Spotlight

dinsdag 18 juni 2019

1e overnachtfondvlucht winst voor An van de Peppel uit Wormer

Als openingsvlucht van het overnachtfondseizoen stond St. Vincent voor Noord Holland op het programma.

Vrijdag om 14.30.00 uur gingen de duiven in deze voor Nederlanders overbekende losplaats van start om de gemiddeld 1078/1079 kilometer afstand te overbruggen.

Het weer in Frankrijk was goed, maar het weer in België en Nederland liet te wensen over. Weer voor de beste en sterkt uitgeruste duiven dus.

De 1e prijs valt op het in Fondland overbekende adres van Ben van de Peppel in Wormer en dat is dan de naam waarop wordt gevlogen. Helaas is Good old Ben ons afgelopen seizoen ontvallen, maar heeft zijn vrouw An, gesteund door haar hele verdere gezin als ode aan hem de duivensport met de door hem welbekende opgebouwde stam doorgezet. En met succes.

Om 14.50.10 uur meld zich de 4e getekende de NL.5-127 zich als eerste, een routinier die het klappen van de zweep kent en die de afstand van 1079 kilometer af heeft gelegd met een snelheid net onder de 60 kilometer per uur om precies te zijn met 999.959 meter per minuut. An had 9 van haar duiven toevertrouwd aan de manden waarvan ze er maar liefst 6 in de prijzen draait, 67 % een hele knappe score op deze lang niet makkelijke vlucht. Dat deze duiven niet voor een kleintje vervaard zijn blijkt uit de aankomsten van de volgende duiven want naast de 1e prijs zijn ook de plaatsen 3 en 4 voor haar.

An, van harte gefeliciteerd met deze mooi en verdiende overwinning.

In Wormerveer bij René Koeman-Kok zit de gang er ook al goed in want met een 2e, 6e en 7e plaats heeft hij ook een groot aandeel in de top 10. Hij begint ook met zijn 4e getekende en draait 5 van de 8 gezette duiven in de uitslag een kleine 63%

In Zaandam tekenen Rob Swart en Cees Gruys met hun 5e getekende voor de 5e plaats, ze zullen met 1 van de 8 duiven in de uitslag nog niet tevreden zijn, maar hen kennende veranderd dat in de loop van het seizoen nog wel.

Theo Renting uit Westzaan de grote kampioen overnacht van vorig jaar had er ook 8 mee. Hij begint met zijn 2e getekende en draait met 4 van de 8 een prijspercentage van 50 %

Hekkensluiter in de top 10, op de 10e plaats is P.V. Zaanstreek-Noord penningmeester Cees Kramer uit Assendelft. Met slechts 2 duifjes mee begint hij met zijn 2e getekende en met die ene draait hij dan toch maar mooi een prijspercentage van 50%.

De kop is er af op de overnacht. De start was om 14.50 uur en het concours sluit om 18.59 uur. Concours staat dus ruim 4 uur open maar daar zal het weer op het laatste stuk België Nederland zeker debet aan zijn.

maandag 17 juni 2019

“Winnaar Morlincourt Peter Theunis” Foto: Henk van Boheemen

Afgelopen zaterdag hadden de postduiven te maken met een zuidwester storm. Door buien op de vlieglijn konden de duiven pas om 14.30 uur in het Franse Morlincourt gelost worden. Door de wind werden de duiven in fors tempo naar huis gedreven. Om 16.46.18 uur arriveerde bij de combinatie Embregts-Theunis de eerste duif in onze omgeving. In een goed kwartier waren de prijzen verdiend. Voor de overwinning zorgde de jaarling doffer met ringnummer 2018-3802088 genaamd Mister Millennium, een halfbroer van de zeer bekende Olympic Millenium. De “088” was als jonge duif 1e asduif in samenspel De Westhoek met onder andere een tweede prijs op Pont St Maxence. De winnaar had dit jaar nog geen prijs verdiend maar dan nu de eerste prijs. Peter proficiat met je overwinning op Morlincourt.


Uitslagen Morlincourt

PV De Eendracht 273 duiven:
1-3-13-18-22 Comb. Embregts-Theunis, 2-5 P. van Beers, 4 Comb.Heeren, 6-15-21 C.Hellemons, 7-8 R. van Poppel, 9 K. van Zundert, 10-11-12-14-16-17-24-25 F.Famen en zn., 19 Comb.Robbeson, 20 R.Rommens, 23 H. van de Broek.

PV De Snelpost 122 duiven:
1-2-5-13-18-19-20-21-22 C. van Beek, 3-4-11-17 P. van Rijen, 6-10-15 A.Christianen, 7-8-9-23 C.Bulkmans, 12 C.Stallen, 14 J.Franken, 16 P. van Nijnatten, 24-25 J.Nouws.

maandag 17 juni 2019
 
GPS2021 - Vernieuwingsplan   Bekijk de webversie
Logo
 
IFC Zeeland
 
In het kader van GPS2021 is aan mij gevraagd om een stukje te schrijven over IFC Zeeland. Wie zijn wij, waar staan we voor en wat ondervinden wij van GPS2021? Mijn naam is Marco Houtekamer en ik ben voorzitter van de stichting IFC Zeeland.
 
Wie zijn wij?
De stichting IFC Zeeland is opgericht in 2013, omdat het inkorfcentrum voor de ZLU-vluchten in Middelburg stopte. Het bestuur van de stichting bestaat naast mij als voorzitter uit Jaap Bruggeman (secretaris), Henk Melis (penningmeester), Leo Witkam en Jacco Provoost.

Waar staan we voor?
De stichting richt zich op de internationale vluchten en heeft de volgende doelen gesteld in haar statuten:
 • Het faciliteren van het inkorven voor internationale vluchten in de provincie Zeeland en omliggende gebieden;
 • Het organiseren van kampioenschappen op het gebied van de duivensport;
 • Het samenwerken met verenigingen om zodoende de beleving in de duivensport te vergroten;
 • Het fungeren als gesprekspartner van de organiserende instantie (bijv. ZLU)
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband kunnen houden dan wel daartoe bevorderlijk zijn.
Aangezien in Terneuzen ook een ZLU inkorfcentrum aanwezig is, betekent dit in de praktijk dat we dé organisatie zijn boven de Westerschelde en omstreken voor de ZLU-vluchten. Enkele liefhebbers uit Zeeuws-Vlaanderen en Brabant korven hun duiven in bij de IFC Zeeland.

