Nieuws

maandag 24 januari 2022


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 21 januari 2022 | week 3

Voorwoord


Vliegprogramma en losplaatsen
In de laatste editie van de nieuwsbrief van vorig jaar heb ik een stuk geschreven over het overleg met de Afdelingen over de losplaatsen voor 2022. Het was goed te constateren dat alle afdelingen zonder uitzondering hebben meegedacht om tot losplaatsen te komen die er voor kunnen zorgen dat wij zo weinig mogelijk te maken krijgen met kruislossingen. Dat wij het zo grondig hebben aangepakt kwam onder andere door het overleg met de KBDB. De bestuurders van onze zuiderburen gaven aan dat ze er alles aan zouden doen wat in hun vermogen ligt om te komen te voldoende goede losplaatsen voor onze Afdelingen.
Wij hebben onze verzoeken gebundeld en bij de KBDB en de Franse bond ingediend. Op uitdrukkelijk verzoek van de KBDB voor 1 januari, dit om het proces tijdig in gang te kunnen zetten. Nu de voortgang. Het bestuur van de KBDB heeft het in behandeling genomen en de verzoeken met urgentie bij de betrokken Provincies neergelegd. Dat is overigens de manier waarop het in België werkt. Wij hebben met de KBDB verder afgesproken dat ze het direct kenbaar maken wanneer er terugkoppeling is over één of meerdere losplaatsen.
 
Uitganspunt is dat het Nationaal Vliegprogramma is vastgesteld en dus ook bekend is of er een Vitesse/Midfond/Dagfond of Jonge duivenvlucht is. Uiteraard weet ik dat onze leden graag willen weten welke stations op het programma komen te staan. Ik heb daar ook begrip voor. Maar wat is nu belangrijker, op dit moment met onzekerheid een losplaats invullen en het over enkele weken weer wijzigen of het in één keer goed doen. Ik denk het laatste. Dus zou ook graag aan de afdelingen willen vragen nog even terughoudend te zijn.
 
Keuring Standaardklasse voor Olympiade 2022
Twee weken geleden heeft u kunnen lezen dat Nederlandse deelname aan de Standaardklasse uiterst onzeker is geworden door de lockdown en het daardoor niet doorgaan van de selectie op 29 december te Soest. Gelukkig zijn er inmiddels positieve ontwikkelingen. In het kort komt het er op neer dat de duiven 21 dagen op het hok van de eigenaar blijven en daar door een keurmeester van de Nederlandse Groep van Keurmeesters (NGvK) worden gekeurd en vervolgens de selectie plaatsvindt. Op 3 februari worden de geselecteerde duiven naar Budapest gebracht waar op 5 februari de finale keuring zal plaatsvinden. Ik wil iedereen die zich heeft ingezet om een Nederlandse selectie af te vaardigen bijzonder hartelijk danken!
 
Eindstanden World Best Pigeon
Gisteren zijn de eindstanden van de World Best Pigeon bekend gemaakt. Ze staan verderop in deze nieuwsbrief. Ik wil graag de top 3 van de Nederland die aan deze competitie heeft meegedaan feliciteren met de mooie klasseringen die behaald zijn. Speciaal de vier die op het erepodium terecht zijn gekomen. Te weten Comb. Huisman 1e Speed, J & M Hameeteman 3e Speed, v.d. Meer – Plomp 3e Long distance,  H. Zwiers 3e Super Marathon.
 
Ik wens iedereen een fijn weekend!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad 12 maart 2022

De voorbereidingen voor de Ledenraad van 12 maart zijn in volle gang. De conceptagenda ziet er als volgt uit:

De volledige agenda inclusief toelichting en informatie m.b.t. punten waarover gestemd wordt is via onderstaande button te bekijken. In ODH delen we wekelijks de stukken - via de buttons onder dit artikel - ter voorbereiding. Stukken die deze week zijn toegevoegd (of zijn gewijzigd ten op zichte van eerdere publicatie) zijn herkenbaar aan de groene button. Uiteraard zijn alle stukken ook op onze website terug te vinden.

Terug naar inhoudsopgave

Concept agenda Ledenraad 12 maart 2022
3a. Concept notulen Ledenraad 27 november 2021
3b. Stemuitslag Ledenraad 27 november 2021
3c. Actie lijst NPO Ledenraad maart 2022
5a. Jaarverslag NPO 2021
6a. Rooster van aftreden NPO Bestuur 2022
6b. CV Gerard van de Aast
6c. Afscheid NPO
7. Nationaal Vliegprogramma definitief
7c. Voorstel vliegprogramma marathon 2022
7d. Sectorvlucht Vierzon
10. Aanpak verruwing duivensport
12. Huishoudelijk reglement (versie maart 2022)
12a1. Leeswijzer wijzingen Huishoudelijk reglement
13a. Voorstel Afdeling 3: lossingsmogelijkheden in België
13b. Voorstel Afdeling 9: automatisch zetten duiven
13c. Voorstel OostBrabant 2
 

WORLD BEST PIGEON

Eindstanden WBP bekend


De eindstanden zijn bekend en via de linkjes kunt u de uitslagen per categorie bekijken. In deze ODH lichten we per categorie de Nederlandse deelnemers uit.
 • Middle distance
  • 7) Jelger Klinkenberg 2020-1379632 4.124 Netherlands
  • 8) V. Bonnes 2019-1338217 4.446 Netherlands
  • 25) Combinatie Lin 2019-1696085 7.513 Netherlands
 • Long distance
  • 3) v.d Meer- Plomp 2020-1432700 1.804 Netherlands
  • 9) Ferry Elderbroek 2019-1571690 3.602 Netherlands
  • 14) Richard van den Bosch 2019-1636427 5.178 Netherlands
 • Marathon
  • 5) R. Nijssen 2018-3830584 1.464 Netherlands
  • 6) W.Dircks 2017-1459270 1.806 Netherlands
  • 9) Jan Nijboer 2020-1188077 2.150 Netherlands
 • Super Marathon
  • 3) H. Zwiers 2018-1525715 0.734 Netherlands
  • 4) H. Suppers 2016-3602021 1.187 Netherlands
  • 6) J. van Heumen 2019-3942616 2.114 Netherlands
 • Speed
  • 1) Comb. Huisman 2019-1270312 1.802 Netherlands
  • 3) J. & M. Hameeteman 2019-1626922 3.361 Netherlands
  • 5) Roel van Bruggen 2019-1271226 5.676 Netherlands
 • All round
  • 10) Comb. Vierhout 2020-1233614 13.752 Netherlands
  • 12) G.J. van Putten 2018-1619646 15.570 Netherlands
  • 16) Dyda Schothorst 2020-4760316 19.610 Netherlands
 

NPO BESTUUR
Eerlijk spel en vlieggebieden


Onder dit bericht delen we de werkdocumenten die zijn voorbereid voor de geplande informele bijeenkomst van 11 december. Normaliter hadden we de documenten besproken en de vragen in werkgroepen beantwoord tijdens die bijeenkomst. Zoals al aangegeven in het voorwoord was dat niet mogelijk en daarom nu een alternatieve manier. 

Aanpak en tijdspad
 • Op woensdag 2 februari 2022 20:00 uur bespreken we de resultaten en aanbevelingen van het NPO Bestuur met u bespreken in een Teams-vergadering.
 • Op de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022 kunnen we dan vervolgens een besluit over nemen over Eerlijk spel en Kampioenschappen.
Wat betreft een Nieuwe Sectorindeling moeten we realistisch zijn over timing.
De inschatting is dat dit een proces is wat langer gaat duren, wellicht meerdere jaren. Wel is het belangrijk het proces in gang te zetten inclusief een stip op de horizon waar we naartoe willen.
 • Een introductie en vragen over Eerlijk Spel en kampioenschappen.
 • Bijlagen 1a en 1b; Uitleg over Methode Snel.
 • Bijlage 2; Een variant voor spel in team verband.
 • Bijlage 3; De uitslagen van polls van het afgelopen jaar over Eerlijk Spel etc.
 • Een introductie en vragen over de nieuwe Sector indeling.

Terug naar inhoudsopgave

Eerlijk spel: briefing en vragen
Bijlage 1a: Uitleg methode SNEL
Bijlage 1b: Uitleg methode SNEL
Bijlage 2: Variant voor spel in team-verband
Bijlage 3: Resultaten polls m.b.t. Eerlijk spel
Introductie en vragen over nieuwe Sector-indeling
 

MEDIA

Hoe werkt duivensport?


In 2019 maakte Klokhuis een filmpje met de titel Hoe werkt duivensport? Doen ze dat zo?
Een leuk filmpje dat we graag nog eens delen.


Bron: NTR / Het Klokhuis
Hoe werkt duivensport (Het Klokhuis)
 

NPO BESTUUR

Gezocht: nieuwe bestuursleden

Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
P.V. de Luchtpost. Wijchen 07-01-2022 / 20:00 21-01-2022 / 20:00 30
P.V. de Zilvermeeuw te Nunspeet 07-01-2022 / 20:00 21-01-2022 / 22:00 23
P.V. de Flevopost, Vollenhove 08-01-2022 / 20:00 22-01-2022 / 22:00 21
P.V. de Koerier te Utrecht 13-01-2022 / 20:00 27-01-2022 / 22:00 26
P.V. de Streekvliegers, Staphorst 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 21:00 57
P.H.V. De Orion, Leeuwarden 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 21:30 28
P.V. de Reisduif, Den Hoorn 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 22:30 22
P.V. de Vredesduif Noordwolde (Fr.) 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 22:00 47
P.V. t Harde 15-01-2022 / 20:00 29-01-2022 / 22:00 22
P.V. de Ollewitte, Winschoten 15-01-2022 / 20:00 29-01-2022 / 22:00 23
P.V. Steeds Sneller, Ee 15-01-2022 / 20:00 29-01-2022 / 21:30 24
P.V. de Vriendschap, Leidschendam 16-01-2022 / 20:00 30-01-2022 / 22:30 28
P.V. Gevleugelde Vrienden, Poeldijk 16-01-2022 / 20:00 30-01-2022 / 22:00 26
Rayon De Driesprong, Zwaagwesteinde e.o. 16-01-2022 / 20:00 30-01-2022 / 21:30 21
CC4 Hart van Twente Afdeling 9 19-01-2022 / 20:00 02-02-2022 / 22:00 12
SFG (SUPER FONDCLUB GOU) 20-01-2022 / 20:00 03-02-2022 / 22:00 52
P.V. de Postduif, Giesbeek 22-01-2022 / 20:00 05-02-2022 / 21:30 22
P.V. de Zwaluw, Elspeet 22-01-2022 / 20:00 05-02-2022 / 22:00 21
P.V. de Eenhoorn, Hoorn 24-01-2022 / 20:00 06-02-2022 / 20:00  
P.V. Ons Genoegen, Landsmeer 29-01-2022 / 20:00 12-02-2022 / 22:00


Verkopen via GPS Auctions
 • Bonnenverkoop P.V. Zaanstreek-Noord, Wormerveer, loopt af 21 januari 20.00 uur

Verkopen via Toppigeons Verkopen via Doevepeet
 • PV De Uiver, Mookhoek, loopt af op 21 januari
 • PV Barendrecht, verkoop start online 28 januari en loopt tot en met 11 februari; zaalverkoop op 12 februari 2022.
 

Overig

 • PV De Lelybode, Lelystad, verkoop loopt af op 5 februari 20.00 uur

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen van verenigingen of afdelingen en verkopen voor het goede doel die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen. Particuliere verkopen of veilingen kunnen worden opgenomen tegen een speciaal advertentietarief. Neem contact op met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 19 januari 2022

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • ZLU Sterrenshow, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
 
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 
maandag 17 januari 2022


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 14 januari 2022 | week 2

Voorwoord


Vogelgriep
Vorige week heb ik in het voorwoord al een stukje geschreven over de vogelgriep. Er zijn inmiddels ook vragen binnengekomen over de vogelgriep, met name over wat het betekend voor het loslaten van duiven vanuit het eigen hok. Mag dat nu wel of niet? Het antwoord is ja, dat mag maar wel onder voorwaarden. Duiven mogen worden los gelaten en trainen, maar moeten vervolgens direct na het trainen weer worden binnengehaald. Dit is ook van belang voor de jonge duiven. Die moeten zich kunnen oriënteren in de eerste levensfase maar na het verkennen/vliegen direct weer worden binnengehaald. Wat overigens wel van toepassing is voor onze duiven, is dat ze afgeschermd moeten zijn. Er mag geen mest van wilde vogels in het duivenhok kunnen komen. Ze mogen dus niet in een open ren zonder dat er een dak/afscherming is aangebracht. Laten wij hopen dat zich geen nieuwe gevallen van de vogelgriep zullen voordoen.
 
Bricon Pas systeem goedgekeurd
Deze week heeft onze ECS commissie het Bricon Pas systeem goedgekeurd en het mag met ingang van komend seizoen worden gebruikt. Het NPO bestuur feliciteert Bricon met dit nieuwe systeem.
Ook andere ECS leveranciers hebben aangekondigd met vernieuwingen te komen zoals op afstand afslaan. Een goede ontwikkeling en ook mooi om te zien dat de NPO ECS strategie waarbij evolutie en keuzevrijheid voorop staat goed uit de verf komt.
 
Dopingcontroleurs gezocht ….. en meer……
Dat eerste was de oproep die ik op deze plek vorige week heb gedaan. Ik ben verheugd dat ik kan melden dat er een aantal aanmeldingen zijn binnengekomen. Fijn, dank daarvoor! Er zal binnenkort contact worden opgenomen over de verdere procedure.

Nu zult u denken en wat heeft dat en meer dan te betekenen. Precies, wij zijn al een poosje op zoek naar een secretaris voor ons bestuur. Deze functie wordt op dit moment ad interim ingevuld door Gerard van de Aast. Maar dat is helaas voor u en ons als bestuur tijdelijk. De wekelijkse oproepen in deze nieuwsbrief hebben helaas nog geen enkele reactie opgeleverd.

Het kan uiteraard zo zijn dat u als lezer denkt, dat is niet iets voor mij. Dat kan. Maar meedenken of u mogelijk in uw eigen netwerk iemand kent die dat misschien wel zou willen en daarmee in gesprek gaan, is ook een mooie bijdrage. Het moet toch mogelijk zijn om voor onze landelijke organisatie een secretaris te vinden. Ik kan u verzekeren dat hij of zij in een enthousiast en positief bestuur terecht komt, dat voor een toekomstbestendige duivensport gaat. Wilt u met ons meedenken?
 
Ringen
Wij hebben enkele reacties binnengekregen over ‘slechte ringen’, dat wil zeggen dat de plastificering niet volledig of niet helemaal is zoals het moet zijn. Uiteraard is dat vervelend, maar de oplossing is al voor handen. Graag verzoek ik alle leden die de ringen al in het bezit hebben deze op fouten te controleren. Zijn ze nog bij de vereniging dan zou het fijn zijn als de verenigingsfunctionaris ze even nakijkt. Zijn er ringen die niet goed zijn, stuur deze ringen dan per omgaande naar het NPO Bureau, Postbus 60102, 6800 JC Arnhem. Onze medewerkers kunnen dan in één keer vervangende ringen regelen met de leverancier. Overigens moeten wij het niet groter maken dan het is, wat wij op dit moment weten is dat het ongeveer 30 ringen betreft en dat van een productie van ruim 800.000 stuks. Over de service en medewerking van onze nieuwe leverancier zijn wij zeer tevreden, dat mag ook wel gezegd worden. Dus stuur ze z.s.m. op en u krijgt er een juiste nieuwe ring voor terug!
 
Tot slot wens ik alle Afdelingen en onze Sectie Sportbeleving veel succes met het afronden van de inbreng/stukken over eerlijk spel en vlieggebieden. Wij zien ze met belangstelling tegemoet!
 
Fijn weekend allemaal en blijf gezond!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad 12 maart 2022

De voorbereidingen voor de Ledenraad van 12 maart zijn in volle gang. De conceptagenda ziet er als volgt uit:


De volledige agenda inclusief toelichting en informatie m.b.t. punten waarover gestemd wordt is via onderstaande button te bekijken. Vanaf deze week delen we in ODH de stukken ter voorbereiding; via de buttons onder dit artikel. Uiteraard zijn alle stukken ook op onze website terug te vinden.

Terug naar inhoudsopgave

Concept agenda Ledenraad 12 maart 2022
3a. Concept notulen Ledenraad 27 november 2021
3b. Stemuitslag Ledenraad 27 november 2021
5a. Jaarverslag NPO 2021
6a. Rooster van aftreden NPO Bestuur 2022
6b. CV Gerard van de Aast
6c. Afscheid NPO
7. Nationaal Vliegprogramma definitief
7c. Voorstel vliegprogramma marathon 2022
10. Aanpak verruwing duivensport
13a. Voorstel Afdeling 3: lossingsmogelijkheden in België
13b. Voorstel Afdeling 9: automatisch zetten duiven
 

NPO BESTUUR

Toelating Bricon PAS-systeem 


Woensdag 12 januari heeft het NPO Bestuur het Bricon PAS-systeem toegelaten voor gebruik in Nederland.

 
 

NPO BESTUUR

Eerlijk spel en vlieggebieden


Onder dit bericht delen we de werkdocumenten die zijn voorbereid voor de geplande informele bijeenkomst van 11 december. Normaliter hadden we de documenten besproken en de vragen in werkgroepen beantwoord tijdens die bijeenkomst. Zoals al aangegeven in het voorwoord was dat niet mogelijk en daarom nu een alternatieve manier. 

