Duivenvaria 2020               Bony Pigeonvetcenter 2020

Nieuws

maandag 13 januari 2020

In ons clubgebouw aan de Kreekstraat in Mookhoek

maandag 13 januari 2020

 

Afgelopen weekend huldigde de ZLU haar vluchtwinnaars en kampioenen van het zware seizoen 2019. Net zoals in het jubileumjaar 2018 werden alle activiteiten in de Rodahal te Kerkrade georganiseerd.Tijdens het diner voor genodigden en kampioenen namen diverse sprekers het woord, vooral veel dank aan het ZLU bestuur voor de geweldige organisatie en de prachtige ZLU vluchten voor geheel Nederland.Ook werd er nog een dankwoord door de ZLU voorzitter gericht aan Stefan van Bockstaele, gewezen KBDB voorzitter, aangezien dankzij zijn inzet voor 3 jaren terug het WCS systeem zijn intrede deed, een controlesysteem dat niet meer weg te denken is bij de ZLU, met dank aan Frans Huynen en Piet Franssen. Ook het vervoer in rieten manden kreeg de aandacht, ook in de avond uren tussen de huldigingen door werd bestuur ZLU nogmaals op het hart gedrukt zo lang als mogelijk dit vervoer te handhaven.De malaise op nationaal bestuursniveau werd ook ruim aan de kaak gesteld, het feit alleen al dat voor het 2e jaar op rij geen NPO afvaardiging op de ZLU festiviteiten aanwezig is spreekt voor zich, zelfs geen bericht van verhindering, en dit alles in een periode waarin de NPO het woord “ communicatie “ hoog in het vaandel heeft staan.Al met al een droevige situatie, op nationaal nivo bijna onwerkelijk. Teruggedacht werd aan de goede tijd toen er nog wederzijds respect was voor elkaars standpunten en werkzaamheden.

Helaas, hopelijk keert het tij zich spoedig, en dan ben ik, en ook bestuur ZLU duidelijk genoeg !!
.
Tegen19.30 uur opende voorzitter Eddy Hoedemakers deze alweer druk bezochte Sterrenshow met een dankwoord aan alle centrumleiders, meldposten, vervoers mensen, sponsoren en noem maar op. Iedereen die zijn steentje bijdraagt is bij deze een waardige ZLU vriend. De huldigingen verliepen volgens schema aan de lopende band, toppers waren de huldigingen van de ZLU marathonkampioenen en de WESM kampioenen, de volksliederen en de confettikanonnen deze de rest van het werk. Op en Top waardige huldigingen voor de beste liefhebbers van Nederland en België. Op zondagmorgen rond 10.30 uur deel 2 van de ZLU manifestatie, met als sluitstuk de huldiging van de ZLU Keizerkampioen. Bij het uitkomen van deze reportage zullen de honderden foto‘s inmiddels wel op de ZLU site staan. Aan Dirk Leekens was de eer gegund om alweer de financiën van de ZLU penningmeester op orde te brengen, met dank aan de vele gulle schenkers in den lande, Belgie en Duitsland was het weer een Topverkoop, een verkoop die de ZLU nodig heeft om haar aktiviteiten op dit zeer hoge nivo waar te blijven maken.Voor een ieder een van harte proficiat voor hun schenking en voor de aankoop van de Topschenkingen.
 

EREPRIJZEN PAU

 
1 en 15 COMB. BAAS & BERG 2 M. VONK 3 J. MELAARD 4 J. HEUTS 5 J. HABETS 6 FRANS RUMPEN
7 R.A.M. DE JONG 8 G.P. STEINMANN 9 G. VAN TUYL 10 P. OELE 11 G. RIGTER 12 G.J. VAN HOUTEN
13 J. DU PUY 14 JELLE JELLEMA 16 COMB D. BAKKER EN ZN 17 BATENBURG V.D. MERWE 18 JAAP MAZEE
19 B. LIPLIJN 20 A.W.M. VAN DIJK 21 FRANK HAGE 22 YSBR. KAPTEIN 23 JOS VAN OIRSCHOT JR
24 J. VAN HEUMEN 25 TIM HAGE
COMB.FOPPEN-VLIJM J..S. OUTHUYSE
 

