Spotlight

woensdag 20 november 2019

maandag, november 11, 2019

Wintervoer

 
Het wintervoer of winter/rust voer is vooral droog en vol vezels. Niks mis mee, ik denk zelfs goed. Of dat opschonen dan ook plaatsheeft zoals wordt geschreven, weet ik niet. Dat ze de eerste dagen inderdaad gerust wat mindere mest hebben is echt zo. Ik denk dat het okee is maar omdat toch velen het niet doen en ook prima prestaties weten weg te zetten, is het ook geen tovermiddel.

3 ploegjes vliegen om beurten. Wassen zo vaak als kan. Nog wat laatste pennen en ik vrees dat er her en der nog een staartpen blijft staan. Ik hou het erop dat de conditie toch terugloopt dan zeker, die laatste dagen van het jaar. Hoewel ik daarbij ook denk, "Meerdere van je hokgenoten niet, dus wat is er met jou?!"
Ik zal de komende weken eens kritisch bekijken of ik het ook ontdekken kan want om eerlijk te zijn denk ik het maar heb ik nog geen staart open getrokken.

Eerste weekend (6-7 dec) december hebben we weer een onderlinge show. Ik zal als hij er netjes is, Oded eens zetten. Altijd al willen doen maar is er nooit van gekomen.
 
 
 

vrijdag, november 15, 2019

Bijna zover en hou 21 feb in de gaten!

 
Het is bijna zover: de rui is achter de rug.

Zoals ik al schreef best wel wat verschillen deze keer. Vooral enkele dieren die wat lang bij elkaar waren en maar aan het nest bleven bouwen (gewoon erg gezond en ondanks korter wordende dagen gewoon aan de slag bleven ook al nam ik eitjes weg).

Nu moeten juist die een beetje een inhaalslag maken. Niks mis mee maar oppassen geblazen of die dan wel genoeg hebben aan een wat andere mengeling zoals de wintermengeling. Ik meen nog altijd erg gul te zijn. En de extra's zoals de vismeel van Marien, roze poeder en nu en dan spirulina natgemaakt door lijnzaadolie moet het toch maar doen voor deze!

21 feb 2019: Forum met Huijsmans, Dekker en Blaauw. 3 eager young men!
reserveer die avond alvast!
dinsdag 19 november 2019

Na het lanceren op Facebook van mijn laatste 2 blogs kwam ik regelmatig (in reacties) de naam van de ex voorzitter afd. 8 mevr. Reijnen tegen. Ze had blijkbaar de hele gang van zaken (het niet bevredigend functioneren N.P.O bestuur) al eens uitgesproken op een N.P.O leden vergadering in 2018. Ik las een paar keer (in reacties) dat zij toen het een en ander al had voorspeld. Het koste mij niet veel moeite om haar toespraak tijdens de N.P.O leden vergadering in november 2018 boven water te krijgen. Tijdens het lezen van haar toespraak kreeg ik meer en meer het gevoel dat deze toespraak een heldere analyse was op het functioneren bestuur N.P.O in 2018. Vermoedelijk hebben veel leden (net als ik) haar toespraak toen niet gehoord of gelezen op de site (notulen) N.P.O. Ik vind het in ieder geval interessant genoeg om haar moedige toespraak toen (met haar toestemming) onverkort op mijn site te publiceren. Hier onder kunt U haar toespraak lezen.

Geacht bestuur, of zou ik moeten zeggen directie,

Waarom zeg ik dit zo? De reden hiervan is dat het huidige NPO-bestuur zich eerder gedraagt als een directie van een grote organisatie. Een directie die het voor het zeggen heeft, in plaats van een bestuur van een vereniging. Maar we zijn een vereniging!
Waaruit blijkt dit dan?
Uit de volgende punten:
1) Slechte communicatie NPO-bestuur naar leden en afdelingen
2) Houding van de secties
3) Koerswijziging plannen 2021
4) Niet houden aan statuten en reglementen

1. Slechte communicatie
Door het hele jaar heen is de communicatie met het NPO-bestuur ronduit als slecht te benoemen. Er wordt niet geluisterd, een handreiking wordt niet aangenomen, men luistert niet, is met andere zaken bezig ten tijde van het voeren van een gesprek en communiceert 5 voor 12 in het vliegseizoen over andere plannen. De vraag rijst waarom zou dit zijn? Het lijkt erop dat dit bestuur angst heeft gehad om de plannen te delen. Plannen die men nu tracht geforceerd in c.q. door te voeren. Men heeft dit niet tijdig willen delen en ook niet openbaar willen maken. Openbaar maken zodat alle leden van Nederland hierover kunnen stemmen. Diverse bestuurders hebben daar wel om gevraagd, echter tevergeefs.
Dit bestuur heeft zich laten lijden door de angst dat plannen niet aangenomen worden. Dit in plaats van iedereen bijeenroepen om plannen gezamenlijk te laten slagen, waarbij zowel het NPO-bestuur, de secties, platformen en afdelingen allemaal een belangrijke rol hadden kunnen spelen. Dit had ons verder gebracht als daar waar we nu staan met voorstellen tot oplegging van sancties. De gedragenheid die we hadden kunnen bereiken is weg. Sterker nog het drijft de verschillende mensen verder uiteen.

2. Houding secties
De secties gedragen zich alsof zij de vliegprogramma’s gaan bepalen. Dat de secties zich zo gedragen is de verantwoordelijkheid van het NPO-bestuur. Er is een enkele sprake van enige samenwerking. Niet tussen de secties, niet met de platformen en zeker niet met de afdelingen. Dit met uitzondering van de samenwerking, die noodgedwongen, tussen een paar secties en platform transport tot stand gekomen is in de laatste paar weken, dit na de sectievergaderingen van 13 oktober jl. En zelfs op dit moment is er geen volledige overeenstemming tussen de secties en het platform transport.
Overigens kunnen de plannen altijd alsnog aangepast worden door het NPO-bestuur zie art. 19 lid 7 statuten. De secties kunnen voorstellen indienen bij het NPO-bestuur, maar het NPO-bestuur stelt de wedstrijdkalender vast. Ofwel er kan door de secties overleg gevoerd worden, maar definitief anders uitzien, zoals nu is gebeurd. De vraag is wat vinden onze leden (zowel afdelingen, platformen en secties) hiervan?

3. Koerswijziging
Het begint erop te lijken dat het NPO-bestuur een koerswijziging door wil voeren op het plan 2021. Een wijziging zonder overleg met onze leden. Dit zou een belangrijke reden kunnen zijn om vooral niet of slecht te communiceren.
Wat zou deze wijziging zijn? Een nationaal vliegprogramma, zonder dit eerst aan de leden voor te leggen. De invulling van het vliegprogramma over te laten aan de secties en hiermee de afdelingen trachten te overrulen. Dus een wijziging invoeren zonder goedkeuring van de leden.
Het NPO-bestuur tracht de verschillende wijze van opereren van verschillende afdelingen in één keer gelijk te trekken of dit nu kan of niet?
Eenheid van handelen en uitvoering kan alleen als iedereen gelijk opereert en dat is binnen de Nederlandse duivensport nog lang niet het geval.
In de plannen 2021 staat dat gehandeld zou worden naar decentraal wat daar thuishoort, dus bij de afdelingen en alleen centraal bij de NPO wat moet. Ook dit wordt hiermee niet nageleefd.

