Artikelen

 
Op (de) Hoogte
Nieuwsbrief 15 september 2017
11.230 abonnees
Vacatures
Sectie- en platformbestuurders gezocht!
Twee weken geleden plaatsten we een eerste oproep voor sectie- en platformbestuurders. Vorige week kon u het hele profiel van de sectiebetuurder in de nieuwsbrief terugvinden, deze week is dat het profiel van bestuurslid platform Jong.
Profielschets voor een bestuurslid platform jong
Volgens het platformreglement NPO dient een bestuurslid te voldoen aan het voorliggend functieprofiel.

Inhoud van de taak
Het platformbestuur richt zich op de belangen van jongere NPO-leden. Het doel is meer jongeren te interesseren voor de duivensport en de jongere leden voor lange tijd te binden. Daartoe kan het platform bijvoorbeeld discussie, studie en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren, zich inzetten om kennis uit te wisselen alsmede deskundigheid en vaardigheden bevorderen. Het werkterrein van het platform betreft voorts het (doen) bevorderen van de inbreng van jongeren binnen de NPO. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies over te ontwikkelen producten en diensten en organiseert trainingen en opleidingen.

Algemene eisen
 • Lid van de NPO en behorend tot de doelgroep.
 • Gedegen kennis van het platformreglement.
 • Een wil om op een constructieve en positieve wijze samen te werken en met vereende krachten de belangen van de jonge liefhebber te dienen.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Minimaal beschikbaar voor drie jaar.
 • De wil heeft een netwerk op te bouwen.
Specifieke eisen
 • Inspirerend, integer
 • aanspreekbaar voor de jonge duivenliefhebber
 • heeft geen conflicterende belangen
 • vermogen op inhoudelijk constructieve wijze te overtuigen
 • oplossingsgericht
 • bereid tot concessies en consensus
 • dynamisch en motiverend
 • in staat ideeën om te zetten in actie
Het lidmaatschap van het platformbestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur NPO, een sectiebestuur, een ander platformbestuur, de Financiële Begeleidings- en Controlecommissie NPO en van een rechtsprekend orgaan.

Duur benoeming
Platformleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen aansluitend een zelfde periode twee keer worden herbenoemd. Na een ononderbroken zittingsduur van maximaal 9 jaar is een lid van een platformbestuur drie jaar niet benoembaar. Het bestuur komt in ieder geval twee-jaarlijks in vergadering bijeen en spreekt geregeld het NPO-bestuur. Het betreft een onbezoldigde functie waarbij vergoeding voor de gemaakte kosten mogelijk is.
  Bent u enthousiast over de nieuwe organisatie en past u in een van de profielen? Stuur dan uiterlijk 29 september een gemotiveerd schrijven en een kort CV naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Download profiel bestuurslid sectie
Download profiel Platformbestuurder Transport
Van het bestuur
Nieuws van het Bestuur - 15 augustus 2017
Op 15 augustus vergaderde het Bestuur in Uden. Dit naar aanleiding van een geplande bijeenkomst met de ZLU op dezelfde avond. De vergadering was daarom kort en ging voornamelijk over lopende juridische zaken en de te nemen vervolgstappen.
Met de ZLU was de agenda uitgebreider. Allereerst werd het seizoen 2017 tot op dit moment geëvalueerd.
Lees verder
 
Nieuws van het Bestuur - 22 augustus 2017
Op 22 augustus komt het Bestuur weer bij elkaar voor een uitgebreide agenda. Gesproken wordt over de bestelling chipringen 2018. Tevens is het proces van 2017 geëvalueerd en de conclusie wordt getrokken om te kijken of overeenstemming kan worden bereikt om een andere bestelprocedure te organiseren. Mocht blijken dat het te kort dag is voor dit jaar dan kan zal daarnaar toe gewerkt worden voor volgend seizoen. Dit omdat leveranciers en liefhebbers aangaven niet gelukkig te zijn met het besluit om maar één soort chipring te verstrekken.
Lees verder
Duif opgevangen? Zorg dat de duif terugkomt met álle ringen!
Helaas bereiken ons vrij regelmatig berichten dat duiven terugkeren zonder chipringen. In een enkel geval is zelfs de vaste voetring afgeknipt.
Natuurlijk kan de chipring onderweg kapot gegaan zijn en vaste voetringen worden soms afgeknipt  door mensen buiten onze organisatie. Zij denken, onterecht, de duif daarmee te helpen.
 
Vooral het verwijderen van vaste voetringen heeft verregaande gevolgen voor de eigenaar. Hij kan dan niet meer meedoen aan vluchten en tentoonstellingen. Het houden van andermans chipringen is diefstal en vooral erg onsportief!

Vandaar onze oproep: Duif opgevangen? Zorg dat de duif terugkomt met álle ringen!
 
 
 
Gevonden duiven
Van wie zijn deze duiven?
Er is een duif opgevangen door het Centrale Hok in Utrecht met een Belgisch ringnummer BE 2017 6114186. Is dit uw duif? Bel de Centraal Hokeigenaar: 030-2432741 of 06-14243713.

De duif met ringnummer NL2017 1817154 staat niet op de juiste een eigenaar.  Als dit uw duif is, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Van de ZLU
Mededeling inzake de Internationale uitslagen
Woensdag 13 september was het dagelijks bestuur ZLU uitgenodigd voor een bespreking op het KBDB gebouw te Halle.  Alle inrichters en de deelnemende organisaties uit Frankrijk – Duitsland en Nederland waren aanwezig.  Naast de heren Eddy Hoedemakers, Piet Franssen en Hub Wetzelaer was ook de NPO voorzitter Maurice v.d. Kruk door de ZLU ingelicht inzake deze bespreking. Hij was dan ook namens de NPO aanwezig, waarvoor onze dank.
Lees verder
Nationale Kampioenschappen
Tussenstanden
De tussenstanden van de Nationale Kampioenschappen 2017 zijn nu te volgen via de site van CompuClub.

De huldiging van de winnaars vindt plaats tijdens de Nationale Dagen in Autotron. Op zaterdag 9 december komen de kampioenen vanaf 19.00 uur op het podium. Uiteraard worden de winnaars hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Ga naar de uitslagen
 
 
Nationale Dagen
Duiven verkopen tijdens de Nationale Dagen 2017!
Tijdens de Nationale Dagen op 9 en 10 december in Autotron Rosmalen, kunt u ook tegen heel aantrekkelijke tarieven duiven verkopen. Al voor € 60,- kunt u voor het hele weekend 12 kooien huren.

Download het inschrijfformulier om alle prijzen te raadplegen!

Ook dit jaar kan iedereen het evenement weer gratis bezoeken!
 
 
 
Superuitslagen
Superuitslagen van deze week!
CategorieNaamPlaatsAfdelingUitslagEerste 5 prijzen
2 A. Thijs & Zn. Heikant 1 Pointoise 1-3-5-11-12
2 Evert Diepeveen Keldonk 3 Vervins 1-2-3-6-7
2 Evert Diepeveen Keldonk 3 Vervins 3-4-5-6-9
2 Jan Schmitz Stein 4 Marche 8-13-14-15-17

Wordt het aantal duiven van 1000 niet gehaald, stuur dan een uitslag van de Kring of CC in!
Geef ook uw SUPERUITSLAG door
Duplicaat aanvragen
Aangevraagde duplicaten 14 september 2017
Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.
Bekijk de laatste aanvragen
 
Sponsoren
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Landjuweel 38
3905 PH Veenendaal
T (0318) 559700
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op    Twitter    Facebook