Spotlight

zondag 10 november 2019

 

De groep van keurmeesters hield zaterdag 12 oktober jl. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering te Soest. Evenals vorig jaar was de plaats van samenkomst de lokaliteit van P.V. Soest. Bij binnenkomst werden de leden allerhartelijkst ontvangen met koffie en cake door Peter van de Brakel en zijn echtgenote. Van de 64 actieve keurmeesters waren er 50 in de gelegenheid de vergadering te bezoeken.

Om 10.40 uur opende voorzitter Wout de Vries de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. Hij prees de leden voor de goede opkomst. Een ogenblik stilte werd in acht genomen naar aanleiding van het overlijden van Piet Roelofs in februari van dit jaar. De agenda, de notulen en het financieel overzicht waren vooraf aan de leden toegezonden. Het jaarverslag van de secretaris werd door Theo te Pas voorgelezen. De voorzitter dankte Theo voor de werkzaamheden behorende bij deze functie. Ook het financieel overzicht werd door penningmeester Bert Prasing onder de aandacht gebracht.

Nadat de financiële controlecommissie had voorgesteld de penningmeester voor zijn werkzaamheden te dechargeren, werd hieraan door de vergadering door middel van een applaus gehoor gegeven. Administrateur Gerard van de Bovenkamp gaf hierna nog een overzicht van de keuringen welke in de periode 2018/2019 hadden plaatsgevonden. Met betrekking tot het punt bestuursverkiezing waren aftredend en herkiesbaar Theo te Pas en Nico de Jong. Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld naar aanleiding waarvan beide heren middels een applaus bij acclamatie voor een nieuwe zittingsperiode werden herbenoemd.

Jubilarissen

Hierna vroeg de voorzitter aandacht voor de jubilarissen. Huib Bransen werd door de voorzitter toegesproken in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap, de hierbij behorende speld werd hem opgespeld vergezeld van een mooie bos bloemen. Marie de Laat, Theo Vervoort, Winfried Zötsch, Wim Versendaal  en Theo Hutten vierden hun 40-jarig lidmaatschap. Ook deze vijf jubilarissen werden door Wout op passende wijze met hier en daar een kwinkslag toegesproken, zij ontvingen een kristallen bonbonnière met een bos bloemen. Theo Hutten dankte, mede namens de andere jubilarissen het bestuur voor de aandacht welke zij deze dag kregen.

In januari hadden vier kandidaten examen gedaan één kandidaat namelijk Fabian Wendel uit Assen slaagde zowel  voor het theorie- alsmede voor het praktijkgedeelte. De voorzitter reikte het door hem zo fel begeerde diploma uit. Hierna volgde de pauze waarin de medisch adviseur van de groep Stephan Göbel  m.b.v. enkele beelden de diverse veel voorkomende problemen op medisch gebied bij de duiven onder de aandacht bracht terwijl de aanwezigen hem hierover vragen konden stellen.

Hierna nodigde de voorzitter iedereen uit voor de lunch. Nadat nog bloemen waren uitgereikt aan Stephan voor zijn presentatie, Jos de Ridder voor de verzorging van de keurlabels,  Bert Prasing voor het faciliteren van de bestuursvergaderingen en het echtpaar van de Brakel voor de catering bedankte de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en positieven en opbouwende inbreng, hij wenste allen een fijn keurseizoen en een wel thuis.


zaterdag 09 november 2019

Algemeen
Voor de overwinnaar van Chateauroux Parc Sector 3 belde ik met Peter Janssen uit Kleve, Duitsland. Peter Janssen de man van de fenomenale overwinningen op alle fronten. De sympathieke Peter die een aantal jaren geleden besloten had, omdat er in Duitsland was gekozen om de Zuid-Oostlijn te gaan vliegen, om zich aan te melden in Nederland. Dit deed hij vervolgens en hij werd ingedeeld in Afdeling 8. Later werd dit herzien en werd Peter ingedeeld in Afdeling 9 van ons mooie kikkerland. Na zijn verkoop op PIPA pakte Peter gewoon weer de draad op. Elk jaar lukt het wel weer om een topduif of meerdere topduiven te kweken. Ook het kweken van Olympiade duiven is hem niet vreemd. In 2018 verhuisde het grootste deel van zijn topduiven naar het kweekhok. Dit moet voor de toekomst dan ook weer de basis zijn van het tophok Janssen. En geloof me: dit is absoluut niet de laatste overwinning van het hok Janssen. Er zullen er nog veel volgen. Met Peter praatte ik over zijn kweekvisie en voorbereiding op het seizoen 2019.Een aantal jaren geleden verkocht Peter op PIPA zijn oude duiven. De vraag is dan natuurlijk: hoe bouw je weer zo’n super kweekhok op? Dat heeft Peter haarfijn uitgelegd. Toen het namelijk bekend werd dat Peter zijn oude duiven zou verkopen kweekte hij van zijn topduiven een ronde jonge duiven. Hiermee is Peter gaan vliegen. Bij Peter komen ze niet zomaar op het kweekhok ze moeten toch eerst zelf goed gepresteerd hebben, ze moeten hele goede jonge duiven geven en de nakweek moet ook super zijn. Als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan verhuizen ze bij Peter naar het kweekhok. Heel af en toe haalt Peter er iets bij maar dan moet het wel uit het beste zijn wat er te koop is. Aan familiekweek doet Peter niet. Kruisen, kruisen en kruisen is het device van Peter. 