Aanpak en tijdspad
 • Het is de bedoeling dat alle Afdelingen en de Sectie Sportbeleving alle vragen beantwoorden en de antwoorden op deze vragen aanleveren bij het NPO Bestuur vóór 22 januari 2022
 • Op woensdag 2 februari 2022 20:00 uur bespreken we de resultaten en aanbevelingen van het NPO Bestuur met u bespreken in een Teams-vergadering.
 • Op de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022 kunnen we dan vervolgens een besluit over nemen over Eerlijk spel en Kampioenschappen.
Wat betreft een Nieuwe Sectorindeling moeten we realistisch zijn over timing.
De inschatting is dat dit een proces is wat langer gaat duren, wellicht meerdere jaren. Wel is het belangrijk het proces in gang te zetten inclusief een stip op de horizon waar we naartoe willen.
 • Een introductie en vragen over Eerlijk Spel en kampioenschappen.
 • Bijlagen 1a en 1b; Uitleg over Methode Snel.
 • Bijlage 2; Een variant voor spel in team verband.
 • Bijlage 3; De uitslagen van polls van het afgelopen jaar over Eerlijk Spel etc.
 • Een introductie en vragen over de nieuwe Sector indeling.

Terug naar inhoudsopgave

Eerlijk spel: briefing en vragen
Bijlage 1a: Uitleg methode SNEL
Bijlage 1b: Uitleg methode SNEL
Bijlage 2: Variant voor spel in team-verband
Bijlage 3: Resultaten polls m.b.t. Eerlijk spel
Introductie en vragen over nieuwe Sector-indeling
 

INGEZONDEN

Nieuwe schoenen, nieuw elan 

Door Theo Hutten

‘Laat van je horen’ was de laatste zin van de column met bovenstaande titel die begin december geplaatst werd in ‘Het Spoor’, in Op (de) Hoogte en op de site van de NPO onder ‘Op (de) Hoogte’. Het is gelezen en de lezers hebben ook van zich laten horen. Vele korte reacties van liefhebbers verspreid over het land, soms met een enkele vraag en/of korte opmerking, maar ook verschillende uitgebreide reacties. Op een na wilden allen  ‘de nieuwe schoen’ graag dragen. Alle reacties per mail zijn persoonlijk beantwoord.

Ik heb nogmaals een bijdrage geschreven die via onderstaande button te lezen is. Wellicht dat mijn column ‘nieuwe schoenen’ een bijdrage kan leveren aan een evenwichtige besluitvorming. 
Bijdrage Nieuwe schoenen, nieuw elan
 

INGEZONDEN

Naar eerlijker spel? Enkele oplossingsgerichte kanttekeningen

Door Jaap van Doormaal

Het bieden van “zo eerlijk of gelijkwaardig mogelijk spel” is een belangrijk beleidsaandachtspunt voor het NPO Bestuur. Om beleidsmaatregelen daarvoor te formuleren zijn vier teams aan het werk gezet met elk een serie vragen. Het is de bedoeling dat alle Afdelingen en de Sectie Sportbeleving alle vragen beantwoorden en de antwoorden aanleveren bij het NPO Bestuur. 

In bijgaand artikel enkele oplossingsgerichte kanttekeningen.

Terug naar inhoudsopgave

Oplossingsgerichte kanttekeningen op weg naar eerlijker spel
 

NPO BESTUUR

Gezocht: nieuwe bestuursleden

Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Regelmatig komen er vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen wekelijks een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers.

Ik ben overgegaan naar een andere vereniging, wat is mijn nieuwe verenigingslidnummer?
Dit kunt u navragen bij uw nieuwe vereniging.
 
Ik wil online een ringnummer overschrijven, welk verenigingslidnummer moet ik invoeren?
U logt in met uw eigen verenigingslidnummer. Wanneer u vervolgens een aanvraag of een overdracht tot online overschrijving doet, voert u altijd het verenigingslidnummer in van de andere partij.

Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.
Antwoord op veelgestelde vragen
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
P.V. Velp-Zuid, Velp 31-12-2021 / 20:00 14-01-2022 / 21:00 36
P.V. Us Nocht, Oudehorne 31-12-2021 / 20:00 14-01-2022 / 21:30 27
Samenspel Maasvallei 01-01-2022 / 20:00 14-01-2022 / 22:30 29
P.V. De Postduif TW, Zwartsluis 01-01-2022 / 20:00 15-01-2022 / 22:00 35
C.P.L. Silvolde 01-01-2022 / 20:00 15-01-2022 / 21:30 37
Fondclub Betuwe-Waal-Rijn-Combinatie (BWRC) 03-01-2022 / 20:00 17-01-2022 / 22:00 28
P.V. de Snelvliegers, Genemuiden 03-01-2022 / 20:00 17-01-2022 / 21:30 28
Friese Fondclub 04-01-2022 / 20:00 18-01-2022 / 22:00 15
P.V. de Luchtpost, Weesp 05-01-2022 / 20:00 19-01-2022 / 21:30 21
P.V. de Hunevliegers, Havelte 05-01-2022 / 20:00 19-01-2022 / 22:00 25
P.V. de Snelle Wieken, Hardenberg 06-01-2022 / 20:00 20-01-2022 / 22:00 33
P.V. de Zilvermeeuw te Nunspeet 07-01-2022 / 20:00 21-01-2022 / 22:00 23
P.V. de Luchtpost. Wijchen 07-01-2022 / 20:00 21-01-2022 / 20:00 30
P.V. de Flevopost, Vollenhove 08-01-2022 / 20:00 22-01-2022 / 22:00 21
P.V. de Koerier te Utrecht 13-01-2022 / 20:00 27-01-2022 / 22:00 26
P.V. de Reisduif, Den Hoorn 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 22:30 22
P.V. de Streekvliegers, Staphorst 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 21:00 57
P.H.V. De Orion, Leeuwarden 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 21:30 28
P.V. de Vredesduif Noordwolde (Fr.) 14-01-2022 / 20:00 28-01-2022 / 22:00 47
P.V. t Harde 15-01-2022 / 20:00 29-01-2022 / 22:00 22
P.V. Steeds Sneller, Ee 15-01-2022 / 20:00 29-01-2022 / 21:30 24
P.V. de Ollewitte, Winschoten 15-01-2022 / 20:00 29-01-2022 / 22:00 22
P.V. Gevleugelde Vrienden, Poeldijk 16-01-2022 / 20:00 30-01-2022 / 22:00 18
P.V. de Vriendschap, Leidschendam 16-01-2022 / 20:00 30-01-2022 / 22:30 27
Rayon De Driesprong, Zwaagwesteinde e.o. 16-01-2022 / 20:00 30-01-2022 / 21:30 21

Verkopen via GPS Auctions
 • Bonnenverkoop P.V. Zaanstreek-Noord, Wormerveer, loopt af 21 januari 20.00 uur

Verkopen via Toppigeons Verkopen via Doevepeet
 • PV De Luchtreizigers Hengelo, loopt af op 17 januari
 • PV De Uiver, Mookhoek, loopt af op 21 januari
 

Overig

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen van verenigingen of afdelingen en verkopen voor het goede doel die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen. Particuliere verkopen of veilingen kunnen worden opgenomen tegen een speciaal advertentietarief. Neem contact op met het NPO Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
ZLU verkoop jonge duiven 2021 en bonnen 2022
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 12 januari 2022

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • ZLU Sterrenshow, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
 
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 
maandag 10 januari 2022


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 7 januari 2022 | week 1

Voorwoord

Als eerste wil ik graag iedereen een gelukkig en vooral gezond 2022 toewensen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen, maar zeker ook de nodige uitdagingen. Het is zoals elk jaar een goed moment om daar even bij stil te staan. Waar houden wij ons zoal mee bezig. Wat doet er echt toe, en wat komt er allemaal op ons pad door de waan van de dag. Anders gezegd, waar maken wij ons druk over en wat kunnen wij wel of niet beïnvloeden. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat wij ons alleen druk hoeven te maken om wat werkelijk te beïnvloeden is. De zogenaamde cirkel van invloed. Er bij het begin van dit nieuwe jaar even bij stil staan kan natuurlijk geen kwaad. Het geeft misschien wat ruimte in ons soms drukke hoofd. Overigens zijn er in  de duivensport nog voldoende zaken die wij wel degelijk kunnen beïnvloeden. Wat te denken van eerlijker spel en vlieggebieden, inkoppertje natuurlijk. Als bestuur zien wij uit naar de input die aanstaande is van de Afdelingen en de Sectie Sportbeleving.
 
Vogelgriep en corona
Als ik het dan toch heb over de cirkel van invloed dan zijn dit twee onderwerpen die je daarbij ook kunt beschouwen. Wij hebben we er al meer dan voldoende kennis mee gemaakt in de achterliggende tijd. Er zijn op dit moment helaas extreem veel plaatsen waar de vogelgriep is uitgebroken, dit met consequenties voor de duivensport. Kunnen wij het beïnvloeden, nee! Postduiven kunnen de vogelgriep niet overbrengen, toch hebben wij er gezien de Europese wetgeving mee te maken. Na het vaststellen van een uitbraak van de vogelgriep wordt er door de overheid een zogenaamde drie en tien kilometer zone ingesteld waarbinnen geen duiven vervoerd of ingekorfd mogen worden. Onze mensen van de WOWD hebben contacten met het Ministerie van LNV en houden de vinger aan de pols.

Wat betreft Corona zitten wij midden in een nieuwe golf, de zeer besmettelijke omikron variant grijpt razendsnel om zich heen. Beïnvloeden, ja door ons te houden aan de maatregelen, maar dan is er nog geen zekerheid dat je het niet krijgt. Voor onze duivensport hebben wij, als dat straks in april nodig mocht zijn, nog steeds de Covid-19 werkgroep die ons de afgelopen jaren door haar kennis en adviezen al een prima dienst heeft bewezen.
 
Ringen 2022
Het is altijd even een dingetje aan het einde van het jaar, worden ze tijdig afgeleverd en lukt het met alle drukte bij de bezorgdiensten aan het einde van het jaar om ze tijdig bij de verenigingen te krijgen. Met de nodige aandacht en hulp van alle kanten is alles tijdig op zijn plek terecht gekomen. Er hebben ons vragen bereikt waarom de rode ringen met daarop gedrukt de zwarte cijfers worden gebruikt. Ze zijn immers voor sommige mensen slecht te lezen. Mijn eerste reactie was, dat is een goed punt, dan nemen wij daarvoor toch een andere kleur. Nou zo gemakkelijk gaat het dus niet. Het blijkt dat door de FCI is vastgesteld welke kleuren gebruikt worden, dat is voor alle landen gelijk. Nu de kleur wat lichter rood is zijn de cijfers wel wat beter te lezen. Hopelijk helpt dat. Ik heb de eerste foto’s van de jonge duiven met de ringen al gezien, ik wens iedereen succes met de kweek en geniet van het opgroeien van de jonge duiven. Ook elk jaar weer iets om naar uit te zien.
 
WBP (World Best Pigeon)
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven waren de gepubliceerde eindstanden voor de Marathon onjuist als gevolg van de toevoeging van de categorie Super Marathon. Compuclub heeft dit tijdig gecorrigeerd, dank daarvoor. Alle eindstanden, dit is de top 3 van elke categorie, zijn tijdig naar de FCI gestuurd. Om vragen en onduidelijkheden te voorkomen moet hierbij opgemerkt worden dat één duif maar één keer mag deelnemen. Een duif komt dus niet in aanmerking voor twee categorieën. De ingestuurde eindstanden staan in deze nieuwsbrief. Iedereen die in het bezit is van één van deze topduiven gefeliciteerd met het resultaat. Nu gespannen afwachten tot welk resultaat het zal leiden op de uiteindelijke rangschikking van de World Best Pigeon.
 
Dopingcontroleurs gezocht
Vorig jaar rond deze tijd was de dopingcommissie druk doende om alles tijdig gereed te krijgen om ervoor te zorgen dat er in 2021 weer dopingcontroles konden worden uitgevoerd. Het was voor de commissie een flinke klus, maar dat ze daarin uitstekend geslaagd zijn is iedereen inmiddels wel duidelijk geworden. Het succes was ook mede te danken aan de relatief kleine groep controleurs die op pad zijn geweest. Het was een bewuste keuze om met een kleine groep controleurs te starten. Door privé-omstandigheden is de groep helaas nog wat uitgedund. Daarom de oproep, wilt u een bijdrage leveren aan een “schone” duivensport en dit jaar aan de slag als dopingcontroleur? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard krijgt u dan de benodigde informatie en gaat de dopingcommissie met u in gesprek over de procedure.
 
Keuring standaardklasse voor Olympiade 2022
Door de afgekondigde lockdown kon de geplande keuring op 29 december te Soest helaas niet doorgaan. Door de geldende Europese regelgeving moeten de duiven drie weken in quarantaine na de keuring. Vervolgens moeten de duiven op 4 februari in Boedapest zijn. Met de lockdown tot 14 januari is het dus niet mogelijk om de duiven te keuren (selecteren) daarna drie weken in quarantaine te houden en op 4 februari aan te leveren. Er is hierover tijdig contact opgenomen met de FCI en de Nederlandse situatie met de lockdown duidelijk gemaakt. Het is aan de FCI om te kijken welke alternatieven er zijn. Zodra wij hierover informatie hebben hoort u dat uiteraard direct.
 
Voor nu alvast een goed weekend en blijf gezond!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Eerlijk spel en vlieggebieden


Onder dit bericht delen we de werkdocumenten die zijn voorbereid voor de geplande informele bijeenkomst van 11 december. Normaliter hadden we de documenten besproken en de vragen in werkgroepen beantwoord tijdens die bijeenkomst. Zoals al aangegeven in het voorwoord was dat niet mogelijk en daarom nu een alternatieve manier. 

Aanpak en tijdspad
 • Het is de bedoeling dat alle Afdelingen en de Sectie Sportbeleving alle vragen beantwoorden en de antwoorden op deze vragen aanleveren bij het NPO Bestuur vóór 22 januari 2022
 • Op woensdag 2 februari 2022 20:00 uur bespreken we de resultaten en aanbevelingen van het NPO Bestuur met u bespreken in een Teams-vergadering.
 • Op de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022 kunnen we dan vervolgens een besluit over nemen over Eerlijk spel en Kampioenschappen.
Wat betreft een Nieuwe Sectorindeling moeten we realistisch zijn over timing.
De inschatting is dat dit een proces is wat langer gaat duren, wellicht meerdere jaren. Wel is het belangrijk het proces in gang te zetten inclusief een stip op de horizon waar we naartoe willen.
 • Een introductie en vragen over Eerlijk Spel en kampioenschappen.
 • Bijlagen 1a en 1b; Uitleg over Methode Snel.
 • Bijlage 2; Een variant voor spel in team verband.
 • Bijlage 3; De uitslagen van polls van het afgelopen jaar over Eerlijk Spel etc.
 • Een introductie en vragen over de nieuwe Sector indeling.

Terug naar inhoudsopgave

Eerlijk spel: briefing en vragen
Bijlage 1a: Uitleg methode SNEL
Bijlage 1b: Uitleg methode SNEL
Bijlage 2: Variant voor spel in team-verband
Bijlage 3: Resultaten polls m.b.t. Eerlijk spel
Introductie en vragen over nieuwe Sector-indeling
 

WEDSTRIJDEN

Eindstanden World Best Pigeon
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Gezocht: nieuwe bestuursleden


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

IN DE MEDIA

Immaterieel erfgoed en de duivensport


Op woensdag 5 januari stond in de Volkskrant bijgaand artikel "Hoe de duif de literatuur binnenvloog".
Bron: De Volkskrant | fotografie: Pauline Niks
Terug naar inhoudsopgave
Hoe de duif de literatuur binnenvloog (artikel Volkskrant 05012022)
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
     
  Start datum Eind datum
PV Steeds Verder. Twello 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 22.00
PV Ederveen 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 21.30
PV Het Noorden, Utrecht 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 22.30
PV De Postduif, Kampen 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 21.30
CC Montferland 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 22.00
PV Ons genoegen, Ulft 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 22.30
PV De Witkop, Roelofardendsveen 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 20.30
PV Almere 26-12-2021 / 20.00 09-01-2022 / 22.00
PV Boalsert eo, Bolswward 27-12-2021 / 20.00 10-01-2022 / 22.00
PV Nieuwegein 27-12-2021 / 20.00 10-01-2022 / 21.30
PV De Koerier, Zelhem 27-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 23.00
PV De Postduif, Raalte 28-12-2021 / 20.00 11-01-2022 / 22.00
PV Ons genoegen, Westerhaar 29-12-2021 / 20.00 12-01-2022 / 22.00
PV Gevleugelde vrienden, Wapenveld 30-12-2021 / 20.00 13-01-2022 / 22.00
PV Velp-Zuid, Velp 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 21.00
PV Us Nocht, Oudehorne 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 21.30
Samenspel Maasvallei 1-1-2022 / 20.00 14-01-2022 / 22.30
CPL Silvolde 1-1-2022 / 20.00 15-01-2022 / 21.30
PV De Postduif TW, Zwartsluis 1-1-2022 / 20.00 15-01-2022 / 22.00
Fondclub Betuwe-Waal-Rijn-Combinatie (BWRC) 3-1-2022 / 20.00 17-01-2022 / 22.00
PV De Snelvliegers, Genemuiden 3-1-2022 / 20.00 17-01-2022 / 21.30
Friese Fondclub 4-1-2022 / 20.00 18-01-2022 / 22.00
PV De Luchtpost, Weesp 5-1-2022 / 20.00 19-1-2022 / 21.30
PV De Hunevliegers, Havelte 5-1-2022 / 20.00 19-1-2022 / 22.00
PV De Snelle Wieken, Hardenberg 6-1-2022 / 20.00 20-1-2022 / 22.00
PV De Luchtpost, Wychen 7-1-2022 / 20.00 21-1-2022 / 20.00
PV De Zilvermeeuw, Nunspeet 7-1-2022 / 20.00 21-1-2022 / 22.00
PV De Flevopost, Vollenhoven 8-1-2022 / 20.00 22-1-2022 / 22.00
PV De Koerier, Utrecht 13-1-2022 / 20.00 27-1-2022 / 22.00
PV De Streekvliegers, Staphorst 14-1-2022 / 20.00 28-1-2022 / 21.00
PHV De Orion, Leeuwarden 14-1-2022 / 20.00 28-1-2022 / 21.30
PV De Vredesduif Noordwolde (Fr) 14-1-2022 / 20.00 28-1-2022 / 22.00


Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • CC de Kempen, loopt af op 8 januari
 • PV De Zwarte Doffer, Beckum, loopt af op 10 januari
 • PV De Luchtreizigers Hengelo, loopt af op 17 januari

Verkopen via EPW-eu.com
 • Hans Hak, loopt af op 8 januari 
 • Belgium Super Stars, loopt af op 9 januari
 • Jan Hooymans Special, loopt af op 9 januari
   

Verkopen via Duivenveilingen.com

 • Bonnenverkoop PV Flevoland, Urk, loopt af op 12 januari 21.00 uur
 • Samenkweek Van Haaren Helvoirt en Timmers Rosmalen, loopt af op 13 januari 21.00 uur
 • Thomas Dusseldorp, loopt af op 20 januari 21.00 uur


Overig

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
ZLU verkoop jonge duiven 2021 en bonnen 2022
 
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Regelmatig komen er vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen wekelijks een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers.

Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Iemand uit een andere vereniging wordt lid bij ons, hoe moet deze worden aangemeld?
Als iemand al eerder lid was in een andere vereniging, heeft hij/zij al een lidnummer waar waarschijnlijk ook al ringnummers aan gekoppeld zijn. Om te voorkomen dat we dubbele accounts krijgen en om ervoor te zorgen dat ringnummers mee gaan naar het nieuwe lidnummer moeten deze nieuwe leden worden overgeboekt.

De ledenadministrateur van de ontvangende vereniging kan dit doen door een nieuw lid aan te melden en alleen de velden “achternaam” en “geboortedatum” in te vullen. Er verschijnt dan een pop-up scherm met een overzicht van alle leden die helemaal of bijna aan de voorwaarden voldoen. Als de juiste persoon is gevonden, kan men aan het eind van de regel op “overboeken” klikken.
 
Iemand die ooit lid was in onze vereniging, wil weer lid worden. Hoe moet ik deze aanmelden?
Leden die stoppen, blijven bij de laatste vereniging waar ze lid waren, op de lijst van inactieve leden staan. De ledenadministrateur kan hem/haar vanaf deze lijst opnieuw aanmelden.

De ledenadministrateurs kunnen na het inloggen een handleiding inzien, waarin ook deze informatie staat.
 
De reserve-ringen kunnen niet worden toegewezen, wat nu?
Momenteel worden er aanpassingen gedaan aan onze ringenadministratie om het goed te laten werken met de NPO-Cloud. Helaas lopen we daarom soms tegen wat onverwachte problemen aan zoals deze. Er wordt hard gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen.
Antwoord op veelgestelde vragen
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 5 januari 2022

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • ZLU Sterrenshowzaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
  nadere informatie volgt
   
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
zaterdag 18 december 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 17 december 2021 | week 50

Voorwoord

World Best Pigeon (WBP)
In de editie van vorige week van deze nieuwsbrief is uitgebreid aandacht geschonken aan de beste duiven in de verschillende categorieën van de World Best Pigeon. Nu is gebleken dat voor de categorie Marathon de selectiecriteria van 2020 zijn blijven staan, daardoor was de stand onjuist. Er is dit jaar door de FCI een splitsing gemaakt tussen Marathon en Super Marathon. Voor de Marathon geldt de afstand van 700 tot 900 km en voor de Super Marathon zijn het de afstanden boven de 900 km. Hierdoor zijn de gepubliceerde eindstanden van de Super Marathon juist en die van de Marathon niet. Compuclub plaatst begin volgende week de juiste standen op hun site voor de categorie Marathon. Wij zullen dan een bericht op onze site plaatsen en daarbij ook de reclame termijn aangeven. Die reclame termijn geldt alleen voor de Marathon, voor alle overige categorieën is 18 december de uiterste datum om te reclameren.
 
Ringen 2022
Op dit moment worden de ringen voor 2022 ingepakt en verzendklaar gemaakt, zodat ze volgende week of direct na Kerst bij de verenigingen worden afgeleverd. Met de Kerstdrukte bij de bezorgers is het aflevermoment niet exact aan te geven, maar de ringen zullen zeker tijdig aanwezig zijn bij de verenigingen. Fijn dat het met onze nieuwe leverancier gelukt is alles tijdig af te leveren. Het zal een aantal van u vast niet ontgaan zijn dat er af en toe ook illegale ringen opduiken. Dat heeft er voor gezorgd dat wij dit jaar het eerste cijfer van de ring, de 1 hebben vervangen door een 8. Tevens is er een kleine wijziging aangebracht op het eigendomsbewijs, zodat echt en illegaal ook daar te onderscheiden zijn. Het is maar dat u het weet.
 
Losplaatsen
Afgelopen week hebben Frank Marinus en ik via teams contact gehad met afgevaardigden van alle Afdelingen om in beeld te brengen wat de gewenste losplaatsen zijn voor 2022. Dit is gedaan om middels deze afstemming er voor te zorgen dat wij het volgende jaar zo weinig mogelijk te maken krijgen met kruislossingen. Zo recht mogelijk onder de afdeling lossen heb ik het wel eens genoemd. Aanleiding om dat nu te doen is, omdat wij met de KBDB hebben afgesproken voor het einde van dit jaar aan te geven welke losplaatsen gewenst zijn in het komende jaar. Komt bij dat elke nu bekende losplaats niet per definitie geschikt is voor het aantal containers van de verschillende afdelingen. Er is dus maatwerk nodig en daarvoor is de medewerking van de KBDB en Franse bond belangrijk. Overigens heeft iedere Nationale bond, maar ook elke liefhebber in de verschillende landen belang bij zo weinig mogelijk wijzigingen gedurende het vliegseizoen. Wijzigingen leveren nu eenmaal vaak negatieve reacties op. Ik wil graag alle Afdelingen bedanken voor het proactief meedenken in dit proces, dit wordt bijzonder gewaardeerd. Zodra er reactie is van de KBDB en de Franse bond, zullen wij terugkoppeling geven. Naar verwachting zal dat half januari zijn.
 
Eerlijk Spel en Vlieggebieden
Zoals eerder aangegeven konden de brainstormsessies over Eerlijk Spel en Vlieggebieden van 11 december in verband met de Covid-19 pandemie niet verantwoord doorgaan. Als alternatief hebben wij er als bestuur voor gekozen om de beschikbare relevante documenten en de bijbehorende vragen naar de Afdelingen en de Sectie Sportbeleving te sturen, dit met het verzoek deze materie met elkaar te delen en te bespreken. Om vervolgens alle gestelde vragen te beantwoorden en de ontstane ideeën en inzichten door te geven.

Tijdens een Teams overleg afgelopen woensdag is er een toelichting gegeven op de stukken en het verdere proces. Deze stukken staan allemaal in deze nieuwsbrief, inclusief de verschillende data die in dit proces belangrijk zijn. Ik hoop dat u in de komende weken de tijd en moeite neemt om de stukken door te nemen, zodat u volledig op de hoogte bent en wellicht input kunt geven aan de besturen van de Afdelingen en de Sectie Sportbeleving.
 
Jeugdkampioenschappen en diploma’s
Afgelopen week zijn de diploma’s aan alle Kampioenen van 2020 en 2021 verzonden. Een mooie herinnering voor de leden die net niet voor een bokaal in aanmerking kwamen. Uiteraard een knappe prestatie wanneer je bij de eerste 25 van Nederland hoort. Gefeliciteerd! De diploma’s voor onze jeugdleden zijn ook verzonden. Uiteraard staan er voor de top drie van de jeugdleden, die in maart gehuldigd worden, bokalen klaar, die gaan wij dan uitreiken.
 
Prettige Kerstdagen en fijne jaarwisseling
Deze Op (de) Hoogte is de laatste voor dit jaar. Op vrijdag 7 januari 2022 verschijnt de eerstvolgende editie. Mocht er in de tussentijd nog iets zijn dat u moet weten, dan zullen wij dat op onze site plaatsen. Ik wens iedereen, ook namens mijn mede bestuursleden gezellige Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een gezond 2022. Dat laatste is bijzonder belangrijk zeker tijdens deze corona-tijd.

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Eerlijk spel en vlieggebieden


Onder dit bericht delen we de werkdocumenten die zijn voorbereid voor de geplande informele bijeenkomst van 11 december. Normaliter hadden we de documenten besproken en de vragen in werkgroepen beantwoord tijdens die bijeenkomst. Zoals al aangegeven in het voorwoord was dat niet mogelijk en daarom nu een alternatieve manier. 

Aanpak en tijdspad
 • Het is de bedoeling dat alle Afdelingen en de Sectie Sportbeleving alle vragen beantwoorden en de antwoorden op deze vragen aanleveren bij het NPO Bestuur vóór 22 januari 2022
 • Op woensdag 2 februari 2022 20:00 uur bespreken we de resultaten en aanbevelingen van het NPO Bestuur met u bespreken in een Teams-vergadering.
 • Op de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022 kunnen we dan vervolgens een besluit over nemen over Eerlijk spel en Kampioenschappen.
Wat betreft een Nieuwe Sectorindeling moeten we realistisch zijn over timing.
De inschatting is dat dit een proces is wat langer gaat duren, wellicht meerdere jaren. Wel is het belangrijk het proces in gang te zetten inclusief een stip op de horizon waar we naartoe willen.
 • Een introductie en vragen over Eerlijk Spel en kampioenschappen.
 • Bijlagen 1a en 1b; Uitleg over Methode Snel.
 • Bijlage 2; Een variant voor spel in team verband.
 • Bijlage 3; De uitslagen van polls van het afgelopen jaar over Eerlijk Spel etc.
 • Een introductie en vragen over de nieuwe Sector indeling.

Terug naar inhoudsopgave

Eerlijk spel: briefing en vragen
Bijlage 1a: Uitleg methode SNEL
Bijlage 1b: Uitleg methode SNEL
Bijlage 2: Variant voor spel in team-verband
Bijlage 3: Resultaten polls m.b.t. Eerlijk spel
Introductie en vragen over nieuwe Sector-indeling
 

NPO BESTUUR

Aanpak van verruwing in de duivensport
 

De maatschappij verruwt steeds verder. Mede door de aanhoudende Covid- pandemie lopen de emoties soms hoog op en recent zagen we een volksvertegenwoordiger bedreigingen uiten aan het adres van een collega in de Tweede Kamer. Ook vinden er rellen plaats waarvan we tot voor kort hadden gedacht dat zoiets in Nederland ondenkbaar was. Het maatschappelijke debat polariseert steeds verder en scheldpartijen en bedreigingen nemen toe. Sociale media bieden daarbij een podium. Het is duidelijk dat deze verruwing alleen maar verliezers kent.

In de duivensport is het helaas al niet anders. Een slecht verlopen vlucht of een voorstel wat niet zint, is vaak al aanleiding genoeg voor scheldpartijen en soms zelfs bedreigingen, vaak via sociale media zoals Facebook, maar soms ook telefonisch, per email of in het duivenlokaal. Vrijwilligers zoals lossingsfunctionarissen en bestuurders, welke cruciaal zijn voor het voortbestaan van de sport, zijn vaak het slachtoffer.

Het wordt tijd dat we dit probleem binnen onze sport aanpakken. DAarom is er nu een notitie waarin we het probleem en handhaven via de gedragscode als mogelijke oplossingsrichting toelichten. Op de voorjaars Ledenraad agenderen we het onderwerp, zodat we er gezamenlijk een besluit over kunnen nemen.
 

Terug naar inhoudsopgave

Van de bestuurstafel: aanpak verruwing in de duivensport
 

NPO BESTUUR

Gezocht: nieuwe bestuursleden


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
Olympiade Roemenië augustus 2022


In augustus van 2022 wordt in Roemenië de uitgestelde Olympiade 2021 gehouden. Omdat in augustus duiven beginnen te ruien is er besloten de duiven in het weekend van 5 februari en 6 februari 2022 te keuren in Budapest, Hongarije.
 
Keuring Nederlandse afvaardiging
Gezien het bovenstaande heeft de NPO besloten op woensdag 29 december een keuring te organiseren om de Nederlandse afvaardiging te kiezen. Deze keuring vindt plaats in het clubgebouw van P.V. Soest, Oostergracht 46, 3763 LZ Soest. Er worden maximaal 20 duiven (6 oude doffers en 6 oude duivinnen en 4 jonge doffers en 4 jonge duivinnen) geselecteerd voor de Olympiade.
 
Richtlijnen
Voor het vertrek naar Budapest moeten de duiven op eigen hok tot en met 1 februari 2022 in quarantaine; dit in in lijn met de nieuwe Europese regelgeving. Daarnaast moeten de duiven over een geldige paramyxo-entverklaring beschikken (minimaal 14 dagen en maximaal 358 dagen voor vertrek geënt zijn, te rekenen vanaf 1 februari 2022). De NVWA zal voorafgaand aan het vertrek een gezondheidsverklaring af geven om de duiven in Budapest te krijgen en na afloop van de keuring weer terug te laten komen naar Nederland. Prestatieoverzichten moeten op 29 december voorhanden zijn en uiteraard dienen de geselecteerde diuiven in augustus op de Olympiade aanwezig te zijn.

Criteria
Om deel te nemen aan de keuring, gelden de volgende criteria waar de duiven aan moeten voldoen:

Oude doffers:
 • 2500 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Oude duivinnen:
 • 2000 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Jonge doffers (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers.
Jonge duivinnen (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers moeten afkomstig zijn van wedvluchten met minimaal 150 duiven van minimaal 20 liefhebbers.
Bent u geïnteresseerd en hebt u duiven die voldoen aan de criteria? Dan kunt u tot 21 december 2021 deze duiven opgeven bij het NPO Bureau. Dit kan per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in de email in ieder geval:
 • het ringnummer
 • of het om een doffer of duivin gaat
 • de leeftijdscategorie (jong of oud)
Na aanmelding ontvangt u na 20 december een uitnodiging voor de keuring in Soest op 29 december 2021. Hou er rekening mee dat u uiterlijk om 10.00 uur verwacht wordt.  
Criteria Standaardklasse Olympiade 2022
 

NPO BESTUUR

Definitief Nationaal vliegprogramma 


Na publicatie van het concept Nationaal vliegprogramma hebben de afdelingen diverse amendementen en voorstellen ingediend. Het NPO bestuur heeft die voorstellen en amendementen verwerkt in een nieuw concept en dat concept besproken met de afdelingen in een informele digitale bijeenkomst op 10 november. Daarna is er over gestemd in de NPO Ledenraad van 27 november 2021. Dit is nu de laatste stand van zaken.
 
Belangrijke wijzigingen
Ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept Nationaal vliegprogramma zijn dit de belangrijkste wijzigingen;
 • Oude duiven zijn op de J vluchten toegestaan; aangezien er landelijk verschillen zijn in vervoersmogelijkheden en sportbeleving is het aan de afdelingen dit al dan niet toe te staan. Wel geldt dat deze vluchten met oude duiven niet tellen voor competities en kampioenschappen boven afdelingsniveau (dus niet voor nationale kampioenschappen, Olympiade enz.) Afdelingen, samenspelen en verenigingen zijn vrij deze wel of niet in een kampioenschap te vervliegen. Er dient in alle gevallen een aparte J uitslag te zijn.
 • Door deze aanpassingen kunnen Vitesse/Midfond spelers elke week hun oude duiven spelen van april tot en met september.
 • A27 wordt Cahors voor de sectoren 2,3 en 4. Sector 1 gaat naar een ander station.
 • Het Natoer programma bestaat uit 5 vluchten die door afdelingen zelf worden ingericht in de 6 weken 32 t/m 37.
Open punten 
De volgende punten staan nog open en vereisen een bevestiging op de voorjaars Ledenraad. Deze punten hebben gemeen dat de uitkomsten van de bijeenkomst van 11 december over Eerlijk spel en een nieuwe Sector indeling meewegen bij de besluitvorming.  
 • Of de vluchten M24, M26 en J34 vervlogen worden als GP in afdeling- of sectorverband.
 • E27 te vervliegen als nationale of semi nationale eendaagse fondvlucht.
 • Er is afgesproken de NPO Kampioenschappen vast te stellen op de Voorjaarsledenraad.
Stempunten Ledenraad 27 november

Via onderstaande button kunt u het definitieve Nationale Vliegprogramma bekijken. 
 
Nationaal Vliegprogramma definitief
 

NPO BUREAU

Bereikbaarheid NPO Bureau


Vanwege de werkzaamheden rondom de ringen, is het NPO Bureau komende week beperkt bereikbaar. Heeft u vragen? Stuur dan een mailbericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Tussen kerst en oud & nieuw worden alleen dringende vragen m.b.t. ringen in behandeling genomen. Overige emailberichten worden in het nieuwe jaar opgepakt.


