Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 7 mei 2021 | week 18

Voorwoord


Met een dubbel gevoel begin ik aan dit voorwoord. Het positieve gevoel wordt ingegeven door het aankondigen van twee nieuwe rubrieken in Op (de) Hoogte, maar ook door mooie ontwikkelingen bij Compuclub, fijne rapportages over de duivensport en onze Grand Prix vluchten. Aan de andere kant zijn er zorgen die mij bezighouden over de illegale lossingen. Positief als ik ben, start ik met de positieve ontwikkelingen. Die zijn er gelukkig ook in grotere getalen dat de negatieve ontwikkelingen.

Twee nieuwe rubrieken
In deze editie van Op (de) Hoogte lanceren wij twee nieuwe rubrieken. Als eerste de NPO Pluim. Het gaat hierbij om goede ideeën. Als NPO Bestuur willen wij onze liefhebbers graag stimuleren om deze goede ideeën te delen met elkaar en zo samen de sport verbeteren. Ik ga er verder niet over uitweiden omdat het uitgebreid wordt uitgelegd verderop in de nieuwsbrief. Ik ben wel benieuwd welke ideeën er allemaal binnenkomen. Dus verras ons in positieve zin, dat zou fijn zijn!

De volgende nieuwe rubriek heeft de naam Mijmeringen gekregen. Het woord zegt het al: allerlei overwegingen over onderwerpen die aandacht verdienen. Waar verschillend over gedacht wordt en wij graag de input/gedachten van onze leden krijgen. Uiteindelijk is alles met de bedoeling een fijne en toekomstbestendige duivensport te realiseren. Wij vertrouwen op uw bijdrage. Samen kunnen wij veel bereiken en vernieuwende stappen zetten. 

Grand Prix vluchten
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen. Ik ben blij te kunnen melden dat er acht bedrijven zijn die onze Grand Prix vluchten willen sponseren. Ik wil deze sponsoren dan ook hartelijk danken. De posters, die ook naar alle verenigingen worden verzonden, liggen bij de drukker. Volgende week verschijnen ze in Op (de) Hoogte en Het Spoor!

Ladies League
In de software die de D en W bestanden insturen is de mogelijkheid gecreëerd om bij de ledenadministratie de naam van de lady te vermelden. Dat gaat ervoor zorgen dat de juiste naam op de uitslag komt te staan. Verderop informatie over de eerste attractievlucht van dit jaar op 15 mei. Compuclub heeft bevestigd dat ze dan alles gereed hebben om een uitslag te maken.

Compuclub
Na een moeizame start met de nodige hobbels zijn de zaken inmiddels behoorlijk op orde bij Compuclub. De afspraken die gemaakt zijn over de verschillende soorten uitslagen die de discussie over “eerlijk spel” moeten voeden zijn in een eindfase of incidenteel al gereed. Daarnaast heeft Compuclub nu software die ervoor zorgt dat zij wekelijks de tussenstanden van de Nationale Kampioenschappen kunnen presenteren. Dat is een mooie ontwikkeling. Wekelijks inzicht hoe het ervoor staat in plaats van enkele maanden na het seizoen de uitslagen presenteren. Ik zou zeggen: kijk met eigen ogen en zie hoe het eruit ziet, misschien staat u wel tussen de toppers in de tussenstand: https://www.compuclub.nu/uitslag/kampioen/npokamp/ . 

Overleg met de KBDB
Afgelopen dinsdag zijn wij door het bestuur van de KBDB uitgenodigd voor een spoedoverleg. Dit overleg vindt vandaag plaats. De volgende punten zijn aanleiding en zullen aan de orde komen:

 • Wildlossingen 
 • Lossingen op niet officiële lossingsplaatsen
 • Onverantwoord lossen
 • Communicatie tussen NPO en KBDB over de lossingen van wedstrijden 

Kort samengevat komen onze lossingsvergunningen voor België in gevaar als wij ons niet aan onze eigen afspraken van het Losplaatsenbeleid houden, deze zijn vastgesteld tijdens de Ledenraad van 28 november 2020. Volgende week uiteraard een verslag het overleg met de KBDB.

