Gerard Dekker

De beste liefhebber van Nederland van het afgelopen seizoen 2018 naar de maatstaven van WHZB/TBOTB is geworden ons teamlid Christian van de Wetering uit Wijk en Aalburg. Met rechtstreekse Hooymans duiven werd een jaar lang sterk gespeeld op alle disciplines van 100km tot zelfs kop op Bergerac (850km). Dit resulteerde erin dat hij als jongste liefhebber ooit de titel “Beste Liefhebber” heeft weten te veroveren. Alle ins-en-outs leest u hieronder.

Onderstaande reportage is geschreven door Theo Hutten en is verschenen in het duivensportmagazine “Het Spoor der Kampioenen”

Chris van de Wetering: een absolute jeugdige topper

Geesteren. Het is een goede gewoonte om de winnaars van de rubriek ‘beste liefhebber’ het laatst aan de lezers van HET SPOOR voor te stellen. Het is de rubriek waarin vier belangrijke disciplines van onze fijne hobby worden verenigd tot een rubriek. Van oudsher stond en staat in sommige gebieden nog steeds het generaal kampioenschap hok als allerhoogst genoteerd in de rangorde van te behalen titels.

Aan de basis van de berekening van dit generale kampioenschap liggen meestal de behaalde resultaten per wedvlucht van de vooraf vastgestelde tellende vluchten.

Voor de titel ‘beste liefhebber’ ligt dit even aanzienlijk moeilijker. Per discipline wordt het resultaat van de individuele duif per discipline berekend en deze dienen als basis voor berekening van de titel ‘beste liefhebber’. Kortweg de kampioenduiven per discipline tellen voor de titel. Goede uitslagen met veel kopprijzen is dus nog geen enkele garantie voor deze titel.


Christian met “Jane” (1e Nationaal Nanteuil tegen 14.422 duiven)

 

Wijk en Aalburg

Op dinsdag 26 febr. ll. bezochten we met drie leden van onze stichting, Gerard van de Aast, Gerrit Eikenhorst en ondergetekende, de glorieuze winnaar 2018 van de titel ‘beste liefhebber’ Christian van de Wetering in Wijk en Aalburg. Sinds 1 jan. 2019 behoort dit dorp tot de fusiegemeente Altena. Tussen ’s-Hertogenbosch en Gorinchem ligt deze grootste gemeente qua oppervlakte van Brabant in de streek Land van Altena. Na een rit van ruim tweeëneenhalf uur daalden we exact op de afgesproken tijd van 18.30 u De Maasdijk af en parkeerden de auto onder aan de dijk in de zeer ruim bemeten tuin achter hun fraaie woning en ruimschoots voor de hokken. In de schemering ontwaarden we kolossale ruimte aan groen achter zijn hokken. Zijn hokken zagen er perfect verzorgd uit. Een korte blik werd nog even in de hokken geworpen. Alles strak en netjes opgeruimd.

We werden door Christian en zijn vrouw Marieke gastvrij ontvangen. Even later zaten we in de keuken. De koffie pruttelde en we maakten kennis met elkaar.

 

Christian van de Wetering  

Hij is 29 jaar jong. Hij maakte kennis met duiven bij zijn oom. Kort voor zijn tiende verjaarde kreeg hij zijn eerste twee duifjes van hem. Al ras groeide dit aantal en kwam er een echt duivenhok. De laatste zeven jaar is hij pas echt met zijn sport bezig. In zijn studietijd werkte hij in zijn vrije uren bij GPS van Lex de Jong en was daar uiteraard als fervent liefhebber veel op de hokken te vinden. Het laat zich raden, dat hij daar de nodige kennis en duiven heeft opgedaan.

Hij is lid van PV ‘De Maasbode’ met 35 vliegende hokken in Regio C van Afdeling 7 Midden Nederland. De vereniging kent leden met een afstandsverschil van tien km en een breedteverschil van twintig kilometer. Op de kortere vluchten absoluut geen ideale situatie, want dan speelt het windvoordeel al aardig parten op de uitslag binnen de vereniging. Christian: “Afdeling 7 lost de duiven op nagenoeg alle vluchten in afdelingsverband, zodat er gelukkig spreiding in duiven is bij aankomst. Desondanks blijven de weersomstandigheden wel degelijk flinke invloed houden op de uitslag. Vooral ook, omdat het afstandsverschil binnen afdeling 7 van Opheusden naar Swifterband maar liefst 118 km is.”

