Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 22 oktober 2021 | week 42

Voorwoord

Huldigingen Nationale Kampioenen op 13 en 20 november
Iedere kampioen uit de categorieën Senior en Jeugd 30- heeft inmiddels een uitnodiging voor de huldiging ontvangen. Wij vragen iedereen die de uitnodiging heeft ontvangen om door te geven of hij/zij komt en met hoeveel personen. Tot op heden zijn er nog niet bijzonder veel aanmeldingen. Wij zullen nog een herinnering sturen voor het geval het u ontgaan is. Indien u onverhoopt niet kunt, wilt u zich dan afmelden? Het aan- en afmelden is van belang in verband met inrichten van de zaal, maar misschien nog wel belangrijker: iedereen gaat met een goed gevulde maag naar huis als het aan uw bestuur ligt. Dat lukt alleen als wij weten hoeveel mensen er komen. Dus meldt u vandaag nog aan als u komt. Uiteraard alles met het voorbehoud dat de regelgeving rondom corona het toelaat.
 
Ledenraad 27 november
Zoals u in deze editie van Op (de) Hoogte kunt zien, is de agenda voor de komende Ledenraad al behoorlijk gevuld. Hoe kan het ook anders, er zijn veel reacties op het vliegprogramma binnengekomen. Dat is prima. Wij gaan op 27 november merken waar een meerderheid in onze Ledenraad voor of tegen is. Overigens kunnen amendementen op het vliegprogramma nog worden ingediend tot 29 oktober. Ik vertrouw erop dat de afgevaardigden de toekomstbestendigheid van de duivensport bij de afwegingen die ze maken bij de agendapunten zullen betrekken.

Terwijl het vliegprogramma 2022 nog niet vastligt, komen er al vragen binnen over de lossingsstations. Alle vragen over de losplaatsen willen wij graag parkeren tot december. In die maand gaan wij met de afdelingen bekijken welke plaatsen beschikbaar zijn onder andere om kruislossingen te voorkomen. Uitgangspunt is om zo recht mogelijk onder de afdelingen te lossen. Situaties zoals wij die afgelopen jaar hebben gehad - waarbij zo ongeveer elke afdeling met meerdere andere afdelingen rekening moest houden - moeten tot het verleden gaan behoren. Het is niet meer uit te leggen dat je meer dan een uur of zelfs langer moet wachten terwijl er qua weersomstandigheden prima gelost kan worden. Liefhebbers begrijpen er - en dat is begrijpelijk - op dat moment niets meer van. En als je pech hebt kom je ook nog in een tijdslot waarbinnen niet gelost mag worden omdat de duiven van de liefhebbers die rondom de losplaats wonen duiven thuis verwachten. Kortom, er alles aan doen om onnodig oponthoud tegen te gaan. Daarvoor is uiteraard ook nodig dat er voldoende losplaatsen beschikbaar zijn/komen. Hierover gaan wij in november in overleg met de KBDB.

In de begroting maakt onze penningmeester Hans van Dijk melding van het feit dat wij feitelijk in een spagaat zitten. De inkomsten lopen terug, minder leden, duiven en ringen. Anderzijds is het wel nodig om onze sport positief onder de aandacht te brengen, dat brengt kosten met zich mee. De website is sterk verouderd, dus moet worden vervangen. Wij moeten er alles aan doen om voldoende losplaatsen te verwerven in België en Frankrijk en zo kan ik nog wel even doorgaan. Niet alles kan tegelijk maar wij moeten samen met de afdelingen zoeken naar oplossingen. Het is immers ook niet alleen een landelijk probleem. De afdelingen hebben er zelf in gelijke mate mee te maken, maar dan deels met andere onderwerpen.
 
Sectie Sportbeleving
De benoeming van de eerste vier bestuurders van deze nieuwe Sectie Sportbeleving staat op de agenda van de komende Ledenraad. Op de eerste plaats ben ik blij dat deze vier samen de eerste stappen willen zetten. Het zijn Jannes Mulder, Arnold Paalman, Wendela Wiersema en John Logemann. Ze stellen zich aan u voor in deze nieuwsbrief. De eerste kennismaking die onlangs heeft plaatsgevonden heeft mij een goed gevoel gegeven. In wens ze veel succes maar ook plezier bij het vorm en inhoud geven aan vernieuwingen en de beleidsontwikkeling in de duivensport.

