’ was. De duiven liepen zelfs achter haar aan het huis in, ze had op een gegeven moment een musje (met de hand groot gebracht), die op haar schouder ging zitten, mee ging duiven inkorven en in de duivenkantine rondvloog, dan ben je toch een echte liefhebster. Gerrit is overleden, het hok bleef staan met nog een paar oude, zeer makke duiven. Sanne verzorgt nog alle dagen deze duifjes en gaf te kennen dat ze wel met de duiven wilde gaan ‘sporten’. Nu was Gerrit een top melker maar had de toen nog kleine meid weinig op duivengebied kunnen vertellen. Nu een aantal jaren later kwamen de meest basale vragen over de duivensport en vroeg ze mij haar te helpen. Ik vind het prachtig!! Eerst geholpen wat van die oude rakkers te koppelen en nu kwam zondag de vraag, ik heb 4 jongen maar wanneer moet ik ze nu ringen en hoe? In deze corona tijd loop je niet even binnen dus het e.e.a. uitgelegd met een instructie filmpje. De familie gaat zeer binnenkort verhuizen dus dit wordt een jaar om op het nieuwe adres een klein hokje neer te zetten om met een paar jonkies te spelen, een echt leerjaar. In 2021 is het plan met een groter groepje jonge duiven te beginnen, een geheel nieuwe start….plannen, plannen, hopelijk kunnen wij ze samen verwezenlijken. (in het filmpje staan mijn haren door de wind een beetje wild)

 

De week kabbelde rustig voort, van de 50 jonge duiven komen er ruim 30 buiten, een gedeelte gaat op de vleugels, de andere scharrelen in de tuin en op het dak, de allerjongste wagen zich nog niet buiten. Wanneer de laatste ook buiten komen en de klep weten te vinden, kan de bal de lucht in om ze te activeren…

 

Van de NPO krijgen wij regelmatig een update, hoe het er voor staat. Zo hoort het, prima om de nodige informatie te verstrekken maar ook om ons te wijzen op de regelgeving. De Olympische spelen zijn inmiddels verhuist naar volgend jaar, andere sporten komen hopeloos in de knel en de roep om duidelijkheid te verschaffen (maken zij het seizoen wel of niet af) wordt steeds groter. Bij deze sporten spelen de kampioenschappen en veel geld een rol. In de duivensport zijn wij nog niet eens met de vluchten/kampioenschappen begonnen, dus kampioenschappen kunnen mij voor dit jaar niet boeien, het enige wat wij hopen is, dat er nog wat mogelijkheden komen om de duiven af te richten met misschien ’n enkele wedvlucht. Stel dat het niet mogelijk is maar dat wij pas richting einde jaar onze “bewegingsvrijheid” terug krijgen, kunnen wij dan nog wat doen? Eerst corona de baas worden maar daarnaast wel blijven denken in mogelijkheden en oplossingen.

Wie weet wordt 2020 het jaar van heel bewust kweken……..

donderdag 09 april 2020

205 nieuwe sterfgevallen in de laatste 24 uur .
Ik erger mij mateloos aan de berichtgeving en de interpretatie van de cijfers , van deze slachting onder mijn generatie .
Ik erger mij nog meer aan de commentaren van sommigen .
Ik las hier onder andere letterlijk het volgende in een bericht :
" Bart de Wever... niet de populairste politicus in België gaf aan en geef hem gelijk dat deze gezondheidscrisis en het lam leggen van België ook niet ervoor mag zorgen dat de komende generatie hiervan de dupe wordt omdat we de oudere generatie (want 92% van de overlijdens is nog altijd +65) kost wat kost willen beschermen "
Ik wrijf in mijn ogen en herlees het nog eens ....
Is dit België of Duitsland in de jaren 30 ?
Dit corona-verhaal zal diepe wonden slaan in onze samenleving .
We moeten de gevolgen ondergaan van de roofbouw op de natuur , van het ongebreideld gebruik van medicatie , drugs en andere genotsmiddelen .
Als je de natuur verkracht slaat zij terug ....
Wij , de 65+ van deze tijd hebben dit land groot gemaakt .
Wij , de bouwvakkers van deze generatie hebben scholen , hospitalen , feestzalen , sociale woningen gebouwd soms in barre werkomstandigheden ( en ik kan er van mee spreken )
Wij , de eerste twee verdieners , hebben moeten dokken om de profiteurs van dit land te onderhouden .
Die twee verdieners waren een gemakkelijke doelgroep om te pluimen .
Konden nergens van genieten , geen studiebeurzen , geen premie 's , wegens een uit gekiend te hoog belastbaar inkomen .
Inkomen dat dan wel weer afgeroomd werd wegens een nog betere uitgekiende HOGERE belastingschijf .
Wij , geboren rond de tweede oorlog , hebben de sociale zekerheid helpen uitbouwen , hebben ze gemaakt tot wat ze nu is , met onze SOLIDAIRE bijdragen .
Wij verdienen respect en wij verdienen het niet om te sterven als honden , ver weg van onze familie .
Geruisloos en anoniem alsof we er nooit geweest zijn .
Ik baal van " het goede nieuws " en de zakelijke manier waarop men de cijfers verkondigd .
Als er MAAR 150 doden zijn is dat goed nieuws !!
Die 150 doden op een totaal van 2240 zijn mensen met een verhaal .
Ik heb een artikel opgediept dat ik opdraag aan die 2240 .
En dat je hier kunt lezen ...
Het is een deel van MIJN verhaal . Het verhaal van mensen van mijn leeftijd .Ik wil het nog vlug vertellen nu het nog kan want het is nu leven van dag tot dag ....

