Evelien’s Journaal


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 26 november 2021 | week 47

Voorwoord

 
Ledenraad aanstaande zaterdag
Na de nodige vergaderingen en voorbereidingen is morgen, zaterdag 27 november, de Ledenraad van onze Duivensportbond NPO. Helaas ook deze keer weer digitaal. Het is niet anders, wij zullen het ermee moeten doen. Het is overigens nog afwachten met de persconferentie op komst of wij gebruik mogen maken van onze vaste locatie Zaal Verploegen in Wijchen. Er zijn al acties ondernomen om het op een ander plaats te organiseren als het door de overheid verboden wordt om het in een horecagelegenheid te laten plaatsvinden.

Bij de besprekingen via Teams merk je echt wel dat wij de laatste tijd niet meer in persoon hebben kunnen vergaderen. Dat geldt voor alle lagen van onze organisatie. Digitaal is snel op te zetten en het is een uitkomst zeker voor bepaalde bespreekpunten en ook voor informatieoverdracht werkt het prima. Maar bij onderwerpen die een diepgaandere discussie verdienen, is het niet de beste oplossing. Samen rond de tafel heeft dan zeker zijn extra functie en nut. Het non- verbale, de mogelijkheid om snel iets op te merken allemaal aspecten die bijdragen tot het welbevinden van de deelnemers van het in persoon vergaderen.

Als het weer kan zijn er wel zaken die wij rond de tafel willen bespreken met de afgevaardigden. Voor ons zal dat dan de eerste keer zijn sinds wij zijn aangetreden. Wij zien er naar uit! Voor nu zie ik eerst uit naar het resultaat van de 21 stemmen die elke afgevaardigden heeft uitgebracht. Dat is dan wel weer effectief! 

De digitale vergadering is zaterdagmorgen te volgen vanaf 10.00 uur via deze link: https://youtu.be/SXka1bDTIHA

Overleg KBDB – NPO
Vorige week vrijdag is er overleg geweest met de afvaardiging van het bestuur van de KBDB. Een prima en constructief overleg waar op verschillende punten overeenstemming was en/of duidelijkheid kon worden gegeven aan elkaar. Een belangrijk actiepunt is en blijft het zorgen voor voldoende geschikte lossingsplaatsen.

De KBDB wil daar aan meewerken, van de NPO wordt dan verwacht dat wij de benodigde losplaatsen voor het einde van dit jaar bij de KBDB bekend maken. Daarvoor moeten wij samen met de afdelingen overleggen, om na vaststelling van het Nationale Vliegprogramma spijkers met koppen te slaan. Dit zal in december plaatsvinden. De KBDB heeft dan ook voldoende tijd om e.e.a. te regelen met de plaatselijke autoriteiten voor het verstrekken van de lossingsvergunningen. De intentie is er, nu moeten wij het waarmaken met elkaar. Het verslag van de bespreking kunt u lezen in deze nieuwsbrief.
 
Olympiade 2022
Zoals vorige week al aangegeven vandaag de top 10 voor Team A van de Olympiade in deze Op (de) Hoogte. Alle eigenaren van deze topduiven van harte gefeliciteerd! Reclames zijn mogelijk tot en met 31 december 2021. Team B brengen we volgende week in beeld.
 
Leo Mackaay overleden
Op vrijdag 19 november 2021 is Leo Mackaay op 70 jarige leeftijd overleden. De Nederlandse duivensport is Leo Mackaay veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet als bestuurder. Hieronder het In Memoriam.
 
Let goed op uw gezondheid in deze tijd met sterk stijgende Covid-besmettingen en ziekenhuis opnames. Toch ook een fijn weekend!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

In memoriam: Leo Mackaay

Op vrijdag 19 november 2021 is Leo Mackaay op 70-jarige leeftijd overleden. Leo heeft deel uitgemaakt van het NPO bestuur van juni 2007 tot en met 2010 en van juni 2011 tot en met maart 2016 als secretaris. Van maart 2016 tot en met maart 2017 was hij bestuurslid NPO. Hij is in zijn functie als secretaris altijd zeer gedreven geweest.

