Nieuws

zaterdag 02 februari 2019

Jos Martens in Stein wint met “Helios” Perpignan ZLU zowel in Limburg Totaal, Nationaal als Internationaal

Stein. De laatste wedvlucht van het ZLU-programma werd een vlucht waar de duiven weer moesten afzien. Er heerste over de gehele vlieglijn al dagen tropische omstandigheden. Weliswaar waren er over de breedte van west naar oost over de vluchtlijn verschillen te zien doch het zou een loodzware vlucht voor de thuiskomende duiven blijven. De wind blies uit het noorden, in het begin zwak maar gaandeweg de vluchtlijn werd de noordenwind matig van sterkte. Men mag gerust zeggen dat de omstandigheden extreem waren. Op vrijdag 3 augustus werd er onder een blauwe hemel, om 7 uur het startsein gegeven en konden de 12.353 internationaal ingetekende duiven de moeizame tocht huiswaarts beginnen. In Nederland werden 3.777 ingemand. Limburgse liefhebbers hadden er 593 ingezet.

Gezien de extreme omstandigheden zou het zelfs voor de kortste afstanden in Frankrijk (op 725 km) wel eens kunnen zijn dat er diezelfde avond geen duif door zou komen. Helaas bleef de meldlijst op de site van Pipa maagdelijk blank en zou er overal gewacht moeten worden tot de volgende ochtend.

De verlossende melding verscheen zaterdag morgen. Om 7.34 uur werd er in Pouilly sur Serre (in de buurt van Laon) een duif geklokt. Hier had de Franse melker Eric Vancker een duif thuis op 788 km aan een snelheid van 760 m/min. (iets meer dan 45 km per uur). Dit gaf al aan hoe de verdere verwachtte aankomsten zouden kunnen gaan verlopen en zeker als de afstanden groter zouden worden. 

Later waren er één Franse en drie Belgische duiven nog sneller. Hoe zou het in Nederland gaan verlopen en hoe laat zo hier de eerste melding op de lijst komen te staan.

Jos Martens, wonende in de Zuid-Limburgse gemeente Stein, had 10 uitgeselecteerde doffers mee op deze Perpignan en om 9.45 uur meldde de bovenste van de poulebrief zich aan. Jos was net even naar binnen en heeft de aankomst helaas moeten missen. Echtgenote Jacqueline en de twee toeschouwers, Pie Coumans uit Stein en Tony Bollen uit het Belgische Maasmechelen, mochten de aankomst wel beleven. De afstand tot de hokken in Stein was 953 km en dit zou een snelheid betekenen van 831 m/min. Hoger dan de tot dan toe gemelde duiven in Frankrijk en België. Gejuicht kon er nog niet worden want op de verste afstanden zat ook menig topliefhebber te wachten op zijn eerste aankomst. Toen er later op de ZLU meldlijst enkele meldingen verschenen op de verdere afstanden, kon er geen de snelheid van de duif van Jos Martens overtreffen. Een derde internationale zege werd een heugelijk feit. Perpignan kon in gouden letters bijgeschreven worden op de rijke erelijst van Jos en Jacqueline Martens.

Van de 10 gezette duiven klokte Jos er 8 in de prijzen en nationaal zouden dit de prijzen 1-73-114-156-227-244-487 en 599 zijn tegen 3.777 duiven. Internationaal de 1e (verdere uitslag nog niet bekend)


 

“Helios”   
Deze kleine donkere krachtpatser kreeg de naam “Helios” (zonnegod der Grieken) na zijn nationale en internationale overwinning. Als jaarling vloog hij op Agen ZLU-jaarlingen internationaal de prijs 2925 tegen 13.189 duiven. Nationaal miste hij de aansluiting. Daarna vloog hij nog de twee morgenlossingen van de Afdeling t.w. Bergerac en Cahors en won resp. de 410e (1.986 d) - 652e Euregionaal (3.374 d) en de 417e (1.739 d) prijs. Dit jaar ontkende hij met de 347e Limoges (2712 d), 38e Nat Pau (3551 d), 21e St. Vincent ZLU (2.570 d) en nu de 1e Nat. en Intern. Perpignan (3.777d resp. 12.353 d)

Wie heeft een betere en wellicht is hij een kandidaat voor de titel “Beste ZLU Duif 2018” in de competitie WHZB/Tbotb.

Zijn vader is “Hyperion” en een puike fondvlieger met o.a. een 9e Prov. Bordeaux. Zoon van de stamkweker “Der Sjef”

Moeder is “Dolly” een dochter van “Irunha” (1e Nat. en 4e Intern. Irun in 2007) van Theo Daalmans uit Elsloo in samenkweek met “Sacha”. Voor verdere afstamming zie de stamkaart.In acht jaar 3 internationale zeges.

Met deze nieuwe magistrale overwinning op Perpignan bezorgt “Helios” de derde internationale zege voor Jos en Jacqueline Martens in een tijdbestek van 8 jaar. In 2010 was het hun “Tarbes” die op Tarbes ZLU de internationale zege thuisbracht. In 2015 was het hun “André” welke internationaal Marseille zou winnen. “André” werd dat jaar tevens 2e beste ZLU-duif in de competitie WHzB/Tbotb.

Een bijzonderheid bij deze drie internationale overwinnaars is, dat bij allen één of meerder keren de familie van de stamdoffer “Sjef” van 2004 in hun afstamming terug te vinden is

Zo is de “Tarbes” een zoon van “Sjef” 

“André” werd gekweekt uit een volle zus van de "Tarbes" (1e Intern. Tarbes) en dus een dochter van “Sjef”

“Helios” werd gekweekt uit “Hyperion” een zoon van “Sjef”, terwijl de moeder via grootmoeder “Sacha” (zus van de “Tarbes”) weer een kleindochter is van “Sjef”.

Een passie voor de Fond

Onze 64-jarige gastheer Jos, ging als broekie op de fiets steeds naar zijn oom Pie in Beek om bezig te zijn met de duiven en voor oom Pie allerlei klusjes op te knappen op en rond het duivenhok. Vader Sjef, die ook duivenmelker was geweest, zag deze interesse voor duiven van zijn zoon en besloot om voor hem op het ouderlijke huis in Catsop, een hokje te bouwen en samen weer met duiven te gaan vliegen. Toen het vrouwelijk schoon bij Jos in het vizier kwam ebde de interesse voor duiven enige tijd weg, doch werd weer aangewakkerd doordat schoonvader Driessen (Stein) een rood opvangertje had zitten. Ook zwager Jan Driessen kreeg heirdoor interesse en samen hebben ze nog een 5-tal jaren in combinatie gevlogen op het ouderlijke erf van Jan in Stein.
In 1982/83 werd de huidige woning aan de Vaarstraat in Stein gekocht en na de nodige verbouwingen verscheen er op zolder ook een verblijf voor duiven. Doch niet voor lange tijd want de kleppen staken aan de straatkant van het huis en aan de overkant van de straat op duiven passen als ze thuiskwamen was nou ook niet het ‘je van het’. Zo werden er in de loop van enkele jaren een aantal hokken in de tuin geplaatst.

Zijn huidige accommodatie bestaat uit een groot hok met vier afdelingen. Drie ervan zijn bezet door 30 koppels oude duiven en rechts van de ingang een afdeling voor 20 koppels jaarlingen. Naast dit hok en iets terug gelegen een hok eveneens voor 20 koppels jaarlingen. Rechts daarnaast een hok met ren voor ca. 60 vroege en 35 late jonge duiven. Daarnaast weer een hokje voor 12 koppels oude duiven en op de zolder van de garage een hok voor 8 koppels oude duiven. Verder nog een onderkomen voor 12 kweekkoppels en ren voor de weduwduivinnen. Geen van alle hokken is eigenlijk gelijk, doch op alle hokken werd er al goed gepresteerd.
Jos vliegt op deze hokken met 50 oude weduwnaars en met 40 jaarling weduwnaars.