4. Niet houden aan statuten en reglementen
In dit geval gaat het over artikel 25 lid 9 en 10 van de statuten NPO, hierin staat het volgende:
Artikel 25
Lid 9: Bestuur N.P.O legt aan Ledenraad N.P.O een Nationaal Vliegschema voor bestaande uit:
– begin- en einddatum van het officiële vliegseizoen;
– start en einde jonge duivenseizoen;
– aantal vluchten per discipline;
– de data van de Nationale Wedvluchten.
Lid 10. Bestuur N.P.O is bevoegd tot vaststelling van de Nationale Wedvluchten.
Daarnaast wil ik u wijzen op artikel 56 Wedvlucht reglement N.P.O, hierin staat:
AFDELINGSPROGRAMMA
Artikel 56 (zo 5)
Lid 1. Algemene Vergadering Afdeling stelt het afdelingsprogramma vast.
Lid 6. Bestuur Afdeling wijst maximaal het door Algemene Vergadering N.P.O. vastgestelde aantal N.P.O. vluchten aan.

Hierbij aangevuld dat in geen enkel reglement de sectorvluchten beschreven staan en dit een aangelegenheid is tussen de verschillende sectoren.
Ook staat nergens beschreven dat afdelingen niet los hiervan zelf vluchten op het programma kan zetten. Dit blijft dus een aangelegenheid van de afdelingen.
Dus concreet kunnen we invulling met elkaar geven aan hetgeen artikel 25 lid 9. Het restant dient niet in deze vergadering thuis, maar in de afdelingsvergaderingen.

Conclusie
Het huidige NPO-bestuur voert haar taken niet uit zoals met de leden besproken en goedgekeurd is. Er is een slechte communicatie en erger nog dit bestuur tracht nu iedereen op het verkeerde been te zetten om andere plannen verwezenlijkt te krijgen.
Daarnaast slaagt men er niet in om een zo maximaal mogelijke samenwerking te realiseren. In plaats hiervan is men bezig om kloven te realiseren en verwarring te scheppen.
Het grote doel van het plan 2021, het behoud van leden, zal op deze onprofessionele manier van handelen en uitvoeren zeker niet gerealiseerd worden.
Hiermee kom je tot de volgende eindconclusie: dit bestuur is niet capabel om de taak van het veranderen van een organisatie uit te voeren. De taak om de plannen 2021 bij te sturen en hierin iedereen mee te nemen, maximale samenwerking, zodat het succesvol afgerond kan worden.

Tot zover de toespraak van mevr. Reijnen waar ik verder heel weinig aan toe te voegen heb en waar ik het volledig mee eens ben en achter sta.

Martin.

dinsdag 19 november 2019

We zijn een weekje verder en deze week bereikte het Nederlands voetbalelftal een ticket voor het Europese eindtoernooi, hoe ? Niet om aan te zien maar zoals de coach aangaf ,, het doel heiligt de middelen,, Als duivencoach vind ik dit een onzinnig antwoordt op een vraag van de journalist. Zoveel kwaliteit op de bank dat je gewoon op de winst moest spelen en als het tegen zou zitten het gelijke spel er toch wel was. Maar deze coach hield vast aan zijn principe van ervaren spelers geven vastigheid in resultaat. Ook in de duivensport zie je vaak dat liefhebbers met het aanwijzen van hun bovenste vaak terug grijpen naar duiven die jaren achter elkaar hebben gepresteerd  en bij de jongen vaak het jong wat de week ervoor er was weer bovenaan wordt gezet. Men zoekt vastigheid en risico nemen is uit de boze, ga eens gewoon inkorven naar gevoel die het beste aanvoelt gaat bovenaan en inderdaad die is er vaak niet. Dus de voetbalbondcoach had gelijk ervaring geeft vastigheid en kans op een groter resultaat. En ik kan mooi lullen maar sloeg de plank dus totaal mis.

Ook sloeg ik de plank flink mis toen ik deze week reageerde op facebook op een artikel van Rob van de Hove over het gegeven ,,kliermaag,, bij de postduif. Diergeneeskunde gestudeerd en het diploma op de plank en uitgaande van de spijsvertering van de kip dus gevogelde reageerde ik gelijk met ,,foutje ,, moet ,,spiermaag,, zijn een duif vermaalt zijn voer in de spiermaag door kleine steentjes tot zich te nemen en door spiertrekkingen dit te vermalen. Duiven maken namelijk geen maagzuur aan.  Ik wist niet beter. Gelijk reageerde een melker een beetje ongenuanceerd maar kort weergegeven ik lulde uit mijn nek. Iedereen die mij kent weet dat ik dan op zoek gaat naar waarheden en al zoekende en lezende kom je dan vele dingen tegen en ga je ook gelijk snappen waarom er zoveel duiven naar de knoppen geholpen worden en niet op de lijst komen , waarom ook ik soms hele slechte vluchten kan hebben omdat ik zonder het te beseffen misschien wel de duiven vergiftigde of uit conditie haalde. Een duif begint met de spijsvertering al in de krop, is dat een speciaal onderdeel van zijn lichaam ? Nee het is in wezen een uitstulping van de duif zijn slokdam maar eentje waar de eerste verteringsappen al aan het voer wordt toegevoegd om het weker te maken. En inderdaad daarna gaat het naar de kliermaag die in wezen ook tot een zakje van de slokdarm is en daar word (schrik niet ) door het duivenlichaam gefabriceerd zoutzuur aan het geweekte voer toegevoegd en het mengsel wat dan verzuurd en geweekt is komt daarna in de spiermaag om gebroken en gekraakt tot pap zijn afbraak verder in de dikke en dunne darm voort te zetten.

Dus dat gelezen te hebben ga ik denken. We geven dit en dan weer dat aan de duiven we voegen allemaal wel eens wat aan het water toe , we willen immers prestatie uit onze dieren halen maar bereiken we niet vaak het omgekeerde en gooien we het hele chemische proces wat onze atleet van nature heeft meegekregen niet in de war . Ooit een gelezen dat er een liefhebber verdund zoutzuur aan zijn duiven gaf , ik moet er niet aan denken maar vermoed dat hij ergens op de goede weg zat , al zal ik het niemand aanraden en is het spelen met vuur. Ook zijn er melkers die zelf voer voorweken, niet gek bedacht en er zit om een snelle stofwisseling aan te zetten wel wat in. Maar de hamvraag blijft natuurlijk hoe reageer het zoutzuur wat de duif zelf produceert op suikers ed wat wij graag aan onze dieren geven. Ik weet het niet en  kan er dus geen goed antwoord op geven dat is voor de deskundigen.

Deze week de producten binnen gekregen die ik nodig had voor het samenstellen van mijn coach-mix. Deze drie producten samengevoegd en 1/3 van het voer ermee vervangen. Dus nu 65 % kweekmengeling 30 % coach-mix 2,5 % lijnzaad en 2,5 % hennep. Zwaar voor de winter maar vergeet niet dat hier elke dag de duiven nog een uur weg gaan , weer of geen weer. Het is weer een experiment maar daar hou ik van onder het motto ,, niet geschoten is altijd gemist,,.