Onacceptabel
Wij accepteren niet dat er illegale lossingen plaatvinden. Het is verboden en wij treden er tegen op, laat dat helder zijn. Het brengt de Nederlandse duivensport in gevaar. Helaas heeft dit onderwerp in Zeeland een nieuw dieptepunt bereikt. Er zijn zeer ernstige bedreigingen geuit tegen het Zeeuwse bestuur en dat is absoluut onacceptabel. Ook dit zullen wij niet over onze kant laten gaan en daarom dus ook stappen ondernemen.

Weersomstandigheden
De weersomstandigheden voor het weekend zijn op dit moment nog ongewis. Laten wij er het beste van hopen, en uiteraard zijn de duiven in goede handen bij het IWB en de lossingsverantwoordelijken van de Afdelingen.

Fijn weekend!


Ben Geerink
Voorzitter NPO
 
 


NPO BESTUUR

Gezamenlijke verklaring KBDB – NPO


Vanochtend heeft er op verzoek van de KBDB een spoedoverleg tussen de NPO en KBDB plaatsgevonden over wildlossingen, lossingen op niet officiële lossingsplaatsen, onverantwoord lossen en de communicatie tussen NPO en KBDB over de lossingen van wedstrijden. Het volgende is besproken en vastgelegd in onderstaande gezamenlijke verklaring: 

 

 

Inhoudsopgave
 

 

Het resultaat van de poll is als volgt:

Om kruislossingen te voorkomen moet de NPO losplaatsen aanwijzen. 

 

Conclusie
In totaal hebben afgelopen week 1.134 liefhebbers gereageerd op de stelling. Tweederde van de respondenten is het (absoluut) eens met de stelling, terwijl eenderde het niet eens is met de stelling of er geen uitgesproken mening over heeft.
 
 

NPO BESTUUR

Pakt u de NPO Pluim?

Twee weten meer dan één... een bekend spreekwoord dat ook in onze mooie sport al vaak bewezen is. Als NPO Bestuur stimuleren we graag alle liefhebbers om goede ideeën met ons te delen en zo samen de sport te verbeteren en/of leuker te maken. We laten jullie daarom graag kennis maken met de NPO Pluim!

Wat is de NPO Pluim?
Goede ideeën zijn waardevol en kunnen onze sport leuker en aantrekkelijker maken of versterken. Van klein tot groot, we horen jullie ideeën graag en daarom initiëren we de digitale NPO Ideeënbox. Alle ideeën en initiatieven die duivensport mooier maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten, contacten zijn welkom. 

Voor wie is de NPO Pluim bedoeld?
Iedereen die de duivensport een warm hart toe draagt kan ideeën insturen. Het maakt niet uit of u de sport actief beoefent of niet. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de sport en de sport verbeteren of aantrekkelijker maken. 

Hoe werkt het?
Ideeën kunnen worden ingestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens iedere laatste bestuursvergadering van de maand worden alle inzendingen bekeken en beoordeeld. De drie meest aansprekende ideeën worden vermeld in Op (de) Hoogte en op de website én het winnende idee van de maand wordt opgepakt om verder uit te werken / te realiseren.

Nomineer een goed doel
Naast de eervolle vermelding én verbetering van de sport, levert het winnende idee een bijdrage van € 100 op voor een goed doel. Jaarlijks wordt een doel gekozen dat in positieve zin bijdraagt aan de maatschappij. Een keer per jaar wordt een cheque overhandigd aan het goede doel. En u als lezer van Op (de) Hoogte kunt goede doelen nomineren. Dit kan via de poll verderop in deze Op (de) Hoogte. Het NPO Bestuur besluit op basis van de ontvangen suggesties het eerste goede doel.

De eerste pluim
In juni reiken we hopelijk de eerste NPO Pluim uit. Ideeën kunnen tot 20 mei aanstaande worden ingestuurd. De inzendingen worden tijdens de bestuursvergadering van 26 mei besproken. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Deze week introduceren we de NPO Pluim. Elke NPO Pluim levert € 100 op voor het goede doel. U kunt deze week goede doelen nomineren waarvan u vindt dat ze de steun verdienen van de NPO. Het gaat om goede doelen die een bijdrage leveren aan onze samenleving.
 

