Roger Casier

Voorwoord bestuur


"April doet wat ie wil", een bekende weerspreuk die in 2019 zeker waar is. Een paasweekend met zomerse temperaturen, hagel en natte sneeuw eerder in april en het verwachting voor dit weekend is ook zeer wisselvallig. Lastig voor onze sport en zeker ook jammer voor de festiviteiten die in het land georganiseerd worden rondom Koningsdag. Veranderen kunnen we het weer niet, er mee om gaan en anticiperen, dat zeker wel. Dus een trui aan, een regenjas of paraplu mee en u zult zien, het wordt een mooi weekend. Naast de duiven ga ook ik dit weekend zeker met mijn gezin genieten van Koningsdag, om volgende week weer flink aan de slag te gaan voor de sport. Ik wens u en de duiven een mooi weekend.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 

NPO BESTUUR
GPS2021: nieuwe fase aangebroken


Dinsdag 23 april hebben we als bestuur in een strategische sessie gekeken naar de impact, verwachtingen en benodigde stappen in de nieuwe fase van GPS2021 die is aangebroken. Tot op heden hebben we gewerkt aan het uitwerken van het kader en een stevig fundament. Nu is het tijd om daadwerkelijk te gaan bouwen.

De stip op de horizon (het doel van GPS2021) is en blijft onveranderd. Manieren om dit doel te bereiken zijn er velen. En dat maakt ook dat uitkomsten en effecten niet vooraf helemaal duidelijk zijn. Dit is dan ook de reden dat er gekozen wordt om pilots te starten. Een pilot (proefproject) biedt ruimte en mogelijkheden om zaken te testen, bij te sturen en ervaringen op te doen. Dit alles met het doel om het beste resultaat voor de liefhebbers te realiseren. Een prachtig huis voor iedereen, want als duivensportbond is het algemeen belang altijd het uitgangspunt.

Deze nieuwe fase vraagt ook een andere manier van communiceren. En dat gaat u allen merken. We zullen op meer momenten communiceren over pilots, voortgang en ideeën. Ook al betekent dat daarmee niet altijd alle informatie beschikbaar is. We gaan u ook informeren over de achtergronden van de pilots en de te verwachten resultaten.We hopen daarmee onduidelijkheden weg te nemen en onrust te voorkomen. Daarbij hopen we dat u contact met ons opneemt wanneer u vragen heeft of ontwikkelingen niet begrijpt. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige sport.

Komende twee weken zorgen we ook dat de website GPS2021 wordt geactualiseerd.
Voortgang GPS2021
 

WEDSTRIJDEN
Actuele vluchtdata en -tijden
 

Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 
 
Klik hier voor actuele vluchtdata en -tijden
 

WEDSTRIJDEN
De impact van lage temperaturen 


Is het verantwoord om wedvluchten te organiseren bij lage temperaturen? Die vraag werd afgelopen weken regelmatig gesteld naar aanleiding van de geplande vluchten op zaterdag 13 april jl. Voorafgaand aan de vluchten was er nog geen onderzoeksinformatie beschikbaar die we konden gebruiken om de vraag verantwoord of niet te beantwoorden. Wel hebben we deze periode benut om onderzoeksinformatie te vergaren, om zo een antwoord te kunnen geven.Conclusie recent onderzoek
Uit de uitslagen van zaterdag 13 april blijkt dat de concoursen prima zijn verlopen. Uit deze vluchtdag kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat bij dergelijke korte afstanden (circa 110 tot 180 km) het lossen van nog niet ingevlogen oude duiven bij 5-7 graden Celsius en zelfs enkele sneeuwbuien niet tot een verstoord vluchtverloop leidt. Het gaat hier overigens wel om maar één vluchtdag.Meer onderzoek nodig
Als er in de toekomst vaker dergelijke koude vluchtdagen plaatsvinden, verrichten we wederom onderzoek, zodat we de voorlopige conclusie kunnen bevestigen. Het volledige rapport is beschikbaar via de website van de NPO en via de button onder aan dit artikel. 
Rapport WOWD: terugblik (on)verantwoorde wedvluchten bij kou
 
 
 

Online overschrijven


We merken dat het gebruik van mijn.duivensportbond.nl en het online overschrijven van duiven nog vragen oproept. Esther Bultman laat in onderstaande filmpjes zien hoe eenvoudig het online overschrijven van duiven is.

