Spotlight

woensdag 20 februari 2019

Nog steeds is het niet duidelijk hoe de vluchtkalender 2019 eruit gaat zien? Daarbij komt dan nog die onzekerheid en het jaarlijks gekibbel over het spel met de jaarduiven en het al dan niet toelaten van een dubbeling bij de oude duiven. Wie naar het aantal duiven kijkt, stelt al gauw vast dat men in veel maatschappijen er niet in slaagt om 100 duiven per categorie te verzamelen. Op sommige plaatsen geraakt men zelfs niet aan 50 duiven per categorie. Het is in feite hier dus dat het schoentje  nijpt. Onze K.B.D.B instantie zou hier moeten helpen, er op aan dringen en desnoods ingrijpen opdat laatst aangegeven maatschappijen een verbond zouden vormen met de omliggende clubs. De bedoeling hiervan is duidelijk : op iedere vlucht gemakkelijk tot meer dan 100 duiven per categorie in te korven.


Waar het sprookje begon

Nu dat gekibbel over jaarduiven is niet nieuw, bestaat al jaren. Waarom echter niet, naar het voorbeeld van de N.P.O. (Nederlandse Postduiven Organisatie) een lofwaardige poging doen om de jaar-en oude duiven samen te laten vliegen met een gemeenschappelijke uitslag? Dit zal meteen ook bewerkstelligen dat de hierboven aangehaalde maatschappijen aan het vereiste aantal van 100 duiven per wedstrijd gaan komen. Interessant voor de melkers die spelen voor de Kampioenschappen.


Thuiskomende duiven

Ons standpunt hier, na meer dan 70 jaar ervaring in duiven kweken en spelen, is duidelijk. Oude- en jaarduiven samen laten vliegen met een gezamenlijke uitslag. En dat op zowel snelheid- als Hafovluchten. Op de Grote Halve Fond en dan zeker op de Provinciale- Nationale-Internationale vluchten zouden we de oude-en de jaarduiven gezamenlijk laten vliegen maar met voor iedere categorie ook een afzonderlijke uitslag zoals dat nu al het geval is… Simple comme bonjour…


Zo ging het vroeger

Een blik bij BLUE HEAVEN LOFT : 2d Generation leert ons dat het kweekseizoen over zijn hoogtepunt heen is , wat er dan weer op wijst dat het vliegseizoen 2019 steeds wat dichter bijkomt.

Het aanparen van de duiven in BHL rond Kerstmis is er van de oorzaak dat nu pas de jongen bijna speenklaar zijn. Vliegduiven en kwekers kregen eenzelfde programma voorgeschoteld. Opvallend toch is dat de vliegduivinnen al snel tot een tweede leg gedwongen werden door hun onstuimige partner. ¾ van de vliegduiven bestaat immers uit jaarlingen en je weet het zelf wel : jong geweld is moeilijk in te tomen of af te remmen. Het bijzetten van een propere, tweede nestpan zorgde ervoor dat de verse eieren niet bij de opgroeiende jongen werden gedeponeerd. We waren echter zinnens om het niet tot een tweede leg te laten komen. We zijn echter een beetje verrast geworden en konden dus niet anders dan deze toegeving doen en alles zijn natuurlijke gang laten gaan. De jonge duiven waren op dat ogenblik immers nog te klein voor het spenen. We laten de vliegduiven dus nu nog een tiental dagen broeden en dan wordt alles opgeruimd en de geslachten gescheiden. Ondertussen gaan de jonge duiven naar de hokken waar ze volledig zelfstandig worden en van waaruit ze zullen worden uitgewend. De voorbereiding naar het aanstaande vliegseizoen kan een aanvang nemen. Met arendsogen kijken we hier al naar uit. Eind februari laten we dan de Dierenarts langskomen om gans ons konvooi een eerste maal te laten vaccineren tegen het toch wel niet te onderschatten Paramixo virus. Niet nalaten dit te doen is toch een serieuze opdracht voor sommige negligeerde duivenpieten.


De toekomst


Hoogvliegende reisduiven

Om het vallen van de eerste pen en het ruien uit te stellen, zullen we de vliegduiven, zowel als de piepers,gaan verduisteren vanaf 1 maart tot eind april voor de jaar- en oude duiven. Tot 21 juni(langste dag /kortste nacht) begin van de zomer, voor de jonge duiven. Dat is ongeveer een drietal weken voor de eerste Hafovlucht. Ondertussen zullen zowel de oude- jaar- als jonge duiven hun tweede enting tegen Paramixo en Herpes achter de rug hebben. Tussen door wordt er ook nog geënt tegen het Pokkenvirus.


Chinese duivensport bij uitstek


Chinese Tempel

Voor het echter zover is gaan we nog even onze Wetenschapper Jean Louis Jorissen opzoeken en hem zijn zeg laten doen. Zijn visie, kijk en benadering van onze duivensport missen nooit hun doel en zijn voor veel melkers een werkelijke verrijking en openbaring. Hoogtijd nu om over te schakelen…


The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

El condor passa

>De Inca’s uit het Andesgebergte van Peru, lieten in hun bouwwerken op de meest verbluffende wijze het potentieel van het menselijk geometrisch ver- nuft tot uiting komen. De enorme rotsblokken die in Machu Pichu gebruikt werden kwamen van de andere kant van de vallei over de wilde rivier, in het steilst bewoonde land ter wereld met de scherpste hellingen in een hooggebergte“.

De perfect op mekaar passende granieten monolieten kolossen, tot 300 ton, soms 5 meter hoog werden naadloos in meervoudig verband op ingenieuze wijze tot een geheel gemaakt en je kan er geen scheermesje tussenkrijgen. Hierdoor werd het geheel aardbevingsbestand.”

>Ik was altijd gefascineerd alleen al door het feit, dat tot vandaag niemand snapt hoe ze juist te werk gingen. Ik raakte er steeds meer geïntrigeerd en als ik aan de beperkte middelen dacht die ze ter beschikking hadden werd ik gewoon nerveus: ze kenden nóch het wiel, nóch het ijzer, nóch de geschreven taal. Ze beschikten hoogstens over een lama als extra werkkracht …Als je daar 50 kilo last op legt, zakt hij tot aan de knieën weg in de modder. Grootse in- gewikkelde bouwwerken – hoewel door mensenhanden opgericht- maakten enorm indruk waardoor er vaak een goddelijke dimensie aan gegeven werd.

Veel der bouwwerken zijn verdwenen omdat de conquistadores hun bouwblokken in kubieke stenen kapten, om er vooral hun kerken mee bouwen. Het is zonder meer duidelijk dat de conquistadores nooit hebben kunnen achter- halen hoe de Inca’s te werk gingen. Ze moeten geweigerd hebben, te leren hoe ze hun ruwe steen bewerkten. Het kàn gewoonweg niet, dat de Spanjaarden, moesten ze het geweten hebben, hiervan nooit gewag maakten. Hebben de Inca’s hebben hun geheime bouwkunst in hun graven meegenomen?

>Vooral de lama’s en de schapen zijn onlosmakelijk verbonden met de Andes De condor, de reusachtige giervogel hoort daar eveneens reeds duizenden jaren bij. Hij heeft een vleugelspanwijdte van meer dan 3m weegt 15 kg en kan tot 10 kg ineens verorberen. Hij broedt om de twee jaar en leeft vooral van kadavers waarvan hij de rottende geur tot op 200 km van zijn nest geroken heeft! Eerder uitzonderlijk jaagt hij op schapen.

De Inca’s uit de Andes moesten in hun levensonderhoud voorzien dmv de schapenkudden. Ze kweekten ze omwille van de wol, de melk en het vlees. De laatste eeuw werden de herders steeds meer geïrriteerd door de condor’s die door de grote kudden aangetrokken werden en hun broedsels eerder uitzonderlijk voorzagen van een gestolen lam. Hoewel dit aldus maar zelden voor kwam besloten de schapenboeren condors zonder pardon allemaal af te schieten. Na enkele decennia waren even- wel met de condors ook de schapen verdwenen. Deze waren namelijk aan allerlei vreemde ziektes zo goed als uitgestorven.

 Nu de condor weer zijn gang mag gaan helpt hij opnieuw mee om de genen van deze zwakke schapen uit te schakelen en alzo de populatie in stand te houden..

De moraal van dit verhaal is laat de natuur zijn gang gaan.
Het is niet slim alles in leven te houden.

Geef de beste natuurlijke producten aan uw duiven, en zij die het hiermee niet halen?
Laat ze achter.
De zwakkelingen en sukkelaars meenemen kost u op termijn een veelvoud aan miserie.

