In the Picture

zondag 22 maart 2020

Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken achter een kleine erker dag en nacht open staan, was ik er niet gerust op. Maar niks geen niezende duiven of natte oogjes. De duiven, ook de jongen, zaten strak met droge koppen.

Bij Koen van Roy, zo vernam ik, zou het nog extremer zijn. Diens duivinnen zouden een heel jaar dag en nacht in een open volière zitten. Die komen enkel in het hok waar de doffers zitten als ze ingemand worden. Een 15-tal doffers voor 40 duivinnen. Het toont nogmaals hoe complex duivensport is. De een speelt prima op potdichte hokken, de ander al even goed met duiven die dag en nacht ongeveer buiten zitten. Denk dienaangaande ook aan Dirk Donckers.

 ANDRE ROODHOOFT

Een man voor wie ik veel respect heb is Andre Roodhooft. In vroeger jaren gingen we soms samen eten, met de dames, en indertijd heeft die nog een serie artikelen over me geschreven in Duifke Lacht. Dat was toen de prestaties in B N bijna buitenaards waren. Jaloezie kent die Andre dus zeker niet.

Mogelijk heeft dat ‘respect’ te maken met het feit dat we over veel hetzelfde denken. Hij is een man van de praktijk, van wie velen kunnen leren, en daarom ook dat ik beginners zijn artikeltjes aanbeveel die hij schrijft in Duifke Lacht. Dat wil overigens niet zeggen dat ik het in alles met hem eens ben en omgekeerd geldt waarschijnlijk hetzelfde. Moet ook kunnen. Andrè ent zijn jongen voor het seizoen op vrij korte tijd liefst zes maal. Mogelijk denk ik daar in de toekomst anders over, maar voorlopig lijkt het me toch wat te veel van ‘het goede’.

Andre Roodhooft met partner

 V D BULCK

Toen we dat bitter koude voorjaar hadden en velen hun oude binnen hielden vanwege bittere koude was, zo las ik toch, D v d Bulck, zijn jonge duiven al aan het lappen. Ook overdreven? Hmm. Kan zijn. Maar hij en Roodhooft zijn winnaars en winnaars neem je best serieus al hoef je het dus niet altijd met ze eens te zijn.

 INTERNET

Zaalverkopingen zijn er niet veel meer, internetverkopingen des te meer. Tof is dat je die op de voet kan volgen.  Wat daarbij op valt? Als liefhebbers zowel jongen als oude te koop aanbieden wordt op de oude (meestal) aanmerkelijk meer geboden. Als het geen totale verkopingen betreft is dat merkwaardig. Oude in een gedeeltelijke verkoop zijn veelal overtollige duiven. Duiven die er uit moeten. Zijn dat duiven met prestaties? Ga er maar van uit dat die nog geen goede jongen voortbrachten.

Veelbelovende duiven te koop aanbieden en zelf de mindere houden? Zo veel menslievendheid mag je van niemand verwachten. Van de oude weet zo’n man wat die waard zijn, of beter ‘niet waard zijn’, van de jongen weet hij niets. Daarom zou ik die prefereren. Ook gaat de voorkeur van vooral kopers uit het verre oosten uit naar ingeteelde duiven. Iemand die dat al gauw in de smiezen had was slimme Jan Hooymans. Dat bijna alle extreem goede duiven voort komen uit kruisingen schijnt die kopers te ontgaan.

 CO VERBREE
Co Verbree is nog zo’n man die je best serieus neem. Nu is de Puttenaar om, zo las ik toch. Hem was opgevallen dat steeds meer liefhebbers hun duiven heel het jaar dezelfde mengeling geven. En hij begint te twijfelen aan het nut van zogenaamd opvoeren. Hier is er nog zo een. Duiven in twee of drie dagen tijd ‘meer energie mee geven’ is ook wetenschappelijk flauwe kul.

Mijn ogen gingen open de laatste jaren voor we elektronisch gingen klokken. Jos Klak, met wie ik een nauwe band had, kon de trap naar zijn hokken niet meer op en ik ging er wekelijks de duiven klokken. Dat kon omdat wij zaterdag speelden en hij op zondag. Ook Jos had èèn mengeling voor zijn jongen, kwekers en vliegers het hele jaar door. En dat was nog een erg goedkope ook. In ‘rui mengeling’ geloofde hij evenmin als ik. En gezondere duiven als bij deze vedette tegen wil en dank zag je nergens.

Co Verbree

 IS DAT SPORT?
In eerder genoemd Duifke Lacht kon je lezen over een vrouw die even gek van duiven was als haar man. Wat haar in duivensport wel ergerde was dat je onbeperkt duiven in kan manden. Haar man heeft een voltijdse baan, veel duiven kunnen ze daarom niet aan, en spelen tegen mega-hokken frustreert. Die ‘groten’ ontmoedigen niet alleen hen maar ook veel anderen, zo vindt ze.

