Spotlight

maandag 25 maart 2019

Traditioneel staat de eerste zaterdag van februari voor de leden van fondclub “De Glazenstad” in het teken van de kampioenenhuldiging. Dit jaar was de locatie de Hoornbloem in den Hoorn. Dat men er zin in had blijkt wel want ruim van te voren kwamen de eerste liefhebbers al binnen stromen. Tegen 13.30 uur is de zaal al aardig vol als voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de microfoon ter hand neemt en alle aanwezigen een hartelijk welkom heet. Hij bedankt de sponsoren die het mede mogelijk gemaakt hebben om deze middag te kunnen organiseren. Daarnaast blikt hij nog terug op het afgelopen seizoen wat toch wel als zwaar betiteld mag worden. Vervolgens nodigt hij de aanwezige dames uit om plaats te nemen in de gereedstaande busjes om deel te nemen aan het traditionele dames uitje. De dames brengen dit maal een bezoek aan Museum De Schilpen in Maasland. Hier waanden de dames zich in grootmoederstijd. Na afloop werden zij namens de fondclub verrast met een blikje snoepgoed van toen. Nadat de dames vertrokken waren werd begonnen aan de huldiging van de kampioenen. Als eerste waren de vluchtwinnaars aan de beurt:

St. Vincent NPO Jan Wagner

Pau Vincent Vork

Agen ZLU Mariska v. d. Made

Barcelona Ad Pegels

Marseille Peet Solleveld & Paloma

Narbonne Comb. Van Tilburg

Bergerac Hans en Jan Romijn

Perpignan Joh. Hokke

Periqueux Bert de Graaf

Bordeaux NPO Hans van der Sman

Dax NPO A.P. Overwater

Agen NPO Wouter van Nederpelt

St Vincent ZLU Vincent Vork

Vervolgens waren Ben ten Tije en Piet de Vogel aan de beurt om de prijs voor respectievelijk de kampioensduif overnacht en kampioensduif ZLU in ontvangst te nemen. Voor het winnen van de Grandprix werd Mariska van der Made naar voren gevraagd. Het is voor de tweede achtereenvolgende keer dat vader en zoon Jan en Chris, met de fondduiven vliegend onder de naam Mariska van der Made, met deze prijs naar huis gaan. En dat met drie dezelfde duiven. Tussendoor werden de gratis ere prijzen uitgereikt en deze waren voor de serietwee per vlucht en de laatste prijswinnaar per vlucht. Het is daarna de beurt aan de 2e tot en met de 5e kampioen NPO en ZLU vluchten en dit zijn:

Jan en Twan Nobels 2e kampioen NPO vluchten Onaangewezen en

2e kampioen Aangewezen ZLU vluchten

Mariska v.d. Made 3e kampioen NPO vluchten Onaangewezen

Cor & Yvonne Kleijn 4e kampioen NPO vluchten Onaangewezen

Bart Koevoet 5e kampioen Onaangewezen en 5e Aangewezen NPO

Sil van Vliet 2e kampioen NPO vluchten Aangewezen

Comb. H. & J. Romijn 3e kampioen NPO vluchten Aangewezen

Bert de Graaf 4e kampioen NPO vluchten Aangewezen

Comb. Van Tilburg 2e kampioen Onaangewezen en 4e Aangewezen ZLU

Piet de Vogel 3e kampioen ZLU vluchten Onaangewezen

Gebr. Hagens 4e kampioen ZLU vluchten Onaangewezen

Vincent Vork e kampioen Onaangewezen en 3e Aangewezen ZLU

A.P. Overwater 5e kampioen ZLU vluchten Aangewezen

Daarna zijn de generale kampioenen aan en onaangewezen op de NPO en ZLU vluchten aan de beurt:

Bert de Graaf 1e Gen. Kampioen NPO vluchten OA

Mariska v. d. Made 1e Gen. Kampioen NPO vluchten Aangewezen

A.P. Overwater 1e Gen. Kampioen ZLU vluchten OA

Piet de Vogel 1e Gen. Kampioen ZLU vluchten Aangewezen .

Als afsluiting van de huldigingen werd onder de klanken van “We are the Champions” de keizerkampioen 2018 Jan en Twan Nobels in het zonnetje gezet. Tussen de huldigingen door werden er nog loodjes verkocht en deze werden nu getrokken en werden er talloze prijzen uitgereikt. Zo tegen 5 uur bedankt de voorzitter een ieder en nodigt ze uit om gebruik te maken van het gereed staande Chinese buffet zodat men niet met een lege maag naar huis hoeft. Na afloop van het buffet neemt Harold van der Kruik de microfoon ter hand en bedankt hij namens alle aanwezigen het bestuur voor het organiseren van wederom een geslaagde kampioenenhuldiging. Dit wordt bevestigd door een geweldig applaus uit de zaal.

Kees van den Bos

zondag 24 maart 2019

Voorwoord bestuur


Ik kijk persoonlijk terug op een mooie week voor de duivensport. Er worden mooie stappen gezet, ik heb mijn eerste dagen bij de FCI als voorzitter van de dopingcommissie achter de rug en het land is volop in beweging ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Veel gedaan en nog meer te doen, dat blijkt ook uit deze Op (de) Hoogte. Deze editie staat boordevol nieuws, achtergronden en er is aandacht voor de vrijwilligers in de sport. Directe aandacht en waardering voor hen die afscheid nemen of onderscheiden worden én indirect blijkt hieruit ook de waardering van alle vrijwilligers. Zoals Raymond Niks het mooi verwoord 'aandacht voor de witte raven binnen de sport', want zonder vrijwilligers en hun tomeloze inzet is onze sport nergens. Hulde aan de vrijwilligers dus, hulde aan u die zich inzet. Wij hopen dat we nog vele jaren samen mogen optrekken.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 

NPO BESTUUR
Ledenraad 9 maart: 19 voorstellen behandeld
 

Tijdens de Ledenraad van zaterdag 9 maart zijn maar liefst 19 voorstellen, pre-adviezen, amendementen en aangepaste pre-adviezen besproken en ter stemming gebracht. De voorstellen zijn uitgebreid besproken. Dit had een lange vergadering tot gevolg echter dit was onvermijdelijk. Zorgvuldigheid, de kans om voor- en tegenstanders aan het woord te laten en te zorgen dat context, impact en gevolgen duidelijk zijn, zijn belangrijk. Wekelijks informeren we u via ODH over de beschikbaarheid van de documenten. Het resultaat
Zoals gezegd: 19 voorstellen, waarvan er 5 zijn afgewezen en 14 zijn bekrachtigd.

Op de website vindt u een overzichtsdocument per voorstel. De voorstellen die geel gemarkeerd zijn in bovenstaand overzicht, daarvan is de uitwerking, inclusief link naar achterliggende stukken beschikbaar. De overige documenten volgen.