 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
  Start datum Eind datum
PV De Vechtvogels, Dalfsen 02-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 22.00
PV De Blauwe Doffer, Damwoude 03-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 21.00
PV Steeds sneller, Hollandscheveld 04-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 21.30
Samenspel Beek BUG 03-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 23.00
PV De Duivenvriend, Wezep 03-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 20.00
PV Fleanwille, Burgum 04-12-2021 / 20.00 18-12-2021 / 22.30
PV De Sperwer, Hulshorst 04-12-2021 / 20.00 18-12-2021 / 22.00
PV De Koeriers, Bedum 04-12-2021 / 20.00 18-12-2021 / 21.30
PDV de Luchtpost, Weert 04-12-2021 / 20.00 18-12-2021 / 23.00
PV De Kerkduif, Zoeterwoude 05-12-2021 / 20.00 19-12-2021 / 21.30
PV Uresco 98, Leeuwarden 05-12-2021 / 20.00 19-12-2021 / 22.00
Rayon Berg & Dal, Fond Union Twente 07-12-2021 / 20.00 21-12-2021 / 22.00
PV De Blauwe Doffer, Appingedam 08-12-2021 / 20.00 22-12-2021 / 21.30
PV De IJsselvliegers, Wilsum 08-12-2021 / 20.00 22-12-2021 / 22.00
PV De Blauwband, Sassenheim 09-12-2021 / 20.00 23-12-2021 / 21.30
PV Ons Genoegen, Ede 10-12-2021 / 20.00 24-12-2021 / 20.00
PV Nooirgedacht, Ochten 10-12-2021 / 20.00 24-12-2021 / 21.30
PV Klazienaveen 12-12-2021 / 20.00 26-12-2021 / 22.00
PV De Stormvogels, Sibculo 12-12-2021 / 20.00 26-12-2021 / 21.30
SVEL, Edam 12-12-2021 / 20.00 26-12-2021 / 22.30
PV De Telegraaf, Aalsmeer 12-12-2021 / 20.00 26-12-2021 / 23.00
Het Marathonduivenjournaal 13-12-2021 / 20.00 27-12-2021 / 22.00
PV Naar Huis, Zuidhorn 13-12-2021 / 20.00 27-12-2021 / 22.30
PV Steeds sneller, Borculo 13-12-2021 / 20.00 27-12-2021 / 21.30
PV De Zwaluw, Zwaagwesteinde 14-12-2021 / 20.00 28-12-2021 / 22.00
PV De Vliegers, Anne 14-12-2021 / 20.00 28-12-2021 / 22.30
PV Pleines, Zandvoort 14-12-2021 / 20.00 28-12-2021 / 21.30
PV Het Stadsveld, Enschede 15-12-2021 / 20.00 29-12-2021 / 22.00
PV De Kustvliegers, Holwerd 15-12-2021 / 20.00 29-12-2021 / 21.30
CLV 's Heerenberg 16-12-2021 / 20.00 30-12-2021 / 21.30
PV Stormvogels, Ter Apel (NIC 0356) 16-12-2021 / 20.00 30-12-2021 / 22.00
Rayon 't Noorden 16-12-2021 / 20.00 30-12-2021 / 22.30
Eerste Streker Luchtpost, Grootbroek 21-12-2021 / 20.00 04-01-2022 / 22.00
PV Steeds sneller, Dedemsvaart 22-12-2021 / 20.00 05-01-2022 / 22.00
PDV de Vrijheid, Bunde 22-12-2021 / 20.00 05-01-2022 / 21.30
PV De Zwaluw, Beneden-Leeuwen 23-12-2021 / 20.00 06-01-2022 / 21.30
PV Steeds Verder. Twello 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 22.00
PV Ederveen 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 21.30
PV Het Noorden, Utrecht 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 22.30
PV De Postduif, Kampen 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 21.30
CC Montferland 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 22.00
PV Ons genoegen, Ulft 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 22.30
PV De Witkop, Roelofardendsveen 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 20.30
PV Almere 26-12-2021 / 20.00 09-01-2022 / 22.00
PV Boalsert eo, Bolswward 27-12-2021 / 20.00 10-01-2022 / 22.00
PV Nieuwegein 27-12-2021 / 20.00 10-01-2022 / 21.30
PV De Koerier, Zelhem 27-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 23.00
PV De Postduif, Raalte 28-12-2021 / 20.00 11-01-2022 / 22.00
PV Ons genoegen, Westerhaar 29-12-2021 / 20.00 12-01-2022 / 22.00
PV Gevleugelde vrienden, Wapenveld 30-12-2021 / 20.00 13-01-2022 / 22.00
PV Velp-Zuid, Velp 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 21.00
PV Us Nocht, Oudehorne 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 21.30
Regio B1 (rondje om de Dom), Utrecht 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 22.00


Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, loopt af op 19 december 20.00 uur
 • PDV De Zwaluw, Venray, loopt af op 20 december 21.00 uur
 • PV Ons genoegen, Bunschoten, loopt af op 22 december.
 • PV De Trouwe Duif, Scheemda, verkoop start op 12 december en loopt af op 22 december 20.00 uur

Verkopen via EPW-eu.com
 • Willy Everaert, loopt af op 17 december
   

Verkopen via Duivenveilingen.com

 • PV De Spoorzoekers, Helvoirt, loopt af op 18 december 20.00 uur
 • Dagfondduiven Cees Nagel, loopt af op 23 december 21.00 uur
 • Bonnenverkoop Afdeling Friesland, loopt af op 5 januari 21.00 uur
 • Kweekcentrum Friesland - top 10 duiven, loopt af op 5 januari 21.00 uur
 • Bonnenverkoop PV Flevoland, Urk, verkoop start op 21 december en loopt af op 12 januari 21.00 uur


Overig

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Regelmatig komen er vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen is te vinden op onze website. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina
 
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • ZLU Sterrenshowzaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
  nadere informatie volgt
   
 
Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 
maandag 13 december 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 10 december 2021 | week 49

Voorwoord

World Best Pigeon (WBP)
Zoals enkele weken geleden aangegeven moeten wij voor 1 januari 2022 de Nederlandse kandidaten voor de competitie World Best Pigeon insturen. Compuclub heeft inmiddels de nieuwe categorie Super Marathon toegevoegd, waarvoor dank! 

Zoals wij inmiddels gewend zijn kun je onder het kopje co-ëfficiënt de score openen en de betreffende resultaten zien en controleren. De top 10 per categorie vindt u verderop in deze nieuwsbrief en ook is er een link opgenomen om alle mooie klasseringen te zien. Ik wil graag iedereen feliciteren met het behaalde resultaat.

Reclames op deze standen kunnen tot uiterlijk 18 december 2021 worden ingediend via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; eventuele reclames die daarna binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 
Olympiade 2022
In de afgelopen week is tijdens een extra digitaal Congres van de FCI vastgesteld dat de Olympiade van 2022 van 12 tot en met 14 augustus zal worden georganiseerd in Oradea in Roemenië. De organisatie durft het niet aan, om - zoals wij gevraagd hadden - het wat later in het jaar te organiseren in verband met de te verwachten onzekerheid over de status van de Covid-19 pandemie na augustus. De huidige ontwikkelingen en onzekerheden rond de omikronvariant tonen nog weer eens aan dat het moeilijk is iets te voorspellen over het gedrag van het virus. Augustus lijkt dan de meest geschikte maand om de Olympiade te organiseren.

De selectie voor de standaardklasse vindt plaats in Soest op woensdag 29 december in het clubgebouw van de P.V. Soest. Omdat in augustus de duiven beginnen te ruien is besloten de duiven in het weekend van 5 en 6 februari te keuren in Budapest in Hongarije. Alle informatie is ook te lezen in het artikel verderop in deze nieuwsbrief. Neem het door, want het is uiteraard een eer om je land te mogen vertegenwoordigen met één of meerdere duiven op deze Olympiade in Oradea in Roemenië.
 
Certificering transportmiddelen
Dit is een van de belangrijke punten die wij het komende jaar beleidsmatig gaan aanpakken. Dit hebben wij ook aangegeven tijdens de laatste Ledenraad. Het belang van dit punt werd afgelopen week weer nog eens duidelijk onder de aandacht gebracht door een bericht vanuit het Europees Parlement. Het Europees Parlement is kritisch op de manier waarop dieren worden vervoerd. Het gaat met name over het vervoeren van dieren bij hitte, met te weinig water en in te volle wagens. Deze ontwikkelingen moeten we serieus nemen. Waar in het verleden in Nederland richtlijnen van kracht waren en zelfregulering van de sector het uitgangspunt was is sinds 2 juli 2020 een beleidsregel van kracht met aanzienlijke beperkingen zeker als het transport langer dan 8 uur duurt.

Voor onze duivensport gaan wij uit van zelfregulering. Hiermee zeggen wij feitelijk dat de regels die gelden voor commercieel dierenvervoer niet gelden voor het vervoeren van postduiven. Dat vraagt om duidelijke, bij deze tijd passende voorschriften, voor onze transportmiddelen die we inzetten voor het vervoeren van onze postduiven. Wij hebben er alle belang bij dat het vervoer van onze duiven voldoet aan de hoogste eisen. Goed vervoer betekent immers mede dat onze duiven gezond en wel weer thuiskomen van de vlucht én het is de manier om de zelfregulering in stand te houden. Dus aan de slag ermee in het nieuwe jaar!
 
Allen een fijn weekend toegewenst en blijf gezond!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BUREAU

Beperkt telefonisch bereikbaar


Vanwege het klaar maken van de bestellingen van de voet- en chipringen is het NPO Bureau komende periode beperkt (telefonisch) bereikbaar. De mailbox wordt dagelijks uitgelezen en dringende zaken krijgen voorrang. 

 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Rooster van aftreden NPO Bestuur


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Olympiade Roemenië augustus 2022


In augustus van 2022 wordt in Roemenië de uitgestelde Olympiade 2021 gehouden. Omdat in augustus duiven beginnen te ruien is er besloten de duiven in het weekend van 5 februari en 6 februari 2022 te keuren in Budapest, Hongarije.
 
Keuring Nederlandse afvaardiging
Gezien het bovenstaande heeft de NPO besloten op woensdag 29 december een keuring te organiseren om de Nederlandse afvaardiging te kiezen. Deze keuring vindt plaats in het clubgebouw van P.V. Soest, Oostergracht 46, 3763 LZ Soest. Er worden maximaal 20 duiven (6 oude doffers en 6 oude duivinnen en 4 jonge doffers en 4 jonge duivinnen) geselecteerd voor de Olympiade.
 
Richtlijnen
Voor het vertrek naar Budapest moeten de duiven op eigen hok minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden worden in lijn met de nieuwe Europese regelgeving. Daarnaast moeten de duiven over een geldige paramyxo-entverklaring beschikken (minimaal 14 dagen en maximaal 358 dagen voor vertrek geënt).  De NVWA zal voorafgaand aan het vertrek een gezondheidsverklaring af geven om de duiven in Budapest te krijgen en na afloop van de keuring weer terug te laten komen naar Nederland.

Criteria
Om deel te nemen aan de keuring, gelden de volgende criteria waar de duiven aan moeten voldoen:

Oude doffers:
 • 2500 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Oude duivinnen:
 • 2500 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Jonge doffers (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers.
Jonge duivinnen (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers moeten afkomstig zijn van wedvluchten met minimaal 150 duiven van minimaal 20 liefhebbers.
Bent u geïnteresseerd en hebt u duiven die voldoen aan de criteria? Dan kunt u deze duiven opgeven bij het  NPO Bureau. Dit kan per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na aanmelding ontvangt u voorafgaand aan bovengenoemde keuring een uitnodiging ontvangen.
 
 

NPO BESTUUR

Definitief Nationaal vliegprogramma 


Na publicatie van het concept Nationaal vliegprogramma hebben de afdelingen diverse amendementen en voorstellen ingediend. Het NPO bestuur heeft die voorstellen en amendementen verwerkt in een nieuw concept en dat concept besproken met de afdelingen in een informele digitale bijeenkomst op 10 november. Daarna is er over gestemd in de NPO Ledenraad van 27 november 2021. Dit is nu de laatste stand van zaken.
 
Belangrijke wijzigingen
Ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept Nationaal vliegprogramma zijn dit de belangrijkste wijzigingen;
 • Oude duiven zijn op de J vluchten toegestaan; aangezien er landelijk verschillen zijn in vervoersmogelijkheden en sportbeleving is het aan de afdelingen dit al dan niet toe te staan. Wel geldt dat deze vluchten met oude duiven niet tellen voor competities en kampioenschappen boven afdelingsniveau (dus niet voor nationale kampioenschappen, Olympiade enz.) Afdelingen, samenspelen en verenigingen zijn vrij deze wel of niet in een kampioenschap te vervliegen. Er dient in alle gevallen een aparte J uitslag te zijn.
 • Door deze aanpassingen kunnen Vitesse/Midfond spelers elke week hun oude duiven spelen van april tot en met september.
 • A27 wordt Cahors voor de sectoren 2,3 en 4. Sector 1 gaat naar een ander station.
 • Het Natoer programma bestaat uit 5 vluchten die door afdelingen zelf worden ingericht in de 6 weken 32 t/m 37.
 
Open punten 
De volgende punten staan nog open en vereisen een bevestiging op de voorjaars Ledenraad. Deze punten hebben gemeen dat de uitkomsten van de bijeenkomst van 11 december over Eerlijk spel en een nieuwe Sector indeling meewegen bij de besluitvorming.  
 • Of de vluchten M24, M26 en J34 vervlogen worden als GP in afdeling- of sectorverband.
 • E27 te vervliegen als nationale of semi nationale eendaagse fondvlucht.
 • Er is afgesproken de NPO Kampioenschappen vast te stellen op de Voorjaarsledenraad.
 
Stempunten Ledenraad 27 november

Via onderstaande button kunt u het definitieve Nationale Vliegprogramma bekijken. 
 
Nationaal Vliegprogramma definitief
 

NPO BUREAU

Bijna tijd om voetringen en chipringen te versturen: zorg voor up to date gegevens


In december worden de vaste voetringen en chipringen voor 2022 weer verzonden. 

Oproep!
We verzoeken daarom alle verenigingen om ervoor te zorgen dat hun verenigingsgegevens kloppen. We vragen daarom alle besturen te letten op de volgende zaken:
 • Is de functie ringenadministrateur ingevuld?
 • Zijn de adresgegevens juist?
 • Klopt het mailadres?
Na verzending wordt een track & trace-code verstuurd naar de ringenadministrateur, zodat men weet wanneer men de ringen ongeveer kan verwachten.

Aanpassen vóór 13 december 2021 
Wanneer de functie of de adresgegevens niet kloppen, kan de ledenadministrateur van de vereniging deze corrigeren. Wij verzamelen de gegevens op 13 december aanstaande. Daarna kunnen wij de adresgegevens helaas niet meer aanpassen en wordt alles verstuurd naar het “oude” adres.

Terug naar inhoudsopgave

 

FCI

World Best Pigeon


Hierbij de top 10 van de zes categoriën voor de FCI World Best Pigeon. 

Terug naar inhoudsopgave

Ranking FCI World Best Pigeon
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

Vrijdag 10 december zijn de prijzen opgehaald door PostNL. Deze worden in de loop van aankomende week bij de prijswinnaars bezorgd.

 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
 • PV Ons Genoegen, Braamt, loopt af op 10 december 22.30 uur
 • PV Vitesse, Beilen, loopt af op 10 december 21.30 uur
 • NOC De Rode Doffer, Utrecht, loopt af op 10 december 23.00 uur
 • Postduif Ingen & Omstreken, loopt af op 10 december 22.00 uur
 • PV De Postduif, Amerongen, loopt af op 10 december 21.00 uur
 • PV Zwartemeer, Zwartemeer, loopt af op 11 december 21.30 uur
 • PV De Postduif, Groningen, loopt af op 11 december 23.00 uur
 • PV De Valk, Meppel, loopt af op 11 december 20.00 uur
 • PV De Reisduif, Groesbeek, loopt af op 11 december 22.30 uur
 • PV Hoogeveen, loopt af op 11 december 22.00 uur
 • Duivensport Heerenveen eo, loopt af op 12 december 22.00 uur
 • PV De Lingebode, Zetten, loopt af op 13 december 22.00 uur
 • PV De Luchtbode, Assen, loopt af op 14 december 21.30 uur
 • PV De Zwaluw, Laren (NH), loopt af op 14 december 22.00 uur
 • CCG De Kuststrook, loopt af op 14 december 22.30 uur
 • De Rode Doffer, Drachten, loopt af op 16 december 21.30 uur
 • PV Prins Hendrik, Nijmegen, loopt af op 16 december 22.00 uur
 • PV Tot Weerziens, Urk, loopt af op 16 december 22.30 uur
 • PV De Duivenvriend, Wezep, loopt af op 17 december 20.00 uur
 • PV De Blauwe Doffer, Damwoude, loopt af op 17 december 21.00 uur
 • PV Steeds sneller, Hollandscheveld, loopt af op 17 december 21.30 uur
 • PV De Vechtvogels, Dalfsen, loopt af op 17 december 22.00 uur
 • Samenspel Beek BUG, loopt af op 17 december 23.00 uur 
 • PV De Koeriers, Bedum, 18 december 21.30 uur
 • PV De Sperwer, Hulshorst, loopt af op 18 december 22.00 uur
 • PV Fleanwille, Burgum, loopt af op 18 december 22.30 uur 
 • PDV de Luchtpost, Weert, loopt af op 18 december 23.00 uur 
 • PV De Kerkduif, Zoeterwoude, loopt af op 19 december 21.30 uur
 • PV Uresco 98, Leeuwarden, loopt af op 19 december 22.00 uur 
 • Rayon Berg & Dal, Fond Union Twente, loopt af op 21 december 22.00 uur 

Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • PV De Gevleugelde Luchtstromers, Goirle, loopt af op 11 december 20.00 uur
 • PV De Grensbode, Glanerbrug, loopt af op 11 december 22.00 uur
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, loopt af op 19 december 20.00 uur
 • PDV De Zwaluw, Venray, loopt af op 20 december 21.00 uur
 • PV Ons genoegen, Bunschoten, loopt af op 22 december.
 • PV De Trouwe Duif, Scheemda, verkoop start op 12 december en loopt af op 22 december 20.00 uur

Verkopen via EPW-eu.com
 • British Masters, loopt af op 10 december
 • Xuan-De Ridder Racing, loopt af op 11 december
 • Murez-Marichal, loopt af op 12 december


Verkopen via Duivenveilingen.com

 • PV De Spoorzoekers, Helvoirt, loopt af op 18 december 20.00 uur
 • Dagfondduiven Cees Nagel, loopt af op 23 december 21.00 uur
 • Bonnenverkoop Afdeling Friesland, loopt af op 5 januari 21.00 uur
 • Kweekcentrum Friesland - top 10 duiven, loopt af op 5 januari 21.00 uur


Overig

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Regelmatig komen er vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen is te vinden op onze website. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina
 
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 8 december 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • ZLU Sterrenshow, locatie: Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen:
  • zaterdag 15 januari 2022: prijsuitreiking 2021, zaal open 18.00 uur, start prijsuitreiking 19.00 uur
  • zondag 16 januari 2022: prijsuitreiking 2020, zaal open 10.30 uur, start prijsuitreiking 11.00 uur.
    