Als dopingcontroleur heeft hij ook zijn bijdrage geleverd aan de NPO organisatie. Leo heeft de NPO vertegenwoordigd bij de FCI, waarvan van 2012 tot en met 2017 als vice- voorzitter. Voor zijn tijd als NPO-secretaris is hij jaren actief geweest als secretaris van afdeling 7 Midden- Nederland. Ook heeft hij jarenlang een constructieve bijdrage geleverd op de NPO-Ledenraad als vertegenwoordiger van deze afdeling.

Leo is voor zijn verdiensten voor de NPO onderscheiden met de Gouden Speld van de NPO.

Wij houden hem in herinnering als een aimabele liefhebber en bestuurder. Wij wensen zijn vrouw Joke en de kinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Wanneer u de familie wilt condoleren, kunt u dat doen via onderstaande link: https://condoleance.akeruitvaarten.nl. U wordt dan gevraagd hiervoor een naamcode in te vullen, deze luidt: Leo.

 

NPO BESTUUR

KBDB en NPO in gesprek

 
Op 19 november jongstleden vond het overleg tussen een delegatie van de besturen van de NPO en KBDB plaats. Via onderstaande button kunt het verslag van dit gesprek lezen. 
 

Terug naar inhoudsopgave

Verslag overleg NPO en KBDB
 

RUBRIEK

Livestream Ledenraad 27 november


Via de volgende link kunt u de Ledenraad volgen:
https://youtu.be/SXka1bDTIHA

 

 

Terug naar inhoudsopgave

Livestream Ledenraad 27 november 2021
 

NPO BESTUUR

Rooster van aftreden NPO Bestuur


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Definitieve agenda Ledenraad

  
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons kunt u de stukken voor de Ledenraad van 27 november 2021 raadplegen. 
Definitieve agenda Ledenraad 27 november 2021
3a. concept notulen 13 maart 2021
3b. concept notulen 31 maart 2021
4c. Evaluatie dopingbeleid definitief
5. Concept vliegprogramma 2022 - vernieuwde versie
5a. Afdeling 5 begeleidend schrijven
5a. Afdeling 5 concept vliegprogramma 2022
5b. Afdeling 9 Oost-Nederland concept vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 voorstel nationaal vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 begeleidend schrijven
5d. Afdeling 10 amendement op nationaal vliegprogramma
5e. Afdelingen 10 en 11 amendement op nationaal vliegprogramma
5f. Afdeling 4 amendement nationaal vliegprogramma
5h. Afdeling 3 amendement nationaal vliegprogramma
5g. Afdeling 2 amendement nationaal vliegprogramma
6a. Voorstellen Afdeling Zeeland
6b. Voorstellen Afdeling Oost-Brabant
6c. Voorstellen Afdeling 5 Zuid-Holland
6d. Voorstellen Afdeling 9 Oost-Nederland
6e. Voorstellen Afdeling 8 GOU
7. Leeswijzer wijziging Statuten HHR WVR. en Regl V en L 2021
7a. Voorstel huishoudelijk reglement november 2021
7b. Voorstel wedvluchtreglement november 2021
7c. Voorstel reglement Vervoer en lossingen november 2021
7d. Voorstel statuten november 2021
8. Kandidaten sectie sportbeleving
9a. Toelichting voorlopig resultaat 2021 definitief
9b. Afwikkeling pensioendossier definitief
10a. Toelichting meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
10b. Meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
11. Voorstel Bestuur verkorten wachttijd
Pre-adviezen NPO Ledenraad
 

WEDSTRIJDEN

Voorlopige kandidaten team A
 

Team A: totaaloverzicht alle nummers 1 tot en met 10
 

WEDSTRIJDEN

Eindselectie duiven Olympiade Budapest

 
Op 29 december 2021 is de selectie voor standaardduiven die naar de Olympiade in Roemenië gaan. De selectie vindt plaats in het clubgebouw van PV Soest. De duiven worden op 4 en 5 februari 2022 gekeurd in Budapest. De Olympiade wordt gehouden in augustus 2022. De duiven moeten, nadat ze zijn geselecteerd, een maand in quarantaine op het hok van de liefhebber.
 