Relatie met duivencentrum Nishoek?
De plaats van inmanden en afslaan, maar ook voor de kampioenen dag is duivencentrum “De Nishoek”. Toen Middelburg stopte met de ZLU-vluchten was dit het enige centrum met concrete belangstelling en ondersteuning om dit fantastische fondgebeuren te faciliteren. De kennis, kunde en inzet van betrokken liefhebbers uit de vereniging Nishoek, maar ook door liefhebbers van andere verenigingen hebben de IFC Zeeland gemaakt tot wat we nu zijn, namelijk “het grootste ZLU-centrum van Nederland”. Natuurlijk is de IFC Zeeland een gewaardeerd partner van De Nishoek, dat lijkt me logisch met een dergelijke status. De grenzen zijn voor iedereen duidelijk: de ZLU vluchten en gerelateerde zaken regelt de IFC Zeeland en de NPO-zaken zijn voor het bestuur van de Nishoek.

Ervaring en beleving
Tijdens  mijn  speech  op  een kampioenendag  herhaal  ik steeds dezelfde woorden: “Wat een
 
beleving!” Als de ZLU vluchten beginnen dan komen de duivenmelkers uit alle windstreken van Zeeland bij elkaar om te gaan inmanden voor hun favoriete vlucht (zie bijgaande foto). En natuurlijk begint dan het praten en dromen: “de wind staat goed” en “mijn duiven hebben vorm!”, “zal het dit keer een 1e nationaal worden?” Als de dames van de bar dan rond gaan met drank en lekkernijen en daarna de verloting komt met prachtige prijzen dan kan de avond voor menigeen niet meer kapot. En dan moet de vlucht nog beginnen…
Ondervinding GPS2021?
Zware fondliefhebbers zijn redelijk traditioneel: een aantal ZLU spelers klokt zelfs nog handmatig. Het bestuur van IFC Zeeland heeft het GPS2021 van de zijlijn gevolgd. We zijn geïnteresseerd wat het ons in de toekomst kan brengen, maar voor het seizoen 2019 hebben we beslist om op dezelfde manier te gaan werken zoals in de voorgaande jaren. Alle elektronische constateersystemen kunnen worden verwerkt: Benzing, Bricon, Mega, Unikon en Tauris. En zoals eerder vermeld ook handmatige klokken! Wat de toekomst ons gaat brengen, durf ik niet te voorspellen. Maar ik hoop, dat de NPO, de ZLU, de elektronische klokken-producenten en -leveranciers en niet te vergeten de LIEFHEBBERS op één lijn komen. Alleen op die manier blijft de duivensport, met voor ons de prachtige ZLU-vluchten, voor iedereen toegankelijk en kan men genieten van onze mooie duivensport!

                                                                                                                      Marco Houtekamer
Voorzitter IFC Zeeland
 
De werkgroepen in de Zeeuwse GPS-pilot
Beleving
In het Basisdocument van de Zeeuwse pilot zijn een enkele werkgroepen en commissies benoemd die het proces van de uitrol van de GPS-pilot in Zeeland moeten begeleiden. Een aantal liefhebbers zijn hierin aan de slag gegaan, allemaal met hun eigen verwachtingen van dit proces. Inmiddels zijn er enkele bijeenkomsten geweest en er is zowel een gevoel van uitdaging als teleurstelling bij de diverse deelnemers. Enkele praktische zaken zijn reeds aangedragen richting de project- en stuurgroep, sommige direct uitvoerbaar, andere vragen wat meer tijd om te regelen.
 
Plaats in het proces
Vanuit de project- en werkgroep is het inmiddels wel duidelijk dat de werkgroepen meer geprikkeld moeten worden, proberen bestaande structuren te doorbreken en zo groot mogelijk te denken zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Op deze wijze vormen de werkgroepen een belangrijke inbreng in het vernieuwingsproces en kunnen daarmee de voorbode vormen voor een landelijke invoering van een aantal zaken.
 
Activiteiten dit jaar
Eén van de ontwikkelpunten is het abonnementsmodel dat vanuit het NPO voorgesteld gaat worden. De werkgroep Innovatie is verzocht hiermee aan de slag te gaan en te komen tot enkele varianten die besproken kunnen worden. Uitgangspunten worden aangegeven vanuit het NPO, de werkgroep mag dit uitwerken tot enkele realistische modellen.
De werkgroep Sport en Spel heeft al enkele zaken actief gekregen, ruimere mogelijkheden voor trainingsduiven in de pilot en ook meewerken aan de pilot van de werkgroep Eerlijk Spel d.m.v. alternatieve uitslagen van het samenspel Midden zijn hiervan een resultaat.
Momenteel is door de drukte van het seizoen de activiteit wat minder, maar komend najaar worden er meer voorstellen verwacht vanuit deze werkgroepen.
  
Verslag Bricon pilot inclusief vervolgstappen

In het kader van de GPS2021 pilot in Zeeland in zijn algemeenheid en de daarbij horende uitrol Bricon in de Nishoek in het bijzonder, hier een korte update van de status en de vervolgstappen.
Nadat we bij aanvang seizoen volledig overgingen van Unikon naar Bricon hebben we inmiddels een aantal stappen gemaakt en gaan we, nu we weer wat uit geschommeld zijn, verder met de vervolgstappen.
Bij de liefhebbers op de hokken is en blijft de situatie stabiel en komen er geen ingrijpende wijzigingen, m.u.v. de hierna te noemen PAS box ( PAS = Pigeon Arrival System ).
Naast het feit dat we nu allemaal een Bricon module hebben met op het hok de daarbij horende antennes, zijn we in de club inmiddels overgeschakeld van de standaard antenne naar de hybride “slimme” antenne, de antenne dus zoals we die de laatste weken gebruikten, zowel in ESA als in Master mode.
 
Op 20-05 zaten we met het ICT team (Claudia, Martin, Simon, Corné, Rick en Marijn) samen met een drietal mensen van Bricon en bespraken we de bevindingen tot nu toe en de te nemen vervolgstappen.
Tevens hebben we op deze avond een volledige test doorlopen in het kader van “alles in de cloud”, door te werken met de volgende generatie “slimme” antenne die gekoppeld zat aan Internet zodat we Live, dus alles via Internet konden verzorgen en bekijken.
Inkorven, poulebrief, duivenbestand, constateringen etc. etc., alles via Internet.
Daar waar de geleerden op facebook nog schrijven dat de zogenaamde slimme antenne er niet komt, hebben we er in de Nishoek inmiddels foutloos mee ingekorfd. Sneller dan bij de standaard inkorving was de inkorfstaat al op Internet te volgen.
Na deze testen op 20-05 zijn we dus toe aan de volgende stappen, zie hieronder de stappen 1 t/m 6
 
Vanaf vandaag nemen we stap 1 en kunnen alle liefhebbers die dat willen een kijkje nemen in de PAS ( Pigeon Arrival System ) Live omgeving door in te loggen op de website van PAS Live met gebruikersnaam en wachtwoord.
Je gebruikersnaam is verenigingsnummer + lidnummer en een bijbehorend wachtwoord.
Onderin zie je wat schermpjes waar ik zelf heb getest met in mijn geval dus de gebruikersnaam 18501132
 

Voor diegenen die willen oefenen, meld je via de app, mail, telefoon of in het lokaal zodat we het wachtwoord uit kunnen wisselen.

