Duivenvaria 2020               Bony Pigeonvetcenter 2020

Spotlight

woensdag 18 december 2019

ARTIKEL NR 46

vrijdag 26 september 2008

Ik heb dit al lang willen doen. Mijn oude verhalen van onder het stof halen . Er zijn veel nieuwe lezers die dit nog nooit gezien hebben en het is misschien wel goed om eens de sfeer van toen nog eens op te roepen . Ik herinner mij vooral de gemoedelijkheid uit die tijd en de hulp die geboden werd als je in de miserie zat .
De mentaliteit is grondig veranderd .

Ook de stijl in de omgang met de medemens is niet meer wat het geweest is .
Ik herinner mij bijvoorbeeld dat scheve schaatsrijders openbaar in het duivenlokaal ter verantwoording werden geroepen . Er vielen soms harde woorden maar uiteindelijk viel alles weer in de plooi . Tegenwoordig wordt dat niet meer opgelost op ouderwetse wijze maar uitgevochten via sociale media . Men zegt mij dat het digitaal verkeer in 2030 dertig procent van het elektriciteitsaanbod zal uit maken .
Dus moeten we in versneld tempo windmolenparken bouwen en zonnepanelen installeren die ons moeten toelaten om onze frustratie ’s te kunnen spuien op internet .
     Enfin. Nu het seizoen voorbij is en de dagen open en toe gaan is er opnieuw ruimte voor vertellingen rond de haard . Want mijn verhaal is niet af. Bijlange niet !!

 
 
 
 

 

Het gaat u niet verwonderen dat mijn vader Jerome hierin een hoofdrol speelt .
Hij was een werkmens met 6  kinderen aan tafel . 6 mondjes die gevuld moesten worden . Hard labeur !!!
De duiven waren zijn ontspanning . Een karige bedoening op een gammele duivenzolder .
Om dure duiven bij te halen was er geen geld maar hij was vindingrijk .
En hij was sterk en vooral ook lenig . Hoogtevrees kende hij niet en hij kroop als een kat de daken op om herstellingen uit te voeren aan schoorstenen en goten ...
Hij riskeerde zijn leven voor een koppel eitjes of een jong van een duif uit ons dorp waar hij slaag van kreeg .
Men riskeerde het niet om hem bij het veertiende te zetten want dan was het dorp te klein .
( Van wie denkt  u dat ik dat heb ? DNA......)
Maar goed ....hier volgt het verhaal dat ik schreef in 2008 .

Na ons schitterend duivenseizoen van 1970 waren de verwachtingen hoog gespannen en 1971 moest nog beter worden.

Ons kweekhok was versterkt met een paar aanwinsten , waaronder de

“ Angoulème “ van Cyriel De Coster. Een stevige prachtige blauwe witpen met een schoon palmares .
Ereprijswinnaar uit Angolème waar hij zijn naam aan dankte .
Cyriel was een middenstander . Bakker en kruidenier . Met een winkel op het dorpsplein . 

Die “ Angoulème “ was eigenlijk op een twijfelachtige manier in ons bezit gekomen .

Cyriel en mijn  vader waren allebei nogal kort van stof , behalve als ze “ iets “ binnen hadden  !

Maar goed , die bewuste dag , kwam Cyriel , ons al druipneuzend   opzoeken en dat was niet zijn gewoonte.

En ik was nog maar eens getuige van hun ongewone manier van converseren.

Ze stonden met de handen op de rug , tegen de achtergevel van ons schamel huisje geleund .

Ze keken elkaar niet aan . Stonden  over de weilanden te turen , in de verte , en Cyriel verbrak , met zijn schorre stem , als eerste de pijnlijke stilte :

   “ Ik moet naar het hospitaal … t ziet er nie goed uit … “

 Vader : “ Moa vint toch !! “

 C :“ En ‘k en niemand voa myn duuven te doen ….”

 V :“ Allez jong !! ? “

 C :“ ‘K en ip joen gepeisd !! “

 V :“ ’t is goed , jong .”

Einde dialoog .
Cyriel ging zijn moeizame gang terug en vader verzorgde zijn duiven tijdens zijn afwezigheid .
En telkens als hij van die job terug kwam had hij de mond vol over die fameuze blauwe witpen .
Den Angoulème ...

“ Miljaarde “ grolde hij “ dat is nog eens een duif !! “
en toen Cyriel terug
“ te pote “ was vroeg hij zijn “ schuld “ aan vader .

“ Als ik den  Angoulème  eens mag lenen om uit te kweken is het in orde . ” was het antwoord .

Dat bleek geen probleem te zijn en de duiver kreeg dus tijdelijk onderdak bij ons .

Maar vader zou vader niet zijn om toch maar iets te proberen .
En op het Boomse pannendak van de duivenzolder werd in 7 haasten een “ muit “
getimmerd ( muit = kleine ren ) want de nieuwe aanwinst moest toch eens buiten kunnen ! Toch ?

En de felle duiver kweekte goed . Twee schone jongen om te beginnen , en de volgende ronde eieren werd verlegd onder voedsters .

“ En die heb ik al zeker !! “ zei vader .

En ik begreep dat niet !!
Maar mijn frank zou rap vallen want toen de Angoulème voor de derde maal op “ stekken “ zat ( nestjagen )  werden opnieuw levensgevaarlijke apetoeren uit gehaald om die “ muit “ terug van het dak te halen .

En de Angoulème mocht uitvliegen samen met zijn duivin . En het moet zijn dat hij haar heel graag zag want hij keek niet meer om naar zijn vroegere woonst op het dorpsplein en hij begon bij ons , aan de Truwelstraat nr 3 , vrolijk aan zijn derde nest .

Een en ander gebeurde op de valreep vlak voor onze verhuis naar de Kerkstraat .
Ik schrijf 1966 ... heel week zijnde van weemoed ....

En in het duivenlokaal bij “ Marcella “ ( die nonkel moest zeggen tegen vader )

werd samen met Cyriel een stevige pint gedronken op de succesvolle kweek van den “ Angoulème “ .
Ondertussen wilde die zijn duif wel stilletjes aan terug en hij zei tegen mijn Oude Belg : “ Ge moet hem maar eens los laten , hij komt wel terug…. “

Zo gezegd , zo gedaan . Maar hij kwam niet terug !! Dedju , grolde Cyriel .