Neem ook Johan. Vanwege een griep zou zijn zoon, die niets met duiven had, in gaan manden. Hij nam een vriend mee. Bij het inmandlokaal was iemand een lading manden aan het uit laden. ‘Ga maar voor’, zei die. De zoon beseft pas later wat de betekende. Nadat hij af was gaan rekenen en ze nog een pint gepakt hadden stond ‘die vriendelijke man met zijn veel duiven’ nog in te manden. ‘Dat kunnen goed 100 duiven geweest zijn’, zei hij tegen zijn vader er aan toevoegend ‘noemen jullie dat sport, pa?’ Zijn vriend, helemaal buitenstaander, knikte instemmend. Die snapte er ook niets van.

 EERLIJK

Voetballers schermen graag met belangstelling uit het buitenland. Duivenliefhebbers zijn doorgaans weinig anders. Herman Calon dan, de 80-jarige Zeeuwse Allround kampioen, is anders. Die had afgelopen jaar de beste en 5e best vitesse duif jong van Nederland. Aan verkopen denkt hij niet. ‘Trouwens, er heeft ook nog niemand interesse voor die duiven getoond’, was zijn eerlijke ontboezeming.

 RONDAGS
Nog zo iemand die heel zijn leven goed heeft gespeeld is de Limburger Rondags. Bij zijn Nationale Asduif 2019 hoort een anekdote. Als jonge duif ging de latere Nationale Asduif twee keer verloren, maar gelukkig voor hem werd die beide keren aangemeld. Duiven? Soms snap je er niets van. Zo gaf ik in een grijs verleden Cor Leytens uit Oostelbeers een duif, waaruit hij zijn ‘Wereldkampioen’ fond kweekte. Toen ik hem eens vroeg de vader te mogen zien, zei hij met het schaamrood op de kaken: ‘Die heb ik dood gemaakt. Ik had er wat jongen van, wilde ook hem spelen, maar die was nog te dom om van 5 km thuis te raken. Overal liep hij binnen, tot ik het zo beu werd dat hij kon vertrekken.’ Dat gold dus de vader van de beste fondduif van Nederland en 2e ‘Wereldkampioen V L.’

 HAMVRAAG

Dan is er Jan. Ongelooflijk zoals zijn jonge duiven afgelopen jaar kwamen, iets wat hij aanvankelijk niet had durven dromen. De eerste de beste keer dat hij ze ging lappen ging bijna de helft van zijn 60 jongen verloren. Met wat overbleef zou hij de concurrentie de kleren van het lijft vliegen. En wat is nu de hamvraag? Waarom gingen die andere verloren? Hok te vol? Geen kwaliteit? Minder gezond? Je zou denken aan het laatste.         

zondag 08 maart 2020
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal Kattebroek te Dilbeek. In een uitstekende ambiance werden alle kampioenen onder het genot van een heerlijke feestmaaltijd op passende wijze in het zonnetje gezet. Michèle Van Bael als voorzitster en Luk Van Den Haute waren uitstekend voorbereid op hun taak.
De eerste huldiging betrof het eindklassement Europabeker of te wel, het klinkt in het Frans beter: Classement Final Coupe D‘Europa 2019.De Nederlandse finalisten waren: 3e Paulssen en Zn , 4e Dhr. Van Wijk & Zn, 5e Dhr. Van Gils, 6e Kurvers – De Weerd, 8e Dhr. De Nooyer, 9e Dhr. Van Heumen, 10e Dhr. Solleveld.

De aanwezige winnaars op het Ere-podium !!

 
Vervolgens werd de Super Adsuif van Pau over de laatste 5 jaar in het zonnetje gezet. De volgende prestaties werden beloond. 2015,  9.052 duiven, geen prijs.  2016 de 969e prijs tegen 9.908 d.. In 2017 de 372e prijs tegen 11.285 d. In 2018 de 569e prijs tegen 11.714 d. 2019 de 344e prijs tegen 12.119 duiven.Dhr. Jo van Schijndel & Zonen.Ereprijs Int. Pau Versele Laga Dhr. Vonk.Het hoogtepunt werd natuurlijk de
Internationale uitslag Pau 2019.

 
Het werd een 3 voudig Oranje boven op het podium, met andere woorden, de nrs. 1, 2 en 3 uit ons koude kikkerland. Een uitslag die er niet om loog met uitstekende liefhebbers.Voor Nederland: Comb. Baas & Berg De Kwakel op
1, Dhr. Vonk op plaats 2, en Dhr. Melaard op plaats 3.


Het was Mickel Roumans, bestuurslid ZLU die de Ere prijs ZLU aan de winnaars mocht overhandigen.
Al met al weer een hoogtepunt voor de Nederlandse fondduif.

 
Met dank aan de organisatie werd om 17.30 uur de terugreis naar Limburg begonnen, alweer een mooi dag de Nederlandse liefhebbers.
 
