Artikelen

Voorwoord


Het was mij het weekje wel. Duivensport in tijden van de coronacrisis. Wat mooi om te zien hoe binnen alle afdelingen en verenigingen wordt nagedacht en gewerkt hoe het seizoen 2020 echt van start kan gaan.

Sinds vorige week vrijdag is er alweer één en ander veranderd. Waar er alleen in Nederland en Duitsland onder strikte voorwaarden vluchten georganiseerd konden worden is daar deze week Frankrijk bijgekomen. Er zijn signalen dat de Belgische duivenbond ook binnen een aantal weken mogelijkheden ziet.

De NPO Covid-19 werkgroep werkt ondertussen hard aan de behandeling van alle vragen en plannen van aanpak. Tevens wordt gewerkt aan versie 2.0 van ons protocol waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden die aanstaande zijn. Wij blijven vooruitkijken. In ons duivenland werken nu onze 563 verenigingen en 11 afdelingen hard om allemaal het seizoen te kunnen opstarten. Wat is dat mooi om te zien. Wij kunnen dat ook met elkaar waarmaken wanneer wij de zelfregulering die het vliegen weer mogelijk maakt ook in de praktijk brengen. En het mooiste nieuws is dat vanavond de afdelingen 10 en 9 inkorven voor de eerste vlucht van het seizoen 2020. Dit alles met strikte naleving van de protocollen zoals die in de vorige editie van Op de Hoogte zijn verschenen en ook deze week zijn opgenomen.

Afgelopen week hebben wij ook de eerste ervaringen met en vragen van handhavers. Dat is niet onverwacht. Vandaar ook dat wij in de instructies aangaven om contact op te nemen met de NPO Covid-19 werkgroep, omdat een gesprek met handhavers de nodige inhoudelijke kennis vraagt. Als er problemen ontstaan hebben deze vaak niets te maken met de kwaliteit van ons protocol, maar vooral met de wijze hoe verschillende ambtenaren dezelfde tekst soms verschillend beoordelen. Vandaar ook de noodzaak voor een landelijk protocol, wat door de duivenbond zelf is afgestemd. De landelijke regelgeving en goedgekeurde protocollen zijn leidend voor alle 25 veiligheidsregio’s. Daarna zijn duizenden handhavers actief, dus het risico op miscommunicatie is er altijd. Het onderstreept het belang van een landelijke werkwijze en het strikt opvolgen van wat er in de protocollen staat. Zelfstandig handelen zonder afstemming met de werkgroep is niet alleen voor u risicovol, maar voor ons allemaal. Dus nogmaals neem eerst contact op met de werkgroep ter ondersteuning en afstemming wanneer u te maken krijgt met handhavers die verduidelijking willen.

Op social media of in andere groepen gaat u de antwoorden en ondersteuning niet vinden. Het tegendeel zelfs. Uw eerste contactpersoon is de Coronavertegenwoordiger binnen uw afdeling en die zal contact zoeken met de Covid-19 werkgroep. Met gecontroleerde en gecoördineerde samenwerking blijven wij als duivensport tot de beste resultaten komen. Ondertussen is de poster gereed en zijn voor iedere vereniging in Nederland posters onderweg met de post.

Begin deze week heeft de selectiecommissie haar opdracht om te komen tot kandidaten voor het NPO bestuur afgerond. Het resultaat is dat wij op 2 juni aanstaande een Ledenraad organiseren waarin de voorzittershamer wordt overgedragen en het NPO bestuur kan worden uitgebreid. Dat is het goede nieuws op bestuurlijk vlak.

En nu sportief nog.
Iedereen een mooie start van het vliegseizoen 2020 gewenst. De afdeling 10 Noord Oost Nederland, die zo'n prominente bijdrage aan de Covid-19 werkgroep hebben geleverd, in het bijzonder! Volgende week zal Afdeling 11 Friesland de andere partner in de Covid-19 werkgroep volgen en wie weet nog meer....

Maurice van der Kruk
NPO Voorzitter

 
 
 

COVID-19 WERKGROEP
Poster beschikbaar
 

Vorige week hebben we het protocol bekend gemaakt waarmee het mogelijk wordt om duiven in te korven, te vervoeren, te lossen en af te slaan. Inmiddels hebben we ook een poster ontwikkeld waarop het protocol is samengevat.

