Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 19 november 2021 | week 46

Voorwoord

Kampioenenhuldigingen NPO afgelast
In mijn voorwoord van vorige week had ik al aangegeven dat het spannend zou worden of wij de huldiging van onze kampioenen wel door zouden kunnen laten gaan. Inmiddels kennen wij de uitkomst, helaas hebben wij in onze vergadering na de persconferentie moeten besluiten om de huldigingen niet door te laten gaan. Bijzonder vervelend dat wij dit besluit hebben moeten nemen. Alles was gereed om er een stijlvolle huldiging van te maken. Onze kampioenen zullen er naar hebben uitgekeken, maar wij als bestuur zeker ook. Helaas..maar uiteindelijk gaat gezondheid voor alles. Ook goed om hier op te merken dat wij over het afgelasten geen negatieve opmerkingen hebben gekregen; wel enkele berichten waarin werd aangegeven dat er begrip was voor de beslissing.

Onze kampioenen zullen de bijbehorende herinnering thuis bezorgd krijgen. Ik wil alle kampioenen, mede namens mijn medebestuurders, graag nogmaals van harte feliciteren met de geleverde prestatie. Uiteraard stonden de bloemen ook al klaar om zaterdag uitgereikt te worden. Wij hebben besloten om deze bloemen te schenken aan zorgmedewerkers van het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en het Meander Ziekenhuis in Amersfoort. Het gebaar werd door de zorgmedewerkers bijzonder op prijs gesteld.
 
Ledenraad 27 november digitaal
Inmiddels hebben wij deze week ook het besluit genomen dat wij onze aanstaande Ledenraad digitaal gaan houden. Wij gaan het doen zoals wij het inmiddels in verband met Covid-19 al drie keer hebben moeten organiseren. De Covid noodwet maakt het nog steeds mogelijk. Ook als bestuur zouden wij graag in persoon met de Ledenraad in gesprek gaan, maar met de huidige hoeveelheid besmettingen en de gemiddelde leeftijd van onze leden is dat geen verstandige optie. Uiteraard is het weer volledig door iedereen te volgen via de live streaming. Een laatste update van alle stukken en pré adviezen staat vandaag in deze nieuwsbrief.
 
World Best Pigeon (WBP)
Vanuit de FCI hebben wij bericht gekregen dat wij voor 1 januari 2022 de resultaten moeten insturen van de Nederlandse kandidaten voor de competitie World Best Pigeon. De spelregels voor deze competitie staan in deze nieuwsbrief. De voorlopige standen staan op de site van Compuclub en zijn via deze link te bekijken. Er is dit jaar door de FCI een categorie toegevoegd, namelijk Super Marathon. Aan deze standen wordt gewerkt door Compuclub, ze zullen zeer binnenkort worden toegevoegd.
 
Olympiade 2022
Twee weken geleden bent u geïnformeerd over de uitgestelde Olympiade van 2021, deze zal nu in augustus 2022 in Roemenië wordt georganiseerd. De informatie had betrekking op de selectie en voorwaarden van de duiven voor de zogenaamde Standaardklasse, met de daaraan verbonden keuringen. Er bereiken ons ook vragen over de Sportklasse. Door het verplaatsen van 2021 naar 2022 heeft de FCI besloten dat er twee teams worden gevormd. Team A, dat bestaat uit de beste duiven over de jaren 2019 en 2020 en het Team B waarvoor de resultaten gelden van 2020 en 2021. Voor beide Teams staan de resultaten op de site van Compuclub. Reclames op deze voorlopige eindstanden kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021. Reclames die daarna worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Informatie over de Sportklasse vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

De voorlopige standen van Team A en Team B zijn te vinden op de site van Compuclub:

In de volgende editie van ODH besteden we wat uitgebreider aandacht aan de teams.

Covid-19
De maatregelen die onze overheid heeft afgekondigd op 12 november hebben ook impact op de vergaderingen, tentoonstellingen en andere activiteiten die georganiseerd worden. De maatregelen die van toepassing zijn staan in deze nieuwsbrief en wij hebben deze informatie naar alle Afdelingen gestuurd met het verzoek het te delen met hun verenigingen. Ook hiervoor geldt: het zijn flinke beperkingen, maar laten wij er ons in het belang van de gezondheid aan houden. Er komen in de toekomst vast en zeker weer mogelijkheden voor activiteiten in de verenigingen. En wat zou het fijn zijn wanneer iedereen er dan weer gezond en wel bij kan zijn.
 