Namens ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. Vluchten.
maandag 02 maart 2020

NPO-vergadering 14 maart 2020

Beste leden,

Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een aantal stukken beschikbaar voor de leden. Dit betekent dat wederom termijnen overschreden worden. 14 dagen voor aanvang van de vergadering zijn stukken beschikbaar. Daarnaast is dit niet eens compleet.

Hiermee komt opnieuw het democratisch stemgedrag in het geding. Als stukken niet met leden besproken kunnen worden, hoe wordt er dan gestemd? Door enkele afgevaardigden?

Naast deze feiten willen wij u wijzen op de volgende opvallende zaken:

  • Financieel jaarverslag 2019:

In het financiële jaarverslag is een bedrag aan investeringen opgenomen van ruim € 115.500. De vraag rijst hierbij wie heeft hiervoor toestemming gegeven?

Wat gaat het NPO veranderen om de kosten van de nationale dagen in de hand te houden? Wellicht goed eens na te gaan waarom er minder animo is voor de nationale dagen.

Wat valt er onder de kosten van de ontwikkeling van de organisatie?

Ook heeft de FBCC op de voorgenoemde punten het nodige opgemerkt. De vraag rijst alleen als het bestuur begrotingen overschrijdt hoe het kan zijn dat door de ledenraad aan dit bestuur decharge verleend kan worden. Het bestuur had terug gemoeten naar de ledenraad.

  • Begroting 2020:

Gelijk het volgende probleem, deze is er nog niet, dus mag het bestuur maar blijven uitgeven zonder verantwoording af te leggen?

  • Bestuursverkiezing:

Er wordt vermeld dat er geen kandidaten gemeld hebben, maar dit klopt niet. Leden uit onze stemmers hebben mij, Marieke Reijnen voorgedragen als voorzitter. Tot nu toe geen enkele reactie gekregen. Goed dat de afdelingsbestuurders eens nagaan wat hier gebeurt.

  • Ontslag voorzitter:

Blijkbaar hebben we een voorzitter die de democratische handelswijze van leden, afdelingen en secties ziet als een couppoging. Volgens ons geeft dit aan hoe zeer de leden van de duivensport gebaat is bij een andere koers van het huidige bestuur. Democratie is een groot goed en dient omarmd en zorgvuldig bewaard te worden. Iemand die een democratische stemwijze als een couppoging ziet, is niet waardig om als bestuurder te functioneren.

Buiten dit is het ontslag voortgekomen uit onvrede over het slecht functioneren van de voorzitter.

  • Presentatie automatisering en presentatie elektronisch stemmen:

Als je deze documenten vergelijkt met het verslag van de meeting die de afdelingen met secties, platformen hebben gehad en de wens van de leden, dan zie je duidelijk een groot verschil met hetgeen de werkgroepen van de NPO voorstellen. Automatisering: hier wordt alleen aangegeven het nieuwe systeem, de afdelingen, secties en platformen en leden geven aan vrijheid van middelen. Ofwel het huidige optimaliseren en eventueel nieuwe systemen zijn mogelijk. De notitie is geschreven op een korte periode van beide systemen, waarna iedereen toch over moet. Daarnaast wil men nu over de notitie stemmen om het verder uit te werken, terwijl over een aantal essentiële vragen uit deze notitie eerst gestemd moet worden. Dit zijn: Willen we real time uitslagen op alle vluchten? Willen we Lifetracking van duiven? Lifetracking, in deze fase kan een duif tijdens de wedvlucht vanaf moment van lossing life worden gevolgd. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kan men verder of niet. Ons bereiken berichten van liefhebbers en daaronder bevinden zich ook landelijk zeer hard vliegende leden die in forums bij verenigingen zeggen dat dit de doodsteek is voor 95% van de duivensport.

Elektronisch stemmen: hiervoor moet de vraag gesteld worden wat willen de leden met de secties en platformen? Zoals het er nu naar uitziet is ligt een adviesorgaan het meest voor de hand. Om hiervoor dan toch, zonder dat (volgens de werkgroep NPO) hierover gestemd hoeft te worden, volgens de stukken er toch in 2020 € 2.500 voor uitgegeven gaat worden. Dat kan dus niet zonder toestemming. Om deze werkwijze te hanteren komen we natuurlijk tot grote overschrijdingen. Dus wij roepen op om dit al in stemming te brengen binnen de afdelingen.

  • Het organiseren van een Olympiade door Nederland.

Uit door ons gedane opiniepeilingen is gebleken dat 95 % van de Nederlandse duivenliefhebber geen enkel belang heeft bij een Olympiade. De enige die nadrukkelijk belang heeft bij het organiseren van een Olympiade is de huidige voorzitter. Waarschijnlijk dan uit hoofde van zijn functie als voorzitter van de FCI. Deze heeft zonder toestemming van de ledenraad reeds diverse gemeentes benaderd om aldaar de organisatie te realiseren. Dit alles zonder ook maar een onderliggend en goed onderbouwd financieel plan aan de ledenraad voor te leggen. 