Eenvoudig duiven overschrijven naar een andere liefhebber.

Wilt u uw duif overschrijven naar iemand anders? Dat kan tegenwoordig makkelijk en snel via mijn.duivensportbond.nl . Ontvangt u graag nog wat extra uitleg over online overschrijven? Bekijk dan hier het instructiefilmpje. 

Eenvoudig duiven overschrijven van een liefhebber naar u.

Heeft u een duif gekregen of gekocht? Ook dan is het mogelijk om makkelijk en snel over te schrijven via mijn.duivensportbond.nl . Ontvangt u graag nog wat extra uitleg over online overschrijven? Bekijk dan hier het instructiefilmpje. 

 

JEUGD
Hokbezoek Jochem Blonk aan Combinatie Elkhuizen

Mijn naam is Jochem Blonk en ik ben 14 jaar oud. Ik ben zelfstandig spelend jeugdlid bij PV “De Reisduif” te Sommelsdijk (afdeling 5), waar 16 actief vliegende spelers zijn. Op de Nationale Dagen in Nieuwegein (december 2018) heb ik een hokbezoek gewonnen bij Combinatie Elkhuizen.

Eerst nog wat over mij zelf. Ik ben 4 jaar geleden begonnen met wat jonge duiven op de natour. Twee jaar geleden heb ik aan het programmaspel meegedaan en met de jongen gevlogen. Vorig jaar heb ik een stuk serieuzer met mijn (overgewende) duiven en (gekregen) jongen gespeeld. Binnen het kampioenschap Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden was ik voor de jeugd Onaangewezen: 2e Vitesse, 5e Midfond en 2e Jong. Aangewezen: 2e Vitesse, 8e midfond en 2e Jong. Met de oude duiven heb ik één keer op 5 mei vanuit Pontoise een 10e teletekst gevlogen. Ik had zin in het hokbezoek om weer nieuwe ideeën op te doen.

Op zaterdag 2 februari 2019 zijn we naar Alblasserdam gegaan. Op een mooie locatie zagen wij het grote hok staan. Na een hartelijk ontvangst door Wim en Esmaralda hebben we onder het genot van een lekkere bak koffie kennis gemaakt. We hebben aan elkaar verteld hoe we met de duivensport begonnen zijn. Wim en Esmaralda zijn begonnen op een andere locatie en uiteindelijk vlakbij het ouderlijk huis gaan wonen, waar de duiven gehouden worden. Ik vertelde dat ik met de doffers op weduwschap speel. Zij raadden mij aan om met de duivinnen te gaan vliegen. Deze komen constanter en over het algemeen beter binnen dan doffers. Na een poosje zijn we naar het hok gelopen om dat te bezichtigen.

Over verschillende afdelingen worden gehouden:
• 38 oude duiven - totaal weduwschap
• 15 doffers en 23 duivinnen
• 17 koppels gekoppeld tijdens hokbezoek
• 4 ronden kweken

Er word 2 tot 3 jaar gevlogen met de duiven. Dan gaan de beste naar het kweekhok en de overige gaan weg. De kwekers worden zo ook met regelmaat vervangen. We hebben veel duiven vast mogen houden tijdens het hokbezoek. 

Het allerleukste was dat ik het aanbod kreeg om jongen uit te zoeken (uit de 4e ronde of zomerjongen).

Combinatie Elkhuizen en NPO, hartelijk dank voor het hokbezoek!