 “ Dedju , Cyriel ! ” grolde vader tegen zijn boezemvriend “ Hij wil niet meer weg !! “

En ik moest hem gaan terug dragen om bij zijn oude duivin te steken . Tevergeefs !! Want toen ik op de koer stond te kijken , samen met Cyriel , hoe ze samen buiten kwamen , zag ik hem na het nemen van een halve draai , als een schicht naar ons werkmanshuisje , richting “ Dullen Hoek “, onder den oude toren , duikelen .
Ik stond er ietwat bedrukt bij want ik moest zwijgen van vader . ...

En Cyriel die geen tijd , geen goesting en geen plaats had om de Angoulème op te sluiten zei tegen vader : “ Ge moogt hem hebben en ge moet maar eens een jong terug geven hé “

En vader was in zijn nopjes . FOEI !! FOEI !!

 

Een unieke  foto  . Cyriel Decoster in t midden geflankeerd door links , mijn peter Firmin Casier , vaders oudste broer , en rechts de facteur die iedereen aan sprak met zijn achternaam : " SCHOTTE " ( Zijn voornaam ben ik vergeten ) Plaats : Duivenlokaal  " café Sportwereld  "  omstreeks 1958 !

En later, veel later, begreep ik het wel , want vader had niet de middelen om klasseduiven te kopen en Cyriel wel en toch blijf ik het een deugnietenstreek  vinden !
Op het randje ! En toen al maakte ik bedenkingen maar die werden weg gewuifd .
Ik was 19.... 

Zo ging dat in die tijd en ik denk dat Cyriel wel een vermoeden had van de praktijken van vader en in zijn eigen zal hij wel gezegd hebben dat zijne toer ook nog wel zou komen . Nu zou daar gegarandeerd een proces van komen , maar toen werd alleen wat over en weer gegrold , aan een wankele cafétafel , vol schuimende pinten .

Het gebeurt wel meer dat mensen met slechte jeugdervaringen  zeggen van : “ Met mijn kinderen zal ik zo niet handelen .

Mijn kinderen zullen alles krijgen… enzovoort “

En soms overdrijven die dan weer aan de andere kant ….

Het is niet zo dat ik aan bovenstaand , weinig stichtend , verhaal trauma’s heb over gehouden , maar toch heb ik toen in mijn eigen gezegd van nooit zo te handelen en mijn principe van nooit 2 keer iets te vragen vind ook daar zijn oorsprong .

Als men het mij niet , met plezier , iets wil geven dan ga ik er desnoods voor sparen of andere (eerlijke ) mogelijkheden bedenken.

Alles wat ik heb , en het is niet eens zoveel ,

( een eigen huis, een plek onder de zon ….. ) hebben wij keihard voor gewerkt en het kan mij geweldig storen als mensen blijk geven van jaloezie .

Zo stoort het mij ook enorm dat er boven onze hoofden met miljarden gegoocheld wordt om beurzen en banken overeind te houden en dat topmanagers en politiekers

die de boel verkloot hebben een afscheidspremie van vele miljoenen  meekrijgen ,
betaald met ons belastinggeld !

In de herfst van mijn leven heb ik het geluk gehad van nieuwe vrienden te leren kennen . Vrienden zoals ik er nog nooit heb gehad . En ze komen met duiven aandraven , waarvan ik vroeger alleen maar kon dromen . Subliem kweekmateriaal !

Eitjes en jongskens , uit de beste koppels , die ik ’s nachts rond 2 uur, in het donker, met enkele duvels op , op gevaar van armen en benen te breken , onder voedstersouders heb geschoven .

En dan gelukzalig in slaap vallen dromend van grote overwinningen .

En soms vraag ik me af waaraan ik dat heb verdiend want ik kan weinig terugdoen of het zou moeten zijn dat uit die cadeautjes een fenomenaal kweekkoppel ontstaat en dan ….     

Voorlopig kan ik ook dit artikel aan hen opdragen . Ze worden niet graag met naam vernoemd en ik zal dat dus ook niet doen .

En er zit ook nog een zedenles in mijn verhaal . Als je zo’n vriend(en) hebt hou hem/ze dan in ere !!

Want dat , hé mensen , is in deze tijd van kommer en kwel , van levensbelang !

Zo lang er mensen bestaan zoals zij is er nog hoop .

MERCI ZULLE !!

ROGER CASIER

 


PS Dit artikel moet mijn kerstverhaal vervangen . Ik heb dit jaar nog minder goesting dan anders in die opgeklopte sfeer van “ vreten  op aarde “ terwijl mensen creperen van honger en elkaar uitmoorden .
Als ik al die verhalen die ik de laatste tijd gehoord heb naast elkaar leg heb ik de neiging om te schrijven ... : WIJ “ De mensheid ...“ We moeten beschaamd zijn !!
Echt waar !!
 

    

woensdag 18 december 2019

 

Kweekdoffers 12 december nog los in het hok.

Weer op stap

Donderdag weer op pad geweest om een duifje op te halen die ik had gekocht. Onlangs een duifje gekocht van de Comb. v d Goorbergh – Couwenberg uit Breda , men dacht dat het een doffer zou zijn. Maar met een jong weet je het niet zo goed. Zelf denk ik dat het een duivinnetje is , we zullen wel zien. Had graag een doffertje en daarom heb ik een volle broer van dit duifje erbij gekocht van Willie en Paul. Beide jongen komen uit een zoon van het “Unionkoppel” van Henk Simonsz. De moeder is een inteelt product naar “De Kannibaal” van Dirk & Louis van Dijck. Mooie duiven om mee te gaan kweken. Toen ik de eerste  ging halen had ik het doffertje in de hand gehad en vond het een supertje. Hij zit nu hier op het hok en ik hoop uit beide wat goeds te kweken. Over 9 maanden weten we of het is gelukt.