Het is een klein voorbeeld van de Wet van Darwin : het overleven van de sterkste.
Comed baseert zijn visie op deze nuchtere principes en levert hiermee een dringende boodschap af:
Breken met het negatieve verleden door het preventief werken met antibiotica te stoppen en te bouwen aan de positieve toekomst met Curol, Winmix, Roni, Stopmite, Clean etc..
Sport beoefenen we met gezonde dieren … niet met zieke dieren. Het is de logica zelve …

Eerlijk, de mens mag het dier uit zijn natuurlijke omgeving halen en er sport mee beoefenen, op voorwaarde dat we het niet kansloos ziek maken. Uiteraard beïnvloedt “de sport” de gezondheid: hanenvechten, stierenvechten, zijn extreme voorbeelden. Maar ook het kleuren van vogels, lossen van duiven in slecht weer… Door zich te moeien met hun levenswijze belast de mens hun gezondheid. Reeds 40 jaar richt Comed zich specifiek op de aanpak van dit probleem. Dé oplossing is de COMED METHODE (géén systematische behandeling met anti- biotica voor infecties in de illusie dat ze de sportprestaties op duurzame wijze zouden kunnen verbeteren). Zónder antibiotica, mét Curol, Winmix en Roni etc. geeft bovendien een béter resultaat.
De duivenliefhebbers zijn altijd op zoek naar een “straf product”.
Er wordt soms niet zo nauw gekeken… drie-in-één, vier-in-één, vijf antibiotica -in-één mix waren voorbeelden van een perverse gewoonte.
Comed heeft gedurende decennia in al de lezingen en folders hiervoor gedurig te waarschuwen…
Willen wij de generatie zijn met bedenkelijke reputatie, die de antibiotica ontdekten om ze dan op enkel decennia te vergooien aan puur zinloos en dom gebruik?
Of… willen wij de generatie zijn die het tij keerde, die met verantwoordelijkheidszin de gezondheid van onze kinderen vooropstelde?

Welke producten?
Er is nu geen andere keuze meer mogelijk.
Geen nostalgische volksgeneeskunde van kruiden.. vaak leidend tot soms gevaarlijke kwakzalverij. Geen simplistische bio-benadering, er moet voldoende effect zijn.
Wél hoogtechnologische orthomoleculaire voeding en wetenschappelijk benaderde aromatherapie.

Die dieren welke hiermee niet kunnen overleven, laten we achter. “The survival of the fittest” in het spoor van Charles Darwin.
We moeten toch selecteren want om praktische redenen kan in de sport-en hobbydierenhouderij niet de héle kweek overgehouden worden.

Comed is een uitgesproken zoekend laboratorium.
Alle formules worden constant verfijnd, vaak zonder veel ruchtbaarheid.
Willem de Bruijn was meer dan 10 jaar geleden de vroege beslisser.
Als medicus (tandarts) worstelde hij al jaren met het irrationeel antibioticagebruik.
Het leidde jaar na jaar tot duizelingwekkende resultaten.

Comed producten is het minimum aan niet medicinale steun die je een dier dient te geven wanneer je het uit zijn biotoop haalt en hierdoor belast met mogelijke gezondheidsgevolgen. Het einde van de therapeutische hardnekkigheid is in zicht. Vaak werden onwaarschijnlijke behandelingen toegepast, antibioticacocktails waarbij men zich de vraag moest stellen hoe het kon dat de arme dieren nog presteerden, ondanks de bijna intoxicatie met antibiotica… Dit veroorzaakte opschudding in de duivensportwereld. Het resultaat met de COMED METHODE: niet gewoon evengoed, maar duidelijk béter zonder antibiotica.

Volg de COMED METHODE of raak hopeloos achterop…!!!

PROFITEER VAN ONS VOORJAARSAANBOD GELDIG TOT EINDE FEBRUARI
KWEEKPAKKET
10 % korting bij keuze vanaf 3 producten uit het kweekpakket (*)

maandag 18 februari 2019

Joop en Kian Merx uit Vaals zegevieren vanaf Rethel jonge duiven in Limburg Totaal.

Vaals. Op zondag 5 augustus was het een dik wolkendek in België en Nederland welk maar langzaam oploste en niet toeliet om vroeg te kunnen lossen. Doch tegen de klok van tienen werd het zicht op de vluchtlijn beter en kon er om 10 uur worden gelost met een kalme noord – noordoostelijke wind en bij een temperatuur van ca. 20 graden. Er werden 9.436 jonge duiven ingemand.

Was het een week eerder op Rethel een voordeel voor de overvlucht en ging de overwinning naar Jo Verstraeten uit Meijel, nu zat de voorvlucht in het voordeel en in de top vijf staan er vier duiven uit de Zuid-Oosthoek. De snelste zat bij Joop en Kian Merx uit Vaals en hun duivin vloog zelfs iets meer dan drieënhalve minuut los op een duif van Jan Deliège uit Vijlen. De duivin van Joop en Kian was de enigste duif welke een snelheid behaalde van meer dan 1200 meter (1208) per minuut. Afstand 181 km en geklokt om 12.29 uur.

Joop en Kian hadden 48 jonge duiven in de manden en wonnen in hun eigen samenspel de Zuid-Oosthoek tegen 791 duiven 1-6-33-41-58-78-80-81-82-83 etc. en 16 prijzen. In Limburg Totaal waren dit er 22. Hier behaalden ze de prijzen 1-10-78-118-261-357-360-362-366-371-690-739-781-824-849 etc.

Eerder dit jaar behaalden Joop en Kian ook de afdelingsoverwinning op Gien bij de oude duiven met hun “Superman”. Nu komt er weer een prestigieuze overwinning bij.

“Het Blauwke 904”  

Het was bij Joop en Kian een blauwe duivin welke weer een mooie overwinning naar de Tentstraat in Vaals bracht. Ze was net voor het eerst een weekje gescheiden en toen ze bij het inkorven een tijdje met de doffertjes samen mocht had ze gelijk avances met een jonge doffer. En duivinnen kunnen op hun eerste liefde soms voor een spektakel zorgen. Ze kwam als een kogel aanzetten en in een mum van tijd zat ze binnen. Het is dit seizoen haar eerste prijs doch meteen van voren.

Vader is de donker kras, de ‘16” van ’14. Een puike vliegdoffer met o.a. een 4e Marche (1283 d), 24e Rethel (984 d), 34e Sens (513 d) enz.

Gr. Vader is de “Donkere Kaasboer” afkomstig van de combinatie van Eynde-Govaerts uit het Belgische Putte. Een ingeteelde doffer uit de lijn van de “Kaasboer” van Gaston de Wouwer uit Berlaar.

Gr. Moeder is de “Geerincks duivin”, afkomstig van Bart Geerinckx uit Wommelgem. Lijn “Limo” en “Last Dream”. Beiden zijn ook de ouders van de 4e en 5e Nat. Orleans bij Joop en Kian.

Moeder is “Het Blauwke van Eynde” eveneens afkomstig van Van Eynde-Govaerts en is ingeteeld naar de beroemde “231” van de Gebr. Engels.

Liefhebbers, Duiven, Spel en Verzorging

Joop erfde het duivenspel van zijn vader Piet en de appel valt dan ook niet ver van de boom als de 14-jarige Kian er ook interesse in kreeg. Hij is nu al enkele jaren de grote hulp van Joop. Ook moeder Merx mogen we hierbij niet vergeten want zoals nu ook weer, kon Joop rekenen op haar hulp toen hij met zijn familie twee weken op vakantie was. De hokken staan op het ouderlijke erf en zo is het voor haar dan ook makkelijk om de duiven te verzorgen en te trainen. Jo Hendriks uit Nijswiller zorgde dat de duiven op de vlucht werden ingezet. 

Op het kweekhok zitten 12 koppels welke hun oorsprong vinden bij duiven welke Joop bekwam van o.a. Loed Senden uit Berg en Terblijt, Ad Schaerlaeckens uit Baarle-Nassau, Van Eynde-Govaerts uit het Belgische Putte. Bart Geerinckx uit Wommelgem, Jo en Florian Hendriks uit Nijswiller, Marcel Wouters uit Westmalle en Luc van Mechelen uit Oud Turnhout.

In de vrije dagen rond de kerst worden zowel de kweek- als vliegduiven gekoppeld. Er worden dan eitjes van de kweekduiven omgelegd en meestal brengen ze een jong groot. Na 20 dagen gaan de jongen met de duivinnen naar het jonge duivenhok en worden op beukensnippers gespeend en als ze ca. 26 dagen oud zijn gaan de duivinnen naar de volière.

Het jonge duiven gedeelte van het tuinhok bestaat uit twee afdelingen. Voor één afdeling is een ren gebouwd. De eerste en tweede ronde blijven van elkaar gescheiden tot de tweede ronde oud genoeg is om naar buiten te gaan en dan gaat de tussendeur open en beschikken beiden groepen over een grote afdeling. Joop en Kian kweekten een 60-tal jonge duiven voor eigen spel en op de eerste wedvlucht werden er 53 ingemand.

Joop en Kian voeren diverse mengelingen van voederleverancier Paloma. Ze halen hun voer bij de Gebr. Simons en Znn uit Ransdaal.

Na het spenen krijgen de jonge duiven tot half mei Flojo kweekmengeling. Daarna wordt het voer lichter gemaakt met Relax en wordt de kweekmengeling langzaam vervangen door Olympic Diamond. Tijdens het spel krijgen ze ’s morgens 10 gram en ’s avonds 15 gram van de mix Relax en Olympic Diamond.