EREPRIJZEN ST. VINCENT


1 AD FORTUIN 2 J. HABETS 3 COMB JANSSENS-HAUSOUL 4 CARLO DOMINICUS 5 J. VAN HEUMEN 6 N. VAN DEN HURK
7 H DE JONG 8 R. VAN DER VELDEN 9 COMB CAUBERGH 10 H.P. VERHEIJ 11 – 14 F. ZWIERS 12 A.W.M. VAN DIJK
13 CARLO DOMINICUS 15 C.J. DE HEIJDE 16 B. LIPLIJN 17 COMB. HARTOG 18 P.D. PLADDET 19 J. RUIJTERS 20 J.W. SCHREURS
21 H. WIJNANDS EN ZN. 22 VAN SCHIJNDEL & ZNN 23 PAULSSEN 24 A. SAARLOOS & ZN 25 GEBR. JANSSEN
AAD ZWINKELS W. MULDERIJ
 

EREPRIJZEN MARSEILLE


1 - 3 WIL BOONEN 2 - 20 JAN POLDER 4 - 5 HENRI WITTENS 6 H. LOOYS 7 H.C.J.G. PETERS 8 H. JOOSTEN
9 TH. DAALMANS 10 ZEGERS-BRUGGEMAN 11 MARC GIELEN 12 JOHAN BOONEN 13 J.W. VAN GILS
14 W. VAN WIERINGEN 15 COMB KOSTER-SOMMELING 16 H. HENDRIKS 17 WIEBE BENSCHOP 18 COMB B. JANSEN & CO.
19 MEVR. PAPPERS 21 GEBR. JANSSEN 22 JELLE JELLEMA 23 COMB GEBR GOMMANS 24 B. HOUBEN 25 P. WUSTMANS
PAULSSEN W. MULDERIJ
 

EREPRIJZEN NARBONNE


1 BATENBURG V.D. MERWE 2 J. MALJAARS 3 COMB. VERHAGEN-BUYL 4 E. ULIJN 5 – 11 MARTIN DE POORTER
6 JELLE JELLEMA 7 E. ULIJN 8 B. LIPLIJN 9 S. DE VOS 10 WIJNAND GEERS 12 RONALD TRAAS
13 ALB. BEUNEN 14 GEBR. BRAS 15 COMB. LEIJS-GEERINGS 16 H. LINDENBERG 17 MEVR. M. VAN GEEL
18 COMB DE PIJPER19 PH. GEERDINK 20 P.A. DE VOGEL 21 P.J. LOOYE 22 MEVR. TROISFONTAINE
23 C. PAAUWE 24 J. MELIS 25 L.A. PRONK

 

EREPRIJZEN PERPIGNAN


1 BECKERS-WILLEMS 2 F. ZWIERS 3 H. GERRITSEN 4 MEVR M VAN GEEL 5 - 20 COMB VERWEIJ-DE HAAN
6 GERARD SCHELLEKENS 7 J. SWAGERMAN 8 C.J. SCHERMER 9 KEES DROOG 10 - 11 DIRK&ELITSA VELDHUIS
12 J.M. DE WIJS & ZN 13 COMB. BAAS & BERG 14 – 16 F.S. KRAMER 15 J.W. SCHREURS 17 VAN SCHIJNDEL & ZNN
18 R.KUIJER EN ZN. 19 KO VAN DOMMELEN 21 T. H. & B. BURGERS 22 J. VAN HEUMEN 23 L. PRONK
24 C.K. NIESTEN 25 J.M. DE WIJS & ZN
HARRY DE JONG
 

EREPRIJZEN BARCELONA


1 WIM MULLER 2 J L DE BRUINE 3 JELLE JELLEMA 4 LAURENSEN & ZN. 5 PIETER WOORD 6 J.ENGELS
7 J.M. MURRE 8 ANNE STOLLENWERK 9 W. GOMMANS 10 S & A DECKERS 11 C.J. DE HEIJDE 12 J. HABETS
13 COMB STRAAT-GULPEN 14 H.P. PFEIFER 15 – 16 COMB JANSSENS-HAUSOUL 17 VERTELMAN EN ZNN
18 H.J. OVERBEEK 19 J.W. VAN GILS 20 ROBIN BAKHUIS 21 PWA V/D MEULEN 22 H. MARTENS
23 H & P & G DE LAU 24 WIL BOONEN 25 TIM HAGE SMEETS – PENRIS
J.W. BUURMA H.B. WEG


