Voorwoord bestuur


Ik kijk persoonlijk terug op een mooie week voor de duivensport. Er worden mooie stappen gezet, ik heb mijn eerste dagen bij de FCI als voorzitter van de dopingcommissie achter de rug en het land is volop in beweging ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Veel gedaan en nog meer te doen, dat blijkt ook uit deze Op (de) Hoogte. Deze editie staat boordevol nieuws, achtergronden en er is aandacht voor de vrijwilligers in de sport. Directe aandacht en waardering voor hen die afscheid nemen of onderscheiden worden én indirect blijkt hieruit ook de waardering van alle vrijwilligers. Zoals Raymond Niks het mooi verwoord 'aandacht voor de witte raven binnen de sport', want zonder vrijwilligers en hun tomeloze inzet is onze sport nergens. Hulde aan de vrijwilligers dus, hulde aan u die zich inzet. Wij hopen dat we nog vele jaren samen mogen optrekken.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 

NPO BESTUUR
Ledenraad 9 maart: 19 voorstellen behandeld
 

Tijdens de Ledenraad van zaterdag 9 maart zijn maar liefst 19 voorstellen, pre-adviezen, amendementen en aangepaste pre-adviezen besproken en ter stemming gebracht. De voorstellen zijn uitgebreid besproken. Dit had een lange vergadering tot gevolg echter dit was onvermijdelijk. Zorgvuldigheid, de kans om voor- en tegenstanders aan het woord te laten en te zorgen dat context, impact en gevolgen duidelijk zijn, zijn belangrijk. Wekelijks informeren we u via ODH over de beschikbaarheid van de documenten. Het resultaat
Zoals gezegd: 19 voorstellen, waarvan er 5 zijn afgewezen en 14 zijn bekrachtigd.

Op de website vindt u een overzichtsdocument per voorstel. De voorstellen die geel gemarkeerd zijn in bovenstaand overzicht, daarvan is de uitwerking, inclusief link naar achterliggende stukken beschikbaar. De overige documenten volgen.

 
 
Deze week is via GPS Auctions de NPO Bonnenverkoop van start gegaan. De veiling loopt tot en met 30 maart aanstaande. 
Bekijk de bonnen van de NPO Bonnenverkoop
 
 

NPO BESTUUR
Gecontroleerde hoklijsten vóór 1 april bij Afdelingen
 

Het vluchtseizoen staat voor de deur. Een essentieel onderdeel om deel te nemen aan het vliegprogramma zijn de hoklijsten. Zonder gecontroleerde hoklijsten is deelname aan wedstrijden onmogelijk.
 
Om mee te spelen vult iedere liefhebber de hoklijst in en levert die in bij zijn/haar verenigingsbestuur. Dat bestuur controleert de hoklijst aan de hand van de eigendomsbewijzen en de entlijst. De gecontroleerde hoklijsten worden door de vereniging uiterlijk 1 april aangeleverd bij de Afdeling.

Zaterdag 16 maart zijn alle verenigingssecretarissen en leden- en ringenadministrateurs nogmaals via een speciale NPO Update geïnformeerd over het proces, de regels en afspraken én de deadline. Help als liefhebber mee en zorg dat uw hoklijsten tijdig op de juiste plaats zijn, zodat de vereniging de gelegenheid heeft om de hoklijsten te controleren en vóór 1 april alles aan te leveren bij de Afdeling.

Klik hier voor de NPO Update 'hoklijsten'.
 
 


Afdeling 1 - Zeeland '96 zet stappen om moderne duivensport te realiseren
 


Op 21 maart is op tijdens de voorjaarsvergadering van Afdeling 1 - Zeeland '96 het Basisdocument 'Een dijk van een duivensport' unaniem aangenomen.

Dit basisdocument is een uitwerking vanuit GPS2021 en geeft handvatten om ook voor de komende jaren de moderne duivensport in te gaan vullen.

Klik hier om het complete basisdocument in te zien.

 
 
 

NPO BUREAU
Goed nieuws: alle bestelde ringen Ladies League op naam eigenaresse

Alle tot nu toe bestelde ringen van de Ladies League - maar liefst 11.926 stuks staan inmiddels op naam van de eigenaresses.
 
