Artikelen

Afgelopen zaterdag was er weer een uniek hoogtepunt, opgemerkt door 1 der kiesmannen, voor de Nederlandse duivensport. Voor het eerst in een nieuwe setting, 15 kiesmannen en 12 sectie bestuursleden, te weten 2 stemgerechtigden per sectie.Betreffende het eerste hoogtepunt de uitreiking op 11 dce. 2017  van het certificaat bijschrijving op de Culturele erfgoed lijst mag nog geschreven worden dat er 3 maanden, U leest het goed, 3 maanden na dato,  het  logo, dat deze inschrijving  voor de buitenwereld duidelijk moet maken nog niet eens is aangevraagd of de procedure is nog niet opgestart. Maar ja, elke organisatie legt  haar  prioriteit ergens anders.  Ook de opstelling in de vergaderruimte was aangepast, nog niet iedereen wist waar zijn plaatsje was. Voorheen zat het bestuur NPO op een podium en keek het op de ALV neer, nu zaten ze gelijkvloers gelijk de andere vertegenwoordigers. Deze aanpassing past al beter bij een bescheiden bestuur van de Nederlandse postduivensport. Ook zou het passend zijn geweest indien tijdens de presentielijst afroep de nieuwe sectie bestuurders even waren gaan staan zodat eenieder, ook de kijkers in den lande, even de gezichten bij de namen konden zien. Zelf heb ik ook even vooraf thuis gegoogled om de gezichten bij de namen te herkennen. Als ZLU bestuurder ging onze aandacht vooral naar het voorstel NFO 2018. Bij behandeling van het betreffende agendapunt bleek dat eenieder van de hoed en de rand wist, slechts 1 vraag uit de vergadering. Goed werk dus van de NT commissie NPO en de overige heren. Allemaal klaar en duidelijk dus !! Wat ik echter niet begreep was dat alle sectie bestuurders, 12 dus, over dit agendapunt konden meestemmen. Schijnbaar verkeerd door mij opgenomen uit de vele toegezonden stukken. In den lande, en dat weet ik zeker, dacht bijna iedereen dat de sectie kon stemmen inzake hun discipline, vitesse/midfond inzake vitesse/midfond spel, marathon inzake marathon spel enz. enz. !!

Dus niet, of dus wel !! Wat boeit immers de sectie vitesse/midfond duiven hoe laat de neutralisatie ingaat! Wat boeit immers de sectie transport of de NFO voor, tijdens of na de NT ingaat ! Wat boeit immers de sectie jonge duiven de neutralisatietijd ! Wat boeit immers de sectie dagfond de “wortelformule ! Ook dat men een ½ uur over een goed onderbouwd voorstel van de afd. 11 Friesland inzake 1 dag eerder inkorven op Chateauroux wilde inkorven zodat duif en verzorgers stressloos tijdig op de losplaats aanwezig kunnen zijn conform de voorschriften bakkeleide begreep ik niet. Dat de boot op Ameland i.v.m. de getijde stromen vroeger of later vetrok kreeg meer aandacht dan de NFO factor, ook dat begreep ik niet. Ik mag toch aannemen dat de verantwoordelijke mensen, die nuchtere Friezen, toch weten wat ze doen !! Over 3 jaar, het GPS jaar 2021 zijn er waarschijnlijk nog maar 11 tot 12 kiesmannen meer, en daarnaast 12 sectiebestuurders. U raad het al, de sectie bestuurt dan de NPO, dus duiven - minded Nederland, ook daar begrijp ik niets van, want dan staan de afdelingen buiten de poort !! En dan begrijp ik al deze veranderingen. Op naar het 60 jarig bestaan van de ZLU, met al 60 jaar unieke Nationale vluchten waarin geheel Nederland, gezien de deelname aan de huldigingen, plezier aan beleeft.

Groetjes, wordt vervolgd,
Hub.