Gerard Dekker

 

23 maart organiseerde P.V. Zaanstreek-Noord voor de 3e keer in successie de Marathonavond.
Het waren Arjan van Gent en zijn compaan Ed Hooyschuur, zelf verstokte overnachtfondspelers die hiervoor het initiatief namen.

Ze vonden dat er best veel werd georganiseerd voor de programmaspelers maar dat de organisatie van leuke dingen voor wat betreft de overnachtfondspelers in Noord Holland achterbleef.
Na overleg met het bestuur van Zaanstreek-Noord werd besloten tot de organisatie van een Marathonmiddag. Er werd een commissie samengesteld onder leiding van Arjan die bestaat uit eerst genoemde, Ed Hooyschuur, Rene Koeman, Cees Kramer en Gerard Dekker.

Van begin af aan was wel duidelijk hoe een middag er uit zou komen te zien, als start een gastspreker,
een forum en tussendoor de huldigingen van de 1e prijswinnaars op de vluchten, winnaars van het criterium der Azen en de kampioenen. Als afsluiting dan een kleine verkoop van bonnen of duiven die geschonken waren door de vluchtwinnaars.

Gastspreker deze avond was Ben de Keizer, de man van de roofvogelboerderij. Die meteen de knuppel in het zogenaamde hoenderhok gooide en vroeg wie, waar nu eigenlijk last van had. De gasten die vanuit alle hoeken van Noord Holland waren gekomen konden hier op los. Velen worden best wel getroffen door de bezoeken van de verschillende roofvogels en met name de Havik en Sperwer werden het meeste genoemd. Uiteraard kwam ook de Slechtvalk aan bod. Maar het grootste deel van de overlast lag toch wel bij de Havik.

Ben kon aan de Hand van een overzicht een redelijk beeld schetsen van waaruit en waardoor de meeste overlast werd veroorzaakt en met name zijn heldere uitleg schepte veel duidelijkheid. Roofvogels hebben een hele duidelijke cyclus waar het betreft hun voortplanting, het is zelfs zo dat de mannetjes van sommige van de eerder genoemde soorten beperkt vruchtbaar zijn (ca. 20 dagen) en in die tijd dus alles moet gebeuren. En die tijd valt nu eenmaal samen met het begin van ons duivenseizoen, beter gezegd maart/april wanneer wij onze duiven die de gehele winter vast hebben gezeten en stram weer voor het eerst naar buiten komen en natuurlijk in de tijd dat we onze jonge en onervaren duifjes gaan uitwennen.

Een van de oplossingen is het later starten met de vluchten, maar ook zorgen dat je duiven erg alert zijn en blijven, dus op de voorhand je jonge duiven niet tam maken en de structuur een beetje uit je eigen, maar zeker uit het leven van je duiven te halen door ze zeker in deze tijd van de jacht van de roofvogel op verschillende tijden los te laten zodat de rover die over een goed geheugen beschikt niet elke dag op dezelfde tijd kan opwachten. Zeker een goede methode is de duiven in eerste instantie niet rond het hok te laten vliegen maar ze een 10 tal kilometers vanaf het hok te lossen en te zorgen dat ze snel weer binnenlopen. Er zijn dus veel mogelijkheden om de schade te beperken, maar ook is duidelijk dat in deze niet iedereen dezelfde kansen heeft. Als je woont in de bebouwde kom is het moeilijk je duiven de hele dag los te laten om ze stressbestendiger te maken en als je werkt kom je er ook al veelal niet toe om als je je duiven wilt laten trainen in het begin om ze elke avond een tiental kilometers weg te brengen. Tot zover het verhaal van Ben de Keizer, die op het gebied van de roofvogels een van de autoriteiten in Nederland is.

Na de huldiging van de vluchtwinnaars was het beurt aan het forum, bestaande uit zeer aansprekende liefhebbers. Op de foto van links naar rechts Tim Hage, Ben de Keizer, Nick Hommes en Kees Droog. Vragen aan deze mannen konden vooraf via de mail gesteld worden en werden uitstekend verwoord door forumleider René Koeman (voorzitter Marathon Noord). Het is altijd weer opvallend dat liefhebbers vaak te moeilijk denken terwijl de grote kampioenen, want die zaten daar op de stoelen in de meeste eenvoud hun sport beleven. De vele vragen over hoe men duiven houd, wat men bij de voorbereiding doet, veranderingen op hokken, soort duiven middag of ochtendlossing, beleving, mooiste prestaties, uiteraard medische begeleiding werden in de ogen van uw schrijver volkomen duidelijk en oprecht beantwoord. Op sommige onderdelen in de beleving zit geen enkel verschil en soms waren er grote verschillen, maar duidelijk er zijn vele wegen die naar Rome leiden en vooral is het zo dat ze heel erg serieus met hun sport bezig zijn en dat ze daarvoor door hun duiven beloond worden.

Nadat de leden van het forum bedankt waren voor hun bijdragen werden de winnaars van het Criterium der azen en de kampioenen van het N.I.C. Zaanstreek-Noord gehuldigd.

Als afsluiting was er een kleine verkoop van aantal bonnen en een 2-tal late jonge duiven van de 1e prijs winnaars van afgelopen seizoen waarvan de opbrengt bestemd is voor de activiteiten voor de overnachtfondspelers in deze Marathonavondcompetitie. De aangeboden bonnen brachten een prachtig bedrag op waarbij onze dank aan schenkers en kopers van de bonnen.

De organisatoren kunnen terug kijken op een heel geslaagde avond en zien alweer uit naar de 4e editie van de Marathonmiddag in 2019.