Artikelen

Mededeling ZLU bestuur inzake uitbetalingen int. vluchten 2017.

Beste sportvrienden.

Bestuur ZLU heeft per mail d.d. 16112017 wederom haar ongenoegen kenbaar gemaakt bij de KBDB inzake het uitblijven van de betaalstaten uitbetalingen int. vluchten.Op 27112017 is er antwoord gekomen van dat KBDB : " Wat de afrekeningen PER INKORVINGSLOKAAL betreft voor de Internationale wedvluchten 2017, zal vandaag nog een schrijven worden gericht aan de firma Wprol teneinde aan te dringen om dergelijke afrekeningen toch nog te bekomen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van het bekomen gevolg ".

Met de door WPROL aangeleverde bescheiden is het voor de ZLU penningmeester Piet Franssen onmogelijk een kloppende afrekening zoals U deze van de ZLU gewend bent te produceren. Het ligt dus niet aan de ZLU, wij staan buiten deze kwestie, wij doen ons alle moeite om dit probleem op te lossen. Voorbeeld afrekeningen zijn aan de KBDB ter ondersteuning van onze klacht aangedragen. 

Ook bestuur ZLU houdt U op de hoogte.
Hub Wetzelaer,secr.

30-11-2017