Sinds enkele jaren werkt Christian fulltime bij Jan Hooymans. Hij is daar de supervisor van de kweekduiven, onderhoud contacten met de klanten, beheert de website en had het afgelopen jaar ook wat meer aandacht voor de vliegploeg aldaar.

Christian: “Ik heb een contract met Jan gesloten. Ik verkoop niet van mijn eigen duiven. De beste vliegduiven gaan uiteindelijk bij Jan op de kweek. Mijn sterke spel van afgelopen jaar is enkel reclame voor het hok Jan Hooymans, want daar komen de duiven uiteindelijk alle vandaan.”

Eigenschappen goede liefhebber

De laatste jaren heeft Christian zich bij de absolute top van de Nederlandse duivensport geschaard. Op de vraag wat zijn de kenmerken van een goed liefhebber gaf Christian kort maar bondig antwoord:

  • hij is fanatiek. Berust er niet in dat anderen sterker spelen dan hijzelf;
  • hij is realistisch. Hij heeft tijd nodig om zich in de breedste zin van de betekenis in de duivensport in te leven;
  • hij moet zelf ervaren of de duiven zich op zijn hok thuis voelen;
  • hij moet uitslagen kunnen lezen en bij de betere liefhebbers duiven halen. Vooral streng selecteren. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren;
  • hij moet leergierig zijn en blijven. Ogen en oren ver open als hij bij toppers komt;
  • hij moet kritisch zijn op zichzelf en op de duiven. Van fouten en vooral goede dingen leren, in zich opnemen en er op eigen hok naar handelen.

De hokken

Het vlieghok is twaalf meter lang en staat op het zuidoosten. Het hok is verdeeld in twee hokken voor elk tien weduwnaars, een hok voor twintig weduwduivinnen en twee hokken voor totaal vijftig-zestig jongen. Elk hok heeft een enkel aan de voorzijde open rennetje. Deze zijn dag en nacht geopend. In het vliegseizoen wordt tijdens vochtige nachten of regen of noordoosten wind windbreekgaas in de ramen geplaatst van de weduwnaarshokken om hoge vochtigheid in de hokken tegen te gaan. Normaal mogen alle  duiven het hele jaar door vrij in de ren. De weduwnaars kunnen de jongen en weduwduivinnen niet zien. De weduwduivinnen worden tijdens het seizoen verplicht in de ren opgesloten.

Daar de hokken in een open veld staan heeft de wind immer vrij spel op de hokken. De verluchting via de kap bleek in de praktijk niet te voldoen. De schuiven in het plafond zijn daarom nu alle gesloten en hok heeft daardoor een opendoos-constructie. De verluchting geschiedt via de open rennen. Christian: “In de afgelopen extreem warme zomer was het plafond echter twintig cm open. Dit is een kwestie van zelf aanvoelen.”


De totale vliegaccomodatie van Christian

 

De verzorging oude duiven

“Ik vind Willem Mulder een deskundige op het gebied van voeding. Dit gaf mij voldoende vertrouwen om Matador mengeling te gaan voeren. Ik gebruik het systeem met Start-Athletic-Turbo-Fond mengelingen zoals in schema door Matador aangegeven. De weduwnaars voer ik individueel in bakjes en de duivinnen op de vloer. In het begin van de week voer ik licht en naar de dag van inkorven toe zwaarder. Dit laatste ook afhankelijk van het verwachte weer en afstand. De duivinnen voer ik wat lichter. Bij terugkomst is er voor alle duiven volop basismix Start-Turbo. Op de vitesse twee lepels per dag, daarna wat ruimer. Op de zwaardere vluchten krijgen ze als toetje pinda’s.

Aan bij-producten gebruik ik Conditiepoeder Mariën, Mineralen Mariën, Colinol Plus, Patagoon Multimix, Belgasol en Knoflook/Ui. De duiven hebben altijd vrije beschikking over grit, mineralen en piksteen.”