Aanmelden van de duiven kan bij bureau NPO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De uiterste inzenddatum is 20 december 2021.
 
Wat dient u bij uw opgave te vermelden:
 • Ringnummer(s) van de duif(duiven).
 • Oude duivin of doffer, jonge duivin of doffer
Wat dient u te overleggen bij het aanbieden op 29 december:
 • prestatie-overzichten van Compuclub
 • Entinglijst (voorwaarden data reeds eerder aangegeven)
Wij houden nauwlettend de coronaregels in de gaten. Mocht de selectie vanwege de dan geldende coronaregels niet kunnen doorgaan, dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Bijna tijd om voetringen en chipringen te versturen: zorg voor up to date gegevens


In december worden de vaste voetringen en chipringen voor 2022 weer verzonden. 

Oproep!
We verzoeken daarom alle verenigingen om ervoor te zorgen dat hun verenigingsgegevens kloppen. We vragen daarom alle besturen te letten op de volgende zaken:
 • Is de functie ringenadministrateur ingevuld?
 • Zijn de adresgegevens juist?
 • Klopt het mailadres?
Na verzending wordt een track & trace-code verstuurd naar de ringenadministrateur, zodat men weet wanneer men de ringen ongeveer kan verwachten.

Aanpassen vóór 13 december 2021 
Wanneer de functie of de adresgegevens niet kloppen, kan de ledenadministrateur van de vereniging deze corrigeren. Wij verzamelen de gegevens op 13 december aanstaande. Daarna kunnen wij de adresgegevens helaas niet meer aanpassen en wordt alles verstuurd naar het “oude” adres.

Terug naar inhoudsopgave

 

Terugblik op jaarvergadering keurmeesters
 

Door een bezoeker aan de jaarvergadering

De Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven (N.G.v.K.v.P)  hield haar jaarvergadering zaterdag 13 november jl.  in het verenigingslokaal van de P.V. Soest te Soest. Nadat iedereen bij de entree gecontroleerd was op een geldig toegangsbewijs kon voorzitter Wout de Vries om precies 10.30 uur iedereen van harte welkom heten. Rekening houdend met de omstandigheden met betrekking tot de coronaperikelen was toch nog meer dan de helft van de leden aanwezig om deze vergadering bij te wonen.

In zijn openingswoord stond de voorzitter nog even stil bij het wel en wee in de periode tussen november 2020 en november 2021. Een periode waarin geen tentoonstellingen konden worden georganiseerd en ook de jaarvergadering van ultimo 2020 geen doorgang kon vinden. Positief was het feit dat door het stoppen van de sponsoring van de keurlabels door de firma Teurlings, de firma Beyers direct bereid was deze sponsoring voor onbepaalde tijd voor haar rekening te nemen.

Voorzitter vroeg de vergadering een ogenblik stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de overleden collega’s Jan Heikens, Jan van Dijk, Wilfried Zötsch en Gerit Bakker. Alvorens met de behandeling van de agenda te starten stond Wout nog even stil bij het feit dat in 2020 de georganiseerde postduivenliefhebberij in Soest 100 jaar bestond en het huidige bestuur van P.V. Soest voornemens was dit in maart 2020 te vieren maar dat toen e.e.a. om de inmiddels bekende redenen in het water viel . Omdat bij de beoogde receptie in maart 2020 het toenmalig bestuur NPO verhinderd was acte de présence te geven, werd Wout toen gevraagd ter herinnering aan e.e.a. een door de NPO beschikbaar gestelde plaquette aan te bieden. Omdat Erik van de Brakel, voorz. van PV Soest inmiddels gearriveerd was kon aan deze overhandiging alsnog gestalte worden gegeven (zie foto).

