Artikelen

Meerdere mensen vroegen mij naar het advies dat wij als sectie Marathon aan de NPO hadden gegeven nadat ze ons hadden gevraagd hier eens na te kijken

Richtlijn voor het lossen van duiven op een middaglossing:.
- De weersverwachting mag geen reden zijn om een vlucht bij voorbaat af te gelasten.
(De tijd tussen inkorven en lossen is zodanig lang dat weersvoorspellingen hiervoor te onbetrouwbaar zijn.)

- De intentie moet zijn om een middaglossing een middaglossing te laten.
Het doel moet zijn dat geen van de deelnemende duiven dezelfde dag het hok kan bereiken.

- De intentie is om tussen 12.00 en 14.00 uur te lossen. De lossingmogelijkheid is echter ruimer, namelijk van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Er zijn twee redenen wanneer er op de ochtend gelost mag worden.
1. Volgens de weersvoorspellingen, verder dat weekend geen verantwoorde lossingen meer mogelijk lijken
2. Of bij te verwachten extreme hitte in de middag.

De windrichting mag nooit een reden zijn om de lossing naar de ochtend te verplaatsen. De rekenmethodes voorzien immers in het maken van een acceptabele uitslag, ook bij het constateren van duiven in de neutralisatie.

- Gehanteerde rekenmethodes:
o Indien er geen duiven geconstateerd worden voordat de neutralisatie ingaat wordt de NF14 methode gehanteerd.
o Mochten er onverhoopt toch duiven voor de neutralisatie geconstateerd worden dan wordt de nieuwe NPO NFO methode gehanteerd. (zoals deze op 10 maart wordt aangenomen in de NPO Ledenraad