Morgen gaan we de kwekers bijlichten en worden deze week de matjes aan de schotels gebonden en gereed gezet en over tien dagen mogen ze bij elkaar, dit seizoen was het niet best met de jongen maar zijn er grote fouten gemaakt, door mij  ( met het opleren ) en zeker ook door anderen die duiven brengen die feitelijk thuis behoren te blijven, maar ook dat is duivensport er hoort er anno 2019 gewoon bij.

Over het boycotten van de najaarsbeurs omdat 80 % van de duivenmelkers het niet eens is met het NPO bestuur hoor ik weinig meer, artikelen erover des te meer. het zal allemaal wel door gaan want melkers zijn gelijk schapen en lopen gewoon als blinden achter hun zgn herders aan. Zelfs vanuit verenigingen die er voor 90 % tegen zijn hoor ik signalen om toch maar een eventueel zendsysteem aan te kopen. Ga je daar dan verder over nadenken dan valt al snel het kwartje, welk kwartje vertel ik niet meer want dan ben ik weer de boosdoener. Maar geloof me, heel de sport bestaat uit kleine groepjes. En met heel de sport bedoel ik ook de basis in je straat, club en samenspelen. Zit er in zo’n groepje een heel goed spelend liefhebber dan is dit in zo’n groepje meestal te toonzetter en kiest dat groepje bij stemmingen zijn hand.

Zelf ben ik een liefhebber die alles hier alleen bestiert, dus wil ik nadat ik het ECS heb laten afslaan zo snel mogelijk terug naar het hok om de nakomers te verzorgen. Dit doe ik al 50 jaar zo, nu met het ECS vroeger met de klok. Anderen hechten er nog meer waarde aan, vliegen in compagnon schap, gebroeders of vader en zoon combinatie. Eentje gaat naar de club en de ander blijft op het hok om de nakomers te verzorgen. Allemaal prachtig maar het nieuwe systeem heeft voor mij geen toegevoegde waarde dat uurtje om de klok leeg te laten halen moet kunnen en daar hoeft de NPO mij niet voor op kosten te jagen. Andere zien hierin misschien wel hun voordeel en kunnen deze extra kosten misschien makkelijk dragen dus we wachten maar gedwee af, duivensport is immers ikke ikke ikke.

Tot de volgende rondom.

Kees Commijs RPW

Racing Pigeon Whisperer.

 

dinsdag 19 november 2019

Algemeen
Het is altijd mooi als je iemand uit je eigen Afdeling mag interviewen na het behalen van de 1e prijs Agen Sector 1. Dit keer was het Andre van Esch uit Eindhoven die met de eer ging strijken. Andre van Esch werkt als beheerder bij de begraafplaats in Tongeren. Hij woont 16 jaar samen met zijn vriendin Anna. Ze hebben samen twee kinderen en drie kleinkinderen die uiteraard de gewenste aandacht krijgen, en zeker de kleinkinderen. Andre is voor de meeste Marathonliefhebbers zeker geen onbekende in de duivensport. Elk jaar presteert hij het wel om een of meerdere topuitslagen te behalen op deze discipline. Anna, de vriendin van Andre, vindt het een prachtige hobby maar zou ook wel eens op vakantie willen in de zomer. Dat gaat helaas niet. Uiteraard genieten ze samen wel van vakantie maar dan in maart en september. Als jong manneke van 11 jaar begon Andre met het spelen van duiven en dat doet hij nog steeds. Uiteraard waren het eerst de programmavluchten, maar die duiven heeft hij niet meer. Hij heeft alleen nog duiven voor de vluchten met de lange adem huizen op het hok van Andre. Het zijn dan ook de duiven van 2016 die momenteel de dienst uitmaken op het hok bij Andre. 

De gebroeders 53 en 54 zijn echt klasse duiven. Dat ze dit niet van een vreemde hebben mag wel duidelijk zijn. Hun vader was een topper (te zien in de bijgeleverde stamboom). Deze speelde zelf: 3e Nationaal Sector 1 Tarbes, 4e Nationaal Sector 1 Bordeaux, 20e Nationaal Sector 1 Dax en werd in 2016 1e Duifkampioen Marathon van Afdeling 3. Aan klasse dus geen gebrek!

Begin maart worden alle duiven gekoppeld en mogen ze twee jonge grootbrengen. De overjarige duiven worden gespeeld op weduwschap. De jaarlingen worden gekoppeld aan overjarige duivinnen. Waarom doet Andre dit? Als jong worden de duiven niet gespeeld. In de winter haalt Andre de duiven eruit die hem aanstaan en krijgen ze een plekje op het hok waar op nest wordt gespeeld. Deze jonge duiven worden als jaarling pas op de natour gespeeld. Het voordeel hiervan is dat de overjarige duivinnen gewoon op nest gespeeld kunnen worden en de doffers dan op het nest passen. Het andere voordeel is dat op de natour zeer weinig van deze jaarlingen verspeeld worden. Als 2-jarige duiven krijgen ze dan pas hun eerste Marathonvlucht. De duiven zijn eigenlijk het hele jaar al goed en dus ook bij de inkorving van Agen. Om 12.00 uur kregen de duiven het startsein om aan hun terugreis te beginnen. Zoals gewoonlijk is Andre al vroeg op maar er waren nog nergens duiven. Heerlijk buiten werd er gewacht en om 10.00 uur ging Andre even naar binnen om te kijken of er al wat was. Om 9.45 uur was er een duif in Geleen en toen moest er even gerekend worden hoe laat de duiven dan in Eindhoven moesten zijn om vroeg te zitten. 

De rekensom werd bruut verstoord door een piep van het ECS. Hoe rustig Andre altijd is, dacht hij nog dat het een duif zou zijn die van een vorige vlucht alsnog thuis is gekomen. Hij ging voor de zekerheid even kijken en tot zijn grote schrik zag hij dat er een duif van Agen was geconstateerd. Een blik op het ECS leerde hem dat het de NL16-3604553 was die zijn neus tegen de finishvlag drukte om 10.00.38. Dit moest een vroege duif zijn omdat verder nog nergens een duif was geconstateerd in deze regio. En dat klopte! Geen duif kwam er meer aan en het feest kon beginnen. Uiteraard snel gemeld en gecontroleerd en al snel was het duidelijk dat de 553 een 1e speelt op Agen Sector 1. Een geweldig resultaat. Zeker omdat de 54, zijn broer, zich al had laten zien op St. Vincent dit jaar. De telefoon heeft gerinkeld vanaf het moment dat de overwinning in de pocket was. Bossen bloemen en heel veel felicitaties kleurde de dag van Andre. Als je dit zo ziet en hoort dan blijft de duivensport toch een geweldige sport.

Wordt de duif vernoemd?
De 553 heeft nog geen naam, maar er wordt wel over nagedacht door Andre. Maar hij is er nog niet uit. Wellicht dat in de toekomst zijn naam nog bekend wordt.