Op eigen hok

De voorbije week is er niks los geweest. Koud en bewolkt met soms een water koude wind. Niks lekker om zelf ook buiten te zijn. Wel konden ze in de ren en ze zijn dinsdag rond de middag allemaal in bad geweest. Ze zaten er al in voor dat er water in zat. Kraan aan en lekker spetteren. Toen ze klaar waren maar naar binnen gedaan en een potje Allerlei neer gezet. Konden ze binnen snel drogen , beter dan in een koud rennetje denk ik maar. Nog steeds worden ze bij gelicht en het is de bedoeling dat ze volgend weekend gekoppeld worden , mits er niks tussen komt. Eerst nog wel wat werk , de kapelletjes weghalen , de boxen schoon maken. Drinkbakjes en een broedschaal er in zetten. Dan de duiven op het gemak pakken en in de bak zetten waar ze in horen. Heb er zo wel heel de dag werk aan. Op papier zijn ze gekoppeld , nu gelijk kijken of het zo blijft. Misschien veranderd er wel één. We zullen het wel zien. Goede gezondheid en hou je haaks.

mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                                      http://www.addejongheukelum.blogspot.nl/

dinsdag 17 december 2019

NU OF NOOIT: EEN NIEUW NPO-BESTUUR!

Het huidige NPO-bestuur functioneert niet zoals het moet. De penningmeester en de secretaris zijn nu ook al opgestapt. Ik wil mij inzetten voor een NIEUW NPO-BESTUUR, dat luistert naar de leden en de belangen van ALLE liefhebbers behartigt. Vanwege mijn competenties en betrokkenheid acht ik mij geschikt om deel uit te maken van een nieuw bestuur. In dit streven word ik gesteund door deskundige mensen uit de duivensport die mij met raad en daad terzijde staan.

WIE BEN IK?

Ik ben Marieke Reijnen, 45 jaar. Ik woon samen met mijn partner, die mij 23 jaar geleden besmet heeft met het duivensportvirus. Duivensport is voor mij een hobby waarbij plezier en presteren samengaan.

PROFESSIONELE ACHTERGROND

Sinds twee jaar werk ik als accountant. Hiervoor ben ik financieel directeur geweest bij een logistieke dienstverlener waar meer dan 150 personen werkzaam waren.

BESTUURLIJKE ERVARING IN DE DUIVENSPORT

De vereniging Het verenigingsleven, met name voor de oudere liefhebbers, is voor mij erg belangrijk, ook vanwege het sociale aspect. Ruim zeven jaar ben ik nu voorzitter van PV de Zwaluw te Beneden-Leeuwen. Daar ben ik ook al zeven jaar concoursleider, naast een aantal andere taken. De afdeling Nadat ik twee jaar lid was geweest van de financiële kascontrolecommissie van afdeling 8 werd ik voorzitter. Dit heb ik met veel plezier en inzet gedaan, maar in 2018 ben ik opgestapt.

ONVREDE OVER HET BELEID VAN HET NPO-BESTUUR

Het was mij als voorzitter van afdeling 8 al vrij snel duidelijk dat het huidige NPO-bestuur weinig oog heeft voor de gewone liefhebbers en dat zij een kant wilden uitgaan waar ik mezelf niet in kon vinden. Vandaar dat ik me vorig jaar geroepen gevoeld heb om een pleidooi te houden in de NPOvergadering van oktober 2018. Ik wilde het NPO-bestuur wakker schudden zodat zij zouden gaan luisteren naar de leden en hun afgevaardigden, zijnde de bestuursleden van de afdelingen. Tot op de dag van vandaag gebeurt dit niet.

Onduidelijkheid over GPS2021

Tijdens NPO-vergaderingen hebben we diverse malen gevraagd wat GPS2021 werkelijk inhoudt. Liefhebbers willen weten wat dit voor hen betekent. Er worden flarden gepubliceerd, maar het NPO-bestuur geeft geen totaaloverzicht van GPS2021 en de consequenties ervan. Onduidelijkheid over de financiën Daarnaast krijgen de afdelingen, en dus de liefhebbers, geen inzage in financiële stukken. Hoe staat de NPO ervoor? Wat zijn de consequenties van het organiseren van de Olympiade 2023? Wat zijn de voordelen voor de liefhebbers? Wat vindt de meerderheid van de liefhebbers hiervan? Beleid zonder de leden, over de leden Buiten het feit dat we weinig of geen inzicht hebben in het beleid en de financiën, hebben we er ook nooit gezamenlijk – d.w.z. heel Nederland – over kunnen stemmen. De NPO zou een organisatie moeten zijn waarvan het bestuur de taken uitvoert zoals de meerderheid van de leden die vaststelt. Dit gebeurt nu totaal niet.


Nu of Nooit: Profiel Marieke Reijnen


De autonomie van de afdelingen komt in gevaar

De aanleiding om op te stappen als afdelingsvoorzitter ligt in het nationale vliegprogramma dat door het NPO-bestuur is voorgesteld.

Met het aannemen van dit programma komt de autonomie van de afdelingen in het gevaar.

De NPO neemt alle beslissingen. Het is de vraag welke rechten de leden nog over hebben.

Secties en platformen hebben evenveel stemmen als de afdelingen

Deze ontwikkeling hangt samen met het volgende: de NPO heeft secties en platformen gecreëerd.

Ongeacht het aantal aanwezige liefhebbers hebben zij allen 2 stemmen. De afdelingen hebben per 1.000 liefhebbers 1 stem.

Dit betekent dat de secties en platformen vrijwel evenveel stemmen hebben als de afdelingen. Dit is hoogst ondemocratisch. Wat is dan nog de invloed van de leden op de huidige koers? Hervorming vlieggebieden Ook met het huidige voorstel om de vlieggebieden te hervormen tracht het NPO de afdelingen te verdelen. Hiervan zie ik als logisch vervolg dat dit niet werkbaar zal zijn, waardoor de autonomie van de afdelingen opgeheven gaat worden. Dit zie je ook terug in de concept huishoudelijk reglement, waarin gesproken wordt van vlieggebieden in plaats van afdelingen.

 

Afbraak verenigingen door grotere inkorfcentra

Daarnaast wil de NPO naar grotere inkorfcentra, ofwel de verenigingen zijn overbodig; het sociale aspect gaat zo verloren. Dure nieuwe systemen De invoering van nieuwe constateersystemen, die samenhang met GPS2021, jaagt de gewone liefhebber op kosten. Ook dit zal ertoe leiden dat mensen afhaken.

SLOTSOM

Al deze ontwikkelingen dreigen ten koste te gaan van de gewone liefhebber. Als ik dit alles overzie, kom ik tot de conclusie dat ik geen medewerking wens te verlenen aan de ondergang van onze geliefde sport.