In het begin laat moeder Merx de jonge duiven los om 13 uur tot 16 uur. Eenmaal goed gewend en ze rond het huis toeren gaan ze los van 14.30 uur tot 16 uur. De laatste drie weken voor het begin van het seizoen wordt er dan verplicht 1 uur getraind.

Kian is degene die na schooltijd en in zijn vakantie ook ’s morgens de jonge duiven verzorgt en als het seizoen met de oude duiven afgelopen is helpt Joop mee. Als er problemen zijn lossen ze deze altijd samen op. Mochten er duiven thuis moeten blijven die niet tiptop zijn dan overleggen ze dit samen. De beste leermethode. Kian heeft best een goede band met de jonge duiven en velen vechten er met zijn hand of komen op zijn schouder zitten.

Begint de zomertijd, dan wordt er verduisterd en dit tot half juni. Bijlichten wordt er niet gedaan.

De jonge duiven blijven de eerste drie à vier vluchten samen en daarna worden ze gescheiden en wordt er op de deur gespeeld. Voor het inkorven worden er donkere hoekjes gecreëerd en worden de zitplaatsjes omgebouwd tot broedhokjes. De schotels ontbreken niet. Ze mogen zich dan een uur uitleven. Na de vlucht mogen ze tot de volgende dag samenblijven en mogen ook samen naar buiten. Op deze wijze blijven ze ook goed gekoppeld. Daarna worden ze weer gescheiden.

Voor het begin van het jonge duivenspel gaan Joop en Kian ze zeker 10 keer opleren. Ze worden steeds per mand van 12 stuk gelost. Tussen de vluchten worden ze ook gelapt op ca. 20 km.

Voor het seizoen laten ze de jonge duiven controleren door dr. Peeters uit As en geven ze een geelkuur met Tricho groen en aansluitend 5 dagen met Orni 3 van Belgica de Weerd.

Tijdens het seizoen wordt er ontsmet met jonge duivenpoeder van Dr. Peeters en 1 x per maand steken ze een geelcapsule op en daar laten ze het bij als het goed blijft gaan.

Elke maand even met enkele duiven naar Dr. Peeters voor controle.

Bij thuiskomst zit er Belgasol (De Weerd) in de drinkpan en indien nodig gebruiken ze ook Orni 3 (de Weerd).

Tot zo ver het verhaal van Joop en Kian.

Joop, en dit hoorden wij al van meerderen, is van mening dat het een goede zet van de afdeling was om het aantal jonge duiven in de manden te verminderen en zo vroeg mogelijk te lossen. Hierdoor zijn de verliezen, ondanks de zware en moeilijke omstandigheden, heel beperkt gebleven. Hij en denkelijk velen onder ons, vinden het dan ook nodig om de lossingscommissie eens een pluim op de hoed te steken voor het nemen van de juiste beslissingen voor de liefhebbers en de duiven.

Joop en Kian proficiat.   


 
 
zondag 17 februari 2019

Voorwoord bestuur


Tijd...wat zou ik er graag - net als velen van u waarschijnlijk - onbeperkt van hebben. Om zo alles op tijd te kunnen realiseren. Om zaken gedaan te krijgen blijkt helaas in de praktijk vaak dat er meer tijd nodig is dan je zou willen. Tijd om zaken af te stemmen, alle betrokkenen te horen en alles goed voor te bereiden. En hoe goed de voornemens ook zijn, de realiteit is dat het vaak anders loopt. Juist vanwege zorgvuldigheid, onvoorziene ontwikkelingen die aandacht vragen. In het geval van de duivensport komt het ook helaas regelmatig voor dat er zaken zijn die voorrang verdienen. Zaken die moeten worden overgenomen door ziekte of overlijden van een liefhebber, goede bekende of naaste. Geen twijfel dat dit moet gebeuren en voorrang heeft op alles, ondanks dat dit dan kan betekenen dat andere, ook belangrijke zaken, net wat later komen dan gepland omdat zorgvuldigheid en juistheid nog belangrijker zijn dan tijd en snelheid.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 

Bronzen NPO-speld en erelidmaatschap voor Steven van Essen
 

Tijdens de jaarlijkse feestavond van PV Nijkerk werden niet alleen de kampioenen gehuldigd. Het was ook het moment om secretaris Steven van Essen te onderscheiden als dank voor zijn inzet voor onze mooie duivensport.

Op de foto van links naar rechts: R. Ordeman (penningmeester), in het midden jubilaris Steven van Essen (secretaris) en G. Doppenberg (voorzitter)


Bronzen NPO-speld én erelid en lid van verdienste
Steven van Essen ontving uit handen van voorzitter Geurt Doppenberg van PV Nijkerk de bronzen NPO-speld en oorkonde als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de duivensport. “Al meer dan 50 jaar zet Steven zich in. Hij vervulde vele bestuursfuncties (voorzitter, secretaris en penningmeester) in de tijd van ONS Genoegen én na de fusie in 1999 tot PV Nijkerk is hij onze zeer gewaardeerde secretaris. Een secretaris waar je altijd op kunt rekenen. Ook is hij vijf jaar voorzitter geweest van CCG en was hij kiesman voor afdeling 7 en Nationaal Centrum leider. Het actieve vliegen met compagnon Van de Born is helaas gestopt. Doorat Steven veel hinder heeft van gehoorproblemen moet hij noodgedwonen een deel van zijn bestuurs- en vrijwilligerstaken opgeven. Gelukkig kunnen en mogen we nog altijd een beroep doen op zijn geheugen en jarenlange ervaring en draagt hij waar mogelijk zijn steentje bij aan onze mooie sport. En daarom doet het mij een groot genoegen om Steven - naast het overhandigen van de bronzen NPO-speld en oorkonde - ook te benoemen tot erelid en lid van verdienste van PV Nijkerk.”

Een uitgebreid verslag van de feestavond is te lezen op www.nijkerkerveen.org.

 

In memoriam: Engelbert Jennekens 


Op zaterdag 9 februari bereikte ons het droevige bericht dat oud NPO-voorzitter Bert Jennekens op 103-jarige leeftijd is overleden. Hij is tot 1978 voorzitter geweest van de NPO. Daarnaast was hij mede-oprichter en jarenlang voorzitter van de ZLU en hij was zeer actief binnen de internationale duivensportorganisatie. Bert Jennekens was een graag gezien persoon binnen de (internationale) duivensport.

Hij heeft een groot aantal jaren als vice-voorzitter zitting gehad in het bestuur van de FCI. In deze hoedanigheid was hij erg actief bij de organisatie van de internationale wedvluchten. Vanaf 1972 is hij betrokken geweest bij de organisatie van de nationale wedvlucht München. Tijdens de nationale manifestatie heeft Bert vele malen de nationale prijsuitreiking geleid.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Bestuur NPO
 
 

IN DE MEDIA
Gebroeders de Ruijter vader te snel af
 

In het Eindhovens Dagblad stond deze week een mooi artikel van Ave (7), Ole (8) en Sam (10) de Ruijter uit Helmond. Drie jonge duivenliefhebbers die leermeester Krijn (vader van het drietal) intussen vaak te snel af zijn met hun duiven. Mooi om te zien dat de jeugd passie voor de sport heeft en dat De Gebroeders De Ruijter prijs na prijs winnen met hun kampioenen.

Bron: Eindhovens Dagblad, 13 februari 2019: Vader en zonen de Ruijter met hun duiven in Helmond. 
© FotoMeulenhof


Klik hier voor het complete artikel.
 
Bekijk het interview
 

NPO BUREAU
Spreekbeurtpakket 2.0: doe mee!
 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een van de manieren om de duivensport onder de aandacht te brengen van kinderen is het spreekbeurtpakket. Via de website kunnen jonge liefhebbers of geïnteresseerden een pakket aanvragen dat ze kunnen gebruiken om een spreekbeurt over de duivensport te maken. 

We willen de spreekbeurtpakketten nog meer gaan promoten, zodat nog meer jongeren weten wat duivensport is en wat er bij komt kijken, wat er te winnen valt en waarom het zo'n leuke hobby is. Een mooi moment om de pakketten te vernieuwen en te zorgen dat ze helemaal aansluiten bij deze tijd. En daar kunnen we wat hulp bij gebruiken.

Want wij kunnen natuurlijk bedenken wat er in een pakket hoort, de doelgroep weet veel beter wat ze nodig hebben én wat aanspreekt. Daarom zijn we op zoek naar jonge duivenliefhebbbers die ons willen helpen om de spreekbeurtpakketten 2.0 te maken. 

Oproep!
Ben jij:
  • tussen de 8 en 14 jaar
  • heb je ideeën hoe het ideale spreekbeurtpakket er uit ziet?
Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en leg in het kort uit wat jouw wensen en ideeën zijn. Wij verzamelen alle ideeën, werken een nieuw pakket uit en vragen je dan om het nieuwe pakket te testen. 

Ouder dan 14?
Behoor je niet meer tot de doelgroep maar heb je wel ideeën of heb je (klein) kinderen die ons kunnen helpen? Wij horen graag hoe jij naar het spreekbeurtpakket kijkt en we komen ook graag in contact met de (klein)kinderen die kunnen helpen.
 