Dit artikel schreef ik 15 jaar geleden en wordt nu hernomen om hulde te brengen aan mijn generatiegenoten die slachtoffer werden van het corona - virus in 2020 .
Rust in vrede , lieve mensen en bedankt voor alles wat jullie deden voor dit land !  

ARTIKEL NR 70 

donderdag 23 december 2010


Een doorsnee werkmens zet meestal maar eens in zijn leven de grote stap naar het bouwen of kopen van een huis .

Dat is nogal evident wegens doorgaans een tijdrovende , stresserende en dure bezigheid .

Mijn Tine en ik  hadden er voor gespaard . Wij hadden gerekend en herrekend . Ik had het voordeel om na mijn uren ook nog agent van een spaarbank te zijn . Die spaarbank was een onderdeel van de socialistische zuil die , onderhevig aan erosie , langzaam maar zeker afgetakeld en verdwenen is . 

En dus had ik uit de eerste hand alle inlichtingen en inzage in de mogelijkheden .

Als ik spreek van omstandigheden tegen hebben dan is dit een goed voorbeeld want nooit stonden de interesten voor leningen zo hoog als toen !

9,75 % asjeblief !! Ik herinner mij dat ik , eind de jaren ‘ 70 kasbons , verhandelde op 5 jaar , vaste termijn , met een opbrengst van 13,75 % . 

Als ge dat nu vertelt aan jonge gasten dan schudden ze ongelovig het hoofd en toch was het zo !

Een kasbon met samengestelde interest ( groeibon ) van 100.000 BF (Belgische Frank ) op 5 jaar was op het einde van de rit bijna  het dubbele waard !

Codep bood toen een sociale lening  aan met een maximum termijn van 15 jaar en voor het miljoen dat ik wou lenen moest ik elke maand 9.782 BF ophoesten . Vergeet niet dat dit ongeveer overeen kwam met het inkomen van mijn echtgenote.

Het kon ook op 20 jaar maar dan niet meer aan het sociaal tarief en dan was de aflossing iets meer dan 9000 BF. Nu waren er toen , en nu ook nog , mensen die verwezen naar het zogezegd belastingvoordeel en op een zo lang mogelijke termijn leenden . Ik heb het uit gepluisd en het is een grandioze misvatting ! Het is waar dat aflossingen van interesten op hypothecaire leningen vrijgesteld werden van belastingen . Voordeel dat in de loop der jaren afgebouwd en gelimiteerd werd . Maar geen enkel belastingvoordeel woog op tegen het feit dat ik op een lening van 20 jaar  zestig keren 9000 BF MEER moest afdokken !   De rekening was gauw gemaakt ! 9000 x 60 = 540.000 BF  MEER te betalen . Wij opteerden voor de korte pijn ( vergeet niet dat op 15 jaar ook al 761.000 BF interest betaald moest worden ) en ik weet nog dat ik tegen mijn Tine zei dat we na 15 jaar die 9000 maandelijks opzij zouden zetten en daar bovenop nog een schone opbrengst zouden hebben .

Ach mensen toch ! Het zijn naïevelingen die geloven dat men dergelijke zaken uitgevonden heeft omdat de mensen er beter zouden van worden . Jullie denken toch niet dat men bijvoorbeeld het pensioensparen uitgevonden heeft voor uw “ schoon ogen “ ? Meestal gaat het over een vestzak-broekzak  operatie ; Jullie moeten eens de moeite doen om de kosten uit te pluizen die u aangerekend worden om uw dossier te beheren . Ge zult verschieten !!! En ge zult nog meer verschieten als ge 60 jaar wordt en men zonder blikken of blozen uw belasting op het totaal bedrag zal invorderen ( om zeker te zijn dat ge ze niet zult opsouperen ) ; Hewel ! Maak dan eens uw rekening ?

Ge werkt en op uw werk betaald  ge  zoiets van rond de helft belastingen . Van den overschot zet ge iets opzij  voor uw pensioensparen  , ook met het oog op het vermeende voordeel . Als ge dan eindelijk het afgeroomde eindresultaat kunt verteren dan moogt ge opnieuw op alles dat ge er van koopt van 6 tot 21 % BTW ophoesten !!

Zeg mij nu eens wie er beter van wordt of  geworden is !

Het toeval wil , terwijl ik die regels schrijf , hier naast mij mijn maandelijkse elektriciteitsfactuur ligt . 78 euro  !! waarvan 13,54 euro BTW . 

Moreel gezien zou ik die BTW mogen aftrekken van mijn belastingen wegens mijn factuur betaald van mijn reeds grondig afgeroomd inkomen .

Maar goed ! Wij hebben  dus de 4 eerste jaren van ons huwelijk gespaard als gekken . Hoe wij dat deden ?

Door ons veel te ontzeggen . Groenten uit onze eigen moestuin , een zelf gekweekt kieken , konijn of een duifje  . Een scharreleitje van onze kippen , gekweekt met wat oud brood en een greep maïs  , en dat alles kostte twee keer niets . Een keer in de week maakte ik verse soep volgens hierna volgend recept . 

Prei, selder , ajuin,  en wortelen uit den hof werden door de vleesmolen gedraaid , aangelengd met water en samen met een oude duif  een paar uur op de stoof gedeponeerd .