BEROEP OP U ALS LIEFHEBBER

Daarom wil ik alle liefhebbers die dit lezen oproepen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren, zodat we dit tij kunnen keren. Betrek hierin ook de liefhebbers die geen mail of social media hebben en laat hun stem via u horen. Ik garandeer u dat de namen van de aanmeldingen niet gepubliceerd gaan worden. Met al deze stemmen kunnen wij de huidige voorzitter Maurice van der Kruk dwingen om direct af te treden.


STEM OP Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !!

dinsdag 17 december 2019

MINNERTSGA - Postduivenvereniging De Vliegende Post in Minnertsga houdt zaterdag 12 januari een tentoonstelling waarvoor een select aantal duiven wordt ingestuurd. De tentoonstelling is in het verenigingsgebouw aan de Rispinge. De tentoonstelling begint ‘s middags om 15.00 uur. De avond ervoor worden de duiven gekeurd door een gediplomeerde keurmeester.

Tijdens de tentoonstelling is er de bonnenverkoop van duiven van gerenommeerde liefhebbers uit de regio. Wie een gokje wil wagen kan dat doen bij het draaiend rad. Het is volgens het bestuur voor zowel de duivenliefhebber als belangstellenden zeker de moeite waard om een bezoekje aan de tentoonstelling te brengen. De liefhebbers beantwoorden graag vragen over hun hobby. De tentoonstelling duurt die zaterdag tot ongeveer 19.00 uur.

Historie

Al heel lang geleden heeft de mens de rotsduif, de stamhouder van de hedendaagse postduif, tam gemaakt. Minstens 5000 jaar geleden hielden de oude Egyptenaren al duiven als huisdieren. Zonder twijfel zullen deze ook zijn vergeten, maar men roemde ook al de schoonheid en het gezellige gekoer van deze vogel.

 

Vooral als postduif werd het dier geprezen. De duif beschikt namelijk, over het vermogen om grote snelheden te behalen, heeft een groot uithouding vermogen of laat staan over sublieme en uitzonderlijk orientatie vermogen. Dit maakte al in oude tijden, de duif uitermate geschikt voor het veilig overbrengen van berichten. Want het ongrijpbare dier was sneller dan een hardloper of een ruiter.

Bovendien neemt de duif gemakkelijk natuurlijke hindernissen als bergen en rivieren. Zo is bekend dat de Sultan van Bagdad in het jaar 1150 een uitstekend netwerk van postbezorging van duiven bezat. Veel later heeft de wedstrijdsport zich van de duif meester gemaakt. Voor al Nederland en Belgie zijn er liefhebbers van het houden van postduiven. Wel moet erbij gezegd worden, dat het hoogtepunt van het aantal liefhebbers tanende is.

dinsdag 17 december 2019

Het dondert wel in duivenland en steeds meer liefhebbers gaan zich roeren , nadat de penningmeester en secretaris NPO het bestuur hebben verlaten gaan veel columnschrijvers nu opeens los daar waar ik al meer dan een jaar voor waarschuwde. Als eerder schreef ik na een landelijk messinger gesprek dat deze voorzitter NPO te wantrouwen was en zeker niet te vertrouwen. Keer op keer werden dingen beschreven in het kader GPS 2021 maar geen feiten en bedragen genoemd. Een beroep op aftreden van dhr M v/d Kruk werd niet gehoord of wilde hij niet horen laat staan honoreren.  Nu deze weer een brief aan alle liefhebbers van Nederland van de koffiejuffrouw zoals iemand haar betiteld. Een brief die opeens andere geluiden laat horen dan we gewend zijn een brief die vermoedelijk bedoeld is om het getij te keren een brief die weer een gedachtewending moet teweeg brengen, maar laat u niet misleiden.  Het is einde verhaal voor deze voorzitter met zijn mooie misleidende voorwoordjes in op de hoogte , het is einde verhaal voor zijn nog aanwezige bestuur wat uit meelopers en leden bestaat die een graantje uit de NPO ruif ( ruim 30.400,00 euro onkostenvergoedingen in 2018) meegraaien. Het is gedaan met het NPO 2019.

Wat kan dit bestuur nog redden ? Dat is tweespalt zaaien tussen de liefhebbers en de start is er als ik op de hoogte goed leest., ringen versturen op 20 December maar er dan niet bij vermelden dat de vereniging ringenadministrateur ze bij ontvangst dan ook mag uitreiken. Dit houdt in dat er weer diverse verhalen straks geuit gaan worden van de één had zijn ringen al op 24 December , bij de ringenbaas van de club lagen de jonge duiven met de kerst al geringd, zijn vriend had ze ook al enz. Kortom ze hadden gewoon een week later verzonden moeten worden of zoals ik opper gewoon uitdelen bij ontvangst in de club voor iedereen en verder interesseert het me geen reet.

In het kweekhok wil de Lady Bolt nog niet op eieren komen en Willemien heeft slechts één ei gelegd en onbevrucht dus dit is inmiddels gisteren weer verwijderd. We rommelen door.

Onder deze column zet ik nog een ingezonden stukje, gevonden op duivenmarktplaats, waar ik het helemaal mee eens ben van dhr Allessie.

DE NPO TREIN DENDERT (NOG) DOOR.