We hopen dat de leden en de afdelingsbesturen ervan doordrongen zijn dat het organiseren van een Olympiade is anders dan het organiseren van een verjaardagsfeestje.

Aan iedereen: let goed op in de verenigings- en afdelingsvergaderingen en zorg dat de afdelingsbestuurders weten hoe de leden hierover denken, zodat ze de leden goed kunnen vertegenwoordigen op de NPO-ledenraad.

Aktiegroep Nu of nooit.

zaterdag 29 februari 2020

Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO een onderzoek ingesteld bij Duivensport Heerenveen e.o.
Volgens dit voormalig lid van deze vereniging, zouden deze liefhebbers hun goede prestaties op de vluchten niet op een eerlijke manier bereikt hebben. De NPO heeft wedvluchtbescheiden en andere documentatie opgevraagd en beoordeeld of er zaken niet kloppen.
Volgens de NPO zijn de verdachtmakingen niet terecht en is verder onderzoek niet nodig. De betreffende liefhebber is inmiddels geen lid meer in Heerenveen. 
Bestuur Afdeling Friesland’96 betreurt dat deze liefhebber zonder bewijs zijn sportgenoten in diskrediet heeft gebracht en publiceert daarom dit bericht met de brief van de NPO. Dit is niet de manier hoe wij in de duivensport met elkaar om horen te gaan. Voor de betrokken liefhebbers is dit namelijk erg ingrijpend terwijl zij zich tegen de onterechte beschuldigingen niet konden verweren.
maandag 24 februari 2020

“Ons wacht een geweldige show!

 Als ik dit zit tikken dan is het een zonnige dag. Van achter het raam in mijn woonkamer lijkt het zomer te zijn. Toch een beetje. Hoewel het 8 februari is hebben we tot nu toe van de winter  niks bespeurt. De wereld is aan veranderen. Op alle gebied. Kijk je TV of lees je de krant dan wordt je overspoelt met nare berichten. TBS voor de dader van de steekpartij, celstraf voor de bezitter van wapens en drugs, boete voor een wietkweker, al veel doden door het coronavirus. En ga zo maar door. Voor me liggen enkele kranten die normaal doen alsof er geen duivensport bestaat. Voetbal, handbal, wielrennen wordt in groot formaat op diverse pagina’s weer gegeven. Maar duivensport? Ho maar! Voor de wedvlucht uitslagen in het vliegseizoen is zelfs geen plaats. We ergeren ons er niet meer over want dit verschijnsel is bekend. De kranten weten niet dat de duivensport nu zeer professioneel is. Vroeger hadden we hier en daar een dierenarts. Nu hebben we dierenartsen die gespecialiseerd zijn in vogels. En vooral in postduiven.  Wil je nu een rol spelen in het wedvlucht gebeuren met de duiven dan kan je niet meer zonder een medische begeleiding. De serieuze liefhebber die is met de tijd mee gegaan. Bij de kweek en tijdens de rui gebruikt die producten om de duiven te helpen bij hun taak. Voor de wedstrijdduiven al zeker. Ten eerste door de duiven in goede conditie in te manden en na de vlucht ze sneller te laten herstellen. De ontwikkelingen in de duivensport zijn de laatste vijfentwintig jaar doorgegaan. Daardoor toetst en verbeterde zich de duivensport zelf. Echter niet zonder de inbreng van de melker. Kopprijzen spelen met de duiven is alleen maar mogelijk wanneer er een unieke band bestaat tussen de duif en zijn baas. En dat begint bij een duif die gezond is én zich prettig voelt. Zowel lichamelijk, verstandelijk als gevoeligheid. De toppers die weten dat een goeie duif zich zelf presenteert. Die zien dat hun duiven genieten van de aandacht die ze krijgen en staan te springen om ingezet te worden. Velen lachen misschien als ze dit lezen en ik hoor ze denken “ wat een flauwe kul ”. Maar het is wel bekend dat degene die alle dagen van de week intensief met zijn duiven bezig is, de dikke prijzen wint en bij de kampioenen behoort. Elke goeie duivenliefhebber die voelt de emotie als hij op zijn duiven staat te letten als die van de vlucht komen. Hij krijgt kippenvel als er een vroege vogel op de klep valt. Hij laat vreugde tranen en glimlacht breed bij een overwinning. Dan ontspant hij na de spanning en is hij in zijn sas. Binnen kort, en wel op 14 maart a.s., dan worden de kampioenen en de wedvlucht winnaars van WEFO-Limburg in het zonnetje gezetZo kort voor het nieuwe wedvluchtseizoen nog een feestdag waar met groot verlangen  naar uitgekeken is. Een duivenfeest die weer zo groots zal zijn als al de vele andere feesten van de Wefo. Die dag zal men weer blije gezichten zien in het “Maasland Centrum” te Elsloo. Wat staat er dan allemaal op het programma? Natuurlijk krijgen de helden van de Wefo weer een grootse huldiging wat afgewisseld wordt met muziek van Jac Mevissen, een tombola voor mooie prijzen en om de inwendige mens te versterken ook nog een gratis eetbuffet.  De voorzitter Huub Nijsten met Frans Wautlé en zijn bestuur zien het weer als hun taak om de liefhebbers weer een fantastisch feest te bieden. En dat dit zal gebeuren daar staan  ze garant voor. Kom het mee maken, kom genieten, kom een begin maken aan een nieuw duivenseizoen. Laat deze laatste kampioenenshow niet aan u voorbij gaan want dat zou spijtig zijn. Iedereen is van harte welkom. Dus……tot dan!!!!!!