 
 
Deze week is via GPS Auctions de NPO Bonnenverkoop van start gegaan. De veiling loopt tot en met 30 maart aanstaande. 
Bekijk de bonnen van de NPO Bonnenverkoop
 
 

NPO BESTUUR
Gecontroleerde hoklijsten vóór 1 april bij Afdelingen
 

Het vluchtseizoen staat voor de deur. Een essentieel onderdeel om deel te nemen aan het vliegprogramma zijn de hoklijsten. Zonder gecontroleerde hoklijsten is deelname aan wedstrijden onmogelijk.
 
Om mee te spelen vult iedere liefhebber de hoklijst in en levert die in bij zijn/haar verenigingsbestuur. Dat bestuur controleert de hoklijst aan de hand van de eigendomsbewijzen en de entlijst. De gecontroleerde hoklijsten worden door de vereniging uiterlijk 1 april aangeleverd bij de Afdeling.

Zaterdag 16 maart zijn alle verenigingssecretarissen en leden- en ringenadministrateurs nogmaals via een speciale NPO Update geïnformeerd over het proces, de regels en afspraken én de deadline. Help als liefhebber mee en zorg dat uw hoklijsten tijdig op de juiste plaats zijn, zodat de vereniging de gelegenheid heeft om de hoklijsten te controleren en vóór 1 april alles aan te leveren bij de Afdeling.

Klik hier voor de NPO Update 'hoklijsten'.
 
 


Afdeling 1 - Zeeland '96 zet stappen om moderne duivensport te realiseren
 


Op 21 maart is op tijdens de voorjaarsvergadering van Afdeling 1 - Zeeland '96 het Basisdocument 'Een dijk van een duivensport' unaniem aangenomen.

Dit basisdocument is een uitwerking vanuit GPS2021 en geeft handvatten om ook voor de komende jaren de moderne duivensport in te gaan vullen.

Klik hier om het complete basisdocument in te zien.

 
 
 

NPO BUREAU
Goed nieuws: alle bestelde ringen Ladies League op naam eigenaresse

Alle tot nu toe bestelde ringen van de Ladies League - maar liefst 11.926 stuks staan inmiddels op naam van de eigenaresses.
 
 

NPO BESTUUR
Bronzen NPO-speld voor Gé van der Ploeg

door Kees van den Bos

Groot was de verbazing bij Gé van der Ploeg toen hij tijdens de algemene ledenvergadering van fondclub De Glazenstad de Bronzenspel van verdienste van de NPO kreeg opgespeld. Tijdens de aan deze vergadering voorafgaande bestuursvergadering had Gé aangegeven dat hij zich niet meer beschikbaar stelde voor herverkiezing als secretaris. Gé heeft zich veertien jaar lang ingezet voor de fondclub in diverse functies zelfs enkele jaren de dubbelfunctie penningmeester en secretaris. Voor het bestuur was dit een reden om hem voor te dragen bij de NPO voor een speld van verdienste.

Door de NPO werd de Bronzen speld toegekend en deze werd inclusief oorkonde aan de voorzitter toegezonden. Aan het eind van de vergadering sprak de voorzitter Aad van Bergen Heenegouwen de scheidende secretaris toe en bedankte hem, namens alle leden, voor zijn inzet al die jaren waarbij hij memoreerde dat Gé altijd zeer secuur te werk ging en dat enkele jaren zelfs in een dubbelfunctie. Daarnaast wees hij op de organisatie van de geweldige kampioenenmiddagen die hij altijd tot in de puntjes verzorgde.

Hierna overhandigde hij de oorkonde behorende bij de Speld van verdienste waarna hij Tanja Zwaan uitnodigde om de Speld bij Gé op te spelden, waaraan zij onder een geweldig applaus voldeed.

 
 

Bedankt! Herman & Geertje
WITTE RAVEN IN DE SPORT

door Raymond Niks 

Ik ben secretaris van vereniging PV Ons Genoegen Westerhaar, een bloeiende (jonge) vereniging waarbij de onderlinge concurrentie groot is maar waar gezelligheid en plezier dat we beleven door de duivensport het allerbelangrijkste is. Graag wil ik het volgende met alle liefhebbers delen:

Witte raven in de sport
Als we het over witte raven in de duivensport hebben dan bedoelen we meestal een superduif zoals “de Harry”, “miss Gijsje” etc, maar onze leden Herman en Geertje Bakhuis vallen hier zeker ook onder. Ik zal proberen uit te leggen wie Herman en Geertje zijn.

Herman (72) en Geertje (69) zijn al meer dan 50 jaar gelukkig getrouwd en ook al meer dan 40 jaar lid van onze vereniging PV Ons Genoegen te Westerhaar. Herman is al 40 jaar onze barkeeper en hij betekent veel meer voor onze vereniging. Samen met Geertje regelt hij de inkoop van allerlei zaken voor onze vereniging, verzorgen ze de feestavonden, dragen ze er samen zorg voor dat het verenigingsgebouw elke week wordt schoongemaakt enz. Kortom en onmisbare spil voor onze vereniging; witte raven die elke vereniging ongetwijfeld heeft en toch voelen die van ons extra bijzonder!

Herman en Geertje: dank jullie wel!
Helaas komt aan alles een einde… Vanwege gezondheidsproblemen hebben Herman en Geertje aangegeven een stapje terug te doen. Twee weken geleden hebben we een feestavond gehad van onze vereniging en daar hebben we Herman en Geertje in het zonnetje gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet.
 
Onze duivensport kan echter niet bestaan zonder mensen zoals Herman en Geertje en daarom vragen we onder andere via ODH extra waardering voor Herman en Geertje én voor de vele vrijwilligers en hun inzet en bezieling in de duivensport. Want zonder witte raven en bevlogen vrijwilligers kan de sport niet bestaan.
 
 
 
 

NPO BESTUUR
Stappenplan vernieuwing reglementen
 

Tijdens de Ledenraad van 9 maart jongstleden is aangekondigd dat het proces om de reglementen te vernieuwen van start gaat. Afgelopen zaterdag hebben alle afgevaardigden, reserve afgevaardigden, afdelingssecretarissen, secretarissen van secties en platformen een speciale NPO Update ontvangen met daarin uitleg over het proces aan de hand van het stappenplan. Daarbij ook de oproep om geschikte kandidaten voor de klankbordgroep door te geven, zodat we daadwerkelijk van start kunnen gaan. 

Het proces
Het stappenplan ziet er als volgt uit:
  Actie Termijn
Stap 1
 
 
Formeren van een klankbordgroep.
Met hierin bij voorkeur mensen met goede kennis van de duivensport en/of affiniteit met reglementen.
Eind maart 2019
Stap 2 Startbijeenkomst organiseren.
 • Tijdens de startbijeenkomst wordt een inventarisatie van de reglementen gemaakt.
 • Eerste check van de eventueel te wijzigen bepalingen in de statuten.
 • Bepalen welke reglementen in welke volgordelijkheid aangepast moeten worden.
 • Wordt bepaald welke subgroepen eventueel geformeerd moeten worden. Bijvoorbeeld een groep die zorgt voor aanpassing van de dispensatieregels, huishoudelijk reglement etc.
 