 

NPO BESTUUR
Bronzen NPO-speld voor Gé van der Ploeg

door Kees van den Bos

Groot was de verbazing bij Gé van der Ploeg toen hij tijdens de algemene ledenvergadering van fondclub De Glazenstad de Bronzenspel van verdienste van de NPO kreeg opgespeld. Tijdens de aan deze vergadering voorafgaande bestuursvergadering had Gé aangegeven dat hij zich niet meer beschikbaar stelde voor herverkiezing als secretaris. Gé heeft zich veertien jaar lang ingezet voor de fondclub in diverse functies zelfs enkele jaren de dubbelfunctie penningmeester en secretaris. Voor het bestuur was dit een reden om hem voor te dragen bij de NPO voor een speld van verdienste.

Door de NPO werd de Bronzen speld toegekend en deze werd inclusief oorkonde aan de voorzitter toegezonden. Aan het eind van de vergadering sprak de voorzitter Aad van Bergen Heenegouwen de scheidende secretaris toe en bedankte hem, namens alle leden, voor zijn inzet al die jaren waarbij hij memoreerde dat Gé altijd zeer secuur te werk ging en dat enkele jaren zelfs in een dubbelfunctie. Daarnaast wees hij op de organisatie van de geweldige kampioenenmiddagen die hij altijd tot in de puntjes verzorgde.

Hierna overhandigde hij de oorkonde behorende bij de Speld van verdienste waarna hij Tanja Zwaan uitnodigde om de Speld bij Gé op te spelden, waaraan zij onder een geweldig applaus voldeed.

 
 

Bedankt! Herman & Geertje
WITTE RAVEN IN DE SPORT

door Raymond Niks 

Ik ben secretaris van vereniging PV Ons Genoegen Westerhaar, een bloeiende (jonge) vereniging waarbij de onderlinge concurrentie groot is maar waar gezelligheid en plezier dat we beleven door de duivensport het allerbelangrijkste is. Graag wil ik het volgende met alle liefhebbers delen:

Witte raven in de sport
Als we het over witte raven in de duivensport hebben dan bedoelen we meestal een superduif zoals “de Harry”, “miss Gijsje” etc, maar onze leden Herman en Geertje Bakhuis vallen hier zeker ook onder. Ik zal proberen uit te leggen wie Herman en Geertje zijn.

Herman (72) en Geertje (69) zijn al meer dan 50 jaar gelukkig getrouwd en ook al meer dan 40 jaar lid van onze vereniging PV Ons Genoegen te Westerhaar. Herman is al 40 jaar onze barkeeper en hij betekent veel meer voor onze vereniging. Samen met Geertje regelt hij de inkoop van allerlei zaken voor onze vereniging, verzorgen ze de feestavonden, dragen ze er samen zorg voor dat het verenigingsgebouw elke week wordt schoongemaakt enz. Kortom en onmisbare spil voor onze vereniging; witte raven die elke vereniging ongetwijfeld heeft en toch voelen die van ons extra bijzonder!

Herman en Geertje: dank jullie wel!
Helaas komt aan alles een einde… Vanwege gezondheidsproblemen hebben Herman en Geertje aangegeven een stapje terug te doen. Twee weken geleden hebben we een feestavond gehad van onze vereniging en daar hebben we Herman en Geertje in het zonnetje gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet.
 
Onze duivensport kan echter niet bestaan zonder mensen zoals Herman en Geertje en daarom vragen we onder andere via ODH extra waardering voor Herman en Geertje én voor de vele vrijwilligers en hun inzet en bezieling in de duivensport. Want zonder witte raven en bevlogen vrijwilligers kan de sport niet bestaan.
 
 
 
 

NPO BESTUUR
Stappenplan vernieuwing reglementen
 

Tijdens de Ledenraad van 9 maart jongstleden is aangekondigd dat het proces om de reglementen te vernieuwen van start gaat. Afgelopen zaterdag hebben alle afgevaardigden, reserve afgevaardigden, afdelingssecretarissen, secretarissen van secties en platformen een speciale NPO Update ontvangen met daarin uitleg over het proces aan de hand van het stappenplan. Daarbij ook de oproep om geschikte kandidaten voor de klankbordgroep door te geven, zodat we daadwerkelijk van start kunnen gaan. 