De voorbereiding op het seizoen is niet anders geweest dan 2018. Eind november of begin december worden alle duiven gekoppeld. Soms worden er wat eitjes overgelegd naar de vliegduiven maar uit de bewezen duiven wil Peter graag jongen hebben. Als de jonge duiven gespeend zijn, begint de echte voorbereiding op het seizoen. In januari worden alle duiven helemaal schoongemaakt. Dit houdt in: kuur tegen trichomonas, kuur tegen paratyfus, duiven worden geënt tegen paramixo en een kuur om de luchtwegen schoon te houden. De duiven zijn dan helemaal schoon. Daarna krijgen de duiven niets meer qua medicatie. Of het moet zo zijn dat dr. F. Marien, die hier de vaste arts is, het nodig vindt om de duiven ergens tegen te behandelen. Maar dat is meestal niet noodzakelijk. 

Verder worden dan ook de producten gebruikt van de hierboven genoemde duivendokter en dat is het. Als de jongen gespeend zijn, worden ze gescheiden en staan de duiven op weduwschap. Een week voor het vliegseizoen worden de vliegduiven vier dagen achter elkaar opgeleerd.  De doffers en de duivinnen mogen deze vier dagen ook gewoon bij elkaar blijven. Zo houd je ze toch goed gekoppeld en kan het seizoen beginnen. 

Aan de eerste africhting van de Afdeling wordt bewust niet meegedaan. Peter wil niet dat de duiven in het begin van het seizoen leren om terug te moeten komen. Hij wil de duiven van voren hebben en niet van achter en dat gaat hij dan ook zeker niet stimuleren. Peter zit namelijk op een van de kortste afstanden van Afdeling 9 en de duiven van een africhting knallen gewoon door. Dat wil Peter niet. In het begin van het seizoen gaan alle duiven elke week mee tot aan de eerste Eendaagse Fondvlucht. Tussendoor blijven de doffers thuis en de duivinnen gaan gewoon weer mee. Tussen de vluchten door krijgen de duiven geen lapvluchten te verwerken. Je houdt ze thuis om rust te geven dan moet je ze niet alsnog deze rust verstoren. Het voeren van de duiven is ook niet speciaal te noemen. Het voer bestaat uit een lichte en een vliegmengeling. Beide worden samengesteld uit drie of vier verschillende leveranciers. Bij thuiskomst krijgen de duiven licht voer om vervolgens over te schakelen naar het Marien-systeem. Gaande de week worden de duiven opgevoerd. Bij de Vitesse een dag later dan op de Eendaagse Fondvluchten. Hoe simpel kan het zijn toch. Weer wordt het bewezen dat het om goede duiven gaat en niet om allerlei randverschijnselen of toevoegingen.

Worden de duiven vernoemd?
Het was de NL17-1032935 die met de eer ging strijken op het hok van Peter Janssen. Dit was niet de eerste keer dat deze duif dit voor Peter klaarspeelt. Op Chalon dit jaar speelde deze duif ook al een eerste van de Afdeling 9. Haar naam is Chanty en is ontstaan door het winnen van Chalon en Chatereaux Sector 3. De twee beginletters van deze twee losplaatsen zijn dan ook de beginletters van de naam van deze duif.
Peter Janssen een fenomeen in de duivensport. Met veel respect en nieuwsgierigheid luisterde ik naar het verhaal wat hij mij wilde vertellen. Peter gelooft heilig in goede duiven om de top te halen en verder niet. Tuurlijk hoor ik u zeggen: “Wat voor Peter tot de mogelijkheden behoord is voor mij niet haalbaar.” Maar ondanks dat moet je het ook gewoon doen en respect voor deze liefhebber die het elk jaar weer gewoon doet en laat zien dat met inzet en passie de duivensport schitterend kan zijn. Peter bedankt voor dit openhartig gesprek en ik hoop je snel weer te spreken!

Vincent Hoogerwerf

 
zaterdag 09 november 2019

Na een paar weken Taiwan ben ik weer thuis. Taiwan werd NIET voor de duivensport bezocht maar om te fietsen. Al jaren is fietsen een invulling van onze vakanties en dat doen wij bij voorkeur in ‘vreemde’ landen, zoals Tibet, Patagonie, Iran, Pakistan en zo kan ik nog talloze prachtige bestemmingen opsommen. Deze keer Taiwan een wat ‘rustiger’ land, want ook de jaren beginnen te tellen.
Taiwan is van een adembenemende schoonheid, tenminste wanneer je uit de miljoenen stad wegblijft. Uiteraard hebben we Taipei wel bezocht want je moet wel een totale indruk van het land krijgen. Je bent ‘duivenmelker’ dus regelmatig tuur je in de lucht, in Taipei zag ik boven enkele flats duiven rennen, doch een week later spotte ik een aantal ‘rennen’ op het platteland. Snel een fotootje gemaakt maar tijd om stil te staan of te kijken was er niet bij. De Tour tocht op het eiland was prachtig, lange dagen door het klimmen maar de moeite meer dan waard. Taiwan is het land waar veel fietsen worden gefabriceerd dus huren is een prima optie, de accommodaties zijn goed en het eten prima, ik durf wel te zeggen geweldig. Kortom een prachtige ervaring maar aan alles komt een eind.
De duiven zijn tijdens mijn afwezigheid verzorgd door broer Peter en dan weet je zeker dat het goed zit.
Nog een weekje en we gaan de kweekduiven bijlichten om ze vervolgens voor te koppelen voor een 3 tal dagen. De definitieve koppelingsdatum zal begin december worden.  De vliegduiven is van een totaal andere orde, die zitten nog bij elkaar en zitten nog volop in de rui. De komende week alles maar eens op een rijtje zett

 
zaterdag 09 november 2019

Voorwoord

Deze editie van Op (de) Hoogte staat vrijwel geheel in het teken van de Nationale Dagen. Logisch want eind deze maand is het zover. Komende dagen gaan uitnodigingen verstuurd worden, er kan aangemeld worden en de website www.nationaleduivensportdagen.nl wordt bijna dagelijks aangevuld met nieuwe informatie.