“Na terugkomst vlucht altijd schoon water. ’s Avonds en volgende morgen Belgasol. Verder op de avond van terugkomst Mineralen poeder van dr. Marien over het voer. Met een zware vlucht ook meteen Conditiepoeder van dr. Marien. Op zondagavond altijd Conditiepoeder dr. Marien. Op zondagavond en maandagmorgen Colinol in het water. Verder hele week schoon water. m.u.v. extreme warmte dan op donderdagavond Belgasol. Het voer wordt met Bax-olie vochtig gemaakt om de poeders aan het voer te kleven.

Voor koppen, geel, etc. wordt enkel gekuurd als er werkelijk iets door Dr. Marien wordt geconstateerd. De laatste jaren is dit gelukkig niet aan de orde geweest. Overigens Dr. Marien vindt een lichte besmetting niet erg. Gezonde duiven komen daar naar zijn zeggen zelf over heen. Antibioticum beschouwt hij voor gezonde duiven als gif.

Als ontsmetting na de vlucht krijgen de duiven Colinol Plus (zuren). Direct na de vlucht krijgen de duiven een feestmaal: alle soorten voer gemixt (volle bak), gemalen pinda’s en Multimix.

In het najaar kuur ik voor paratyfus en daarna een enting paratyfus-paramyxo. In het voorjaar worden alle duiven nog eens geënt voor paramyxo.

De oude duiven worden van half maart tot half april verduisterd, zodat er ongeveer twaalf uur licht op het hok is. Ik doe dit, omdat ik de duiven met name op de eendaagse fond top wil hebben.”, aldus Christian.

Jonge duiven

De jonge duiven krijgen ook Matador-mengeling volgens schema. Ze krijgen na het afzetten meteen een enting tegen paramyxo en later nog eens de combi-enting paratyfus-paramyxo.

Voor de africhting begint worden de jongen vier à vijf keer een nacht in de mand geplaatst. Daarna worden ze op een leeftijd van ongeveer drie maanden twee keer afgericht. De eerste keer op 15 km individueel lossen en daarna nog eens op dertig kilometer alle gelijk los. De derde africhting is met de regio vanuit Minderhoud of St. Job (70 km). Tussen de eerste drie vluchten worden de duiven vaak op de woensdag voor een kort vluchtje weggebracht. .

Christian: “Ik ben erg alert op Coli. Bij minste twijfel meteen een dag vasten, daarna een weinig voeren met Mineralen van Dr. Marien. Die daarna niet snel goed zijn worden geruimd. Ik volg de adviezen van Dr. Marien stringent op: duiven pas met antibioticum behandelen als het echt nodig is bij ernstige ziekte. Ik weet dat er gedruppeld/gespoten wordt voor ornithose/koppen om een boost te bereiken. Ik ben daar wars van. Groot succes op een enkele vlucht streef ik niet na.

Ik heb in 2018 52 jongen gespeend. Met africhting en eerste vlucht waren er nog 48. Op de eind vlucht jong heb ik er 43 gekorfd.

Op dit moment ( 26 febr.) ring ik mijn eerste jonge duiven. Ik heb bewust dit jaar wat eerder gekoppeld, omdat het programma eerder begint. Ik voel mij geen specialist jonge duiven. Ik verduister wel van 1 april tot langste dag, zodat het elf uur licht is. Verder op het schapje alle in een hok. De laatste vluchten krijgen ze wat stro en maak ik wat hoekjes met schotjes. Op de laatste vlucht zitten ze dan vaak te broeden op eieren van veertien dagen. Afgelopen jaar waren ze super gezond en kwamen ook meer dan voortreffelijk.

Christiaan:” Ik zie mezelf niet als specialist met jonge duiven, maar ik denk dat een goede band met jonge duiven en de jongen vroeg ‘wegwijs’ maken twee belangrijke factoren zijn om goed te spelen. Je moet jonge duiven bovendien motiveren. Ze moeten het gezellig hebben De eerste zes vluchten houd ik het heel rustig. Daarna maak ik het hok gezellig met hoekjes en stro.

De interesse voor het spel jong-lang is niet groot. Ik kan echter niet voor anderen praten, maar als ik voor mezelf praat dan is voor mij de grootste reden dat er geen interessante jonge duiven vluchten (meer) zijn. Vluchten als Etampes, Orleans oftewel 400+ km zijn not done voor de zuidelijke hokken in afdeling 7.