 
Let wel, is nu nog testen, dus er kan niets fout gaan, deel je wachtwoord echter nooit met anderen, in de toekomst wil je immers niet dat iemand anders je gegevens wijzigt!
Vanaf 4 Juni starten we met stap 2

Los van alles: Voor diegenen die wat minder makkelijk om kunnen gaan met deze veranderingen, het wachtwoord “helpen” blijft van kracht. In het lokaal kunnen we nu en in de toekomst alles faciliteren en hebben we een computer / laptop paraat waarop we alle liefhebbers met vragen kunnen helpen.
 
Hieronder volgen zonder verder commentaar de toekomstige stappen en daaronder nog wat voorbeeldschermpjes van de testen op mijn eigen lidnummer.
 
Suc6 en plezier met PAS Live
 
Groeten ook namens het Nishoek ICT team Claudia, Corné, Marijn, Martin, Rick, Simon
 
Andries van Iwaarden Kapelle, 30-05-2019

Toekomstige stappen:
 
 • 1: (Vanaf 30-05-2019) PAS Live omgeving open stellen voor liefhebbers en functionarissen en wachtwoorden communiceren met liefhebbers.
 • 2a: (Vanaf 04-06-2019) Gebruik “slimme” antenne fully cloud based voor test functionarissen i.c.m. Bricon X-treme
 • 2b: Bovenstaande uitrol voor de overige liefhebbers
 • 3a: Toevoegen PAS box voor functionarissen, X-treme gezamenlijk met PAS box
 • 3b: Bovenstaande uitrol voor overige liefhebbers
 • 4: Evaluatie van bovenstaande stappen
 • 5: Volledige overschakeling op de PAS box. X-treme feitelijk niet meer benodigd (eventueel de keus aan de liefhebbers)
 • 6: Eindevaluatie en 100% cloud. (afscheid van de X-treme)

Test afbeeldingen Andries (18501132):

Inlogscherm:
Aanwijzen getekende op poulebrief. Kan met “swipen” op de smartphone:
Algemene informatie over de PAS box:
Algemene vluchtgegevens, o.a. poulebrief, inkorflijst, aankomstlijst:
Duivenbestand:
 
Website Grafic 2 Innovate
Hier uw banner? Dat kan!
Om te adverteren in deze 2/3-wekelijkse uitgave, informeer naar de mogelijkheden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
maandag 17 juni 2019

Afgelopen donderdag korfden we al in met een wantrouwend oog op het weer, de vooruitzichten waren niet best. Maar we geloofden er wel in, anders stop je ze niet in de mand.

Zaterdagmorgen begon slecht, nat en weinig zicht in de Zaanstreek en alras bleek dat het in heel Noord Holland zo was. Op de losplaats was dat anders en om 8.00 uur klonk voor de 315 Zaanstreek-Noordduiven in Pontoise het startsein.

Hoog in de lucht joeg de onderste wolkenlaag van uit het west noord westen en op de grond leek die minder te zijn. De aankomst tijd werd zo rond 13.00 uur geschat.

De eerste duif melde zich om 13.26.37 uur in Wormerveer, bij Co ten Haken op de Marktstraat, het was zijn doffer de Nl. 7-472, zijn 3e getekende die deze ca. 422 kilometer lange vlucht winnend afsloot.

Hij maakt een snelheid van 1297.577 meter per minuut, bijna 78 kilometer per uur. 18 duiven mee 4 prijzen en dus een prijspercentage van 22 %. Co van harte gefeliciteerd met deze overwinning.

Aart Bax op de kortste afstand in de polder tegen het Noordzeekanaal aan had er 15 mee gegeven en de laatste weken blijkt al dat Aart ze steeds beter in conditie krijgt op zijn nieuwe hok. Hij begint deze reis met de 2e, 8e en 10e prijs en draait er 7, goed voor 47 % in de prijzen en hij maakt daarmee het beste prijspercentage op deze vlucht.

In Krommenie is het Jon Siemons die de eerste duif kan verwelkomen, hij pakt daarmee de 3e prijs in de club. Met 18 duiven mee, te beginnen met zijn 9e getekende, draait hij er 3 in de prijzen en dat betekend een prijspercentage van 17%

In Assendelft weten de Gebroeders Brugemann de 4e prijs zeker te stellen, zij waren de grootste inkorvers deze Pontoise met 74 deelnemende duiven, draaien ook de meeste duiven in de uitslag te weten 15 stuks, beginnen knap met hun 3e getekende maar ook hun prijspercentage blijft steken op 20%.

Marcel Kroon, ook in Assendelft tekent voor de 5e plaats, hij doet dat met zijn 15e getekende van zijn 35 ingezette duiven en 12 raak betekend een prijspercentage van 34%.

Voor de 6e plaats gaan we naar Wormer waar bij Fred Pfersich zijn 11e getekende als eerste meld. Fred had er 19 mee waarvan hij er 5 in de uitslag terug vind en dat is goed 26%.

Terug naar Assendelft waar Sjoerd Bierlee 6 van de 14 duiven in de uitslag plaatst, knap te beginnen met zijn 2e getekende op de 7e plaats en hij gaat lopen met het op een na hoogste prijspercentage van 43 %.

Hekkensluiter op de 9e plek is René Heijnis uit Wormerveer, 15 mee 2 prijzen en dat betekend dus een prijspercentage van 13 %.

Het concours begint dus om 13.26.37 uur te lopen en sluit 68 minuten later op 14.34.20 uur. In snelheid is de start op 1297.577 meter en sluit het met een verval van goed 227 meter op een snelheid van 1069.878 meter.

Pontoise is niet de vlucht der vluchten geworden en verdiend gezien het verloop geen schoonheidsprijs, maar degene die wat later in tijd zitten zullen even moeten slikken want het blijft natuurlijk zo dat de duiven die de omstandigheden het beste aan kunnen de winst naar zich toe trekken.

Nog even de prijsverdeling van de eerste 30 Zaanse duiven: P.V. de Koerier 3 duiven, P.V. BVZ 7 duiven, P.V. de Postduif 8 duiven en P.V. Zaanstreek-Noord 12 duiven.

zondag 16 juni 2019

Roger de Schoolmeester op zijn quievive op Quivrain tegen 166 duiven. 
Combinatie Roegiest-Visser met volle kracht vooruit op Montlucon met 161 duiven in de race.