 

ZLU MARATHON   


1 COMB B. JANSEN & CO. 2 GEBR. BRAS  3 G. RIGTER 4  GERARD SCHALKWIJK  
5 GERARD GRIFFIOEN  6 P.A. DE VOGEL  7  A.J. MALJAARS  8 N.C. VOLKENS       
9 PAULSSEN & ZN. 10  R. STEVENS   11 W. SCHAEFER   12 J. VAN KLINK       
13 J. DAENEN 14 WIL BOONEN  15 D. VAN DAM

 

WEST EUROPESE SUPER MARATHON   


1. J.SCHREURS    2. JELLE JELLEMA   3.MARTHA VAN GEEL  4. KEMPENEERS V. EN D. 5. P. DE VOGEL 
6. VAN LOOY - VAN NIEUWENHUYSE  7 W. MURK EN ZOON  8  MORTIER HENDRIK   9. YVAN HALTERS             
10  DE MEULENMEESTER ERIC 11. JANSSENS-HAUSOUL  12.   LEON ROKS    
13 CRISTIAENS-DE SMET  14. RAVELINGIEN MARTIEN  15.JAAP MAZEE

 

EREPRIJZEN BORDEAUX-AGEN OUDE


1 B.G. PRASING  2 TONNIE KASPERS   3 DIRK&E  VELDHUIS  4 J. PETERS  5  - 10  ED MAAT 6  J. POELSTRA & ZNN 
7 A.P. OVERWATER   8 J. PETERS 9 J. LINDENBERG  11 C.J.J. VAN WIJK & ZN  12 P. V.D. BOOGAARD 
13  COMB VERWEIJ-DE HAAN 14 J.T.E. MORSINK  15 J.F.J. COOPS  16 TON WILLEMS  17 GEBR. HAGENS 
18 C.J. DE HEIJDE  19 P. EEUWES  20 D. VAN DAM   21 J.W.LOOREN DE JONG  22 P. HEIKAMP & V.DOORN 
23 RON KRIJGSMAN 24 W. VAN WIERINGEN  25 COMB. BAAS & BERG  
AUKE SMID
 

 

EREPRIJZEN BORDEAUX-AGEN JAARLINGE


1  GEBR. HOLLEMAN  2  - 25 TONNIE KASPERS   3 F. ZWIERS   4  J. VAN HEUMEN  5  TEAM VOLLEBREGT 
6  - 7  C. VAN HAARLEM    8 FR. BELLETER 9 BEN DE KEYZER  10 NICO PRONK  11 C. SUIJKERBUIJK  12 H DE JONG 
13  R .V. DOORN  14 B BOEIJINK  15  THEA VAN SON  16 A.P. OVERWATER  17 F. ZWIERS  18 COMB VERWEIJ-DE HAAN 
19 W. MULDERIJ  20 BEN DE KEYZER  21 COMB. VERHAGEN-BUYL  22  COMB DE PIJPER  23 G. KOUTERS & ZN 
24 S. DIJKEMA  25 KLAAS BUWALDA
 


 
Sportvrienden, het was alweer een Top weekend in de Rodahal te  Kerkrade, op naar de voorbereiding van 2020. De Toppers zijn er reeds mee bezig. Tot ziens en veel succes komend seizoen, net zoals de NPO niet, houden wij U wel op de hoogte.
 
 
Namens bestuur ZLU, 
Hub Wetzelaer, PR.
maandag 30 december 2019

Het is uiteraard geen sinecure om nu als NPO – bestuurder het nieuwe jaar in te gaan. Ik bedoel, het zijn net als wij allemaal maar mensen, die gewoon goed willen doen. En dan is het nu niet bepaald prettig om te worden onderuitgehaald. Immers, dat doet pijn.