 • Mijlpaal: weten in welke volgorde welke reglementen worden aangepast.
 
Tweede helft april 2019
Stap 3 Formeren van subgroepen op deelterreinen (dispensatieregels, huishoudelijk reglement etc.).
 
 • Opdrachtformulering:
  Opdracht bij deze stap is het inventariseren van noodzakelijke en gewenste wijzigingen.
 
Eind april / begin mei 2019
Stap 4 Overdracht en ophalen van gewenste wijzigingen om e.e.a. aan te passen in de reglementen, met toelichting.
 
 • Verzameling wijzigingsvoorstellen
 
 
 
 
Mei 2019
Stap 5 Opstellen (vernieuwde) reglementen en/of verwerken van de wijzigingen in bestaande reglementen.
 
 • Opleveren van conceptreglementen
 
Juni 2019
Stap 6 Tussentijdse reactie klankbordgroep, wijzigingsronde.
 
 • Verwerken wijzigingen
 
Juli 2019
Stap 7 Opleveren conceptreglementen en nogmaals langs klankbordgroep.
 
 • Conceptreglementen gereed
Augustus 2019
Stap 8 Leden meenemen in het proces, inspraak conceptreglementen.


NB: de wijze waarop in overleg met de Ledenraad.
 
 • draagvlak
Na vliegseizoen 2019
Stap 9 Aanpassingen doorvoeren.
 
 • oplevering reglementen
Oktober 2019
Stap 10 Vaststellen reglementen.
 
23 november 2019
Stap 11 Implementatie reglementen. Na goedkeuring Ledenraad
 

Gezocht: kandidaten voor klankbordgroep
Het aanpassen van de reglementen gaan we doen aan de hand van een stappenplan én samen met een klankbordgroep. Leden van de klankbordgroep hebben goede kennis van de duivensport én hebben affinniteit met reglementen.

Bent u of kent u een geschikte kandidaat? Laat het ons voor 31 maart 2019 weten door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. 'klankbordgroep aanpassing reglementen'.
 
 
 

IN HET NIEUWS
 

Afgelopen week was er volop aandacht voor de verkoop van duif Armando. Op een veilig bracht deze topper maar liefst ruim 1,2 miljoen euro op. Reden voor vele radio- en tv programma's, kranten en nieuws-websites om aandacht te besteden aan deze verkoop. Op www.duivensportbond.nl een overzicht van een aantal van de items.

 

NPO BUREAU
Verwisseling eigendomsbewijzen: uw hulp nodig
 

Tijdens de Nationale Dagen in december heeft bij het overschrijven van duiven een verwisseling plaatsgevonden. Hierdoor zijn de volgende ringnummers op naam van de verkeerde liefhebber gekomen.

Wie o wie is eigenaar van volgende ringnummers?
 • 2018 | 1457251
 • 2018 | 1457250
 • 2018 | 1457258
 • 2018 | 1457259
Bent u eigenaar van bovenstaande ringnummers? Neem dan z.s.m. contact met ons op, zodat we de ringen op de juiste naam kunnen schrijven. Om te zorgen dat de ringnummers op naam van de rechtmatige eigenaar komen te staan, vragen we u als eigenaar om ook de andere nummer door te geven wanneer u contact met ons opneemt.
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Deze week vragen wij u aandacht voor de bonnenverkoop van GCC Groningen.

Heeft u activiteiten die u bekend wil maken onder liefhebbers? Geef ze aan ons door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeldingen op de website en in ODH zijn zonder kosten.
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 21 maart 2019

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
zaterdag 23 maart 2019

Stekeligheden 3 NPO Failliet?
Gelukkig (nog ) niet, hebben we kunnen vaststellen op de laatst gehouden ledenraad in Papendal. Met 11 personen op de publieke tribune en gemiddeld 125 personen die per lifestream de vergadering volgde ( samen minder dan 1% van de NPO leden) hebben we kunnen vaststellen dat het financiële beleid, onder leiding van onze voorzitter, tot de volgende opmerking van de FCCB ( kascontrolecommissie van de NPO) is gekomen: dat voorzetting van dit financiële beleid ons in liquidatie problemen brengt.
Diep rode cijfers en het einde is nog niet in zicht. Posten die met 10 tallen procenten zijn overschreden. Dat dit niet zo verder kan gaan is natuurlijk voor iedereen duidelijk, maar niet op de manier zoals het huidige bestuur dit wil doen en dat is:
schudden aan de geldboom ofte wel haal het direct of indirect bij de leden vandaan.
De twee cent verhoging op de vracht werd zonder veel op- en aanmerkingen aangenomen. Wel direct uit de kas van de diverse afdeling zodat de liefhebbers het niet direct voelen in hun portemonnee. Echter de afdelingen zullen dit ook weer moeten opbrengen en geen van de afdelingen heeft hier al een post voor geserveerd in hun komende begroting. Dus volgend jaar wordt dit weer verhaald op de leden.
Verder kwamen er op de vergadering een 3tal oud bestuurders met een voorstel of de NPO ( wij dus !!) maar even € 100.000,00 ter beschikking wilde stellen om de automatisering verder te kunnen begeleiden. Om maar even de gebruikelijke woorden van de voorzitter te gebruiken: Willen we dat, ja, dat willen we. Opnieuw zullen de leden extra belast worden. Maar volgens de voorzitter moeten de leden en verenigingen dit er voor over hebben,
 dat staat toch immers in de NPO reglementen.
Nu de voorzitter is gekozen in de FCI ( vergaderclubje zoals de FIFA bij het voetbal) met de post doping onder zijn hoede ( komende jaar geen NPO controles, want er is geen geld voor beschikbaar) was het ook sportief geweest als hij had aangegeven dat de fabrikanten van vaste voetringen ( 3 Chinese bedrijven en een Belgisch bedrijf) 5 euro moeten bijdrage per 1000 vaste voetringen. De 65 aangesloten bonden / landen moeten dit allemaal doorberekenen naar hun leden want de fabrikanten zullen dit weer doorberekenen aan hun klanten ( 65 landen) en die rekenen het natuurlijk weer door aan ………. Ja, goed geraden.
Het is, zoals onze éminence grise Colla Albers al in zijn ZWARE FOND schreef en ik citeer:
Neen, ik ben geen fan van de voorzitter, integendeel, denk dat hij absoluut niet de man is die wij nodig hebben, onder zijn leiding zie ik de duivensport zeker niet naar een hoger plan bewegen, hijzelf heeft nu een functie in de FCI. Als doping autoriteit ben benieuwd.!
Wordt vervolgd
M.A.Allessie mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vrijdag 22 maart 2019

