Artikelen

Voor het vierde jaar presenteert Top Pigeons de fondspiegelcompetities over de ZLU-vluchten en de drie nationale middaglossingen. Bij de ZLU-Fondspiegel tellen alle zeven vluchten (uitgezonderd Bordeaux jaarlingen) mee voor de competitie en de drie beste uitslagen wat betreft puntgemiddelde per gekorfde duif bepalen de score die een liefhebber maakt. Die drie tellende vluchten bepalen ook in welke categorie men meestrijdt. Heeft men op die drie vluchten 1 tot en met 9 duiven gekorfd dan ‘valt’ men in de categorie 1. Liefhebbers die 10 tot en met 18 duiven korfden strijden mee in de categorie 2 en alle liefhebbers die 19 duiven of meer op die drie tellende vluchten in de korf hadden komen uit in de categorie 3.

Voor 2017 staan 230 liefhebbers geklasseerd in de categorie 1, 413 liefhebber in de categorie 2 en 479 liefhebbers in de categorie 3. Alleen die liefhebbers die op één van de zeven tellende ZLU-vluchten minimaal één prijs gescoord hebben krijgen een klassering. Liefhebbers die wel korfden maar geen enkele prijs scoorden kunnen geen klassering krijgen. De echte kleine korvers in de categorie 1 vormen dus de kleinste groep maar van deze groep zullen ook de meeste liefhebbers geen klassering hebben omdat ze met 1, 2 of 3 duiven geen prijs pakten en zeker op Barcelona zal dat een flink groepje zijn geweest. De trotse winnaar van de categorie 1 over 2017 is Frans Strijthagen uit het Zuid-Limburgse Simpelveld. Al vele jaren is hij een kleine korver die puik weet te presteren en dat laten zijn scores in de categorie 1 over de laatste vier jaar ook zien. In 2014 eindigde Frans Strijthagen op een 7e plaats, in 2015 op plaats 8, in 2016 op plaats 5 en dus in 2017 op plaats 1. In de driejarige klassement stond Frans vorig jaar op een 5e plaats en dit jaar is hij ‘opgestoomd’ naar een 2e plaats achter Jelle Jellema

 
 

Kleine mand
Afgelopen seizoen heeft Frans Strijthagen totaal  9 duiven op vijf ZLU-vluchten gekorfd. Aan St. Vincent en Perpignan nam hij niet deel en aan de laatste vlucht was dat aanvankelijk wel de bedoeling maar toen vierde een zus van Frans haar 50-jarige huwelijksfeest en konden hij en zijn echtgenote niet ontbreken bij de viering daarvan. Het seizoen begon met Pau en daarop korfde Frans 1 duif en wel de NL11-1051373 en dat is een kei van een fondvlieger die op deze vlucht de pure kop vloog met prijs 38 tegen 3526 duiven. Daarna volgde Agen oud met twee weduwnaars in de strijd en de NL15-1114998 scoorde prijs 299 tegen 6219 duiven. Als derde vlucht stond Barcelona op het programma en daarop korfde Frans twee weduwnaars waaronder een ware topper die ook op Barcelona al prijs had gevlogen en met dit duo won hij geen prijs en de twee doffers keerden ook niet meer terug.  Op Marseille gaf Frans twee weduwnaars mee en die wonnen de prijzen 24 en 194 tegen 2528 duiven.  De NL13-1532081 kwam als 1e-getekende voorop gevolgd door de NL15-1069174. Naar Narbonne ging het duo van Agen en de ‘998’ vloog weer prijs en wel aan plaats 373 tegen 4566 duiven. Totaal dus 9 duiven gekorfd, 5 prijzen 1 op 10 en gewonnen door 4 verschillende weduwnaars.