Activiteiten in het land
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
dinsdag 30 november 2021

Zo'n 100 postduiven ter waarde van tonnen gestolen in Friesland

Bron: RTLnieuws;  2 uur 30 minuten geledenAangepast: 33 minuten geleden
 
Duiven (archieffoto)Beeld © iStock

In het Friese dorp Steggerda zijn ongeveer honderd postduiven met een totale waarde van honderdduizenden euro's gestolen. In de nacht van zondag op maandag werden de dieren uit hun kooien gehaald en meegenomen. "We zijn er kapot van."

De politie zegt dat er aangifte is gedaan. Het onderzoek naar de zaak loopt.

Camerabeelden

Op de Facebookpagina die de eigenaars bijhouden over hun duiven is een bericht geplaatst over de diefstal. De gebroeders Homma fokken de duiven sinds 2006. "Het is lastig om te bevatten, wij zijn er kapot van", staat op het sociale medium. De mannen roepen mensen op die iets gezien hebben of camerabeelden hebben zich te melden.

Postduiven worden vaker gestolen, omdat de dieren voor veel geld verkocht kunnen worden. De eigenaren van de duiven uit Steggerda waren niet van plan de dieren te verkopen, ze hielden ze voor de sport en het fokken.

maandag 29 november 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 26 november 2021 | week 47

Voorwoord

 
Ledenraad aanstaande zaterdag
Na de nodige vergaderingen en voorbereidingen is morgen, zaterdag 27 november, de Ledenraad van onze Duivensportbond NPO. Helaas ook deze keer weer digitaal. Het is niet anders, wij zullen het ermee moeten doen. Het is overigens nog afwachten met de persconferentie op komst of wij gebruik mogen maken van onze vaste locatie Zaal Verploegen in Wijchen. Er zijn al acties ondernomen om het op een ander plaats te organiseren als het door de overheid verboden wordt om het in een horecagelegenheid te laten plaatsvinden.

Bij de besprekingen via Teams merk je echt wel dat wij de laatste tijd niet meer in persoon hebben kunnen vergaderen. Dat geldt voor alle lagen van onze organisatie. Digitaal is snel op te zetten en het is een uitkomst zeker voor bepaalde bespreekpunten en ook voor informatieoverdracht werkt het prima. Maar bij onderwerpen die een diepgaandere discussie verdienen, is het niet de beste oplossing. Samen rond de tafel heeft dan zeker zijn extra functie en nut. Het non- verbale, de mogelijkheid om snel iets op te merken allemaal aspecten die bijdragen tot het welbevinden van de deelnemers van het in persoon vergaderen.

Als het weer kan zijn er wel zaken die wij rond de tafel willen bespreken met de afgevaardigden. Voor ons zal dat dan de eerste keer zijn sinds wij zijn aangetreden. Wij zien er naar uit! Voor nu zie ik eerst uit naar het resultaat van de 21 stemmen die elke afgevaardigden heeft uitgebracht. Dat is dan wel weer effectief! 

De digitale vergadering is zaterdagmorgen te volgen vanaf 10.00 uur via deze link: https://youtu.be/SXka1bDTIHA

Overleg KBDB – NPO
Vorige week vrijdag is er overleg geweest met de afvaardiging van het bestuur van de KBDB. Een prima en constructief overleg waar op verschillende punten overeenstemming was en/of duidelijkheid kon worden gegeven aan elkaar. Een belangrijk actiepunt is en blijft het zorgen voor voldoende geschikte lossingsplaatsen.

De KBDB wil daar aan meewerken, van de NPO wordt dan verwacht dat wij de benodigde losplaatsen voor het einde van dit jaar bij de KBDB bekend maken. Daarvoor moeten wij samen met de afdelingen overleggen, om na vaststelling van het Nationale Vliegprogramma spijkers met koppen te slaan. Dit zal in december plaatsvinden. De KBDB heeft dan ook voldoende tijd om e.e.a. te regelen met de plaatselijke autoriteiten voor het verstrekken van de lossingsvergunningen. De intentie is er, nu moeten wij het waarmaken met elkaar. Het verslag van de bespreking kunt u lezen in deze nieuwsbrief.
 
Olympiade 2022
Zoals vorige week al aangegeven vandaag de top 10 voor Team A van de Olympiade in deze Op (de) Hoogte. Alle eigenaren van deze topduiven van harte gefeliciteerd! Reclames zijn mogelijk tot en met 31 december 2021. Team B brengen we volgende week in beeld.
 
Leo Mackaay overleden
Op vrijdag 19 november 2021 is Leo Mackaay op 70 jarige leeftijd overleden. De Nederlandse duivensport is Leo Mackaay veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet als bestuurder. Hieronder het In Memoriam.
 
Let goed op uw gezondheid in deze tijd met sterk stijgende Covid-besmettingen en ziekenhuis opnames. Toch ook een fijn weekend!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

In memoriam: Leo Mackaay

Op vrijdag 19 november 2021 is Leo Mackaay op 70-jarige leeftijd overleden. Leo heeft deel uitgemaakt van het NPO bestuur van juni 2007 tot en met 2010 en van juni 2011 tot en met maart 2016 als secretaris. Van maart 2016 tot en met maart 2017 was hij bestuurslid NPO. Hij is in zijn functie als secretaris altijd zeer gedreven geweest.

Als dopingcontroleur heeft hij ook zijn bijdrage geleverd aan de NPO organisatie. Leo heeft de NPO vertegenwoordigd bij de FCI, waarvan van 2012 tot en met 2017 als vice- voorzitter. Voor zijn tijd als NPO-secretaris is hij jaren actief geweest als secretaris van afdeling 7 Midden- Nederland. Ook heeft hij jarenlang een constructieve bijdrage geleverd op de NPO-Ledenraad als vertegenwoordiger van deze afdeling.

Leo is voor zijn verdiensten voor de NPO onderscheiden met de Gouden Speld van de NPO.

Wij houden hem in herinnering als een aimabele liefhebber en bestuurder. Wij wensen zijn vrouw Joke en de kinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Wanneer u de familie wilt condoleren, kunt u dat doen via onderstaande link: https://condoleance.akeruitvaarten.nl. U wordt dan gevraagd hiervoor een naamcode in te vullen, deze luidt: Leo.

 

NPO BESTUUR

KBDB en NPO in gesprek

 
Op 19 november jongstleden vond het overleg tussen een delegatie van de besturen van de NPO en KBDB plaats. Via onderstaande button kunt het verslag van dit gesprek lezen. 
 

Terug naar inhoudsopgave

Verslag overleg NPO en KBDB
 

RUBRIEK

Livestream Ledenraad 27 november


Via de volgende link kunt u de Ledenraad volgen:
https://youtu.be/SXka1bDTIHA

 

 

Terug naar inhoudsopgave

Livestream Ledenraad 27 november 2021
 

NPO BESTUUR

Rooster van aftreden NPO Bestuur


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Definitieve agenda Ledenraad

  
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons kunt u de stukken voor de Ledenraad van 27 november 2021 raadplegen. 
Definitieve agenda Ledenraad 27 november 2021
3a. concept notulen 13 maart 2021
3b. concept notulen 31 maart 2021
4c. Evaluatie dopingbeleid definitief
5. Concept vliegprogramma 2022 - vernieuwde versie
5a. Afdeling 5 begeleidend schrijven
5a. Afdeling 5 concept vliegprogramma 2022
5b. Afdeling 9 Oost-Nederland concept vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 voorstel nationaal vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 begeleidend schrijven
5d. Afdeling 10 amendement op nationaal vliegprogramma
5e. Afdelingen 10 en 11 amendement op nationaal vliegprogramma
5f. Afdeling 4 amendement nationaal vliegprogramma
5h. Afdeling 3 amendement nationaal vliegprogramma
5g. Afdeling 2 amendement nationaal vliegprogramma
6a. Voorstellen Afdeling Zeeland
6b. Voorstellen Afdeling Oost-Brabant
6c. Voorstellen Afdeling 5 Zuid-Holland
6d. Voorstellen Afdeling 9 Oost-Nederland
6e. Voorstellen Afdeling 8 GOU
7. Leeswijzer wijziging Statuten HHR WVR. en Regl V en L 2021
7a. Voorstel huishoudelijk reglement november 2021
7b. Voorstel wedvluchtreglement november 2021
7c. Voorstel reglement Vervoer en lossingen november 2021
7d. Voorstel statuten november 2021
8. Kandidaten sectie sportbeleving
9a. Toelichting voorlopig resultaat 2021 definitief
9b. Afwikkeling pensioendossier definitief
10a. Toelichting meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
10b. Meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
11. Voorstel Bestuur verkorten wachttijd
Pre-adviezen NPO Ledenraad
 

WEDSTRIJDEN

Voorlopige kandidaten team A
 

Team A: totaaloverzicht alle nummers 1 tot en met 10
 

WEDSTRIJDEN

Eindselectie duiven Olympiade Budapest

 
Op 29 december 2021 is de selectie voor standaardduiven die naar de Olympiade in Roemenië gaan. De selectie vindt plaats in het clubgebouw van PV Soest. De duiven worden op 4 en 5 februari 2022 gekeurd in Budapest. De Olympiade wordt gehouden in augustus 2022. De duiven moeten, nadat ze zijn geselecteerd, een maand in quarantaine op het hok van de liefhebber.
 
Aanmelden van de duiven kan bij bureau NPO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De uiterste inzenddatum is 20 december 2021.
 
Wat dient u bij uw opgave te vermelden:
 • Ringnummer(s) van de duif(duiven).
 • Oude duivin of doffer, jonge duivin of doffer
Wat dient u te overleggen bij het aanbieden op 29 december:
 • prestatie-overzichten van Compuclub
 • Entinglijst (voorwaarden data reeds eerder aangegeven)
Wij houden nauwlettend de coronaregels in de gaten. Mocht de selectie vanwege de dan geldende coronaregels niet kunnen doorgaan, dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Bijna tijd om voetringen en chipringen te versturen: zorg voor up to date gegevens


In december worden de vaste voetringen en chipringen voor 2022 weer verzonden. 

Oproep!
We verzoeken daarom alle verenigingen om ervoor te zorgen dat hun verenigingsgegevens kloppen. We vragen daarom alle besturen te letten op de volgende zaken:
 • Is de functie ringenadministrateur ingevuld?
 • Zijn de adresgegevens juist?
 • Klopt het mailadres?
Na verzending wordt een track & trace-code verstuurd naar de ringenadministrateur, zodat men weet wanneer men de ringen ongeveer kan verwachten.

Aanpassen vóór 13 december 2021 
Wanneer de functie of de adresgegevens niet kloppen, kan de ledenadministrateur van de vereniging deze corrigeren. Wij verzamelen de gegevens op 13 december aanstaande. Daarna kunnen wij de adresgegevens helaas niet meer aanpassen en wordt alles verstuurd naar het “oude” adres.

Terug naar inhoudsopgave

 

Terugblik op jaarvergadering keurmeesters
 

Door een bezoeker aan de jaarvergadering

De Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven (N.G.v.K.v.P)  hield haar jaarvergadering zaterdag 13 november jl.  in het verenigingslokaal van de P.V. Soest te Soest. Nadat iedereen bij de entree gecontroleerd was op een geldig toegangsbewijs kon voorzitter Wout de Vries om precies 10.30 uur iedereen van harte welkom heten. Rekening houdend met de omstandigheden met betrekking tot de coronaperikelen was toch nog meer dan de helft van de leden aanwezig om deze vergadering bij te wonen.

In zijn openingswoord stond de voorzitter nog even stil bij het wel en wee in de periode tussen november 2020 en november 2021. Een periode waarin geen tentoonstellingen konden worden georganiseerd en ook de jaarvergadering van ultimo 2020 geen doorgang kon vinden. Positief was het feit dat door het stoppen van de sponsoring van de keurlabels door de firma Teurlings, de firma Beyers direct bereid was deze sponsoring voor onbepaalde tijd voor haar rekening te nemen.

Voorzitter vroeg de vergadering een ogenblik stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de overleden collega’s Jan Heikens, Jan van Dijk, Wilfried Zötsch en Gerit Bakker. Alvorens met de behandeling van de agenda te starten stond Wout nog even stil bij het feit dat in 2020 de georganiseerde postduivenliefhebberij in Soest 100 jaar bestond en het huidige bestuur van P.V. Soest voornemens was dit in maart 2020 te vieren maar dat toen e.e.a. om de inmiddels bekende redenen in het water viel . Omdat bij de beoogde receptie in maart 2020 het toenmalig bestuur NPO verhinderd was acte de présence te geven, werd Wout toen gevraagd ter herinnering aan e.e.a. een door de NPO beschikbaar gestelde plaquette aan te bieden. Omdat Erik van de Brakel, voorz. van PV Soest inmiddels gearriveerd was kon aan deze overhandiging alsnog gestalte worden gegeven (zie foto).

De te bespreken punten werden overeenkomstig de agenda met alle aandacht behandeld. De notulen van 12 oktober 2019 werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en secretaris Theo te Pas werd voor het op juiste wijze vervaardigen van de notulen gecomplimenteerd. Bij het punt mededelingen maakte de voorzitter o.a. nog bekend dat op verzoek van het bestuur NPO, enkele leden van de groep zich bereid hebben verklaard de organisatie en de selectie van de toekomstige Olympiade duiven m.b.t. de standaardklasse,  op woensdag 29 december as. te Soest voor hun rekening te nemen.

Hierna passeerden de in- uit uitgaande bescheiden de revue. De secretaris Theo te Pas kreeg hierna de gelegenheid zijn jaaroverzicht te presenteren. Het jaaroverzicht van penningmeester Bert Prasing was met de vergaderingsconvocatie aan iedereen toegestuurd. Zonder op- of aanmerkingen uit de vergadering, werd ook Bert bedankt voor zijn  uitvoerige verslag en het passen op de centjes. Bij het punt bestuursverkiezing werden tweede voorzitter Jan Heeres en Bert Prasing met terugwerkende kracht (2020) alsnog benoemd voor een nieuwe periode. Voorzitter Wout werd  eveneens benoemd voor een nieuwe periode. Nico de Jong was aftredend en niet herkiesbaar. In de ontstane vacature werd voorzien door de benoeming van Jos Nijman. Wout bedankt Nico de Jong voor de periode van ruim 30 jaar dat hij deel uitmaakte van het bestuur. Vooral zijn inbreng bij het herschrijven van de reglementen en zijn jarenlange zitting in de examencommissie werden nog even onder de aandacht gebracht. Dit alles was voor het bestuur reden Nico een passend afscheidscadeau en bloemen te overhandigen alsmede hem te benoemen tot lid van verdienste (zie foto). Nico kreeg hierna de gelegenheid zijn afscheid toe te lichten met de nadruk op de prachtige tijd welke hij in het bestuur mocht doormaken. Nico dankte de vergadering  voor  het vertrouwen al die jaren, voor de bloemen en zijn benoeming tot lid van verdienste en wenste zijn opvolger Jos veel succes en wijsheid.

Hierna werden de jubilarissen gehuldigd. De heren Verberkt en van de Zwaag voor hun 40 jarig lidmaatschap, een prachtige kristallen kaarsenstandaard en de bijbehorende bloemen werden hen overhandigd. De heren te Pas, Meulenveld kregen de herinneringsspeld met bloemen voor hun 25-jarig lidmaatschap (zie foto).