Al met al een ruim bestand duiven, doch hij wordt in de verzorging dan ook bijgestaan door zijn echtgenote Jacqueline, die van huis uit al vertrouwd was in de omgang met de duiven.

In den beginne vloog Jos uitsluitend mee op de programmavluchten en jaren stond hij aan de top van het samenspel Maaskant. Zo was hij in 1990 nog generaal kampioen. Doch de fond bekoorde hem steeds meer en toen hij in 1992 vroeg vloog op Bordeaux ZLU was het hek van de dam. Hij zou zich gaan toeleggen op het grote werk. Voor de aanschaf van de eerste fondduiven hoefde hij niet ver te reizen.

Bij plaatsgenoot Thjeu Cox haalde hij diverse duiven en vooral uit de lijn van diens “Marseille” (4e Nat. in ’97 en soort Schouteren- Vanbruaene-Smeets) slaagde Jos.

In 199 bracht Jos een bezoek aan de Barcelona specialisten, de Gebroeders André en Piet Kuijpers uit Neer en er kwamen enkele koppels eitjes en later jonge duiven mee naar Stein. Jos slaagde er geweldig mee en vooral deze uit de lijn van o.a. “Het Zwartje” (2e Intern. Barcelona), “Beatrix duivin” (1e Nat. St. Vincent) en “Pau duivin”. Heden ten dage gaat hij er nog steeds heen om iets bij te halen. De Kuijpers duiven vormen de pijlers van het kweekhok van Jos. Om de kwaliteit van de Kuijpers duiven vast te houden koppelt hij ze ook in familieverband (niet te dicht) om ze daarna weer te kruisen.

In 2002 deed Jos samenkweek met de combinatie Busscher-Albertz uit Elsloo. Vooral slaagde Jos met afstammelingen uit de “711” van ’96 van Jo en Wilma. De “711” werd in 2001 o.a. Nationale Asduif op de Middaglossing (37° Nat Mont de Marsan, 65° Nat St. Vincent en 70° Nat Dax). Later zijn er nog diverse afstammelingen uit de “711” naar Stein gekomen. 

De kruising “711” x “Kweekmoedertje” van de Gebr. Kuijpers bracht de stamvader “Sjef” van ‘04, genoemd naar de vader van Jos, op de hokken. Vader Sjef had altijd een zwak voor deze blauwe doffer en zag in hem wat hij altijd graag zag in een duif. Hij verhuisde dan ook al snel naar het kweekhok nadat hij als jaarling al een 14e Bergerac (3462 d) en een 39e Cahors (2863 d) vloog. Jos heeft er nooit spijt van gehad.

En zeker mogen we niet vergeten duiven van Theo Daalmans uit Elsloo. Al jaren zijn Jos en Theo goed bevriend en wisselen duiven met elkaar uit en doen ze aan samenkweek. Zo is de moeder van “Helios” een product uit een samenkweek met “Irunha” (1e Nat. Irun) van Theo. Zie ook stamkaart “Helios”

Spel en verzorging

Jos beschikt over een vliegploeg van 50 oude weduwnaars en een vliegploeg van 40 jaarlingen. Nadat de jaarlingen zijn ingevlogen gaan ze mee op de morgenlossingen van de afdeling. Afhankelijk van de zwaarte van de vluchten gaan ze tot drie keer mee en moeten zich zeker twee keer weten te klasseren.

Voor de oudere weduwnaars heeft Jos een schema per afdeling gemaakt. Hierin staat op welke ZLU vluchten de afdeling wordt ingezet. Zo gaat de afdeling welke naar Pau wordt ingezet ook naar St. Vincent ZLU en mogelijk nog naar Narbonne of Perpignan. De Barcelona afdeling gaat b.v. nog naar Narbonne resp. Perpignan. De groep Agen gaat nog naar Marseille. De jaarlingen welke Agen ZLU vliegen, gaan dan nog naar de ochtendlossingen van de Afdeling. Alles is natuurlijk afhankelijk van het verloop van de vluchten, de forme en het vorderen van de rui. 

De jonge duiven worden, als het goed uitkomt,  een viertal keer zelf opgeleerd en gaan dan een drietal vluchten mee. Laatjes doen opleiding op de nalijn. Maar het kan ook voorkomen dat ze in hun geboortejaar geen grote mand zien en alleen zelf enkele keren worden weggebracht.  

De kweek- en vliegduiven worden half maart gekoppeld en de eitjes van de kweekduiven legt hij over naar de jaarlingen. De oude vliegduiven brengen hun eigen jongen groot. Als de jongen dan ca. 18 dagen oud zijn, gaat er één met de duivin naar het jonge duivenhok en het andere jong blijft bij de doffer. Eenmaal de jongen gespeend staan de doffers op weduwschap. Alle doffers gaan zo veel mogelijk mee op de programmavluchten tot ze ca. 1000 km in de vleugels hebben zitten. Daarna is het even rust en gaan ze per afdeling naar de grote vluchten. Tussen de grote vluchten gaat Jos ze ook wel eens lappen op de zaterdag voor het inmanden.

In het voorjaar gaan de doffers ’s morgens om 8 uur en ’s middags om 16 uur los voor een training. Eenmaal het weer constanter, vervroegd Jos ’s morgens de tijd van loslaten stapsgewijs tot 5.30 uur en ’s avonds verlaat hij deze tot naar ca. 19.30 uur. ’s Morgens trainen ze dan verplicht en in de avond mogen ze vrij en ongedwongen vliegen. De klep staat dan open en ze kunnen in- en uitvliegen. In de tussentijd worden de hokken gepoetst. Bij de grote hitte van de laatste maanden trainden de doffers ook ’s avonds heel goed, zegt Jos.

De afdeling welke meegaat naar de vlucht krijgt rond het middaguur van de dag van inmanden de schotel en duivin en blijven een uurtje opgesloten in de nestbak. Na dat uurtje mogen ze vrij op het hok. Op de vloer ligt er stro en kunnen eventueel naar buiten want de klep staat open. Om 16.00 uur gaat de klep dicht, schotel en de duivin van het hok en is het rust tot 17 uur. Dan worden ze nog eens gevoerd en als toemaatje krijgen ze enkele pinda’s en snoep. Ze mogen eten zoveel ze lusten.

Bij thuiskomst mogen ze eerst iets eten en drinken krijgen ook enkele pinda’s. De duivin krijgen ze dan een dag later en mogen er soms de gehele dag bij. 

Jos voert in het vliegseizoen een mix van elk de helft van een Mariman weduwschap mengeling en de Long Distance mengeling van Matador. Het voer en bijproducten verkrijgt hij bij de Gebr. Simons en Znn uit Ransdaal. Alle dagen van de week krijgen de doffers ‘s morgens een volle eetlepel van deze mix, een snuifje snoep en enkele pinda’s. Na een uurtje worden de restanten weggenomen. Om 16 uur krijgen ze een lepel voer en na een uur wordt het potje geledigd. Om 19 uur is er dan de training. Grit en bak allerhande staat steeds ter beschikking en wordt wekelijks ververst.