Sportvrienden/

Na het seizoen 2018 zou er in september een evaluatie plaatsvinden met de sectie marathon en NPO. Door allerhande toegepaste vertragingen door bovengenoemde instanties heeft in een laat stadium een bespreking plaatsgevonden op 11 februari 2019. Hier hebben we aangegeven dat de neutralisatietijden op verzoek van de Internationale inrichters aangepast zou worden zoals in de voorgaande jaren. Van de sectie marathon hebben wij bericht ontvangen dat zij hier geen gehoor aangeven. Gezien het feit dat alle aangesloten landen de internationale neutralisatietijden aanhouden en het verzoek van de internationale inrichters heeft het bestuur besloten de tijden aan te houden zoals internationaal is voorgeschreven. Ook zal de 800 meter grens gehandhaafd blijven. De NFO - regeling 2018 blijft ook van toepassing voor 2019

Bestuur ZLU
08-03-2019
donderdag 21 maart 2019

Alblasserdam 17 maart 2019

"Nog even dit, nog even dat"...!

Nog een aantal weekjes en gaan we weer van start met het seizoen 2019. Wat zal het gaan worden en wat zal het zijn. Iedereen staat weer op nul en dat is het eerlijke aan de duivensport en misschien wel HET eerlijkste binnen onze sport. Haha ha...

PIPA.
Vandaag zal mogelijk een groot deel van duivenland aan het computerscherm hebben gezeten, nieuwsgierig wat de duiven van Joel Verschoot zouden gaan opleveren bij de grootste verkoper in duivenland PIPA (BE).

Het gaat werkelijk ver boven mijn pet laat dat duidelijk zijn, het is niet het misgunnen maar of dit nou echt goede reclame is voor de duivensport? Ik weet het niet en ik vrees eerlijk gezegd van niet... Of het de doodsteek in- of voor onze sport is weet ik evenmin en zal de toekomst dat uitwijzen.

Om 12.05 uur zondag werd het definitieve eindbod uitgebracht op 'ARMANDO' en afgevlagd op het lieve sommetje van 1.252.000 Euro !!

PIPA is gewoon de beste wat dit kaliber verkopingen betreft... Met een MEGA reclame en alle promotie eromheen, het lukt ze gewoon. Keer op keer op keer...
Mijn mening is, of die nu gewaardeerd word of niet, dat dit wederom de waanzin ten top is.
"WIE WILT, WIE ZIEN"...

We vrezen vaak dat er geen jonge melkers zich zullen aansluiten en dat de duivensport zijn val gaat krijgen, juist daarom weten jullie wat ik denk...

Die jonge gastjes die dit soort bedragen horen, dan wel in de media vernemen, zouden mogelijk kunnen denken dat de duivensport een legitieme manier is om daarin veel geld te verdienen en dat we een heel ander soort sport gaan krijgen. Maar goed, misschien zeg ik weer te veel... Wanneer het om onszelf was gegaan hadden we wellicht ook gedacht van: JIPPIE !!
Dat zal voor niemand anders zijn, tenzij bij u thuis het geld nu al tegen de plinten klotst. Ieder helder nadenkend mens heeft bij het horen en zien van dit soort absurde bedragen zoals hierboven omschreven toch zo iets van mmhh...!Vertrouwen aanleren met het jonge spul... (foto: Evelien)

HERKENNING.
Wanneer mensen die mijn artikeltjes lezen mij herkennen of aanspreken is dat leuk. Een voorbeeld daarvan maakte ik gisteren bij Ronny van Tilburg mee (de bekende duivenspeciaalzaak). Daar sprak een oudere Belgische liefhebber mij aan. Deze meneer leest altijd mijn stukjes. Dat vind ik al erg leuk om te horen want ik realiseer mij dat eigenlijk niet. Haha ha... Wanneer het mij qua tijd uitkomt klap ik wat gebrabbel, waarvan ik denk 'dat wil ik vertellen', en vervolgens zet mijn lieve vriend Frans het vervolgens met enkele plaatjes online. Gezien de vele reacties die ik krijg word het journaal alom goed gelezen, zowel op onze eigen site als op een van de andere sites die mijn artikeltjes overnemen zoals b.v. www.duivenvlucht.nlBezig met het handtam maken van de jonge garde. (foto: Evelien)

DUTCH GOLDEN CLASSIC.
We zijn al weer 2 verkopingen verder dus ook dat loopt vlotjes. Ook daar geldt weer: 'Nieuwe rondes, Nieuwe kansen' en heel veel leuke prijzen! Haha ha...

We zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten op onze hokken. De duiven zitten er goed bij en de vaste trainingstijden zijn weer begonnen. Zo komen we langzaam aan de start van een heel nieuw seizoen...

Er zit een leuke garde aan jonge duiven (zie bijgaande foto's) en zijn er zeer benieuwd naar wat die ons brengen gaat. We hebben er weer zin in...


Fijn weekend allemaal en graag tot een volgende keer.

Groetjes van Evelien

website: http://www.gerodijk.nl

donderdag 21 maart 2019

Team Hooymans gaat op Europees vlak de strijd aan!


Team Hooymans BE-UK-NL

Vanaf seizoen 2019 gaan de rechtstreekse Hooymans duiven in verschillende Europese topcompetities de strijd aan met de concurrentie. Naast het eigen privé vlieghok van Jan Hooymans, lanceert hij in Nederland ook een racing loft “Team Hooymans NL” bij Christian van de Wetering in Wijk en Aalburg. De ambities van Jan Hooymans, (Hooymans Pigeons) torenen niet alleen huizenhoog maar ze zijn zelfs grensoverschrijdend, want naast Team Hooymans NL lanceert Jan ook een Team Hooymans BE en een Team Hooymans UK wat inhoud dat de “Harry”-exploten zich ook op het hoogste niveau gaan meten in de sterke Belgische en Engelse competities.


Lancering “Team Hooymans NL”, Wijk en Aalburg (NEDERLAND)

De ster van Christian van de Wetering is de laatste jaren tot grote hoogten gerezen. Afgelopen seizoen 2018 resulteerde dit zelfs (wellicht als jongste liefhebber ooit) in de prestigieuze titel 1e Beste Liefhebber van Nederland (WHZB-TBOTB), werd hij Superstar van het Jaar Halve Fond bij de Gouden Duif en (evenals in 2017)  1e semi-nationaal kampioen Dagfond Noordelijke Unie (NPO-afdelingen 7 t/m 11).