 Daarna werd het vlees van het gebeente verwijderd en in fijne stukjes terug aan de soep toegevoegd . Krachtig en lekker .

 Biefstuk kwam nooit op tafel wegens te duur en voor iemand die groot gebracht is met hutspot en varkensvlees niet echt een delicatesse  .

Naar het werk deed ik een brooddoos mee met volkoren boterhammen  met er tussen een schelletje hespenworst of kalfsworst wegens het goedkoopst . 

Soms al eens een koude braadworst of een koude kotelet of  boterhammen met gehakt of leverpastei .      

Mijn Tine en ik waren geen verwende kinderen en bijgevolg viel het ons niet moeilijk om deze “ ontberingen “ te ondergaan en we hadden dan ook een doel voor ogen !

Zodoende hebben wij tussen ‘72 en ‘76 vierhonderdduizend BF ( 10.000 eu ) opzij gezet en ik daag iedereen uit om hetzelfde te doen ( onder dezelfde omstandigheden hé !  )

Zoals ik al zei , meestal is de aankoop van een huis een eenmalige gebeurtenis en het daaruit voort vloeiende contact met een notaris is navenant .

Notaris Willemot had met ons afgesproken ten huize van de verkoper , met name Werner Fevery , en wij zaten daar met een klein hartje zijn komst af te wachten .

Je bent uit uw gewone doen . Je hebt uwe plastron aan . Je bent zenuwachtig wegens het onbekende , niet vertrouwde….

De notaris was een rijzige, gedistingeerde man en vooral zeer innemend . Dat was al een hele geruststelling .

Het was muisstil toen hij de tekst van de compromis , opgesmukt met enkele geleerde formules , voorlas . 

En uiteindelijk , toen wij uitvoerig proficiat gewenst werden en de glazen op tafel kwamen slaakte ik een zucht van verlichting , in de wetenschap dat een belangrijke stap gezet was .

Wij fronsten nog wel even de wenkbrauwen toen we het bedrag van de notariskosten hoorden dat moest betaald worden bij het verlijden van de akte :

 184.000 BF .   HONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND !! 4600 euro . 

Daar ging de helft van  onze zuur verdiende spaarcenten ! 

Ik weet niet als er onder mijn lezers  nog zijn die ook met zo’n plannen rondlopen , 

dan wil ik wel kwijt dat, als je minstens op voorhand de notariskosten niet hebt bijeen gespaard , ge er beter niet aan begint .

Begin januari 1976 werden wij dan ontboden op het kantoor van de notaris voor de definitieve afhandeling .

 Wij waren de koning te rijk  en wilden zo gauw mogelijk aan de renovatie beginnen . 

 

Het huis werd echter nog bewoond door een echtpaar waarvan de vrouwelijke helft het niet zo nauw nam met de echtelijke trouw .

 En dat zorgde voor verwikkelingen . “Hoe zo ? “ : zul je vragen . 

Welnu , ik wilde zo rap mogelijk mijn intrek nemen in het huis omdat ik zo min mogelijk terzelfder tijd , EN huishuur  EN aflossing  wilde betalen . 

Dat lijkt me nogal logisch !

Dus zette ik het echtpaar lichtjes onder druk “ met rede en manieren “ natuurlijk en het scheen te lukken want op een avond stond  mevrouw M. aan mijn deur met volgend voorstel .

 Ze had nog maar pas een nieuwe gaskachel gekocht en ze wou die  “ over laten “ voor  10.000 BF en als ik het geld had zou ze de sleutel brengen en kon ik mijn intrek nemen , want zijzelf had een nieuwe huurwoning gevonden .

En inderdaad , nog een paar dagen later, stond M daar met de sleutel  en de boodschap dat het huis ontruimd was en dat ze content was dat het allemaal goed verlopen was . 

En ik gaf haar de beloofde som geld voor de kachel .

Wij waren uiteraard heel nieuwsgierig en zenuwachtig . Wij wilden zo rap mogelijk ons eigendom in ogenschouw nemen . 

Hoe zou je zelf zijn ?

Tiens…..de sleutel paste niet op de voordeur ! Naast het huis was er een poortje met daarachter een gang en waarschijnlijk had  " M " de sleutel van de achterdeur gegeven en zat de sleutel van de voordeur binnen op de deur .  

Tenminste, zo dachten wij . Want toen wij de achterdeur openden zat daar parmantig aan zijn keukentafel ...mijnheer N.... . N was de man van M . Consternatie !

N vroeg mij : “ Wat kom jij hier doen ? “  Het laconieke antwoord was dat ik zijn huis gekocht had en ik deed mijn verhaal …..

Terwijl N naar zijn werk was had M een verhuiswagen laten komen , had al de meubels en het huisraad ingeladen en was met de noorderzon vertrokken ….

N had alleen nog een tafel , 2 stoelen , een bed en een stoof  !
“ Die stoof is wèl van mij hé ! “ bracht ik hem aan zijn verstand . 

ZO NIET HE , MANNEKE ! GODVERDOMME !! Stel je voor . Wat een toestand !

Maar de rede , het gezond verstand , overwon en ik had eigenlijk compassie met N en hij had mij beloofd dat hij zo rap mogelijk zou vertrekken .

 Ondertussen mocht ik al beginnen aan de bijgebouwen , waaronder een schuurtje met een zolder die nog als duivenhok dienst gedaan had . Wat wil je nog meer  ?