Fijn weekend!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 


NPO BESTUUR

Opensteling duivenlokalen na persconferentie 12 november 2021


I.v.m. de covidproblematiek zijn er door overheid nieuwe regels afgekondigd om deze pandemie te bestrijden. Voor duivenverenigingen geldt nu het volgende;
 
 • Duivenverenigingen vallen onder sportkantines/horeca ( Dat is overigens vanaf dag één al zo).
 • De openingstijden zijn tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
 • Vergaderingen moeten dus voor 20:00 uur afgelopen zijn, het al of niet gebruik maken van consumpties is daarbij geen criterium.
 • QR check is uiteraard van toepassing evenals een vaste zitplaats na binnenkomst.
 • Bovenstaande regels gelden ook bij openstelling voor tentoonstellingen.
 • In gebieden waar vogelgriep heerst zijn tentoonstellingen niet toegestaan. (3 en 10 km zone)
 • Tentoonstellingen moeten 8 dagen voor aanvang van de tentoonstelling zijn aangemeld bij de NVWA. Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen (minlnv.nl)
 • Bovenstaande regels gelden minimaal drie weken.
 

NPO BESTUUR

Overleg NPO en KBDB

Terug naar inhoudsopgave

Agenda overleg NPO-KBDB 19 november
 

NPO BESTUUR

Van de bestuurstafel: komende bijeenkomsten

 

Ledenraad 27 november: digitaal

Gezien de zorgelijke Covid situatie heeft het NPO Bestuur besloten de Ledenraad van 27 november digitaal te houden.
De Ledenraad zal live te volgen zijn voor iedereen. Geregistreerde afgevaardigden kunnen tijdens de vergadering vragen stellen via e-mail. Tijdens de Ledenraad zijn alleen het dagelijks bestuur van de NPO en mensen van de techniek aanwezig op locatie .
De overige leden van het NPO Bestuur en de notulist volgen de vergadering eveneens via de live uitzending.
 

Bijeenkomst over Eerlijk spel en nieuwe Sector indeling

De geplande informele bijeenkomst van 11 december gaat eveneens niet door. Het NPO Bestuur kiest een andere vorm voor het uitwerken van de onderwerpen:
 • Eerlijk spel
 • kampioenschappen
 • nieuwe sector-indeling.
Aan de begeleidende stukken wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Het is de bedoeling deze stukken met de Ledenraad te delen op woensdag 15 december tijdens een Teams-vergadering. De stukken bevatten een flink aantal vragen voor de Ledenraad.

Op woensdag 2 februari 2022 zullen we de antwoorden en aanbevelingen van het NPO Bestuur bespreken met de Ledenraad. Op de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022 kan er dan vervolgens een besluit worden genomen .
 
Het NPO Bestuur vindt het uiterst vervelend dat Covid wederom de reguliere vergader orde verstoort. Het is echter niet anders en gezondheid gaat voor alles. Echter wij moeten door met het toekomstbestendig maken van de duivensport en besluiten nemen over belangrijke onderwerpen. Daarom roeien we met de (digitale) riemen die we nog wel hebben.

Terug naar inhoudsopgave

 

FCI

Programma en praktische informatie Standard Judging BudapestHet programma en de praktische informatie voor de Standard Judging in Budapest op 4 en 5 februari is beschikbaar. Klik op onderstaande button voor de informatie zoals wij die van de FCI ontvangen hebben.

 

Terug naar inhoudsopgave

Programma en informatie Standard Judging Budapest
 

FCI

Spelregels World Best Pigeon


Voor 1 januari 2022 wil de FCI de resultaten van de Nederlandse kandidaten voor de competitie World Best Pigeon ontvangen. De spelregels voor deze competitie vind je onder de button. De voorlopige standen staan op de site van Compuclub

 

Terug naar inhoudsopgave

Spelregels World Best Pigeon
 

NPO BESTUUR

Rooster van aftreden NPO Bestuur


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Sportklasse Olympiade 2022


Via onderstaande button vindt u alle informatie van de FCI met betrekking tot de Sportklasse voor de Olympiade 2022.