Foto Team Hooymans NL: Jan Hooymans en Christian van de Wetering

Sinds 2014, toen Christian in contact kwam met Jan Hooymans, zijn Jan en Christian een sportieve samenwerking aangegaan om met rechtstreekse Hooymans-duiven als satelliethok in Wijk en Aalburg te gaan vliegen. Met de beste kwekers van Christian werd samenkweek gedaan tegen de creme-de-la-creme van de Harry-dynastie en jongen hiervan werden getest in zowel Kerkdriel als op het vlieghok in Wijk en Aalburg. Grote successen zijn hiermee geboekt, overwinningen tegen 10.000-den duiven, talloze top10 NPO noteringen en kampioenschappen op alle niveaus. Na super-seizoen 2018 vonden zowel Jan als Christian de tijd rijp om de nauwe samenwerking als ‘satelliethok’ verder uit te bouwen. Het resultaat hiervan is een nieuwe combinatie die het Nederlandse luchtruim onveilig gaat maken onder de naam “TEAM HOOYMANS NL”.

 


Lancering “Team Hooymans BE”, Mol (BELGIË)

Sportvriend, zuiderbuur en topmelker Gregory Bekaert gaat namens “Team Hooymans BE” sportief de strijd aan vanuit het Belgische Mol. In 2019 zal vanuit daar met een volledige jonge duivenploeg worden aangevangen. Gregory kan over de afgelopen jaren fantastische prestaties tonen die hij behaalde samen met Nicole de Weerd. Een echte vakman pur sang dus, die nu met de rassige “Harry’s” aan het werk mag.

Op een volledig gerenoveerd hok verkennen momenteel de eerste jonge duiven het Belgische luchtruim.

Foto Team Hooymans BE: Jan Hooymans & Gregory Bekaert


Lancering “Team Hooymans UK” (ENGELAND)

Jaren geleden ontmoette Jan de Engelse topmelker John Crehan bij de Million Dollar Race in Zuid Afrika en daaruit ontstond een vriendschap. Samen gaan Jan en John al een vijftal seizoenen sportief de strijd aan in Engeland.  De gezamenlijke passie voor de duivensport mondde uit in een naamsverandering, zodat John vanaf komend seizoen 2019 als Team Hooymans UK in Engeland zal gaan strijden. John heeft al jarenlang bewezen het duivenmelken in de vingers te hebben.

Zo werd John in 2018 Gouden Duif Winnaar UK & Ierland, won hij een 1e Nationaal (met 1 duif “Solo Warrior” mee!) en had hij twee seizoenen terug nog liefst 2 (!) Olympiade-duiven voor Engeland, beiden waren rechtstreekse Hooymansen. Momenteel heeft John al een prachtig vlieghok met superieure duiven van Jan Hooymans zitten die uitstekend presteren en hij zal zijn kolonie jaarlijks aansterken met nieuwe aanwas uit de “Harry”-stam.

Foto Team Hooymans UK: Jan Hooymans & John Crehan


Daarnaast blijft Jan Hooymans ook nog vliegen vanaf zijn privé adres in Kerkdriel onder zijn eigen naam J. Hooymans. Hijzelf én zijn teamleden Mario, Evert en Christian zullen hier op de dagfond en ZLU vluchten de concurrentie bestoken.

Uiteraard zal Jan Hooymans en Hooymans Pigeons ook een fervent inzetter blijven op de grootste One Loft Races ter wereld. De focus ligt momenteel vooral op drie races, te weten PIPR (Pattaya, Thailand), VFWCPRC (Victoria Falls, Zimbabwe) en SAMDPR (Million Dollar Race, Zuid Afrika).

Jan Hooymans toont met deze nieuwe ontwikkelingen aan dat hij de postduivensport nog steeds rooskleurig inziet. Enkel het beste is goed genoeg voor Jan en dat sluit naadloos aan op zijn visie dat de Hooymans duif in verschillende landen, in verschillende (leef)omstandigheden en op verschillende disciplines in staat moet zijn zich te kunnen onderscheiden. Zijn positieve en ambitieuze instelling en de durf en bereidheid om te investeren in een postduiven-toekomst is een voorbeeld voor duivenliefhebbers wereldwijd. Met ambitieuze liefhebbers als Jan Hooymans en zijn compagnons zal er nog vele jaren duivensport mogelijk zijn. Blijft u ook positief?

dinsdag 19 maart 2019

13/3/2019

0 Reacties

 
Goh dat is effe geleden zeg dat ik de tijd kon vinden om eens achter de computer plaats te nemen
of voor, het is maar net hoe je het bekijkt.

Maar goed zit weer effe dus kan weer wat opt scherm zetten voor de lezers onder ons, kijk het lijkt
soms makkelijk om effe je site bij te werken en tuurlijk als je de tijd hebt dan is het idd makkelijk
maar dat was nou afgelopen maand mijn probleem ''TIJD'' waar haal je dat vandaan want in een
dag zit 24 uur 7 dagen in de week dus ach een 8ste dag in een week is mij nog nooit gelukt. Kijk
dat is ook niet de bedoeling maar soms loopt de TIJD voor de TIJD en dan is het gewoon weg niet
bol te werken je planning ''of wel'' dan is er keos bij mij'' 

Maar goed hoop deze aankomende 2 drukke weken nog effe door te komen en dan in rustiger vaar
water te komen om de focus meer bij de duifjes te leggen, want ja over 2 weken eerste training
voor de deur!! doe je mee ?? nee nog niet en 2de ook niet en denk zelfs de 1ste vitesse ook nog
niet voor ik klaar ben met alles in en om het hok heen.

Kijk met een jong gezin, een opvang aan huis, een druk sport leven voor mijn zoon's en mijn
eigen keepertrainingen die ik geef is mijn agenda te vol om nog duivensport te beoefenen er
bij naast eigenlijks!!!  dats zonde want ik hou er zo van maar je moet soms effe een andere
weg kiezen om je uiteindelijke doelen toch te bereiken, kijk het is niet zo dat ik stop hoor maar
vertraging op de vluchten zal ik immers wel hebben, of ik me er druk om maak om later in te
stappen? nee hoor zie geen probleem daar mee in 1x op 200 of 250 km moet kunnen toch? ach
we gaan het wel zien hoop nog 2 weken in keos te liggen.

De kweek hoe ist daar mee ? nou gaat goed hoor heb een mooi groepje jongen liggen en wacht
nog op 2 eitjes, 1 van de ''5000duizentje'' en 1 van ''Rock'' , het rare was hier aan
dat de duivin van 5D altijd vroeg was maar nu gewoon weg het laatste was en dan ook nog 1 eitje??
vreemd toch?? ik snapte er niks van,daar tegen over stond rock met een zeer laat jong dus
dat was te begrijpen natuurlijk maar is wel iets wat ik eigenlijks volgend jaar wel wil tegen
gaan van wegen de spreiding bij de weduwnaars, want deze heb ik het liefst gezamenlijk al op
weduwschap staan voor de eerste wedvlucht maar ook dat wordt het niet dit jaar dus vandaar de
vertraagde planning op hokke van Adrichem.