Als supplement geeft Jos voor het inmanden, twee dagen na elkaar en een keer per dag vliegvitaminen, BMT en aminozuren (van Norbert Peeters) over het bevochtigde voer.

Jos vertrouwd al 40 jaar zijn duiven toe aan de medische expertise van Norbert Peeters uit As. Zo worden alle duiven in november/december geënt tegen paramixo. Voor het koppelen gaat Jos met enkele duiven en mest naar dr. Peeters ter controle en alleen op diens advies wordt er gehandeld. Tijdens het broeden een geelkuurtje van 6 dagen met tricho-groen.

Tijdens het vliegseizoen krijgen de duiven,  welke de mand in gaan, een dag voor het inmanden een tricho-kruiden pil opgestoken. Bij thuiskomst schoon water en een dag later zit er Rucovit Forte en druivensuiker in de drinkpan.

Tijdens ons bezoek werden we blij begroet door een jonge Mechelse herder met de naam Nora. Zij zag haar roots in België en bij niemand minder dan Joost de Smeyter uit Melden. Onlangs nog winnaar Intern. Barcelona duivinnen. Het waren enkele uurtjes gezellig babbelen met Jos. Je kunt zijn passie voor duiven en zeker die voor het zware werk gaan, duidelijk merken. Een liefhebber die weet wat hij wil en er ook alles voor opzij zet. We werden een week echt geleefd, zegt Jos, zoveel publieke belangstelling maak je niet zo vaak mee. Voor hen was het nu de derde keer. 

Een drievoudig proficiat voor Jos en Jacqueline.

Bron

vrijdag 01 februari 2019

 NPO Nieuwsbrief, speciale uitgave 1 februari 2019

Voorwoord bestuur

Wat een prachtig weekend voor de duivensport in het algemeen én voor Team NL en de Nederlandse duivensport in het bijzonder. De 36e editie van de Olympiade was in een vijftal opzichten succesvol. 
 1. Sinds de start van het huidige NPO Bestuur staat deelname aan de Olympiade hoog op de agenda en het resultaat mag er zijn: maar liefst vijf keer eremetaal.
 2. Nederland draait - door het genoemde eremetaal én de ontwikkelingen van de duivensport in ons land weer internationaal mee in de top.
 3. De toewijzing van de 38e Olympiade in 2023 in Nederland.
 4. Nederland levert de voorzitter voor de Commissie Doping en heeft weer zitting in de FCI Board.
 5. Nederland is gevraagd om mee te denken, kennis uit te wisselen en richting te geven aan programma's/ontwikkelingen binnen de (internationale) duivensport. Denk hierbij aan de inzet van nieuwe technologie én het ontwikkelen van nieuwe competities/het aantrekkelijk maken van de sport voor een breder publiek.
In deze special geven we u een beeld van de 36e editie, de prijswinnaars en hun duiven, een sfeerimpressie en we zetten de resultaten op een rij. Zodat ook u weet wat de Olympiade 2019 gebracht heeft.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 

TEAM NL

Ondanks de barre weeromstandigheden en een record lengte file ondernamen dinsdag 22 januari jl. 14 eigenaren de tocht naar het clublokaal van P.V. Soest te Soest. Met in hun kofferbak of op de achterbank een totaal aantal van 65 duiven. Rond 20.00 uur sprak NPO voorzitter Maurice van der Kruk de verlossende ringnummers uit en was de Nederlandse Olympiade ploeg compleet.Team NL bestond dit jaar uit:
 • team Standaardklasse (foto boven)
 • team Sportklasse (foto onder) 
 
Inmiddels ligt de Olympiade achter ons en blikken we graag met een fotoreportage met u terug op een voor Nederland een succesvol verlopen evenement, met als klap op de vuurpijl het Wilhelmus voor de Comb. Lin.
Gouden winnaar Comb. Lin

Goud voor Comb. Lin

Ook de prestaties van de volgende Sportklasse deelnemers zijn het vermelden meer dan waard:

Zilver voor: 

 • R. van Beers
 • R. Schotanus
 • G. van den Berg

Brons voor:

 • A. van Daalen en Zn. 
 

DUIVEN IN THE SPOTLIGHT
 

Met trots presenteren we u de duiven die in de Sport- en Standaardklasse Nederland hebben vertegenwoordigd in Poznan. Met dank aan Falco Ebben van PigeonPixels voor de prachtige foto's.


 
Bekijk hier de duiven van Team NL Sportklasse
Bekijk hier de duiven van Team NL Standaardklasse
 

FCI CONGRES - OLYMPIADE 2023
 

Tijdens het FCI congres op vrijdag 25 januari 2019 stond onder meer op het programma welk land de organisatie van de Olympiade in 2023 voor haar rekening mag nemen. Ook Nederland had zich kandidaat gesteld. 

Elk land dat zich kandidaat stelde, kreeg de gelegenheid zich te presenteren om zo de leden van het congres te laten zien wat het land te bieden heeft.

Klik hier voor de presentatie van Nederland.

Nadat de presentaties van de kandidaatlanden, werd er gestemd. En met een prachtig resultaat:Nederland organiseert in 2023 de Olympiade!

De uitslag van de stemming luidde:
 • United Kingdom: 2 stemmen
 • China: 5 stemmen
 • Portugal: 12 stemmen
 • Nederland: 14 stemmenOnderaan deze ODH Olympiade Special vindt u het verslag van het FCI Congres, met dank aan De Duif.
Presentatie Nederland als gastland Olympiade 2023
 

FCI CONGRES - COMMISSIE DOPING KRIJGT NEDERLANDSE VOORZITTER
 

Ook zijn er tijdens het FCI congres een aantal commissies en commissieleden voor de internationale commissies (her)benoemd. Maurice van der Kruk is als voorzitter van de Nederlandse duivensport benoemd tot voorzitter van de Commissie Doping. Onderaan deze ODH Olympiade Special vindt u het verslag van het FCI Congres, met dank aan De Duif.
 

FCI CONGRES - ERKENNING ROZE RINGEN VOOR LADIES LEAGUE
 

Het succes van de start van de Ladies League is ook internationaal opgevallen. Een mooi moment dus om tijdens het FCI Congres de oproep te doen om de roze ringen internationaal te erkennen voor de Ladies League. 

Esther Bultman presenteerde in Poznan de eerste resultaten van de kickoff in Nederland en riep de FCI op om roze toe te voegen als officieel erkende ringkleur voor duiven die uit (gaan) komen in de Ladies League. In maart staat dit punt op de agenda van de FCI en volgt hopelijk de officiële erkenning.


Onderaan deze ODH Olympiade Special vindt u het verslag van het FCI Congres, met dank aan De Duif.
 
Klik hier om de oproep voor erkenning van de roze ringen te bekijken
 
 

 SFEERIMPRESSIE DRIE DAGEN POZNAN
 

We kijken terug op een prachtige Olympiade. Graag geven wij u middels een fotorapportage een sfeerimpressie van dit unieke 3-daagse duivensportevenement.
 

      
      
  

 
 

EINDSTAND OLYMPIADE 2019


 


 

VERSLAG FCI CONGRES


Met dank aan De Duif bieden wij u het verslag aan van het FCI Congres dat tijdens de Olympiade van Poznan plaats vond. 

Klik hier voor het verslag.
 
 
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
maandag 28 januari 2019


Hok Erik Deprez Gits


Een ster aan de fond horizon en dan bedoelen we zeer zware fond.