Ik ging daar om te beginnen onderaan een kweekhok van maken en boven een vlieghok en later zou ik nog een tuinhok plaatsen in den hof .

 
 

 

Men moet dikwijls in het leven van de nood een deugd maken en dit geval van overmacht kwam mij eigenlijk goed uit , omdat ik nogal verveeld zat met de verhuis en het nieuw onderkomen van  mijn duiven . Het was ook begrijpelijk dat mijn lieve echtgenote zo rap mogelijk HAAR plannen wilde ten uitvoer brengen .

 Die duiven waren het minste van haar zorgen en dat is heel begrijpelijk .

Nu kon ik zonder stress dat onderdeel ( de duiven ) van de plannen uitvoeren en dat was voor mij al een zorg minder .

Ik zou de vroege jongen kweken op het oud adres en uitlaten in mijn nieuwe woonst . Het zou nog tot mei ’77 duren voor ik mijn intrek zou kunnen nemen in de nieuwe woonst .
Ik wil niet op de zaken vooruit lopen maar ik heb hier nog enkele zeldzame oude foto's die tonen hoe ik van twee kleine kamers een mooie living ging maken door middel van een eiken balk afkomstig uit ergens een Frans kasteel ....  

Wordt vervolgd

CASIER ROGER      

donderdag 09 april 2020

Bij ons in de regio en op het eiland Goeree Overflakkee slaat het Corona Virus momenteel hard toe. We kennen allemaal meerdere mensen die ziek zijn. Ook bij ons zijn er familieleden en vrienden ziek. Vanaf deze plaats van harte beterschap en herstel snel.
Daar wordt je niet vrolijk van en op sommige momenten slaat bij ons ook de onzekerheid toe. Spannende tijden dus.
We doen er alles aan om positief te blijven en voor zover als mogelijk is door te gaan met het “normale leven”. Wat dat ook moge zijn.

Voor mij betekent dat administratieve werkzaamheden voor TopPigeons. Mijn vrouw probeert deels op afstand haar taak als onderwijzeres zo goed mogelijk in te vullen. Het dagelijks rondje langs de duiven is een heerlijke ontspanning evenals de dagelijkse wandeling, waarvan ik meer dan ooit kan genieten van de voorjaarsnatuur. Dat zijn dan ook weer de mooie kanten.

Tussen de bedrijven door en het rondje langs de duiven ook eens begonnen met het opruimen van allerlei zaken. Dan kom je leuke artikelen, boeken en foto’s tegen. Met ook foto’s van een aantal van mijn beste duiven van weleer. Leuk om weer ons oude herinneringen toen de duivensport en fondsport in Nederland hoogtijdagen beleefde.Kijk eens naar de aantallen duiven.

In 1995 ben ik op het huidige adres begonnen 100% gespecialiseerd op de zware fond. Geïnspireerd door oud Oude Tongenaar Piet de Weerd werd op zoek gegaan naar de aloude Jan Aarden duiven en die zaten er hier in de regio voldoende. Zo taai als leer zei Piet altijd.

De Jac Steketee/Wim Kooreman duiven werden als basis gekozen en deze werden gekruist met het beste van Herman Brinkman, Gebr.Bruggemann en Cees de Jong (vd Wegen).
Het accent lag op de middaglossing en het nationale drieluik ST Vincent, Dax en Bergerac en af en toe een uitstapje naar Barcelona.
Al snel bezat ik een paar echte topduiven en 2 sublieme kweekkoppels.
De eerste echte cracks hier op de hokken waren de fameuze ULLRICH (oa 3 en 7 nationaal in 4 weken tijd) , de MONTY BOY (3e Nat. MT de Marsan en vele kopprijzen) en een fameuze zoon van de beste vererver die ik ooit heb gehad DE JONGE STAYER, namelijk de PAUMAN (5e Nationaal Pau en 2x Beste ZLU Asduif over 5 jaar in de FONDSPIEGEL). De laatste stond aan de basis van het winnen van de 1e West Europese Super Marathontitel in 2006 en de 2e PIPA IATP ranking , 3e Nat Marathon etc.

Bijzondere duiven die me veel sportplezier hebben gegeven maar ook op vele hokken voor geweldige nakweek hebben gezorgd. Dit was de oude basis van mijn marathon stam. Na 2006 werd deze versterkt met het aankopen van echte topcracks zoals de PAARSBORST, DE CAS beide bij Ko van Dommelen etc.

Ook nog een mooie foto gevonden samen met vriend Frans van Peperstraten alias de SLOPER waarmee ik samen het veilinghuis TopPigeons.nl ben opgestart (2001). Toen het eerste dedicated veilinghuis voor postduiven in de wereld en inmiddels wereldwijd een grote naam in de marathonsport.We wilden onze passie voor de nederlandse fondduif en fondliefhebbers delen met de rest van de wereld. Mooie tijden waren dat.

 
 
 
woensdag 08 april 2020

Ik heb het dan natuurlijk over het prachtige weer dit weekend. En ondanks dat de wereld in brand staat en het coronavirus ons leven beheerst, ben je als duivenliefhebbers toch ook met je gedachten bij de duiven. En natuurlijk denk je dan wat jammer dat we nu niet met onze duiven kunnen spelen. Ik begrijp dat duivensport en de plaag die rond waart en dood en verderf zaait niet in verhouding staan, maar toch! Toch blijf je hopen dat we binnenkort weer kunnen spelen met onze duiven. En als het nu zou sneeuwen en hagelen zoals ik het in het verleden heel vaak heb meegemaakt rond deze tijd, dan zou het minder wrang zijn dan nu. Nu was het een prachtige start van het nieuwe seizoen geweest.