Verder druk met leren voor keurmeester en ja dats toch best wel pittig, of ik het haal ? 100% nee
want snap er soms geen houtje van, moet je het dan wel doen? tuurlijk goed voor de ervaring en
doe het niet alleen dus afhaken daar ben ik niet van, maar goed wie weet komt het boven drijven
die dag en scoor  ik gewoon voldoende, kijk dan is er gewoon niks aan de hand.

Heb ik verder nog nieuws ??? ja blijf gewoon Voorzitter hoor, waarom ? omdat ik het leuk vind om
Politie te zijn.

neeeeee deuuuuu gewoon omdat je het doet voor de leden die ook veel doen voor de Club, de
mensen die zich telkens 100% in zetten voor de sport, daar doe ik het voor en
daar GENIET ik dan weer van.

Mannen op naar het mooie seizoen en ik sta HEEEEEEL VAAK 99% achter jullie.

kijk 1% ruimte voor verbetering.

laterssssssssssssss.
zondag 10 maart 2019

Net bereikte mij het bericht dat Nico Beijer is overleden. Een keiharde werker in de duivensport. Recht door zee en goudeerlijk. Dat komt toch wel binnen.

Altijd op de achtergrond maar de grote man en motor achter die geweldige fondclub Attractie Zuid Beijerland (een begrip in de fondwereld), het NIC Zuid Beijerland etc
60 jaar is Nico geworden begreep ik. Veel te jong natuurlijk.

Het is een groot gemis voor de duivensport, want dankzij mensen als Nico hebben velen sportplezier gehad. Wordt wel eens te weinig bij stil gestaan.

Oprechte deelneming aan Familie en vrienden.

zondag 17 maart 2019

Maandag 11 maart - Westland uit, prima te doen -

Net de ouden op de storm gezet, prachtig trainen voor ze op windkracht 7. Een formule 1 courier wil toch ook zo hard mogelijk door de bochten jagen, zal bij deze snelheidswezens wel niet anders zijn. Zo'n wind heeft mij nog niet tegengehouden om ze te laten jakkeren, zelf ook mijn rondje gedaan op de bijna versleten sloffen. Volle bak tegen de wind in op de eerste kilometer, ergens gaat het voor je werken, wel fris om de neus. Jongen staan ook al hoog in de lucht, hoefde ze daar niet eens voor op te jagen, dat deden anderen al voor mij. Het balonnenfeest wordt wat verstoord door de harde wind, gelukkig zijn ze in onze gemeente nog niet verboden. Zodra het eerste setje verdwenen was, kon dezelfde middag de ring van een jong afhalen, lag met open hals voor het hok. Ik blijf er niet meer bij wachten en tellen al helemaal niet aan de orde, ga je niet vrolijker van worden. Zondagochtend dikke regen en naar buiten, denk dan gaan ze ook niet op de vleugels, even rustig bijkomen. Dat ging prima, zou ze bijna binnenhalen, tot de Berner Senner van de buren ineens vol enthousiasme om de hoek komt stuiven en al het jonge spul achterna blaft. Denk dat het jonkie welke voor het eerst mee naar buiten ging verloren gegaan is. Heb ergens besloten om rustig te blijven ademhalen en nemen zoals het is, er over schrijven is nog wat anders dan tekeer gaan en een ander zijn dag te vernielen. Krijg ik nou een lintje? Komt het gevaar niet van boven, dan wel van beneden of kruipt door naden, heb je weer wat te doen, strijd tegen de natuur, is onze hobby toch? Nog maar even blijven ringen, al zit ik niet op een bepaald aantal te wachten, wil op gegeven moment stoppen met bijzetten, heeft toch geen nut. Zeker nu het jonge duivenseizoen zo vroeg van start gaat. Kan best op de tweede tour wachten, alleen is het voor mij ook echt wel klaar, ga dan liever bij anderen kijken. Zeker omdat er voor mij toch niets te winnen valt zodra het augustus is, dan kijk ik alweer uit naar de finales van eenhoksraces, het jaar rond duivensport, als er wat te winnen valt. Komend weekend de eerste finale van de winterraces, Corabia Winter edition aan de zuidkust van Spanje. Race vanuit Lissabon over 500 kilometer, en over twee weken de finale van de Derby Arona Tenerife, de strijd over de open zee van bijna 300 kilometer. Dan knipperen met de ogen en we zijn begonnen met het nieuwe vliegseizoen. Zal nog niet met de ouden zijn, wel de groene ringen brigade, oude- en late jaarlingen. Vorige week de deur tussen beide ploegen geopend en ze lijken elkaar wel leuk te vinden, allemaal enthousiasme en leven in de brouwerij. Late doffertjes zien ineens allemaal jalouziebakken als nieuw domein, net even anders dan op schapjes zitten, stuk interessanter voor hun ego. Laat ze nog een paar weken zo bij elkaar zitten, scheelt ook met buiten laten, trainen. Mochten de eieren om de oren blijven vliegen, dan gaan ze wel apart en op weduwschap. Voor je beeld, doffers in een hok met jonge duiven jalouzie kasten, duivinnen op schapjes, geen vaste koppels of nesten vooraf, dus op de deur spelen. In het begin van het jaar bakken ze er niks van, en in juni lijkt ineens de knop om te gaan, precies op tijd. Waar ze naartoe gaan zie ik vanzelf, het is nog maar maart. Ben al omgeschakeld met voeren, hun ontbijt is Start en als avondmaal Athletic op het menu. Je kan ook gaan mengen natuurlijk, of het natuurlijk is wat anders. De ouden nog tot in april aan de Rust, voelen prima aan en de duivinnen trainden er al als gekken op vanmiddag. Rustig nog steeds de trainingsuren opbouwen, nog niet meer dan twee keer per week naar buiten, de boel kan kapot. De hele vliegploeg trouwens op het moment aan de twee keer per jaar geplande 'myst kuur' worden ze mooi schoon van. Ze lijken het wel graag te drinken, gaat sneller op dan schoon drinkwater, heb er niet echt een verklaring voor, dat ze het proeven betwijfel ik, herkauwen zit er niet in en als een connaisseur een wijn slurpen heb ik ze ook nog nooit zien doen, jij wel dan? Afgelopen zaterdag nog in een forum in het Westland gezeten, best leuk en veel discussie, wel de gangbare onderwerpen. De meeste discussiepunten leven overal in het land, durf het gerust over de grens te trekken, het gaat over grenzen, we vliegen niet in hetzelfde stadion dus zal het wel zo blijven. Doe dan mee aan eenhoksraces, ben je van die discussie af, al je het kunt veroorloven uiteraard. Gezin eerst, dan dat gefladder maar. Voordeel van zo'n middag is wel dat je ogen open houdt voor wat er leeft, waar het echt zeer doet, waar de verbetering zou kunnen zitten, of overal oplossingen voor zijn behoorlijk twijfelachtig. Er zitten nogal wat beperkingen op de lijn, Peet zei het wel treffend, het maakt niet uit wat ze verzinnen, beleef het achterhuis, pakt niemand van je af. Denk erover dat ook maar te gaan doen, wel lastig en gaat steeds beter af. Laat de temperatuur maar weer wat stijgen, de ligstoel staat al klaar, of ligt een ligstoel? In ieder geval, op naar de zon, olé

zaterdag 16 maart 2019

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 15 maart 2019

Voorwoord bestuur


Na een intensieve en constructieve Ledenraad bijeenkomst vorige week zaterdag stond deze week voor mij als voorzitter en mijn mede bestuursleden vooral in het teken van opvolgen van genomen besluiten, het in kaart brengen van benodigde vervolgstappen, telefonisch overleg met afdelingen, verenigingen en leden én in contact met media naar aanleiding van de roofvogelproblematiek. Een bevlogen week waarin de passie voor de sport de rode draad vormde.