Ik ben net als vele anderen gepolst om de goede kanten van GPS 2021 op een andere manier vorm te geven. Of, als bestuurder, of als iemand die wil helpen de nieuwe macht te steunen. Alleen, ik voel me iemand die niet langer in het oude machtsvacuüm wil stappen. Dat het nieuwe in de weg staat. Met nieuw bedoel ik niet mw. Reijnen, want ook die zie ik als vertegenwoordigster van de oude macht, net zoals ik. Met nieuwe machthebbers, denk ik aan mensen als Eddy Fleming, die heel goed instaat zijn om het GPS 2021 koren van het kaf te scheiden. Maar natuurlijk moeten ook anderen erbij komen om als eerste de boel te sussen, want niemand is gebaat bij elkaar verbaal blijvend naar het leven te staan. Met nieuwe machthebbers bedoel ik, degenen die o.a. de volgende karaktereigenschappen bezitten:

- Sterk zijn in het sociaal de boel bij elkaar houden;

- Sterk zijn in het uiten van hun geloof in de goede kanten van GPS 2021;

- Sterk zijn in zaken als met geduld kunnen luisteren naar anderen; dus niet het adagium huldigen: Wie niet mét mij is, is tegen mij!

Nou, en ik weet heel erg goed van mijzelf, dat ik op deze punten niet een ruim voldoende score. Dus houd ik mij afzijdig als bestuurder.
 
 
 
 
donderdag 26 december 2019

Beste Sportvrienden en Vriendinnen.

De laatste mailing van dit jaar!

Zoals U hebt kunnen lezen in “Op de Hoogte” was er afgelopen donderdag een vergadering met het NPO-bestuur.

De afspraak was dat de EC-leveranciers en de EC-commissie de mailing vooraf zouden lezen en eventueel aanvullingen konden aandragen.

Dit is door verschillende partijen gedaan, alleen deze toevoegingen zijn niet opgenomen in de mailing.

Een paar, niet onbelangrijke, wil ik jullie niet onthouden:

1- De EC-commissie van het NPO heeft enkele weken geleden een schrijven/voorstel verstuurd naar het NPO-bestuur en de EC- leveranciers.

Dit schrijven is tijdens vergadering door het NPO bevestigd als een officieel  NPO-schrijven c.q. basisdocument als start van een nauwe samenwerking tussen de EC-commissie en de EC-leveranciers.

2- Zoals vermeld in de nieuwsbrief gaat het plan GPS20XX pas in 2022/2023 worden toegepast.

Dat wil zeggen dat 2021 gebruikt gaat worden om de definitieve eisen/mogelijkheden op papier te zetten zodat iedere leverancier 2021 kan gebruiken voor het maken van de nodige nieuwe hard- en software.

2022 zal dan door alle leveranciers gebruikt worden voor het uitzetten van pilots/testen  in diverse verenigingen.

3- Na deze periode kan dan op vrijwillige basis voor verenigingen en liefhebbers  GPS20XX van start gaan.

 

De volgende vergadering van de EC leveranciers met de EC-commissie staat gepland op 12-02-2020.

Alle leveranciers en de EC-commissie staan nu  in direct mailcontact met elkaar in verbinding zodat iedereen zijn input kan geven om z.s.m. een grondig en duidelijk basisdocument uit te kunnen brengen. Een vooruitgang wat door iedereen als zeer positief werd ontvangen.

 

Het, voor velen,  toekomstbeeld van elektronisch constateren welke begin van het jaar bekend was is nu omgezet naar een werkwijze die bij iedereen past. T.w. iedere liefhebber:  jong en oud – ieder systeem: oud en nieuw en voor ieder merk elektronisch systeem.

 

Het jaar is bijna voorbij. Volgend jaar gaan we weer met volle moed verder. Ook dan zullen wij U op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Voor nu wensen wij U een fijne Kerst en een plezierige jaarwisseling!

Met vriendelijke groeten,

UNIKON-support

Jet – Daniek – Lenette en Nico de Heus

maandag 23 december 2019
 
Bij deze een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2020.
 