De bekende psychiater Victor Frankl probeert in zijn boek “De zin van het bestaan” mensen lichtpuntjes te geven om als ze in situaties terecht komen waarin ze volledig machteloos zijn om toch kunnen overleven. Hij overleefde vier concentratie kampen en wist zichzelf overeind te houden door te focussen op iets wat hij perse na die verschrikkelijke holocaust nog wilde. Een bekende uitspraak van hem is “Het eigenaardige van een mens is dat hij alleen kan overleven door te focussen op de toekomst”. En zo sta ik ook in het leven ,ik focus me op het moment dat de “lockdown” weer wordt opgeheven, en we hopelijk weer met onze duiven kunnen gaan vliegen. Dat geeft me tot dat moment aanbreekt (of misschien wel niet aanbreekt) tenminste elke dag plezier als ik met mijn duiven bezig ben. We laten het coronavirus dus waar het is en wat het is en we focussen ons gewoon op de dagelijkse belevenissen rond ons hok.

Dit jaar zijn er wel een paar dingen veranderd op en rond ons hok. We zijn dit jaar veranderd van club. We zijn ondanks dat we een club op loopafstand van ons woonadres hebben toch naar een club een paar kilometer verderop uitgeweken. We zijn lid geworden van de duivenclub in Lekkerkerk. Deze club is tevens het nationale inkorfcentrum waar ik toch al diverse keren per jaar inkorfde. Alle dagfondvluchten en de laatste midfond vluchten met de jonge duiven korfde ik er altijd al in.

Er waren een paar reden om te vertrekken uit Krimpen ad Lek. De belangrijkst reden was eigenlijk het feit dat we dit jaar met meer oude duiven wilde gaan spelen. Wij speelde normaal met 16 doffers en 16 duivinnen waar de partners van thuis bleven. Dat ging prima maar ik vond toch dat ik mezelf te kort deed ten op zichtte van mijn concurrentie. Het is een feit dat als ik hier op duiven sta te wachten er nooit eens een kladje duiven overkomt waar mijn eerste duif uitkomt. Mijn vroege duiven moeten altijd alléén de kar trekken.

Een mooi voorbeeld was deze zomer de onder prachtige condities vervlogen jonge duivenvlucht Pont st Max met het mooiste weer van de wereld. Zover we konden kijken zagen we hier in de prachtige blauwe lucht onze eerste duif aankomen, als een stipje kwam hij precies uit de goede lijn. Even later kwam de 2e duif aanvliegen, ook precies uit de lijn en zo ging dat maar door. We hadden 21 duiven die allemaal één voor één precies uit de lijn naar huis kwamen vliegen zonder hulp van welke duif dan ook. Allemaal één voor één.

De 6 duiven die (wat later bleek) NPO voor onze eerste duif zaten, zouden in principe als één koppeltje naar huis toe kunnen zijn gevlogen. Ze zitten precies in één lijn gesitueerd. Hier in Krimpen ad Lek moet alle duiven altijd zonder de hulp van de klad zien thuis te komen. Door met meer duiven te gaan spelen hopen we weer eens enkele duiven tegelijk van een NPO vlucht thuis te krijgen.We gaan dus met 62 oude duiven vliegen en dat is niet leuk voor onze club in Krimpen ad Lek. Een kwestie van geen concurrentie genoeg voor mooi verenigingspel.

In Lekkerkerk kijken we weer uit naar het verenigingspel, daar is nog genoeg concurrentie van hard spelende liefhebbers. Ik kan het gelukkig fysiek nog goed opbrengen om met zo’n koor duiven te gaan vliegen. Ook het feit dat we hier in Zuid-Holland nooit een inkorfbeperking zullen krijgen heeft me doen besluiten om ook met meer duiven te gaan spelen.Voor diegene die vinden dat 62 wel wat veel oude duiven zijn, zou ik zeggen dat is in Zuid-Holland bijna normaal aan het worden.

Ook met de jonge duiven vlieg ik met 60/70 duiven maar die laat ik nooit allemaal tegelijk los vliegen. Eerst in 2 groepen en als die later bij elkaar gelaten worden dan scheidt ik gelijk het hele spul dus trainen er nooit meer dan 40 duiven tegelijk. Vanmorgen liet ik alle oude doffers en duivinnen voor het eerst tegelijk los omdat ze weer een poosje samen te laten. Dan sta je toch raar te kijken als je zo’n koppel van 65 oude duiven ziet trainen. Je voelt je dan wel oppermachtig en denkt wat moet dat worden als zoveel duiven zo dadelijk, als we weer vliegen, allemaal op weg naar huis zijn. En dan te bedenken dat de W. de. Bruijn met nog eens de dubbele hoeveelheid duiven speelt van wat ik nu heb rond vliegen.En de familie Verkerk zelfs met drie keer zo’n groep duiven speelt.Ongelooflijk wat moet dat een gevoel van macht voor die mannen zijn. Ik weet in ieder geval niet wat me overkomt als ik zoals vanmorgen die 65 duiven van mij zie vliegen en tegelijk op het hok zie vallen.