Als je de naam Erik Deprez hoort of leest weet de ware fond liefhebber meteen dat we het hier hebben over een hok dat als jaren op de hoogste trede van de fond speelt. Zijn prestaties door de jaren heen hebben hem op een zeer hoog niveau gebracht, Dit is natuur lijk te danken aan de goede duiven die er zitten, maar vergeten we vooral de man achter deze successen niet. Mijn – de schrijver- destijds beroemde grootvader Tiest Stok zei altijd;” goed vliegen begint met een goede kweek” en dat is een waarheid als een koe, nog steeds; Erik weet als geen ander dat het vooral daarom draait, en dat Erik een eigen stam heeft opgebouwd bewijst zijn inzicht Hij heeft laten blijken een vakman te zijn die met bescheiden middelen zijn duiven tot grote prestaties weet te stuwen. Door oplettendheid, een uitermate goed gevoel voor de kweek, en als zeker niet onbelangrijk een tegenstander van doosjes of potjes, want in wondermiddelen gelooft hij niet
Zijn stam is opgebouwd met duiven van Noel Peiren; George Bolle M. Looymans; Heylen-Rotsaert Langdorp;Wijnands Maastricht


BARCELONA 2017: 1e provinciaal & 4e nationaal 7478 duiven
  
Primus-Inter-Pares 2017 Brugse Barcelona Club
Barcelona Fondclub Beveren 2017 85 Oude; 1-5-6-11-13-14-15-17-18-24 10/14
1e Prov Barcelona 2017
4e Nat Barcelona 2017
Perpignan 2017 69 Oude; 2-4-6-10-18 5/7
Barcelona fondclub Beveren:
2016: 4,8,9,14,16,18,19,21,22,27,30,42,51 of 13 van 23 duiven
2015 : 5,7,9,16,22,26,27,39,39,46,53,56,57 of 14 van 24 duiven
2014: 1;2;4;14;15;18;19;22;25;27;28;29;30;38;61 16 van 25 duiven
2013: 3,4,8,9,14,17,21,24,25,28,29,33,39,46,50 en 54 of 16 prijzen van 24 duiven
2011 : 1,14,15,17,19,21,22,- 19 prijzen van 25
2010 : 2-7-11-12-13-14-15-20.. enz 17 prijzen v.d. 32
2015 : Perpignan fondclub Beveren: 255 duiven 3,20,26,30,38,42,66,70,71
2014 Narbonne oude lokaal Beveren : 5;12;16;25;31 ste prijs ( 5 van 5d)
2013: Perpignan: 7,8,13,15,19,28,29,33,35,38,41,46 en 47 of 13 prijzen van 21 ingezette duiven


Basis Koppel A. de 98-0098240 maal de Poot duivin

V. 99-0098240 Theo Ernest x Looymans Vader is de 93-9336219 Zoon Tarbes Theo Ernest en de moeder is de 98-1541526 Willy Looymans ,klein dochter 1e Nationaal Barcelona ( DE Boudewijn) met een duivin 92-3300831 R Venus Koksijde;

M; Poot duivin 04-3209313; uit Samenkweek Belle 97-3209792 met oude Poot 98-323744 ( Noel Peiren) zij is een broer van de 2e Nat Barcelona M van de Pootduivin is de 943296825 dochter Roon Valere/Pintelon

Basiskoppel B Karel x Heylen duivin

De Karel ( Noel Peiren) 01-3263953 uit Zoon Kleine Karel 98-3273659 met M dochter Kleine Karel 97-3263045 topvliegster Barcelona; Zoon Kleine Karel komt uit Kleine Karel 87-3179572 met de Zus Apollo 89-3341084
M; is dochter Kleine Karel 97-3263045 uit de 87-3179598 met de 89-3341084 dus inteelt product
DE Karel werd gepaard aan de Heylen duivin Robert Heyen Langdorp; en M is 00-2353335 uit 96-2191041 Bisz en de V is 97-2169525 Van Hok Deprez
De moeder van de Heylen duivin is de 00-2353404 ( won !e prijs Perpignan) V; is de 99-2378337 uit de V 95-2496248 ( Deprez) met V; 95-2499828 ( Emiel Materne)
Uit deze twee basis koppels werd door Erik een hechte stam gebouwd welke het zware werk van de meer dan 1000 km vluchten aankon. Natuurlijk werd er al eens geprobeerd met goede duiven iets ander in te brengen, maar over het algemeen , op een kleine uitzondering na, werden deze nakomelingen toch te licht bevonden.
Een uitzondering is de Wijnands duivin- 13-1007976 Harrie en Roger Wijnands Maastricht; V 03-1550568 ( Marseille Nat 1e /3679d;)V . 2001-2347564 Red Simson 19e Nat Marseille; 49e Nat Bordeaux; 7e Nat Mont Ventoux; M ; 02-2071088
M is de 05-1775557 V; 2347660/01 Nestbroer Witneus; M; 00-1010101 dochter Bordeaux 87-2756957
 maal duivin Gijselbrecht 99-4449154
DE Kweek;
DE Primus Inter Paris Barcelona Van België; 2013-2017 ;de Karel 338; 2010-3166338 gekweekt uit Karel 1 Met Poot duivin – Zie Basiskoppel
Een van de betere nakomelingen is de 14-3015159 “Karel Barcelona”
Hij won is 2017; !e Barcelona 85d; 1e Barcelona Provinciaal 1377d; 4e Barcelona Nationaal7872d;
In 2018; 8e Barcelona 90d; 235 Nationaal Barcelona 7438d
Dit was een uitzonderlijke zware vlucht met openstaande prijskampen tot wel drie dagen.
DE Karel Barcelona werd gekweekt uit; KAREL 1; 04-3209327 ; V.Karel 01-3263953 Noel Peiren met de Heylen duivin 02-2329070
M; is de Looymans 10-3166811 uit de 990098240 met de Poot duivin 04-3209313

Enkele mooie resultaten in de afgelopen jaren; 06-3075965 ( Looymans65; Pau 2009-438/130; Pau 1984/425.
2010 Tarbes 113/13; 4576d/363;
Barcelona 2011; 271d/19; Barcelona 1833d/82; Barcelona 12170d/ 1560/
Narbonne 2011; 105d/1e; Narbonne 6428d/145

De Looymans 919; 06-3075919
Irun 2007 231./51; Srt Vincent 2007; 125.5; St Vincent 6521d/202
Barcelona 2008; 215d/38; Barcelona 6801d/154
Barcelona 2009 239d/9 Barcelona 13502d/ 616;
Narbonne 2009; 120/3; Narbonne 7156d/30; Narbonne 14505d/36
Barcelona 2010; 252/40; Barcolna 12641d/2394
Perpignan 2010; 90/21; Perpignan 6257d/787
Barca Moor; 09-3012606
Barcelona 2011; 271d/1e ; 1833d/2e; 12170d/28.
Pebbles Looymans 11-3162274
Barcelona 2014 197d/1e 2764d/160