Jochem Blonk
 

 
 

NPO BESTUUR
Verslagen FCI maart 2019


Onlangs hebben we u via Op (de) Hoogte al geïnformeerd over de FCI vergadering van maart jongstleden. Inmiddels zijn ook alle definitieve verslagen beschikbaar. Op onze website hebben we een aparte pagina ingericht waar u alle informatie met betrekking tot de FCI kunt terugvinden.
Verslagen FCI maart 2019
 

NPO BESTUUR
Afspraken met Het Spoor mbt GPS2021 info


Afbeeldingsresultaat voor het spoor der kampioenenOm alle liefhebbers goed te informeren over de ontwikkelingen binnen GPS2021 gaan we vaker communiceren via onze eigen media (website, Facebook, Op (de) Hoogte). Daarnaast gaan we in samenwerking met Gerrit Knol van Het Spoor Kampioenen ook in Het Spoor regelmatig aandacht besteden aan GPS2021, de pilots en vorderingen. Komende weken gaan we bekijken hoe we een en ander gaan organiseren, welke frequentie en thema's aan bod komen.

Doel is zoveel mogelijk liefhebbers bereiken en uitleggen wat er leeft, wat er speelt, wat de insteek en meerwaarde van pilots zijn en hoe we zorgen dat het collectieve belang van de duivenmelkers behartigd wordt.
 

NPO BESTUUR
Update Hoklijsten


Een essentieel onderdeel om deel te nemen aan het vliegprogramma zijn de hoklijsten. Zonder gecontroleerde hoklijsten is deelname aan wedstrijden onmogelijk. Liefhebbers vullen de hoklijst in en leveren die in bij zijn/haar vereniging. Het bestuur van de vereniging controleert de hoklijst aan de hand van de eigendomsbewijzen en de entlijst. De gecontroleerde hoklijsten worden door de vereniging aangeleverd bij de Afdeling.


Stand van zaken
Het was een behoorlijke klus, met het volgende resultaat:
 • Alles digitaal aangeleverd:
  • Afdeling 1, 25 verenigingen, 577 hoklijsten
  • Afdeling 3, 43 verenigingen, 1007 hoklijsten
  • Afdeling 4, 62 verenigingen, 1096 hoklijsten
  • Afdeling 5, 84 verenigingen, 1604 hoklijsten
  • Afdeling 7, 48 verenigingen, 777 hoklijsten
  • Afdeling 8, 70 verenigingen, 1419 hoklijsten
  • Afdeling 9, 75 verenigingen, 1244 hoklijsten
  • Afdeling 10, 54 verenigingen, 1105 hoklijsten
 • Wel aangeleverd, (nog) niet digitaal:
  • Afdeling 2, 47 verenigingen, 1034 hoklijsten
  • Afdeling 6, 39 verenigingen, 727 hoklijsten
 • Nog niet compleet:
  • Afdeling 11, 55 verenigingen, 890 hoklijsten, 6 verenigingen ontbreken
Daar waar nog niet alles conform de afspraken (digitaal) is aangeleverd, zijn we in gesprek om te zorgen dat een en ander alsnog zo snel mogelijk digitaal, gebundeld wordt aangeleverd.

We danken iedereen voor zijn/haar bijdrage en inzet om alles op tijd gereed te krijgen. Het proces wordt komende weken geëvalueerd en de werkafspraken worden aangescherpt en aangepast, zodat we volgend jaar optimaal kunnen profiteren van de automatisering en digitalisering.
 

WEDSTRIJDEN
Nieuwe losplaats in Frankrijk: Étreounge


Frankrijk heeft een nieuwe losplaats.

Deze plek is toegankelijk voor de oostelijk gelegen afdelingen en geschikt voor ongeveer 8 auto’s.

De afstand is ongeveer 30 kilometer verder dan Quiévrain en de coördinaten zijn: latitude 50.04.10.0 en longitude 03.55.39.0.

Afdelingen die van deze losplaats gebruik willen maken, kunnen zich melden bij het NPO Bureau.
 