Fijne zondag verder.

Martin.

dinsdag 07 april 2020

We ervaren nu hoe de wereld er uit ziet zonder sport. Niemand heeft het ooit meegemaakt dat opeens niet meer wordt gesport. Het coronavirus is er de oorzaak van dat nagenoeg alle sporten stil zijn komen te liggen. Midden in de competitie geen voetbal en geen wielerwedstrijden en noem maar op. Maar ook andere evenementen die veel bezoekers trekken zitten op slot. Dit is een unieke situatie. Nu maken we mee hoe de wereld er uit ziet zonder dit amusement. De maatregel die de regering heeft gesteld dat alle sportwedstrijden tot 1 juni zijn verboden is een domper. Dus ook de duivensport. Natuurlijk zijn wij allemaal gek van onze duivensport maar we zullen achter die maatregel moeten staan. De gezondheid van de mensen is nog altijd belangrijker dan de sport. En hoe nu verder? De omvang van de crisis die is zodanig ernstig dat het de vraag opwerpt of we dit seizoen nog wel met onze duiven aan wedvluchten kunnen gaan deelnemen. De chaos die het coronavirus veroorzaakt is enorm. De oudere mensen en of de zieke mensen mogen nauwelijks bezoek ontvangen. Ik zelf had wel alle dagen in de week bezoek van duivenvrienden. Nu niet meer. Omdat deze vrienden ook al een gezegende ouderdom hebben zorgt de maatregel ervoor dat die ook hun deur niet meer uitkomen. Op slot die uitgang en binnen blijven is het commando. Terwijl ik dit aan het schrijven ben lijkt het van binnenuit dat het zomer is. Van achter mijn raam zie ik mijn ploegje jonge duiven rond tippelen en hoe ze genieten van hun buiten zijn. Dat doet me even vergeten aan de chaos die er heerst. Een chaos die continu in de tropische streken heerst. Want daar sterven jaarlijks honderdduizenden mensen aan malaria. Maar omdat dit ver weg is hebben we daar geen notie van. Maar nu dat coronavirus hier en overal rondspookt en slachtoffers eist brengt dat ongerustheid onder de mensen. Omdat dat het virus zopas het leven van een 80 jarige dorpsgenoot van me opeiste heeft me dat ook zeer verontrust. Nota bene een paar straten van me vandaan verdomme. Dat trieste geval heeft me nog voorzichtiger gemaakt dan ik al was. Het is te hopen dat we met zo’n drama niet te maken krijgen. Natuurlijk kunnen we met termen gooien als “ Nachtmerrie “ of “ Zwarte dagen” omdat ook de duivensport vergrendeld is maar dat helpt niet. We moeten realistisch blijven. De gezondheid gaat boven alle sporten. Het virus vormt een grote bedreiging voor de mensen. Ik kijk uit naar het moment dat het virus is bedwongen en ik weer met mijn duivenmand kan dragen. Evenzo als alle duivenliefhebbers hoop ik dat dit op 1 juni zal zijn. We zullen zien !!!!! Pie.

maandag 06 april 2020

2/4/2020

0 Reacties

 
Effe de tijd gepakt om het verlies van onze zeer gewaardeerde liefhebber van onze
club te verwerken maar helaas gaat het leven keihard door, daarin tegen is het ook
weer goed dat het leven door gaat  zodat je het kunt verwerken en er niet in vast
blijft zitten, ''onthou de mooie dingen en geef dat een plek in je HART''.

Nu hebben we te maken met een ongewone situatie hier in de wereld maar ongeacht
dat blijf ik altijd positief gestemd omdat als je nu in de put komt te zitten ,ben ik bang
dat je er niet meer uit zult komen, dus blijf sterk en wees positief.

Oke verder ben ik wat aan het klote met de duifjes en ben eens de invloed van
''Little Lady'' aan het bekijken en heb daardoor besloten om deze duivin uit 2015 te
verkopen om inteelt in de toekomst tegen te gaan, toekomst bedoel ik 2021 mee
want 70 a 75% komt uit deze lijn en zit op mijn hok,tevens op het kweekhok meerdere
uit de lijn ''Little Princess'' deze duivin heeft bij H Marsman meerdere toppers voort
gebracht is het niet kinderen dan wel kleinkinderen, bv de ''Triple'' van H Marsman
of kl kind ''Suarez'' 1e SECTOR 4  etc etc meerder goede duiven heeft deze liefhebber
uit de lijn van ''Little Princess'' nu is ''little Lady'' een dochter van deze geweldige
kweekduivin en lijnen vererfer.

Kijk het is keuze maken voor de toekomst en ja als je genoeg hebt zitten moet je eens
verder kijken dan je eigen clubje en beslissen voor vers bloed, kijk deze duivin heeft mijn
hok gebouwd tot wat het nu is, heb er genoeg van en tevens de jonge duivinnen 2020
van haar blijven ook zoizo dus ja dan kom ik wel krap met de lijn dus verversing is vereist
maar is ook al aan gewerkt.

''Little Lady'' is voor 150 euro te koop of een bod in de goede richting, nu kun je zeggen
hoe durf je dit te vragen want je presteert niet eens TOP?, dus !! kijk voor mij is zij dit
zeker waard en denk ik nog milt te zijn met de vraag prijs.