 Pie Schepers.

zaterdag 22 februari 2020

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up en binnen

Na alle heisa van de voorbije dagen tussen KBDB en Natuurpunt i.v.m. de roofvogels en alle verwijten die naar onze hoofden als duivenliefhebbers worden geslingerd, wil ik toch als duivenliefhebber en dierenvriend hierop reageren. Ik heb de laatste dagen vele reacties van buitenstaanders gelezen en eerlijk gezegd doet het mij toch wel pijn dat er zo negatief op onze hobby en ons als mens/duivenliefhebber wordt gereageerd. Blijkbaar zijn wij in vele mensenogen nog steeds de onverdraagzame duivenmelker, de duivenmelker dat geen enkel dier kan verdragen buiten zijn eigen duiven, de duivenmelker dat elke slechte duif de nek omwringt, de duivenmelker dat zijn duiven ziet als een machine, een machine die moet presteren en waar het enkel draait om geld. Ik kan hier volmondig op antwoorden dat dit absoluut niet zo is! Vele liefhebbers hebben een band met hun duiven, een band die alleen een duivenliefhebber kan snappen. Elke dag van het jaar, zomer en winter, regen en sneeuw, zijn wij in de weer om onze duiven te verzorgen, om tijd met hun door te brengen. Want dat doet een goede eigenaar, zijn of haar dieren de beste verzorging en liefde geven. En zoals overal in de wereld, met eender welk dier, zullen er mensen zijn die een dier niet behandelen zoals het zou moeten zijn, maar we hoeven daarom toch niet iedereen over dezelfde kam te scheren? Ik las dan ook het artikel van Natuurpunt met argusogen en wil toch op enkele zinnen uit dit artikel reageren:

- Volgens deze duivenkwekers-vereniging (het woord duivenliefhebbers gebruiken we liever niet).

De meeste “duivenkwekers” zijn wel degelijk duivenliefhebbers, die hun duiven oprecht graag zien en lief hebben en elke dag van het jaar klaar staan om hun duiven de perfecte verzorging te geven. Zeer jammer, dat een organisatie als Natuurpunt, zo discriminerend spreekt over een bepaalde bevolkingsgroep en ons naar de buitenwereld toe wil afschilderen als kwekers of beulen.

- De reden waarom zovele duiven worden opgevangen in de opvangcentra is simpel: de meeste duivenmelkers interesseren zich niet in hun duiven, enkel in de mogelijke opbrengst die ze kunnen genereren.

De meeste liefhebbers interesseren zich wel in hun duiven en de meeste verdienen amper tot geen cent door deze sport te beoefenen, integendeel. Voor deze mensen staat de hobby en het plezier voorop en is al de rest bijzaak.

- In plaats van blij te zijn en de vinder uitvoerig te bedanken voor de moeite, krijgt de vinder meestal als antwoord ‘ik moet de duif niet meer hebben’, of erger ‘Draai hem maar in de soep.’ En dit zijn geen uitzonderingen. Dit is de regel.

“Ik moet de duif niet meer hebben” of “draai hem maar in de soep” zijn wel uitzonderingen. Vele duivenliefhebbers gaan hun duiven ophalen of zoeken een oplossing om deze terug op hun hok te krijgen, indien zij een telefoontje krijgen (niet alle verdwaalde duiven worden bij de eigenaar aangemeld). Jammer genoeg worden positieve verhalen nooit gepubliceerd en heeft daarom amper tot niemand weet van hoeveel duiven er daadwerkelijkheid opgehaald worden. Natuurlijk zijn er ook nog steeds liefhebbers die hun duiven niet gaan ophalen, 1 van de redenen hiervoor is dat deze liefhebbers te kampen hebben met grote verliezen, mede door de roofvogels, en dat het water naar de zee dragen is. Eigenaars die toch de verantwoordelijkheid voor hun duiven niet willen dragen en met gruwelijke reacties op de proppen komen, mogen in de toekomst gerust een sanctie ontvangen hiervoor.

- De enige tranen die er vloeien wanneer een roofvogel een duif pakt, zullen de tranen zijn om de paar verloren euro’s. Hoewel je toch zou verwachten dat als de duiven echt zo kostbaar zijn als mr. Bodengien beweert, er toch wat meer moeite zou gedaan worden wanneer een lichtjes verzwakte duif ergens wordt gevonden.