 

Binnenzicht weduwnaars

Hokbezetting

Christian: “Ik heb praktisch alle jonge duiven van afgelopen jaar aangehouden. Ze hebben goed gepresteerd, maar dat is niet het argument voor deze keuze. Uit ervaring weet ik dat vaak mijn beste jaarlingen duiven zijn die als jong absoluut niet top gepresteerd hebben. Bovendien zijn maar zelden en echt zelden mijn beste jongen de beste jaarlingen. Vooral op bijzondere vluchten als het wat minder duivenweer is zijn het juist de jaarlingen die de omstandigheden beter trotseren en echt kop vliegen. Als jaarling moeten ze bij mij echt presteren. Van hen verwacht ik echt een aantal prijzen die er toedoen. Als je deze maatstaf hanteert, dan is selectie niet zo moeilijk.”

In vervolg op een opmerking onzerzijds dat het vooral de wat oudere duiven zijn die de prijzen winnen in onze competitie reageert Christian: ”Ik moet eerlijk zijn. Ik heb dat dit jaar ook ervaren bij Jan Hooymans. We hadden in 2017 drie jaarling broers uit een koppeling waar we het allerbeste van verwachten. De teleurstelling was groot, want ze maakten het niet waar. Ze werden niet meteen geruimd en door omstandigheden kwam er toch een van hen op het vlieghok 2018 en twee werden er als voedster duiven gebruikt. Laat nu die ene de allerbeste zijn op ons vlieghok in 2018. Je kunt het raden die ene heeft nu twee broedvakken verdiend op het vlieghok voor zijn twee broers die als voedster dienst deden. Dat zet je toch ook wel aan het denken. Wie het weet mag het zeggen.”

Christian: “In 2019 heb ik de volgende hokbezetting op mijn vlieghok: 35-40 jaarlingen, zes tweejarigen en zes driejarigen.”

 

Het spel

Er wordt dubbel weduwschap gespeeld. Na het inkorven is het hok leeg. De duivinnen gaan in principe elke week mee. Er is geen verschil waar te nemen in de resultaten tussen doffers en duivinnen. De eendaagse fond heeft de absolute voorkeur. Dit is ook de reden dat er aanvankelijk verduisterd wordt bij de vliegduiven.

Vanaf februari trainen de duivin vrijwillig minimaal vier dagen per week. De vliegers brengen een ronde jongen groot en mogen op de tweede leg nog 10-14 dagen broeden. (relaxen).  Tijdens het seizoen trainen de duiven met een vlag (= signaal), eenmaal daags 60-90 minuten. Vanaf mei de doffers tweemaal daags.

Er wordt weleens een duif die driemaal minder presteert thuisgehouden (motivatie partner?) en daarna nog eens inlassen. Doffers na een zware dagfond vlucht wordt  weleens een week rust gegund. Christian: ”Dit is niet persé nodig, maar wel goed voor hun duivin, die dan hun partner thuisvinden op de tussenvlucht. Overigens er moet immer om te presteren een sterke liefdesband blijven tussen doffer-duivin.”

Alles uitgeprobeerd

Christiaan: “ Ik heb aanvankelijk stelselmatig gekuurd tegen het geel, coccidiose, ornithose en wat dies meer zij met allerlei verschillende middelen. Ik heb mijn twee hokken oude duiven vergelijkende wijze gebruikt om na, tussen en net voor de vluchten de duiven te ontsmetten, druppelen, etc.  met allerlei met grote letters aangeprezen en niet goedkope middelen, maar ik heb geen verschillen gemerkt in prestaties.  Ik houd mij nu volledig aan de zienswijze van Dr Marien ‘blijf met geneesmiddelen van gezonde duiven af’. Ik vind duivenliefhebbers maar naïef, dat zij desondanks denken dat de kampioenen vliegen bij de gratie van wondermiddelen/geneesmiddelen. Ik, maar ook Jan Hooymans,  gebruik enkel als bijproducten de middelen die ik eerder heb genoemd.  Daar moeten de duiven het meedoen en gelet op de prestaties op beide hokken ben ik niet ontevreden.”