Welk goed doel verdient volgens u onze steun?  


Hoe werkt het? 
 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het NPO Bestuur besluit na ontvangst van alle nominaties welk goed doel komende periode op onze steun kan rekenen. U kunt goede doelen nomineren tot en met donderdag 13 mei 17.00 uur.

Via ODH en onze website maken we het gekozen goede doel voor dit jaar bekend.
Geef uw mening
 NPO BESTUUR

Nakoming losplaatsenbeleid


Het is in het algemene belang dat we over goede losplaatsen beschikken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Immers, zonder losplaatsen en de daarbij behorende vergunningen geen vluchten. Tijdens de Ledenraad van 28 november 2020 is dan ook de notitie Losplaatsenbeleid aangenomen.

Naast het reguleren van vluchten speelt ook mee dat toenemende regeldruk zowel vanuit de Nationale overheid als door Europese regels ons dwingt meer verantwoording te gaan afleggen over de duiven die elders worden gelost. Daarbij is het NPO standpunt dat we zoveel mogelijk zaken “in eigen hand” willen houden om controle door (overheids)instanties te voorkomen. Een van de mogelijkheden daartoe is toenemende automatisering. Het streven is erop gericht om vanaf volgend jaar een automatische controle toe te passen op alle duiven die worden ingemand, of dit nu is voor een officiële vlucht of een opleer- en africhtingsvlucht maakt niet uit.

Ondanks het feit dat het seizoen 2021 slechts enkele weken op gang is, worden we (inmiddels en opnieuw) door de KBDB aangesproken op illegale lossingen, ongewenst gedrag van door Nederlanders ingeschakelde vervoerders etc.

Wij realiseren ons dat er bij de liefhebbers een bepaalde behoefte is aan met name opleer- en africhtingsvluchten. Naast afdelingen is er ook een aantal particuliere initiatieven die in deze behoefte willen voorzien. De NPO verleent graag medewerking aan het afgeven van de hiervoor benodigde lossingsvergunningen, mits deze passen binnen het programma en ondersteuning krijgen vanuit de (verschillende) afdelingen.

Het is dus niet alleen aan de inrichters van deze opleer- en africhtingsvluchten om zich aan de afspraken te houden, het is ook aan de individuele liefhebber om zich ervan te verwittigen dat voor de vlucht waaraan wordt deelgenomen een vergunning is afgegeven. Alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat onze algemene belangen worden geschaad. Is het niet door en vanuit de KBDB die ons niet langer in België toelaat, dan is het wellicht de nationale overheid die onze sport in toenemende mate in de tang neemt. Overigens wat in dit geval voor België geldt, gaat ook op voor de andere landen die ons een lossingsvergunning moeten verlenen.

Kortom, het is verboden om deel te nemen aan opleer- en africhtingsvluchten waarvoor geen lossingsvergunning is verstrekt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te checken of er een lossingsvergunning is. Indien bij controle blijkt dat er geen vergunning is, loopt u het risico dat de duiven in beslag worden genomen. Door de huidige situatie worden de algemene belangen van heel veel liefhebbers ernstig geschaad.
 

COVID-19 WERKGROEP

Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier
 
Actuele protocol
FAQ voor toezicht
 
 

NPO BESTUUR

Nieuwe rubriek: Mijmeringen


Als bestuursleden komen met we met veel onderwerpen en standpunten rondom onze sport in aanraking. Mooi en uitdagend, soms ook best lastig of confronterend. Het geeft in ieder geval stof tot nadenken, tot mijmeren.

Via deze nieuwe rubriek delen we vanaf deze week regelmatig onze mijmeringen. Wat houdt ons bezig? Welke afwegingen hebben we te maken? We geven jullie graag de kans om te reageren. Laat weten wat u vindt van een onderwerp of dilemma. Help ons als bestuursleden om de mening van liefhebbers in het land mee te wegen in ons bestuurswerk.
 