De poster is per post onderweg naar alle verenigingen (4 stuks per vereniging). De posters worden in week 21 bezorgd. Daarnaast is de poster ook te vinden op de website en te downloaden (pdf en .jpg). 

PDF bestand poster
jpg bestand poster
 

NPO BESTUUR
Vliegen weer mogelijk sinds 11 mei 


In deze editie van ODH vragen we nogmaals aandacht voor de maatregelen die gelden bij het vliegen. Vliegen is alleen mogelijk als we ons allemaal houden aan de spelregels die we onszelf hebben opgelegd in het protocol. 

Iedereen moet zich hier aan houden.
 
Met betrekking tot de goedkeuring om weer te mogen vliegen zijn drie bepalingen cruciaal:
 1. De coördinatie moet in handen zijn van de landelijke bond, de NPO.
 2. Alle deelnemers houden zich aan het protocol voor inkorven zoals dat is goedgekeurd.
 3. We organiseren vluchten voor onze duiven, we houden zelf geen competitie.
Net als binnen heel veel andere sectoren is de ruimte om weer open te kunnen dus heel erg afhankelijk van onze discipline om dit op de juiste manier samen te doen. We gaan er als werkgroep vanuit dat deze spelregels het hele seizoen nog impact zullen hebben. Omdat België op dit moment nog geen verruiming heeft gekregen om de grenzen open te stellen, zal er vooral gekeken moeten worden naar losplaatsen in Nederland, Duitsland en Frankrijk, waarbij de verwachting is dat dit de gehele komende maand het geval zal zijn. We onderhouden uiteraard intensief contact met de betrokken landen en zodra we zicht hebben op meer ruimte dan worden de afdelingen direct geïnformeerd. Het is wel zaak om er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat we voor langere tijd vanuit een andere richting moeten vliegen dan we gewend zijn.

Hoe gaan we het organiseren?
We kunnen alleen duiven inkorven als we de besmettingsrisico’s zoveel mogelijk beperken. Het is daarom goed te beseffen dat de duivensport zoals we die voor de coronacrisis kenden, op dit moment niet is toegestaan. Inkorven van duiven in het verenigingsgebouw, met meer dan 3 mensen in het gebouw, zal niet terugkomen zolang het coronavirus nog rondwaart. De kantines blijven gesloten en ook buiten wordt de ruimte ingeperkt door de 1,5 meter samenleving en toepassing van andere coronamaatregelen.

Hiervoor hanteren we de volgende spelregels:
 • Vanaf 11 mei 2020 kunnen afdelingen toestemming vragen aan de NPO om weer te starten met vliegen. Hiervoor levert de afdeling een concreet plan van aanpak in die door de Covid-19 werkgroep wordt beoordeeld. Alleen bij goedkeuring krijgt de afdeling een lossingsvergunning.
  In dit plan van aanpak is in ieder geval opgenomen:
  • Een werkwijze om alle verenigingen te controleren of zij duiven kunnen inkorven volgens het vastgestelde protocol. De door de afdeling aangewezen contactpersoon levert dit aan bij de Covid-19 werkgroep.
  • Bewijs dat alle verenigingen voorafgaand aan de (eerste) vlucht zijn gecontroleerd, middels de getekende checklist.
  • Een werkwijze om steekproefsgewijs de verenigingen te controleren nadat de verenigingen hun goedkeuring hebben ontvangen. De door de afdeling aangewezen contactpersoon levert dit aan bij de Covid-19 werkgroep.
  • De afspraak om de Covid-19 werkgroep wekelijks op de hoogte te houden van de voortgang.
  • Duiven worden alleen vervoerd en gelost zoals toegestaan in Nederland, Duitsland en Frankrijk.
 • Verenigingen moeten zich houden aan de voorschriften van de eigen afdeling en tekenen de checklist die de afdeling tijdens de controle gebruikt. Ze moeten de afdeling kunnen tonen dat ze alles op orde hebben om volgens het protocol te werken.   
 • Falco Ebben heeft het inkorfproces in een filmpje uitgebeeld. Dat vindt u hier: https://youtu.be/FyxtnsFrNeA
     