Systeem
Een twintigtal kweekkoppels zorgen voor het nageslacht. Ze worden vroeg gekoppeld om de jongen goed te kunnen opleren tot op 300 km. Ze hebben dan genoeg ervaring om als jaarling Agen en Narbonne te vliegen. Er wordt niet met duivinnen gespeeld. Als voorbereiding op het weduwschap mogen de duivers in april enkele dagen broeden. Bij vertrek naar een vlucht wordt altijd de duivin getoond. Dit doet hun baasje niet voor de motivatie, maar omdat ze dan rustiger gepakt kunnen worden. Ze trainen enkel ’s avonds. Na Perpignan wordt er uit de betere vliegers nog een jong gekweekt. In totaal kwekt hij voor zich zelf ongeveer 100 jonge duiven welke tot ruim 200km worden ingespeeld. De Selectie als jaarling is Agen en Narbonne Als twee jarige moeten ze hier echt aan de bak,
Doffers krijgen steeds volle bak te eten en als hij ze dan 's morgens laat trainen, luisteren ze niet zo best. Na het seizoen mogen de duiven een jong grootbrengen. Daarna gaan de woonbakken half dicht, maar de duivinnen blijven op de hokken tot in januari of februari.
Heel het jaar door krijgen de duiven 2 soorten standaardmengeling door elkaar. Eigen mengsel bij de plaatselijke graanhandelaar. Wel geeft hij graag extra mais van topkwaliteit Er is altijd volle bak. Wat overblijft gaat naar de duivinnen. Tijdens het weduwschap is er een gewone weduwnaarsmengeling voorzien. Alles wat eenvoudig houden is hier het motto. Eric zelf:"Ik tracht mijn duiven vooral trichomonasvrij te houden, omdat tricho de moeder is van alle duivenziekten, die vooral weerstandsziekten zijn. Coccidiose lijkt me vooral een graadmeter voor de forme bij oude duiven. Ik onderzoek met de microscoop de mest en als er geen forme is, zal coccidiose niet ver weg zijn. Ik ben zelf geen dierenarts maar dit is mijn ervaring. Zoveel mogelijk volgens moeder natuur, en dure producten uit de handel zijn aan hem niet besteed. In dit kader geeft Erik zijn duiven twee weken voor het inmanden een half pilletje Fragyl .
De Huisvesting is er in kleine hokken van 4 meter, hiervan staan er drie achter elkaar opgesteld. Verder nog een verblijf voor de duivinnen, en ook voor de jonge garde is er een mooie ren die heel veel lucht toelaat, en waar enkel zitschapjes zijn De kweekduiven zitten in een stal bij de woning met grote ren
            
In de winter komen de duiven weinig los , behalve de late jongen die mogen regelmatig naar buiten, omdat ze nog van alles moeten leren en helaas is de kromsnavel wel eens te actief.
Er zijn heel veel lefhebbers hebbers die al grote successen behaalden met de soort van Erik Deprez oa. Scheirlinck Francine – Gits Dit jaar nog draaide zijn plaats genoot Jan en Francine Scheirlinck Francine – Gits twee duiven op Barcelona voor hem , met duiven die bij Erik zijn aangeschaft. Dit Duo heeft er een topseizoen opzitten, presteerden heel sterk op de Grote Fond .Kolonie opgebouwd met het beste van oa. Eric Deprez Gits. Barcelona 238d ; 2-3-17-50-55 (5/7) Agen 154 jaarse ; 4-6-8-18-27 enz (8/13)

Zo kan Erik nog wel een heel lijstje maken, maar voor hem is het belangrijkste dat mensen met zijn duiven tevreden zijn dan tovert dat altijd een glimlach op zijn mond, hij geniet daarvan net zoveel als van de prestaties op zijn eigen hok
Neem van mij aan dit zijn zeker niet de laatste wapenfeiten. Met deze kwaliteit op de hokken kun je nog het een en ander verwachten
Erik dank voor dit mooie onderhoud en dat de lezer mee mocht kijken over jou schouder.


© Hans Schuttelaar

zondag 27 januari 2019

 

Jo en Florian Hendriks, Nijswiller sluiten puik jonge duivenseizoen af met 1e Orleans in Limburg Totaal.

Nijswiller. Het jonge duiven seizoen 2018 zit er alweer op. Nog een navlucht te gaan en de manden kunnen alweer opgeborgen worden. De laatste vlucht voor de jonge duiven werd vervlogen in sectoraal NPO verband vanuit Orleans. In de sector 1 stonden 10.853 duiven ingetekend, waarvan er 1.277 uit Limburg kwamen. De weersvooruitzichten waren prima en om 9.30 uur werd er gelost bij windstil weer met later een kalme ZW-wind.

Het waren Jo en Florian Hendriks uit Nijswiller welke even voor half twee hun eerste duif uit de goede hoek zagen aankomen. Snel wipte hij binnen en de klok wees aan 13.28.49 uur. Al snel stonden zij boven aan de meldlijst. Op een afstand van 435 km gaf dit een winnende snelheid van 1458 m/min. Het duurde niet lang of de volgende duiven melden zich snel aan en binnen 77 seconden zaten er reeds 7 in de klok van de 62 die ze voor deze vlucht hadden ingekorfd. In het afdelingsconcours openen zij hun serie van 42 prijzen met 1-7-8-12-13-14-16-29-37-43-47-48-49-50-51-53-56-64 enz. In sector 1 staan ze op de plaatsen 64-80-81-90-91-92 enz. Ook hier winnen ze 42 prijzen tegen 10.853 duiven. In eigen samenspel De Zuid-Oosthoek, CC Heuvelland en SS Blauw prijken ze eveneens aan de top van de lijst.

Dit seizoen presteerden hun jonge duiven al vanaf het begin formidabel en haast wekelijks klokten ze meerdere duiven in de top tien en daarbij geweldige series. In eigen samenspel behaalden ze vier overwinningen. De vorm zat er al weken goed in en op de laatste drie afdelingsvluchten wonnen zij o.a. Sens (4012 d) 4-5-6-10 etc. (38 v.d. 80), Gien (2778 d) 3-8-9-10 etc. (41 v.d. 66) en nu op Orleans weer 1-7-8 (1277 d). Inmiddels staan ze bij de duif- en hokkampioenschappen jonge duiven van de afdeling op een voortreffelijke 1e en 3e plaats. 

“Orleans Harry”

Hun winnende blauwe doffer is de Nl18-5112265 en kreeg de toepasselijke naam “Orleans Harry”. Het is een jong van de tweede ronde van de kweekduiven. Hij werd op de deur gespeeld en was gekoppeld.

Hij won hiermee zijn 5e prijs won. Voorheen won hij o.a. in distr. 7 : 20e Marche (2314 d), 22e Marche (2426 d) en 38e Charleville (1071 d  SS). Vanaf Rethel kwam hij gekwetst terug en miste enkele vluchten zijn prijs.

Het is een zoon van de “Golden Mix”, kleinzoon van “Harry” (Jan Hooymans) en de “Geeloger” (Koen Minderhoud) en zijn vader stond gekoppeld tegen het “888” een kleindochter van “Harry” en “King Kong”. Zie verder de stamkaart.

Een opvallend detail op deze Orleans was dat in de afstamming van de eerste tien aankomsten de legendarische “Harry” van Jan Hooymans uit Kerkdriel rijkelijk vertegenwoordigd is.

Hun 6e aankomst (14e pr.)  is de “280”, een doffer uit een kruising “Kleine Gerard” Koopman x “Sister Friendship” van Rik Hermans Pulle (“Harry” Hooymans x Dirk van Dijck). Hij miste niet en vloog 11 prijzen met in eigen samenspel o.a. 1e Marche (848 d), 2e Gien (231 d). Hij wordt 1e Duifkampioen Jonge Duiven in de Afdeling Limburg. Op de afdelingsvluchten won hij 156e Melun (6039 d), 90e Sens (4012 d) en 3e Gien (2778 d). Op de wedvlucht Epernay (eveneens meetellende voor het duifkampioenschap van de afdeling) won hij de 26e in SS Zuid-Oosthoek (695 d).

Liefhebber, spel en verzorging Jonge Duiven.