Heeft u nog een laatste advies voor ons om ook zo’n prachtig resultaat te kunnen behalen?
Andre heeft een duidelijke visie hoe je tot topprestaties kunt komen. Haal bij een goede liefhebber of liefhebbers goede jonge duiven. Laat ze een jaar rusten en speel ze aan als jaarling op de Natour. Het jaar erop gaan ze vanaf het begin mee. Als ze goed en gezond zijn, blijkt al heel snel wat de beste zijn. De ervaring van Andre laat zien dat dit systeem heel snel resultaat oplevert. Wel wil Andre nog even kwijt dat het niet goed gaat momenteel met het jonge duivenprogramma. Dit programma is veel te lang en begint veel te vroeg. Ik vroeg aan Andre hoe we dit moeten oplossen. Dat is volgens hem simpel. Zes of zeven jonge duivenvluchten houden en pas beginnen in augustus en niet eerder. Mensen en organisaties moeten eens gaan inzien dat de jonge duiven de toekomst zijn voor iedere liefhebber. Als dit wegvalt door dit soort programma’s wordt het voor de liefhebbers ook steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven, aldus Andre.
Ik belde Andre om een afspraak te maken voor het bovengenoemde interview. Zijn reactie was: Moet dat? En hoelang gaat dat duren? Half uurtje antwoorde ik. Moet je zoveel van me weten was de reactie van Andre. Het is altijd lastig om dan in te schatten wat het zal worden. Na het interview begrijp ik waarom Andre zo reageerde. Andre is iemand waar de rust vanaf straalt en het eigenlijk helemaal niet zo heel leuk vindt om in de aandacht te staan. Gewoon doen en niet mekkeren is het device van Andre en ik denk dat het ook zo is. Gewoon doen wat je wil doen en snel zal blijken of het werkt of niet. Andre bedankt voor je toch spaarzame tijd en ik hoop je snel weer te spreken 😉
 
Vincent Hoogerwerf

 
maandag 18 november 2019
DSC00741

Membruggen: Is een deelgemeente van de gemeente Riemst, op 1km van het wijnkasteel van Genoelselderen.

Hier heeft Hendrik de uitslag van zijn leven beleefd, op de provinciale vlucht uit Sens won hij de race tegen 4433 jonge duiven. Dat er in Membruggen met duiven kan gespeeld worden is geweten want denk maar aan namen zoals Peumans –Rouffa –Parthoens allemaal kwamen ze uit dat klein dorpje, dit jaar werd er zelfs nog een nationale vlucht uit Chateauroux gewonnen door Roger Bruninx.

Voor Hendrik begon het duivenspel al op een leeftijd van 14-15 jaar , Verschillende familie leden  hadden duiven dus het was gemakkelijk om aan duiven te geraken. Na enkele jaren was de intresse in het op stap gaan groter,  zodat vader de taken goed overnam. Vader was meer een nestspeler, en had een superduif zitten gekregen van zijn broer, deze werd altijd klaargestoomd om de najaarsvluchten in Vreren te vliegen, waar je heel wat prijzengeld kon winnen. Wanneer Hendrik in 1988 verhuisde naar zijn huidige woonst is hij voor eigen rekening gaan spelen.

Spel

6 Koppel kwekers en 12 weduwnaars , neem daarbij nog 20 ringen voor jonge duiven dan kan je Hendrik bestempelen als  melker met de kleine korf. Met lichtmis wordt alles gekoppeld . De oude duiven mogen alleen maar broeden, en trainen in het seizoen zowel smorgens als savonds 1uur. Voor de vlucht worden altijd de duiven maar eventjes getoond, na de vlucht blijven ze bijeen tot Hendrik terug is van het lokaal .

Doordat de kwekers pas met lichtmis samen komen , zijn de jonge ook niet paar lustig wanneer ze de korf ingaan, daardoor blijven ze ook altijd samen. Voor 2020 zal al met nieuwjaar gekoppeld worden. De jonge duiven trainen 1x dag dag , maar worden voor het seizoen gewend aan de korf, zo worden ze dan in de hof na enkele uren losgelaten.

Voeder

Hier worden altijd de Beyers mengelingen gegeven, Hendrik houdt het zo simpel mogelijk , in de kweek is het kweek in de rui is het rui, in het seizoen krijgen de duiven bij thuiskomst Dieet verder in de week wordt er dan sport bijgedaan.

Medisch

Buiten de verplichte inentingen , is Hendrik sinds 1993 niet meer op controle geweest, hij kuurt om de 14 blindelings 1, 5 dag tegen tricho en coccidiose. Voor het seizoen worden ze dan 5 dagen gekuurd. Voor de kop wordt look op het voeder gedaan 2dagen na thuiskomst

19-5034623

DSC00742

De winnares die deze prachtprestatie leverde werd gekweekt uit een duiver van eigen oude soort , deze duiver vloog 2x een eerste prijs bij zwaar weder op vluchten rond de 300km. De moeder is een duivin van Gert en Frans Rondags gekregen via Vos Gerard uit Millen. Deze duivin gaf al met verschillende duivers goede vliegers. De eerste prijs uit Sens werd gewonnen op “het eerste vuur”want ze was juist gepaard. En met 4prijzen op 4 speelde Hendrik 100 % prijs

Voor volgend jaar gaat Hendrik ook met wat duivinnen spelen , want 4 zusjes van” het Sensje” zijn er klaar voor, hopelijk kan ik dan weer langskomen!!!!

Frans

BRON

maandag 18 november 2019

 


ZLU Ere prijs vernoemd naar de oprichter van de ZLU de Engelbert Jennekens trofee krijgt een nieuwe opvolger !
 

 
Na het overlijden  van de ZLU ere-voorzitter Bertie Jennekens op zat. 9 febr. 2019, op 103 jarige leeftijd, kwam er een einde aan de uitreiking door Bertie van de “Engelbert Jennekens trofee “.


 
Bertie Jennekens, ere-voorzitter ZLU, en Edi Heimbach, 
 ere-voorzitter ARGE Euskirchen.


 
Ingaande het seizoen 2019 is Edi Heimbach de stimulator van  de Ere-prijs genaamd “Edi Heimbach trofee" op Barcelona voor de 1e getekende duif van de uitslag. Edi was de grote organisator in het Duitse NRW. die verantwoordelijk was voor de aansluiting  bij de Belgische inrichters en de organisatie van de int. vluchten voor de Duitse liefhebbers. Vanaf 1975 tot 2005, dertig jaar dus,  was hij de voorzitter van de ARGE Euskirchen, gedurende deze periode en nog ver daarne een goede en zorgzame vriend  van Bertie Jennekens. Vandaar dat het voor de ZLU een grote eer is dat de ere-voorzitter van de ARGE Euskirchen vanaf 2019 deze trofee  ter beschikking stelt.

Edi, hartelijk dank voor deze geste !!


 
Namens ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. Vluchten.
 
zondag 17 november 2019

Donderdag 7 november Weinig nieuws


Als ik zoiets erboven zet komt er meestal een heel verhaal….. Maar zonder gekheid, er is op duivengebied hier weinig te melden. Er gaat af en toe een duifje weg, op een bon of voor de verkoop, en zo mindert het nog steeds.
Zo uit mijn hoofd zitten er nog een stuk of 10 late jongen die weg mogen voor 75 per stuk, en nog een paar kwekers. Maar er is geen haast bij, het moet ook niet op een verkoopsite gaan lijken.