Ad en Aartje de Jong
maandag 23 december 2019

Geachte duivenliefhebbers,
De internet veiling van de Wefo  Limburg loopt dit jaar via duivennet en
wel van 13.12.19 tot 27.12.19. Het is een Internetverkoop, er is geen zaalverkoop meer.
Via de site http://www.duiven.net/verkoop/?page=view&id=202 kunt u uw bod uitbrengen.

dinsdag 10 december 2019

P.V. “Tot Weerziens” Pieter van Slingelandtstraat 16 Puttershoek

maandag 09 december 2019

Overleg afdelingen met NPO bestuur

Beste liefhebbers,

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben is het op bestuurlijk vlak onrustig in duivenland.  Naar aanleiding van een overleg tussen de afdelingen op 20 november is er gezamenlijk besloten om een gesprek met het NPO bestuur aan te vragen. Er leven bij de afdelingen veel vragen waar we graag een duidelijk antwoord op willen. Daarbij moet u denken aan voortdurend slechte communicatie rondom stukken voor de vergadering, het zich niet houden aan statuten en reglementen en de zorgen rondom de financiële situatie van het NPO. Daarbij ook denkend aan de eventuele organisatie van de Olympiade en een per direct opgestapte penningmeester en secretaris van de NPO.

De afdelingen hebben daarop het NPO bestuur uitgenodigd voor een gesprek wat plaatsgevonden heeft op woensdag 4 december jl. Dit gesprek heeft voor de afdelingen helaas niet het gewenste effect opgeleverd, namelijk duidelijke antwoorden op de gestelde vragen.  De afdelingen zijn in onderling overleg over hoe nu verder. Het garanderen van het ordentelijk functioneren, continuiteit en toekomst van de duivensport staan daarbij centraal. Zodra de gezamenlijke afdelingen hun standpunt hebben bepaald in deze belangrijke zaken zullen we dat communiceren met het NPO bestuur en de liefhebbers.

Het verslag van 4 december zal uiterlijk dinsdag 10 december aan u gecommuniceerd worden.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur.

donderdag 05 december 2019

“Miss Harry Jane” (dochter New Harry) duurste jonge duif ooit in veiling: 146.400,- euro !

6 november 2019

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 december 19
Handige Tips Nu er de laatste tijd zo veel te doen is over de diverse virussen die onze duiven belagen, zouden we haast de ‘eenvoudige ziekten’ van de duiven vergeten. Toch moeten we ook aandacht...

Columnist in Spotlight

10 december 19
Vrije dag, klinkt bijna als een vies woord voor...
29 november 19
Het is zaterdagmorgen. In de verte hoor ik het...
22 november 19
Hoewel ik mij liever met de duiven bezig hou en...
15 november 19
07 november 19
Prijsuitreikingen, ze zijn er weer genoeg in...
01 november 19
Ik kreeg wat vragen naar aanleiding van een...
26 oktober 19
Niet zo'n rare vraag, de titel van dit stuk. Ons...
20 oktober 19
15 oktober 19

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 januari 20
Bij deze de 2e serie van 36 prijswinnaars van de vierde vlucht van de 2019 editie.   De...
29 december 19
In deze Riviera hal van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp werd jaren aan één de...
23 december 19
Breaking News. Vooraankondiging Totale verkoop Jan Schreurs Nieuw Vennep Één van de...
Kenny De Tobel en Roger van Doorslaer, respectievelijk het jongste en oudste lid van Union Opdorp. “De duivensport is de schoonste die er bestaat”, menen ze.
20 december 19
“Het koeren van een duif, dat is het mooiste geluid op aarde” Geert De Rycke Kenny De...
17 december 19
Hieronder ziet u de foto,s van de feestavond 2019 Klik hier voor...
16 december 19
Dit zal plaatsvinden op 3 en 4 januari 2020:3januari vanaf 19.30 uur (​aanleveren van...
04 december 19
Zo kan je dus ook vertellen GPS 2021 en de trein van de het NPO Bestuur, “We zijn...
28 november 19
Gisteravond was de feestavond van het samenspel tussen PV de Snelpost Ermelo en PV de...
26 november 19
Wie heeft niet eens de wens om een tijdje op een onbewoond eiland te zitten? Ver van...
26 november 19
Stand van zaken GPS2021 Automatisering Zoals in de kop vermeld gaat het in dit verhaal...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40