Jo en Florian hoeven we niet meer aan ons lezerspubliek voor te stellen. Ze staan al heel wat jaren aan de top van de Limburgse duivensport en behoren tot de elite van de Nederlandse dagfond. Dit seizoen laten ze tevens zien dat ze met de jonge duiven meer dan hun mannetje kunnen staan.

Op hun erf staat een tuinhok waarop ze dit jaar vertrokken met 29 weduwnaars en 90 jonge duiven. De jonge duiven hebben twee afdelingen ter beschikking. In deze afdelingen zijn ingericht met nestbakjes en in L-vorm geplaatst. Voor deze afdelingen is een ren gebouwd.

 

De kweek- en vliegduiven werden op 27 december gekoppeld en de eitjes van de kweekduiven overgelegd. Daarna brachten de kweekduiven nog een ronde groot. Zo konden ze 100 jonge duiven spenen voor eigen spel. Bij het spenen zitten ze op een laagje stro welke om de 5 dagen werd ververst en verwijderd toen ze de schabjes gingen opzoeken. Tot einde mei kregen ze Kweek Champions Flojo van Paloma. In die periode wordt er alleen gewerkt met de hoeveelheid voer. Ze moeten luisteren, zeggen Jo en Florian. 

Daarna krijgen ze tot aan de afdelingsvluchten alleen een lichte mengeling bestaande uit Diamond Black Relax van Paloma met Zoontjens (Beyers) met daarbij de helft Diamond Black Sport van Paloma. Hun voer halen ze al vele jaren bij de Gebr. Simons en Znn in Ransdaal. Tijdens de vluchten met twee nachten mand krijgen ze de laatste dagen enkel Diamond Black Sport. In de ochtend krijgen de jonge duiven een weinig snoep met kweekvoer en worden in de namiddag afgevoerd en ze krijgen het voer in een ruime hoeveelheid.

Gezien ze nogal last hebben van meneer kromsnavel verblijven de jonge duiven bij het uitwennen een viertal weken in een ruime kooi welke op de rennen is geplaatst en zo kunnen ze de omgeving verkennen. Daarna gaan ze ‘s morgens los en vanaf einde mei komt de vlag eraan te pas en moet er getraind worden. Ze gaan steeds ’s morgens los. Een zestal keer gaan ze de jonge duiven opleren en dit tot ca. 40 km. Ook wekelijks opleren wordt er toegepast tot de afdelingsvluchten beginnen.

De jonge duiven worden vanaf einde maart tot begin juni verduisterd vanaf 18 uur tot de volgende ochtend 7 uur. Afhankelijk van de lengte van de dagen wordt er bijgelicht met een tl-lamp tot 22.30 uur.

De jonge duiven blijven samen tot de afdelingsvluchten beginnen om ze dan te scheiden en ze op de deur te gaan spelen. Vanaf dan trainen de duivinnen ’s morgens en de doffers in de namiddag. In de periode van de tropische temperaturen trainden beide groepen alleen ’s morgens. Bij het inmanden mogen de geslachten een uurtje samen en wordt het hok gezellig gemaakt en worden de nestbakken geopend en her en der kistjes geplaatst. Ook bij het inmanden voor Orleans mochten ze een uur samen. Na de vlucht mogen ze dan enkele uurtjes samen en soms tot de volgende ochtend.

Bij het spenen krijgen de jonge duiven een geelkuurtje van vijf dagen met tricho groen van dr. Schroeder. Als ze gaan opleren herhalen ze de geelkuur en zorgen dat de luchtwegen vrij zijn. Voor dit laatste gebruiken ze eveneens een product van de veearts gedurende zeven dagen. Om het voer te bevochten gebruiken ze dan Atemfrei van Röhnfried.

Gedurende de vluchten werken ze graag met de natuurproducten van de fa. Röhnfried. Zo geven ze voor het seizoen Moorgold (o.a. voor een goede darmfunctie) met Jungtierpulver of Entrobac. Tijdens de vluchten en mede afhankelijk van de thuiskomst, training en algemene conditie geven ze o.a. bij thuiskomst de Röhnfried producten Bt-Amin Forte + Mumm + Rotosal ofwel in de drinkpan ofwel over het voer. De dag na de vlucht Jonge Duivenpoeder (dr. Schroeder) en elektrolyten. Gedurende de week Blitzform danwel Hexenbier (Röhnfried) en de dag voor het inmanden conditiepoeder (dr. Schroeder) ofwel RO200 Ready (Röhnfried).

Jo en Florian steken het niet onder stoelen of banken dat ze blij waren dat de Afdeling Limburg tijdens de vluchten bij tropische warmte besloten had om het aantal duiven in de manden te minderen en vroeg te lossen. Iets wat volgens hen voor alle vluchten mocht gaan gelden. 

Een prima seizoen met de oude duiven sloten Jo en Florian af met een drievoudige overwinning op de afdelingsvlucht La Souteraine (Bergerac)) en een geweldige jonge duiven seizoen werd afgesloten met een NPO-overwinning vanaf Orleans. Kan het mooier en beter !!!!

Jo en Florian Proficiat.

Bron

zaterdag 26 januari 2019

Voorwoord bestuur


Op het moment dat deze editie van Op (de) Hoogte verschijnt zijn we met de Nederlandse Olympiadekandidaten en bestuur van de NPO in Poznan. Een prachtig evenement om bij te wonen, niet in de laatse plaats van wege het Nederlandse succes. Wat zijn we trots en wat een prachtige beloning voor het het harde werk van de liefhebbers. Natuurlijk in deze editie van ODH al aandacht voor de Olympiade en ook volgende week leest u er meer over, want op het moment van verschijnen van deze editie is de Olympiade nog in volle gang.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 

Succes voor Team NL bij Olympiade

Met trots presenteren we jullie de uitslag voor de Sport- en standaardklasse. Team NL heeft een prachtige prestatie neergezet in Poznan.


Sfeerimpressie Team NL en Olympiade

 
Bekendmaking eindstand Standaardklasse


De Olympische vlam in Poznan.


De Nederlandse afvaardiging Sportklasse Olympiade 2019.


Keurmeesters Standaardklasse aan het werk.

 
 
 

WEDSTRIJDEN
Meer dan succesvolle start Ladies Legue
 

Dit hadden we echt nóóit verwacht! Op het moment van verschijnen van deze versie van Op de Hoogte zijn alle 10.000 roze ringen uitgegeven.
 
Om niemand teleur te hoeven stellen zijn er vorige week ringen bijbesteld; noodgedwongen hebben wij wel dames moeten berichten dat de door hun bestelde ringen aan de zgn. “wachtlijst” zijn toegevoegd.
Ook worden bestellingen, die ons nog dagelijks bereiken, aan de wachtlijst toegevoegd.
 

We doen er alles aan om de ringen zo spoedig mogelijk te bezorgen. Wij danken Ladies League dames voor hun geduld. 
 
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 24 januari 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

De eerstvolgende activiteit die bij ons bekend is, vindt op 1 februari aanstaande plaats: 
 • Duivenforum Kaatsheuvelse Postduivenvereniging
Organiseert uw vereniging of afdeling een bijeenkomst of activiteit? Laat het ons weten. Wij zorgen dan dat uw activiteit wordt opgenomen op de de website van de NPO en in Op (de) Hoogte. U kunt informatie over bijeenkomsten/activiteiten aanleveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Activiteiten in het land
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
vrijdag 25 januari 2019

Informatie avond met Willem Mulder

 

donderdag 24 januari 2019
IMG 5026

De laatste jaren werden de successen maar beter en dit door toedoen van hok verzorger Didier Merlaen die zich ten volle kan uitleven in de duivenloft van onze gastheer Pierre Vercamst. Provinciaal, nationaal en ook internationaal werden mooie resultaten geboekt.

