Petrus Stas


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 21 januari 2022 | week 3

Voorwoord


Vliegprogramma en losplaatsen
In de laatste editie van de nieuwsbrief van vorig jaar heb ik een stuk geschreven over het overleg met de Afdelingen over de losplaatsen voor 2022. Het was goed te constateren dat alle afdelingen zonder uitzondering hebben meegedacht om tot losplaatsen te komen die er voor kunnen zorgen dat wij zo weinig mogelijk te maken krijgen met kruislossingen. Dat wij het zo grondig hebben aangepakt kwam onder andere door het overleg met de KBDB. De bestuurders van onze zuiderburen gaven aan dat ze er alles aan zouden doen wat in hun vermogen ligt om te komen te voldoende goede losplaatsen voor onze Afdelingen.
Wij hebben onze verzoeken gebundeld en bij de KBDB en de Franse bond ingediend. Op uitdrukkelijk verzoek van de KBDB voor 1 januari, dit om het proces tijdig in gang te kunnen zetten. Nu de voortgang. Het bestuur van de KBDB heeft het in behandeling genomen en de verzoeken met urgentie bij de betrokken Provincies neergelegd. Dat is overigens de manier waarop het in België werkt. Wij hebben met de KBDB verder afgesproken dat ze het direct kenbaar maken wanneer er terugkoppeling is over één of meerdere losplaatsen.
 
Uitganspunt is dat het Nationaal Vliegprogramma is vastgesteld en dus ook bekend is of er een Vitesse/Midfond/Dagfond of Jonge duivenvlucht is. Uiteraard weet ik dat onze leden graag willen weten welke stations op het programma komen te staan. Ik heb daar ook begrip voor. Maar wat is nu belangrijker, op dit moment met onzekerheid een losplaats invullen en het over enkele weken weer wijzigen of het in één keer goed doen. Ik denk het laatste. Dus zou ook graag aan de afdelingen willen vragen nog even terughoudend te zijn.
 
Keuring Standaardklasse voor Olympiade 2022
Twee weken geleden heeft u kunnen lezen dat Nederlandse deelname aan de Standaardklasse uiterst onzeker is geworden door de lockdown en het daardoor niet doorgaan van de selectie op 29 december te Soest. Gelukkig zijn er inmiddels positieve ontwikkelingen. In het kort komt het er op neer dat de duiven 21 dagen op het hok van de eigenaar blijven en daar door een keurmeester van de Nederlandse Groep van Keurmeesters (NGvK) worden gekeurd en vervolgens de selectie plaatsvindt. Op 3 februari worden de geselecteerde duiven naar Budapest gebracht waar op 5 februari de finale keuring zal plaatsvinden. Ik wil iedereen die zich heeft ingezet om een Nederlandse selectie af te vaardigen bijzonder hartelijk danken!
 
Eindstanden World Best Pigeon
Gisteren zijn de eindstanden van de World Best Pigeon bekend gemaakt. Ze staan verderop in deze nieuwsbrief. Ik wil graag de top 3 van de Nederland die aan deze competitie heeft meegedaan feliciteren met de mooie klasseringen die behaald zijn. Speciaal de vier die op het erepodium terecht zijn gekomen. Te weten Comb. Huisman 1e Speed, J & M Hameeteman 3e Speed, v.d. Meer – Plomp 3e Long distance,  H. Zwiers 3e Super Marathon.
 
Ik wens iedereen een fijn weekend!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad 12 maart 2022

De voorbereidingen voor de Ledenraad van 12 maart zijn in volle gang. De conceptagenda ziet er als volgt uit:

De volledige agenda inclusief toelichting en informatie m.b.t. punten waarover gestemd wordt is via onderstaande button te bekijken. In ODH delen we wekelijks de stukken - via de buttons onder dit artikel - ter voorbereiding. Stukken die deze week zijn toegevoegd (of zijn gewijzigd ten op zichte van eerdere publicatie) zijn herkenbaar aan de groene button. Uiteraard zijn alle stukken ook op onze website terug te vinden.