 
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Deze maand staan nog op het programma: 
  • 16 februari: Prijsuitreiking Noordelijke Unie (Enter) 
  • 22 februari: Presentatie Stephan Göbel bij PV De Reisduif (Oud-Beijerland)
Klik hier voor het complete overzicht van activiteiten in het land
 
Rectificatie


Helaas is gebleken dat er bij het plaatsen van de link naar de promotiefilm voor de Olympiade 2023 iets mis is gegaan waardoor slechts een deel van de film te zien was. Onze excuses voor het ongemak.  

Klik hier om de complete film te bekijken.

 

NPO BESTUUR

Deel uw ervaringen met mijn.duivensportbond.nl
 

Eind 2018 introduceerden we de nieuwe versie van mijn.duivensportbond.nl. In de huidige versie kunt u eenvoudig uw persoonlijke gegevens aanvullen en wijzigen én kunt u online duiven overschrijven. Extra gemak en snelheid om zaken te regelen. Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen en eventuele wensen naar de toekomst.

Daarom een kort onderzoek, waarbij u uw ervaringe met ons kunt delen. De uitkomsten gebruiken we om mijn.duivensportbond.nl verder te ontwikkelen.
 
Geef hier uw mening
 HANDIG

UITLEG ONLINE OVERSCHRIJVEN


 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 14 februari 2019
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zondag 17 februari 2019
IMG 9101

Ulbeek: een deelgemeente van Wellen, waar nog wel 2 inkorf lokalen zijn nl de Eendracht en de Veldkets met een 60 tal duivenmelkers in de gemeente is dat ook nodig. Dit jaar heeft Frederik Wellen wel echt op de kaart gezet want een 1ste nationale asduif spelen is niet voor iedereen weggelegd .

Frederik komt uit een echte duivenmelkers familie zijn grootvader Henri Vandenrijn was jaren de schrik uit de buurt speelde van 100km tot Barcelona. Daar Frederik opgroeide bij zijn grootvader kon hij ook genieten van het spel daar , hij mocht de hokken poetsen en de duiven opleren,  de duiven inkorven en de klok binnen brengen, opa leerde hem de kunst van het duivenspelen. Een mooi anekdote was een halfuur voor dat opa stierf, toen zei hij tegen Frederik en broer Bart en zijn nonkel Wim :”jullie zijn allemaal goede jongens , maar er is maar één duivenmelker onder jullie en dat is Frederik”. Nonk Wim is verder gegaan met de duiven van opa en Frederik is in Ulbeek begonnen op zelfstandige basis.

Rassen: de eerste basis duiven kwamen van opa Henri, daarna werd al vlug versterking bijgehaald bij buurman Frank Neven, een man met topduiven waar veel liefhebbers mee lukken. Dankzij nonkel Wim werden ook duiven aangeschaft bij Leon Arnols uit Kortessem, ook bij John en Jan Baeck uit Brasschaat werden 2 duiven aangekocht waaronder een echte topper. Ook bij de tandem Noelmans –Hellinx uit Schalkhoven was het een schot in de roos. De laatste bijgehaalde duiven zijn van Vanschoenwinkel uit Wellen met ras GastonVandewouwer.

Spel: we kunnen Frederik beschouwen als een kleine melker met 10 duivinnen en 12 duivers werd het seizoen 2018 gestart , reken daarbij nog een 30 tal jonge duiven veel liefhebbers zullen de wenkbrauwen fronsen bij het lezen van zo weinig duiven. De 16 koppel kwekers huizen bij broer Bart. Begin januari wordt alles gekoppeld de eieren van de beste kwekers verhuizen onder de jaarduiven die dan het koppel groot trekken om de bakvastheid te bevorderen. Bij de oude duiven worden de eieren weggegooid na een 14 tal dagen deze trekken dan geen jongen op. Bij mooi weer half maart wordt er opgeleerd dan mogen de duiven weer enkele dagen samen want zo kunnen ze dan het weduwschap aan leren. 2weken wordt er gereden met de duiven , de eerste week worden ze nog samen gelost de 2de week worden ze een voor een losgelaten wanneer ze dan vlot naar huis vliegen worden ze met de maatschappij meegegeven. Ondanks Frederik een echte vitesser is worden ook enkele duiven op de halve fond gespeeld. De duivinnen worden 2 maand verduisterd om ze langer in de pluimen te houden. De duivers worden niet verduisterd. Ook tijdens het spel worden de duiven regelmatig weggevoerd op 25-30km door moeder Ria. De duivers trainen ‘savonds van 17 tot 18 uur en de duivinnen trainen ‘smorgens van 6 tot 7 uur. Bij het inkorven komen de duiven altijd samen Frederik zorgt wel voor variatie om de jaloersheid van de duiven op te drijven. Bij thuiskomst blijven ze een half uur tot een uur samen . Dan worden de duivinnen weer opgesloten in afgeschermde kleine bakjes waar ze de hele week in vertoeven.

1ste nationale asduif “Yelina

De asduif genoemd naar de dochter van Frederik is wonderwel een topduif niet minder dan 9 eerste prijzen heeft ze bijeen gevlogen zonder dubbelingen en zeggen dat ze als jonge duif 2 maanden op de dool is geweest, en uit eigen wil naar huis is gekomen.

Duif Yelina

Zo werd Yalina 1ste nationale asduif

24-3 Mettet 2/751

22-4 Chimay 6/1647

26-5 Chimay 1/1882

16-6 Dizyle gros 1/2326

30-6 Chimay 6/1145

29-7 Chimay 1/1223

Jonge duiven:

De jongen worden gespeend wanneer ze 25 dagen oud zijn, alles blijft samen zowel duivers als duivinnen , verduisterd wordt vanaf 15 maart gedurende 8-9 weken. Met de deur wordt niet gespeeld , de duiven blijven bij elkaar wie legt die legt . Zo heb je ook iedere week jonge duiven op goede posities. Wat het opleren betreft wordt hier ook veel tijd ingestoken van 1km , 3km, 5km, 8km, 10km vandaar gaat het naar Hannuit. Eens opgeleerd worden de jongen iedere week 1x weggevoerd tot Hannuit. De jongen worden om 10uur uitgelaten om te trainen wanneer ze terugkomen na een uur of 1, 5 uur worden ze dadelijk ingeroepen

Voeder

Wat het voeder betreft wordt altijd de Beyers mengelingen gegeven , kan ook niet anders want de grootste verdeler van de Beyers voeder Jo Jans woont ook in Wellen. Diëet en sportmengeling maken hier veel dienst. Bij thuiskomst is dat half half, de 2 dagen erna is dat Dieet , dan worden ze weer wat opgevoerd. De duiven krijgen ongeveer een lepel eten per 2x dag.

Medisch: Raymond Ectors uit Herk de Stad is de arts van dienst. De verplichte entingen worden gedaan . Tijdens het seizoen wordt iedere maand naar Ectors gereden. Op dinsdag en woensdag worden de forme vitaminen van Ectors gegeven. Ook wordt er geregeld lookolie over het voeder gemengd of een teentje look in de drinkpot gelegd. Voor het seizoen wordt er 10 dagen rode bietensap gegeven, ook de dag na thuiskomst staat rode bietensap op het menu

Ode aan moeder Ria

We hebben het kunnen lezen , wat moederlief allemaal voor de duiven doet . volgens Frederik heeft hij alles aan zijn moeder te danken want Frederik werkt voltijds , wie gaat het anders doen. Daarom een mooi dankjewel aan de liefste mama van Frederik.

Enkele uitslagen.

Momignies 397 oude 1-2-41-44-   4/4

Momignies 287 oude 1-2-3-9-12……7/7

Momignies184 oude 1-2-3-7-11-14-17…. 9/9

Mettet 751 oude 2-11-12-…. . 5/8

Chimay 1882 oude 1-2-5-9-15-32-41-46-69…. 18/23

Chimay 1223 oude 1-31-34-36-42-…. 11/22

Chimay 808 oude 1-25-73-    ¾

Chimay 218 oude 1-2-3-8-11-12-16-17-18-20-22-23-26-27…. 17/24

Chimay 1861 jonge 5-16-28-66-72    9/13

Chimay 2108 jonge 3-5-9-18 …. . 6/13

Dizyle gros 1741 jonge 4-37-121    4/6

Het was weer een mooi gesprek bij fantastische mensen , met die kwaliteiten onder hun dak zal het niet lang duren wanneer een nieuwe nationale asduif zich aanmeld

Frans

BRON

zaterdag 16 februari 2019

16/2/2019 - 17/2/2019

FUGARE 2019

Internationale beurs voor de duivensport

Hét internationale duiventreffen van het jaar. Meer dan 100 aanbieders

Hier onder fot,s van zaterdag morgen om10.45 uur al vele bezoekers

zaterdag 16 februari 2019

Ze is anderhalf jaar en nu al een wereldkampioen. Janneke de duif heeft dit gepresteerd en haar eigenaren, vader en zoon Yong (58) en Jiabin (30) Lin uit Rijnsaterwoude, zijn dan ook heel trots. Met zo'n 300 duiven zijn ze een grote speler in de duivenmelkerswereld. Wat bezielt deze van oorsprong Chinese mannen, om zich zo bezig te houden met deze dieren?