De trein dendert nog steeds door naar onbekende bestemming en zonder kaartje voor de reis.
Onze machinist (M.v.d.K) heeft zijn conducteur en stoker onderweg verloren.
De conducteur (TG)heeft inmiddels aangegeven dat hij geen vertrouwen meer heeft in de machinist en de stoker is er ook mee gestopt. Belangrijke personen op de trein, maar gelukkig voor de machinist heeft hij nog reservepersoneel. Hoewel deze nog nooit iets naar buiten gezegd hebben maakt hij van de nood een deugd.
Het personeel wat over is krijgt een opwaardering van rang en worden belangrijk gemaakt. De reserve stoker laat hij aangeven dat hij de liefhebbers en afdelingen moet waarschuwen dat zij in de pas moeten blijven lopen. Via een door de minister in Frankrijk beëdigde ambtenaar kunnen lossingen die niet aan de door hen gestelde voorwaarden voldoen, gegijzeld worden met inbeslagname van containers en duiven tot gevolg. Men is maar gewaarschuwd.
De koffiejuffrouw mag alle liefhebbers van Nederland informeren over de koers van de machinist.
Hij heeft daar zelf kennelijk geen tijd voor.
Alle duivenliefhebbers die achtergebleven zijn op het perron slaan van verbazing achterover. Een totaal andere koers en toonzetting. Heb maar vertrouwen in de machinist en dan komt alles goed. “U kunt rustig gaan slapen”! Kijk maar naar onze financiën, daar zit nog € 900.000 in de kas, maar hij vergeet er per ongeluk bij te zeggen dat de betalingen van vaste voetringen, chipringen e.d. nog moet worden gedaan. Wij mogen blij zijn als er verantwoorde zwarte cijfers worden geproduceerd.
Heb maar vertrouwen in de machinist (laat hij roepen door de koffiejuffrouw) Wat hij allemaal voor de passagiers doe: Geen prijsverhoging van de contributie, geen verhoging van de vaste voetringen, geen verhoging van de chipringen. De volgens hem 17000 liefhebbers (volgens financieel verslag amper 15.000) kunnen gerust gaan slapen.
Ook kunt u de vertrouwde en goede systemen blijven gebruiken!!! Dus geen angst voor hoge kosten. “U kunt gerust gaan slapen”.
Jammer dat de machinist dit zelf niet durft te zeggen of te schrijven.
Het is wel te verklaren natuurlijk. De meeste mensen in de eerste wagon (lees: afdelingsbestuurders) hebben het vertrouwen opgezegd in de machinist. De formule om meer stemmen te vergaren voor zijn beleid door platforms ook stemrecht te geven werkt niet meer. Ook hier hebben aanhangers van zijn beleid het veld moeten ruimen, dus de roep naar de achtergebleven mensen op het perron is heel slim. Door aan te geven dat alles goed komt zullen deze op de verenigings-/afdeling vergadering zeggen dat de machinist het misschien toch wel goed doet en zijn hem best nog wel een kans willen geven. Geen prijsverhoging en 900.000 euro in kas klinkt toch prima.
Het feestje dat Olympiade gaat heten zal ook wel goed komen en we hebben toch genoeg in kas.
Laat u niet in slaap wiegen. De achtergebleven passagiers moeten financieel bloeden bij een tekort.
Bij de eerstkomende vergadering wil de machinist dat er een externe voorzitter wordt aangesteld om de vergadering te leiden en om de schade te inventariseren. Een slimme zet van de machinist, blijft hij zelf uit de wind en dan maar hopen dat het een “onafhankelijke” externe voorzitter is en niet een spreekbuis van de machinist.
Misschien heeft zijn muze (mevr. O. te A.) hem een goede suggestie aan de hand gedaan.
ADVIES:

Blijf wakker en ga nog niet slapen en zeker niet gerust.
Een nog steeds ongeruste passagier.
M.A. Allessie

Tot de volgende rondom het duivenkot.

Kees Commijs RPW

Racing Pigeon Whisperer.

 
maandag 16 december 2019

K. v/d Broek en Zn waren de grote winnaars tijdens onze jaarlijkse tentoonstelling die dit
jaar gezamenlijk met PV de Snelpost uit Ermelo was georganiseerd.
Kees en Arjan hadden het mooiste viertal en de mooiste jonge duivin en de mooiste
oude doffer die tevens de schoonste van het geheel was.
Gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

Mooiste jonge duivin

Mooiste oude doffer en tevens
de schoonste van het geheel

maandag 16 december 2019

Afgelopen dinsdag (10 dec) kwam het verslag binnen over het overleg (4 dec) van de afdelingen met het NPO-bestuur. Op een aantal vragen was nog steeds de nodige onduidelijkheid en kreeg men ontwijkende antwoorden maar dit is wel de weg om de ‘zaak’ helder te krijgen. Vervolgens kwam op 11 december een brief van het NPO-bestuur binnen, verzonden aan alle leden. Op een aantal punten werd wel wat duidelijkheid geschapen maar of dit charmeoffensief nog zoden aan de dijk zet? Het vertrouwen lijkt op te zijn, zeker nadat de penningmeester openheid van zaken gaf m.b.t. het neerleggen van zijn functie. Ben benieuwd hoe het vervolg er in januari uitziet…

 

Ondertussen gaat het in het kweekhok naar wens, met een 6-tal dagen vlogen de koppels los en vulde ik de met kranten ingepakte en met een matje ingelegde broedschotels met wat tabakstelen. Normaal strooi je de stelen op de grond en laat je ze slepen met het nestvulsel maar met roosters op de vloer is dat niet handig. Hierna een bad in het hok en 32 duiven zaten en lagen elkaar te verdringen. Duiven weer fris en fruitig en niet onbelangrijk, ze zijn een paar uurtjes lekker rustig want ze lagen op hun zij te drogen. Ook voor de tabakstelen is het gunstig want door het vocht worden ze wat minder hard wat weer beter voor de eitjes is. (Vorig jaar had ik tabakstelen zo hard als ijzerdraad en loop je ingedeukte eitjes op)

 

De duiven worden voorlopig tot einde jaar niet losgelaten want een collega duivenmelker die nog geen 400 mtr. verder woont, raakte zijn beste duif kwijt aan de slechtvalk. Ik ga de goden niet verzoeken en met ook nog het vuurwerk in het verschiet laat ik ze de rest van de maand binnen.

 

Eind van de week organiseerde mijn club de jaarlijkse tentoonstelling en daar doe ik uiteraard aan mee, samen met broer Peter hebben wij er op de hokken 4 uitgezocht. Tentoonstellingsduiven zitten niet op onze hokken dus was het een hele klus om een paar duiven te vinden die tussen de 91.75 en 92.00 punten zouden kunnen scoren. Persoonlijk vind ik het jammer dat er geen kampioen en Asduiven op de tentoonstelling staan, je hoeft ze van mij niet te keuren maar ik vind het prachtig zulke duiven te mogen bewonderen en wanneer je van de eigenaar de duif dan even mag vasthouden/beoordelen is mijn avond geslaagd.  Ik heb vorige week nog een balletje op gegooid maar het antwoord was dat er geen interesse is of zou zijn.  Ik heb daar geen enkele herinnering aan, schrijf ik dan maar met een glimlach.  Zo beleeft iedereen zijn sport op zijn eigen wijze.