Voor de ZLU-vluchten kan Frans Strijthagen korven bij zijn eigen club de p.v. de Bergvliegers in Simpelveld. Het is een ‘aparte’ vereniging die slechts grote-fondpspelers als lid heeft en slechts op de ZLU-vluchten speelt men er voor prijs. De club maakt geen onderdeel van een samenspel uit en op de programmavluchten gekorfde duiven worden niet in uitslagen opgenomen. Een min of meer vergelijkbare vereniging is de Duif in Heerlen maar die club is zelf geen ZLU-inkorfcentrum. De ‘grote’ man en vrouw van de club zijn Piet en Annie Franssen die ook in Simpelveld (op Huls) woonachtig zijn. Piet is ook penningmeester en 2e voorzitter van de ZLU en de man van de meldingssite.  Ook ZLU-rekenaar Frans Huynen woont in Simpelveld.  Frans Strijthagen is meldpost van het eigen inkorfcentrum en hij had op Marseille de eerste melding van Nederland op de site maar zag datzelf pas toen hij op de 3e plaats stond. In de club is Frans ook actief bij het korven en verzorgt hij het schoonmaken van de manden.  De totale vliegploeg in Simpelveld omvat zo’n 32 weduwnaars die op het grote hok met drie afdelingen zitten. Op een afdeling zitten 7 weduwnaars voor de ZLU-vluchten en op een andere afdeling 7 weduwnaars voor de middaglossingen en hoofdzakelijk de nationale. Op de derde grotere afdeling zit de ploeg jaarlingen die zo’n 18 doffers omvat. En deze weduwnaars vliegen de kortere middaglossingen en de kortere  ochtendlossingen van de afdeling.

 
 
 

Middaglossingen
In 2017 had Frans Strijthagen ook uitblinker op de middaglossingen met zijn NL15-1114989 die 3 op 3 scoorde op de nationale middaglossingen en op Dax de 8e prov. en 39e nationaal won.  Op deze drie vluchten had Frans achtereenvolgens 2 van de 4, 2 van 3 en 1 van de 3 in de prijzen. Op Bergerac en Bordeaux korfde hij telkens vier jaarlingen en had hij de eerste vlucht 2 van de 4 in de prijzen en op de tweede vlucht geen prijs. Op de ochtendlossingen had hij op Bergerac 1 van de 5 en op Cahors 1 van de 4 jaarlingen in de prijzen. Al met al was Frans niet echt tevreden over het presteren van zijn jaarlingen omdat hij toch graag ziet dat ze prijs kunnen vliegen. Echter de ‘989’ deed dat als jaarling ook niet en omdat zij baas hen echt heel graag ziet mocht hij blijven en het moet gezegd worden dat deze doffer qua bouw een ideale fondduif is. In 2015 won Frans provinciaal St. Vincent in Limburg en deze toen tweejarige doffer is hij later aan de roofvogel verspeeld. En van die kromsnavelsheeft hij veel last en de eerste week van 2018 verspeelde hij alweer een oude doffer bij het uitlaten. Het erf in Simpelveld loopt achter de woning af naar de Eyserbeek die 30 meter verderop stroomt en daarachter is het bosachtig alwaar het goede toeven is voor roofvogels.. De Eyserbeek ontspringt bij Bocholtz en loopt via Simpelveld en Eys naar Gulpen alwaar de stoom in de Geul uitmondt. Op zijn huidige erf houdt Frans al bijna 50 jaar duiven en hij is daar na zijn trouwen komen wonen terwijl het ouderlijke erf wat verderop ligt. Frans is in 1944 geboren en 73 jaar oud en al op 8-jarige leeftijd raakte hij bij een oom betrokken bij de duivensport.

Vader Strijthagen was zelf ook liefhebber zoals veel andere familieleden maar vader overleed toen Frans 4 jaar oud was.  De grote fond is vanaf 1992 in beeld gekomen. Een oom schreef toen een brief naar de gebr. Frenken in Weert en Frans haalde bij hen zijn eerste fondduiven en in de loop van de jaren zijn er geregeld Frenkenduiven naar Simpelveld gekomen terwijl er ook duiven naar hen zijn teruggegaan. Ook bij Wijnands en Theelen klopte Frans later aan voor versterkingen. Als we kijken naar de huidige presterende duiven dan zien een diverse herkomst. De ‘373’ van 2011 is na de 38e Pau naar het kweekhok gegaan. Hij heeft een reeks prijzen gevlogen en de top was de 12e nat. Perpignan in 2014. Hij is als jonge duif gekomen van Harrij en Ine Faassen uit Illikhoven. Frans had van hen een ZLU-schenking gekocht maar deze duif was op het laatst nog flink gewond geraakt. Als ‘compensatie’ mocht Frans een koppel jongen in 2011 komen halen en daarbij zat de ‘373’ die twee jaarlingen als ouders had en die jaarlingen waren ook allebei uit twee jaarlingen gekweekt. De ‘373’ heeft een geweldige uitstraling en zeker wat betreft zijn kop en zijn ogen en die ogen hebben alle kleuren van de regenboog. Ogen om van te dromen! Het echtpaar Faassen heeft in het verleden zelf nog nationaal Marseille weten te winnen.