Van oudsher wordt de duivenmelkerswereld gedomineerd door wat oudere blanke mannen. Maar die wereld wordt met het kampioenschap van de Lin-dynastie compleet op zijn kop gezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In de klasse 'Jaarlingen', waar eenjarige duiven aan meedoen, bleek Janneke over een heel seizoen de allerbeste en snelst vliegende duif. Vijf maanden lang moet ze regelmatig concurreren met andere duiven, om als eerste een afstand van een paar honderd kilometer te overbruggen.

Jiabin haalt Janneke uit haar kooi en laat zien wat het geheim is achter deze wereldkampioen. ,,Meestal zijn het de mooie duiven in je hand die goed presteren. Zij zijn atletisch goed gebouwd. Wij werken met stambomen; het ras is heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is, wat er in het koppie van die duif zit. Een goede duif moet slim zijn, zodat ze de kortste route naar huis vliegt. De duiven worden namelijk meegenomen naar een plek tot op een afstand van wel 750 kilometer. De slimme duiven vliegen meteen de goede kant op en de domme duiven vliegen daar achteraan. Die zijn dus altijd trager.''

 

De slimme duiven vliegen meteen de goede kant op en de domme duiven vliegen daar achteraan.

Jiabin

‘Duivenvirus raak je niet meer kwijt’

Maar wat is er nou zo mooi aan het houden van duiven? Ze maken veel lawaai en poepen alles onder. Jiabin lacht: ,,Inderdaad moet ik de hokken elke dag schoonmaken. Het zou makkelijker zijn als ze minder poepen. Maar als je eenmaal het duivenvirus hebt, raak je het niet kwijt. Elke dag denk je aan duiven en hoe ze het beter kunnen doen tijdens de wedstrijden; ze zijn gewoon je kinderen. Iedere week, van begin april tot midden september kijk ik uit naar de zaterdag; de dag van de wedstrijd.''

Hebben vader en zoon Lin misschien een geheim Chinees recept, dat ze door het duivenvoer gooien, waardoor Janneke kampioen is geworden? Of laten ze hun duiven Red Bull drinken? 

Dat blijkt niet zo te zijn. ,,Voorafgaand aan een wedstrijd geven we voldoende voer en wat bijvoer, dat voor extra energie zorgt. Maar geen energiedrankje, want dat werkt maar een paar uurtjes, terwijl de duiven soms wel anderhalve dag onderweg zijn.‘’

Sinds het wereldkampioenschap bekend werd, zijn er al behoorlijke bedragen geboden voor de winnende duif. ,,We verkopen 'm niet!'' laat Yong weten, die in 2013 ook al de beste duivenliefhebber van Nederland was. Ze hebben namelijk andere plannen: Janneke wordt gebruikt om voor veel nageslacht te zorgen. ,,De moeder van Janneke is ook een Olympiadeduif, die in 2017 tweede werd van Nederland. We hebben ook nog duiven, die helpen met de kweek. Zij leggen eieren, die we weghalen en we vervangen ze voor de eieren van de goede duiven, zoals Janneke. Zo kunnen de goede duiven nog meer eieren gaan leggen.'' 

En wat gebeurt er met de eieren van de minder goede duiven? Vader en zoon lachen: ,,Zwangere Chinese vrouwen zijn dol op duiveneieren!''

 

© Videostill

zaterdag 16 februari 2019

 
Ja het was en het is Zondag, de dag dat ik in de auto richting Zuidveen knorde in mijn Suzuki Wagon R+,
nou ik was er met een wervel windje maar heb genoten van de natuur om me heen, kwam een 4 tal Reeën
tegen die me vlak voor Steenwijk aan zaten te kijken,met de blik van ?? mogen we oversteken, nou idd
daar gingen ze met ze 4ere de weg over, het blijven mooie beesten die Reeën. Maar goed waar
Steenwijk ligt, ligt Zuidveen een klein dorp met grote liefhebbers want naast J Halman zijn de
Gebr Limburg ook gesetteld in dat Dorpje, dus ach ''klein van stuk groot van Naam''

Maar goed Johan Halman is wel een Bijzonder persoon, ooit effe geweest voor Helga 4 jongen
gehaald maar door omstandig heden bleef het bij jongen halen en weg omdat er wat tussen gekomen
was destijds, geen punt natuurlijk want Helga was blij, nu had ik zelf de Buzze getrokken op een veiling
van Johan om er een mooi duivinnetje voor halve wegen het jaar en de jaren er op,voor op het kweekhok
te plaatsen omdat deze liefhebber de laatste jaren uitstekend presteert met zijn niet te grote kolonie.

Was op de veiling met 2 bezig maar ben afgehaakt bij 1 duifje omdat ik die toch uiteindelijk niet bij mijn lijn vond
passen ''niet gezegd dat het niks is maar je moet keuze maken'' dus alles op een klein duivinnetje gezet
en dan maar hopen dat je het haalt want de nest maat ging hoger maar goed ben de gelukkige van
de ''142'' Naam? weet ik nog niet komt wel.
Maar goed eerst bakkie koffie gehad en eigen gemaakte Cake van de klein kinderen
(lekker, ze kon wel bakker wezen) en dat waren me een paar donderstenen zeg, zag me eigen kinderen
er wel in, ook hun eigen willetje proberen door te drukken maar opa en oma Halman waren er maar
rustig onder, nee echt mooi spul zo als men in de duiven sport zal zeggen. (Nogmaals bedankt voor de CAKE)

Maar goed kids en oma de deur uit en zat ik dus met johan alleen, live Voetbal op tv Excelsior vs F.....rd  2-1 na
dat van vorige week? voetbal is maar een aparte sport net zo als duiven sport de ene week super
de andere week  kan het bagger zijn.
Maar goed, goed gesprek met Johan gehad over de duiven, over hoe en wat en heb het hok even
vanuit de keuken bekeken want het was best fris buiten en omdat we wel lekker binnen zaten, ook
omdat ik nog een keer extra langs zo komen met Helga als het weer wat mooier is, dan gaan we wel
effe de hokken in en dat vind ik geen punt.

Na een dik uur ben ik wel weer huiswaarts gegaan want er is meer dan duiven natuurlijk,maar al om
al was het beren gezellig Johan, en dan kwam het mooiste van alles ik kwam er voor 1 en ben uiteindelijk
​met 2 naar huis gegaan in goed overleg met deze mooie verschijning in de duivensport.

John tot de volgende keer maar, dan wel met Helga,Coen en me zelf natuurlijk.

Laterssssssssssss
Zo de vorst lijkt eindelijk mooi weg te trekken, dat is voor ons duivenmelkers wel een mooi vooruitzicht
denk ik zo, kijk die vorst is wel effe lekker natuurlijk want zoals de luis/bloedluis is daar niet zo van
gediend dus is de druk aan het begin van het vliegjaar dan laag en tuurlijk iedereen heeft er wel eens
last van, ook ik , daar ben ik gewoon eerlijk over, wat gebruik ik er tegen? een druppel van ''Koudijs'' dat
werkt voor 6 weken dus ach elke 4 weken krijgen ze er 1 in de nek het gehele vlieg seizoen, want
ja 1 luisje is geen punt maar voor je het weet zitten ze vol.

Kijk toen ik net begon had ik daar geen erg in en kwamen ze ook thuis als oude kranten, maar toen
ik duiven kreeg van Dhr Huizinga uit Bant en hij me vertelde wat ik evt kon veranderen aan mijn doen
en laten met de duiven,dan ga je er wel over na denken en uiteindelijk op letten.
Nu ist wel zo dat ik het soms vergeet te doen omdat ik gewoon weg te druk ben met andere dingen
en de duiven op plan 5 komen (''niet het beste,maar goed'') ja en dan wil het wel eens zijn dat je bang
bent dat ze na 7 a 8 weken weer luis hebben?? nou nee hoor want als de duif top is houden ze
zichzelf wel goed schoon waardoor je niet achter de feiten aan loopt/vliegt.

Wat is hier wel eens een dingetje?? de vochtigheid in mijn hok en dan met name de 2 buitenste afdelingen,
waarom dat is geen flauw idee maar heb ook dit jaar weer een poging gedaan om het juiste te krijgen
en nu lijkt het idd mee te vallen ivbm de afgelopen jaren dus wie weet heeft het een goed effect
op mijn toppertjes.

En dan het verloop van de eitjes hier!! nou gaat aardig,waarbij bij de kwekers 2 eitjes zijn gesneuveld
door gebroke ei en dode vrucht is het bij de vliegers nu eitjes vangen, heb er 5 nu op eitjes en moeten
dus nog 10 koppels leggen in het vlieghok, ja had er 16 maar 1 koppel Laat x zomer jong zitten
bij de 2 J Halman aanwinsten in het jonge duiven hok om daar te kijken wie ze aardig vinden, kijk vrij
koppelen was de bedoeling maar moest keuze maken Qwa soort/lijn die je op je hok wilt en
de 2 vlieg duivinnen moesten ook een doffer hebben die thuis blijft dus ach het loopt zoal het loopt.