Een wat kortere versie van de Biebabbelaer. Een trouwfeest van mijn dochter en een ontmoeting 
met een oude schoolkameraad en de nodige hoestsiroop maakt dat de hersenen nog wat traag zijn. 
De ontmoeting met de oude school en stapmaat is ok altijd een moment van Biebabbelen. 
Ongelooflijk wat er allemaal bovenkomt en dingen die ik allang vergeten was ineens weer door 
deze oude maat opgerateld worden. Weet je nog ? en het verhaal begint. 
Er waren zaken bij die ik nu anders zou doen , maar het is gebeurt. 
Hij vond het blijkbaar nog steeds fantastisch. Ons geheugen gaat soms ook ver terug. 
Sommigen van ons weten nog oude ringnummers. Ik ook. 3056476. “de witkont”. 
Een opvanger uit Belgie die ons veel plezier bracht in de dagen dat Limoges ( dagfond) 
nog uren openstond. 

Wat we ons dit jaar zeker zullen herinneren is de pak slaag die Roger de Schoolmeester uitdeelde 
op het korte werk. Om 13:15 uur werden ze gelost en om 14:08:10 duikelde de “517” zo gretig als een spermatozoiet naar 
een rijpe eicel naar de valplank. Liet zich constateren en zag vanuit de 
ooghoeken de “477” richting de plank duiken. Daar stonden ze en het werd een eencellige tweeling. 
Jawel weer 1 en 2 voor Roger. En… er waren er meer want 7,10,11,12 en dus 6 bij de eerste 20. 
13 vd 24 erin en Roger was de smaakmaker van quievrain. 
Overigens is de gelijkenis met de incredible dr Poll enorm al is Roger populairder in het Zeeuwse. 
Toen kwam de verfijnde combinatie Ridderhof en Zn . Al weken moeten we rekening houden 
met boegbeeld van de combinatie Tamara. Wat spookten zij uit op Quievrain. 
In ieder geval 3 en 4 en 8 en 9 en 17 en 18 en 19 en 15 vd 30. Super gespeeld. 
Hartkloppingen krijg ik ervan. Toen klopten de gebroeders Dekker op de deur. 
Vijfde en daarnaast nog 13,14,15,16 en 20 en 14 vd 28 erin. A Bouchaut en Zn vonden nog een antwoord op al dit geweld. . 
Zesde stek . Zo waren er maar 4 liefhebber( ster)s te tellen bij de eerste 20. Wat magertjes mensen. 
Verder vielen de verdere prijswinnaars niet op door 50% prijs ( of meer) en kunnen we over 
naar Montlucon waar we de prestaties van Johnny Visser onder de loop gaan nemen. 
Los om 10:45 uur en ook zij moesten de ZW storm gaan trotseren. Man man wat waaide het. 
Beelden van omvallende bomen en her en der schade op de buis. 
DE verzekeringsmaatschappijen zaten met de handen in het haar. Man met een kettingzaak op de buis. 
Hij kon het glas erop heffen zei hij. De ramingen gingen naar 16:00 uur en niet lang daarna kon 
de eerste app de ether in Johnny van Roegiest-Visser meldde de eerste 2 duiven. 
Een doffer en een duivin. Beide ruim 1712 meter/min. Kort daarop alweer een app en de Gebr Dekker 
meldden zich en toen werd het handje draai en een titanen strijd ontwikkelde zich met alweer 
Johnny Visser. Alles op een rijtje. Een en twee Comb Roegiest Visser, daarna de Gebr Dekker, 
vierde wederom Roegiest Visser en daarna wederom 5 en 6 de gebr Dekker. 
Niemand die wilde draaien dus nam Roegiest Visser de zevende stek voor zijn rekening. 
Dat namen de Gebr Dekker niet en eisten plek 8 op. Toen werd Oswald Haers het beu en mengde zich in de strijd. 
Negende plek . Fons en Ronald Bouchaut ook weer vooraan met de tiende plaats. 
Dat waren de eerste 10 plaatsen. Kunt u het nog volgen ? We gaan verder. 
Gebr Dekker weer op elf en ze deden ook nog eens 15 en 20 en ze hadden er dus eventjes 18 vd 23 in 
op Montlucon. Twaalfde werd John Dieleman die het nipt won van de buren Peeman en Schaap. 
Op stek 16 vinden we de op Quievrain sterk spelende combinatie Ridderhof dus ook op het verdere 
labour kan men niet om hen heen. Maar liefst 3 vd 4 erin. Wow zeggen ze dan. 
Good old Simon Budding werd 17e. Opvallende speler verder was T de Bruijn met nb 5 vd 10. 
Om 16:53 uur kon het concours afgesloten worden.
 
Onderaan de uitslag een kreet om toch vooral de entingslijsten van de jonge duiven in te leveren. Doen mensen !!
zondag 16 juni 2019

In maart jongstleden organiseerden P.V. Zaanstreek-Noord een Marathonavond speciaal voor de overnachtfondliefhebbers. Uiteraard waren andere liefhebbers ook welkom.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor het kopen van de te vervliegen prijzen op de overnachtfondvluchten en het geld dat daarvan overbleef werd geschonken aan de vereniging voor de aanschaf van een AED.

Een paar weken geleden is deze geïnstalleerd in de binnenkomsthal tussen P.V. Zaanstreek-Noord en P.V. de Koerier in aan de Zaanstreek-Noodzijde. Goed bereikbaar dus voor beide verenigingen.

Bij de aanschaf van de AED behoort een cursus voor een 10-tal personen. P.V. Zaanstreek-Noord heeft haar nabij gelegen verenigingen De Koerier en de Postduif uitgenodigd deel te nemen aan de cursus, P.V. de Koerier heeft hieraan gehoor gegeven.

Woensdagavond 12 juni was het zo ver en onder leiding van cursusleider Menno Broekhof uit Katwijk werd het traject van reanimatie tot gebruik van de AED stap voor stap in theorie en in praktijk doorgenomen.

Het lijkt dat iedereen er wel wat van weet, ook omdat een aantal mensen in het verleden hierin al onderricht hebben gehad. Maar zoals bij alles, tijden veranderen en de manier van reanimeren ook.

Het was een intensieve, leerzame en zeer waardevolle avond, laten we hopen de AED nooit nodig te hebben.