Nog niet alle beschikbare plaatsen in de sectie zijn ingevuld. Er zijn vijf zetels in de Ledenraad, maar het zou mooi zijn als de ‘denktank’ van de Sectie uit 8 tot 10 personen zou bestaan. Er kan dan onderling worden besloten wie de vertegenwoordiging in de Ledenraad op zich neemt. Dus hierbij de oproep: wilt u ook meedenken en bijdragen aan vernieuwingen en een toekomstbestendige duivensport? Meld u dan aan voor een gesprek/kennismaking. Het zou fijn zijn als de verschillende delen van ons land iemand hebben die wil bijdragen en meedenken. Samen sterk! Denkt u nu: "Ik wil dat gesprek wel aangaan want duivensport is me zo lief dat ik mij daarvoor gemiddeld enkele uren in de maand wil inzetten?" Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 
Fijn weekend en blijf gezond!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

Resultaat Poll van afgelopen week 


Vorige week luidde de stelling:

Het is noodzakelijk dat bestuurders in de duivensport zelf met duiven spelen.


In totaal reageerden 1.090 liefhebbers: 

Conclusie
Een ruime meerderheid is van mening dat het niet noodzakelijk is dat bestuurders zelf actief met duiven spelen. De informatie vanuit het opmerkingenveld gaan we nog goed bekijken. Ruim 300 respondenten hebben gebruik van gemaakt het opmerkingenveld. 
 

Poll week 42

 

Stelling:

Het NPO Bestuur wijst voor elke afdeling losplaatsen aan die zoveel mogelijk recht onder de afdeling liggen. 


Geef uw mening
Via onderstaande button 'Geef uw mening' of QR-code kunt u antwoord geven op de stelling van deze week.  

Hoe werkt het?
 • klik op de groene button onder dit artikel of op onderstaande QR-code:

   
 • beantwoord de stelling door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen) en eventueel een korte toelichting toe te voegen via het opmerkingenveld. 
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 29 oktober aanstaande terugvinden.
 
Geef uw mening
 

NPO BESTUUR

Agenda Ledenraad

  
 

Mijmeringen


Door Gerard van de Aast

Deze week vindt u in Op (de) Hoogte de vergaderstukken voor de NPO Ledenraad van 27 november. Als net (weer) aangetreden secretaris a.i. is dat een klus die wat tijd kost maar tegelijkertijd ook een mooie gelegenheid om nog eens inhoudelijk stil te staan bij zaken die geagendeerd zijn.

In bijlage 4.c vindt u een bericht van collega’s Rittersma en van Dijk over de dit jaar weer opgestarte dopingcontroles. Het is een puike prestatie van de dopingcommissie en de controleurs om vanuit stilstand het dopingcontrole programma  weer stevig neer te zetten. Ook verheugend is het feit dat geen doping zondaars zijn betrapt. In België hebben ze helaas wel een aantal doping gevallen dit seizoen. Internationaal schijnen de dopingcontroles nogal verschillend te worden opgepakt of geheel niet te worden opgepakt. Het was daarom goed te lezen in een bijdrage van drs. De Weerd in het Spoor van 15 oktober dat hij zich gaat inzetten om ervoor te zorgen dat binnen de FCI gewerkt gaat worden aan een eenduidige lijst van verboden middelen en goedgekeurde laboratoria. Dat de FCI deze taak op zich neemt werd hoog tijd en het zou een stap in de goede richting zijn. Een volwassen sport die zichzelf serieus neemt dient het doping vraagstuk zo te benaderen.   

Bij het agendapunt over het vliegprogramma kunt u kennisnemen van alle amendementen en voorstellen vanuit de afdelingen. Dit zijn er best veel enerzijds en de termijn is nog niet gesloten. Anderzijds zijn de verschillen met het NPO voorstel te overzien. Een vliegprogramma raakt aan de essentie van onze sportbeleving en verdient daarom een brede discussie. En laten we eerlijk zijn; we vinden er allemaal wat van en we hebben allemaal zo onze voorkeuren. Het zou echter mogelijk moeten zijn om samen uit alle voorstellen een gedragen programma op te stellen. Om dat te bereiken gaat het NPO Bestuur informeel in overleg op 10 november met de afdelingen als voorbereiding op de Ledenraad van 27 november. Als we dan op de Ledenraad het Nationaal vliegprogramma vaststellen is het wellicht ook een idee om het voor langere tijd vast te klikken. Twee zaken wil ik nog benoemen bij de discussie over het vliegprogramma. Het is nu niet gelukt om de ZLU en NPO marathon vluchten dichter bij elkaar te brengen. Dat is dan maar zo en het zal nog wel enige tijd duren voordat het weer aan de orde komt. Het laatste punt zijn de soms ongepaste en grievende bijdragen aan de discussie over het concept vliegprogramma op met name social media. Daar kan ik kort over zijn. Ongepaste en grievende bijdragen gaan en horen in de prullenbak.