Ga je nog wat doen deze periode?? zeker idd ga ik wat doen, kijk ik ben niet vaak bij feestjes en
partijen van het duiven gebeuren, waarom niet?? nou geen tijd jong gezin, werk, keepertrainen en nu
ook leider van jo9-3 dus ach mijn week en maanden zitten weer vol gepland,nee maar goed heb wel
een enkele keer tijd of na ja als je iets dubbel pland dan wordt het omgooien van iets waar sommige
mensen niet over kunnen en sommige wel, kijk het is simpel'' ik sta altijd klaar voor iedereen ongeacht
als ik tijd heb of niet maar als ik dan in plan om naar Urk jaarlingen keuring te gaan en vergeet
met mijn BOLLE harses dat ik dan ook een vergadering heb in de club die we later hadden vast
gesteld moet ik maar 1x eens mijn macht gebruiken (als voorzitter) om het te verzetten en anders
had ik gewoon weg pech gehad''

Nee heb er niemand over gesproken maar kwam even te spraken,deze topper die mij dat wel even
op mijn hartje drukte, kijk begrijp het totaal en geloof ook wel dat hij een punt had of 2, maar goed IK bent
een leier of IK bent het niet, we gaan het zien of het problemen op levert.

Nee echt deze liefhebber heb ik ook hoog in mijn lijstje staan van liefhebbers die ik RESPECTEER
zoals hun zich naar buiten uitspreken en gedragen, recht door zee en vooral geen omweg.

spreuk van de DAG:

''Hou het simpel dan wordt het vanzelf gemakkelijk''

laterssssssssss
vrijdag 15 februari 2019

Deze week bereikte mij via E-mail een onheilspellend bericht met in bijlage een paar foto's die oude herinneringen los weekten .
Het bericht kwam van Raf & Greta twee oude vrienden van jaren ....
Zij wonen al heel hun leven in de Feverystraat te Dudzele , deelgemeente van Groot-Brugge .
Het straatje is een verzameling van werkmanshuisjes . De laatste van Dudzele . Een straatje met een rijke geschiedenis van arme mensen .
Ik zou het bijna de Brugse Kapellekensbaan kunnen noemen .....
En nu komt het zaakje onder de sloop .
En bij mij kwamen beelden van vroeger heel sterk terug . En met weemoed herlas ik een artikel dat ik jaren geleden schreef ....DE DULLEN HOEK .....
Ik wil het jullie niet onthouden . Ook de lessen niet die je kunt lezen tussen de regels .....


Den DULLEN HOEK dankt zijn naam aan het feit dat 99 keer op 100 de eerste prijs daar gewonnen werd .
Het kon evengoed KWAAIE HOEK geweest zijn , want kwaad is een synoniem voor het West-Vlaams “ DUL” !
Als een Westvlaming zegt : “ ‘k zyn dul !! “ betekent dat ...IK BEN KWAAD .
En pas op als hij zegt : “ ‘k zyn geweldig DUL !! “ want dat is DUL in het kwadraat !
En dus bestond deze buurt van amper 100 bij 100 meter uit kwaaie gasten waar tegen het moeilijk winnen was !!
De naam werd trouwens bedacht door wijlen Cyriel De Coster die verderop in het dorp woonde en de uitslagen maakte voor de “ NOORDERBOND “
Hierbij vind je een foto van het samenraapsel van zelfgemaakte hokken en een primitief grondplannetje van de buurt waar ik mijn jeugd door bracht . Waar ik melker werd !!
Om u wat wegwijs te maken heb ik dezelfde nummers gebruikt van het schetsje op de foto .
Waarbij de hokjes nr 2 & 4 niet te zien zijn op de foto .


Ik vind het leuk dat ik op die manier kan tonen wat het geweest is , maar de vriendschap , de steun , de ambiance , kan ik niet tonen . Ik doe mijn best om die gezelligheid , dat eenvoudig gelukkig zijn met simpele dingen , te beschrijven , maar woorden zijn maar woorden , en schieten soms te kort ! Hoe vader zaliger mij hielp met de bouw van mijn eigen duivenhok , dat ondanks het feit dat het bijna niets kostte , een ideaal hok was ! Ik denk dat ik achter en boven mijn hok een luchtreserve had van ongeveer 120 kubieke meter !
Dat kleine paradijs situeerde zich aan de zuidkant van de Kerkstraat te Dudzele ,
omgedoopt tot de st Lenardstraat ,wegens de fusie met Brugge , daterend van 1970 , omwille van de verwarring tussen al die kerkstraten in de verschillende fusiegemeenten .
Die hoofdstraat heeft langs de zuidkant vier zijstraatjes , die allen , zonder uitzondering , uitmonden of als je ’t zo wilt noemen , doodlopen in de weilanden.
Op het einde van die straatjes kon je bijgevolg genieten van een prachtig uitzicht , een ongerept natuurgebied . Slootjes , wilgentronken , populieren , bosjes……. Wisselend van uitzicht naargelang de seizoenen , een paradijs….
Een groot stuk van dat paradijs is kapot gemaakt , omwille van sociale woningbouw, en de bouw van een nutteloze mastodont van een feestzaal !
Maar als je iets verder noordwaarts gaat , richting Damme, waar de bouwwoede nog niet heeft toegeslagen , kunt u zich een idee vormen van hoe het geweest is , want moest je in de verleiding komen om eens een kijkje te komen nemen , dan kun je een van de mooiste (vergeten ) plekjes van onze regio aanschouwen !
In de Kerkstraat woonde de burgerij, de middenstand en de winkeliers , en in de straatjes het werkvolk .Wij woonden dus in de Truwelstraat , Gerard Gardin in de Kerkstraat , en Raf Verschaeve en Co in de Feverystraat , maar omdat de hovingen , langs achter, in elkaar liepen als het ware ,en aan elkaar paalden , kreeg je dus dat uniek beeld van duivenhokken , broederlijk naast elkaar,die de “Dullen Hoek “ uitmaakten !
In ons straatje stonden enkele kleine werkmanshuisjes , met er voor ,van die typische voorhofjes met rozestruikjes of hortensia ‘s, omzoomd met ” bakkertjes “(sleutelbloem ) of ” stinkertjes “(afrikaantjes ) of iets in die aard .
Voorhofjes die op den duur allemaal op elkaar begonnen te lijken wegens het uitwisselen van plantjes en scheutjes , door de buurvrouwen , onder elkaar.
Een eigenaardigheid was dat ons huisje , in tegenstelling tot de andere , haaks op de lengte-as van de straat gebouwd werd en omdat het tevens het laatste was , hadden wij van uit onze woonkamer een uniek uitzicht op het “straatje “
Bij gevolg waren wij bevoorrechte getuigen , en speelden de gebeurtenissen , zich onder onze ogen af .
Wij zaten als het ware op de eerste rij ! Maar soms waren de gebeurtenissen van die aard dat ze niet voor kinderogen bestemd waren en kregen wij van ons moeder verbod om door het venster te loeren (echtelijke twisten , amoureuze toestanden , DRAMA…. )
Eens zagen wij een buurvrouw met haar stervend kind in de armen in allerijl vertrekken , in de auto van de huisdokter, maar alle hulp kwam te laat …..
En de rijkswacht kwam ooit aan een andere gebuur melden dat hun zoon verongelukt was……
In het eerste huisje , rechts , dat haaks op het onze stond woonde Felix en Felix had ook duiven ,
maar hij was een “ krabber “, kon met moeite prijs spelen !
Zodoende , waar ons voorhofje eindigde , begon het “ kiekenperk “ van de Felix , gescheiden door een draad.
De kippen hielden alle planten die door de draad groeiden , mooi kort , en dat was geen probleem want in die tijd stak dat allemaal zo nauw niet .
Nu zouden zulke zaken 9 op 10 aanleiding geven tot regelrechte burentwisten , zonder uitzicht , met moord en doodslag in ’t verschiet....
Maar goed , in dat kiekenperk , stond ook zijn duivenhok , met daaronder het kippenhok en zijn werkplaats .
Felix was een echte klusjesman . Hij kon ongeveer alles herstellen en opknappen , van staande klokken , en wekkers tot kleine polshorloges toe .
Trouwens eenmaal een uurwerk definitief verloren , werd dat aan de Felix bezorgd , het werd gedemonteerd en de stukken konden opnieuw dienen om andere probleemgevallen op te lossen .
Zoals ik al zei : “ Er ging niets verloren in die tijd ! “
Dat Felix zijn duiven geen prijs vlogen was niet verwonderlijk .
Ten eerste zag hij ze te graag , ze kwamen nooit binnen wegens totaal geen honger en
ten tweede zaten ze ganse dagen op de grond tussen de kiekens en dat was zeker niet bevorderlijk voor hun gezondheid en bovendien heb ik ze vaak zien drinken uit de pot van de kiekens , een afgedankte “ casserole “ !
En toch had Felix ook zijn “ crack “ Namelijk zijn “ BLEKEN “ Die BLEKEN is er een enkele keer in geslaagd om het Witslag , de kampioen van vader te kloppen , geen mens die daar kop aan kreeg , maar feit is dat Felix dat wapenfeit voor de rest van zijn leven heeft gekoesterd en vooral “ verkondigd ”
De “ bleken “ vloog dan ook de eerste en het Witslag de tweede.
Ik herinner mij nog levendig dat deze gebeurtenis door vader en zijn gebuur grondig gevierd werd , vergezeld van de nodige drank en luidruchtige lofbetuigingen aan het adres van de 2 kampioenduiven .
Meer nog, toen Felix , moegestreden , de duivensport vaarwel zegde , drong hij er bij vader op aan om de Bleken een plaats te geven op zijn kweekhok .
Zeer tegen de goesting van vader trouwens , maar ja , wat moet een mens allemaal niet doen omwille van de lieve vrede !
Maar het beeld dat mij het meest is bijgebleven van onze gebuur is het volgende :
Zoals meestal bij het “ werkvolk ” was er geen sprake van sanitair of badkamer !
Deze bezigheden vonden vaak hun beslag in open lucht , ook bij ons !
Een afdak was al een “ luxe”
Van uit onze huiskamer konden we de Felix zijn “ toilet “ zien maken en de huisgenoten verwittigden elkaar als het spektakel zou beginnen en “ spektakel “ is zeker niet overdreven !
Onze brave man kwam steeds recht uit zijn slaapkamer naar buiten gestormd , in zijn bloot bovenlijf , met zijn bretels op zijn knieën hangend , hoofd onder de pomp , met de ene hand pompend en met de andere hand zich wassend .
Proestend en pruttelend en grollend werd deze ceremonie voltrokken of het nu winter of zomer was , vorst , dooi of sneeuw....
Alleen als het erg koud was kwam daar nog iets bij , namelijk een soort indianendans , rond de pomp , afgewisseld met het toepassen van “ soldatenvuur “ ( de handen kruiselings over de borst onder de oksels slaan ! ) tot groot jolijt van het publiek in het nr 3 van de Truwelstraat !
Het was een onvergetelijk schouwspel .
Over weerstand van duiven en mensen gesproken ,bij ons ging het er niet anders aan toe .
Wij wasten en plasten buiten aan de pomp , in open lucht , winter en zomer, en ik heb nooit een dokter over de vloer weten komen ! En als we dan toch eens een griepje hadden , werd dat opgelost met bruin papier met kaarsvet op je borst ,
en dan naar bed met hete melk met een lepel honing en meestal waren we na een paar dagen terug op onze “ plooi “
Toen ik 12 jaar was brak de beruchte A-griep uit , gans mijn klas lag tegen dek .
Tenslotte bleef ik alleen over en werd van “ armoede “ ook naar huis gezonden wegens les geven aan één leerling toch ook niet je dat !
Of was men bang dat ik TE slim ging worden . Ik weet het niet . Ik had nochtans al een flinke voorsprong op , onder andere het zoontje van de notaris , het zoontje van de dorpsdokter , van de veearts ( paardenmeester ) enzovoort…het zorgde hier en daar wel voor een beetje afgunst …..
Ik had nl reeds 2-maal een grote opstelprijskamp gewonnen , ingericht door het Davidsfonds , en na de proclamatie op de 11e juli , kreeg ik schouderklopjes van de “elite “ en tegen mijn moeder zeiden ze “ dat ik het nog ver ging brengen ! “
Een probleem was dat er geen geld was voor studeren en uiteindelijk werd het vakschool en eigenlijk , de laatste tijd , ben ik tot inzicht gekomen dat het goed was zo.
Wat ben je trouwens met titels en posities , als je niet gelukkig bent …….