 • Samen met het protocol heeft de vereniging hiermee voldoende handvaten om dit te kunnen organiseren.
 • Liefhebbers hebben samen de verantwoordelijkheid om het vliegen mogelijk te maken. Wie zich niet aan de regels houdt kan niet inkorven. Als door het gedrag van één of meerdere liefhebbers de vereniging niet aan de eisen kan voldoen, dan heeft de hele vereniging geen toestemming meer om in te korven. Spreek elkaar daarom er op aan om volgens de regels te werken.
Op de website van de NPO zijn alle voorschriften en protocollen vanaf dit weekend te raadplegen. We verwachten dat afdelingen en verenigingen nog wel enige tijd nodig hebben om zich in te richten op de nieuwe situatie. Er is op dit moment geen sprake van competitie en daarmee ook niet van een landelijk vliegprogramma.

Als afdelingen klaar zijn om te beginnen kunnen zij toestemming krijgen van de NPO. Dat kan betekenen dat de ene afdeling eerder begint dan de andere en dat sommige verenigingen ook later starten dan anderen. Het belangrijkste is dat de duivensport weer veilig wordt opgepakt, niet de snelheid waarmee dat kan. We willen immers de kwetsbaren in onze sport beschermen. Daarom hebben de vluchten ook geen officiële status, we registreren de aankomsten en daarmee het vluchtverloop, maar we houden geen competitie. Met andere woorden er mag een aankomstlijst van iedere vlucht opgemaakt worden, maar er worden geen punten verdiend en er worden geen kampioenschappen berekend.
 
Wij zullen ook met de route die het kabinet heeft uitgezet naar 1 juni, 1 juli en 1 september de mogelijkheden benutten voor de volgende stappen voor de duivensport in Nederland in deze tijden. Daarover zullen wij informeren zodra daarover nieuws te melden valt. Ondertussen zullen wij ook de secties Dagfond en Marathon en het Platform Transport vragen naar hun visie op mogelijke scenarios.
 
Samen doen
We sluiten graag af met de woorden van Minister-President Rutte: “We moeten het samen blijven doen… er is maatwerk nodig … en het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal.” We blijven hierbij op jullie support rekenen want “alleen samen krijgen we corona onder controle”.
 
Namens de Covid-19 werkgroep
 
Maurice van der Kruk
Rene Dalmolen
Gerald Ensing
Leo van der Waart
Theo Boelens
Wiebren van Stralen
Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan
Technische toelichting op protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan
Checklist verenigingen
Inkorfproces in coronatijd (filmpje)

Protocollen en informatie duivensport in Coronatijd


Op www.duivensportbond.nl/corona is alle actuele informatie te vinden met betrekking tot onze sport in coronatijd. Hier vindt u ook de volgende actuele protocollen die van toepassing zijn:

Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie. 

De Covid-19 werkgroep coördineert alles met betrekking tot de duivensport tijdens de coronatijd. Alle vragen, opmerkingen, suggesties kunnen gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Actuele informatie m.b.t. duivensport en corona
NPO update duivensport in coronatijd | 8 mei 2020
 

IN DE MEDIA
Duiven steken grens over, baasje blijft in Nederland


Frans Belleter (66) uit Nispen zit op zijn praatstoel als het over zijn duiven gaat, maar zijn liefhebberij komt in de knel nu de grens met België is gesloten. De riante verblijven van de duiven van Frans staan op amper zeventig meter afstand van de grens met het Belgische Essen. De duiven trekken zich dan ook niks aan van de blokkade en fladderen vrolijk heen en weer tussen de landen. Maar voor hun baasje is België nog steeds gesloten. 

Klik hier voor het complete artikel op de website van Omroep Brabant.
 
 

NPO BUREAU 
Corona-update vanuit Frankrijk 


De voorzitter van de Franse Duivensportbond heeft kenbaar gemaakt dat met ingang van 11 mei de duivensport binnen Frankrijk weer hervat mag worden. Ook het lossen van duiven wordt in Frankrijk weer toegestaan. Uiteraard zijn er strikte maatregelen hieraan verbonden. In de brief van de voorzitter vindt u meer informatie en de bijbehorende maatregelen. De brief vindt u hieronder. 
 