Vergadering
Vorige week hebben we onze najaarsvergadering gehad, en volgens mij zaten we binnen de 3 kwartier aan de halve kippen, dat is wel een goed teken. Het was een mooie rustige vergadering met een goede opkomst van 20 leden.
Volgende week volgt nog de feestavond en dan zit mijn periode als bestuurslid erop. Het laatste seizoen als voorzitter wat niet altijd makkelijk was. Het valt niet mee om alle 25 leden het naar de zin te maken, maar ik kijk er toch wel met een goed gevoel op terug.
Mijn privé omstandigheden vragen op dit moment wat meer prioriteit als anders. We kregen 3 weken terug een telefoontje wat ons gezinsleven flink door elkaar heeft geschud, en dat heeft gewoon zijn tijd weer nodig om alles weer op de juiste plek te krijgen. Overigens was mijn beslissing om terug te treden als bestuurslid daarvoor al genomen.
Duivenmaat Jan Valk is inmiddels herstellende van een zware operatie, nogmaals veel sterkte en beterschap Jan, vanaf deze kant!

Eigen hok
Op de hokken is het rustig, de oude duiven zijn met de laatste pennen bezig, de jongen moeten er nog wel een stuk of 3 maar dat komt ook goed. Alles zit nog bij elkaar, maar eieren vindt ik op dit moment niet meer. Ik twijfel nog steeds om iets te doen tegen paratyfus.
Ik laat ze nog wel regelmatig los, ook de laatste twee Eijerkamp aanwinsten worden gewoon uitgewend. Hier geen vastzitters meer.
Het ligt in de bedoeling om een mooi klein ploegje vliegduiven aan te houden met een paar jonge kweekkoppels.

Verder weinig nieuws. Op de foto nog een prachtige kweekdoffer die ook weg mag. Prijs op aanvraag.

Bladwijzer de permalink.
zondag 17 november 2019

Voorwoord

Afgelopen zondag was de duivensport prachtig in beeld bij Holland van Boven. Bij Afdeling Zeeland '96 werd onze sport in beeld gebracht en heel Nederland heeft dankzij die uitzending een goede indruk gekregen van onze mooie sport. Als voorzitter van de Nationale Duivensportbond ben ik heel trots op onze sport, op de passie en bevlogenheid van liefhebbers, bestuurders van verenigingen, afdelingen, secties en platforms, op vervoerders, op onze dieren.

Voor degene die de uitzending gemist hebben, hier de mogelijkheid om het item terug te zien. Klik op onderstaande afbeelding of op de blauwe button onder het voorwoord om het filmpje te bekijken.

Laatste vrijwilligers voor Nationale Dagen gezocht
Verder wordt er hard gewerkt aan voorbereidingen van de Nationale Dagen. Puzzelstukjes vallen langzaam aan op zijn plaats. Momenteel zijn we nog dringend op zoek naar vrijwilligers om de kassa en informatiebalie op zaterdag 30 november te bemensen. Hopelijk zijn er onder u of in uw omgeving mensen die dit op willen pakken. Het gaat om drie vrijwilligers voor de ochtend (8.45 - 13.00 uur) en drie voor de middag (13.00-17.00 uur).

Interesse? Kent u iemand?
Laat het ons zo snel mogelijk weten door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
Terugkijken uitzending Holland van Boven
 
 

GPS2021

Stand van Zaken: Automatisering


In het Spoor der Kampioenen staat deze week een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen rondom het ECS.
Klik hier voor PDF-versie van artikel
 

SECTIES & PLATFORMS
Extra Sectie Ledenraadvergadering 30 november 2019


Tijdens de Sectie Ledenraadvergaderingen van 5 oktober jl. is afgesproken om een Extra Sectie Ledenraadvergadering op zaterdag 30 november (tijdens de Nationale Dagen) te organiseren. Tijdens deze Extra Sectie Ledenraadvergadering beslissen de aanwezige leden hoe de besturen van de secties Vitesse-Midfond en Jonge Duiven stemmen tijdens de ALV van de NPO van 21 december op alle ingekomen voorstellen van de Afdelingen, Secties en Platforms.

Het zal een gezamenlijke vergadering zijn van de Secties Vitesse-Midfond en Jonge Duiven waarbij de leden van beide secties wel afzonderlijk per sectie kunnen stemmen uiteraard. Aansluitend zal er alleen voor de leden van de Sectie Vitesse-Midfond een stemming plaatsvinden over het concept Vliegprogramma Vitesse-Midfond 2020.

De uitnodiging is afgelopen week via een speciale NPO Update per mail gestuurd naar alle leden van de secties Vitesse-Midfond en Jonge Duiven. Om de extra Ledenraadvergadering bij te wonen, dient iedereen zich vooraf aan te melden. De aanmeldingen kunnen onder vermelding van naam en lidnummer per mail gestuurd worden naar:
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
NPO Update: uitnodiging extra sectie Ledenraadvergadering
Concept vliegschema Vitesse-Midfond 2020

Namens de besturen van de Secties Vitesse-Midfond en Jonge Duiven


Naar aanleiding van de uitnodiging + bijlage die per mail naar alle leden van de Secties Vitesse-Midfond en Jonge Duiven is gestuurd, zijn enkele vragen binnengekomen.
 
We hebben daarom het concept vliegprogramma 2020 van de Sectie Vitesse-Midfond voorzien van aanvullende tekst om een en ander te verduidelijken. Via bovenstaande button opent de versie met aanvullingen.
 
Dit concept vliegprogramma is uitsluitend voor de leden van de Sectie Vitesse-Midfond bestemd en hierover wordt door de leden van de Sectie Vitesse-Midfond gestemd tijdens de Extra Sectie Ledenraadvergadering op 30 november.
 
De leden van de Sectie Jonge Duiven hebben al een concept vliegprogramma voor de jonge duiven goedgekeurd tijdens de Sectie Ledenraadvergadering op 5 oktober jl.

 

NATIONALE DAGEN
Keizer van de show
 

Tijdens de Nationale Dagen is er ook weer een Nationale tentoonstelling, georganiseerd door het bestuur van de “KEIZER van de SHOW”. Liefhebbers van de mooie duiven krijgen hier dé kans om zich te meten met de rest van Nederland. Uiteraard zijn er ook in 2019 weer mooie prijzen te winnen. 

Schrijf je in en ding mee naar de mooie prijzen en naar de mooie ereprijzen welke ook dit jaar weer beschikbaar
zijn gesteld door de NPO. De ereprijzen worden op zaterdagavond uitgereikt in het Holland Duiven Huis, tijdens
de feestavond met de huldiging van de Nationale Kampioenen en Nationale en Sectorale winnaars. De overige
prijzen worden zaterdagmiddag tijdens de beurs uitgereikt.

Kijk voor alle informatie over deelname aan Keizer van de Show op de website van de Nationale Dagen.
 