De tranen die vloeien wanneer een roofvogel een duif pakt, zijn tranen van verdriet, verdriet omdat 1 van onze gevleugelde vrienden het leven heeft moeten laten. Verdriet omdat we geen duiven houden om voor onze ogen vermoord te zien worden. Verdriet omdat we een dier kwijt zijn, een levend wezen dat we uit het ei hebben zien kruipen en zien opgroeien hebben tot een volwaardige duif.

- Geen wonder dat de duivensport al jarenlang in populariteit afneemt, dat de gemiddelde leeftijd erg hoog ligt, en dat het aantal duivenmelkers elk jaar afneemt. Een goede zaak wat ons betreft, als die mentaliteit niet verandert!

De mentaliteit doorheen de jaren is wel degelijk veranderd in de positieve zin. De onverdraagzame duivenmelker met zijn stofjas ruilt stilaan plaats voor een moderne en diervriendelijke duivensport.

* * *

Wat dan de roofvogels zelf betreft, wij vragen niet om deze dieren uit te roeien om onze hobby te redden, nee, wij vragen alleen om geen nestkasten meer te plaatsen. De roofvogelpopulatie is de laatste jaren wel degelijk toegenomen en jammer genoeg hebben deze vogels het meer en meer op onze duiven gemunt. Hiervoor willen we alleen maar een diervriendelijke oplossing vinden die zowel de duivenliefhebbers kan helpen als de roofvogels zelf.

Ik hoop dat ik op de een of andere manier aan andere mensen kan laten zien dat wij als duivenliefhebbers zo slecht nog niet zijn. Dat wij op de eerste plaats dierenvrienden zijn die een hobby met een dier beoefenen en dat wij dit in de beste omstandigheden proberen te doen. En ik weet dat voor dierenvrienden de duivensport en een dierenvriend zijn lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat men niet kan begrijpen dat wij een dier dat wij graag zien ergens los laten in de hoop dat deze het thuisfront zal bereiken, maar daar gaat nu eenmaal de duivensport om, om duiven aan wedstrijden te laten deelnemen. En natuurlijk is dat niet altijd rozengeur en maneschijn, maar het gevoel dat je krijgt als 1 van je duiven vroeg op de klep zit, dat gevoel is niet te beschrijven. Alle tegenslagen die wij moeten verduren wegen nog steeds niet op tegen dat gevoel en de liefde voor onze duiven…

Bedankt om deze post te lezen en te delen met jullie familie, vrienden en kennissen.

Groetjes,

Melissa, duivenliefhebber en dierenvriend.

 

 

 
 
dinsdag 18 februari 2020

 

P.V. AALTEN
Nieuwe vereniging … nieuwe naam

Gisterenavond tijdens een gezellige Nieuwjaarsreceptie kwamen er een aantal onderwerpen aan bod die interessant waren voor de leden die nu nog lid zijn van de postduivenhoudersverenigingen “De Reisduif” en “De Luchtpost” in Aalten. Die waren bij elkaar gekomen om elkaar alle goeds te wensen voor 2020 en hun vastevoetringen op te halen.
Eén van de onderwerpen was het bedenken van een naam voor de nieuwe vereniging die deze clubs op korte termijn gaan oprichten.
Alle aanwezigen konden suggesties aandragen en die werden genoteerd. Daarna kon iedereen zijn stem uitbrengen op zo’n 15 goede ideeën, om er tenslotte 3 over te houden.
Een zeer ruime meerderheid koos uiteindelijk voor de meest voor de hand liggende naam, namelijk:
“P.V. AALTEN”.

De oprichting gaat uiterlijk in februari plaatsvinden, want begin april 2020 staat het nieuwe vliegseizoen voor de deur. Dan moeten ook alle zaken voor de gloednieuwe club zijn geregeld, zoals de deelname aan de wedstrijdvluchten in de Concourscombinatie “De Achterhoek” en Afdeling 9 Oost-Nederland, als ook aan de Nationale en Internationale vluchten.

Van hieruit wensen we “P.V. Aalten” vast alle succes en een zonnige toekomst!

woensdag 22 januari 2020

 

Wij, Erica Saarloos en Monique Gielen vinden dat de dames in ons samenspel niet achter kunnen blijven bij de rest van Nederland. Ook wij gaan starten met een speciale dames/meisjes competitie. Voor deze competitie zijn er Ladies League ringen te bestellen bij het NPO.

Doen jullie ook mee?

Meld je dan snel aan! Dat kan via; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kan zelf lid worden van de vereniging en dan onder je eigen naam gaan spelen.

Ook kan je meespelen onder een al bestaand NPO - lid.

De ringen kosten €2,50 per ring, dat is incl. chip.

Omdat we pas dit jaar beginnen met de Ladies League competitie in ons samenspel, starten we met de jonge duiven vluchten.

Op7 november 2020 zal er een spectaculaire prijsuitreiking zijn tijdens de feestavond van het Samenspel Hoekschewaard e.o.  om de winnaars te huldigen.

zondag 19 januari 2020

Trijntje van Ham is in Rotterdam bekend geworden als 'het duivenvrouwtje'. Jarenlang voert zij duiven op het plein voor de Laurenskerk.