Helaas is de keerzijde van deze bevlogen week dat ik ook tot de conclusie kom dat niet alles wat op de 'to-do-lijst' stond, ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Dat vind ik lastig, want mijn uitgangspunt is: afspraak=afspraak. Echter nog belangrijker dan het realiseren van deadlines vind ik juistheid van informatie. Daarom heb ik er voor gekozen om voor een aantal acties meer tijd te nemen. Dit heeft als risico dat 'het land' protesteert. Ik hoop echter dat u begrip wilt tonen en samen met mij en mijn bestuursleden kijkt naar dat wat gerealiseerd wordt. Ik beloof u dat ik mij tot het uiterste blijf inspannen om afspraken te maken en na te komen én dat mocht dat - om welke reden dan ook niet lukken - dat gecommuniceerd wordt.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 

NPO BUREAU
Uitreiking erkenningsborden aan centrale hokken 

Sinds eind vorig jaar ontvangen eigenaren van centrale hokken een NPO erkenningsbord om zichtbaar te maken dat zij voldoen aan de eisen en richtlijnen vanuit de NPO. De Centrale hokbeheerders zorgen ervoor dat de eigenaar van een gevonden duif op de hoogte wordt gesteld dat zijn duif daar is en verzorgt de duif, totdat deze wordt opgehaald.

Het eerste bord is officieel uitgereikt aan de heer Van de Vleuten tijdens de Ledenraad van november 2018. Vanaf begin 2019 worden de borden gefaseerd uitgereikt aan de overige centrale hokken door Harrie Meijners, coördinator Centrale Hokken. 

Afgelopen periode zijn de volgende borden overhandigd:

Fam. De Rooy in Hilversum


Fam. J. v.d. Woude in Kollum


Fam. K. Nienhuis in Eenrum


De heer W. Deen in Groningen


De heer J. Simons in Wildervank


De heer E. Gaasbeek in Beilen
 
 

NPO BESTUUR
Ledenraad 9 maart: 19 voorstellen behandeld
 

Tijdens de Ledenraad van zaterdag 9 maart zijn maar liefst 19 voorstellen, pre-adviezen, amendementen en aangepaste pre-adviezen besproken en ter stemming gebracht. De voorstellen zijn uitgebreid besproken. Dit had een lange vergadering tot gevolg echter dit was onvermijdelijk. Zorgvuldigheid, de kans om voor- en tegenstanders aan het woord te laten en te zorgen dat context, impact en gevolgen duidelijk zijn, zijn belangrijk.

Om te zorgen dat iedereen inzicht heeft in de voorstellen die besproken zijn, weet wat besloten is én wat het effect is van het aannemen of afwijzen van een voorstel, werken we dit per voorstel overzichtelijk uit. Deze uitwerking vraagt echter wat tijd omdat we ook meteen inzichtelijk willen maken wat de impact en eventuele vervolgstappen zijn.
 
Nummer Voorstel Resultaat
1 Invliegduiven aangenomen
2 Vrachtduiven afgewezen
3 Aanpassing ledenaantallen aangenomen
4 Bewaarplicht aangenomen
5 Alternatieve losplaatsen nationale vluchten aangenomen
6 Hitteprotocol verder vormgeven aangenomen
7 NT commissie behouden + bemensen aangenomen
8 Inkorven andere afdelingen afgewezen
9 Afschaffen lossingsvergunning taartvluchten afgewezen
10 Afschaffen 800 meter grens aangenomen
11 Ringenprijs + 5cent in 2020 tbv feestavond afgewezen
12 Jeugdcompetitie: senior + jeugdlid in 2019 aangenomen
13 Jeugd+competitie in 2019 aangenomen
14 Sectorindeling 2019 blijft gelijk aan 2018 aangenomen
15 Afd 6 + 7: pilot eendaagse fond aangenomen
16 Voorstel aanpassen FCI criteria Olympiadeberekening afgewezen
17 Extra ledenraad in zomerperiode aangenomen
18 Twee cent per duif ten behoeve van automaterising aangenomen
19 Ontheffing wedvluchtreglement aangenomen

Het resultaat
Zoals gezegd: 19 voorstellen, waarvan er 5 zijn afgewezen en 14 zijn bekrachtigd.

Op de website vindt u een overzichtsdocument per voorstel. De voorstellen die geel gemarkeerd zijn in bovenstaand overzicht, daarvan is de uitwerking, inclusief link naar achterliggende stukken beschikbaar. De overige documenten volgen in de loop van volgende week.
 
Overzichtsdocumenten voorstellen Ledenraad maart 2019
 
 

NPO BUREAU
Productiefout deel eigendomsbewijzen

De productie van de eigendomsbewijzen van 2019 is helaas niet helemaal vlekkeloss verlopen.

Wat is er aan de hand?
 • Bij een klein deel van de eigendomsbewijzen loopt de perforatierand dwars door de barcode
 • bij een aantal series is de barcode op de eigendomsbewijzen eronder afgedrukt.
Terugroepactie
Deze eigendomsbewijzen kunnen tot en met 31 maart 2019 teruggestuurd worden naar het NPO Bureau. Wij bestellen nieuwe exemplaren en zodra deze binnen zijn, ontvangt u de juiste eigendomsbewijzen. Van een aantal verenigingen en liefhebbers hebben wij deze reeds terug ontvangen. Tot en met 31 maart a.s. kunt u onjuiste serie teruggesturen. 
 

NPO BUREAU
Online overschrijven via mobiele telefoon


Op dit moment is op de mobiele telefoon de optie om online duiven over te schrijven nog niet zichtbaar. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Tot die tijd er wel een tussenoplossing beschikbaar.
 
Tijdelijke oplossing
 • Ga op uw telefoon naar de site http://mijn.duivensportbond.nl. U komt op uw persoonlijke pagina.
 • Klikt u op de drie stipjes rechtsbovenaan uw scherm
 • Kies u voor “Desktopsite”
Op deze manier werkt u op uw mobiel hetzelfde als op uw pc en kunt u online duiven overschrijven. Zie ook onderstaande schermafbeeldingen; hierop hebben we de opties waar het om gaat geel gemarkeerd.
 