Aanmelden Keizer van de Show
 
 

LADIES LEAGUE
Terugblik op eerste seizoen Ladies League

Op het moment van dit schrijven heb ik vanachter mijn laptop  zicht op mijn duiven. Het regent pijpenstelen maar toch genieten mijn duiven van een bad wat ik vanmorgen voor ze in de buiten-ren heb gezet. De laatste veertjes zijn bijna uitgevallen en dat betekent dat het seizoen 2019 ten einde is gekomen maar ook dat seizoen 2020 al weer in opmars komt.
 
Als vrouw in de duivensport  doet het me een deugd dat er afgelopen seizoen enorm veel vrouwen hebben deelgenomen aan de Ladies League. Soms was er wat gemopper maar door de regel heen is het goed verlopen met vele enthousiaste vrouwen die fanatiek mee deden in de wereld van duivensport welke merendeels door mannen wordt bewoond.
 
Het zou een unicum zijn wanneer alles in één maal perfect zou verlopen en door de inbreng van vele meningen, ideeën en suggesties kunnen we de Ladies League gaan evalueren, verbeteren, verfijnen. Want één ding is zeker… de Ladies League gaat ook in 2020 verder! Mede door het succes in Nederland zijn ondertussen ook andere landen gemotiveerd geraakt om meer vrouwen bij onze prachtige sport te betrekken. Volgens geluiden in duivenland zijn Duitsland en Frankrijk voornemens om in 2020 met een Ladies League te starten. In het Verenigd Koninkrijk is een “one loft race” speciaal voor vrouwen van de grond gekomen. Hoe geweldig is dat?
 
LL-ringen 2020
Voor het seizoen 2020 zijn de ringen al weer te bestellen via de website:
www.nationaleduivensportdagen.nl/ladiesleague/
Uiteraard zal de Ladies League stand ook weer paraat zijn op de Nationale dagen van vrijdag 29 november en zaterdag 30 november aanstaande en aldaar zijn ook de ringen te bestellen.
Nieuw voor het seizoen 2020 is dat de voet- en chipringen afzonderlijk van elkaar te bestellen zijn. Het complete setje  blijft  2,50 Euro (voet- en chipring). Een losse voet- en chipring kosten respectievelijk  €1,75  en €1,50. Via de website kan er direct via IDeal worden betaalt, tijdens de Nationale Dagen kan er middels pin-betaling worden voldaan. Machtigingen en cashbetalingen zijn niet mogelijk.
 
Goodiebag
Tijdens de Nationale dagen zijn er ook dit jaar weer goodiebags beschikbaar. 100 stuks voor de eerste dames op vrijdag en 100 stuks voor de eerste dames die op zaterdag inschrijven. De goodiebags worden beschikbaar gesteld door “ Wilma’s Saloon” en “Iduna Skincare”, beiden niet onbekend binnen de duivensport als drijvende partners van. Tevens zullen er duiven-gerelateerde producten aan toe worden gevoegd, waaronder een presentje van Beyers Belgium.
 
Huldigingen
En tijdens de Nationale Dagen zullen, naast al het mannelijke topgeweld ook de winnende dames in het zonnetje worden gezet en wel in het Holland Duiven Huis tijdens de huldigingen op de zaterdagavond. Uiteraard betreden voor de huldiging van de Ladies League alleen de dames het podium en zullen ze worden onder luid applaus voor hun inzet worden beloond met de prachtige te winnen prijzen.
 
Bij het schrijven van dit artikel zijn helaas nog niet de definitieve uitslagen bekend. Wij vermelden daarom hieronder de voorlopige winnaressen:
 
LL-Pigeon Champ (voorlopig)
 
1) 2019-7004720                 Anneke van den Nieuwendijk - Emmen          
2) 2019-7005080                 Ineke Bosma - Glanerbrug   
3)2019-7002572                  Janine Beens - Genemuiden 
4) 2019-7006683                 Lies Bloemert - Staphorst      
5) 2019-7005604                 Jakolien de Kleine - Wezep           
 
 
LL Not Nominated Champion (voorlopig)
 
1)        Thea Maurick - Dinxperlo
2)        Elisa Anouk Schenk - ‘t Harde
3)        Janinen Beens - Genemuiden
4)        Viktoriya de Vries - IJsselmuiden
5)        Gea de Greef - Lienden
 
 
LL Nominated Champion (voorlopig)                          
 
1)        Ria Sneller - Oldebroek
2)        Suzanne Hoogesteeger - Boven Leeuwen
3)        Petra van de Laan - Lisse
4)        Annemieke Louressen - Berghem
5)        Wendy Doldersum Hovels - Almelo
 
 
General Champion Ladie’s League (voorlopig):
 
1)        Ria Sneller - Oldebroek
2)        Suzanne Hoogesteeger - Boven Leeuwen
3)        Thea Maurick - Dinxperlo
4)        Irene Nijboer - Daarlerveen
5)        Ineke Bosma - Glanerbrug
6)        Elisa Anouk Schenk - ‘t –Harde
7)        Petra van der Laan - Lisse
8)        Geanne van Zoeren - Putten
9)        Viktorya de Vries - IJsselmuiden
10)      Anette Espeldoorn - Ter Apel
 
“MH Tools Tremendous Trofee” en Eijerkamp Meubelcheques
Voor de “General Champion Ladies League” staat er, naast de waardecheque van Centerparcs ter waarde van € 1.000, tijdens de Nationale Dagen ook de  “ MH Tools Tremendous Wisseltrofee”  klaar die wordt aangeboden door de heer Jan Morsink.
 
Daarnaast werden er ook  “extra prijzen” vervlogen in de vorm van drie meubelcheques van Eijerkamp Wonen, aangeboden door Hans en Evert Jan Eijerkamp uit Brummen. Deze worden uitgereikt aan:
 

 • Snelste duif van F37 (14-9-19, voorlopig):
  Petra Hansen - Wilhelminaoord
 • Middelste geklasseerde “General Champion”  liefhebster (voorlopig): Jacqueline van der Lee - Oegstgeest
 • Laagst geklasseerde “ General Champion” liefhebster (voorlopig): Eline Speijer - Kampen

Alle uitslagen/prijzen  zijn te vinden in “Op de Hoogte” van 4 oktober jongstleden, te vinden via de website van de NPO.
 
Zodra de definitieve uitslagen bekend zijn worden de dames uitgenodigd om hun prijzen te komen verzilveren tijdens de Nationale Dagen in het Holland Duiven Huis. En zoals eerder gecommuniceerd, de prijzen worden alléén overhandigd aan de dames.
 
We rekenen natuurlijk op een staande ovatie voor al deze vrouwelijke toppers in onze prachtige mooie duivensport! Ook zij kunnen hun mannetje staan!

Vers van de pers! 
EN…wij kunnen u vers van de pers melden dat met ingang met heden onze prachtige Ladiess League een warm hart wordt toegedragen door niemand minder als “ Benzing”. Vanaf heden zal Benzing officieel de hoofdsponsor van de Ladies League zijn! Wij zijn enorm erkentelijk voor dit prachtige gebaar van Benzing om de duivensport te ondersteunen en de dames hierin te stimuleren
Dit nieuws is op moment van versturen van Op de Hoogte net bekend en we gaan hier uiteraard in de komende weken meer aandacht aan besteden.
 