Klik hier voor gehele verhaal

Bron  

zaterdag 18 januari 2020

De duiven van St. Vincent werden toch vrijdagmiddag gelost rond 14.30 in St. Vincent. Hier hadden weinig liefhebbers op gerekend, gezien de weersverwachtingen op de vlieglijn. Ondanks de gunstige wind vielen de eerste duiven pas in de loop van zaterdagmiddag. Benno had er tien in concours staan. Voor hem is St. Vincent de klassieker van het jaar en korft hij zijn beste duiven hiervoor in. Zo was zijn eerst getekende vorig jaar de winnares van sector 3 van Periqueux 1, toen nog een jaarling, maar boordevol energie en drang om weer naar haar hok te vliegen. Om er achter te komen of het nu een eenmalige stunt van haar was, werd ze nu als tweejarige ingekorfd voor St. Vincent. Benno geeft aan dat zijn eerste zes duiven allemaal een prachtige staat van dienst achter zich hebben staan. De laatste vier duifjes hadden of in de staart van de uitslag gevlogen of waren direct na de prijzen thuis. De afstamming van de eerste twee duiven: De Kleine Witpen, 2e nationaal St. Vincent sector 3 heeft Benno via Ruilduiven Competitie Forum van het Praathuis. Deze duivin komt van het hok van Jeroen van Vugt. Zij komt uit twee duiven van Jan van Brienen waar je de Barcelonalijn gekoppeld aan een dochter van de 1e Tarbes FU2000 weer tegenkomt. De tweede duivin, Power Lady ( 1e Periqueux 2018 sector 3 en nu 3e St.Vincent sector 3) , komt van Dekker. Zij komt weer uit een doffer van Cor Vrolijk ( lijn B. Schrijver x H. van Gurp) gekoppeld met Blacky (mix van toppers van J. Jellema, K.Mulder en eigen soort) Aan jaarlingen worden geen hoge eisen gesteld, gezond blijven en goed gebouwd zijn voldoen om te mogen overwinteren en over kinderziekten wordt niet moeilijk gedaan, even de tijd geven. Maar als tweejarige moeten ze er staan, minimaal één mooie prijs, voor een goede jaarling die als tweejarige mist wordt een uitzondering gemaakt. Deze mag zich herkansen in het derde jaar. Benno, toen je de eerste duif meldde via de meldingssite van het VNCC zag je dat je ook de enige was, wat dacht je toen een kleine 10 minuten later je eerst getekende op de klep viel? Een gevoel van ongeloof en vreugde overkwam mij, je gelooft je eigen ogen niet. Maar ook de tweede duif van mij was ook de tweede duif op de meldingssite. Pas na een goed uur begon het besef te komen dat ik de twee snelste duiven had op St.Vincent. Ook sectoraal/nationaal twee kopduiven. Mijn tweede duivin is nu tweekeer gespeeld op de overnacht en tweekeer een zeer vroege prijs op nationaal niveau, wat wil je nog meer wensen?

Hoe zijn je fondduiven dit jaar voorbereid? Zoveel mogelijk mee met de verenigingsvluchten, naar het weer wordt niet gekeken, alleen als de duivin moest leggen of op kleine jongen zat werd ze thuis gehouden. Elke ochtend een vast uur verplicht trainen. Ongeveer ruim een week voor Limoges kreeg alle duiven een geelpil van Schoeder + 3 dagen BS in het water gevolgd door 3 dagen WN. Het hok werd 2 dagen voor inkorven van Limoges uitgerookt. Daarna wordt er tijdens het fondseizoen alleen nog 1 á 2 keer uitgerookt. De laatste 3 jaren zijn de duiven 1 keer gecontroleerd door mijn duivenvriend/dierenarts Jelle Jellema, maar alles was oké. Ontwormen gebeurt elk jaar, zo’n 2 á 3 weken voor de fondvluchten beginnen.

Benno, als ik kijk naar je kampioenen de laatste 3 jaren, dan valt op dat het merendeel van andere hokken komt, hoe zit dat? Klopt, ik heb een “Lucky Hand” wat betreft duiven bijhalen, maar je krijgt er Gerard niet bij, zei Pa Limburg een keer op een film van de Gebr. Limburg. Voor mij geldt het misschien andersom. Met mijn systeem heb ik nog wel eens een voltreffer, vergeet niet, ik haal elk

jaar wel 25/30 jongen duiven bij van veel verschillende liefhebbers via bonnetjes of ruiling met vrienden/bekenden. Daarnaast bezit ik vrij veel rechtstreekse duiven van Jelle Jellema, deze doen het ook meer dan voortreffelijk op mijn hok. Het gaat om de kwaliteit en als je hier scherp op blijft letten komen de prestaties. Het is meer waar legt men de lat? Waar ik goed op let zijn de voorouders van de duif. Een stamboom kan daar een duidelijk beeld over geven. Liefst heb ik ouders/grootouders met geweldige prestaties, liefst van deze tijd. De hedendaagse duivensport is zo snel aan het evalueren dat men niet meer teveel gericht moet zijn op oude namen/stammen. Het mooiste is een duif uit een “echt”kweekkoppel, waarvan de kinderen/kleinkinderen kop kunnen vliegen, maar die zijn schaars en moeilijk te vinden.