Terug naar inhoudsopgave

Lees hier het volledige artikel
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons kunt u de stukken voor de Ledenraad van 27 november 2021 raadplegen. Via de blauwe buttons de stukken die deze week nieuw zijn. Via de onderste button komt u op de webpagina waarop alle stukken die beschikbaar zijn, geraadpleegd kunnen worden.

De nog ontbrekende vergaderstukken worden zodra ze beschikbaar zijn, toegevoegd aan de website en via ODH informeren we u over de nieuw gepubliceerde stukken. 
 
4c. Evalauatie dopingbeleid definitief
5c. Afdeling 6 voorstel Nationaal Vliegprogramma
5c. Afdeling 6 begeleidend schrijven
5d. Afdeling 10 amendement op Nationaal vliegprogramma
5e. Afdelingen 10 en 11 amendement op Nationaal vliegprogramma
8. Kandidaten Sectie Sportbeleving
9a. Toelichting voorlopig resultaat 2021 definitief
9b. Afwikkeling pensioendossier definitief
10a. Toelichting meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
10b. Meerjarenbegroting 2022-2026 v-def
Alle beschikbare stukken van de Ledenraad
 

NPO BUREAU

Dit weekend: najaarsbeurs in Expo Houten
 

Door Pieter Kos 

Hét mag weer! Een beurs bezoeken zoals in het pre-corona tijdperk ook kon. Inderdaad gewoon een dagje uit zonder 1,5 meter maatregel, zonder mondkapje, zelfs geen QR-code nodig of registratie of wat dan ook. Op naar Expo Houten want daar vindt dit weekend de eerste duivensportbeurs van het winterseizoen plaats!

Met opzettelijk breed gehouden gangpaden en voldoende ruimte tussen de stands is dit beursbezoek gewoon een leuk uitje. U zult zeker niet het gevoel krijgen bovenop uw medebezoekers te lopen! De hallen zijn overigens super goed geventileerd wat in het verleden nog eens tot irritatie heeft geleid bij exposanten die onder zo’n ventilatie rooster stonden. Kortom, de organisatie heeft alles gedaan aan een ordentelijk verloop. Een kaartje kopen in de lobby bij binnenkomst volstaat, niets meer en niets minder!

Voor velen nog steeds onwerkelijk. En ook – als organisatoren – hebben wij ons meerdere keren verwonderd wat er nu wél en niet mag. Tot in de laatste week aan toe. Daarom was er verleden week zondag een afspraak in Expo Houten gepland in combinatie met een bezoek aan de ESV slangendag. Een beetje een zelfde soort beurs alleen dan worden er levende slangen en producten voor deze hobby verkocht. Fijn dat bezoekers weer zonder mondkapje naar binnen mogen en dat er ook niet gecontroleerd hoeft te worden op QR code. De sfeer zat er goed in tijdens deze eendaagse beurs! Foto’s hiervan kunt u zien op de facebook pagina Voorjaarsbeurs Houten.

Ook staan er op de Facebook pagina Voorjaarsbeurs Houten vanaf vandaag foto’s van de stands in opbouw en worden er gedurende het weekend foto’s geplaatst van het verloop. Wie weet ziet u nét dat ene product wat u eigenlijk nodig heeft!

                                                                                                                                        Terug naar inhoudsopgave

Klik hier voor meer informatie over de Najaarsbeurs
 

 

WEDSTRIJDEN

Definitieve uitslagen Nationale Kampioenschappen 2021 bekend


De definitieve uitslagen zijn bekend. Deze week zetten we de top 10 winnaars van Ladies League duifkampioenschappen in het zonnetje. De uitslagen vindt u hieronder. Wilt u graag de volledige uitslag per categorie raadplegen? Klik dan op 'Klik hier voor de volledige uitslag'. Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd! 