Pierre bezit wereldrassen op het kweekhok van alle liefhebbers die topuitslagen kunnen behalen weet Pierre van dit ras te bemachtigen.

Het hokbestand:

Voor seizoen 2019 zitten 40 oude en jaarlingen te wachten om alle provinciale en nationale vluchten te betwisten, deze worden begin december samen gezet en mogen hun 2 jongen groot brengen, worden gescheiden tot begin van het vlucht seizoen om bij mooie weer opgeleerd te worden 1 x Arras 1 x Clermont en dan boven Parijs.

De kwekers 10 koppels in boxen en dan nog een hok met 12 koppels, deze zijn goed voor 3 ronden want ieder jaar zijn er duiven die verkocht worden in China waar tal van liefhebbers goeie resultaten behalen met het ras Vercampst.

Alle gekweekte jongen van de 1e ronde en nog enkele van de 2e ronde van de betere kwekers worden gehouden voor eigen gebruik. Deze worden verduisterd van 5 uur in de namiddag tot 8 uur ’s morgens, de verduistering begint half maart tot de eerste week van juni. De jongen mogen eerst een nestje bouwen om daarna gescheiden te worden om op weduwschap te spelen, ze worden allen getest op de nationale vluchten. De oude duiven worden op het klassieke weduwschapspel gespeeld, voor de inkorving word geen duivin getoond, bij thuiskomst enkele uren samen met de duivin.

duif vercamst

Medisch en Voeding:

Alle duiven worden ingeënt tegen paramixo en behandeld met het borsteltje voor de pokken.

Pierre: veel te lang heb ik geloofd in het feit dat het succes met de duiven in een potje zat. Gelukkig heb ik ingezien dat het niet gaat om medicatie wel in de klasse van de duiven die het moeten doen zonder medicijnen. Wel worden bijproducten gegeven maar alles op natuurlijke wijze.

Tijdens het speelseizoen worden de duiven onderzocht door een gewezen sterke halve fondspeler André Verheye die dit alles doet uit vriendendienst waarvoor ik hem uitermate dankbaar ben.

Voeding:

Is erg belangrijk voor de duiven, de filosofie is dat mijn duiven verzorgd worden als topsporters, van de 3 beste mengelingen worden aangekocht en deze worden gemengd en gegeven naarmate de duiven een wedstrijd moeten betwisten, bij thuiskomst druivensuiker en honing in de fontein alsook eiwitten en elektrolyten op het voer.

Slot:

Het duo Pierre en verzorger Didier zijn echte duivenmelkers pur sang, het is niet zomaar een hobby maar een passie. Ze zijn samen met de duiven bezig en ieder heeft zijn taak. Na vele successen op de fond denkt Pierre een andere weg in te slaan en de zware fond en de overnachtingvluchten te spelen. Tegen de grote hokken is het moeilijk nog toppen te spelen. Pierre heeft zijn bedenkingen 5 a 6 maal na elkaar vluchten van rond de 500 km. Hoe kan dit? De zware fond en overnachtingvluchten is het de klasse van de duif die het moet doen daarom misschien een overschakeling naar het zwaardere werk.

Het duivenduo heeft een doel die ze graag willen behalen, een nationale overwinning! Met zo’n sterk hok zit dat er echt in, daarvan ben ik overtuigd.

duif vercamst 3

Uitslagen:

Bourges lok 699 oude: 19 enz..

Limoges lok 401 oude: 32-72-100-109-120

Chateauroux lok 610 jaarse: 68-94-101-113-126-137-177

Valence lok 121 oude: 18

Cahors lok 151 oude: 20-41

Brive lok 247 oude: 36-55-72

Brive 114 jaarse: 10-20-30

Gueret 212 jaarse: 4-49-51-54

Limoges 172 jaarse: 16

Barcelona 285 oude: 34

Na Barcelona niet meer mogen spelen 1 maand dus 8 wedstrijden gemist wegens de ophokplicht Zulte en Waregem.

Chateauroux lok 600 jongen: 30-31-72-85-145-200

Poitiers lok. 205 jongen: 2-16-27-32-45-48-50-59-66-68

Argenton lok. 819 jongen: 12-50-96-98-115-128-138-157-159-166-196-202-214-235-258

Tours lok. 408 jongen: 5-27-37-45-47-57-61-89-99-118-129

Chateauroux lok. 483 jongen: 5-10-12-12-15-20-53-54-101-118-123-137-139-140-150

Rudy

Bron

woensdag 23 januari 2019

Europamarathon huldiging in Bad Breisig (Duitsland)

Afgelopen zaterdag 12 januari, hield de ARGE Euskirchen haar jaarlijke kampioenenhuldiging. Namens ZLU waren aanwezig Annie en Piet Franssen en Eddy Hoedemakers. De sfeervolle huldiging verzorgt door de “duizenpoot“ Josef Fell verliep vlekkeloos. Voor de Nederlandse liefhebbers waren er weer topklasseringen te vermelden.Fotoimpressie van de huldigingen.

zondag 20 januari 2019

BOXTEL - Een paars pakje sigaretten met Chinese lettertekens is een herinnering aan het bezoek dat duivenmelker Berry van de Brand uit Boxtel kreeg van een Chinese delegatie. Ze kwamen via, via bij Berry terecht. Gesproken heeft hij niet met de Chinezen, want hij spreekt geen Engels, laat staan Chinees. Ze keurden zijn duiven en kochten er een paar. Miljonair is Berry er niet van geworden, maar ze betaalden goed. Eén keer telden ze 35.000 euro neer voor één duif.

Het Chinese bezoek aan Boxtel is exemplarisch voor de manier waarop rijke Chinezen de postduivenmarkt veroveren. De kleine eenvoudige duivenmelker kan voor honderd euro niets bijzonders meer kopen. Het actiefste zijn de Chinezen in België. Daar verkocht een duivenmelker 800 duiven voor zes miljoen euro. Zo bont is het in Nederland nog niet. Berry: "Maar als je echt goede duiven wil hebben, die zijn niet meer te betalen."

Dit Chinees pakje sigaretten is het bewijs. Duivenmelker Berry van de Brand uit Boxtel verkocht duiven aan rijke Chinezen. Die kopen overal de betere duiven op voor grof geld...

 

Miljoenen

Een topduif kost minimaal 50.000 euro. Maar er is laatst één duif aan Chinezen verkocht voor één miljoen, weet Berry: "Elk jaar worden die prijzen hoger zeg maar. Een gewone liefhebber kan zulke duiven niet meer betalen. Dat was twintig jaar geleden wel anders, toen kon je overal nog topduiven kopen voor ongeveer vijfhonderd gulden." (250 euro). 

Vergrijzing

Niet alleen de duiven zijn grijs, ook de duivensport is sterk vergrijsd. "De gemiddelde leeftijd is 63", zegt Berry, die met zijn 51 een jonge duivenmelker is. Omdat de sport vaak honderden euro's per maand kost, is een Chinees bezoekje vaak wel mooi meegenomen. Het geld dat de Aziaten hier uitgeven, kan dan weer in de sport worden gestoken.

