Gebr. Dekker

         Beoordeel je medemens zoals hij is, niet zoals jij hem ziet.