Maar toch voor het geval……… kunnen de volgende personen die met goed gevolg de cursus hebben doorlopen, direct hulp verschaffen:

Jos Brugemann, Colinda Brugemann, Arjan van Gent, Andre van den Herik, Aart Bax, René Heinis, René Koeman, Lou Kruithof, Martijn Kramer en Gerard Dekker

zaterdag 15 juni 2019

Maandag 10 juni - Zon..maan -

Zal wel niet de enige zijn die wat in de war raakt met zulke weekenden, vliegen op zondag en dan de maandag vrij zijn, morgenavond alweer helpen bij inkorven. Het seizoen in volle vaart. Van mij hoeft het niet op zondag vliegen, de noemer onverantwoord ook wat overdreven als het even hard waait. Natuurlijk was het gister schitterend vliegweer en prachtig om te wachten alleen die nachten extra in de mand zit ik niet echt op te wachten. Had het kunnen voorzien natuurlijk, het was wel voorspeld, en de keus ligt bij jezelf. Betekend nog niet dat ik het leuk hoef te vinden. In ieder geval, de ouden met twee nachten mand op de vroeg zondagochtend eruit en die kwamen best goed naar huis, net zoals bij iedereen blijkbaar. Te weinig afstand om te zien of ze goed zijn of nog lang niet, kwam nog niet zo beroerd uit. Of het beter of slechter was voor degenen die hun STV vliegers nog een keer de mand in hadden gedrukt kunnen we volgende week zaterdag beoordelen, bewijzen is nog wat anders. Voor de goede orde, niet te snel beginnen juichen omdat je mijn naam weer niet op de meldlijsten terugvindt, ze gaan hier voor het eerst in pak um beet vijftien jaar niet die kant op, tenminste niet in deze versie. De eerste oude verraste mij en kwam laag invliegend over de hal, geen tiende verspeeld, direct gevolgd door een negental die elkaar in de lucht hielden, kan gebeuren. Was net of er een emmer met vliegenisten boven de hokken werd leeggegooid, of het wat te betekenen heeft geen idee, geleden hebben ze niet. Wel vieze pootjes bij aankomst, wat in de middag allemaal alweer losgelaten was. Nu is het voor de tweejaarse weduwen die volgende week richting Pyreneeën gaan nog wat middagen trainen, goed voltanken en dan maar de mand in, geen weg terug. Het tempo ging vorige week al omhoog met als gevolg een eerste vleugelblessure. Had het begin van het seizoen al gevoeld bij deze duivin, ze gaf een niet al te soepele linker hand. Waar ze overigens best mee kunnen vliegen, tot het moment dat er geen rustmomenten in de voorbereiding meer komen. Al eerder gezien, schade opgelopen in een eerder stadium. Verwacht er geen wonderen meer van, wel prettig voor haar ega, zit er tenminste iemand hem op te wachten. Ze kon het tempo niet bijbenen en melde zich terug terwijl de rest uit beeld was, dan is het duidelijk over en sluiten met de carrière. Waren vorige week ook twee jaarling weduwen met negatief afwijkend gedrag en je mag niet raden wie er nog onderweg zijn. Het komt bijna altijd uit. De jaarlingen naar hun tweede dagfond in voorbereiding richting Agen over een paar weken, verliep net zo beroerd als twee weken terug, zegt mij nog niets. Toen lieten de doffertjes het afweten en nu waren de duivinnen aan de beurt om de brui eraan te geven. Het late bontje dat al eerder op de zwerf was, het laatje dat de vorige keer op zondagochtend kwam en dan die bijna niet te vangen sproet, ergens rekent de natuur af met dit gedrag. Natuurlijk is het zuur, had graag een rond getal gehad voor wat het waard is, gaat niet meer gebeuren. Je leest vast tussen de regels wel oorzaak en gevolg. De spokende jaarling- en late doffertjes die een paar dagen slecht naar binnen wilden zijn gewoon thuis, de twee die na warm water baden weer opknapten ook gewoon thuis, toch jammer, wel meer zuurstof in het hok. Zal volgend jaar ook nog niet met een grotere ploeg ouden kunnen starten zo te zien, het zij zo. Misschien is dit wel het aantal dat op de hokken hoort, weet jij het? De voorbereiding loopt wel een stuk anders dan verwacht en ja ik laat ze wel onderzoeken, denk dat door mijn ongeduldige manier van doordrukken Damocles er een dagtaak in Nijemirdum aan heeft. Als het eindresultaat hetzelfde is dan prima toch? Denk dat de natuur ook net zo ongeduldig is overigens en een hok vol uitzonderingen in de spaarvarkenstand heb zelfs ik niet genoeg hokken voor, dus nog maar even doorzetten. Er zijn er ook die met twee veren in de neus zich wekelijks melden, denk te weten welke er straks nog over zijn, niet zo heel veel vermoed ik. Verbaasd mij wel hoe gemakkelijk ze dit jaar kiezen voor de recycle status, zal wel aan mijn liggen.. De jonge garde lijkt ook wat meer ontspannen, al heb ik ze niet verklapt dat ze pas in augustus op schoolreisje gaan. Het echte uren wegtrekken zie ik nog niet gebeuren, vliegen wel een uur, zijn perioden uit beeld, gaan vanzelf zien of dit genoeg is. Buiten rondslenteren zit er alleen nog in als ik onderweg ben, vanochtend gewoon eruit en erin zodra uitgevlogen zijn. Luisteren prima, eten graag. Als je facebook wat in de gaten houdt, gaat het soms maar woest met africhten, zou iedereen eerlijk zijn verhaal doen denk ik dat je nog meer schrikkerietis krijgt om ze überhaupt in de mand te drukken voor leerkilometers. Denk wel dat ze vanuit Nijemirdum een paar keer de polder in gaan, al was het maar om ze wat zelfvertrouwen te geven, de methodiek onder de knie te krijgen. Voor het eindresultaat zal het weinig uitmaken, meer voor de eigen gemoedsrust, het zit er in of niet in om marathonista te worden, en wie weet haal je net wat meer uit een underdog door het juist wel te doen. Jij hebt geen bewijs voor of tegen, ik ook niet, dus zelf maar weten toch? Op naar de laatste voorbereidende midfond met twee nachten mand voor de Catalonië-gangers, de winterkampioenen moeten maar laten zien of al het gekrabbel tot iets geleid heeft, ik heb zo mijn vermoedens...

vrijdag 14 juni 2019

Voorwoord bestuur

Het seizoen is in volle gang en dat merken we onder meer aan het vliegprogramma, aan de drukte in en rondom het eigen hok en aan de de media. Begin deze week stond onze sport in de spotlights door het nieuwe snelheidsrecord van Caballero. Later was er ook aandacht voor de duiven die overvallen werden door de weersomstandigheden in de omgeving van Vierzon; de keerzijde van een zware vlucht. Vandaag staat de eerste Marathon-klassieker - St. Vincente - van het seizoen op het programma....wij kijken er naar uit en wensen iedereen veel succes en mooie resultaten.

Ook bestuurlijk is er volop activiteit. Binnen verschillende pilots binnen GPS2021 zijn ontwikkelingen, we verwachten hier binnen een aantal weken meer over te kunnen vertellen. En de uitwerking en follow up van de extra Ledenraad van 4 juni jongstleden is in volle gang. Ook hierover volgt binnen enkele weken meer informatie.

