Vanwege het feit ,dat de volkstuinvereniging dit jaar maar liefst honderd jaar bestaan, uiteraard omlijst met diverse activiteiten, geen tijd en puf gehad om het wel en wee van de duiven op het blog te vermelden.

Na de gehouden Open tuindag is de druk van het mede organiseren van de activiteiten er vanaf. De duiven krijgen weer de nodige aandacht, wat gezien de resultaten door het tiental wordt gewaardeerd. Na een weekend geen duivensport i.v.m. de tropische temperaturen, pakken we  op 7 juli de draad weer met een vlucht vanuit Roosendaal. Zowel Tjerk en ik waren verbaasd hoe het tiental  in een vlot tempo op het hok arriveerde, Het resulteerde in het beste hokprestatie  van de Afdeling 6, met een verslag in het duivenblad "Het Spoor der Kampioenen". Waarlijk een opsteker voor de man met de kleine korf, dacht ik zo.

Na een paar dagen met het hoofd in de wolken te hebben gelopen, kan eigenlijk niet, moet het team weer worden gemotiveerd. Deze motivatie is gezien het resultaat vanaf Duffel (206 km) 3e, 4e vereniging. 7e, 11e Afdeling 11516 duiven 9 v/d 10 raak prima gelukt. Eigenlijk loopt het op rolletjes.

De eerste duiven van dit concours kwamen ditmaal vanuit de kust, de eigenaren van de drie eerst aankomende duiven waren verrast dat ze vanuit de zeezijde op de hokken arriveerde. Opvallend geen van deze drie duiven vielen direct op het hok, een paar welkom rondjes was ons aller deel.

Het lijkt erop als er Noord aan de wind zit, men de mogelijkheid heeft om de duiven op een vroeg tijdstip te lossen. Wat dan ook geschiedt. Eigenlijk herkenbaar voor de kustbewoner, de Noordenwind geeft heldere en verre gezichten en niet onbelangrijk ook  wat verkoeling.

Met de tweede ronde zijn we druk aan het opleren, na vier keer te zijn weggebracht zitten we op ca. 18 km, afgelopen vrijdag het zevental stuk voor stuk losgelaten, ze zijn niet te berijden, allen in het hok. Komende week gaan ze naar ca. 25 km. 

Het valt op ,dat men een genomen vergaderbesluit,uiteraard tegen het voorstel zijnde en niet aanwezig op de betreffende vergadering, men maar moeilijk  kan verteren. Een oud voorzitter stelde altijd, democratie is de dictatuur van de meerderheid.  Wijze raad, niet  eens met het vergaderbesluit, dien een nieuw voorstel in en bezoek de vergadering.

Tot de volgende blog.