Kijk ik ben altijd milt met de prijzen als ik wat verkoop en nu gebeurd dat nog wel eens,
niet zoveel als de toppers maar toch een 10 a 20 tal op jaar basis, dit jaar zijn er dan wel
is waar 15 weg gegeven aan een beginnend lid (mijn OOM) dus ja heb ik geen ruimte
om op tijd jongen te verkopen maar er was vraag dus ben tevreden dat men mij ziet staan.
2021 is er voor je het weet.

Laterssssssssssssss


 
zondag 05 april 2020

De “Hagens” duiven hebben inmiddels sinds vele jaren hun waarde bewezen op hokken in binnen- en buitenland.

De gebroeders Ad en Rinus Hagens presteren zelf al decennia lang aan de top van de marathon wereld. Door de jaren hebben de Hagens duiven ook op vele andere hokken reeds hun kweek- en vliegwaarde bewezen.

 

De Gebroeders Hagens hebben een oersterke basis in hun fondstam gelegd. Zo kwamen er duiven van Jan Theelen, Gebr. v.d. Weerdt, Gebr. Brugemann, Frans Bungeneers en Arjan Beens. Inmiddels kunnen we echt wel spreken van een echte eigen stam duiven. Aan de basis van deze stam zie je duiven die op eigen hok fanastisch hebben gepresteerd. Hierbij noemen we een aantal opvallende namen zoals: Sarina, Carcasonne, Sonja, Maxima, Bauer 014, De Rode Kweker, Kweker 42 enzovoort. Ben je een marathon liefhebber dan moet je deze duiven toch kennen. In een iets latere fase kwamen daar nog vele (nieuwe) toppers bij zoals: Alejandro, Angelo en Gijs 7e Nat. Barcelona 2013.
Ook op de vlieghokken zitten een aantal kanjers zoals: Angeliño, Fedde, Harry, Meghan, Mees, Bram, Seppe, Honey, Maud enzovoort.

In deze verkoop ziet u 9 jonge duiven die speciaal gekweekt zijn voor Toppigeons. Deze 9 jonge duiven komen uit het beste wat bij de Gebr. Hagens op de hokken zit. Doe er uw voordeel mee.

De geslachten zijn naar ervaring ingeschat, maar kunnen we niet voor de volle 100% garanderen.

zaterdag 04 april 2020

Barre tijd voor mens en dier,

Door nou weer de vinger te leggen op het virus dat ons al weken teistert, is misschien wat voor de hand liggend, maar het heeft nu eenmaal iedereen in zijn macht. De vrijheid die wij voorheen hadden is ineens met harde maatregelen van de overheid flink beperkt. Geen tot weinig sociale contacten en met gepaste afstand een conversatie voeren. Dat is iets waar we met zijn allen flink aan moeten wennen en werken de komende tijd. Je gaat pas dingen missen als ze er niet meer zijn en je wordt er bewust van wat je hebt. Juist dat is de les die we eruit moeten trekken, denk ik. Dat sport, duiven en alle andere vermakelijke activiteiten op een lager pitje zijn te komen staan, is helaas noodzakelijk om het virus in bedwang te houden. Tja het merendeel in het duiven wereldje is aardig op leeftijd en behoort tot de zogenaamde risicogroep die er geschetst wordt door de deskundigen, daarom geen risico lopen en afwachten hoe deze situatie zich ontwikkelt de komende weken, dat is dan het enige devies. Uiteraard baal ik ook flink van deze situatie, ik mis de avondjes uit met vrienden, de voetbal (waar ik meestal de gehele zaterdag bivakkeer in de wintermaanden) en alle sociale contacten die je overdag opdoet. Ik ben nu eenmaal een mensen mens en ben graag onder het volk met hier en daar een dolletje op zijn tijd. We zijn al genoeg te serieus in de huidige maatschappij. Qua duiven gebied wordt het ook een hele opgave, gaan we nog vliegen of is het seizoen 2020 ten einde of gaan we in juni nog een paar vluchtjes afwerken? Je kan zeggen bijzaak, maar voor veel ouderen onder ons is dat seizoen hun drijfkracht voor de winter en het beste medicijn tegen eenzaamheid. Dat hele gekke duivenwereldje zorgt toch voor een bepaalde verbintenis en stel het gaat nog door hoe vul ik deze maanden in?

Wat ga je doen? Wat is goed en wat is fout?

Hier op het hok gaan we weinig veranderen en houden ze gewoon nog in winter/voorjaar forme 14 uur per dag licht verduisteren (18:00 – 08:00) 1x daags voeren en 3 tot 4x per week de vleugeltjes strekken. Wel komen ze elke zondag even bij elkaar zodat je die band op de bak houdt en onderling paren van de duivinnen redelijk kan voorkomen met uitzonderingen daar gelaten. Gelukkig heb ik het momenteel nog redelijk makkelijk. Het is relatief nog koud en zeker ‘s nachts. De duiven komen hier altijd pas in forme rond half mei zo is de afgelopen jaren gebleken. In 2018 speelde ik in dat weekend 10-11 tegen 2045 duiven en in 2019 begon ik met de 14e van 7278 duiven of dit toeval is of dat er een patroon in zit? Meestal rond die tijd begint het te draaien. Ik geloof dat de duiven zich er toe zetten dat zie je immers vaker op hokken. Wat ook een optie is het koppelen van de duiven, deze dan enkele dagen laten broeden en dan wederom weer te scheiden. Ik zie hier ook geen probleem in. Duiven die vroege winterkweek volbracht hebben, kunnen daar baat bij hebben een stukje vertrouwen en vertier. Voor mij is dit ook een hele uitdaging, want ik heb in mijn prille duivenleventje dit nog niet voor mijn kiezen gehad. Handelen op gevoel is dan het beste denk ik. Bij twijfel vraag ik raad aan de gevestigde orde en pas ik dit toe in mijn systeem. Dan heb je het lappen of rustig blijven? Wat ik kan adviseren doe wat je leuk vindt, als je er plezier aan beleeft zeker doen! Deze maanden moet je door komen en genieten van de kleine dingen van onze hobby. Wel natuurlijk alleen bij mooi weer, maar dat spreekt voor zich lijkt me.