Afgelopen week hebben we vele reacties ontvangen naar aanleiding van de berichtgeving over de toekomst van het ECS. Dank daarvoor. Het is een onderwerp dat duidelijk leeft. Zoals gezegd gaan we wederom komende weken met de direct betrokkenen om tafel. Daarnaast zullen we jullie via ODH, onze website en Het Spoor der Kampioenen telkens stapsgewijs informeren, zodat jullie een duidelijk beeld krijgen van de ontwikkelingen. Er volgt dus over het algemeen geen directe reactie op uw feedback. Uiteraard nemen we deze feedback wel serieus en nemen we tips, zorgen en suggesties mee in de besprekingen.

Mooi is ook dat de duivensport afgelopen week weer positief in het nieuws is geweest. Verderop in deze ODH komt u diverse berichten en artikelen tegen. Komt u ergens een artikel, filmpje of foto met betrekking tot de duivensport tegen? Wij horen het graag en delen het graag met iedereen via ODH. Artikelen, filmpjes etc. kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 
 

NATIONALE DAGEN
Keizer van de show 2019
 

Tijdens de Nationale Dagen is er ook weer een Nationale tentoonstelling, georganiseerd door het bestuur van de “KEIZER van de SHOW”. Liefhebbers van de mooie duiven krijgen hier dé kans om zich te meten met de rest van Nederland. Uiteraard zijn er ook in 2019 weer mooie prijzen te winnen.


Schrijf je in en ding mee naar de mooie prijzen en naar de mooie ereprijzen welke ook dit jaar weer beschikbaar zijn gesteld door de NPO. De ereprijzen worden op zaterdagavond uitgereikt in het Holland Duiven Huis, tijdens de feestavond met de huldiging van de Nationale Kampioenen en Nationale en Sectorale winnaars. De overige prijzen worden zaterdagmiddag tijdens de beurs uitgereikt.

Praktische zaken en regels om deel te nemen
 • aanmelden kan via www.nationaleduivensportdagen.nl of door via onderstaande button het inschrijfformulier te downloaden.
 • de duiven moeten vóór 1 oktober op naam staan van de inzender bij de NPO
 • het reglement tentoonstelling van de NPO is van toepassing
 • inschrijven is mogelijk in de viertallen klasse en de losse klasse
  • Een viertal bestaat uit een oude doffer, een jonge doffer, een oude duivin en een jonge duivin
 • inschrijving sluit zondag 24 november 2019 
 • het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 voor de losse klasse en € 8,00 voor de viertallen klasse
 • de gehele inleg wordt in prijzen uitgekeerd, prijsverhouding:
  • 1 : 4 in de losse klasse
  • 1 : 3 in de viertallen 
 • bij inschrijven en niet inzenden is men het inschrijfgeld verschuldigd aan de organisatie
 • de duiven moeten worden ingezet op donderdag 28 november tussen 19.00 uur en 21.00 uur
 • de duiven worden gekeurd door leden van de E. G. V. K. 
 • de uitspraak van de keurmeester is bindend
 • duiven uithalen zaterdagmiddag om ongeveer 17.00 uur
Inschrijfformulier Keizer van de Show 2019
Website Nationale Duivensportdagen - Keizer van de Show
 
 
 

IN DE MEDIA

Ladies League krijgt aandacht bij onze Oosterburen


Het Duitse magazine Tierwelt besteedde onlangs aandacht aan de vrouwen in de Nederlandse duivensport. Een mooi artikel met Esther Bultman.

Lees hier het artikel over de Ladies League (Tierwelt)
 

NATIONALE DAGEN
Speciaal voor de jeugd

 

Zaterdag 30 november organiseren we – tijdens de Nationale Dagen – ook weer de jaarlijkse NPO Jeugddag. Speciaal voor jou als jonge duivenliefhebber en jouw vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, buurjongens en buurmeisjes.

Programma Jeugddag 2019

11.00 uur                    Officiële opening Jeugddag
11.15 uur                    Duivenbingo 
12.00 uur                    Lunch
12.45 uur                    Creatief aan de slag (schilderen/knutselen)
14.00 uur                    Verloting duivenbonnen
15.00 uur                    Afsluiting Jeugddag

Vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom om duiven in te zetten voor de tentoonstelling.

Toegang = gratis!
Alle duivenliefhebbers tot 18 jaar hebben GRATIS toegang tot de Nationale Dagen op zaterdag 30 november 2019 (tussen 9.00 en 17.00 uur). Om de huldiging/feestavond bij te wonen in het Holland Duiven Huis vanaf 17.00 uur is een aparte entreekaart nodig. Meer informatie hierover volgt.