Van de Felix naar Raf Verschaeve is het een kleine stap . Raf was in de “ DULLEN HOEK “ beland door Greta .
Een onschuldige vrijage mondde uit in een trouwpartij ( het is altijd ’t zelfde ) en Raf kwam zich bij ons vestigen en algauw werd duidelijk dat hij banden had , via zijn broer André , met de betere vitesse-spelers van st-Andries Brugge, zoals , Adolf van de Kerkchove , de familie Dhoest , Devooght en nog een paar anderen
En Raf , afkomstig van st Andries , een vreemde eend in de bijt , begon prompt met de bouw van een duivenhokje, nogal argwanend bekeken door de rest van de bevolking , wegens “ het ijs nog niet gebroken “ wat later uitgebreid gebeurd is in het duivenlokaal “ sportwereld “ vergezeld van het onontbeerlijke gerstenat !
Van dit hokje heb ik heel recent nog een fotootje gemaakt , zoals je ziet heeft het de tand des tijds overleeft !
Alleen al de afmetingen gaven aanleiding tot commentaar (amper 2,5 meter lang bij 1,5 meter breed ) en het werd nog erger toen het hokje bevolkt werd met meer dan 30 piepers !
Volgens Gerard Gardin en nog anderen zou het onmogelijk zijn om daar op ook maar een prijs te spelen , vooral Gardin liet zich nogal smalend uit over het schamel hokje van de Raf !
In vergelijking met zijn prachtige duivenzolder was het schamel bouwsel maar niks !
Zelfs vader schudde het hoofd als hij eens stiekem om het hoekje van ons huisje loerde, nieuwsgierig naar de activiteiten van zijn nieuwe gebuur .


Ik moet er ook nog bij vertellen dat Raftje zelf , aanleiding gaf tot roddels , want als men hem eens polste over zijn plannen stuurde hij ze meestal met een kluitje in het riet !
Ikzelf werd algauw zijn beste vriend . Waarom ? Het klikt nu eenmaal of het klikt niet !
En algauw bleek dat Raf nog zo dom niet was .We hebben heel veel gepraat over duiven , veel keren tussen pot en pint , en het waren genoeglijke uren .
Heel in het begin vlotte het niet zo goed met zijn duivenspel. Wat normaal was ,wegens zoeken en tasten naar de gepaste koppelingen en de goeie duiven , maar geleidelijk aan moest men met de Raf rekening beginnen te houden en dat gaf aanleiding tot nog meer commentaren omdat men niet begreep dat duiven die een ganse week zaten te luieren op het dak , de zondag gensters konden slaan !
Het was een feit dat Raf zijn duiven in de week geen meter trainden , en toen ik hem daar eens tussen pot en pint , attent op maakte kreeg ik tot mijn verbazing volgend antwoord : “ Mijn duiven vliegen meer dan die van jullie maar niemand ziet het ! “
Wat was de ware toedracht ? Hij zette ’s avonds laat , als het donker was , het schuifje open en ’s morgens bij het krieken van de dag stormde de meute naar buiten , en vermits iedereen weet dat duiven ’s morgens vroeg beter trainen, en vooral jonge duiven ,is het niet verwonderlijk dat zij er duchtig de pees op legden . Dat terwijl de “ DULLEN HOEK “ de slaap der rechtvaardigen sliep .
Vader en ik vertrokken net als Raf , voor dag en dauw, naar ons werk als bouwvakkers en Gardin begon zich als middenstander pas om de duiven te bekommeren rond 10 uur , omdat hij eerst een handje moest helpen in de kruidenierswinkel die hij uitbaatte in de Kerkstraat samen met zijn echtgenote Esther .
Zodoende had het gebuurte het spelletje niet door en Raf deed daar nog een schepje bovenop door de zaterdagnamiddag bij de inkorving , als er gepolst werd naar zijn vooruitzichten , al zuchtend te verkondigen ,dat het waarschijnlijk niets zou worden wegens niet willen trainen .
Ik heb het zelf genoeg kunnen zien , in alle weer en wind , van ’s morgens tot ’s avonds , zaten die duiven daar tegen dat dak geplakt . Ze zaten als het ware te dromen , maar de zondag , beste mensen , dan was het wat anders.
De een na de andere op de valplank , soms met drie , vier tegelijk !
Op een keer, van Arras, (113 km ) stak er op het moment dat de duiven moesten vallen , een plotse mist op , vergezeld van een kille druilregen , de duiven kwamen er met mondjesmaat door.
Een halve rampvlucht , zeg maar! Maar bij de Raf was er geen probleem.
Hij won de negen eerste …….Blijkbaar waren ze het “ afzien “ gewoon .
Vanaf dan was hij definitief ingeburgerd in de kampioenengilde van de “ DULLEN HOEK “ wegens het RESPECT VOOR DE WINNAAR !
En om te bewijzen dat Raf niet van de domste was geef ik een opmerking uit een van onze memorabele gesprekken weer .
Raftje zei : “ De eerste zonnestralen , Roger, die zijn goud waard ! “ en ik heb dat onthouden !
Er zit misschien een tip in ,voor de lezer met weinig tijd , s’ avonds laat het schuifje open !!!

