Artikelen

Deze middag bezoek gehad van de voorzitter van de NPO.

De heer v/d Kruk heeft namens het bestuur NPO excuses en bloemen aangeboden voor de vervelende situatie die is ontstaan na ons onterechte beschuldiging van het oneigenlijk gebruik van middelen.

We hebben een goed gesprek gehad waarin we onze wederzijdse beleving van deze affaire hebben kunnen toelichten.

Respect hebben wij voor de stap die de voorzitter heeft genomen ons te bezoeken.

Kees en Annelies