Duivententoonstelling
Tijdens de NPO Jeugddag organiseren we ook een kleine duivententoonstelling. Alle jeugdleden mogen met twee duiven meedoen. De duiven worden gekeurd door een officiële keurmeester. De mooiste oude duivin, oude doffer, jonge doffer en jonge duivin winnen een beker. Showduiven zijn uitgesloten van deelname.

Niet vergeten: vooraf even aanmelden
Om zeker te weten dat we voldoende bingokaarten, lunch en knutselmateriaal hebben, vragen we je om vooraf aan te melden via het formulier op de website www.nationaleduivensportdagen.nl.
Aanmelden NPO Jeugddag
 
 

NATIONALE DAGEN
Maak met ons de Nationale Dagen tot een succes

Inmiddels hebben wel al veel aanmeldingen ontvangen op onze oproep voor vrijwilligers voor de Nationale Dagen. We zijn echter nog op zoek naar vrijwilligers voor:
 • kassa / registratiebalie 
 • belevingsroute 
Voor beiden geldt dat we mensen zoeken voor vrijdag en zaterdag of een deel van deze dagen.

Help jij mee om er samen een mooi evenement van te maken én te genieten van het duivenevenement van het jaar? Meld je dan aan via onderstaande button.

 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

IN DE MEDIA
Duivensport(ers) in het nieuws


Deze week een mooi artikel in de Westervoorter Post: 
https://www.westervoortpost.nl/reader/56490/1305144/genieten-als-een-duif-op-het-hok-valt-peter-pennekamp-winnaar-nk

 

NATIONALE DAGEN
Nationale Tentoonstelling Sportduiven Standaard

Tijdens de Nationale Dagen is het ook dit jaar weer mogelijk om aan de Nationale Tentoonstelling deel te nemen met sportduiven voor de standaardklasse. Voor de Olympiade in 2021 gaan wij nu al voorrondes houden! Wat zou het mooi zijn om als duivenliefhebber je land te mogen vertegenwoordigen en je te meten met de rest van de wereld.

Vanaf dinsdag 12 november vindt u alle informatie over deelname op de website www.nationaleduivensportdagen.nl.

Sfeerimpressie Nationale Tentoonstelling 2018
Alvast in de stemming komen? Bekijk hier de sfeerimpressie van vorig jaar.
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen/afdelingen in het land georganiseerd worden.
  

Activiteiten

 • 5 tot en met 12 november: bonnenverkoop t.g.v. jubileum PV Wederzien (Bleijerheide-Kerkrade)
 • 7 en 8 november: Keizer van de Show (Boxmeer)
 • 8 november: Tentoonstelling PV Nijkerk (Nijkerk)
 • 8 en 9 november: Stayen-St. Truiden (BE) - Nationale dagen KBDB
 • 9 november: Kampioenenhuldiging Afdeling 5 (Zevenhuizen)
 • 9 november: Kampioenen Huldiging - Afdeling 4 (Beek Li)
 • 9 november: Kampioenen Huldiging - Afdeling 9 (Hengevelde)
 • 9 en 10 november: Tentoonstelling en bonnenverkoop PV Stormvogels (Volendam)
 • 10 november: Middagje BEP (Purmerend)
 • 16 november: prijsuitreiking Ladies League 2019 Afdeling 6, kring 3
 • 16 november: manifestatie Afdeling 6 (Heiloo)
 • 16 november: Kampioenenhuldiging Afdeling 10 (Grollo)
 • 16 tot en met 30 november: Bonnenverkoop CC Breda ivm 90 jarig bestaan 
 • 16 november: Kampioenen Huldiging Afdeling 1 (Goes)
 • 23 en 24 november: Internationale Duivenbeurs Langfang (China)
 • 24 november: Bonnenverkoop en tentoonstelling SVEL (Edam)
 • 24 november: Tentoonstelling PV ASV (Alkmaar)
 • 29 en 30 november: Nationale Dagen 2019
 • 30 november: feestavond en eindverkoop CC Breda
 

Vergaderingen 

 • 11 november: Bestuursvergadering NPO
 • 15 november: Algemene Ledenvergadering - Afdeling 11
 • 18 november: Ledenraad - Afdeling 9
 • 20 november: Bestuursvergadering - Afdeling 3
 • 21 novmeber: Ledenraad - Afdeling 3
 • 25 november: Bestuursvergadering NPO

Organiseert uw afdeling/vereniging een leuke activiteit of wilt u uw vergadering(en) en/of bijeenkomsten ook op de kalender terug zien? Dat kan! Mail tijdig informatie over de actviteit of bijeenkomst naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Klik hier voor het complete overzicht
 
 

IN DE MEDIA

Man bijt Hond besteedt aandacht aan de duivensport

 

Donderdag 7 november kwam de duivensport ook in Man bijt Hond (SBS6) aan bod. Klik hier om de aflevering terug te kijken. Het item over de duivensport begin op ongeveer 1 minuut en 10 seconden.Klik hier om de aflevering terug te kijken.
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 6 november 2019

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NATIONALE DAGEN

Geen gezamenlijk busvervoer naar Nieuwegein
 

We hebben op verzoek van bezoekers aan de Nationale Dagen in 2018 onderzocht of het mogelijk is om busvervoer te organiseren, zodat liefhebbers samen naar Nieuwegein kunnen reizen. Het onderzoek heeft echter zeer weinig reactie opgeleverd en daarom hebben we besloten om geen gezamenlijk busvervoer te organiseren. 