        

                
                            

     


                                                                         Terug naar inhoudsopgave

 

IN DE MEDIA

Duivencoach Bas Verkerk doet mee in de absolute wereldtop van de duivensportBron: NPO Radio 1  / BNNVARA 


Velen weten het niet, maar Bodegraven kent een van de beste duivencoaches die er op aarde rondloopt. Bas Verkerk is duivencoach in hart en nieren en heeft inmiddels al een flink oeuvre opgebouwd. Zo is hij drievoudig winnaar van de Gouden Duif Nederland, zeg maar de eredivisie van de duivensport, had hij ooit de snelste duif van de wereld, en heeft hij maar liefst 400 duiven onder zijn hoede. Bas Verkerk vertelt erover in Dijkstra & Evenblij Ter Plekke.
Klik hier om de uitzending te beluisteren
 


WEDSTRIJDEN

Uitslagen kampioenschappen DAT 2021

De eindstanden van de DAT kampioenschappen Dagfond oude duiven en jonge duiven zijn bekend. Reclames op deze kampioenschappen kunt u inzenden vóór 5 november 2021. Klik op onderstaande button voor de uitslagen van de kampioenschappen DAT. 
                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

Klik hier voor de uitslagen van de kampioenschappen DAT
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden 


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Bonnenverkopen van start 

 

De eerste bonnenverkopen gaan binnenkort van start. In Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.

Verkopen verlopen via Duivennet:
 • PV De Luchtbode, Groningen
  verkoop start op 11 oktober en loopt af op 25 oktober 22.00 uur
 • Klaas Talen, Meppel
  verkoop start op 12 oktober en loot af op 26 oktober 22.00 uur
 • PV De Eendracht, Harderwijk
  verkoop start op 16 oktober en loopt af op 30 oktober 22.00 uur
 • PV Het Luchtvermaak, Rijssen
  verkoop start op 19 oktober en loopt af op 2 november 22.00 uur
 • PV De Reisduif, Tiendeveen
  verkoop start op 22 oktober en loopt af op 5 november 22.00 uur
 • PV BEP, Purmerend
  verkoop start op 23 oktober en loopt af op 6 november 22.30 uur
 • WEFO Limburg
  verkoop start op 25 oktober en loopt af op 7 november 22.00 uur
 • PV De Pelikaan, Oosterwolde
  verkoop start op 28 oktober en loopt af op 11 november 21.30 uur
 • Vrienden Hospitaalschip Prins Willem Alexancer, Harderwijk
  verkoop start op 29 oktober en loopt af op 12 november 22.00 uur
 • PV De Snelvlucht, Oldenzaal
  verkoop start op 29 oktober en loopt af op 12 november 22.00 uur
 • PV De Snelle Vogel, Asperen
  verkoop start op 30 oktober en loopt af op 13 november 22.30 uur
 • Nacht van de Postduiven tbv KWF, afd. 6 N.H.
  verkoop start op 30 oktober en loopt af op 14 november 22.00 uur
   
Verkopen via GPSAuctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • Samenspel De Kleine Westhoek, loopt af op 29 oktober 20.00 uur
Verkopen via EPW-eu.com
Verkopen via verenigingssite(s)

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH.
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen 

 

Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk om het verenigingsgebouw te mogen betreden?
In de Op (de) Hoogte van 24 september jl. is in het voorwoord de link naar meer informatie over de gewijzigde maatregelen weergegeven. Klik hier voor de link naar deze nieuwsbrief. Wilt u graag uitgebreide informatie omtrent toegangsbewijzen en de daarvoor geldende maatregelen? Klik dan hier.

Hoe vraag ik als bestuurslid een onderscheiding aan voor een lid van mijn vereniging?
U kunt mailen naar het NPO bureau: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld de gegevens van het lid waarvoor u een onderscheiding wilt aanvragen en de verdiensten die hij/zij voor de betreffende vereniging heeft verricht. Een onderscheiding wordt namelijk niet enkel voor het aantal jaren lidmaatschap toegekend, maar meer voor datgene wat men voor de vereniging (heeft) betekend. Hierbij ook nog de link naar de betreffende informatie op de site: https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ereleden
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 20 oktober 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Jaarlijkse prijsuitreiking en kampioenen huldiging Fondunie 2000 op zaterdag 13 november 2021 van 16.00-21.30 uur. Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk te Nijkerk. 
 • Forumavond PV Deuteren & PV De Zwaluw. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 26 november 2021. Locatie: Clublokaal PV De Zwaluw Rosmalen, Laaghemaal 32 5245NE Rosmalen. Klik hier voor meer informatie. 
 • ZLU Sterrenshow. Deze activiteit vindt plaats op zondag 16 januari 2022. Locatie: Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten


November

 • 13 en 20 november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
 • 27 november 2021 - NPO Ledenraad