Het proces
Het stappenplan ziet er als volgt uit:
  Actie Termijn
Stap 1
 
 
Formeren van een klankbordgroep.
Met hierin bij voorkeur mensen met goede kennis van de duivensport en/of affiniteit met reglementen.
Eind maart 2019
Stap 2 Startbijeenkomst organiseren.
 • Tijdens de startbijeenkomst wordt een inventarisatie van de reglementen gemaakt.
 • Eerste check van de eventueel te wijzigen bepalingen in de statuten.
 • Bepalen welke reglementen in welke volgordelijkheid aangepast moeten worden.
 • Wordt bepaald welke subgroepen eventueel geformeerd moeten worden. Bijvoorbeeld een groep die zorgt voor aanpassing van de dispensatieregels, huishoudelijk reglement etc.
 
 • Mijlpaal: weten in welke volgorde welke reglementen worden aangepast.
 
Tweede helft april 2019
Stap 3 Formeren van subgroepen op deelterreinen (dispensatieregels, huishoudelijk reglement etc.).
 
 • Opdrachtformulering:
  Opdracht bij deze stap is het inventariseren van noodzakelijke en gewenste wijzigingen.
 
Eind april / begin mei 2019
Stap 4 Overdracht en ophalen van gewenste wijzigingen om e.e.a. aan te passen in de reglementen, met toelichting.
 
 • Verzameling wijzigingsvoorstellen
 
 
 
 
Mei 2019
Stap 5 Opstellen (vernieuwde) reglementen en/of verwerken van de wijzigingen in bestaande reglementen.
 
 • Opleveren van conceptreglementen
 
Juni 2019
Stap 6 Tussentijdse reactie klankbordgroep, wijzigingsronde.
 
 • Verwerken wijzigingen
 
Juli 2019
Stap 7 Opleveren conceptreglementen en nogmaals langs klankbordgroep.
 
 • Conceptreglementen gereed
Augustus 2019
Stap 8 Leden meenemen in het proces, inspraak conceptreglementen.


NB: de wijze waarop in overleg met de Ledenraad.
 
 • draagvlak
Na vliegseizoen 2019
Stap 9 Aanpassingen doorvoeren.
 
 • oplevering reglementen
Oktober 2019
Stap 10 Vaststellen reglementen.
 
23 november 2019
Stap 11 Implementatie reglementen. Na goedkeuring Ledenraad
 

Gezocht: kandidaten voor klankbordgroep
Het aanpassen van de reglementen gaan we doen aan de hand van een stappenplan én samen met een klankbordgroep. Leden van de klankbordgroep hebben goede kennis van de duivensport én hebben affinniteit met reglementen.

Bent u of kent u een geschikte kandidaat? Laat het ons voor 31 maart 2019 weten door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. 'klankbordgroep aanpassing reglementen'.
 
 
 

IN HET NIEUWS
 

Afgelopen week was er volop aandacht voor de verkoop van duif Armando. Op een veilig bracht deze topper maar liefst ruim 1,2 miljoen euro op. Reden voor vele radio- en tv programma's, kranten en nieuws-websites om aandacht te besteden aan deze verkoop. Op www.duivensportbond.nl een overzicht van een aantal van de items.

 

NPO BUREAU
Verwisseling eigendomsbewijzen: uw hulp nodig
 

Tijdens de Nationale Dagen in december heeft bij het overschrijven van duiven een verwisseling plaatsgevonden. Hierdoor zijn de volgende ringnummers op naam van de verkeerde liefhebber gekomen.

Wie o wie is eigenaar van volgende ringnummers?
 • 2018 | 1457251
 • 2018 | 1457250
 • 2018 | 1457258
 • 2018 | 1457259
Bent u eigenaar van bovenstaande ringnummers? Neem dan z.s.m. contact met ons op, zodat we de ringen op de juiste naam kunnen schrijven. Om te zorgen dat de ringnummers op naam van de rechtmatige eigenaar komen te staan, vragen we u als eigenaar om ook de andere nummer door te geven wanneer u contact met ons opneemt.
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Deze week vragen wij u aandacht voor de bonnenverkoop van GCC Groningen.

Heeft u activiteiten die u bekend wil maken onder liefhebbers? Geef ze aan ons door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeldingen op de website en in ODH zijn zonder kosten.
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 21 maart 2019

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.