 
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
vrijdag 08 november 2019

Het seizoen van 2019 dat ligt alweer achter ons en als we daarop terug kijken dan is dat verlopen in goede en slechte tijden. En in beide gevallen had daar de weersgesteldheid mee te maken. Zoals als zo vaak was het bij de eerste vluchten weer te nat en te koud en in de zomermaanden veel te heet. Dat had tot gevolg dat enkele vluchten werden afgelast en heel wat keren aanpassingen in het programma moesten gedaan worden. Het is voor het afdelingsbestuur een hele klus geweest om het vluchtprogramma in goede banen geleid te krijgen. Met het nodige kunst en vliegwerk is hun dat gelukt en daar mag wel even aan terug gedacht worden. Hoewel er niet over rampvluchten gesproken kan worden is het toch een feit geweest dat veel duiven hun hok niet meer bereikten. Vooral bij de jonge duiven werden op onverklaarbare wijze grote verliezen geleden. En waarom? Het juiste antwoordt daarvoor dat weet niemand te geven en heel waarschijnlijk zal dat verschijnsel een raadsel blijven. Het is een mysterie! Maar ondanks dat allemaal heeft het seizoen heel wat fijne en goed verlopen vluchten gekend. Meer goeie dan slechte! Vluchten waaruit geweldige winnaars voortvloeiden en een heleboel liefhebbers die bijzonder succesvol waren. Zoals het winnen van een titel of een andere ereprijs bij Wefo-Limburg. Het is natuurlijk weer logisch dat deze geweldenaren op 14 maart volgend jaar, tijdens de kampioenen dag van de Wefo in het Maaslandcentrum te Elsloo, een grootse huldiging krijgen. Net als de vele andere keren zal het daar dan weer gaan daveren. Het applaus zal dan weer oorverdovend zijn als de kampioenen op het erepodium staan. En dat zijn ………

Vitesse kampioen: De Gebroeders Rings uit Meerssen die op hun eigen wijze weer de nodige sensatie in de concoursen brachten. Het zijn de reuzen bij de Wefo. De broers zijn in elke vlucht blikvangers geweest. Niet alleen omdat ze met veel duiven deelnamen maar nog meer wat ze daarmee presteerden. En bij heel wat vluchten werd men met stomheid geslagen hoe het bij hun duiven regende. Het was schering en inslag dat ze welhaast bij elk vlucht in de kop zaten met daarbij ook nog een hele lange rits andere prijzen. Een aaneenschakeling van prijzen die vaak tot de verbeelding spraken. Met hun fantastische successen en de overwinning op Melun van 12 mei en met de titel van Vitesse Kampioen kunnen de broers terug zien op een rijk duivenseizoen.

Vitesse hok kampioen. De familie Jacob uit Beek dat zijn vaste winnaars in het duivenspel. Het is een vaststaand feit dat ze bij de Wefo ieder seizoen bij de kampioenen zijn en als winnaars het Goud om de nek krijgen gehangen. Op de vlucht van Chalon op 29 juni met in het concours 842 duiven en op de vlucht van Rethel van 7 september met 1985 duiven, kwamen ze als trotste winnaars uit de bus. Als er op deze twee vluchten een naam bleef hangen dan was het wel die van de Familie Jacobs. Na diverse keren ook met zilver en brons te zijn getooid met veelal een staart aan prijzen erbij mogen de “Jacobsen” spreken van een succesvol seizoen. Met de titel van Vitesse hok Kampioen en 3e kampioen Koningschap gaan ze bij de Wefo de boeken in.

Midfond kampioen Iedereen die weet dat Jean Hornesch uit Cadier en Keer een melker is die ieder seizoen bij de Wefo de concurrenten wel ’n paar keer laat sneuvelen. Bij het huldigen van de kampioenen zie je hem ieder seizoen op de rode loper naar de eretribune lopen om geëerd te worden. Zo zal dat op 14 maart a.s. in Elsloo dan ook weer gebeuren als hij op het podium wordt geroepen met het behalen van het Midfond Kampioenschap en het winnen van twee wedvluchten. Namelijk op Sens van 1 juni en op Gien van 15 juni, met respectievelijk 1246
en 1305 duiven in de concoursen, was hij weer baas boven baas. Toen ging hij voor Goud en haalde dat ook binnen. Twee medailles die er niet lagen om zo maar op te rapen maar waar fel om gevochten werd en die voor Jean weer een paar mooie parels aan zijn toch al rijke kroon zijn geworden.

Wefo Cup Winnaar en Midfond Hok kampioen. De naam van Dennis Veugelers uit Nieuwstadt staat voor altijd in het Kampioenenboek van de Wefo. Dat hij met het winnen van de Wefo-Cup geschiedenis schreef dat is met blijdschap door hem heen gegaan. Dat schrijf je sowieso als je een monument wint. Het is bij lange niet gemakkelijk om de fel begeerde Wefo Cup te winnen. De erelijst van Dennis bij de Wefo in het seizoen van 2019 is zeer bijzonder. Hoe blij kun je zijn met ereprijzen waar je thuis je hele kamer mee kunt versieren? Superlatieven schieten te kort voor de beste speler van het seizoen van 2019 bij de Wefo. In zijn duivenspel op hoog niveau deed hij dingen waar alleen de grote kampioenen toe in staat zijn. Dennis ging als eerste door het lint op de vlucht Chimay op 6 juli en op de vlucht Melun van 19 augustus en zijn prijzen percentage over het gehele seizoen is weer bijzonder goed geweest. Hij zal de “ ster” op de kampioenen dag in Elsloo zijn en als het “Limburgs Volkslied’ zal klinken als hij op het erepodium staat dan zal hem dat beslist niet onberoerd laten. En dat zwelt nog aan als hij gelauwerd wordt voor de andere gewonnen kampioenschappen zoals: 4e Eendaagse fond, 2e Eendaags Hok kampioen, 2e Keizerschap, 2e en 4e Jonge duiven Kampioen, 3e As jonge duiven. Dat betekent dat Dennis het hele seizoen verspreid en groots met zijn duiven heeft gepresteerd. Het kan haast niet beter!