Voor u ligt weer een prachtige editie van Op (de) Hoogte, met uiteraard veel wedstrijdnieuws. Ik wens u veel lees- en sportplezier. 

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 
 

WEDSTRIJDEN
Vooruitblik Saint-Vincent-de-Tyrosse: opening Nationale Fondseizoen 2019


Vanzelfsprekend staat deze klassieker, niet van weleer, maar nog steeds als eerste op het Nationale vluchtprogramma. De fond liefhebbers in de Noordelijke afdelingen konden hun hart twee weken geleden al ophalen op de vlucht vanuit Limoges. Deze verliep uitstekend en we hopen dat we ook dit weekend van een mooie en succesvolle vlucht kunnen spreken!

We stonden vanaf donderdagmiddag met 12.072 duiven op een nieuwe losplaats in Saint- Vincent: 
 • Sector 1 5.358 duiven van 973 deelnemers
 • Sector 2 2.599 duiven van 439 deelnemers
 • Sector 3 3013 duiven van 620 deelnemers
 • Sector 4 959 duiven van 184 deelnemers.
Een kleine daling t.o.v. 2018 toen we 12.440 duiven in de korven hadden. Deze nieuwe prachtige losplaats welke 1,3 km. korter is dan de ‘oude’ losplaats is gemakkelijker voor de begeleiders en beter voor de duiven.

  
In 2018 ging Kees Klink uit Den Bommel met zijn 3-jaarse duivin in de vroege zondagochtend om 5.09u met de winst aan de haal. De weersvoorspellingen zijn vooralsnog goed te noemen. Welke van de ingekorfde duiven gaat zijn baas de eeuwige roem bezorgen? Dromen doen we allemaal…. Een vlotte en eerlijke vlucht met een mooie winnaar! Daar gaan we dan ook voor. Alle deelnemers en duiven veel succes namens bestuur NPO.

Laatste nieuws
De duiven zijn gelost om 14.30 uur, bij vertrek ZW 3 na 18.00 uur draaiend naar Noord.

We hadden hier graag beelden laten zien van de lossing. Helaas is het de vrijwilliger ter plaatse onmogelijk gemaakt om de lossing te filmen. De betreffende vrijwilliger werd onheus bejegend en heeft vanwege zijn persoonlijke veiligheid besloten niet te filmen. Onacceptabel en we bekijken welke maatregelen mogelijk zijn om dit in de toekomst te voorkomen.
 

Klik op bovenstaande banner om het filmpje van de winnaar van 2018 te bekijken. Ook dit jaar gaat PigeonPixels weer op bezoek bij de winnaar en maakt daar een prachtig filmpje van.
 

WEDSTRIJDEN
Nieuwe losplaatsen


Na overleg met de KBDB (Belgische Duivensportbond, de Franse Bond en de benodigde autoriteiten is het ons gelukt om een aantal losplaatsen erbij te krijgen.


Nieuwe losplaatsen België


Wolvertem:
In het verleden hebben we hier al gelost. Deze plek is op dit moment geschikt voor vier wagens. We zijn nog met uitbreiding bezig. De losplaats is gelegen tegenover het terrein van de firma Lathouwers.
De coördinaten zijn: latitude      + 50.49.09,0       longitude + 04.46.54,9
Correspondent is Philip Wauters
 
Lennik (Gaasbeek)
De losplaats is gelegen tussen Lennik en Gaasbeek in op het evenemententerrein. Deze losplaats is al gebruikt door de afdeling Noord Holland dit jaar. Hij is geschikt voor drie wagens en ligt aan de Fontergenstraat gemeente Gaasbeek.
De coördinaten zijn latitude        + 50.48.14,3 en  longitude: +      04.10.57,7
Correspondent is: Philip Wauters

Bekijk hier alvast beelden van een recente lossing in Lennik.
 
Oudenaarde
Ook hier is er een nieuwe losplaats bijgekomen. De gegevens zijn nog niet bij ons bekend.
Het is een gemeentelijk terrein waar ruim van te voren moet worden aangegeven wanneer wij
daar komen. De gemeente regelt dan dat de slagbomen geopend worden.
Adresgegevens en coördinaten worden nog bekendgemaakt.
 

Nieuwe losplaats Frankrijk 


St.Vincent de Tyrosse.
De nieuwe losplaats in St.Vincent is gelegen op het terrein waar voorheen een supermarkt stond. Het terrein bevindt zich aan de  Avenue d’Aspremont en is zeker geschikt voor drie wagens.
De latitude is: + 43.39.23,0 en longitude:  -/- 01.18.05,0
 

WEDSTRIJDEN

Op het programma: ZLU Vlucht Pau
 

Volgende week staat de ZLU-vlucht Pau op het programma. Op maandag 17 juni wordt er ingekorfd, lossing staat gepland voor vrijdag 21 juni.
 

 

IN DE MEDIA

Duif Caballero verbreekt 62 jaar oud snelheidsrecord

Afgelopen week was er veel media voor de duivensport. Duif Caballero 841 heeft namelijk het oude Nederlandse snelheidsrecord uit 1957 verbroken. Daarmee is de doffer nu de snelste postduif van Nederland. De duif van de gebroeders Kamerhuis uit het Overijsselse Sibculo vloog met een gemiddelde snelheid van 143 km per uur terug naar het hok.


Onder meer het Algemeen Dagblad, landelijke en regionale dagbladen, Hart van Nederland en RTV Oost besteedden aandacht aan Caballero en de gebroerders Kamerhuis.
 
 

WEDSTRIJDEN

Lossing in beeld
 

Steeds vaker zien we filmpjes van lossingen die door afdelingen gepubliceerd worden op social media. Leuk en we krijgen ook vragen van leden of er van vluchten waar zij aan deelnemen beelden gemaakt kunnen worden. Ook bij de NPO zijn we enthousiast over dit soort promotie van de sport. Wij hopen dus dat meer afdelingen dergelijke beelden gaan maken. Vanuit de Duivensportbond zullen we de beelden zo veel mogelijk delen.

Een aantal filmpjes van vorige week:
 • Chateaudun - afdeling 9, lossing 8 juni 10.00 uur
 • Etroeungt - afdeling 9, lossing 8 juni 13.00 uur
 • Sens - afdeling 10, lossing 9 juni 7.00 uur
 • Venlo - afdeling 10, lossing 9 juni 7.30 uur
Heb jij filmmateriaal van lossingen of andere sportgerelateerde onderwerpen? Deel ze via social media en tag @DuivensportbondNPO. Zo zien veel liefhebbers de filmpjes én kunnen we het delen via ODH.
 