Terug naar inhoudsopgave

Concept agenda Ledenraad 12 maart 2022
3a. Concept notulen Ledenraad 27 november 2021
3b. Stemuitslag Ledenraad 27 november 2021
3c. Actie lijst NPO Ledenraad maart 2022
5a. Jaarverslag NPO 2021
6a. Rooster van aftreden NPO Bestuur 2022
6b. CV Gerard van de Aast
6c. Afscheid NPO
7. Nationaal Vliegprogramma definitief
7c. Voorstel vliegprogramma marathon 2022
7d. Sectorvlucht Vierzon
10. Aanpak verruwing duivensport
12. Huishoudelijk reglement (versie maart 2022)
12a1. Leeswijzer wijzingen Huishoudelijk reglement
13a. Voorstel Afdeling 3: lossingsmogelijkheden in België
13b. Voorstel Afdeling 9: automatisch zetten duiven
13c. Voorstel OostBrabant 2
 

WORLD BEST PIGEON

Eindstanden WBP bekend


De eindstanden zijn bekend en via de linkjes kunt u de uitslagen per categorie bekijken. In deze ODH lichten we per categorie de Nederlandse deelnemers uit.
 • Middle distance
  • 7) Jelger Klinkenberg 2020-1379632 4.124 Netherlands
  • 8) V. Bonnes 2019-1338217 4.446 Netherlands
  • 25) Combinatie Lin 2019-1696085 7.513 Netherlands
 • Long distance
  • 3) v.d Meer- Plomp 2020-1432700 1.804 Netherlands
  • 9) Ferry Elderbroek 2019-1571690 3.602 Netherlands
  • 14) Richard van den Bosch 2019-1636427 5.178 Netherlands
 • Marathon
  • 5) R. Nijssen 2018-3830584 1.464 Netherlands
  • 6) W.Dircks 2017-1459270 1.806 Netherlands
  • 9) Jan Nijboer 2020-1188077 2.150 Netherlands
 • Super Marathon
  • 3) H. Zwiers 2018-1525715 0.734 Netherlands
  • 4) H. Suppers 2016-3602021 1.187 Netherlands
  • 6) J. van Heumen 2019-3942616 2.114 Netherlands
 • Speed
  • 1) Comb. Huisman 2019-1270312 1.802 Netherlands
  • 3) J. & M. Hameeteman 2019-1626922 3.361 Netherlands
  • 5) Roel van Bruggen 2019-1271226 5.676 Netherlands
 • All round
  • 10) Comb. Vierhout 2020-1233614 13.752 Netherlands
  • 12) G.J. van Putten 2018-1619646 15.570 Netherlands
  • 16) Dyda Schothorst 2020-4760316 19.610 Netherlands
 

NPO BESTUUR
Eerlijk spel en vlieggebieden


Onder dit bericht delen we de werkdocumenten die zijn voorbereid voor de geplande informele bijeenkomst van 11 december. Normaliter hadden we de documenten besproken en de vragen in werkgroepen beantwoord tijdens die bijeenkomst. Zoals al aangegeven in het voorwoord was dat niet mogelijk en daarom nu een alternatieve manier. 

Aanpak en tijdspad
 • Op woensdag 2 februari 2022 20:00 uur bespreken we de resultaten en aanbevelingen van het NPO Bestuur met u bespreken in een Teams-vergadering.
 • Op de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022 kunnen we dan vervolgens een besluit over nemen over Eerlijk spel en Kampioenschappen.
Wat betreft een Nieuwe Sectorindeling moeten we realistisch zijn over timing.
De inschatting is dat dit een proces is wat langer gaat duren, wellicht meerdere jaren. Wel is het belangrijk het proces in gang te zetten inclusief een stip op de horizon waar we naartoe willen.
 • Een introductie en vragen over Eerlijk Spel en kampioenschappen.
 • Bijlagen 1a en 1b; Uitleg over Methode Snel.
 • Bijlage 2; Een variant voor spel in team verband.
 • Bijlage 3; De uitslagen van polls van het afgelopen jaar over Eerlijk Spel etc.
 • Een introductie en vragen over de nieuwe Sector indeling.

Terug naar inhoudsopgave

Eerlijk spel: briefing en vragen
Bijlage 1a: Uitleg methode SNEL
Bijlage 1b: Uitleg methode SNEL
Bijlage 2: Variant voor spel in team-verband
Bijlage 3: Resultaten polls m.b.t. Eerlijk spel
Introductie en vragen over nieuwe Sector-indeling
 

MEDIA

Hoe werkt duivensport?