 

Inmiddels is het programma van Compustam overgezet op mijn nieuwe laptop en ben ik begonnen met de administratie om de laatste duiven in te brengen, codes toe te voegen, hoklijst te maken etc. Paar uurtjes werk maar het geeft een goed gevoel wanneer je weer “up-to-date” bent.

 

Al mijn duiven zitten in rennen maar bij de kweekduiven heb ik niet de mogelijkheid de voorkant ook maar iets dicht te zetten. De wind, koude, regen hebben vrij spel, vandaar dat ik nooit mee kan doen met het ‘wedstrijdje’ snel leggen. Dit jaar trof ik het met het weer of beter gezegd met de temperatuur en kwamen de duiven ‘vlot’ op eieren, met 10 dagen 12 van de 16 koppels. Altijd lekker wanneer de start lekker verloopt. (met twaalf dagen zat de hele ploeg op eieren)

 

Zaterdag stond een duivenkeuring in Warmenhuizen op het programma, naast het keuren in de pauze een praatje mogen houden waar je aan gehouden/gebonden bent als keurmeester maar ook mogen uitleggen hoe ik een sportduif zie. 2 totaal verschillende benaderingen met uiteraard altijd de bekende uitzonderingen want die zijn er en willen we oh zo graag horen en laten zien. Prima toch, er wordt over duiven gepraat en gediscussieerd onder het genot van een kopje koffie en daar gaat het om……het gelijk haalt éénieder op de vluchten en daar gaat het om!

 

 

In eigen club haalden de duifjes de score die wij (bijna)voorzagen, 4 allround duiven waarvan de oude doffer en duivin hun sporen op de vluchten ruimschoots hebben verdient! De oude doffer, de Bles, vliegt bij Peter al 3 eerste prijzen, geeft ook goede nakomelingen en wordt “schoonste oude doffer”, waardoor de totaal score uiteindelijk goed is voor de 3e plek totaal. Het was zaterdagavond in de club ‘volle’ bak, met op het einde de prijsuitreiking (Martin Knap was de winnaar met ook nog de 2 ‘schoonste’) , de loterij daarnaast werd iedereen door de dames van de bar weer voorzien van de nodige versnaperingen. Complimenten voor de organisatie het was een geslaagde avond.

 

zondag 15 december 2019

Zondag 15 december - Super Sunday -

Dan denk je een periode van relatieve rust in te gaan, weet je een maand verder bijna niet eens meer wat je in de afgelopen maand gedaan hebt. Niet dat ik al met mijn winterslaap begonnen was, sterker nog, denk dat die er niet eens in zit deze winterperiode. Klagen is een vak apart, leer je niet uit boeken, ben er best goed in. Andere kant, helemaal prima hoor, tijdsbeleving is maar relatief, velen maken er een aandachtsdingetje van om maar vooral te vermelden dat de tijd zo snel gaat. Vaak onder de afbeelding van het kroost, alweer jarig, vraag ik mij af waren ze dat al eerder dit jaar? Kan aan mij liggen, vindt het maar een rare opmerking, wat had je anders verwacht, dat ze minder snel zouden opgroeien? In ieder geval, er schijnen hele kolonies krabbelaars aan het blaffen te zijn geslagen tegen dezelfde boom. Blijf graag wat in de luwte als het om hoog oplopende emoties gaat in deze materie, ja er is wat veranderd. Goede bedoelingen worden voor kwaad daglicht gehouden wat tot zwartgeblakerde voortgang zorgt. Zal voor alle partijen wat te zeggen vallen, zakelijke benadering zou wel eens handiger kunnen zijn, vraag mij af of het tot iets leidt al dat getikt geschreeuw op de vierkante meter. Niets nieuws in onder de maan, onthoudt vooral dat iedere actie start bij één persoon en daarbij welk of wiens belang wordt daarbij behartigt, noem het een drijfveer. Wat vond je van de beurs in Nieuwegein? Denk dat daar ook genoeg over gezegd en vooral getikt is en toch, vraag mij al een paar jaar af wat het nog toevoegt aan de nationale agenda? Je kunt zeggen dat het evenement gebouwd is om de nationale prijsuitreiking, en dan vraag ik mij af of dat nog van deze tijd is? Veel geklaag gehoord, zal maar niet meehuilen, en op de zaterdag toch echt amper volk gezien. Kan mij niet voorstellen dat dit financieel interessant is. Heb eens zo'n initiatief bij de oosterburen meegemaakt, kun je de industrie niet aandoen. Gewoon mee stoppen, flappen in de zakken houden en focus op de voorjaarsbeurs. En nee ik heb er geen aandelen van. Het grootste publiek is daar, afsluiting van het oude seizoen en de start van het nieuwe seizoen, meer symboliek heb je niet nodig volgens mij. Je knoopt er een nationale vergadering aan vast en we kunnen los, vooruitkijken, organiseren en klaar. Hou het eenvoudig. Waar nog meer geweest? Owja reisje naar het land van de rijzende zon, paar dagen op uitnodiging van een landelijk duivenmagazine die haar jaarlijkse prijsuitreiking met wat Europese gasten opleukt. Zo'n uitnodiging laat je niet schieten natuurlijk en met een leuke groep bekende zo niet beroemde zuiderburen op reis zorgt ervoor dat er zeker geen ongemakkelijke stilte momenten te beleven waren. Veel gelachen, een zeer officiële ceremonie meegemaakt, een tour door de hoofdstad, 's avonds op café. Toch bijzonder, je staat voor een kleine kroeg vragend of er nog plaats is, worden de lokalen buiten gewerkt zodat wij als groep naar binnen konden, zo kwaad zie ik er toch ook weer niet uit? Had wel weer precies de goede dag uitgekozen om die kant op te vliegen, dé dag met vertraging door mist. Mijn overstaptijd in de Franse hoofdstad slonk in korte tijd van 2,5 uur naar 10 minuten en ik kan je vertellen, dan stap je niet lekker in. De steward aan boord kwam kort voor de eerste landing met opgeheven hoofd melden dat het toch zou gaan lukken. Toch pas zeker na hele grote passen voor de gate, op tijd, terecht te komen met hartslag 180 plus, gelukt. Ook daar vertraging door de mist als geluk, en op het moment dat de hartslag weer op peil was, een hele lading rijzende zon volk in alle gemak achteraan sluiten in de rij. De overbodige adrenaline als oorzaak van maar niet de ogen kunnen sluiten op de heenweg. Ervaring opgedaan dat dit zeker niet handig is, een complete nacht missen, misgelopen uren, en was niet bij machte om het in mijn voordeel te keren. Iedere keer opnieuw. Om mij heen ligt al dat kortere volk met de ogen dicht, en die Fries die niet tussen de stoelen past maar film na film bekijken, het zij zo. Zou de reis en opgedane ervaring toch zeker niet willen missen. Dat de Franse stewardess mij op de terugreis begroette met een 'you are here already again' toch wel goed voor het ego, zal toch niet van mijn zweetsokken gekomen zijn? Een van onze reiscompanen was zijn beurs verloren of vergeten in een van de drinkgelegenheden en daar kwam een stukje landelijke mentaliteit om de hoek kijken. Er miste nog geen yen en de café eigenaresse zat ermee in haar maag dat een klant zo'n belangrijk item had laten liggen, niet geheel verwonderlijk dat dit direct de vast stek werd. De gelegenheid had zo in ons eigen kikkerland kunnen staan qua atmosfeer. Na een paar dagen allerlei soorten geweldig oceaanvoedsel, terug op het vliegveld vroeg het lichaam toch echt wel om verzadigde vetsoorten als compensatie van het prima lokale gerstenat. Thuis maar weer extra rennen dan. Prachtige reisjes, en wel uit het biologische ritme, kwestie van tijd om terug in het tempo te komen. Gisteren dan nog de prijsuitreiking van de Grootmeesters mee gedaan als sponsors van de Generaal Grootmeester. Net als vorig jaar in Apeldoorn in een prima omgeving en positieve sfeer. Mijn oude werkgever als 'eminent grize' nam met regelmaat op het podium, en als hij spreekt is iedereen stil, zoals het hoort. Nog altijd enthousiast, energiek en met regelmaat genoemd en geroemd als grote voorbeeld voor de sport. De voorspellingen zijn een zachte decemberweek, ideaal om de kweekstal te activeren, we zijn weer onderweg...