 
 
 

NPO BESTUUR

Actie- en besluitenlijst bestuursvergadering 15 april

 

Via onderstaande button kunt u de actie- en besluitenlijst van de vergadering van het NPO Bestuur van 15 april jongstleden raadplegen. 
 
Actie- en besluitenlijst Bestuursvergadering 15 april 2019
 

ACTUELE LOSSINGSINFO VIA APP
 

Vanaf dit vliegseizoen is het mogelijk om via Telegram actuele lossingsinformatie te ontvangen. U krijgt pushmeldingen bij veranderingen. Zo wordt het makkelijker om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en eventuele veranderingen. Lossingsinformatie blijft ook via de website toegankelijk. Telegram is een extra optie.

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

 

28 april: Duivenmarkt PV De Reisduif (Waspik)

Onze vereniging PV De Reisduif te Waspik organiseert op 28 april een duiven markt. Op deze markt zal een van de beste liefhebbers van Brabant 2000 t.w. Gert Jan de Hoogh uit Oosterhout een 25-tal jonge duiven in de verkoop brengen. Verder zal op de markt aanwezig zijn Ten Berghe Duivenvoeders uit SprangCapelle . Uiteraard staat een gezellig samenzijn voorop. De markt is open vanaf 11.00 uur.

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.
Klik hier voor het overzicht van activiteiten in het land
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 25 april

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

GPS2021 PILOT

Nieuwsbrief Zeeland

Ook via ODH houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in Zeeland. Klik hier voor de meest actuele versie van de Nieuwsbrief van afdeling Zeeland met betrekking tot GPS2021.
Nieuwsbrief Zeeland - pilot GPS2021
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 december 19
Handige Tips Nu er de laatste tijd zo veel te doen is over de diverse virussen die onze duiven belagen, zouden we haast de ‘eenvoudige ziekten’ van de duiven vergeten. Toch moeten we ook aandacht...

Columnist in Spotlight

22 januari 20
                                      Gezellig op net uitgekomen jongen Op naam zetten Door...
15 januari 20
Jonge duivenhok weer schoon Brief De vorige week...
08 januari 20
Kweekdoffer op de eieren   Branden Na weer veel...
01 januari 20
U allen een gezond en sportief 2020 toegewenst Het jaar...
25 december 19
  U allen Prettige Kerstdagen 2019 Kerst Deze week...
11 december 19
  Het mooie dorpje Zonder Eigen Voer Ben voorbije...
04 december 19
   Ad de JONG  - HEUKELUM Ondanks de kou in de zon...
20 november 19
         2000-2007554 1e asduif overnacht afd.7 2005...
13 november 19
 Golden 10 verkoop in Asten  In het weekend van 2...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 januari 20
Bij deze de 2e serie van 36 prijswinnaars van de vierde vlucht van de 2019 editie.   De...
29 december 19
In deze Riviera hal van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp werd jaren aan één de...
23 december 19
Breaking News. Vooraankondiging Totale verkoop Jan Schreurs Nieuw Vennep Één van de...
Kenny De Tobel en Roger van Doorslaer, respectievelijk het jongste en oudste lid van Union Opdorp. “De duivensport is de schoonste die er bestaat”, menen ze.
20 december 19
“Het koeren van een duif, dat is het mooiste geluid op aarde” Geert De Rycke Kenny De...
17 december 19
Hieronder ziet u de foto,s van de feestavond 2019 Klik hier voor...
16 december 19
Dit zal plaatsvinden op 3 en 4 januari 2020:3januari vanaf 19.30 uur (​aanleveren van...
04 december 19
Zo kan je dus ook vertellen GPS 2021 en de trein van de het NPO Bestuur, “We zijn...
28 november 19
Gisteravond was de feestavond van het samenspel tussen PV de Snelpost Ermelo en PV de...
26 november 19
Wie heeft niet eens de wens om een tijdje op een onbewoond eiland te zitten? Ver van...
26 november 19
Stand van zaken GPS2021 Automatisering Zoals in de kop vermeld gaat het in dit verhaal...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40