Gerard van de Bovenkamp was vanwege een positieve coronatest verhinderd zijn speld met bloemen in ontvangst te nemen. Theo te Pas zou er voor zorgen dat e.e.a. alsnog bij Gerard bezorgd zou worden. In januari 2020 slaagden de heren J. Goorhuis, Fr. Vunderink,  A. Majid, G. de Graaf en G.W. Heinrichs  voor het examen, voor zo ver aanwezig kregen zij hun diploma uitgereikt.

In zijn afsluiting bedankt de voorzitter Jos de Ridder nog voor het opslaan en bezorgen van de keurlabels. Gert van Dijk werd bedankt voor het bij de entree controleren van de QR-code. De heren Peter van de Brakel en Berend Sieben voor de verzorging van de inwendige mens en de PV Soest voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. Zij ontvingen allen een bos bloemen. Hierna werd iedereen uitgenodigd voor de lunch waarna allen een voorspoedige thuisreis werd gewenst.
 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  

 

Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
 • PV Stormvogels, Zandpol, loopt af op 26 november 21.30 uur
 • PV De Snelpost, Enkhuizen, loopt af op 26 november 22.00 uur
 • PV De Witpen, Weurt, loopt af op 27 november 18.00 uur
 • PV De Postduif, Harlingen, loopt af op 27 november 20.00 uur
 • Regio 1 Hilversum & omstreken, loopt af op 27 november 21.30 uur
 • PV Nieuwleusen, loopt af op 27 november 22.00 uur
 • PV De Luchtreizigers, Glanerbrug, loopt af op 27 november 11.00 uur
 • PV DVS Marken, verkoop loopt af op 29 november 22.00 uur
 • CC5, Afdeling 9 Oost Nederland, loopt af op 29 november 22.30 uur
 • Dagfondclub Achterhoek Twente (afd. 9), loopt af op 28 november 22.00 uur
 • Afdeling Limburg, loopt af op 30 november 21.30 uur
 • Fondclub ZLU, loopt af op 30 november 22.00 uur
 • PV L'Estafette, Sneek, loopt af op 1 december 21.30 uur
 • PV Expresse, Zuidwolde, loopt af op 2 december 22.00 uur
 • PV De Reisduif, Zwaagwesteinde, loopt af op 3 december 18.00 uur
 • PV De Rode Doffer, Albergen, loopt af op 3 december 22.00 uur
 • PV De Voorbode, Ede, loopt af op 3 december 22.00 uur
 • PV Vice Versa, Drachten, loopt af op 4 december 21.30 uur
 • PV De Instuif, Elst (Utrecht), loopt af op 4 december 12.00 uur
 • PV Roderlo, Ruurlo, loopt af op 7 december 22.00 uur
 • PV De OUde Blauwband en Luchtklievers, loopt af op 7 december 21.00 uur
 • Attractiecommissie Kring 1, Afdelling Noord-Holland, loopt af op 7 december 21.30 uur
 • PV De Plassenjagers, Kortenhoef, loopt af op 9 december 22.30 uur
 • PV De Pelikaan, Oosterwolde, loopt af op 9 december 21.30 uur
 • PV Gevleugelde Vrienden, Twijzelerheide, loopt af op 9 december 22.00 uur
 • PV Ons Genoegen, Braamt, verkoop start 26 november 20.00 uur en loopt af op 10 december 22.30 uur
 • PV Vitesse, Beilen, verkoop start 26 november 20.00 uur en loopt af op 10 december 21.30 uur
 • NOC De Rode Doffer, Utrecht, verkoop start 26 november 20.00 uur en loopt af op 10 december 23.00 uur
 • Postduif Ingen & Omstreken, verkoop start 26november en loopt af op 10 december 22.00 uur
 • PV De Postduif, Amerongen, verkoop start 26 november 20.00 uur en loopt af op 10 december 21.00 uur
 • PV Zwartemeer, Zwartemeer, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 21.30 uur
 • PV De Postduif, Groningen, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 23.00 uur
 • PV De Valk, Meppel, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 20.00 uur
 • PV De Reisduif, Groesbeek, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 22.30 uur
 • PV Hoogeveen, verkoop start 27 november 20.00 uur en loopt af op 11 december 22.00 uur
 • Duivensport Heerenveen eo, verkoop start 28 november 20.00 uur en loopt af op 12 december 22.00 uur

Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • Kaatsheuvelse Postduivenvereniging, loopt af op 28 november 21.00 uur
 • PV De Luchtbode, Vriezenveen, loopt af op 4 december 21.00 uur
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, start op 4 december en loopt af op 19 december 20.00 uur
   
Verkopen via EPW-eu.com  

Overig

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 24 november 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
maandag 22 november 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 19 november 2021 | week 46

Voorwoord

Kampioenenhuldigingen NPO afgelast
In mijn voorwoord van vorige week had ik al aangegeven dat het spannend zou worden of wij de huldiging van onze kampioenen wel door zouden kunnen laten gaan. Inmiddels kennen wij de uitkomst, helaas hebben wij in onze vergadering na de persconferentie moeten besluiten om de huldigingen niet door te laten gaan. Bijzonder vervelend dat wij dit besluit hebben moeten nemen. Alles was gereed om er een stijlvolle huldiging van te maken. Onze kampioenen zullen er naar hebben uitgekeken, maar wij als bestuur zeker ook. Helaas..maar uiteindelijk gaat gezondheid voor alles. Ook goed om hier op te merken dat wij over het afgelasten geen negatieve opmerkingen hebben gekregen; wel enkele berichten waarin werd aangegeven dat er begrip was voor de beslissing.

Onze kampioenen zullen de bijbehorende herinnering thuis bezorgd krijgen. Ik wil alle kampioenen, mede namens mijn medebestuurders, graag nogmaals van harte feliciteren met de geleverde prestatie. Uiteraard stonden de bloemen ook al klaar om zaterdag uitgereikt te worden. Wij hebben besloten om deze bloemen te schenken aan zorgmedewerkers van het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en het Meander Ziekenhuis in Amersfoort. Het gebaar werd door de zorgmedewerkers bijzonder op prijs gesteld.
 
Ledenraad 27 november digitaal
Inmiddels hebben wij deze week ook het besluit genomen dat wij onze aanstaande Ledenraad digitaal gaan houden. Wij gaan het doen zoals wij het inmiddels in verband met Covid-19 al drie keer hebben moeten organiseren. De Covid noodwet maakt het nog steeds mogelijk. Ook als bestuur zouden wij graag in persoon met de Ledenraad in gesprek gaan, maar met de huidige hoeveelheid besmettingen en de gemiddelde leeftijd van onze leden is dat geen verstandige optie. Uiteraard is het weer volledig door iedereen te volgen via de live streaming. Een laatste update van alle stukken en pré adviezen staat vandaag in deze nieuwsbrief.
 
World Best Pigeon (WBP)
Vanuit de FCI hebben wij bericht gekregen dat wij voor 1 januari 2022 de resultaten moeten insturen van de Nederlandse kandidaten voor de competitie World Best Pigeon. De spelregels voor deze competitie staan in deze nieuwsbrief. De voorlopige standen staan op de site van Compuclub en zijn via deze link te bekijken. Er is dit jaar door de FCI een categorie toegevoegd, namelijk Super Marathon. Aan deze standen wordt gewerkt door Compuclub, ze zullen zeer binnenkort worden toegevoegd.
 
Olympiade 2022
Twee weken geleden bent u geïnformeerd over de uitgestelde Olympiade van 2021, deze zal nu in augustus 2022 in Roemenië wordt georganiseerd. De informatie had betrekking op de selectie en voorwaarden van de duiven voor de zogenaamde Standaardklasse, met de daaraan verbonden keuringen. Er bereiken ons ook vragen over de Sportklasse. Door het verplaatsen van 2021 naar 2022 heeft de FCI besloten dat er twee teams worden gevormd. Team A, dat bestaat uit de beste duiven over de jaren 2019 en 2020 en het Team B waarvoor de resultaten gelden van 2020 en 2021. Voor beide Teams staan de resultaten op de site van Compuclub. Reclames op deze voorlopige eindstanden kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021. Reclames die daarna worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Informatie over de Sportklasse vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

De voorlopige standen van Team A en Team B zijn te vinden op de site van Compuclub:

In de volgende editie van ODH besteden we wat uitgebreider aandacht aan de teams.

Covid-19
De maatregelen die onze overheid heeft afgekondigd op 12 november hebben ook impact op de vergaderingen, tentoonstellingen en andere activiteiten die georganiseerd worden. De maatregelen die van toepassing zijn staan in deze nieuwsbrief en wij hebben deze informatie naar alle Afdelingen gestuurd met het verzoek het te delen met hun verenigingen. Ook hiervoor geldt: het zijn flinke beperkingen, maar laten wij er ons in het belang van de gezondheid aan houden. Er komen in de toekomst vast en zeker weer mogelijkheden voor activiteiten in de verenigingen. En wat zou het fijn zijn wanneer iedereen er dan weer gezond en wel bij kan zijn.
 
Fijn weekend!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 


NPO BESTUUR

Opensteling duivenlokalen na persconferentie 12 november 2021


I.v.m. de covidproblematiek zijn er door overheid nieuwe regels afgekondigd om deze pandemie te bestrijden. Voor duivenverenigingen geldt nu het volgende;
 
 • Duivenverenigingen vallen onder sportkantines/horeca ( Dat is overigens vanaf dag één al zo).
 • De openingstijden zijn tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
 • Vergaderingen moeten dus voor 20:00 uur afgelopen zijn, het al of niet gebruik maken van consumpties is daarbij geen criterium.
 • QR check is uiteraard van toepassing evenals een vaste zitplaats na binnenkomst.
 • Bovenstaande regels gelden ook bij openstelling voor tentoonstellingen.
 • In gebieden waar vogelgriep heerst zijn tentoonstellingen niet toegestaan. (3 en 10 km zone)
 • Tentoonstellingen moeten 8 dagen voor aanvang van de tentoonstelling zijn aangemeld bij de NVWA. Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen (minlnv.nl)
 • Bovenstaande regels gelden minimaal drie weken.
 

NPO BESTUUR

Overleg NPO en KBDB

Terug naar inhoudsopgave

Agenda overleg NPO-KBDB 19 november
 

NPO BESTUUR

Van de bestuurstafel: komende bijeenkomsten

 

Ledenraad 27 november: digitaal

Gezien de zorgelijke Covid situatie heeft het NPO Bestuur besloten de Ledenraad van 27 november digitaal te houden.
De Ledenraad zal live te volgen zijn voor iedereen. Geregistreerde afgevaardigden kunnen tijdens de vergadering vragen stellen via e-mail. Tijdens de Ledenraad zijn alleen het dagelijks bestuur van de NPO en mensen van de techniek aanwezig op locatie .
De overige leden van het NPO Bestuur en de notulist volgen de vergadering eveneens via de live uitzending.
 

Bijeenkomst over Eerlijk spel en nieuwe Sector indeling

De geplande informele bijeenkomst van 11 december gaat eveneens niet door. Het NPO Bestuur kiest een andere vorm voor het uitwerken van de onderwerpen:
 • Eerlijk spel
 • kampioenschappen
 • nieuwe sector-indeling.
Aan de begeleidende stukken wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Het is de bedoeling deze stukken met de Ledenraad te delen op woensdag 15 december tijdens een Teams-vergadering. De stukken bevatten een flink aantal vragen voor de Ledenraad.

Op woensdag 2 februari 2022 zullen we de antwoorden en aanbevelingen van het NPO Bestuur bespreken met de Ledenraad. Op de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022 kan er dan vervolgens een besluit worden genomen .
 
Het NPO Bestuur vindt het uiterst vervelend dat Covid wederom de reguliere vergader orde verstoort. Het is echter niet anders en gezondheid gaat voor alles. Echter wij moeten door met het toekomstbestendig maken van de duivensport en besluiten nemen over belangrijke onderwerpen. Daarom roeien we met de (digitale) riemen die we nog wel hebben.

Terug naar inhoudsopgave

 

FCI

Programma en praktische informatie Standard Judging BudapestHet programma en de praktische informatie voor de Standard Judging in Budapest op 4 en 5 februari is beschikbaar. Klik op onderstaande button voor de informatie zoals wij die van de FCI ontvangen hebben.

 

Terug naar inhoudsopgave

Programma en informatie Standard Judging Budapest
 

FCI

Spelregels World Best Pigeon


Voor 1 januari 2022 wil de FCI de resultaten van de Nederlandse kandidaten voor de competitie World Best Pigeon ontvangen. De spelregels voor deze competitie vind je onder de button. De voorlopige standen staan op de site van Compuclub

 

Terug naar inhoudsopgave

Spelregels World Best Pigeon
 

NPO BESTUUR

Rooster van aftreden NPO Bestuur


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Sportklasse Olympiade 2022


Via onderstaande button vindt u alle informatie van de FCI met betrekking tot de Sportklasse voor de Olympiade 2022.

Terug naar inhoudsopgave

Sportklasse Olympiade 2022
 

NPO BESTUUR

Agenda Ledenraad

  
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons kunt u de stukken voor de Ledenraad van 27 november 2021 raadplegen. Daarnaast is deze week toegevoegd het document Pre-adviezen NPO Ledenraad
3a. concept notulen 13 maart 2021
3b. concept notulen 31 maart 2021
4c. Evaluatie dopingbeleid definitief
5. Concept vliegprogramma 2022 - vernieuwde versie
5a. Afdeling 5 begeleidend schrijven
5a. Afdeling 5 concept vliegprogramma 2022
5b. Afdeling 9 Oost-Nederland concept vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 voorstel nationaal vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 begeleidend schrijven
5d. Afdeling 10 amendement op nationaal vliegprogramma
5e. Afdelingen 10 en 11 amendement op nationaal vliegprogramma
5f. Afdeling 4 amendement nationaal vliegprogramma
5h. Afdeling 3 amendement nationaal vliegprogramma
5g. Afdeling 2 amendement nationaal vliegprogramma
6a. Voorstellen Afdeling Zeeland
6b. Voorstellen Afdeling Oost-Brabant
6c. Voorstellen Afdeling 5 Zuid-Holland
6d. Voorstellen Afdeling 9 Oost-Nederland
6e. Voorstellen Afdeling 8 GOU
7. Leeswijzer wijziging Statuten HHR WVR. en Regl V en L 2021
7a. Voorstel huishoudelijk reglement november 2021
7b. Voorstel wedvluchtreglement november 2021
7c. Voorstel reglement Vervoer en lossingen november 2021
7d. Voorstel statuten november 2021
8. Kandidaten sectie sportbeleving
9a. Toelichting voorlopig resultaat 2021 definitief
9b. Afwikkeling pensioendossier definitief
10a. Toelichting meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
10b. Meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
11. Voorstel Bestuur verkorten wachttijd
Pre-adviezen NPO Ledenraad
 

NPO BESTUUR

Huldiging kampioenen afgelast


Door de verslechterde Covid situatie heeft het NPO bestuur vorige week helaas moeten besluiten de NPO kampioenen huldigingen van 13 en 20 november niet door te laten gaan. We vinden dit uiteraard erg vervelend. Nadat onze kampioenen huldiging ook al in 2020 was afgelast hadden we gehoopt dit jaar alle NPO kampioenen van 2020 en 2021 alsnog in het zonnetje te kunnen zetten voor hun prestaties en lang zag het ernaar uit dat dit ook mogelijk zou zijn. Wij keken hier, net als onze kampioenen, naar uit. Maar gezondheid gaat voor alles. Het is jammer dat het zo gelopen is. De prijzen worden thuisbezorgd. De bestelde bloemen hebben we geschonken aan zorgmedewerkers van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en het Meander ziekenhuis in Amersfoort. De geste werd op prijs gesteld. Nogmaals een welgemeend proficiat aan alle kampioenen!

  
Een greep uit de prijzen van 2020 en 2021

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  

 

Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
 • PV De Vredesbode, Didam, loopt af op 19 november 22.00 uur
 • PV De Snelvlucht, Ameide, loopt af op 19 november 23.00 uur
 • CC Uden, loopt af op 19 november 21.00 uur
 • PV De Ordonnans, Opheusden, loopt af op 19 november 21.30 uur
 • PV De Snelle Thuiskomst, Roden, loopt af op 19 november 22.30 uur
 • PV De Snip, Ureterp, loopt af op 20 november 21.30 uur
 • PV De Voordevliegers, Voorthuizen, loopt af op 20 november 17.00 uur
 • PV De Waalvliegers, Tiel, loopt af op 21 november 22.00 uur
 • PV De Postduif, Ede, loopt af op 25 november 21.00 uur
 • PV 't Gooi- Colomba, Naarden-Bussum, loopt af op 25 november 22.00 uur
 • PV Ons Genoegen, Gendringen, loopt af op 25 november 22.30 uur
 • PV Stormvogels, Zandpol, loopt af op 26 november 21.30 uur
 • PV De Snelpost, Enkhuizen, loopt af op 26 november 22.00 uur
 • PV De Witpen, Weurt, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 18.00 uur
 • PV De Postduif, Harlingen, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 20.00 uur
 • Regio 1 Hilversum & omstreken, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 21.30 uur
 • PV Nieuwleusen, verkoop start op 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 22.00 uur
 • PV De Luchtreizigers, Glanerbrug, verkoop start op 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 11.00 uur
 • PV DVS Marken, verkoop loopt af op 29 november 22.00 uur
 • CC5, Afdeling 9 Oost Nederland, loopt af op 29 november 22.30 uur
 • Dagfondclub Achterhoek Twente (afd. 9), loopt af op 28 november 22.00 uur
 • Afdeling Limburg, loopt af op 30 november 21.30 uur
 • Fondclub ZLU, loopt af op 30 november 22.00 uur
 • PV L'Estafette, Sneek, loopt af op 1 december 21.30 uur
 • PV Expresse, Zuidwolde, loopt af op 2 december 22.00 uur
 • PV De Reisduif, Zwaagwesteinde, loopt af op 3 december 18.00 uur
 • PV De Rode Doffer, Albergen, loopt af op 3 december 22.00 uur
 • PV De Voorbode, Ede, loopt af op 3 december 22.00 uur
 • PV Vice Versa, Drachten, verkoop start op 20 november en loopt af op 4 december 21.30 uur
 • PV De Instuif, Elst (Utrecht), verkoop start op 20 november en loopt af op 4 december 12.00 uur
   
Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons Verkopen via Doevepeet
 • PV De Luchtklievers, loopt af op 19 november
 • PV De Luchtreizigers, loopt af op 19 november
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, start op 4 december en loopt af op 19 december 20.00 uur
   
Verkopen via EPW-eu.com  

Overig

 • Bonnenverkoop 'Belevingstuin voor Petralien', initiatief van John Nitrauw. Verkoop in vijf delen, via duivenveilingen.com; verkoop laatste deel loopt af op 3 december om 22.00 uur.