 
 

NPO BESTUUR
Nationale Inkorfcentra 2019 en Inkorfinstructies 2019


De Nationale inkorfcentra 2019 zijn bekend. Het complete overzicht vindt u ook op www.duivensportbond.nl

Let op!
Mocht een centrum gedurende het seizoen onder de grens van 7 inkorvende leden komen dan zal er in overleg gezocht worden naar een oplossing. Besluit een inkorfcentrum vooraf om niet in te korven, dan dient dit vooraf doorgegeven te worden bij een van de contactpersonen voor de nationale wedvluchten of bij het NPO Bureau.

Inkorfinstructies 2019
Ook de inkorfinstructies en richtlijnen voor de Nationale vluchten 2019 staan op de website en zijn te downloaden via onderstaande button. 
Nationale Inkorfinstructies 2019
 
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden. In Op (de) Hoogte besteden we wekelijks aandacht aan de activiteiten en bijeenkomsten die gepland staan voor de komende week. Vanaf deze week stan op de site ook alle geplande vergaderingen van afdelingen, secties, platformen en commissies vermeld. 

Komende weken staan de volgende bijeenkomsten gepland:
 • dinsdag 11 juni 2019 - Papendal - Bestuursvergadering NPO
 • maandag 17 juni 2019 - onbekend - Bestuursvergadering Afdeling 9
 • maandag 24 juni 2019 - Papendal - Bestuursvergadering NPO
Overzicht van activiteiten en bijeenkomsten
 

Voorlopige versie hitteprotocol Duivensport beschikbaar
 

Nadat we in april 2019 samen met het IWB de vernieuwde Risco Tabel Lossingen hebben gepubliceerd zijn we samen met het Platform Transport aan de slag gegaan om een hitteprotocol te vervaardigen. Door deze volgorde te hanteren sluit het hitteprotocol naadloos aan bij de kritieke temperaturen in de Risico Tabel Lossingen.
 
Het hitteprotocol is niet alleen bedoeld voor vervoerders en wedvluchtorganiserende instanties als Afdelingen en NPO, maar ook voor liefhebbers en verenigingen. Ieder moet zijn eigen steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat ook bij hogere temperaturen het welzijn van onze duiven niet aangetast wordt. 

Maatregelen
Het hitteprotocol bestaat naast een theoretisch kader waarin uitleg gegeven wordt over de warmtehuishouding van onze duiven, daarom uit vier categoriën van maatregelen:
 • maatregelen voor duivenliefhebbers t.a.v. de verzorging
 • maatregelen voor verenigingen t.a.v. het inkorven
 • maatregelen voor wedvluchtorganiserende instanties t.a.v. het vervoer
 • maatregelen voor wedvluchtorganiserende instanties t.a.v. vlucht en vluchtorganisatie
Het hitteprotocol is voor iedereen beschikbaar via de volgende link: http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/. en staat ook op de website van de NPO. We hopen dat ook de liefhebbers en verenigingen de aanbevolen maatregelen goed lezen en opvolgen zodat we ook tijdens warmere periodes mooie en goed verlopen vluchten kunnen hebben.
 
Het gepubliceerde Hitteprotocol Duivensport is een voorlopige versie die na afloop van seizoen 2019 geëvalueerd en definitief gemaakt wordt.
Hitteprotocol Duivensport
 

NPO Bureau

Hinder door late chipringbestelligen 


Volgende week staat de start van het jonge duivenseizoen weer voor de deur. In de afgelopen twee weken hebben we meer dan 100 bestellingen op het NPO Bureau ontvangen. Door de late bestellingen ontstaan achterstanden en komen de bereikbaarheid en andere werkzaamheden in het gedrang. Op dit moment zijn de bestellingen verwerkt en verstuurd die op 12 juni 2019 voor 16.30 uur binnen waren. 

Op dit moment komen er nog steeds bestellingen binnen. De verenigingen die voor volgende week nog ringen nodig hebben dienen deze bestelling uiterlijk zondagavond 16 juni 2019 gedaan te hebben, zodat wij op maandag en dinsdag nog een uiterste inspanning kunnen doen om de ringen tijdig bij de verenigingen te krijgen.
 
 

IN DE MEDIA

Duizenden sportduiven vermist na Franse storm

 

Afbeeldingsresultaat voor duiven vermist na lossing vierzonHelaas ook het feit dat er vele duiven niet thuis kwamen na een vlucht, leverde media aandacht op. Onder meer Omroep West en de NOS besteedden aandacht aan dit onderwerp.
 
 

WEDSTRIJDEN

Terugblik dagfondvlucht Issoudun/Vierzon

door bestuur Afdeling 5

Afgelopen week heeft de evaluatie plaatsgevonden van de dagfondvlucht Issoudun, die uiteindelijk gelost is in Vierzon. Hierbij is door het bestuur, de lossingscommissie (LC) en de concourscommissie (CC) primair gekeken naar:
 • hoe is beslissing genomen om duiven te lossen
 • wat kunnen we leren van deze vlucht
We willen graag duidelijkheid geven over deze vlucht en de genomen beslissing, zodat we speculaties en onjuiste conclusies voorkomen en we willen graag de opgedane kennis en ervaring delen. 

Besluitvorming wel of niet vliegen?
Zaterdag 8 juni is er besloten de vlucht uit te stellen. Vervolgens is er overleg geweest binnen LC, CC en bestuur wat te doen. Na dit overleg en met de informatie van de meteoroloog dat een lossing in Issoudun 50/50 kans had, is besloten om in Issoudun te blijven staan en het tot zondagmorgen vroeg aan te kijken.

Verplaatsing losplaats
Zondagochtend 05:00 uur is besloten om vanuit Issoudun naar een kortere losplaats te gaan rijden. Toen het in Vierzon nog goed weer bleek te zijn, is er contact geweest tussen de LC en de mannen ter plaatsen. Hier is besloten hier te gaan staan en is de lossing voorbereid. De duiven zijn in Vierzon om 06:40 uur gelost.

Juiste en volledige informatie van belang
Bij het nemen van beslissingen, zeker bij het lossen van duiven onder lastige omstandigheden, is het van het grootste belang dat de juiste mensen voorzien zijn van de juiste én complete informatie. Helaas was daarvan was in dit geval op zondagochtend geen sprake; dit is gebleken tijdens de analyse.

Buiten dat de communicatie slecht was en er uiteindelijk beslist is om te lossen zonder goed overleg zijn er nog een aantal zaken die van invloed geweest zijn op het verloop van de vlucht. Het vroeg, in het schemerdonker rijden met de duiven en het snel lossen na het aankomst op de losplek is niet bevorderlijk voor een goed vertrek van de duiven na de lossing.

