Artikelen

Wellicht gaat het over de slechtvalk die in de Sint-Maartenskathedraal huisde.

Eric Flamand Wellicht gaat het over de slechtvalk die in de Sint-Maartenskathedraal huisde.

GROTE KANS DAT VROUWTJE VERHONGERT ZONDER PARTNER

 Eric Flamand Wellicht gaat het over de slechtvalk die in de Sint-Maartenskathedraal huisde.
Een Brit die in Ieper woont heeft een lugubere ontdekking gedaan. De man vond een dode slechtvalk waarvan de pootjes waren afgesneden. “We vrezen dat de vogel is doodgeschoten”, zegt milieuambtenaar Lieven Stubbe.

De kans is groot dat er dit jaar in de Sint-Maartenskathedraal geen slechtvalkjes zullen worden uitgebroed. In 2005 plaatste de stad een nestbak in de torenspits van de kathedraal en dat in samenwerking met het Fonds voor instandhouding van roofvogels. In de bak maakte al meermaals een koppel slechtvalken een nest. Zo’n vogel is in onze contreien nog steeds een zeldzaam dier, nadat hij in de jaren 50 van vorige eeuw volledig verdween. Momenteel werd er opnieuw een nest gemaakt, maar dat kom nu in groot gevaar. Het blijkt immers dat het mannetje van het koppel is omgekomen. Meer zelfs, de vogel werd wellicht uit de lucht geschoten.

”Ik vond de valk tijdens een wandeling met mijn hond langs het kanaal tussen Ieper en Boezinge”, aldus Chris Lock, een Britse voormalige valkenier die in Ieper woont. “De pootjes van de vogel waren afgesneden, maar er was geen bloed bij. Dat wil zeggen dat het gebeurde nadat het dier was gestorven. De dader kon op die manier de ringen meenemen. Iets verder vond ik twee lege hulzen van hagelpatronen. Onderzoek moet uitwijzen of die gebruikt werden om op de valk te schieten. Op het eerst gezicht is het immers niet duidelijk of de roofvogel met hagel werd beschoten.”

De vogel werd gevonden zonder pootjes.
Chris Lock De vogel werd gevonden zonder pootjes.

Honkvast

Lieven Stubbe, milieuambtenaar van de stad heeft een klacht ingediend bij de politie. Stubbe vreest dat de dode vogel het mannetje is van het koppel dat momenteel in de toren van de Sint-Maartenskathedraal een nest aan het maken is. “Dit is een ramp, want het gaat jaren duren vooraleer er weer een koppel zal worden gevormd. Die dieren zijn erg honkvast en blijven levenslang bij elkaar”, klinkt het. “De kans bestaat dat het wijfje zal verhongeren, want het is normaal het mannetje dat voor voedsel zorgt. Bovendien zullen de eieren wellicht niet worden uitgebroed.”

Zware straffen

Sven Vrielynck van het Agentschap Natuur & Bos bevestigt dat er zware straffen staan op het doden van beschermde vogels. Een boete kan oplopen tot duizenden euro’s.

”Ik herinner me een vonnis van hof van beroep in Gent, waarbij er meerdere buizerds werden vergiftigd. De dader werd tot een zeer hoge geldboete veroordeeld en hij kreeg ook een bijdrage te betalen voor een herstelprogramma voor buizerds. De parketten schenken de laatste jaren veel meer aandacht aan dergelijke dossiers.”