MIJMERINGEN

Vliegprogramma's 


Door Gerard van de Aast
 

Inleiding
In de afgelopen twee seizoenen zijn we door COVID-19 niet toegekomen aan een goede discussie over het vliegprogramma. Onze vliegprogramma’s kennen een lange traditie en de laatste jaren is er veel energie gestoken om landelijk zoveel mogelijk gelijkheid te krijgen in de vliegprogramma’s. De basisgedachte hierachter was om elke liefhebber zoveel mogelijk gelijke kansen te geven. Prima en we moeten deze bereikte gelijkheid koesteren en vasthouden. Maar landelijke gelijkheid is slechts een aspect van vernieuwing. De vraag die in deze notitie centraal staat is of we voldoende aandacht hebben gegeven aan vernieuwingen van vliegprogramma’s welke de duivensport niet alleen eerlijker maar ook aantrekkelijker maken.

Lange tradities
In de duivensport verdelen we traditioneel het vliegprogramma naar speldiscipline. Vitesse, Midfond, Dagfond, Marathon met middaglossing, Marathon met ochtendlossing, Jonge duiven en Natour. Het opstellen van het vliegprogramma wordt dan een exercitie in het inpassen van zoveel mogelijk vluchten van elke discipline in de periode april tot en met september. Er zijn grenzen aan hoeveel vluchten er ingepland kunnen worden. Het (vele) werk komt op de schouders van een beperkt aantal vrijwilligers terecht en ook de kosten voor de liefhebber dreigen uit de hand te lopen bij te veel vluchten. De klachten over overladen vliegprogramma’s zijn talrijk. Meer is dus niet altijd beter. Integendeel: het is zelfs een bedreiging voor de duivensport.

Lessen uit 2020
Het seizoen 2020 heeft ons wat betreft vliegprogramma’s waardevolle inzichten opgeleverd. Door de noodgedwongen coronamaatregelen hadden we minder vluchten, begonnen we later, ging het oude duiven programma langer door en was het totaal aantal gespeelde duiven niet of nauwelijks lager dan in 2019. Het spelplezier leek er niet onder te lijden en de consensus was dat we ondanks alle COVID-19 perikelen toch een mooi seizoen hebben gekend. Nu zal er vast wat aan te merken zijn op het seizoen 2020 en wensen blijven er altijd, maar de belangrijkste les is dat het ook anders kan en dat vasthouden aan hoe het altijd was niet de enige weg is.

Nieuw uitgangspunt
Het NPO Bestuur heeft zich tot doel gesteld om te werken aan een toekomstbestendige duivensport waarbij het welzijn van de duif en het spelplezier van de liefhebber centraal staan. De kernwoorden in die missie zijn: toekomstbestendig, welzijn en spelplezier. Wat zou er gebeuren als je die kernwoorden mede gebruikt als uitgangspunt bij het ontwerpen van een vliegprogramma? Wellicht levert het nieuwe inzichten op en vernieuwing van vliegprogramma’s. En wat hebben we te verliezen? Als het om vliegprogramma’s gaat doen we al jaren hetzelfde en we kunnen niet beweren dat het tij voor de duivensport gekeerd is.

Toekomstbestendig
Een goede toekomst voor de duivensport is geen vanzelfsprekendheid. Daar zullen we aan moeten werken want duivensport is naast een fantastische hobby ook onbekend en vergrijzend. Het is in ieders belang dat de duivensport toekomstbestendig is of je nu hobbyist of professional bent.

Wat is er nodig om toekomstbestendig te worden?
Aantrekkelijk, toegankelijk, bekendheid, aansprekend en maatschappelijk relevant zijn termen die je dan te binnen schieten. De basisingrediënten voor een positief verhaal hebben we. De duif die over honderden kilometers met vaak hoge snelheid haar weg feilloos naar huis vindt. Een heroïsche prestatie! En de duivensport is een sport waar oud en jong en alle maatschappelijke geledingen tegen en met elkaar spelen, de sport samen beleven en eenieder kan (nog steeds) winnen. Diversiteit en inclusiviteit en iedereen kan mee doen zijn zeer relevante maatschappelijke thema’s. Duivenliefhebbers weten dat ze een fantastische hobby hebben, nu de rest van Nederland nog.