Nieuwe richtlijnen
Naar aanleiding van de gang van zaken is er een aantal beslissingen genomen die deze problemen in de toekomst moeten voorkomen. Ten eerste bepaald de LC zonder overleg met de CC of er wel dan niet verplaatst of terug gereden wordt en waarheen. Hierbij zullen de afstanden nooit meer leidend zijn. Daarnaast zijn de afspraken hoe de communicatie binnen de LC en met de adviseurs en meteoroloog moeten lopen aangepast en vastgelegd.

Ondanks het feit dat de LC verantwoordelijkheid neemt voor de genomen beslissingen heeft ook het bestuur nagelaten in te grijpen en de LC in dit geval te overrulen in hun keuze voor overstaan in Issoudun. Al met al heeft dit geleid tot een matige lossing met bijzonder slecht verloop. We gaan ervan uit dat de gemaakte afspraken in de toekomst wel nagekomen worden en alle beslissingen echt in het belang van de duiven wordt genomen.

Tijdens de analyse speelde het item “afstanden/criteria” een grote rol. Zoals al eerder aangegeven vindt het bestuur dat het een te grote rol speelt. We hebben gisterenavond de eerste plannen in de week gelegd om volgend jaar het programma anders in te gaan richten waarbij niet de afstandscriteria leidend zijn, maar de haalbaarheid van het programma. Hier gaat de CC mee aan de slag.

Conclusie
Conclusie van de analyse is dat door slechte communicatie er met onjuiste/onvolledige informatie adviezen zijn gegeven waarop beslissingen zijn genomen. Dit is te wijten aan een collectief falen. Waar dit toe heeft geleid is bij een ieder bekend en dit geeft de Zuid Hollandse duivensport een behoorlijke tik, niet alleen de duiven en de liefhebbers, maar ook de betrokken LC, convoyeurs en het bestuur. De genomen beslissingen kunnen we niet meer terug draaien en daar willen we onze excuses voor aanbieden. Wij blijven ons voor de volle 100% inzetten voor de duivensport en blijven hierin rekenen op uw steun, ondanks de frustraties over de gang van zaken.

Wij gaan ervan uit u hiermee een eerlijk en open beeld geschetst te hebben van de gang van zaken het afgelopen weekend. Kijk voor meer informatie ook op de website van Afdeling 5.

Bestuur Afdeling 5
in overleg met het vervoer, de LC en de CC
Analyse meteoroloog
 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 13 juni 2019

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
zaterdag 15 juni 2019

Ja waar te beginnen? heb net de tijd gevonden om eindelijk wat neer te ploffen op mijn site, de
tijd is niet altijd aanwezig om er effe voor te gaan zitten.

Maar goed de Vluchten waren uitgesteld naar zondag dus was mijn zaterdag in de war, kon niet in
het ritme komen, over ritme gesproken dat konden mijn duiven ook niet echt de laatste tijd, qwa
gezicht waren ze uitstekend in vorm, in de hand even zo goed top,maar dan gewoon weg niet een
kop duif op de Dagfond!!! weer niet en dat gaat knagen hoor, ik wordt er moedeloos van, nu weet ik
ook wel dat het met goede duiven te maken heeft het grootste deel maar ik ben er heilig van overtuigd
dat wat ik heb zitten goed is, alleen helaas ze laten het afweten, kijk een vast ritme heb ik niet
en zal ik ze ook niet kunnen geven, gewoon weg omdat ik te druk ben, dus ach ik neem of probeer
het te nemen zoals het is, ''je bent gewoon niet goed genoeg'' of althans ''nog niet''.

Oke de 2 van Limoges waren uit eindelijk terug en zit ''Jaap'' nu in de mand voor St Vincent, daar in
tegen ben ik nog 2 kwijt op Sens waaronder de 383 mijn beste jaarling op dat moment, domme, en
op Gennep een jong met oude ring ''was ook een testje maar goed helaas''' dus ach 2 jaarlingen
weg en niks van gehoord want ik ben wel iemand die de Doffers altijd laat ophalen mits ik in overleg
tot de conclusie kom dat hij nog fit zat is alleen gewoon weg een foutje heeft gemaakt.

Sens

was de Paul Romkes show op plek, RESPECT!!!!

1/2/4/5/6/9/11 etc etc
3/8/12           D Huizinga
7/10/13         C Brugman

zelf 62  met de 373
       68 met ''Theo'' 

Gennep was een prooi voor mijn Schoonzusje Helga, met een mooie vroeg zat ze 1 plekje
achter mij ''8 meter te kort'' op plek 26 en ik dus op plek 25, Helga ga zo doorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

Gennep 

1/4/5      Huigens- vd Molen
2            N de Fouw
3/6         D Huizinga
7            U Lemstra
8            H Visscher
8            E.J. Bos
10          Jan Boooooooonsma      Topperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtje

nou latersssssssssss en tot zaterdag St Vincent

Nieuwsbrief Peter Boskamp

peter2010
16 mei 19
Jonge Duivenziekte is een ziekte met vele oorzaken. Hoewel de symptomen in alle gevallen dezelfde kunnen zijn, kan de oorzaak heel verschillend zijn. Alles valt en staat bij goed onderzoek op de...

Columnist in Spotlight

11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...
29 maart 19
Op bezoek bij één van de beste overnachters van...
27 maart 19
  Zo af en toe heb je zo'n weekend. Zo'n weekend...
18 maart 19
14 maart 19
Ik heb er niet vaak veel tijd voor, maar als er...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

16 juni 19
Péronne 1-6-2019:Herman Testerink 1e prijs en een hele mooie uitslag   Met stralend...
12 juni 19
De gisteren uitgestelde vlucht vanuit het Belgische Lessines werd vandaag al vroeg...
10 juni 19
Afgelopen weekend 25 mei is het dan eindelijk begonnen: het dagfondseizoen. Vanaf nu om...
03 juni 19
      Wat gaat het worden.................?Kijk ik ben Dagfond gericht maar vindt dat...
29 mei 19
Na vier vitesse vluchten en twee midfond vluchten hadden we deze week de eerste...
17 mei 19
Alblasserdam 12 mei 2019"Duiven gedesoriënteerd...?" Ja dat is denk ik wel het goede...
10 mei 19
We hebben het weer aan ons rekker Roye overwinning wederom naar de Gebr Dekker Mooiste nieuws van...
02 mei 19
30 april 19
Wat een schitterend duivenweer was het afgelopen zaterdag. Alle ingrediënten voor een...
29 april 19
Oswald Haers acteert op hoog nivo op Quievrain. Ik had twijfels, wel de Biebelaer of...
29 april 19
Voor de 1e vlucht waren in het samenspel 2349 duiven ingemand. De waarschuwingen voor de...
28 april 19
Vandaag was de vlucht vanuit het Belgische Duffel met een afstand van 150 km tot Putten. De...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40