 


zondag 15 december 2019

Voorwoord


Na een roerig jaar is het goed om achteruit te kijken maar vooral ook naar de toekomst. Zo opende we de brief die we afgelopen week per mail naar de liefhebbers hebben gestuurd. Ons streven was om middels deze brief nogmaals inzicht te geven, zodat we door middel van dialoog en constructief samen werken kunnen werken aan onze mooie sport. Het gaat bij het werken aan een toekomstbestendige sport om het collectieve belang en dat is ook voor ons als NPO Bestuur altijd het uitgangspunt.


Mochten er ondanks de brief bij u toch vragen zijn, schroom dan niet. Laat weten (via mail of telefonisch) wat voor u onduidelijk is of welke vraag wat u betreft nog ontbeantwoord is. Zo ontstaat een dialoog, waarin begrip voor elkaar het uitgangspunt is. 

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
Lees hier de brief aan alle leden
 
 

WEDSTRIJDEN
Kampioenen 2019

Zaterdagavond 30 november zijn in het Holland Duiven Huis de kampioenen gehuldigd. In een volle, sfeervolle zaal was het podium telkens gevuld met vele liefhebbers. Een mooie beloning voor de knappe prestaties van het afgelopen seizoen. In ODH vermelden we komende weken in iedere editie een overzicht van de winnaars van een aantal categoriën. Deze keer de resterende categorieën van de jeugd (in ODH van 6 december 2019 vindt u de eerste categorieën)

Op de site van compuclub zijn alle uitslagen te vinden. 
 


Duifkampioenschap jeugd-senior Midfond

Midfond jeugd-senior aangewezen

Midfond jeugd-senior onaangewezen

Duifkampioenschap jonge duiven Vitesse jeugd-senior 

Jonge duiven Vitesse jeugd-senior aangewezen

Jonge duiven Vitesse jeugd-senior onaangewezen

Duifkampioenschap jonge duiven Midfond jeugd-senior

Jonge duiven Midfond jeugd-senior aangewezen

Jonge duiven Midfond jeugd-senior onaangewezen

Duifkampioenschap Eendaagse Fond
Senioren

Duifkampioenschap jonge duiven Vitesse

Kampioenschap jonge duiven Vitesse aangewezen

Kampioenschap jonge duiven Vitesse onaangewezen

Duifkampioenschap jonge duiven Midfond

Kampioenschap jonge duiven Midfond aangewezen

Kampioenschap jonge duiven Midfond onaangewezen

Sectorale winnaars Jonge duiven vluchten

Duifkampioenschap Vitesse

Vitesse aangewezen

Vitesse onaangewezen

Uitslagen 2019
 

NATIONALE DAGEN
Hartelijk dank voor inzet voor NPO Jeugddag 2019
 

We kijken terug op een hele mooie NPO Jeugddag 2019. Het werd een prachtige dag, mede dankzij de support van de volgende liefhebbers, door het schenken van een hokbezoek:
 • Comb. Elkhuizen
 • Comb. Verweij-de Haan
 • Gebr. Scheele
 • Gebr. Dekker
 • G en G Damen
 • D. de Hoogh en Zn
 • v.d Wiel-Schreuder
 • I.v.d. Rhee
 • J. den Hartog en Zn
 • R.C. Bakker
 • Duivendirect.nl
 • T. v.d. Hoogen
 • Gert-Jan Beute
 


Informeel overleg 4 december 2019
 

Op 4 december jongstleden heeft er informeel overleg plaats gevonden tussen de afdelingen en het NPO Bestuur. Via onderstaande button is het verslag te lezen. Het verslag is eveneens te vinden op www.duivensportbond.nl.
 
Verslag informeel overleg 4 december 2019
 

NPO BUREAU
Voorbereiding verzending ringen 2020 gestart

 

Afgelopen week zijn de voorbereidingen getroffen voor het verzenden van de ringen. De bestellingen worden verstuurd op vrijdag 20 december 2019. In deze zending zitten de vaste voetringen, de chipringen, de Ladies League ringen, de eigendomsbewijzen en de nabestellingen.