Originele brief Franse duivensportbond 30 april 2020
Originele brief Franse duivensportbond 6 mei 2020
Vertaling brief Franse duivensportbond 6 mei 2020
Update Franse regering
Overzicht rode en groene zones
Berichtgeving Franse voorzitter over lossen
 WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden
 

Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 
Wie lost waar
 

NPO BESTUUR
Ledenraad gepland op dinsdag 2 juni

 

Begin deze week heeft de selectiecommissie gerapporteerd over de selectieprocedure voor kandidaten voor het NPO bestuur. Niets staat nu de verkiezing van de nieuwe NPO bestuurders in de weg.

Rekening houdend met de Statuten artikelen 23.4, het door de afgevaardigden nog te ondersteunen genoemde in artikel 24 en de te ontvangen bereidheidsverklaringen en VOG's kunnen op 2 juni de nieuwe bestuurders verkozen worden. Dit is de datum direct nadat samenkomsten van 30 mensen zijn vrijgegeven. Rekening houdend met de strikte naleving van de vigerende richtlijnen van het RIVM.

Het Bestuur NPO wijkt in deze af van de standaard termijn van oproeping en verspreiding van de agenda, om daarmee de voortgang in dit proces te blijven behouden.

De Ledenraad die enkele maanden geleden niet door kon gaan wegens de coronamaatregelen vindt dus plaats op dinsdag 2 juni bij Zaal Verploegen in Wijchen. De agenda voor 2 juni is als volgt: 


1. Opening
2. Appèl der afgevaardigden
3. Bestuursverkiezing
4. Sluiting
 

NPO BESTUUR
Verslag selectiecommissie


De selectiecommissie die zich bezig heeft gehouden met het vinden en selecteren van kandidaten voor het toekomstige NPO Bestuur heeft een rapport opgesteld. Hierin worden onder meer de kandidaat bestuursleden vermeld. Dit rapport is via onderstaande button te lezen.

N.B. In het rapport zijn vanwege AVG-richtlijnen sommige gedeelten onleesbaar gemaakt.
 
Verslag selectiecommissie
 

NPO BUREAU
Instructie online overschrijven


We merken dat het gebruik van mijn.duivensportbond.nl en het online overschrijven van duiven nog vragen oproept. Esther Noorderijk laat in onderstaande filmpjes zien hoe eenvoudig het online overschrijven van duiven is.
 


Eenvoudig duiven overschrijven naar een andere liefhebber.

Wilt u uw duif overschrijven naar iemand anders? Dat kan tegenwoordig makkelijk en snel via mijn.duivensportbond.nl . Ontvangt u graag nog wat extra uitleg over online overschrijven? Bekijk dan hier het instructiefilmpje. 


Eenvoudig duiven overschrijven van een liefhebber naar u.

Heeft u een duif gekregen of gekocht? Ook dan is het mogelijk om makkelijk en snel over te schrijven via mijn.duivensportbond.nl . Ontvangt u graag nog wat extra uitleg over online overschrijven? Bekijk dan hier het instructiefilmpje. 
Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Vraag dan bijvoorbeeld iemand uit uw vereniging, een bevriende liefhebber, kinderen of kleinkinderen. 
 

NPO BUREAU 
Verkoop fond-kweekhok van Piet Roelofs (Druten) ten gunste van het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc


Door Pieter Roelofs

Beste postduivenliefhebber,

Hieronder vindt u de verkoopcatalogus van het volledige fond-kweekhok van mijn vader Piet Roelofs (1936-2019) in Druten (Gelderland). De verkoop omvat veertig duiven uit de lijnen Peiren, Theelen, Burgers, Brassé, Robben, etc, waaronder meerdere (rechtstreekse) topkwekers. De opbrengst van deze verkoop gaat in zijn geheel naar het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen. Met de aankoop van een of meerdere kweekduiven verrijkt u niet alleen uw eigen hok, maar draagt u tevens met iedere euro actief bij aan het prachtige project ‘De gangen gaan leven’, dat tot doel heeft het verblijf van kinderen in het ziekenhuis aangenamer te maken. De verkoop van de duivenstam sluit aan bij de vele succesvolle acties voor kinderen en andere goede doelen die Piet in de voorbije decennia zelf heeft georganiseerd.