Eendaags Fond Kampioen De combinatie Jo Hendriks & Zoon uit Nijswiller hadden dit seizoen weer trefzekere pijlen op hun boog. Nog niet vaak speelde iemand het klaar om in een provinciaal concours van een zware eendaagse fond vlucht het Goud-Zilver en Brons te winnen. Het is nog sterker! Jo en Florian die deden dat zelfs twee keer. Hun schokkende overwinningen op de vluchten Chateauroux en Argenton die zorgden voor een plotse statusboost van deze twee klassiekers. Het winnen van 1-2-3-4-5 van Argenton en 1-2-3 van Chateauroux dat waren hun twee grootste hoogtepunten van het duivenseizoen. Het bracht een spektakel teweeg die in heel duivenland hoorbaar was en de boventoon voerde. Hun overmacht op die twee moeilijke klassiekers was zo groot dat het deed denken dat ze boven hun eigen kunnen uitstegen. Met het winnen bij de Wefo van het 1e Eendaags fond kampioenschap, het 3e Eendaagse hok Kampioenschap en het 3e Keizerschap dat maakt dat op 14 maart volop de schijnwerpers op hun gericht zullen zijn en hun triomf een extra cachet zullen geven. Fluitend zullen ze na de Show naar huis gaan!

Eendaags fond Hok kampioen en Keizerschap. In de maand juni werd de naam van Jan Deliege uit Vijlen in één adem genoemd. Omdat die het huzarenstuk uithaalde om kort na elkaar twee knoerten van vluchten te winnen. Dat waren namelijk de klassiekers Mont Lucon op 8 juni en La Satourain op 22 juni. Als een mokerslag sloeg toen de hitte in je gezicht toen deze vluchten plaats vonden. Toen liet Jan zien dat hij vanuit de meest extreme situatie met zijn duiven topprestatie kan leveren. En om met die successen nog mooier voor de dag te komen plakte hij daar ook nog Vierzon van 3 augustus aan vast. Het is voor een deel talent, maar vooral ook door de kwaliteit van zijn duiven. De menige provinciale overwinningen die Jan in zijn carrière heeft behaald, en de velen in zijn Samenspel en de Wefo, die vormen een erelijst waar veel liefhebbers in heel hun loopbaan niet eens in de buurt komen. De door de wol geverfde routinier zal met de titel van Eerste eendaags Hok Kampioen en 2e en 3e eendaags fond kampioen en als 1e Keizer tijdens de kampioenendag van de Wefo trots poseren. Jan heeft zijn niveau bij de afdeling ook
bevestigd want daar komt hij ook uit de bus met het 1e kampioenschap eendaagse fond. Dat dikt goed aan en dat zegt meer dan genoeg zou ik zeggen!

Kampioen jonge duiven - Fond. Bij de huldiging op 14 maart zullen de aanwezigen in de zaal hun van harte toejuichen. Het betreft de Combinatie Berensfreise uit Nieuwstadt. Al het hele seizoen van 2019 zijn die blikvangers geweest. In het snuitje van de uitslag waren ze welhaast iedere vlucht te vinden. Dat ze op een bepaalde vlucht iedereen er uit zouden vliegen dat kon men ruiken. De druk die ze uitoefenden wees daar op. En op Rethel van 25 Mei was het zover. Met een tegenstand van 1147 duiven werden ze als eerste afgevlagd en dwongen toen 56 deelnemers op de knieën. In het bolwerk van de Wefo zijn Wofgang met zijn vrouw Bertha een opvallende verschijning. Niet alleen omdat ze een echtpaar zijn maar door de fantastische uitslagen die ze alle seizoenen op het papier laten komen. In de duivensport zijn ze ’n paar apart! Dat ze eerste kampioen met de jonge duiven werden en tweede hokkampioen midfond met de oude duiven dat is het gevolg van hun goed spel. De combinatie heeft weer laten zien dat ze geen eendagsvliegen zijn.