 

Afstamming duiven

“De volgende kwekers lopen als een rode draad door mijn kolonie: “Stareye” (via J. Baas), “Blue Brave” (Heremans via Ingolf Haase x Versteeg Ouwerkerk), “Strong Trilboy” (via Comb. De Ster) en “New Nationaaltje” (Rinus v Bohemen x Team GPS). Dit alles gekruist met de “Harry”-lijn van Jan Hooymans. Op de hokken van Jan Hooymans en mij bevinden zich nu hetzelfde soort duiven.”, aldus Christian.

 

Welke resultaten leidden tot de titel ‘beste liefhebber 2018’ ?

In onderstaande tabel de vierdisciplines die tellen voor de rubriek ‘beste liefhebber’’.  Werkelijk een super prestatie als je nationaal tweemaal binnen de eerste tien eindigt.

  vitessse midfond 1-d.fond jong
Maximaal ingekorfde duiven 42 40 18 48
Tellende duiven (1:5) 8.4 8.0 3.6 4.8
Gemiddelde score 628.403 514.957 763.682 520.308
Einstand alle hokken 12 101 2 6

Hieronder de vier duiven die bij Christian op de vier disciplines als beste uit de bus kwamen.

Vitesse

In totaal waren er afgerond negen duiven nodig voor het berekenen van de stand vitesse waarop Christian nationaal als 12e eindigde. De jaarling doffer ‘Son Blue Brave’ 7-1410612, zoon van ‘Blue Brave’ en ‘Dochter Harry’, was met een gemiddelde van 0769.793 punten de beste. De ‘612 behaalde  op zes van de zeven vitesse vluchten zijn punten.


“612-17” Son Blue Brave

Zie onderstaand de prachtige score van ‘Son Blue Brave’.

1404 Asse Zellik               V15    39      2091  115.074        907.243

2104 Lessines                  V16              36      2183  150.768        918.045

0505 Peronne                   V18    3        2292  256.450        993.955

2005 Peronne                   V20    13      1818  256.450        964.746

0306 Rekkem                   V22    86      1278  174.580        664.037

2306 Peronne                   V25    11      917    256.450        940.522

 

Midfond

Nationaal eindigde Christian op de midfond op plek 101. De tweejarige doffer de 6-1663249, zoon van ‘Strong Trilboy’ en ‘Sister Harry 512’,  was de beste van acht tellende duiven op de midfond..Met een gemiddelde van 0793.435 punten.

De prestaties van ‘De ‘249’ waren:

1205 Nanteuil                   M19  14      2040  337.038        966.186

605 Pt.St.Maxence           M21  192    1092  328.332        121.379

1606 Nanteuil                   M24    25      1028  337.038        878.905

3006 Pt.St.Maxence        M26    2        1380  328.332        993.254

0707 Pt.St.Maxence        M27    2        717    328.332        986.553

2107 Melun Andrezel       M29  28      752    388.006        814.330

 

Eendaagse fond

Op de zes tellende eendaagse fondvluchten behaalde de tweejarige doffer ‘Peter’’  6-1663129, zoon van ‘Son 800’ en ‘Mother Car Winner’, een gemiddelde van maar liefst 0920.212 punten. Zijn vier tellende duiven haalden een gemiddelde van 763.682 punt. Op de eendaagse fond werd nationaal het zilver behaald. Grote klasse!

De prestaties van ‘Peter’ waren:

605 Orleans                     E21    21      5228  485.654        980.416

0906 Gien.                       E23    26      4607  487.089        972.282

2306 Chateaudun             E25    121    3505  491.501        827.889

0707 Bourges                   E27    99      2923  556.260        831.153

2107 Chateauroux Parc   E29    11      2383  604.087        977.420

0408 Chateaudun             E31    27      1974  491.501        932.111

 

Jong

Nationaal werd een zesde plaats behaald, terwijl Christiaan zich geen specialist jong noemt. (!) De beste prestatie werd behaald door de ‘310. Met een gemiddelde van 691.590 punt. Dit duivinnetje is geboren op hok van Jan Hooymans en is een volle zus van de ‘140, die dit jaar 5e jong werd in de rubriek jong-kort van WHZB. De vader van haar is ‘Brave Star’ en moeder ‘Jonge Jamy’. In haar stamboom als grootouders  ‘Blue Brave’, ‘Stareye’, ‘James Bond’ en ‘Laatje ‘56’.