Iedere sport heeft zo zijn eigen aanpak in deze. Als voorbeeld bij de wielersport zijn de grote rondes en klassiekers het visitekaartje van de sport. Bij voetbal de interlands en de Champions League. De rest van het wieler- en voetbalseizoen wordt om deze visitekaartjes heen geprogrammeerd. Iets dergelijks zouden wij ook kunnen overwegen.

Dit jaar zetten we een eerste stap met het organiseren van 8 Grand Prix concoursen. Deze concoursen moeten we uitbouwen tot hoogtepunten van de duivensport die zowel binnen als buiten de sport aansprekend en bekend zijn. Onze aanpak is nu anders. We programmeren traditioneel de Vitesse, Midfond, Dagfond, Marathon etc. zoals we al decennia doen en besluiten dan welke vluchten Grand Prix vluchten zijn. Waarom niet de Grand Prix vluchten eerst inplannen zodat we als duivensport er maximaal van kunnen profiteren en dan de rest van het programma erom heen programmeren. Onze Belgische collega’s zitten al op die lijn zoals aangegeven in onderstaand overzicht van hun (inter)nationale wedvluchtenkalender:

De attente lezer zal opmerken dat er in België veel meer nationale vluchten (27) zijn gepland dan de 8 die wij op het programma hebben staan. Ook iets om over na te denken hoewel het ook vaststaat dat overdaad schaadt.

Timing is vaak bepalend en de zomermaanden zijn bij uitstek de periode om de mooie sport en sportprestaties onder de aandacht te brengen van media en publiek. Dus moeten we niet wat langer doorspelen met de oude duiven? In 2020 is gebleken dat dit prima kan en het leverde mooie concoursen op. Houden en spelen we dan met duiven voor media en publiek? Uiteraard niet. Maar het zou kortzichtig zijn er geen rekening mee te houden want voor elke sport geldt dat ze aantrekkelijk, toegankelijk, bekend, aansprekend en maatschappelijk relevant moet zijn om toekomstbestendig te zijn en daar hebben we allen belang bij.

En als we dan wat langer doorspelen met de oude duiven kunnen we dan ook niet wat later beginnen om het aantal vluchten binnen de perken te houden? Zoals we hebben ervaren in 2020 zou wat later beginnen prima kunnen en het heeft wellicht ook voordelen om grillig weer in april te ontlopen en het roofvogelprobleem beter beheersbaar te houden.

Bovenstaande overwegingen zijn voorbeelden van hoe een andere manier van denken kan leiden tot nieuwe inzichten en een vernieuwing van vliegprogramma’s. En wat hebben we te verliezen?

Duivenwelzijn
Bij alles wat we doen moeten we het welzijn van de duif mede centraal stellen. Voor liefhebbers, de naam zegt het al, is dat vanzelfsprekend en het is ook onze maatschappelijke vergunning om met duiven te spelen. We hebben op dit gebied al grote stappen in de goede richting gezet. Goede wedvluchtbegeleiding, het Hitteprotocol, dopingcontroles en een sluitende eigendoms- en PMV enting administratie zijn onmisbaar en van grote waarde. Bij het ontwerp van de vliegprogramma’s kunnen we verder invulling geven aan het welzijn van onze duiven. Planning van de vluchten, gekozen afstanden en kampioenschappen dienen zo te zijn gekozen dat onze duiven een verantwoord programma kunnen afwerken. En wat later beginnen helpt om grillig april weer te ontlopen en het roofvogelprobleem beheersbaar te houden.

Spelplezier
Het beleven van plezier aan het houden van en spelen met duiven is van essentieel belang voor de duivensport. Nu zal elke duivenliefhebber zijn eigen beleving bij spelplezier hebben. De ene gaat voor topprestaties, voor een ander is deelname en een redelijke klassering belangrijk. De groep die zich gaat buigen over Eerlijk spel heeft in deze ook een belangrijke taak. Zoals al is gebleken in 2020 is spelplezier niet afhankelijk van wat eerder of later beginnen etc. Van groter belang is dat er mooie concoursen zijn. En als die mooie concoursen dan ook nog aanspreken bij media en publiek geeft dat alleen maar meer plezier, voldoening en waardering. Een win-win situatie dus.