Vanaf heden dus de “NPO BENZING Ladies League” ! 

 

NATIONALE DAGEN 
Nationale Tentoonstelling Sportduiven Standaard

Tijdens de nationale dagen is het dit jaar weer mogelijk om deel te nemen met sportduiven voor de standaardklasse. Voor de Olympiade in 2021. gaan wij nu al voorrondes houden! Wat zou het mooi zijn om als duivenliefhebber je land te vertegenwoordigen en je te meten met de rest van de wereld. Tijdens de Nationale Dagen staan de duiven dit jaar weer centraal staan in een prachtige ambiance. Net als vorig jaar zijn er weer geweldige topduiven te zien. De duiven en hun liefhebbers worden tijdens de Nationale Dagen professioneel gepresenteerd. De topduiven worden continue bewaakt en zijn ook verzekerd.


Dit is uw kans om u en uw sportduiven landelijke bekendheid te geven. Schrijf u nu in en ding mee naar de prijzen die ook dit jaar weer beschikbaar zijn gesteld door de NPO. De ereprijzen worden uitgereikt in het Holland Duiven Huis, tijdens de feestavond met huldiging van de Nationale kampioenen op zaterdagavond.

Inschrijven
De inschrijving sluit uiterlijk zondag 24 november! De duiven worden gekeurd volgens het F.C.I reglement en door gecertificeerde F.C.I keurmeesters volgens het internationale label. De deelname is gratis en voor de deelnemers hebben wij een gratis toegangskaart voor de beurs. Kijk voor meer informatie op www.nationaleduivensportdagen.nl

Aanmelden Nationale Tentoonstelling Sportklasse Standaard
 
 

NPO BESTUUR

Actie en besluiten vanuit NPO Bestuur


Bijgaand de actie- en besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen van
 
NPO Bestuur - website www.duivensportbond.nl
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Komende periode onder meer op het programma: 
 • vrijdag 15 november: Tentoonstelling/bonnenverkoop PV De Reisduif (Tiendeveen)
 • zaterdag 16 november: Prijsuitreiking Ladies League 2019 (Heiloo)
 • zaterdag 16 november: Manifestatie Afd. 6 Noord-Holland (Heiloo)
 • zaterdag 16 tot en met 30 november 2019: Bonnenverkoop Noordelijke Unie
 • zaterdag 16 tot en met 30 november 2019: Bonnenverkoop t.g.v. jubileum CC Breda
 • maandag 18 november 2019: Infoavond Unikon (Amsterdam)
 • zaterdag 23 november: Streektentoonstelling en bonnenverkoop PV De Voordevliegers (Voorthuizen)
 • zondag 24 november: Tentoonstelling PV AZV (Alkmaar)
 • zondag 24 november: Tentoonstelling en bonnenverkoop SVEL (Edam)
Klik hier voor het totaaloverzicht aan activiteiten in het land
 
 

NATIONALE DAGEN

NPO Jeugddag: dit wil je niet missen

Heb jij je nog niet opgegeven voor de NPO Jeugddag? Doe dat dan snel! Het belooft een hele leuke dag te worden.

Dit jaar hebben we weer een leuk programma, speciaal voor jou als jonge duivenliefhebber en jouw vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, buurjongens en buurmeisjes.

    

’s Morgens kun je meedoen aan een duivenbingo waarbij je kans maakt op leuke prijzen! Je lievelingsduif in een mooie, zelfgeschilderde broedschotel laten broeden? Tijdens de Jeugddag kun je er in de middaguren zelf één maken. Helemaal op je eigen manier. Verder is er een leuke photobooth waarmee je samen met jouw vrienden en vriendinnen de leukste en gekste foto's kunt maken. Je kunt ook handboogschieten en trampoline springen. Kortom, genoeg te doen, dus mis het niet!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.nationaleduivensportdagen.nl/jeugd/

NPO Jeugddag 2019
 
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zaterdag 16 november 2019

            

Heinsberg ligt op een steenworp af van Roermond.

 De Nederlander Cor heeft daar zijn woonstek gevonden samen met zijn vrouw Suzanne. Na meerdere malen te zijn verhuisd ; is het dit keer Duitsland geworden. Mooie woning met grote tuin in de periferie van Heinsberg ruimte voor wel 80 meter hok. Een heel ruim vergezicht, maar helaas ook veel roofvogels, en dat koste hem al 19 duivinnen dit jaar.

 Op het moment dat ik Cor en Suzanne bezoek komen ze net terug van de Huldiging in België- Wallonië- . Nog nooit zo een huldiging meegemaakt zegen ze. De Hele avond in de schijnwerpers. Een luxe diner, . kon iets royaler zijn geweet qua porties, maar een belevenis om nooit te vergeten. En een schitterend aandenken. Ook op z,n Frans. Zie foto.

                          

Cor heeft bij diverse verenigingen in het verleden gespeeld. . Ook in Maria Hoop, heel kort bij Heinsberg. – is hij lid geweest; hij heeft er nu nog spijt van dat hij daar is weggegaan. Moest vooral wennen aan de andere manier van spelen in Duitsland; 15 vluchten voor de oude en jaarlingen, en dan nog 9 voor de jonge duiven. Voor de fondvluchten zijn ze aangewezen op de Internationale vluchten

 IN een groot gedeelte van Duitsland speelt men op het Oosten; Gelukkig hebben ze in de omgeving van de grensstreek een vervoerder gevonden die hun duiven africht richting Rhône dal en dat werkt prima.

Marseille is een vlucht die traditiegetrouw populair is bij de Duitse en de Limburgse fond spelers. Logisch gelet op de oostelijke ligging. Gelost op vrijdag om 7.30 u. bij oost tot zuidoostenwind draaide deze verderop naar zuidzuidwest. Ideale omstandigheden voor een mooi verloop. 

Het was om 18.26.47 u. dat “de 371” van Cor Jacobs zijn 861 km lange tocht volbracht had en een snelheid noteerde van 1209 m/m. Daarmee was hij een van de drie duiven die meer dan 1200 m/m maakte. Achteraf voldoende voor de nationale en ook voor de internationale overwinning. Bij het sluiten van de dag waren er 4 van de 12 ingekorfde duiven op het appel en op zaterdagavond ontbraken er nog 3.

Cor spaart zijn duiven niet. Als jaarling krijgen ze al een behoorlijk programma voor de kiezen. 
Het ging eerder dit seizoen ook al naar behoren met o.a. de 4e Nat. van Pau en 27 v.d. 39 op Bordeaux.