  

 
 
 

GPS2021
Nieuws uit Zeeland


Onlangs is de 10e editie van de Zeeuwse Nieuwsbrief met betrekking tot de ontwikkelingen van GPS2021 verschenen.
Nieuwsbrief Zeeland | #10
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden. Komend weekend onder meer tentoonstellingen in:
 • Teylingen
 • Gorinchem
 • Heemskerk
 • Marken
 • Amsterdam
 • Lelystad
Activiteiten in het land & vergaderingen
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 13 december 2019


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Aangevraagde kopie eigendomsbewijzen
 

IN HET NIEUWS

Marie en Kees Wijntje: verslaafd aan de duiven

 

In het Algemeen Dagblad verscheen onlangs een artikel over Marie en Kees Wijntje. Marie (85) en zijn zoon Kees Wijntje (54) zijn besmet met het duivensportvirus. In spanning afwachten tot hun duiven thuiskomen en hopen op een vroege aankomst, "Dat is de kick". 


Lees via onderstaande button het complete artikel (foto en artikel via AD).
Publicatie Algemeen Dagblad over Marie en Kees Wijntje
 

NATIONALE DAGEN

Terugblik

Via Tom Haenraets hebben we onderstaande foto's ontvangen.
  
  
www.nationaleduivensportdagen.nl
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zondag 15 december 2019

Ik ben een van degene geweest die de afgelopen jaren vaak zijn stem heeft laten horen als het aan kwam op de adviezen van mw. Olfers en de invoeringswijze ervan door Van Der Kruk en consorten. Dat is niet altijd zo even van een leien dakje gegaan, want de een achtte het nodig om het af te doen als “azijn” spuwen. Terwijl een ander het liever zag als kritisch opbouwend. Nu is het nooit goed als bepaalde plannen de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Maar als twee of meer bestuursleden vroegtijdig hun biezen pakken. Is het tijd om als NPO bestuur af te treden. Immers, je pakt vanaf het begin samen een klus op en mocht halverwege blijken dat dingen toch niet kunnen. Dan houd je zogezegd de eer aan jezelf door het strijdtoneel te verlaten.

Wat is nu toch steeds de rede dat ons bondsbestuur zoveel problemen ervaart, want de huidige bondsbestuurders zijn niet de eerste die zichzelf in de vingers snijden. Nou, dat is niet zo 1-2-3 onder woorden te brengen. Maar voor mij als persoon geldt, dat elke tak van sport drijft op de professionele kwaliteit van zijn bureauorganisatie. In andere woorden, wat zijn de kerntaken van een sportbond en hoe worden die nageleefd.
In werkelijkheid is onze tak sport alleen met andere dierensporten te vergelijken. En dan denk ik zomaar dat Papendal NIET DE JUISTE LOCATIE IS. Maar dit terzijde.

Ik denk dat alle gezelschapsdieren bonden ongeveer dezelfde problemen tegenkomen in de maatschappij. Immers ik hoef maar te wijzen naar de soms extreem functionerende dierenbeschermingsorganisaties. Het is daarom niet zo vreemd dat de landelijke politiek zegt: Laten alle dierenbonden zichzelf opschonen als het gaat om vermeende misstanden, voordat wij met wetgevende maatregelen komen. Kijk, we worden tegenwoordig net als alle andere dierensporten instaat gesteld om zelf schoonschip te maken. Nou laten we dat dan ook doen. Bijvoorbeeld, stel een ruim budget ter beschikking aan de WOWD, want daar huist immers zoveel kwaliteit bijeen. Dat het doodzonde van het geld is om het te steken in o.a. een olympiade, want dat is effen leuk voor het NOS journaal. Maar in de kern is het niet meer als een momentopname.

Oké de hele discussie over ons voortbestaan is hiermee niet beantwoord. Maar een goed en optimaal WOWD organisatie kan voor een duivensportmarketingbureau veel goeds betekenen. Een duivensportmarketingbureau o.l.v. bijvoorbeeld een Pieter Kos (organisator Voorjaarsbeurs). Dat is naar mijn idee een veel beter antwoord op de vraag: Hoe krijgen we in de nabije toekomst de jeugd en vrouwen geïnteresseerd. Uiteraard zal een dergelijk bureau zich als een stichting zonder winstoogmerk moet gedragen. Maar het biedt in elk geval een heel andere invalshoek om over na te denken. Als een zoveelste nieuw NPO bestuur die zonder professionele aanleg zijn eigen Najaarsbeurs, olympiade activiteiten denkt te kunnen organiseren.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 december 19
Handige Tips Nu er de laatste tijd zo veel te doen is over de diverse virussen die onze duiven belagen, zouden we haast de ‘eenvoudige ziekten’ van de duiven vergeten. Toch moeten we ook aandacht...

Columnist in Spotlight

10 december 19
Vrije dag, klinkt bijna als een vies woord voor...
29 november 19
Het is zaterdagmorgen. In de verte hoor ik het...
22 november 19
Hoewel ik mij liever met de duiven bezig hou en...
15 november 19
07 november 19
Prijsuitreikingen, ze zijn er weer genoeg in...
01 november 19
Ik kreeg wat vragen naar aanleiding van een...
26 oktober 19
Niet zo'n rare vraag, de titel van dit stuk. Ons...
20 oktober 19
15 oktober 19

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 januari 20
Bij deze de 2e serie van 36 prijswinnaars van de vierde vlucht van de 2019 editie.   De...
29 december 19
In deze Riviera hal van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp werd jaren aan één de...
23 december 19
Breaking News. Vooraankondiging Totale verkoop Jan Schreurs Nieuw Vennep Één van de...
Kenny De Tobel en Roger van Doorslaer, respectievelijk het jongste en oudste lid van Union Opdorp. “De duivensport is de schoonste die er bestaat”, menen ze.
20 december 19
“Het koeren van een duif, dat is het mooiste geluid op aarde” Geert De Rycke Kenny De...
17 december 19
Hieronder ziet u de foto,s van de feestavond 2019 Klik hier voor...
16 december 19
Dit zal plaatsvinden op 3 en 4 januari 2020:3januari vanaf 19.30 uur (​aanleveren van...
04 december 19
Zo kan je dus ook vertellen GPS 2021 en de trein van de het NPO Bestuur, “We zijn...
28 november 19
Gisteravond was de feestavond van het samenspel tussen PV de Snelpost Ermelo en PV de...
26 november 19
Wie heeft niet eens de wens om een tijdje op een onbewoond eiland te zitten? Ver van...
26 november 19
Stand van zaken GPS2021 Automatisering Zoals in de kop vermeld gaat het in dit verhaal...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40