Hoe verder
Deze notitie is bedoeld om op een andere manier naar vliegprogramma’s te gaan kijken en vooral ook om een discussie op gang te brengen. Het vliegprogramma oude stijl is zo uitgekauwd in de afgelopen jaren dat je bij wijze van spreken alleen de data hoeft te veranderen en je hebt een programma voor komend jaar. Maar zetten we dan een stap naar een toekomstbestendige duivensport of blijft alles bij het oude? En kun je de duivensport toekomstbestendig maken zonder ook het vliegprogramma tegen het licht te houden? Veranderen vergt moed en voelt vaak oncomfortabel. COVID-19 heeft naast alle ellende die het heeft gebracht ook oude patronen doorbroken. Zo werd er al jaren gesproken over meer thuiswerken als middel tegen files en overvolle treinen. Plots was het door de coronamaatregelen noodgedwongen een feit. De maatschappij verandert voortdurend en wij zullen daarin op onze eigen wijze in mee moeten. Laten we de handschoen oppakken. De volgende stap is om een vliegprogramma te maken met de uitgangspunten van deze discussienotitie. Dan kunnen we met elkaar het resultaat bepreken en er wat van vinden.

Reacties kunnen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘Reactie op mijmeringen’ ter attentie van Gerard van de Aast. 
 

NPO BUREAU

Een duivenmelker komt tot leven

Door Kees Poel

Wij zijn als Duivenvrienden van Hospitaalschip De Prins Willem Alexander trots te kunnen presenteren een cd gezongen door de tophitzanger en fan van de duivensport Andries van de Brink uit Harderwijk over de duivensport in coronatijd. Zie onderstaande voorzijde van de hoes. De titel een tekst “Een Duivenmelker komt tot leven” is passend voor deze tijd. Tevens beschouwen wij deze cd als promotie van onze duivensport. Andries van de Brink, zie ook op Facebook, heeft het nummer geheel belangeloos voor onze duivensport en het goede doel gezongen. De opbrengst van deze cd gaat in zijn geheel naar het goede doel de PWA. De kosten bedragen slechts € 5,00 per stuk. Die wil iedere duivenmelker, liefhebber toch als aandenken in de kast hebben? De cd is te bestellen via emailadres //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./" target="_blank" rel="noopener" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 124, 137); font-weight: normal; text-decoration: underline;">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 06-50673218.

 

NPO BUREAU

Bereikbaarheid op 13 en 14 mei i.v.m. Hemelvaartsdag


Op donderdag 13 en vrijdag 14 mei is het NPO Bureau gesloten. Maandag 17 mei staan de medewerkers weer voor u klaar. 


Terug naar inhoudsopgave

 

LADIES LEAGUE 

Nieuws vanuit de Ladies League Na wat opstartproblemen heeft Compuclub ons nu toegezegd dat er in week 19 uitslagen komen van de landelijke Ladies League competitie.

In het weekend van 15 mei 2021 is het dan zo ver: op deze eerste midfond vlucht van 2021 zullen er extra prijzen te vervliegen zijn onder de deelneemsters van de Ladies League.

Te winnen zijn Douglas bonnen:
1e plaats een bon ter waarde van €100,-
2e plaats een bon ter waarde van € 50,-
3e plaats een bon ter waarde van € 50,-
4e t/m 10e plaats een bon ter waarde van € 40,-
Plaatsen: 15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 een bon ter waarde van € 40,-

Bovenstaande plaatsen komen uit een landelijke uitslag!

Hoe wordt een landelijke uitslag gemaakt?
Alle coëfficiënten bij elkaar optellen en delen door aantal duiven op de uitslag. Degene met het laagste coëfficiënt is dan nummer 1. Iedereen komt dus één keer voor op de landelijke uitslag en kan dus één Douglas bon winnen. Het streven van de NPO Ladies League competitie is om iedereen kans te geven om een leuke extra prijs te winnen. Alle gewonnen prijzen zullen uitgereikt worden op een nader te bepalen datum en plaats.

Iedereen veel succes gewenst!