In 2019 maakte Klokhuis een filmpje met de titel Hoe werkt duivensport? Doen ze dat zo?
Een leuk filmpje dat we graag nog eens delen.


Bron: NTR / Het Klokhuis
Hoe werkt duivensport (Het Klokhuis)
 

NPO BESTUUR

Gezocht: nieuwe bestuursleden

Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
P.V. de Luchtpost. Wijchen 07-01-2022 / 20:00 21-01-2022 / 20:00 30
P.V. de Zilvermeeuw te Nunspeet 07-01-2022 / 20:00 21-01-2022 / 22:00 23
P.V. de Flevopost, Vollenhove 08-01-2022 / 20:00 22-01-2022 / 22:00 21
P.V. de Koerier te Utrecht 13-01-2022 / 20:00 27-01-2022 / 22:00 26
P.V. de Streekvliegers, Staphorst 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 21:00 57
P.H.V. De Orion, Leeuwarden 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 21:30 28
P.V. de Reisduif, Den Hoorn 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 22:30 22
P.V. de Vredesduif Noordwolde (Fr.) 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 22:00 47
P.V. t Harde 15-01-2022 / 20:00 29-01-2022 / 22:00 22
P.V. de Ollewitte, Winschoten 15-01-2022 / 20:00 29-01-2022 / 22:00 23
P.V. Steeds Sneller, Ee 15-01-2022 / 20:00 29-01-2022 / 21:30 24
P.V. de Vriendschap, Leidschendam 16-01-2022 / 20:00 30-01-2022 / 22:30 28
P.V. Gevleugelde Vrienden, Poeldijk 16-01-2022 / 20:00 30-01-2022 / 22:00 26
Rayon De Driesprong, Zwaagwesteinde e.o. 16-01-2022 / 20:00 30-01-2022 / 21:30 21
CC4 Hart van Twente Afdeling 9 19-01-2022 / 20:00 02-02-2022 / 22:00 12
SFG (SUPER FONDCLUB GOU) 20-01-2022 / 20:00 03-02-2022 / 22:00 52
P.V. de Postduif, Giesbeek 22-01-2022 / 20:00 05-02-2022 / 21:30 22
P.V. de Zwaluw, Elspeet 22-01-2022 / 20:00 05-02-2022 / 22:00 21
P.V. de Eenhoorn, Hoorn 24-01-2022 / 20:00 06-02-2022 / 20:00  
P.V. Ons Genoegen, Landsmeer 29-01-2022 / 20:00 12-02-2022 / 22:00


Verkopen via GPS Auctions
 • Bonnenverkoop P.V. Zaanstreek-Noord, Wormerveer, loopt af 21 januari 20.00 uur

Verkopen via Toppigeons Verkopen via Doevepeet
 • PV De Uiver, Mookhoek, loopt af op 21 januari
 • PV Barendrecht, verkoop start online 28 januari en loopt tot en met 11 februari; zaalverkoop op 12 februari 2022.
 

Overig

 • PV De Lelybode, Lelystad, verkoop loopt af op 5 februari 20.00 uur

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen van verenigingen of afdelingen en verkopen voor het goede doel die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen. Particuliere verkopen of veilingen kunnen worden opgenomen tegen een speciaal advertentietarief. Neem contact op met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 19 januari 2022

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • ZLU Sterrenshow, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
 
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

15 februari 22
Nieuwsbrief Februari 2022Paratyfus    Opnieuw Paratyfus De laatste weken worden we niet alleen in de kliniek geconfronteerd met gevallen van paratyfus, ook via het internet bereiken ons veel vragen...

Columnist in Spotlight

rc16 1
18 mei 22
Hier ziet u CASIUS  , een mijner topduiven....
RC6 5
07 mei 22
Moest ik dit duivendagboek een titel willen...
rc14 1
16 maart 22
Ge moogt zeggen dat ik een vuile stoefer ben...
RC31 1
03 februari 22
Ongeveer twee jaar geleden werd kunstenares...
RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new Promo185x75new NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40