Geweldig seizoen met,1e nationaal Marseille en ook 1e Internationaal Marseille.  Heel veel podium plaatsen in 2019.  Een topper van de bovenste plank. Cor speelt al jaren met veel succes op de grote fond. , een Internationale overwinning is natuurlijk een prachtige bekroning. Maar gezien zijn prestaties de afgelopen jaren is dit niet uit de lucht komen vallen .Alleen al in 2019.Pau. 7 mee Nationaal 4-82-86-113-216-305 Pau Zone II. 1-44-46-58-110; St Vincent 6 mee.nationaal29-32-87-116-151. ZoneII, 11-12-43-61-73; Marseille 12 mee; Internationaal 1e; nationaal1-6-20-44-277-317-326-407. ZoneII, 1-4-10-24-91-116-122-172; Narbonne 5 mee; Nationaal, 52-65-207; Zone II 33en 41; Perpignan 4 mee nationaal, 3-5-138; Zone II, 3-5-91;Bordeaux Rheinland Zone II, 39 mee en 25 prijzen 1-18-20-34-45 etc.  WSC Rheinland Bordeaux Internationaal. 39 mee en 27 prijzen.. rassen op het hok  Hagens . Ubachs  Braakhuis en van Kooten.van Bemmelen niet te vergeten P. Stammen. Eeen duif van P Stammen had hij gekocht op de verkoop van de fondclub Middenlimburg. En dit is de grootvader van zijn 2e rpovinciaal – 28e nationaal Bordeaux geworden  En duiven van Wim Coenen Nuth.

 Vader van de Marseille is de NL-14-1612900 komt van Kooten-van Bemmel; Moeder is de NL14-1611549  van Kooten-van Bemmel en hier in beide zit weer het bloed van Reedijk-Jongekrijg

 Op zijn paspoort heeft hij staan dat zijn vader de NL 14/1612900 is en de moeder NL 14/1611549 van het hok van de Combinatie Gerrit Van Kooten- Elias van Bemmel uit het Gelderse Lunteren. Bekend met o.a. de 1e prijs Nationaal St. Vincent en met hun “Bonfire” als 1e  Internationale Asduif 2000 bij de Z.L.U. Aan deze Combinatie zegt Cor heb ik veel te danken. Niet alleen dat ik goede duiven van ze heb maar ook door de goede adviezen die ze me verstrekten. Cor vertelt: Ik kwam in contact met de combinatie omdat ik via internet een jonge duif van hun had gekocht. Met een klein draagmandje in de kofferbak van mijn auto tufte ik op zekere dag naar Lunteren. De kennismaking met Gerrit en Elias zal ik nooit vergeten. De hartelijkheid die ik van hun kreeg bij de kennismaking, en ook de hele tijd dat ik verder hun gast was, die brachten me in verlegenheid. Dat was voor mij een ongekend iets. Toen de tijd kwam dat ik naar huis wilde gaan vroeg ik hun of het mogelijk was of ik nog ’n jonge duif van hun kon kopen en hoeveel die zou moeten kosten.  Ik had niet te veel geld bij me maar naar m’n mening toch voldoende om daar een jonge duif voor te krijgen.

 Dat Cor al jaren de zware fond opzoekt blijkt als hij de kaarten van zijn nachtvlieger op tafel legt;  06-1421010 de nachtvlieger.

De nachtvlieger. Kwam van Montauban aan om 4.01 uur.;Is vader van de 08-1899132 met 5x prijs op BarcelonaDe Ooievaar (Moes) 12-1837897 Moeder Hans Bisschof Haren Vader P.Stammen

Vloog in 2015 1e Limoges Weitstreckenclub Myhl –Wegberg;In  2014 32e Agen 

Terug naar Marseille; dit is een vlucht gericht op het oosten, en wellicht daarom een vlucht bij uitstek geschikt voor de Limburgse fond liefhebbers. Michael Schmell uit het naburige Huckelhoven , en spelend in Nederland bij Maria Hoop , had er s,avonds 4 thuis van de 4 gezette duiven. Ook Peter Wustman uit Lulingen, lid van expresse Arcen liet een heel mooie uitslag noteren. Met kopduiven.

 Medisch laat Cor niets aan het toeval over drie keer per jaar gaat hij met mest en een paar duiven naar de Weert die spreekuur houdt bij Simons, overigens is Simons ook de voer leverancier. Bij voorkeur voert Cor hier de normale basis mengeling, al is er in het vliegseizoen wel de nodige supplementen voorradig afhankelijk van welke duif naar welke vlucht moet Voeren is hier altijd volle bak. Wel geeft hij ruim klein zaad en pinda’s en voor het inkorven zwarte druppels van Bony;. Parastop in de winterperiode gedurende 15 dagen. Eenmaal het seizoen begonnen gaan de duiven elke week mee.

 Het beoordelen van een duif, hier voor heeft Cor een vaste standaard. De vleugel en zachte pluim is, wat hem betreft het belangrijkste. Hoe korter de bovenarm van een vleugel is, hoe beter de duif volgens Cor, en hij demonstreert hoe hij het een en ander meet. Zo heeft de een zijn ogen theorie en de ander de vleugel theorie.

 Ieder zijn geloof zeg ik maar-( schrijver).

 Blijft het feit dat Cor gewonnen heeft wat hem nog lang zal heugen, nee dit gaat nooit meer weg. Al is de hoop op een wederom sterk seizoen overduidelijk aanwezig En al woont Cor in Duitsland , hij blijft er toch een van ons.

  © Hans Schuttelaar

zaterdag 16 november 2019

Bijgaand de tweede uitslag van de Golden Regio 4 Race 2019 vluchten.

De uitslag van de Jackpotvlucht vanuit Sens op 31 augustus 2019.

 

1e prijswinnaars C. van Horsen & Zn
C. van Horsen & Znn
Mariet Blom
Nico Koetsier 2016-2


 

Uitslag Sens 31 augustus 2019
GR4R 2019 uitslag Sens 31-08-2019 

 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

27 november 19
Fake news Fact checkers van de Washington Post en de New York Times hebben vastgesteld dat Donald Trump in de eerste duizend dagen van zijn Presidentschap bijna 13.000 keer een leugen heeft verteld. Deze...

Columnist in Spotlight

21 juli 19
Raak!   Ik liet het al vaker blijken in mijn...
25 juni 19
De Oranje Leeuwinnen winnen hun groep en gaan...
11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

28 november 19
Gisteravond was de feestavond van het samenspel tussen PV de Snelpost Ermelo en PV de...
26 november 19
Wie heeft niet eens de wens om een tijdje op een onbewoond eiland te zitten? Ver van...
26 november 19
Stand van zaken GPS2021 Automatisering Zoals in de kop vermeld gaat het in dit verhaal...
Roger Engelen 1
25 november 19
Roger  Engelen uit het Kempense Dessel heeft er weer een fantastisch seizoen...
24 november 19
Negatief geladen ijzerdeeltjes kunnen niet aansluiten bij de eveneens negatief geladen...
17 november 19
Bij deze de 20 prijswinnaars van de derde vlucht van de 2019 editie.  Zij verdelen...
16 november 19
Frans Keybets Landgraaf Agen oud 2019. Op een mooie nazomeravond heb ik afgesproken met...
14 november 19
Bij deze de 2e serie van 26 prijswinnaars van de tweede vlucht van de 2019 editie.  De...
10 november 19
Beste liefhebbers, Ook dit jaar zullen wij een jonge duivenbonnen verkoop houden . Wij...
31 oktober 19
Toen we berichtkregen dat Harie Winkens uit Itteren was overleden sloeg dat in als een...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40