Hiernaast de schoonvader van Raf . Albert De Pestel .
Op een stoel zittend tegen de kerkhofmuur van waar uit hij een prachtig zicht had op " zijn " straatje .
Bertje was ongetwijfeld een graag geziene dorpsfiguur .
Nooit verlegen om een grap .
Naast hem zie je de jongste zoon van Gerard Gardin . Jean-Pierre . Ooit een sterspeler bij Cercle Brugge .
( foto van +/- 1958 )


Hieronder Greta en Raf in betere tijden voor hun gezellige huisje . Foto van zo'n 15 jaar geleden .....


DIT ARTIKEL WORDT OP GEDRAGEN AAN RAF EN GRETA met dank voor de mooie vriendschap , een leven lang !!

 

donderdag 14 februari 2019


Positief
Eerst maar even het positieve nieuws. Onze woning is inmiddels weer gestukadoord (zie foto), en de eerste tegels zijn weer aan de muur geplakt. Nog een weekje of 4 en dan moet het ergste leed gelden zijn.

Lastig…
Met de duiven gaat het nog steeds niet van een leien dakje. Nu 16 eieren op 15 koppels, en nog steeds veel vechtpartijen. Ik laat ze maar een beetje begaan. Uiteindelijk hebben we nog tijd genoeg (hoop ik).
Er zijn wat duivinnen uit de kast gekomen, die toch doffers bleken te zijn, en dat maakt de puzzel er niet gemakkelijker op.

CC Urk
Schreef ik de vorige keer nog over de oprichting van een CC Urk, inmiddels lijkt dit weer op losse schroeven te staan. Bijzonder jammer, vooral voor de leden die hier veel tijd en energie in gestopt hebben. Ook dit wachten we maar gewoon af.

Droevig
Het echte slechte nieuws zag ik vandaag op Facebook voorbijkomen. Bij Jan Hoogland in Midlum is waarschijnlijk een marter aan het werk geweest. Het aanblik van al de gedode duiven was bijzonder triest, zelfs de jongen in de broedschalen waren de dans niet ontsprongen. Om zo het jaar 2019 te moeten beginnen lijkt me echt verschrikkelijk!Jan, ook vanaf deze plaats veel sterkte toegewenst!

donderdag 14 februari 2019

Traditioneel staat de eerste zaterdag van februari voor de leden van fondclub “De Glazenstad” in het teken van de kampioenenhuldiging. Dit jaar was de locatie de Hoornbloem in den Hoorn. Dat men er zin in had blijkt wel want ruim van te voren kwamen de eerste liefhebbers al binnen stromen. Tegen 13.30 uur is de zaal al aardig vol als voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de microfoon ter hand neemt en alle aanwezigen een hartelijk welkom heet. Hij bedankt de sponsoren die het mede mogelijk gemaakt hebben om deze middag te kunnen organiseren. Daarnaast blikt hij nog terug op het afgelopen seizoen wat toch wel als zwaar betiteld mag worden. Vervolgens nodigt hij de aanwezige dames uit om plaats te nemen in de gereedstaande busjes om deel te nemen aan het traditionele dames uitje. De dames brengen dit maal een bezoek aan Museum De Schilpen in Maasland. Hier waanden de dames zich in grootmoederstijd. Na afloop werden zij namens de fondclub verrast met een blikje snoepgoed van toen. Nadat de dames vertrokken waren werd begonnen aan de huldiging van de kampioenen. Als eerste waren de vluchtwinnaars aan de beurt:

St. Vincent NPO Jan Wagner

Pau Vincent Vork

Agen ZLU Mariska v. d. Made

Barcelona Ad Pegels

Marseille Peet Solleveld & Paloma

Narbonne Comb. Van Tilburg

Bergerac Hans en Jan Romijn

Perpignan Joh. Hokke

Periqueux Bert de Graaf

Bordeaux NPO Hans van der Sman

Dax NPO A.P. Overwater

Agen NPO Wouter van Nederpelt

St Vincent ZLU Vincent Vork

Vervolgens waren Ben ten Tije en Piet de Vogel aan de beurt om de prijs voor respectievelijk de kampioensduif overnacht en kampioensduif ZLU in ontvangst te nemen. Voor het winnen van de Grandprix werd Mariska van der Made naar voren gevraagd. Het is voor de tweede achtereenvolgende keer dat vader en zoon Jan en Chris, met de fondduiven vliegend onder de naam Mariska van der Made, met deze prijs naar huis gaan. En dat met drie dezelfde duiven. Tussendoor werden de gratis ere prijzen uitgereikt en deze waren voor de serietwee per vlucht en de laatste prijswinnaar per vlucht. Het is daarna de beurt aan de 2e tot en met de 5e kampioen NPO en ZLU vluchten en dit zijn:

Jan en Twan Nobels 2e kampioen NPO vluchten Onaangewezen en

2e kampioen Aangewezen ZLU vluchten

Mariska v.d. Made 3e kampioen NPO vluchten Onaangewezen

Cor & Yvonne Kleijn 4e kampioen NPO vluchten Onaangewezen

Bart Koevoet 5e kampioen Onaangewezen en 5e Aangewezen NPO

Sil van Vliet 2e kampioen NPO vluchten Aangewezen

Comb. H. & J. Romijn 3e kampioen NPO vluchten Aangewezen

Bert de Graaf 4e kampioen NPO vluchten Aangewezen

Comb. Van Tilburg 2e kampioen Onaangewezen en 4e Aangewezen ZLU

Piet de Vogel 3e kampioen ZLU vluchten Onaangewezen

Gebr. Hagens 4e kampioen ZLU vluchten Onaangewezen

Vincent Vork e kampioen Onaangewezen en 3e Aangewezen ZLU

A.P. Overwater 5e kampioen ZLU vluchten Aangewezen

Daarna zijn de generale kampioenen aan en onaangewezen op de NPO en ZLU vluchten aan de beurt:

Bert de Graaf 1e Gen. Kampioen NPO vluchten OA

Mariska v. d. Made 1e Gen. Kampioen NPO vluchten Aangewezen

A.P. Overwater 1e Gen. Kampioen ZLU vluchten OA

Piet de Vogel 1e Gen. Kampioen ZLU vluchten Aangewezen .

Als afsluiting van de huldigingen werd onder de klanken van “We are the Champions” de keizerkampioen 2018 Jan en Twan Nobels in het zonnetje gezet. Tussen de huldigingen door werden er nog loodjes verkocht en deze werden nu getrokken en werden er talloze prijzen uitgereikt. Zo tegen 5 uur bedankt de voorzitter een ieder en nodigt ze uit om gebruik te maken van het gereed staande Chinese buffet zodat men niet met een lege maag naar huis hoeft. Na afloop van het buffet neemt Harold van der Kruik de microfoon ter hand en bedankt hij namens alle aanwezigen het bestuur voor het organiseren van wederom een geslaagde kampioenenhuldiging. Dit wordt bevestigd door een geweldig applaus uit de zaal.

Kees van den Bos                              Klik hier voor foto,s

Nieuwsbrief Peter Boskamp

11 februari 19
Tip van de Week 3 In deze tijd van het jaar krijgen we vaker de vraag wat we eraan kunnen doen als een duivin niet meer wil leggen. Als het een jonge duivin betreft dan kan een subklinische infectie...

Columnist in Spotlight

18 februari 19
Misschien een rare manier om een blog te...
15 februari 19
Altijd weer apart, de eerste eitjes vinden van...
08 februari 19
Het is altijd weer een dag waar je naar uit...
21 januari 19
Net terug van een weekje winterstop. We hebben...
10 januari 19
Ik weet niet of U het ook heeft gezien. Ik doel...
04 januari 19
1 januari 2019. We zijn weer begonnen aan een...
17 december 18
  "Dirk stopt er mee", mijn moeder kwam met het...
23 november 18
Er speelt momenteel van alles in duivenland, de...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new Pigeonsports185x75 GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

13 februari 19
Hieronder staat het reis-programma van de Afdeling Limburg voor 2019 Reisprogramma...
09 februari 19
Voor de 5de keer in haar bestaan organiseert P.V. Heemskerk op zondagochtend 17 maart...
07 februari 19
De data voor de Sterrenshow in 2020 en 2021 zijn: 2020: vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5...
03 februari 19
  De jaarlijkse feestavond met uitreiking van provinciale, nationale en internationale winnaars...
30 januari 19
Afgelopen zaterdag vond in het lokaal van PV de Snelvlucht te Bodegraven weer de...
28 januari 19
Weer even op antenne… Het nieuwe jaar 2019 is reeds een paar weken oud. Duiven...
26 januari 19
Fantastische jubileum Sterrenshow ter afsluiting van het 60 jarig bestaan van de ZLU 60...
25 januari 19
Olympiade Poznan stand Bony Farma een half uur voor de start Hieronder foto,s zaterdag...
21 januari 19
Fondsnippers: Met beide benen op de grond blijven staan – Dokter en patiënt- Hou het...
18 januari 19
Ik waan mij in de beginjaren veertig deel 4 Perpignan 03/08/2018...
15 januari 19
Beste leden van de sectie Marathon, Vanaf deze plek wil ik jullie om te beginnen een...
14 januari 19
Nikolaas Gyselbrecht van Pipa samen met de gebroeders Liu. Beeld © Nikolaas Gyselbrecht...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40