Bieden kan tot vrijdag 29 mei aanstaande door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in de mail uw bod (catalogusnummer 1 tm 40), naam, woonplaats en telefoonnummer. Nadere informatie vindt u in de verkoopcatalogus.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en betrokkenheid en uitkijkend naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
mede namens verkoopleider Marinus Kruk (06- 38 18 10 52),

Pieter Roelofs (06- 24 56 71 31)
Bekijk hier de verkoopcatalogus
 

NPO BUREAU
Bureau gesloten op Hemelvaartsdag


In verband met Hemelvaartsdag is het NPO Bureau donderdag 21 mei gesloten. Vrijdag 22 mei zijn wij weer bereikbaar om uw vragen per mail te beantwoorden. Dat geldt overigens ook op alle andere werkdagen.

Algemene bereikbaarheid 
Wegens de maatregelen rondom de coronacrisis, zijn wij niet op kantoor werkzaam en daardoor niet in de gelegenheid om telefoontjes aan te nemen. De post, vaste voetringen en duplicaataanvragen worden evenals de mails gewoon verwerkt. 
 

NPO BESTUUR
Update applicatiesoftware


Als gevolg van de huidige richtlijnen vanuit de regering waarin competitie tot 1 september niet tot de mogelijkheden behoort, is onderstaande brief begin deze week naar de applicatieschrijvers verzonden.

Bij deze de instructie om per direct de reeds beschikbare versies te downloaden en installeren.

De huidige stand van zaken per applicatie is als volgt:

 • DAS!2015: De speciale Covid-19 versie is klaar. Update kan worden gedownload van www.huynen.info . 
 • PRsys: De speciale Covid-19 versie is klaar. De update kan worden gedownload van www.duivensport.nl
 • Winver: De speciale Covid-19 versie wordt nog aan gewerkt en zal via www.compuclub.nl beschikbaar komen.
 • Autokon: De speciale Covid-19 versie wordt nog aan gewerkt en zal via www.compuclub.nl beschikbaar komen
 • Rekencentrum Over Berg en dal: past .e.e.a bij publicatie aan
 • Rekenaar: Wij gaan ervan uit dat er een speciale Covid-19 versie beschikbaar komt ondanks de nu bekende negatieve response. 
Klik hier voor de brief die naar de applicatieschrijvers is verzonden
 

 
 

IN DE MEDIA
Koninklijke onderscheiding voor Dirk Dekkers

 

Dirk Dekkers is al een leven lang actief bij duivenverenigingen en op 24 april ontving Dirk een telefoontje van de burgemeester van Steenbergen. BN De Stem publiceerde een portret van Dirk op hun website.

Fotografie: Pix4Profs/Peter Braakmann / BN De Stem


Klik hier voor het artikel.

Dirk Dekkers heeft van het NPO Bestuur een bos bloemen ontvangen voor zijn inzet en betrokkenheid bij de duivensport.
 
 

COVID-19 WERKGROEP
Nieuwe informatie op website
 

Aan de coronapagina op de website is onlangs ook een document toegevoegd met antwoorden op veelgestelde vragen naar aanleiding van mogelijk bezoek van een BOA. De pagina wordt regelmatig aangevuld, hou deze dus in de gaten. Ben je op zoek naar informatie, kijk dan eerst op www.duivensportbond.nl/corona. Vind je de informatie daar niet? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 13 mei 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

27 mei 20
  Land besproeien bij de buren Droogte Wat is het...
20 mei 20
     Jongen 2020 in de ren Start seizoen Afdelingen 9 en...
13 mei 20
  Vanaf 11 mei mogen er weer vluchten We kunnen...
09 mei 20
  Nieuw half gelaatsmasker Masker Had eerder al...
29 april 20
              Jongen in de manden PROTOCOL CORONA / COVID Het...
22 april 20
Red Pearl rechtstreeks Jan van Gils  Oosterhout...
15 april 20
Genieten van de bloesem Top weer Heel de...
08 april 20
   Alleen rondjes maken rond het hok Geen begin...
01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40