 
 

Afkomst
De blauwe doffer ‘81’ van 2013 die de 24e Marseille won is rechtstreeks afkomstig van Ton Vorselen uit Thorn. Van hem kreeg Frans een ploegje jonge duiven nadat hij  in Thorn het nodige schilderwerk had verricht en heel lang heeft Frans met dat beroep zijn brood verdiend.  De tweede duif op Marseille die evenals de andere Marseilleganger ook maar één keer in 2017 is gespeeld is afkomstig van de gebr. Frenken en door ruiling naar Simpelveld gekomen.  De doffer die op Agen oud en Narbonne prijs vloog is zelf gekweekt en heeft het grotendeels Frenkenbloed in de anderen.  De vader van de uitblinker op de middaglossingen en wel de ‘989’ van 2015 is gekweekt uit een doffer van 2011 die is verkregen van Fons van Ophuizen uit Landgraaf. Frans had al eens geregeld om duiven aan hem gevraagd en plots belde Fons dat hij wat voor hem had. Van de doffer heeft Frans totaal geen afstamming omdat Fons daarna ziek werk en kwam te overlijden.  In de stam in Simpelveld zit ook het soort van André Colbrandt uit het Belgische Bottelare bij wie Frans in 2006 aanklopte na een reportage in ‘Duifke Lacht’ te hebben gelezen en één van die duiven was een ouder van de St. Vincentwinnaar in 2015. In Simpelveld zelf kan Frans alleen voor de ZLU-vluchten korven en voor de middag- en ochtendlossingen moet hij naar Kerkrade (Bleijerheide) en omdat hij zelf geen auto heeft kan hij dan altijd meerijden met plaatsgenoot Frans Bleijlevens die met zoon Rudy in 2017 een aantal keren heel sterk op de middaglossingen scoorde. Over het lokaal in Kerkrade en lokaalhouder Wiel Ackens is Frans zeer te spreken en café Ackens ligt aan hetzelfde plein alwaar de ouders van Heintje Simons ooit een café hadden toen die als jeugdig idool furore maakte. Clubgenoten Wiel en Philip Kicken hebben in 2017 ook op een aantal vluchten weten uit te blinken en zij wonen in de buurt van Frans aan de Stationsstraat alwaar een spoorlijn voor de deur ligt die nog voor toeristische vervoer met een stoomtrein wordt gebruikt tussen Kerkrade en Schin op Geul.

Nuchter
Over de duivensport praat Frans Strijthagen heel nuchter en zonder veel opsmuk en moeilijk te doen. Hij zoekt simpelweg naar duiven die het ‘kunnen’ en prijs weten te spelen. Vaak zijn dat duiven die goed in de hand liggen en een superzacht verenpak hebben. Duiven die hem niet bevallen worden weggedaan en dat begint al als jonge duif. Wat er niet inzit kan niemand er op de grote fond uithalen. Goede duiven zijn meestal nooit ziek en Frans huldigt de stelling dat er zo weinig mogelijk aan doen vaak het beste is. De vliegers werden begin maart gekoppeld en elk koppel brachtt een jong groot (van de betere vliegers) en na een bepaalde tijd werd de duivin weggenomen en moest de doffer zelf het jong grootbrengen en daarna begon het weduwschap. Frans geeft  de doffers het liefst elke week mee tot en met Bourges.  Tussen de fondvluchten door worden ze niet gekorfd of gelapt. De twee Marseillegangers zaten zo geruime tijd ‘stil’ voordat ze die vlucht vlogen. Twee keer per dag trainen de weduwnaars. De duiven krijgen het voer van de familie Simons uit Ransdaal en al naar gelang het seizoen is dat de rui-, kweek- of vliegmengeling.  Op de eerste eieren krijgen de vliegers een geelkuur en later nog eens voordat de fondvluchten beginnen. Verder krijgen de duiven grit, piksteen, vitamineral,  naturaline en naturamine van Natural.  Op de kweekafdeling zitten acht koppels en daaronder een aantal oude doffer die hun boontjes zelf op de grote fond zelf verdiend hebben. Deze koppels worden wat eerder gekoppeld en na een aantal ronden worden die in de zomer alweer gescheiden.  De jonge duiven worden op de nalijn met de club afgericht. En onder deze jonge garde is er altijd redelijk verlies aan de roofvogel.

Ad van Gils

Bron