"Voor 99 procent van de duivenhouders maakt het weinig uit, want die kopen toch geen dure duiven. Die houden gewoon wat duiven aan huis en binnen de vereniging", aldus Berry. In China is voor rijke mensen het bezit van duiven vooral een prestige kwestie. Met races van topduiven verdienen ze vaak miljoenen. 

zaterdag 19 januari 2019

Voorwoord bestuur


Terwijl in duivenland de voorbereidingen voor het nieuwe vliegseizoen in volle gang zijn en we uitkijken naar het voorjaar, lijkt Koning Winter komende week toch echt Nederland te bezoeken. Het voorjaar laat dus nog even op zich wachten. Dat geeft afdelingen, verenigingen, leden en ons als NPO de gelegenheid om alle voorbereidingen te treffen en uiteraard houden we u via onze website, Facebook en deze wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Dan horen wij dat graag. Veel leesplezier.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 

Update Werkgroep Eerlijk Spel
 

Als werkgroep informeren wij jullie graag over onze werkgroep en de actuele status
 
HOE IS DE WERKGROEP TOT STAND GEKOMEN EN WAT ZIJN DE TAKEN:
 
De gezamenlijke secties en platforms hebben eind september 2018 de Werkgroep Eerlijk Spel aangesteld met de volgende opdrachten:
 • Onafhankelijk het onderwerp “Eerlijker Spel” onderzoeken en in kaart brengen.
 • Op basis van dit onderzoek concept voorstellen uitwerken die door de secties, platforms of afdelingen gebruikt kunnen worden om concrete voorstellen voor de ALV van maart of november 2019 in te dienen.
 • Het verdere proces opvolgen en bewaken.
 
WAT IS HET UITGANGSPUNT VAN DE WERKGROEP EERLIJK SPEL:
 
Als Werkgroep hebben we besloten om de leden 2 maanden (oktober + november 2018) de kans te geven om voorstellen in te dienen m.b.t. het thema “Eerlijker Spel” en deze voorstellen te gebruiken als basis voor het onderzoek en de concept voorstellen. Hierover hebben we destijds richting de leden en afdelingen meerdere malen gecommuniceerd via diverse media.
 
WAT IS DE STATUS VAN DE VOORSTELLEN DIE DOOR DE LEDEN IN OKTOBER EN NOVEMBER 2018 ZIJN INGEDIEND:
 
Uiteindelijk zijn er door de leden in totaal 353 voorstellen ingediend en dat is natuurlijk een enorm aantal en we willen alle leden hiervoor heel hartelijk bedanken. We hebben in bijgaand overzicht alle voorstellen samengevat en geclusterd in hoofdgroepen.
 
De 353 voorstellen kunnen in de volgende 7 hoofdgroepen ingedeeld worden:
 1. Inkorfbeperking op basis van aantallen (151 voor / 70 tegen)
 2. Invliegduiven toestaan (115 voor / 13 tegen)
 3. Over- en invliegduiven later los (62 voor / 13 tegen)
 4. Herindelen vlieggebieden/sectoren (55 voor)
 5. Lijst indienen voor seizoen met gelimiteerd aantal duiven die mee mogen doen aan de wedvluchten (48 voor / 15 tegen)
 6. Uitslagen splitsen in klassen (38 voor / 6 tegen)
 7. Vliegen in verschillende divisies (20 voor / 9 tegen)
 
Voor deze zeven hoofdgroepen hebben we als Werkgroep inmiddels concept voorstellen uitgewerkt die jullie in bijgaande presentatie kunnen terugvinden.
 
OVERLEG WERKGROEP EERLIJK SPEL MET DE AFDELINGEN, NPO, SECTIES EN PLATFORMS OP 12 JANUARI IN PAPENDAL:
 
Afgelopen zaterdag 12 januari hebben we als Werkgroep Eerlijk Spel een zeer positief en opbouwend informeel overleg gehad met alle afdelingen, de NPO, de secties en platforms.
 
Tijdens dit zeer positieve overleg zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:
 • Samenvatting en toelichting van de 353 voorstellen van de leden.
 • De concept voorstellen van de Werkgroep zijn door de Werkgroep gepresenteerd en verder toegelicht.
 • Gezamenlijk met alle partijen is afgestemd wat het verdere tijdspad wordt.
 
Wat is er tijdens dit overleg door alle partijen afgesproken:
 • Concept voorstellen 2+3 (invliegduiven toestaan) zullen uitgewerkt worden tot een concreet voorstel en door de secties ingediend worden voor de ALV van maart 2019.
 • Alle overige concept voorstellen (1,4,5,6,7) zullen de komende maanden in overleg met alle partijen nog verder uitgewerkt worden en als concrete voorstellen ingediend worden voor de ALV van november 2019.
 • Als de concept voorstellen 1,4,5,6,7 de komende maanden verder zijn uitgewerkt tot concrete voorstellen, dan dient hierover goed gecommuniceerd te worden richting de leden en afdelingen met duidelijke uitleg.
 • Op korte termijn zal onderzocht worden of het mogelijk is om komend seizoen in enkele afdelingen een pilot te gaan draaien voor de concept voorstellen 1,4,5,6,7 om data te verzamelen en te kunnen evalueren na het seizoen.
We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de actuele status en als jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie die mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Werkgroep Eerlijk Spel
Bob Berendsen - sectie vitesse/midfond
Jim van Ingen - sectie dagfond
Arie Heezen - sectie marathon
Boris Dirks - platform jong
Marc Palinckx - sectie jonge duiven
 

SECTIES / PLATFORMEN
Nieuwsbrief Platform Jong

 

Eindelijk is er een nieuws vanuit het Platform Jong. Hoewel we als platform tot op heden niks hebben gepubliceerd, betekent dit niet dat we niks gedaan hebben. En om te zorgen dat duidelijk is wie we zijn en wat we doen, brengen we vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief uit om jullie te informeren.

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

23 juni 19
Rotavirus en zo meer. Ik weet niet of U het weet, maar artsen en dierenartsen mogen sinds 2006 geen meldingen meer maken omtrent de heilzame werking van vitamines en kruiden. Naar verluid zijn de...

Columnist in Spotlight

08 augustus 19
De kreet bestaat nog, hoewel de uitslagen al een...
21 juli 19
Raak!   Ik liet het al vaker blijken in mijn...
25 juni 19
De Oranje Leeuwinnen winnen hun groep en gaan...
11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...
29 maart 19
Op bezoek bij één van de beste overnachters van...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

24 juli 19
17 juli 19
  Stekeligheden 4 Ledenraad 4 juni Ooggetuige verslag van 1 van de 8 belangstellende !!!! op de...
10 juli 19
De wedvlucht Barcelona is jaarlijks het summum qua afstand in de duivensport. En dat...
08 juli 19
03 juli 19
Ook op de tweede internationale wedvlucht van het ZLU-programma, n.l. Agen voor oude en...
01 juli 19
Naast het overzicht van alle deelnemers met de kwekers, kopers en spelers is  het...
29 juni 19
“Zege La Souterraine voor Peter Theunis” Foto Henk van Boheemen Afgelopen weekend was de...
28 juni 19
Ontketende Ridderhof speelt vereniging aan flarden op Quievrain oude duiven. Groot...
26 juni 19
“Frans en Jordi Damen winnen op Quievrain” Foto: Henk van Boheemen Zaterdag 22 juni was...
25 juni 19
  FOND IN HET GROENE HART NIC DE SNELVLUCHT BODEGRAVEN ( 1714 ) THEO WIJFJES UIT NIEUWVEEN...
25 juni 19
Dit weekend staat weer geheel in het teken van de duiven bij PV de Woudvliegers. Er zijn 4...
18 juni 19
De gisteren uitgestelde vlucht vanuit het Belgische Lessines werd vandaag al vroeg...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40