Vitesse en As-duif Kampioen jonge duiven. De feeststemming op de avond zal in een dip geraken als de Kampioen jonge duiven en de As- duif kampioen zijn huldiging krijgt. De presentator zal het daar zeker even moeilijk mee hebben als dit aan de orde komt. De feestelijke sfeer zal dan ook voor momenten terug vallen in een rouwige sfeer. Het geval is dat de winnaar van beide titels onlangs dit aardse leven heeft verlaten. De allerbeste liefhebber bij de Wefo, met name Harie Winkens, die is komen te overlijden. We hebben dan nog altijd te maken met de man die een record heeft. Een record dat denkelijk nooit verbeterd zal worden. De jaren dat hij onafgebroken bij de duivenbond Generaal Kampioen werd dat zijn er méér dan tien. De keren dat hij bij de Wefo wedvluchten won en kampioen in diverse categorieën werd, die zijn zo veeltallig dat ze waarlijk uniek zijn. Karren vol ! Harie was een fenomeen en dat zal niemand ontkennen. Er werd zich vaak genoeg afgevraagd of er iets was wat hij niet met zijn duiven kon? Ondanks dat zijn lichamelijke toestand niet zo best was kwam hij het afgelopen seizoen, met de hulp van zijn vrouw Lenie, toch weer tot hoogstandjes. Zijn overwinning op de sluitvlucht Sezanne op 22 september was daar een van. En natuurlijk het winnen van het Vitesse en het As-duif kampioenschap met de jonge duiven. Persoonlijk kan hij helaas niet meer de toejuiching horen die gegeven wordt als zijn vervanger bij de huldiging op het ereschavot staat. Maar zeker zal het zijn dat dan de ovatie aan zijn adres respectvol en ingetogen zal gebeuren. Nooit zal hij worden vergeten!
Kampioen Natour. De combinatie Lamers-Hermans uit Herten die zijn niet onopgemerkt gebleven in de wedvluchten. Met een goede regelmaat wedijverden ze steeds mee met de toppers in de wedstrijd. Menige van hun wedvluchten die waren zo rijk aan prijzen dat ze die zullen blijven koesteren. Bij hun samen spel “de Roerstreek” speelden ze het klaar om in de natour van Rethel op 7 september met 28 duiven 18 prijzen te winnen met te beginnen met 1-2-3. Een week later van Chalons en Champagne op 15 september was het weer raak en begonnen ze met 1-7-8-10 en nu ook weer met 18 prijzen van 27 duiven. Ze hadden de smaak van het winnen goed te pakken want op Sezanne van 22 september, de sluitvlucht, toen was ook weer niemand van “de Roerstreek” bij machte om hun een pootje te lappen. Van de 26 duiven wonnen ze toen 15 prijzen met 1-2-8-9 als begin. Op deze 3 vluchten oogsten ze met 81 duiven 51prijzen en dat geeft als uitkomst de som van 63%. En bij de Wefo was dat al niet
veel minder. Ze zaten daar als vast geroest in de top tien. De ogen van allemaal zullen op hun gericht zijn als ze in het zonnetje worden gezet met het 1e kampioenschap bij de late tour. Wie het laatst lacht………

Kampioen “Koningschap”. De trofee van deze titel die heeft beslist glans voor de winnaars. En dat is het duo NijssenWulms uit Asenray. Dat is een koppel die met veel bravoure hun duivensport uit oefenen. Het zijn mannen die bij de Wefo een vaste waarde hebben. De keren dat ze daar alle deelnemers op de knieën heb gedwongen dat zijn er menige. En om maar over de vele kopprijzen te zwijgen. Want die bij de Wefo als “Koning” uit de strijd komt die heeft zich moeten bewijzen. De strijd om die titel wordt gestreden door giganten. En niet met zachte hand maar met bloed aan de paal of anders gezegd met zeer grote inzet. Nog altijd loopt bij veel liefhebbers rillingen over de rug als ze de namen van de rivalen horen. Onder meer van Huub Hermans, Fam. Jacobs, B.Martens & zn, Gebr. Rings, Dennis Veugelers, Geenen_Peters, Jhon van Heel, H.Winkens en K & R Lomans. In deze volgorde rangschikten zich die genoemden in de eindstand om het koningschap. Op 14 maart zal het duo Nijssen-Wulms met een lekker gevoel op het podium staan als ze de kroon van KONING krijgen opgezet. Wat een mooi moment zal dat worden!

Runnerup-Cup Het is blijkbaar een vurig verlangen geweest van de combinatie Emmerich-Wauben uit Nieuwstadt om de “runnerup-cup” te winnen. En daarom werden door hun alle registers opengetrokken. En het resulteerde na een spannende strijd om deze waardige Cup in de wacht te slepen. Tevens hebben ze met het winnen van deze cup hun reputatie van fondspelers ook weer waargemaakt. In het voorbije seizoen is weer fel gestreden geworden voor de titels en het duo uit Nieuwstadt nam daar met veel animo aan deel. Daar ze zeer gedreven hun sport beoefenen is het wel zeker dat we die mannen in de toekomst vaker zullen tegenkomen.

Duifkampioen – Hokkampioen ( L-B-C ) Michael Schmell uit Uckelhoven is er ene die het klappen van de zweep van het fondspelen kent. Doordat hij regelmatig met kopduiven in de uitslagen te zien is geweest dat is bij iedere fond speler wel bekend. Het vorige seizoen van 2018 won hij de vlucht Bordeaux en nu in 2019 werd hij van Bressels op 21 juli bij de Wefo de winnaar. De overige prachtige resultaten die Michael op de lange afstand behaald heeft die hebben menigeen aan het denken gezet. Het komende seizoen zal dan ook weer terdege met die die kerel in Uckelhoven rekening moeten gehouden worden. De voorzitter mag op 14 maart twee prachtige bekers aan hem uitreiken voor de titels van Duifkampioen en Hokkampioen (L.B.C.) En bij de afdeling Limburg zal Michael ook als grote fond kampioen het podium op moeten. Dat als extra!!!