Wanneer spreek jij van een topper? Een duif die 2/3 keer 1 : 100 speelt of meerdere keren 1 : 10, dat zijn voor mij topduiven. Helaas verspeel ik zo’n duif ook wel eens, omdat voor mij de duif op allereerste plaats voor het spelplezier is. Ik vind het prachtig om een vroege duif te zien komen, je kunt zeggen ik ben een player. Dus niet meedoen, hoe zo? Dat ik hierdoor goede duiven verspeel is inherent aan mijn spel, ook nu mis ik mijn beste duif van vorig jaar, hopelijk is ze even tijdelijk uit beeld.

Benno, ik hoorde dat jouw seizoen bedreigd werd door de buurvrouw, wat was er aan de hand? Nou, mijn buurvrouw is op leeftijd en houdt nog 1 kip aan. Haar overleden man had vroeger ook vogels vandaar dat de laatste kip tot zijn laatste snik mag blijven. Op zich heel begrijpelijk, maar deze kip zit in een zeer oud hok, waar allerlei ongedierte weelderig kan vertoeven. Enkele weken geleden begonnen een paar duifjes er bleek uit te zien en ik kon niet achterhalen wat hiervan de oorzaak was. Goede raad was duur en niemand zag de oorzaak. Op een avond ben ik het hok in gegaan en zag allerlei rode puntjes bij een koppel eitjes bewegen. Ja, toen was de knikker snel gevallen, Rode Bloedluis op het hok. Ik heb het hok met een adequaat middel bespoten, alle stro er uit, bij buurvrouw ook gespoten en Dutchy’s besteld bij Refona. Je gaat dan met een bezwaard gevoel je duiven inkorven voor St. Vincent, gelukkig had het geen enkel effect op de forme van mijn duiven. De komende tijd zal ik alert blijven, want rode bloedluis komt in het donker en blijft niet op de duif zitten overdag. De controles tot nu toe geven geen reden tot bezorgdheid en buurvrouw wordt in de gaten gehouden. Ik houd mijn duiven zo natuurlijk mogelijk, voor mijn nachthokken zitten ruime rennen en door middel van kleine doorgangen zijn deze met elkaar verbonden. Op een duivenhok is het van groot belang dat er voldoende zuurstof aanwezig is voor de duiven en de liefhebber. Door een soort paardenstaldeur beschikken alle hokken over een ruime ingang voor verse lucht en dit de gehele dag. Mijn hokken zijn tochtvrij en het dak bestaat uit golfplaten, donker boven de nachthokken en lichtdoorlaten bij de rennen. Ik kan hier vrij veel duiven op houden, maar ik pas goed op dat ik het overzicht niet ga verliezen ( zie foto).

Naast het spelen met duiven vind ik de sociale contacten in de duivensport een leuk facet. Men kan mij volgen op facebook en met elkaar van gedachten wisselen over zaken gerelateerd aan de duivensport vullen mooi de winterperiode. Waar ik moeite mee heb, is het negativisme op facebook als men een keer minder vliegt of het oneens is. Wij, duivensportliefhebbers moeten ons bewust zijn dat het uitten van frustraties van een vervelend moment anders geïnterpreteerd worden door niet duivenhouders, uiteindelijk wordt onze mooie sport hierdoor geschaad. Duivensport is een prachtige, boeiende sport, waar mensen een zinvolle tijdsbesteding in kunnen vinden en omringt met leuke sociale contacten, dit beeld zouden wij meer moeten uitdragen.

Reporter: Klaas Mulder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 juni 22
Nieuwsbrief Juni 2022    TerreinAl in de 19de eeuw vond een fel dispuut plaats in de bacteriologie. Aan de ene kant stond Louis Pasteur, die van mening was dat iedere ziekteverwekker uitgeroeid diende te...

Columnist in Spotlight

RC14 7
17 juli 22
Het wel en wee mijner duiven.... Laten we...
RC1 4
07 juli 22
Ladies en gentlemen.... today i introduce you  "...
RC1
09 juni 22
Inderdaad , zoals de titel laat vermoeden wordt...
rc16 1
18 mei 22
Hier ziet u CASIUS  , een mijner topduiven....
RC6 5
07 mei 22
Moest ik dit duivendagboek een titel willen...
rc14 1
16 maart 22
Ge moogt zeggen dat ik een vuile stoefer ben...
RC31 1
03 februari 22
Ongeveer twee jaar geleden werd kunstenares...
RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new LouisvZuijlen185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40