NPO BESTUUR
Gouden speld voor de heer Peter van de Horst


Onlangs heeft de heer Peter van de Horst de Gouden NPO Speld mogen ontvangen. "De heer Van de Horst is 32 jaar NPO keurmeester geweest en heeft zicht 25 jaar als lid van de tentoonstellingscommissie van de NPO met hart en ziel ingezet voor mooie tentoonstellingen.

Daarnaast heeft hij zich meer dan 40 jaar zich ingezet voor de verenigingen in Eindhoven waar hij lid van was/is. Bij deze verenigingen kon men tijdens het vliegseizoen en bij de tentoonstellingen altijd rekenen op zijn inzet en support. Helaas heeft Peter door lichamelijke beperkingen een stap terug moeten doen.

Gelukkig kan hij nog samen met mij in onze combinatie Admiraal-v.d. Horst de sport bedrijven en deelt hij nog altijd graag zijn kennis. De gouden speld is een prachtige erkenning voor het vele werk dat hij heeft verricht", aldus Daan Admiraal.
 
 

JEUGD
Wilco op hokbezoek bij D. de Hoogh en Zn in Oosterhout

 


Op de NPO Jeugddag in december maakte jonge liefhebbers weer kans op een hokbezoek bij een ervaren liefhebber. Wilco is de eerste die ons zijn verhaal instuurde. Hij ging op bezoek bij de toppers uit het Brabantse Oosterhout: D. de Hoogh en Zn.

Lees hieronder zijn verslag.


 

Wilco: Ik heb er veel geleerd!


Op de NPO Jeugddag in Nieuwegein heb ik een hokbezoek gewonnen van D. De Hoogh & Zn uit Oosterhout. We hebben samen een afspraak gemaakt wanneer we dit zouden gaan doen. We hebben een ronde gedaan door de hokken en ik kreeg een paar van zijn vliegdoffers in handen.

Ik kreeg onder andere de “Magic Jaap” in handen. Deze duif vloog als jaarling een 1e tegen 12.470d. Ook kreeg ik de “Blauwe Piet” in handen. Deze doffer van 2016 vloog een 2e NPO Argenton tegen 5.187d, een 3e Quiévrain tegen 3.981d, een 6e Peronne tegen 4.389d en een 7e Morlincourt tegen 2.993d. 

Ik heb er veel geleerd en kreeg 2 prachtige jongen mee naar huis. Deze kwamen ook uit zijn vliegers. We hebben nog een mooie foto gemaakt voor de hokken en daarna ging Dries nog een paar verhalen vertellen over vroeger. Er kwam ook een verhaal van een vlucht waar hij er maar 4 mee had op een overnachting. Hij draaide er 3 binnen 11 minuten en deze zaten alle drie bij de eerste 20 nationaal. Deze combinatie heeft op alle vluchten wel een keer een vroege duif gehad.
 
Bedankt voor de duiven en het gezellige bezoek! 
 
Wilco Bonestroo
 
Heb jij ook een hokbezoek gewonnen en ga je deze verzilveren? Stuur je verhaal in en we plaatsen het in Op (de) Hoogte!

Stuur je verslag met foto's naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heb je nog geen afspraak gemaakt? Maak deze dan zo snel mogelijk! Namens deze weg zeggen we nogmaals alle schenkers voor een hokbezoek hartelijk dank!
 
 

IN HET NIEUWS
Duivenhouders ten einde raad: de slechtvalk eet duiven op


RTL Nieuws besteedde afgelopen week aandacht aan roofvogelproblematiek. Liefhebber Nabil Boolaayoun en NPO voorzitter Maurice van der Kruk komen aan het woord.


Klik hier voor de publicatie op de website van RTL Nieuws
Meld roofvogelaanvallen
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd wordenDit weekend een flink aantal activiteiten: 

zaterdag 16 maart:
 • Openbare verkoping De Gevleugelde Vrienden (Jubbega)
 • Duiven/bonnenverkoop PV Steeds Sneller (Noordwijk)
zondag 17 maart:
 • Prijsuitreiking Club der Azen (Elsloo)
 • Duivenmarkt PV Zutphen
 • Duivenmarkt + Bonnen/duivenverkoop PV Heemskerk
Kijk voor meer informatie, aanvangsttijden en locatie op de website.
Activiteiten in het land
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 14 maart 2019
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Op www.duivensportbond.nl plaatsen we wekelijks de aangevraagde duplicaten. De aanvragen blijven vier weken op de website staan.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

22 maart 19
  Tip van de week 6 Toen ik 30 jaar gelden aangaf dat we in de duivensport meer aandacht zouden moeten besteden aan het gezond houden van de duiven, werd ik meestal vreemd aangekeken. Iedereen was...

Columnist in Spotlight

18 maart 19
14 maart 19
Ik heb er niet vaak veel tijd voor, maar als er...
06 maart 19
Begin maart,  je merkt het onder de liefhebbers, het...
18 februari 19
Misschien een rare manier om een blog te...
15 februari 19
Altijd weer apart, de eerste eitjes vinden van...
08 februari 19
Het is altijd weer een dag waar je naar uit...
21 januari 19
Net terug van een weekje winterstop. We hebben...
10 januari 19
Ik weet niet of U het ook heeft gezien. Ik doel...
04 januari 19
1 januari 2019. We zijn weer begonnen aan een...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

12 maart 19
Tip van de week 5 Oude gewoontes blijven lang hangen. Ook al is het bewijs zich aan het...
IMG 7325
03 maart 19
Reeds voor de 42e maal werd het feest van de Riddersclub van België georganiseerd en dit in...
20 februari 19
Nog steeds is het niet duidelijk hoe de vluchtkalender 2019 eruit gaat zien? Daarbij...
14 februari 19
Traditioneel staat de eerste zaterdag van februari voor de leden van fondclub “De...
13 februari 19
Hieronder staat het reis-programma van de Afdeling Limburg voor 2019 Reisprogramma...
09 februari 19
Voor de 5de keer in haar bestaan organiseert P.V. Heemskerk op zondagochtend 17 maart...
07 februari 19
De data voor de Sterrenshow in 2020 en 2021 zijn: 2020: vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5...
03 februari 19
  De jaarlijkse feestavond met uitreiking van provinciale, nationale en internationale winnaars...
30 januari 19
Afgelopen zaterdag vond in het lokaal van PV de Snelvlucht te Bodegraven weer de...
28 januari 19
Weer even op antenne… Het nieuwe jaar 2019 is reeds een paar weken oud. Duiven...
26 januari 19
Fantastische jubileum Sterrenshow ter afsluiting van het 60 jarig bestaan van de ZLU 60...
25 januari 19
Olympiade Poznan stand Bony Farma een half uur voor de start Hieronder foto,s zaterdag...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40