Terug naar inhoudsopgave

 

LADIES LEAGUE 

Verslag duivenvlucht uit Péronne 


Door Sonja Hagens

Uitslag vlucht Péronne
Programma Ladies League afdeling 5
Brief met regels afdeling 5
 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Afdeling Zeeland '96: attractievluchten t.g.v. 25-jarig jubileum


Door Harry Wattel 
 

Afdeling Zeeland ‘96 is ontstaan uit de fusie van de Zeeuwse zaterdag- en zondag vliegers in 1996 en bestaat in 2021 exact 25 jaar. Reden genoeg voor een prachtig jubileumjaar. Het afdelingsbestuur wil dan ook graag wat terugdoen voor haar leden en heeft een zestal attractievluchten georganiseerd waaraan elke Zeeuwse liefhebber mee kan doen. Doelstelling is om elke liefhebber een eerlijke kans te geven. Het idee ontstond om te gaan spelen enkel met ieders 1e getekende, want om die voorop te krijgen is voor elke liefhebber wekelijks een uitdaging. Daarnaast hebben we gekozen om de speelwijzen eerlijk te verdelen gelinkt aan de afstanden die vervlogen worden, dus Vitesse- en Midfondvluchten op samenspelniveau en Dagfond- en Marathonvluchten op afdelingsniveau.

Door deze verdeling en prijzen beschikbaar te stellen voor de eerste 3 liefhebbers met hun 1e getekende, kunnen er 56 verschillende liefhebbers gefeliciteerd worden met hun behaalde jubileumprijzen. Afgelopen zaterdag was de eerste attractievlucht V16 Roye met een gemiddelde afstand van rond de 200 km. We hadden een zeer mooi aantal van ruim 11.000 duiven en 425 1e getekenden. De eerste winnaars zijn in het zonnetje gezet en het enthousiasme was enorm. Graag willen we deze ook landelijk de erkenning geven in op (de) Hoogte. En naast deze eerste attractievlucht volgen er nog 5 stuks:

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Online overschrijven van een ringnummer lukt niet. Wat nu?
U gaat met het eigendomsbewijs naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging. De overschrijvingsfunctionaris kan het ringnummer overschrijven op uw naam.

Ik heb mijn Nederlandse eigendomsbewijzen retour ontvangen, maar waarom staan ze niet op mijn naam?
Die schrijven wij niet over op ons kantoor. Hiermee kunt u naar uw vereniging gaan. De overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging kan deze op uw naam overschrijven.

Mijn (klein)kind wil een spreekbeurt houden. Heeft u informatie?
We kunnen een informatieboekje en uitdeelmateriaal verstrekken. De volgende gegevens hebben we nodig: naam, adres en leeftijd van het kind, aantal klasgenootjes en de datum van de spreekbeurt. Wij verzoeken u vriendelijk om ruim van tevoren aan te geven wanneer de spreekbeurt wordt gehouden. 

Ik wil graag een promohokje aanvragen. Kom ik hiervoor in aanmerking?
Het promohokje is speciaal ontworpen om nieuwe (jeugd)leden en geïnteresseerden op een voordelige manier in contact te laten komen en kennis te laten maken met de duivensport. Een dergelijk hokje is bedoeld voor personen die niet in aanraking zijn (geweest) met de duivensport, bijv. via een familielid.
 
Ik heb een mail ontvangen waarin staat dat mijn Nederlandse duif niet is overgeschreven. Wanneer kan ik mijn eigendomsbewijs terug verwachten?
Het streven is het eigendomsbewijs op dezelfde dag als wanneer u de mail heeft ontvangen naar u terug te sturen zodat u het alsnog snel kunt laten overschrijven door de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging.
 
Een duif van mij is overgeschreven naar een ander lid en dat wil ik niet. Ik heb het eigendomsbewijs. Hoe kan dit?
Nederlandse ringnummers worden binnen de vereniging overgeschreven. De ringnummers worden handmatig ingetoetst. Regelmatig komt het voor dat er vergissingen worden gemaakt. Er wordt bijv. een onjuist jaartal of een cijfer niet goed ingegeven waardoor het verkeerde ringnummer wordt overgeschreven. Overkomt u dit, dan kunt U dit doorgeven via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarna het ringnummer wordt teruggezet op uw naam. Het is dus niet zo dat het betreffende andere lid uw duif heeft. Een duif kan enkel worden overgeschreven op naam van een ander lid wanneer het eigendomsbewijs wordt getoond.

