Gebr. Dekker

Mensen zouden veel langzamer moeten luisteren.