Artikelen

We willen u er op wijzen dat het voltallige bestuur aftredend en niet herkiesbaar zal zijn. In de volgende vacatures moet derhalve worden voorzien;
Voorzitter, wegens overgang naar Afd. 2
Secretaris, reglementair aftredend
Penningmeester, treedt 1 jaar eerder af.
Dhr. Breedijk, aftredend en niet herkiesbaar wegens zittingsperiode
Dhr. Vermaas, aftredend en niet herkiesbaar wegens zittingsperiode
Dhr. Wijnties, voortijdig aftredend
Dhr. de Winter, voortijdig aftredend
Dhr. Lugthart, voortijdig aftredend
 Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat tot uiterlijk 30 september 2017 voorzien van de bereidverklaring.Ø
 Tevens zoeken we versterking van de volgende commissies;Ø
1. De Concourscommissie heeft 1 vacature
2. De vervoerscommissie heeft 3 vacatures
3. De contrôlecommissie heeft 2 vacatures
4. De F.B.C.C. heeft minimaal 1 vacature