Acht van de negen keer vloog de ‘310 zich in de prijzen.

1407 Asse Zellik               J28     136    2414  115.074        718.810

2107 Lessines                  J29     10      1477  150.768        966.648

0408 Niergnies                 J31     112    1409  223.433        603.055

1108 Roye                       J32     11      2050  283.394        973.671

1808 Nanteuil                   J33     142    1760  337.038        597.091

2508 Niergnies                 J34     127    1791  223.433        645.949

0109 Nanteuil                   J35     83      1612  337.038        743.056

1509 Melun Andrezel.      J37     19      3882  393.473        976.028

Wat een leuk detail is, is dat de NL18-5002310 (Christians’ beste jonge duif) een volle zus is van de NL18-5002140 (ronde eerder) en deze duivin werd voor Christian 5e Nationaal Asduif WHZB TBOTB Jong kort !

Een topjaar

In 2018 kwamen zijn duiven elke week in feite uitzonderlijk goed. Dit leidde tot de navolgende aansprekende titels:

1e Beste Liefhebber WHZB

1e Totaal kampioen Dagfond Noordelijke Unie (evenals in 2017)

1e Generaal Snelheid Onaangewezen Afdeling 7

1e Generaal Snelheid Aangewezen Afdeling 7

1e Generaal Aangewezen Afdeling 7 (zonder fond te hebben gespeeld!)

2e Nationaal Kampioen Dagfond NPO

1e Duifkampioen Midfond Afdeling 7 (NPO telling)

Dankbaar

Christian: Deze fantastische resultaten zijn mij niet komen aanwaaien. Goede duiven zijn mij gegund door o.a. Jan Hooymans, GPS, Jo Baas en Teun Versteeg. Vooral hun  adviezen heb ik ter harte genomen. Mijn leergierigheid, doorzettingsvermogen en fanatisme, gecombineerd met een beetje geluk hebben mij tot hier gebracht. Eerlijk is eerlijk in 2018 heb ik het weer spelend op de kortste afstand in de afdeling zeker ook aan mijn zijde gehad.

Reclame voor de sport

Ruim dertig jaar is ondergetekende bij de competitie WHZB, nu WHZB-TBOTB, nauw betrokken. Nimmer hebben we zo’n jonge liefhebber als winnaar van de ‘rubriek beste liefhebber’ mogen huldigen. Dit zou juist in deze tijd een pracht reclame voor onze mooie duivensport moeten zijn, die het met de terugval van het ledenaantal op dit moment zo moeilijk heeft.

De beste liefhebber 2018 heeft hier jammer genoeg ook geen kantklare oplossing voor. Christian: “De sport zal komende jaren sterk veranderen. Door sterke afname aantal leden komen de kortere vluchten absoluut in het gedrang, want hiervoor heb je een zekere dichtheid van leden nodig. Ik zie in de toekomst ruwweg de maanden april-mei gebruikt worden als trainingsvluchten voor oude duiven. De competitie op de vluchten vanaf 500 km vindt voor hen dan plaats in de maanden juni-juli. De jonge duiven zullen opgeleerd worden in de maanden mei-juni en hun competitie is dan in de twee volgende maanden. Onze sport is nog vreselijk ouderwets en is in jaren geen zier veranderd. De sport zal ook aantrekkelijker moeten worden met alle moderne communicatiemiddelen. Maar hoe? Ik ben ook zo eerlijk om te zeggen dat wat ik nu allemaal  naast mijn dagtaak voor mijn duiven moet doen om te presteren normaliter niet mogelijk is binnen een gezin met kinderen.”

Tot slot

Jammer dat wij in avonduren bij Christian waren. Graag had ik persoonlijk enkele van zijn super duiven in handen gehad. De hartelijke ontvangst, het open gesprek en zijn visie op de duivensport maakten het bezoek echter meer dan waard.

Christian van harte proficiat! Je bent de winnaar van een geweldige titel. Een titel waarvoor je meerdere witte raven op je hok nodig hebt.

Theo Hutten

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40