Petrus Stas

pstas2

Flaterende KBDB

Opmerkingen op de vorige artikels (3)

Enkele losse stukjes van mijn facebookpagina.

FLATER VAN CHIMAY

 

28 juni CHIMAY
   zuid-oost (Belgisch Limburg)
   los 10.40 (120km)

28 juni CHIMAY
   Afd. noord-oost (Nederland)
   Los 10.40 (300km)

 

U leest het goed beide los om 10 uur 40

Over deze flater:

Ik heb contact gezocht met de betrokken partijen en geïnformeerd hoe zoiets kon gebeuren.

De 1e waar ik contact mee had, was afd. noord-oost (Nederland). Dewelke binnen een tijdspanne van nog geen 12u reageerden, waarvoor bedankt. Volgens hen werd er door de KBDB een lossingsvergunning afgeleverd voor lossing op 28 juni te Chimay. Ook melden ze mij dat HUN lossers, GEEN andere lossers gezien hebben op de losplaats, anders was er wel overleg geweest. De lostijd van 10.40 werd met de coördinator wedvluchten van oost België afgesproken, dewelke geen melding maakte van andere lossingen in Chimay, wel van in Mettet.

De 2e die ik aan de lijn kreeg was de verantwoordelijke van het vervoer zuid-oost (België) Dewelke nog sneller reageerden, (bedankt Andre ) zelfs binnen enkele uren met  informatie van de vervoerder Bauwens. Deze verklaarde ook  dat er GEEN andere lossers op de losplaats waren, anders zou er wel overleg geweest zijn. Een citaat uit de mail van Johan Bauwens. ER IS IN IEDER GEVAL  ZEER WEINIG ANIMO BIJ DE NPO, DE NEDERLANDSE AFDELINGEN EN DE KBDB OM HIER IETS AAN TE DOEN Nog volgens Johan werd dit probleem al eerder aangekaart bij de KBDB. Ook bedankt Johan voor de snelle reactie.

Uit beide antwoorden blijkt DUIDELIJK, dat men zomaar ERGENS IN DE BUURT VAN DE LOSPLAATSEN LOST.

De 3e waar contact mee gezocht werd. U kan het al raden de KBDB, dewelke via een bevestiging mail  van ontvangst gecontacteerd werd, gericht aan de nationale voorzitter, nationale voorzitter sportcomité en de provinciale voorzitter Limburg. NU MEER DAN TWEE MAAND LATER nog geen ENKEL antwoord. Met de uitzondering van Kempeneers Wim (voorzitter Limburg) welke mij mondeling te woord stond. Volgens Wim was de afspraak dat de Belgen om 10.40 zouden lossen en de Nederlanders om 11.00. En terloops ook nog vermeldde, één opmerking die mij bij bleef.

Dat KBDB maar moeilijk overal terreinen kan kopen om duiven te lossen.

Hier blijkt nogmaals uit dat er een groot communicatie probleem WAS en IS. En deze problemen steeds meer en regelmatig op verschillende losplaatsen voorkomen. Ook het vinden van geschikte  losplaatsen zijn een moeilijk probleem. Dit werd al vorige winter door verschillende vervoerders en mijzelf aangekaart.

OOK BEDANKT KBDB VOOR HET SNELLE ANTWOORD, had trouwens niets anders verwacht, het ging maar over een snelheidsvlucht in Limburg!

Voor mij is het duidelijk er wordt gelost waar er plaats is ergens in de buurt van de coördinaten het komt niet zo nauw, de lossers kunnen gewoon niet anders en zolang de bestuurders niet met de mensen op het veld willen praten, zolang zal er NIETS veranderen.

Stas PJ

https://www.facebook.com/Duiven-aanmelding-496981040791030/