 • 21 november 2021 een Super verkoop bij SVEL in Edam
  Locatie: Clubgebouw SVEL, Keetzijde 19, 1135 VX Edam. Clubgebouw is 21 november open vanaf 13.00 uur. Voorbiedingen kunnen tot 20 november 12.00 uur gedaan worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vragen of meer informatie? Bel 06-11095063.

 • Veiling FCI World Championship 2021 en FCI GRAND PRIX OLR Belgrade Ace is gestart. Klik hier voor meer informatie of bezoek de website. Veiling loopt af op zondag 21-11-2021 om 20.00 uur.

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 17 november 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Antwoord op veelgestelde vragen

 


Om het antwoord op veelgestelde vragen makkelijker te vinden hebben we de informatie op de website aangepast. Er is een indeling gemaakt op onderwerp, vanuit de inhoudsopgave kan eenvoudig worden doorgeklikt naar het onderwerp naar keuze.

 

Terug naar inhoudsopgave

zondag 14 november 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 12 november 2021 | week 45

Voorwoord

Kampioenenhuldiging en Corona
Toen wij als bestuur enkele maanden geleden de data voor het huldigen van de kampioenen van 2020 en 2021 hebben vastgelegd, waren wij er met de kennis van dat moment redelijk zeker van dat Corona wel zover onder controle zou zijn dat de huldiging verantwoord zou kunnen plaatsvinden. Inmiddels is dat enkele dagen voor de kampioenenhuldiging van 2020 niet meer zo zeker. Tijdens het tikken van dit voorwoord komt het bericht binnen dat het OMT een korte beperkte lockdown adviseert en dat er sprake is van een record aantal besmettingen. Het kabinet moet uiteraard nog beslissen maar de situatie is zorgelijk. Als bestuur zullen wij na de persconferentie van het kabinet een beslissing nemen over het al dan niet doorgaan van de huldiging en die direct daarna communiceren op onze website. In het begin van deze week hebben wij iedereen die zich heeft opgegeven voor de kampioenenhuldiging al een mail gestuurd; de mail is ook op onze site terug te vinden.

Hoe graag wij onze kampioenen op een waardige wijze persoonlijk willen huldigen, het moet uiteraard wel verantwoord zijn. Gezondheid voor alles. 

Overleg met Afdelingen over Nationaal Vliegprogramma
Afgelopen woensdagavond heeft er een digitaal informeel overleg plaatsgevonden van het NPO Bestuur met de Afdelingen. Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de stukken van de Ledenraad zijn er door de afdelingen diverse amendementen en voorstellen ingediend na publicatie van het concept Nationaal vliegprogramma 2022. Het NPO Bestuur heeft een nieuw concept vliegprogramma opgesteld rekening houdend met zoveel mogelijk van de ingediende voorstellen en dat besproken tijdens het genoemde overleg op 10 november. Het resultaat van dat overleg en het definitieve concept van het Nationale Vliegprogramma staat direct na dit voorwoord in deze nieuwsbrief. Het is fijn om vast te stellen dat het een constructief overleg is geweest en dat het heeft geleid tot een definitief concept Nationaal Vliegprogramma 2022. Naast het overleg over het Nationale Vliegprogramma stond het discussiestuk “Vitaal houden van de duivensport in financieel perspectief” van onze penningmeester Hans van Dijk op de agenda. Dit discussiestuk is hoog over aan de orde geweest en zal op korte termijn in een vervolgmeeting met de Afdelingen besproken worden. Het discussiestuk staat samen met het NPO beleidsplan 2021 in deze nieuwsbrief. Ik kan iedereen aanraden de stukken door te nemen, het gaat over ons zelf, en de toekomst! Graag meedenken!

Ledenraad 27 november
Gezien de actuele covid-ontwikkelingen is het op dit moment onzeker of de Ledenraad van 27 november in de gewenste fysieke vorm door kan gaan. Als bestuur zien wij daar wel naar uit, plenair de verschillende ideeën met elkaar uitwisselen en daarna besluiten nemen. Mocht dit niet mogen of onverantwoord zijn, dan zullen wij overgaan op een digitale vergadering zoals we het inmiddels al enkele keren hebben gedaan. De covid-noodwet maakt het nog steeds mogelijk. We wachten af hoe de covid situatie zich de komende dagen en weken ontwikkeld voordat we een besluit nemen over de vergader vorm. Eén ding is zeker, de Ledenraad gaat door op de 27e november a.s. zo mogelijk met fysieke aanwezigheid en als dat niet kan dan wordt het digitaal.

NPO – ZLU
Blijkbaar is er nog te veel onduidelijkheid over het samen organiseren van wedvluchten van NPO met de ZLU. Dit is niet aan de orde, er worden geen gezamenlijke vluchten georganiseerd. Dat hebben wij gecommuniceerd in het verslag van de bijeenkomst van 9 oktober 2021. Voor de duidelijkheid staat dit verslag nogmaals in deze Op (de) Hoogte.

Fijn weekend en blijf gezond!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
5. Concept vliegprogramma 2022 - vernieuwde versie
 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Vitaal houden van de duivensport vanuit financieel perspectief 


De Nederlandse duivensport wordt geconfronteerd met een sterk vergrijzend en dalend ledenaantal. Een fenomeen waar meer sporten mee van doen hebben, dus daarin is de duivensport niet uniek. In het vorig jaar uitgebrachte beleidsplan is de bewuste keuze gemaakt om te kiezen voor het adagium van een toekomstbestendige duivensport, gebaseerd op zoveel mogelijk liefhebbers (breedtesport). Daarnaast zijn de maatschappelijke opvattingen voor het beoefenen van sport met dieren behoorlijk
aan verandering onderhevig onder meer tot uitdrukking komende in toenemende beperkende weten regelgeving. Deze  ontwikkelingen waaien niet over, zoals heel veel duivenmelkers nog steeds denken. Dat vraagt om een betere communicatie met onze achterban, waarbij wordt herhaald onder andere gebaseerd op nader wetenschappelijk onderzoek, waarom het zo belangrijk is het welzijn en welbevinden van onze duiven bovenaan te plaatsen. Ook over pakweg 10 jaar willen we de duivensport nog beoefenen! Dit alles vraagt om de nodige investeringen om de sport toekomstbestendig te maken. Kiezen voor uitstel of het niet vrijmaken van middelen hiervoor is een defaitistische benadering: het zal onze tijd wel duren. Dat kan dus niet!

We hebben een notitie opgesteld waarin de noodzakelijke investeringen voor het vitaal houden van de duivensport worden afgezet tegen de financiële kaders en mogelijkheden. Deze notitie is via onderstaande button te lezen.

Het is duidelijk dat het knelt! Een gezamenlijke inspanning van NPO en Afdelingen is de enige weg voorwaarts. Hoe dit vorm te geven zal onderwerp van gesprek zijn met de Afdelingen op 10 november. Het is de eerste stap in een proces wat ongetwijfeld enige tijd in beslag gaat nemen. 
Notitie "Vitaal houden van de duivensport vanuit financieel perspectief"
 

NPO BESTUUR

NPO Beleids- en uitvoeringsplan 2021


Het NPO Bestuur heeft sinds haar aantreden op 2 juni 2020 in hoog tempo een aantal beleidsonderwerpen uitgewerkt. Veel van deze beleidsonderwerpen zijn voorgelegd aan de Ledenraad in het najaar van 2020. Het NPO Bestuur heeft op deze wijze een stevige basis gecreëerd voor het toekomstbestendig uitoefenen van de duivensport. Zoals in het voorwoord vermeld, delen we dit plan graag nogmaals met iedereen.
 

Terug naar inhoudsopgave

NPO Beleids- en uitvoeringsplan 2021
 

NPO BESTUUR

Van de bestuurstafel: vaste voetringen 2022


Om de leverzekerheid te vergroten van de vaste voetringen heeft het NPO Bestuur eerder dit jaar besloten de bestelling van de ringen een maand naar voren te halen. De bestelling bij onze leverancier is ook eerder geplaatst en volgens de meest recente informatie zullen de vaste voetringen 2022 tijdig geleverd worden. Verzending naar de verenigingen zal zoals ieder jaar
geschieden net voor de Kerst.

Om het gebruik van illegale vaste voetringen tegen te gaan heeft het NPO Bestuur een aantal maatregelen genomen. Zo zullen de ringenseries per liefhebber pas per 1 januari worden gepubliceerd, ook krijgen de vaste voetringen een wisselend begincijfer en worden de eigendomsbewijzen voorzien van wisselend beeldmerk. Alles valt na te maken, echter bovenstaande maatregelen maken het lastiger en daarmee onaantrekkelijk vaste voetringen na te maken, maar sluiten het niet uit.

Illegale vaste voetringen ondermijnen de duivensport o.a. door hun competitie vervalsend karakter. Daarom overweegt het NPO Bestuur stevige sancties te verbinden aan het gebruik van illegale vaste voetringen. Voorstellen daarvoor zullen worden geagendeerd voor de voorjaar Ledenraad 2022. 
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Agenda Ledenraad

  
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons kunt u de stukken voor de Ledenraad van 27 november 2021 raadplegen. We wijzen u er op dat het concept Vliegprogramma is gewijzigd en dat er een Leeswijzer voor agendapunt 7 is toegevoegd en dat de documenten 7a, 7b, 7c en 7d gewijzigd zijn. Via onderstaande oranje buttons kunt u de actuele documenten raadplegen.
3a. concept notulen 13 maart 2021
3b. concept notulen 31 maart 2021
4c. Evaluatie dopingbeleid definitief
5. Concept vliegprogramma 2022 - vernieuwde versie
5a. Afdeling 5 begeleidend schrijven
5a. Afdeling 5 concept vliegprogramma 2022
5b. Afdeling 9 Oost-Nederland concept vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 voorstel nationaal vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 begeleidend schrijven
5d. Afdeling 10 amendement op nationaal vliegprogramma
5e. Afdelingen 10 en 11 amendement op nationaal vliegprogramma
5f. Afdeling 4 amendement nationaal vliegprogramma
5h. Afdeling 3 amendement nationaal vliegprogramma
5g. Afdeling 2 amendement nationaal vliegprogramma
6a. Voorstellen Afdeling Zeeland
6b. Voorstellen Afdeling Oost-Brabant
6c. Voorstellen Afdeling 5 Zuid-Holland
6d. Voorstellen Afdeling 9 Oost-Nederland
6e. Voorstellen Afdeling 8 GOU
7. Leeswijzer wijziging Statuten HHR WVR. en Regl V en L 2021
7a. Voorstel huishoudelijk reglement november 2021
7b. Voorstel wedvluchtreglement november 2021
7c. Voorstel reglement Vervoer en lossingen november 2021
7d. Voorstel statuten november 2021
8. Kandidaten sectie sportbeleving
9a. Toelichting voorlopig resultaat 2021 definitief
9b. Afwikkeling pensioendossier definitief
10a. Toelichting meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
10b. Meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
11. Voorstel Bestuur verkorten wachttijd
 

NPO BESTUUR

Mijmeringen: handhaving in de duivensport


Door Gerard van de Aast

Geen enkele organisatie kan functioneren zonder duidelijke regels en afspraken. In de duivensport hebben we de regels en afspraken vastgelegd in statuten,  reglementen en besluiten van de Ledenraad. Regels en afspraken staan of vallen bij handhaving en sancties bij het overtreden ervan. 

Een goed voorbeeld van handhaving en sancties zien we in het voetbal. Een derde gele kaart betekent een schorsing. Heel duidelijk. In de duivensport is het wat  handhaving en sancties betreft magertjes gesteld. Onze reglementen en statuten bevatten heel wat regels en afspraken maar vrijwel geen sancties voor het overtreden ervan. Simpel gezegd in onze reglementen en statuten staat wat we moeten doen of laten maar er staat meestal niet wat de sanctie is als we er ons niet aan houden.

Deze situatie is historisch zo gegroeid maar het past niet meer bij de huidige tijd. Het nodigt uit het niet zo nauw te nemen met de regels en afspraken en of de grenzen op te zoeken van wat nog toelaatbaar is. Er staan immers toch geen sancties op. Als het bestuur dan toch optreedt dan zal de eerste vraag zijn; waar baseren we de sanctie op, er is immers niet vastgelegd. Ook in de duivensport worden financiële belangen steeds groter wat zich vaak vertaalt in een toenemende bereidheid juridische procedures aan te spannen bij een conflict. Dit alles betekent dat de organisatie kwetsbaar is zonder een duidelijk vastgelegd sanctiebeleid. 

Laten we eens wat voorbeelden langslopen. In onze reglementen staat dat een liefhebber vaste voetringen dient te gebruiken verstrekt door de NPO. Ringen bestellen in China en die vervolgens gebruiken mag niet. Maar nergens staat wat de sanctie is als een liefhebber het toch doet. Sluiten we dan de duif die geringd is met zo’n illegale ring uit van de vluchten of leggen we ook een boete of een schorsing van 1 jaar op? Deze onduidelijkheid helpt niet bij handhaving van deze regel en maakt de
organisatie ook kwetsbaar als een liefhebber een opgelegde sanctie aanvecht. Er zijn ook wel voorbeelden hoe het beter kan. In het door de Ledenraad aangenomen Losplaatsenbeleid is een boete van € 1.000 opgenomen voor elke overtreding van dat Losplaatsenbeleid. Dat is duidelijk en iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Hoe dichten we dit gat in onze reglementen en statuten? Allereerst bij alle nieuwe afspraken en regels die we maken nemen we vanaf nu ook een sanctie op voor overtreding van die afspraak of regel. Dan wordt het probleem in ieder geval niet groter. Ook kunnen we voor alle bestaande regels de bijhorende sanctie vaststellen. Dat geeft duidelijkheid maar een mogelijk nadeel is dat we achter de feiten blijven aanlopen en dat overtreders van het eerste uur de dans ontspringen. Wellicht zijn er ook andere meer algemene oplossingen mogelijk. 

Welke oplossing we ook kiezen het is belangrijk dat de gekozen oplossing voldoet aan de Nederlandse wet en dat een opgelegde sanctie overeind blijft in een juridische procedure. Daarom zal de gekozen oplossing juridisch goed onderbouwd dienen te zijn. De NPO heeft juridisch advies gevraagd wat de beste oplossing is voor dit vraagstuk. Als dat juridisch advies er is zal het NPO Bestuur dit onderwerp agenderen voor de voorjaars Ledenraad van 2022. 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  

 

Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
 • PV De Snelle Vogel, Asperen, loopt af op 13 november 22.30 uur
 • Nacht van de Postduiven tbv KWF, afd. 6 N.H., loopt af op 14 november 22.00 uur
 • PV De Vechtvliegers, Gramsbergen, loopt af op 18 november 22.00 uur
 • PV De Vredesbode, Didam, loopt af op 19 november 22.00 uur
 • PV De Snelvlucht, Ameide, loopt af op 19 november 23.00 uur
 • CC Uden, loopt af op 19 november 21.00 uur
 • PV De Ordonnans, Opheusden, loopt af op 19 november 21.30 uur
 • PV De Snelle Thuiskomst, Roden, loopt af op 19 november 22.30 uur
 • PV De Snip, Ureterp, loopt af op 20 november 21.30 uur
 • PV De Voordevliegers, Voorthuizen, loopt af op 20 november 17.00 uur
 • PV De Waalvliegers, Tiel, loopt af op 21 november 22.00 uur
 • PV De Postduif, Ede, loopt af op 25 november 21.00 uur
 • PV 't Gooi- Colomba, Naarden-Bussum, loopt af op 25 november 22.00 uur
 • PV Ons Genoegen, Gendringen, loopt af op 25 november 22.30 uur
 • PV Stormvogels, Zandpol, loopt af op 26 november 21.30 uur
 • PV De Snelpost, Enkhuizen, loopt af op 26 november 22.00 uur
 • PV De Witpen, Weurt, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 18.00 uur
 • PV De Postduif, Harlingen, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 20.00 uur
 • Regio 1 Hilversum & omstreken, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 21.30 uur
 • PV Nieuwleusen, verkoop start op 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 22.00 uur
 • PV De Luchtreizigers, Glanerbrug, verkoop start op 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 11.00 uur
   
Verkopen via GPS Auctions Verkopen via Toppigeons Verkopen via Doevepeet
 • PV De Witpen, Hapert, loopt af op 13 november
 • PV De Luchtklievers, loopt af op 19 november
 • PV De Luchtreizigers, loopt af op 19 november
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, start op 4 december en loopt af op 19 december 20.00 uur
   
Verkopen via EPW-eu.com

Overig

 • Bonnenverkoop 'Belevingstuin voor Petralien', initiatief van John Nitrauw. Verkoop in vijf delen, via duivenveilingen.com; verkoop laatste deel loopt af op 3 december om 22.00 uur

 • 21 november 2021 een Super verkoop bij SVEL in Edam
  Locatie: Clubgebouw SVEL, Keetzijde 19, 1135 VX Edam. Clubgebouw is 21 november open vanaf 13.00 uur. Voorbiedingen kunnen tot 20 november 12.00 uur gedaan worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vragen of meer informatie? Bel 06-11095063.


Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

IN MEMORIAM

Adri Swagemakers 


Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht dat Adri Swagemakers van Brabant 2000 is overleden. De afscheidsdienst heeft op donderdag 11 november plaatsgevonden. 

Terug naar inhoudsopgave

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 10 november 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BESTUUR

Notulen bijeenkomst ZLU | NPO 9 oktober 2021


Er bestaat nog onduidelijkheid over het al dan niet samen organiseren van wedvluchten van NPO en ZLU. Dit is niet aan de orde, er worden geen gezamenlijke vluchten georganiseerd. Dat is eerder gecommuniceerd via het verslag van de bijeenkomst van 9 oktober 2021. Om duidelijkheid weg te nemen, plaatsen we het verslag van de bijeenkomst nogmaal in deze editie van Op (de) Hoogte.
Notulen bijeenkomst ZLU | NPO 9 oktober 2021
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Jaarlijkse prijsuitreiking en kampioenen huldiging Fondunie 2000 op zaterdag 13 november 2021 van 16.00-21.30 uur. Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk te Nijkerk. 
 • Forumavond PV Deuteren & PV De Zwaluw. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 26 november 2021. Locatie: Clublokaal PV De Zwaluw Rosmalen, Laaghemaal 32 5245NE Rosmalen. Klik hier voor meer informatie. 
 • ZLU Sterrenshow, locatie: Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen:
  • zaterdag 15 januari 2022: prijsuitreiking 2021, zaal open 18.00 uur, start prijsuitreiking 19.00 uur
  • zondag 16 januari 2022: prijsuitreiking 2020, zaal open 10.30 uur, start prijsuitreiking 11.00 uur.
    
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten


November

 • 13 en 20 november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
 • 27 november 2021 - NPO Ledenraad
 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
maandag 08 november 2021


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 5 november 2021 | week 44

Voorwoord

Grand Prix vluchten
Het afgelopen seizoen hebben wij de start gemaakt met het organiseren van een achttal Grand Prix vluchten. Een nieuw initiatief dat ervoor moet zorgen dat er voor heel Nederland een aantal aansprekende vluchten zijn. Vluchten met allure om elk jaar naar uit te kijken. Het was fijn te constateren dat er al snel een achttal sponsoren bereid waren om dit initiatief te steunen. Waarvoor dank!!! Nieuw was dat de duiven gezet moesten worden op niveau 9 en dat er gezet kon worden voor de hoofdprijzen in kolom 19. Gelukkig is dit na de nodige instructies goed verlopen. Veel liefhebbers zijn voor het eerst bezig geweest in het ECS systeem om duiven te zetten en te poulen. Een mooie vooruitgang in onze sport waar wij samen ook plezier van kunnen beleven in de toekomst. De systemen hebben veel mogelijkheden die ons van dienst kunnen zijn. 

De winnaars van deze eerste editie van de Grand Prix vluchten zullen in maart in het zonnetje worden gezet. Datum en plaats worden binnenkort bekend gemaakt, eveneens de informatie over de gewonnen prijzen.
 
Is het in dit eerste jaar direct allemaal verlopen zoals wij dat gedacht/gehoopt hadden? Een eerste evaluatie leert dat er nog wel verbeterpunten zijn, dat kan ook bijna niet anders. Er waren posters voor elke vereniging en er is uitgebreide aandacht geweest in deze nieuwsbrieven. Er waren prachtige voorbeschouwingen en rapportages in het Spoor der Kampioenen. Toch ontmoet je dan leden die niet van het bestaan van de GP vluchten op de hoogte zijn. Er is dus nog braakliggend terrein. Vooraf de hoofdprijzen vaststellen is ook een punt van aandacht. Na het eerste jaar is het in ieder geval mogelijk om enigszins een inschatting te maken voor de hoogte van de te winnen prijzen. Het is gewenst vooraf te weten wat er te winnen valt. Grand Prix vluchten op Afdelingsniveau hebben onvoldoende uitstraling, die gaan wij niet meer organiseren. Sector niveau of samenspel tussen Afdelingen is minimaal nodig om van een Grand Prix vlucht te kunnen spreken. Ik doe dan ook een beroep aan de Afdelingen om hierin mee te denken. Samen kunnen wij er een nog grotere succesformule van maken.

Ik heb voor u de deelname aan de eerste jaargang van de GP vluchten nog eens op een rij gezet.

Grand Prix St. Vincent  11.617 duiven  sponsor Beyers
Grand Prix Midi France  29.685 duiven  sponsor Beute Duivenproducten
Grand Prix Issoudun  34.236 duiven  sponsor Benzing
Grand Prix Rondom Parijs  53.719 duiven  sponsor Jaap Koehoorn Products
Grand Prix Bergerac  32.374 duiven  sponsor Mierèl Schilderwerken
Grand Prix Nieuwe Oogst  62.237 duiven  sponsor Travipharma
Grand Prix der Junioren  39.172 duiven  sponsor Eijerkamp Wonen, Slapen & Design

Helaas kon vanwege de weersomstandigheden de Grand Prix TGV met sponsor DE RIJKE niet doorgaan. In totaal zijn er op deze zeven Grand Prix vluchten 11.734 duiven gezet voor de hoofdprijzen, een mooie start voor het eerste jaar. Zeker als je bedenkt dat het voor veel liefhebbers de eerste keer is geweest dat ze in een elektronisch systeem duiven hebben gepould. Op dit moment wordt er gewerkt aan een mooi boekwerk waarin alle GP vluchten met winnaars en sponsoren de nodige aandacht krijgen. Op naar een waardige huldiging van de winnaars in maart en de tweede editie van de NPO Grand Prix vluchten in 2022.
 
Corona en tentoonstellingen
Er komen de laatste dagen regelmatig vragen binnen of er tentoonstellingen georganiseerd mogen worden in verband met de corona pandemie. Zoals de situatie nu is mogen er tentoonstellingen gehouden worden als de inzenders en bezoekers een QR-code tonen en zich legitimeren. Overigens moet er wel rekening worden gehouden met de gebieden waar op dit moment vogelgriep heerst. Dat aantal stijgt verontrustend snel en staat nu al op vijf. Volg voor informatie hierover het actuele nieuws op onze site www.duivensportbond.nl.
 
Olympiade Roemenië augustus 2022
In deze nieuwsbrief de informatie over de selectie van de Nederlandse duiven voor de uitgestelde Olympiade in Roemenië. De selectie zal plaatsvinden op woensdag 29 december, waarna de keuring van de Olympiade zal plaatsvinden in Boedapest (Hongarije) op 5 en 6 februari 2022.
 
Duplicaat eigendomsbewijs
Het komt nog regelmatig voor dat er duplicaat eigendomsbewijzen worden aangevraagd via de mail of per post. Dat kan voor alle partijen veel eenvoudiger, namelijk door in te loggen op de site en daar via duplicaataanvragen de gevraagde gegevens in te vullen. Lekker gemakkelijk, dus maak er gebruik van!
 
Fijn weekend!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR
Olympiade Roemenië augustus 2021 


In augustus van 2022 wordt in Roemenië de uitgestelde Olympiade 2021 gehouden. Omdat in augustus duiven beginnen te ruien is er besloten de duiven in het weekend van 5 februari en 6 februari 2022 te keuren in Budapest, Hongarije.
 
Keuring Nederlandse afvaardiging
Gezien het bovenstaande heeft de NPO besloten op woensdag 29 december een keuring te organiseren om de Nederlandse afvaardiging te kiezen. Deze keuring vindt plaats in het clubgebouw van P.V. Soest, Oostergracht 46, 3763 LZ Soest. Er worden maximaal 20 duiven (6 oude doffers en 6 oude duivinnen en 4 jonge doffers en 4 jonge duivinnen) geselecteerd voor de Olympiade.
 
Richtlijnen
Voor het vertrek naar Budapest moeten de duiven op eigen hok minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden worden in lijn met de nieuwe Europese regelgeving. Daarnaast moeten de duiven over een geldige paramyxo-entverklaring beschikken (minimaal 14 dagen en maximaal 358 dagen voor vertrek geënt).  De NVWA zal voorafgaand aan het vertrek een gezondheidsverklaring af geven om de duiven in Budapest te krijgen en na afloop van de keuring weer terug te laten komen naar Nederland.

Criteria
Om deel te nemen aan de keuring, gelden de volgende criteria waar de duiven aan moeten voldoen:

Oude doffers:
 • 2500 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Oude duivinnen:
 • 2500 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Jonge doffers (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers.
Jonge duivinnen (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers moeten afkomstig zijn van wedvluchten met minimaal 150 duiven van minimaal 20 liefhebbers.
Bent u geïnteresseerd en hebt u duiven die voldoen aan de criteria? Dan kunt u deze duiven opgeven bij het  NPO Bureau. Dit kan per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na aanmelding ontvangt u voorafgaand aan bovengenoemde keuring een uitnodiging ontvangen. 
 

NPO BESTUUR

Agenda Ledenraad

  

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons kunt u de stukken voor de Ledenraad van 27 november 2021 raadplegen.  
3a. concept notulen 13 maart 2021
3b. concept notulen 31 maart 2021
4c. Evaluatie dopingbeleid definitief
5. Concept vliegprogramma 2022
5a. Afdeling 5 begeleidend schrijven
5a. Afdeling 5 concept vliegprogramma 2022
5b. Afdeling 9 Oost-Nederland concept vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 voorstel nationaal vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 begeleidend schrijven
5d. Afdeling 10 amendement op nationaal vliegprogramma
5e. Afdelingen 10 en 11 amendement op nationaal vliegprogramma
5f. Afdeling 4 amendement nationaal vliegprogramma
5h. Afdeling 3 amendement nationaal vliegprogramma
5g. Afdeling 2 amendement nationaal vliegprogramma
6a. Voorstellen Afdeling Zeeland
6b. Voorstellen Afdeling Oost-Brabant
6c. Voorstellen Afdeling 5 Zuid-Holland
6d. Voorstellen Afdeling 9 Oost-Nederland
6e. Voorstellen Afdeling 8 GOU
7a. Voorstel huishoudelijk reglement november 2021
7b. Voorstel wedvluchtreglement november 2021
7c. Voorstel reglement Vervoer en lossingen november 2021
7d. Voorstel statuten november 2021
8. Kandidaten sectie sportbeleving
9a. Toelichting voorlopig resultaat 2021 definitief
9b. Afwikkeling pensioendossier definitief
10a. Toelichting meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
10b. Meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
11. Voorstel Bestuur verkorten wachttijd
 

In memoriam: Janus Comperen


Door Christ van der Linden, Brabant 2000

Op donderdag 28 oktober jl. is op 84 jarige leeftijd overleden Janus Comperen uit Oosterhout. Janus Comperen heeft gedurende meer dan 40 jaar voor de toenmalige Afdeling Midden-Brabant en later Brabant 2000 als chauffeur duiven vervoerd naar vooral België en Frankrijk. Janus Comperen was al die jaren een vaste waarde voor het vervoer. Op Janus kon je rekenen. Week in week uit en vaak nog meer was Janus beschikbaar als chauffeur of voor alle voorkomende loods werkzaamheden. Zijn inzet was ongelofelijk.

Op de vele ritten naar België en Frankrijk blonk Janus altijd uit door zijn behulpzaamheid. Op de losplaatsen zelf was het Janus die zorgde voor koffie voor iedereen die daar zin in had en duurde het wachten heel lang dan werd de keuken tevoorschijn getoverd en werden er eieren gebakken voor iedereen die daar zin in had.

Het was een hard gelag voor Janus toen hij ongeveer 15 jaar geleden tijdens het uitoefenen van zijn grote passie het vervoeren van duiven in Peronne een lichte beroerte kreeg. Het besturen van vrachtauto’s was er niet meer bij maar hij genoot er niet minder om als hij weer zowat wekelijks als convoyeur het duiventransport kon begeleiden. De volgende grote tegenslag was het overlijden van zijn vrouw. Later werd ook het mee gaan als convoyeur door gezondheidsproblemen te zwaar. Wij bedanken Janus Comperen voor zijn jarenlange inzet.

Wij wensen alle nabestaanden en speciaal zijn dochter Lisette veel sterkte bij dit verlies.
 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  

 

Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
 • PV De Reisduif, Tiendeveen
 • loopt af op 5 november 22.00 uur
 • PV BEP, Purmerend, loopt af op 6 november 22.30 uur
 • WEFO Limburg, loopt af op 7 november 22.00 uur
 • Vrienden Hospitaalschip Prins Willem Alexancer, Harderwijk, loopt af op 12 november 22.00 uur
 • PV De Snelvlucht, Oldenzaal, loopt af op 12 november 22.00 uur
 • PV De Snelle Vogel, Asperen, loopt af op 13 november 22.30 uur
 • Nacht van de Postduiven tbv KWF, afd. 6 N.H., loopt af op 14 november 22.00 uur
 • PV De Vechtvliegers, Gramsbergen, loopt af op 18 november 22.00 uur
 • PV De Vredesbode, Didam, loopt af op 19 november 22.00 uur
 • PV De Snelvlucht, Ameide, loopt af op 19 november 23.00 uur
 • CC Uden, loopt af op 19 november 21.00 uur
 • PV De Ordonnans, Opheusden, loopt af op 19 november 21.30 uur
 • PV De Snelle Thuiskomst, Roden, loopt af op 19 november 22.30 uur
 • PV De Snip, Ureterp, loopt af op 20 november 21.30 uur
 • PV De Voordevliegers, Voorthuizen, verkoop start 6 november en loopt af op 20 november 17.00 uur
 • PV De Waalvliegers, Tiel, verkoop start 7 november en loopt af op 21 november 22.00 uur
Verkopen via GPSAuctions Verkopen via Toppigeons Verkopen via Doevepeet
 • Nationaal Inkoopcentrum 0137, loopt af op 8 november
 • PV Nijkerk, loopt af op 11 november
 • PV De Witpen, Hapert, loopt af op 13 november
Verkopen via EPW-eu.com
 • Willy Ckelaere, loopt af op 6 november
 • Pau Winners, loopt af op 7 november, 14.30 uur
 • Harry Collection, loopt af op 7 november 15.00 uur
 • André Roodhooft Originals, loopt af op 7 november 15.30 uur
 • Leo Xuan Breeding Loft, loopt af op 7 november 16.00 uur
 • The prestige project, loopt af op 7 november 16.30 uur

Overig

 • Grote bonnenverkoop najaarsklassiekers op Urk 2021 

 • Bonnenverkoop 'Belevingstuin voor Petralien', initiatief van John Nitrauw. Verkoop in vier delen; start op 6 november 20.00 uur en laatste deel loopt af op 3 december 21.00 uur

 • 21 november 2021 een Super verkoop bij SVEL in Edam
  Locatie: Clubgebouw SVEL, Keetzijde 19, 1135 VX Edam. Clubgebouw is 21 november open vanaf 13.00 uur. Voorbiedingen kunnen tot 20 november 12.00 uur gedaan worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vragen of meer informatie? Bel 06-11095063.


Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen 

 

Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Mag ik mijn duiven loslaten en vervoeren nu er in verschillende plaatsen vogelgriep heerst?
In het gebied binnen de 3 km zone mag u de duiven niet loslaten en niet vervoeren. 

In het gebied tussen de 3- en 10 km zone mogen de duiven niet worden vervoerd, maar mogen ze, in het kader van het welzijn, wel beperkt worden losgelaten (dus niet de hele dag buiten laten vliegen).

Buiten de 10 km zone zijn er geen beperkingen.
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 3 november 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Jaarlijkse prijsuitreiking en kampioenen huldiging Fondunie 2000 op zaterdag 13 november 2021 van 16.00-21.30 uur. Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk te Nijkerk. 
 • Forumavond PV Deuteren & PV De Zwaluw. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 26 november 2021. Locatie: Clublokaal PV De Zwaluw Rosmalen, Laaghemaal 32 5245NE Rosmalen. Klik hier voor meer informatie. 
 • ZLU Sterrenshow. Deze activiteit vindt plaats op zondag 16 januari 2022. Locatie: Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten


November

 • 13 en 20 november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
 • 27 november 2021 - NPO Ledenraad
 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 oktober 21
Zie je geen afbeeldingen? Klik hier Nieuwsbrief Oktober 2021    Beste, Wist U dat…..?De ruiperiode is bij uitstek de periode om de duiven extra goed te verzorgen. De meeste melkers weten dat de...

Columnist in Spotlight

RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...
RC3 11
03 november 21
Hoe een dubbeltje rollen kan .Het geluk dat mij...
24 oktober 21
Ik ben niet echt tevreden over mijn vorig...
RC11 10 1
15 oktober 21
Hierboven Tiest van Turnhout en ernaast Ikke met...
RC29 9
01 oktober 21
Ik ga een eigenaardig verhaal vertellen . Beetje terug...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40