Terug naar inhoudsopgave

Sportklasse Olympiade 2022
 

NPO BESTUUR

Agenda Ledenraad

  
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons kunt u de stukken voor de Ledenraad van 27 november 2021 raadplegen. Daarnaast is deze week toegevoegd het document Pre-adviezen NPO Ledenraad
3a. concept notulen 13 maart 2021
3b. concept notulen 31 maart 2021
4c. Evaluatie dopingbeleid definitief
5. Concept vliegprogramma 2022 - vernieuwde versie
5a. Afdeling 5 begeleidend schrijven
5a. Afdeling 5 concept vliegprogramma 2022
5b. Afdeling 9 Oost-Nederland concept vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 voorstel nationaal vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 begeleidend schrijven
5d. Afdeling 10 amendement op nationaal vliegprogramma
5e. Afdelingen 10 en 11 amendement op nationaal vliegprogramma
5f. Afdeling 4 amendement nationaal vliegprogramma
5h. Afdeling 3 amendement nationaal vliegprogramma
5g. Afdeling 2 amendement nationaal vliegprogramma
6a. Voorstellen Afdeling Zeeland
6b. Voorstellen Afdeling Oost-Brabant
6c. Voorstellen Afdeling 5 Zuid-Holland
6d. Voorstellen Afdeling 9 Oost-Nederland
6e. Voorstellen Afdeling 8 GOU
7. Leeswijzer wijziging Statuten HHR WVR. en Regl V en L 2021
7a. Voorstel huishoudelijk reglement november 2021
7b. Voorstel wedvluchtreglement november 2021
7c. Voorstel reglement Vervoer en lossingen november 2021
7d. Voorstel statuten november 2021
8. Kandidaten sectie sportbeleving
9a. Toelichting voorlopig resultaat 2021 definitief
9b. Afwikkeling pensioendossier definitief
10a. Toelichting meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
10b. Meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
11. Voorstel Bestuur verkorten wachttijd
Pre-adviezen NPO Ledenraad
 

NPO BESTUUR

Huldiging kampioenen afgelast


Door de verslechterde Covid situatie heeft het NPO bestuur vorige week helaas moeten besluiten de NPO kampioenen huldigingen van 13 en 20 november niet door te laten gaan. We vinden dit uiteraard erg vervelend. Nadat onze kampioenen huldiging ook al in 2020 was afgelast hadden we gehoopt dit jaar alle NPO kampioenen van 2020 en 2021 alsnog in het zonnetje te kunnen zetten voor hun prestaties en lang zag het ernaar uit dat dit ook mogelijk zou zijn. Wij keken hier, net als onze kampioenen, naar uit. Maar gezondheid gaat voor alles. Het is jammer dat het zo gelopen is. De prijzen worden thuisbezorgd. De bestelde bloemen hebben we geschonken aan zorgmedewerkers van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en het Meander ziekenhuis in Amersfoort. De geste werd op prijs gesteld. Nogmaals een welgemeend proficiat aan alle kampioenen!

  
Een greep uit de prijzen van 2020 en 2021

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  

 

Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
 • PV De Vredesbode, Didam, loopt af op 19 november 22.00 uur
 • PV De Snelvlucht, Ameide, loopt af op 19 november 23.00 uur
 • CC Uden, loopt af op 19 november 21.00 uur
 • PV De Ordonnans, Opheusden, loopt af op 19 november 21.30 uur
 • PV De Snelle Thuiskomst, Roden, loopt af op 19 november 22.30 uur
 • PV De Snip, Ureterp, loopt af op 20 november 21.30 uur
 • PV De Voordevliegers, Voorthuizen, loopt af op 20 november 17.00 uur
 • PV De Waalvliegers, Tiel, loopt af op 21 november 22.00 uur
 • PV De Postduif, Ede, loopt af op 25 november 21.00 uur
 • PV 't Gooi- Colomba, Naarden-Bussum, loopt af op 25 november 22.00 uur
 • PV Ons Genoegen, Gendringen, loopt af op 25 november 22.30 uur
 • PV Stormvogels, Zandpol, loopt af op 26 november 21.30 uur
 • PV De Snelpost, Enkhuizen, loopt af op 26 november 22.00 uur
 • PV De Witpen, Weurt, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 18.00 uur
 • PV De Postduif, Harlingen, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 20.00 uur
 • Regio 1 Hilversum & omstreken, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 21.30 uur
 • PV Nieuwleusen, verkoop start op 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 22.00 uur
 • PV De Luchtreizigers, Glanerbrug, verkoop start op 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 11.00 uur
 • PV DVS Marken, verkoop loopt af op 29 november 22.00 uur
 • CC5, Afdeling 9 Oost Nederland, loopt af op 29 november 22.30 uur
 • Dagfondclub Achterhoek Twente (afd. 9), loopt af op 28 november 22.00 uur
 • Afdeling Limburg, loopt af op 30 november 21.30 uur
 • Fondclub ZLU, loopt af op 30 november 22.00 uur
 • PV L'Estafette, Sneek, loopt af op 1 december 21.30 uur
 • PV Expresse, Zuidwolde, loopt af op 2 december 22.00 uur
 • PV De Reisduif, Zwaagwesteinde, loopt af op 3 december 18.00 uur
 • PV De Rode Doffer, Albergen, loopt af op 3 december 22.00 uur
 • PV De Voorbode, Ede, loopt af op 3 december 22.00 uur
 • PV Vice Versa, Drachten, verkoop start op 20 november en loopt af op 4 december 21.30 uur
 • PV De Instuif, Elst (Utrecht), verkoop start op 20 november en loopt af op 4 december 12.00 uur
   
Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons Verkopen via Doevepeet
 • PV De Luchtklievers, loopt af op 19 november
 • PV De Luchtreizigers, loopt af op 19 november
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, start op 4 december en loopt af op 19 december 20.00 uur
   
Verkopen via EPW-eu.com  

Overig

 • Bonnenverkoop 'Belevingstuin voor Petralien', initiatief van John Nitrauw. Verkoop in vijf delen, via duivenveilingen.com; verkoop laatste deel loopt af op 3 december om 22.00 uur.

 • 21 november 2021 een Super verkoop bij SVEL in Edam
  Locatie: Clubgebouw SVEL, Keetzijde 19, 1135 VX Edam. Clubgebouw is 21 november open vanaf 13.00 uur. Voorbiedingen kunnen tot 20 november 12.00 uur gedaan worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vragen of meer informatie? Bel 06-11095063.

 • Veiling FCI World Championship 2021 en FCI GRAND PRIX OLR Belgrade Ace is gestart. Klik hier voor meer informatie of bezoek de website. Veiling loopt af op zondag 21-11-2021 om 20.00 uur.

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 17 november 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Antwoord op veelgestelde vragen

 


Om het antwoord op veelgestelde vragen makkelijker te vinden hebben we de informatie op de website aangepast. Er is een indeling gemaakt op onderwerp, vanuit de inhoudsopgave kan eenvoudig worden doorgeklikt naar het onderwerp naar keuze.

 

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 juni 22
Nieuwsbrief Juni 2022    TerreinAl in de 19de eeuw vond een fel dispuut plaats in de bacteriologie. Aan de ene kant stond Louis Pasteur, die van mening was dat iedere ziekteverwekker uitgeroeid diende te...

Columnist in Spotlight

RC14 7
17 juli 22
Het wel en wee mijner duiven.... Laten we...
RC1 4
07 juli 22
Ladies en gentlemen.... today i introduce you  "...
RC1
09 juni 22
Inderdaad , zoals de titel laat vermoeden wordt...
rc16 1
18 mei 22
Hier ziet u CASIUS  , een mijner topduiven....
RC6 5
07 mei 22
Moest ik dit duivendagboek een titel willen...
rc14 1
16 maart 22
Ge moogt zeggen dat ik een vuile stoefer ben...
RC31 1
03 februari 22
Ongeveer twee jaar geleden werd kunstenares...
RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new LouisvZuijlen185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40