De te bespreken punten werden overeenkomstig de agenda met alle aandacht behandeld. De notulen van 12 oktober 2019 werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en secretaris Theo te Pas werd voor het op juiste wijze vervaardigen van de notulen gecomplimenteerd. Bij het punt mededelingen maakte de voorzitter o.a. nog bekend dat op verzoek van het bestuur NPO, enkele leden van de groep zich bereid hebben verklaard de organisatie en de selectie van de toekomstige Olympiade duiven m.b.t. de standaardklasse,  op woensdag 29 december as. te Soest voor hun rekening te nemen.

Hierna passeerden de in- uit uitgaande bescheiden de revue. De secretaris Theo te Pas kreeg hierna de gelegenheid zijn jaaroverzicht te presenteren. Het jaaroverzicht van penningmeester Bert Prasing was met de vergaderingsconvocatie aan iedereen toegestuurd. Zonder op- of aanmerkingen uit de vergadering, werd ook Bert bedankt voor zijn  uitvoerige verslag en het passen op de centjes. Bij het punt bestuursverkiezing werden tweede voorzitter Jan Heeres en Bert Prasing met terugwerkende kracht (2020) alsnog benoemd voor een nieuwe periode. Voorzitter Wout werd  eveneens benoemd voor een nieuwe periode. Nico de Jong was aftredend en niet herkiesbaar. In de ontstane vacature werd voorzien door de benoeming van Jos Nijman. Wout bedankt Nico de Jong voor de periode van ruim 30 jaar dat hij deel uitmaakte van het bestuur. Vooral zijn inbreng bij het herschrijven van de reglementen en zijn jarenlange zitting in de examencommissie werden nog even onder de aandacht gebracht. Dit alles was voor het bestuur reden Nico een passend afscheidscadeau en bloemen te overhandigen alsmede hem te benoemen tot lid van verdienste (zie foto). Nico kreeg hierna de gelegenheid zijn afscheid toe te lichten met de nadruk op de prachtige tijd welke hij in het bestuur mocht doormaken. Nico dankte de vergadering  voor  het vertrouwen al die jaren, voor de bloemen en zijn benoeming tot lid van verdienste en wenste zijn opvolger Jos veel succes en wijsheid.

Hierna werden de jubilarissen gehuldigd. De heren Verberkt en van de Zwaag voor hun 40 jarig lidmaatschap, een prachtige kristallen kaarsenstandaard en de bijbehorende bloemen werden hen overhandigd. De heren te Pas, Meulenveld kregen de herinneringsspeld met bloemen voor hun 25-jarig lidmaatschap (zie foto).

Gerard van de Bovenkamp was vanwege een positieve coronatest verhinderd zijn speld met bloemen in ontvangst te nemen. Theo te Pas zou er voor zorgen dat e.e.a. alsnog bij Gerard bezorgd zou worden. In januari 2020 slaagden de heren J. Goorhuis, Fr. Vunderink,  A. Majid, G. de Graaf en G.W. Heinrichs  voor het examen, voor zo ver aanwezig kregen zij hun diploma uitgereikt.

In zijn afsluiting bedankt de voorzitter Jos de Ridder nog voor het opslaan en bezorgen van de keurlabels. Gert van Dijk werd bedankt voor het bij de entree controleren van de QR-code. De heren Peter van de Brakel en Berend Sieben voor de verzorging van de inwendige mens en de PV Soest voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. Zij ontvingen allen een bos bloemen. Hierna werd iedereen uitgenodigd voor de lunch waarna allen een voorspoedige thuisreis werd gewenst.
 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  

 

Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
 • PV Stormvogels, Zandpol, loopt af op 26 november 21.30 uur
 • PV De Snelpost, Enkhuizen, loopt af op 26 november 22.00 uur
 • PV De Witpen, Weurt, loopt af op 27 november 18.00 uur
 • PV De Postduif, Harlingen, loopt af op 27 november 20.00 uur
 • Regio 1 Hilversum & omstreken, loopt af op 27 november 21.30 uur
 • PV Nieuwleusen, loopt af op 27 november 22.00 uur
 • PV De Luchtreizigers, Glanerbrug, loopt af op 27 november 11.00 uur
 • PV DVS Marken, verkoop loopt af op 29 november 22.00 uur
 • CC5, Afdeling 9 Oost Nederland, loopt af op 29 november 22.30 uur
 • Dagfondclub Achterhoek Twente (afd. 9), loopt af op 28 november 22.00 uur
 • Afdeling Limburg, loopt af op 30 november 21.30 uur
 • Fondclub ZLU, loopt af op 30 november 22.00 uur
 • PV L'Estafette, Sneek, loopt af op 1 december 21.30 uur
 • PV Expresse, Zuidwolde, loopt af op 2 december 22.00 uur
 • PV De Reisduif, Zwaagwesteinde, loopt af op 3 december 18.00 uur
 • PV De Rode Doffer, Albergen, loopt af op 3 december 22.00 uur
 • PV De Voorbode, Ede, loopt af op 3 december 22.00 uur
 • PV Vice Versa, Drachten, loopt af op 4 december 21.30 uur
 • PV De Instuif, Elst (Utrecht), loopt af op 4 december 12.00 uur
 • PV Roderlo, Ruurlo, loopt af op 7 december 22.00 uur
 • PV De OUde Blauwband en Luchtklievers, loopt af op 7 december 21.00 uur
 • Attractiecommissie Kring 1, Afdelling Noord-Holland, loopt af op 7 december 21.30 uur
 • PV De Plassenjagers, Kortenhoef, loopt af op 9 december 22.30 uur
 • PV De Pelikaan, Oosterwolde, loopt af op 9 december 21.30 uur
 • PV Gevleugelde Vrienden, Twijzelerheide, loopt af op 9 december 22.00 uur
 • PV Ons Genoegen, Braamt, verkoop start 26 november 20.00 uur en loopt af op 10 december 22.30 uur
 • PV Vitesse, Beilen, verkoop start 26 november 20.00 uur en loopt af op 10 december 21.30 uur
 • NOC De Rode Doffer, Utrecht, verkoop start 26 november 20.00 uur en loopt af op 10 december 23.00 uur
 • Postduif Ingen & Omstreken, verkoop start 26november en loopt af op 10 december 22.00 uur
 • PV De Postduif, Amerongen, verkoop start 26 november 20.00 uur en loopt af op 10 december 21.00 uur
 • PV Zwartemeer, Zwartemeer, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 21.30 uur
 • PV De Postduif, Groningen, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 23.00 uur
 • PV De Valk, Meppel, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 20.00 uur
 • PV De Reisduif, Groesbeek, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 22.30 uur
 • PV Hoogeveen, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 22.00 uur
 • Duivensport Heerenveen eo, verkoop start 28 november 20.00 uur en loopt af op 12 december 22.00 uur

Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • Kaatsheuvelse Postduivenvereniging, loopt af op 28 november 21.00 uur
 • PV De Luchtbode, Vriezenveen, loopt af op 4 december 21.00 uur
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, start op 4 december en loopt af op 19 december 20.00 uur
   
Verkopen via EPW-eu.com  

Overig

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 24 november 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 oktober 21
Zie je geen afbeeldingen? Klik hier Nieuwsbrief Oktober 2021    Beste, Wist U dat…..?De ruiperiode is bij uitstek de periode om de duiven extra goed te verzorgen. De meeste melkers weten dat de...

Columnist in Spotlight

RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...
RC3 11
03 november 21
Hoe een dubbeltje rollen kan .Het geluk dat mij...
24 oktober 21
Ik ben niet echt tevreden over mijn vorig...
RC11 10 1
15 oktober 21
Hierboven Tiest van Turnhout en ernaast Ikke met...
RC29 9
01 oktober 21
Ik ga een eigenaardig verhaal vertellen . Beetje terug...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40