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Wie lost waar
 

IN DE MEDIA 

Landelijke topklassering voor Olympische combinatie Meijers 
 

Bron: In & Om OotmarsumKas en Karel Meijers hebben momenteel met hun duiven goud in handen. Al vroeg in het seizoen hebben ze hun postduiven in topvorm en dat bleek overduidelijk na de vlucht uit het duivenmekka Quievrain. Tegen 25.525 duiven legden vader en zoon beslag op de eerste en tweede plaats. Met nog 6 andere duiven binnen de top 45 was het vermoedelijk de beste prestatie ooit. In dit geweld was er nog een Ootmarsummer, die van zich liet spreken. Oscar Ossenvoort wist met ‘een vooruitvlieger’ plek 16 voor zich op te eisen. Ook voor de postduivenvereniging de Othmarvliegers een puike prestatie. De overige leden doen echt wel mee aan de wedstrijden, maar de schijnwerpers zijn momenteel echt gericht op pa en zoon Meijers, omdat deze echt op het hoogste niveau van Nederland acteren. Het seizoen is nog lang en in de komende verslagen wordt de aandacht ook weer gericht op de overige leden van deze enthousiaste club. Onze vliegende reporter Jim van Ingen richt de schijnwerpers op Kas en Karel Meijers, ook al omdat ze zich met twee duiven al geplaatst hebben voor de Olympiade in 2022 in Roemenië. 
 

Terug naar inhoudsopgave

Lees hier het volledige verslag
 

IN DE MEDIA

Doetinchemse gebroeders Ebbers zijn een begrip in de duivensport: ‘Het is meer dan af en toe wat voer geven’

Bron: De Gelderlander 
Foto: Jan Ruland van den Brink 


Lees hier het volledige artikel
 

NPO BUREAU

Africhten Afdeling 5 en 6 

Afdeling 5 biedt voor de marathon spelers van afdelingen 5 en 6 de mogelijkheid om de duiven af te richten. Ze richten af op woensdag, inkorven op dinsdag in een beperkt aantal lokalen. Hieronder de data en de losplaatsen: 

 • di 11-mei  12-mei Roye aangewezen verenigingen * +NH
 • di 18-mei  19-mei Roye aangewezen verenigingen * +NH
 • di 25-mei  26-mei Roye aangewezen verenigingen * +NH

Voor meer informatie zie afdeling5.nl of een mail naar //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./" target="_blank" rel="noopener" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 124, 137); font-weight: normal; text-decoration: underline;">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als er vragen zijn.

Terug naar inhoudsopgave

 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 4 mei 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

NPO BUREAU

Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 
Meer weten? Klik op onderstaande button.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

09 september 21
View this email in your browser     Nieuwsbrief September 2021     De Ruiperiode.Restjes.Een aantal jaren geleden, voor het Coronatijdperk, bezocht ik een duivenvereniging om de duiven van de leden te...

Columnist in Spotlight

rc12 1
12 september 21
  Om de waarheid te zeggen ben ik eigenlijk , in...
18 augustus 21
Wat zou de wereld zijn zonder wiskunde ?De...
RC28 7
30 juli 21
Ik ga mijn verhaal verder zetten . Het vervolg...
RC9 7
11 juli 21
Over dromen.... Dromen moet je hebben . Ze zijn...
rc25 6
27 juni 21
Veel valt er eigenlijk niet te vertellen behalve veel...
RC8 6
13 juni 21
Op mijn vorig artikel heb ik heel wat leuke...
RC17 5
18 mei 21
k ben opgegroeid in een dorpje op een boogscheut van de de...
RC3 5 1
04 mei 21
Op mijn vorig artikel kreeg ik nogal wat...
RC8 4 1
08 april 21
Zijn of niet zijn , dat is de vraag !De...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40