Ad Pegels Numansdorp neemt met eerste Barcelona afscheid van de duivensport.


Al bij aanvang van het seizoen had Ad te kennen gegeven dat hij wegens diverse redenen na ruim 60 jaar aan het einde van dit seizoen zou stoppen met de duivensport. Ad en Joke gaan graag op vakane en degene die aljd klaar stond om de duiven dan te verzorgen is er om leeijdsredenen mee gestopt. Omdat Ad geen andere verzorger kon vinden en hij zelf ook last hee van COPD hee hij de beslissing genomen om te stoppen. Voor velen en zelfs voor zijn vrouw Joke kwam deze beslissing geheel onverwachts. Het is voor de duivensport aljd een verlies als er een lieebber stopt en het gee een apart gevoel als je bij zo iemand een reportage mag gaan maken. De nu 70 jarige Ad hee al vanaf zijn 18e jaar duiven en na jaren het programma spel te hebben gespeeld is hij in 1993 overgegaan naar de overnachond waar hij met doffers zeer verdienstelijk op het klassieke weduwschap speelt. Zoals elk jaar werden de duiven de eerste week van maart gekoppeld en bracht ieder koppel een jong groot waarna het weduwschap een aanvang hee genomen. Ter voorbereiding gaan alle weduwnaars alle vluchten tot en met de eerste dagfondvlucht (Blois) mee. De eerste vluchten worden de mannen nog op het nest gespeeld. Ze brengen dan een jong groot. Zodra de duivin haar tweede ei hee gelegd worden deze verwijderd en als het jong spen oud is wordt deze bij thuiskomst van de doffer gelijkjdig met de duivin van het hok gehaald en neemt het weduwschap een aanvang. Tussendoor gaan ze nog wel eens mee op een kortvluchtje of Ad brengt ze zelf tot ca 30 kilometer weg. Zo ook de hoofdrol speler van deze week “Barca Boy” B16-4134224. Eerste in onze fondclub en 15e Naonaal. Deze kanjer komt van het hok Carlo Gyselbrecht. In 2015 had Ad de As duif ZLU “Crack Ad”. Deze doffer werd verkocht aan Carlo Gyselbrecht onder voorwaarde dat Ad in 2016 8 jongen mocht komen halen uit de kwekers van Carlo. De “Barca Boy” is een van deze 8 jongen van 2016. Nadat hij als jong was opgeleerd werd hij net als de overige duiven als jaarling op de voorvluchten tot en met de eerste dagfondvlucht ingespeeld om daarna op Agen/Bordeaux ZLU te laten zien wat hij in zijn mars hee. Er werd prijs gevlogen op deze vlucht, bij Ad is het dan meestal voldoende om een plekje voor het volgende jaar op het hok te krijgen. Omdat het in de planning lag om met deze doffer dit jaar Barcelona te spelen werd hij, tegen de gebruikelijke regels van Ad in, als voorbereiding en om ervaring op te doen een tweede maal als jaarling gespeeld op een overnachtvlucht. Het werd Narbonne en ook hierop werd prijs gespeeld. De voeding bestaat hier de hele week uit dezelfde mengeling van Vanroboys nr 8 en nr 29 dit één op één aangevuld met een hand vetrijk voer nr 35 en een hand mais nr 200. Het voer wordt bewaard in fijnmazige wasmanden dit omdat er dan minder kans is op verskking van het voer. Daarnaast worden er wat pinda’s en snoepzaad verstrekt. De duiven krijgen heel de week hetzelfde voer en worden dus niet opgevoerd naar een vlucht. De duiven die gespeeld gaan worden krijgen wel enkele dagen wat extra pinda’s. Het medische plaatje laat weinig bijzonderheden zien. In het voorjaar als ze zien te broeden worden ze zuiver gemaakt door het verstrekken van een Coxi tricho kuurtje van Giantel of B.S van de Weerd afwisseling is volgens Ad aljd goed. Vanaf twee nachten mand wordt er eens in de week, de dag voor inkorving, Ornispeciaal of Belgatai gegeven om de luchtwegen zuiver te houden. Bij thuiskomst één dag BS in het water dit omdat ze bij thuiskomst extra drinken en de duivinnen krijgen dan gelijk ook een kuurtje mee. De meeste vergeten dat de weduwduivinnen ook besmet kunnen raken. Na het winnen van de eerste in onze fondclub en de 15e naonaal van Barcelona hee Ad besloten om niet meer in te korven en definief te stoppen met de duivensport. Het is jammer dat Ad nu stopt want gelet op de eerdere prestaes dit seizoen was hij zeker kans hebber op een of meerdere tels. Binnen onze fondclub wist hij dit jaar de volgende resultaten te behalen: St Vincent 9e en 4 van de 5 in de prijzen, Pau 2 van de 4 in de prijzen, Agen ZLU 9e en 10 van de 32 in de prijzen, Dax 2 van de 6 in de prijzen en Barcelona 1e en 2 van de 4 in de prijzen. Ad en Joke het ga jullie goed, bedankt voor de gastvrijheid en nogmaals gefeliciteerd met deze schierende overwinning.
Kees van den Bos