Tot slot,

Wat ik net al zei probeer van de kleine dingen te genieten en zorg goed voor je dieren, want mocht de NPO groen licht krijgen moeten ze er gelijk staan en wordt het verschil erg pijnlijk de eerste vluchten. Zoals een oud leraar tegen mij vertelde mocht je achterlopen op een peloton op snelheid moet je een extra stapje zetten om de boel bij te houden en die tijd heb je niet dit jaar. Dit duidde

die dan op gemaakte opdrachten en deadlines enz. Let een beetje op elkaar, dan spreek ik jullie in mijn volgende column

Tot de volgende keer,

Max van Dongen

zaterdag 04 april 2020

.Ik zit de laatste weken nagenoeg in quarantaine thuis. Mijn ontspanning is alleen maar het verzorgen van mijn duiven.

Ik durf de straat niet meer op. Alleen ga ik de deur uit om naar de supermarkt te gaan. Ik moet toch eten! En bezoek krijg ik ook al niet.

Jawel, maar voor even en op afstand. Gisteren stond mijn dochter voor de deur met een kom tomatensoep.

Blij en verrast hield ik de deur open om haar binnen te laten.

Ze deed enkele stappen terug. Nee pap, dat kan nu niet zei ze verontwaardigd.

Ik kan nu niet binnen komen en u begrijpt wel waarom. Ik kreeg geen knuffel en zelf geen hand van mijn dochter.

Daar stond ik dan met demond vol tanden en met mijn kommetje soep op de stoep.

Mijn kluizenaarsgevoel voelde ik toen heel sterk.

De avond van te voren had ik naar een live uitzending van de NOS gekeken waarin experts de feiten over het coronavirus ontrafelden.

Terwijl ik dat allemaal aanhoorde werd ik geleidelijk aan een beetje angstig.

Niemand overleeft die pandemie dacht ik voor momenten. Ik dacht aan de Spaanse Griep van 1918 toen naar schatting 20 miljoen mensen stierven.

Maar dat is verleden tijd. Ik relativeerde met te denken dat in die tijd de medische wereld nog in de kinderschoenen stond en de griepspuit toen nog uitgevonden moest worden.

En tegenwoordig, nu alle 50-plussers een spuitje tegen de griep halen,vallen nog iederjaar doden.

Blijkbaar worden de mensen nu pas bewuster over de “moordenaar” met de naam coronavirus.

Het is wel degelijk heel erg gevaarlijk.

En de reputatie die het virus heeft die zaaide bij velen paniek. Sommige mensen sloegen al aan het hamsteren.

Die verloren al direct het gevoel over hun controle en werden bevangen door angst.

Het moet in de boeken geschreven staan dat als mensen geconfronteerd worden met een hele kleine virus wat je niet kunt zien of voelen,dat ze dan snelin de war geraken.

Onze Koning en ook de Premier deden hun best om informatie te geven over de ernst van de situatie en riepen op dat de mensen ondanks alles niet bang hoefden te worden.

En hou op met hamsteren de magazijnen zitten propvol met van alles

Maar toch voelt iedereen het corona dichterbij komen en blijft het een bedreiging.

En meteen ook is het bijzonder moeilijk om je er tegen te beschermen. Ik druk mijn neus in mijn elleboog als ik moet niezen, ik was mijn handen vaker als anders en mijnneus snuit ik inpapieren zakdoekjes.

En omdat ik nu niemand meer een hand mag < en kan geven > , daarom neem ik nu mijn duiven vaker in mijn handen.

Toen die me in 1946met de duivenbacterie opzadelden had ik er geen notie van dat ik dit virus niet meer zou kwijt raken.

Ik werd er mee besmet en wat nog erger is,ik raakte verslaafd.Prettig verslaafd.

Nu zijn m’n duiven mijn allerbeste vrienden en wat ben ik blij dat ze me bezig houden.

Ik zit niet met mijn handen in het haaren heb ook nog geen mondkapje op. Ik hoop dat ik ook niet in zo’n positie terecht kom.

De tijd zal het me leren !!!Pie.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

27 mei 20
  Land besproeien bij de buren Droogte Wat is het...
20 mei 20
     Jongen 2020 in de ren Start seizoen Afdelingen 9 en...
13 mei 20
  Vanaf 11 mei mogen er weer vluchten We kunnen...
09 mei 20
  Nieuw half gelaatsmasker Masker Had eerder al...
29 april 20
              Jongen in de manden PROTOCOL CORONA / COVID Het...
22 april 20
Red Pearl rechtstreeks Jan van Gils  Oosterhout...
15 april 20
Genieten van de bloesem Top weer Heel de...
08 april 20
   Alleen rondjes maken rond het hok Geen begin...
01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40