Duifkampioen Jarige + Jarige Havens ( L-B-C ) Van Piëre Paulissen & zoon in Roosteren weet men dat ze op de grote fond geduchte tegenstanders zijn. Dat ze het goeie soort hebben voor de grote fond dat hebben ze door de seizoenen heen reeds lang bewezen. En omdat ze ook met grote inzet hun duiven verzorgen en als zodanig de sport uitoefenen dat heeft hun hoog op de sportladder gebracht. Met hun klasrijke fond duiven zijn de vader en zoon Paulissen er zeker van dat ze kunnen wedijveren met de beste lange afstand vliegers. Dat ze jarige-duif-kampioen worden met hun crack 1878705 dat geeft hun positie aan. Op de vlucht Limoges waar ze liefst 30 prijzen wonnen klasseerde zich de “705” in de top honderd als 80ste en op de vlucht van Bressons in de top tien als 2de . De twee titels werden hun niet cadeau gegeven omdat er stevig om geknokt is
geworden. Het is daarom niet alleen dat ze van waarde zijn maar nog méér dat de ze met die crack ook 1e Kampioen werden bij de afdeling Limburg. Dat prikt!!!

Duifkampioen Middaglossing. Het is J. Heuts uit Heerlen geweest die het afgelopen seizoen met een gulle lach tussen zijn concurrenten heeft mogen rond lopen. Om de doodeenvoudige reden dat hij op de grote fond liet zien wat hij onder de pannen van zijn hok heeft zitten. Dat zijn doorbijters. Op de vlucht van Dax - Bordeaux en Bergerac was hij met zijn crack 7/1508023 er als de kippen bij. Op die genoemde vluchten won hij bij de Wefo met zijn “023” respectievelijk de prijzen van 3e -58e en de 8e en die meteen goed waren voor de titel “kampioen middaglossing”. En die titel werd ook zijn deel bij de afdeling Limburg. Daar kreeg hij te kampen met het kruim van de Limburg fondspelers waaronder de meervoudige Limburgse Marathon Kampioen met name de grote “J.Corstjens” uit Thorn. En als je bij machte bent om deze, en de vele andere fondgrootheden van Limburg weet te kloppen, dan mag je met recht zeggen dat je bij de topspelers op de grote fond behoort. In de sterrenparade van de Wefo zal J,Heuts een de aanwezigen voorbij gaan met een prijs in zijn handen die betekenisvol is. Hij heeft geflikt wat nauwelijks lukte…..

Kampioen 1e geklokte duif middaglossing. Kampioen meeste prijzen. Jarige Duifkampioen Havens (B-A-C) De winnaar van dit kampioenschap is er ene die er ieder seizoen staat. Nooit in de schaduw van de beste fond spelers maar altijd waar de lamp brand. Het is een feit dat zich R. Nijs uit Tegelen heeft opgewerkt tot een grote meneer in de duivensport. Die zijn uitlagen van het afgelopen seizoen bekijkt die zal van verbazing de mond openvallen. In elke grote fondvlucht waar hij aan deelnam eindigde hij in de spits en was aldus een opvallende verschijning. Om nog even het geheugen op te frissen begon hij van St. Vincent met 10-38-82-88, van Dax werd dat 27-44-48-59, van Caussade 4-17-20-25-26-44-45-46, van Bergerac 17-44-48-63-65, van Agen 6-13-16-38-52-61, en van Bordeaux 18-23-57-75-100. Dat zijn toch bijzondere prestaties en die tevens het bewijs leveren dat ze zijn behaald door een liefhebber met klasse fondduiven. Hij is een liefhebber die veel duiven speelt, en die vooral bewezen hebben dat ze zich ook weten te klasseren. Hij heeft nagenoeg een kolonie duiven die hij de “Nijs- kolonie mag noemen. Het heeft hem vele jaren gekost maar zijn inspanningen hebben hem dit gebracht. Ik durf te zeggen: R.Nijs is geen toevallige kampioen die drie toevalstreffers had, maar hij is een gevestigde grootheid tussen de landelijke fondtoppers. Een door de wol geverfde routinier!

Kampioen 1e getekende middaglossing en 1e en 2e getekende middaglossing. Huub Nijsten: Hij heeft in de laatste jaren heel wat stof doen opwaaien in het Nederlandse en Internationale fond-wereldje. Hij is de man die met onnoemelijk veel kopprijzen op de grote fond wereldnaam maakte. Hij staat te boek met zijn nationale en internationale overwinning op Bordeaux en zijn nationale overwinning van Pau. En dat spreekt aan ! Om die vluchten te winnen daarvoor moest de elite van de nationale en internationale fond-wereld door de knieën. En als je de bovenstaande titels op je naam schrijft dan moet je toch maar altijd de eerste getekende duiven vroeg op de plank krijgen. En dat was bij Huub weer het geval. Door de seizoenen heen heeft Huub Nijsten op de grote fond resultaten behaald die hem van het ene podium naar het andere hebben gesleept. Huub begon over 25 jaar terug aan de grote fond met de intentie om zo snel mogelijk aan de top te geraken en ook om er te blijven natuurlijk. En om dat te bereiken is hij vanaf het begin op zoek gegaan naar het beste fond materiaal wat er te koop was in Nederland. En de jonge duiven uit die aanschaf werden tot en met getest en alleen de beste die bleven zitten. Wat geresulteerd heeft dat men heden ten dage spreekt over
het ras H.Nijsten. In het spel op de grote fond vindt Huub zijn voldoening en daar heeft hij de erkenning in gekregen die een speler van zijn kaliber verdient. Hij is niet alleen een uitblinker met de duiven maar ook als bestuurder is hij een kei. Op 14 maart heeft hij de regie weer in zijn handen.

1e Hok Kampioen Middaglossing Belgica – 1e Marathon Kampioen 1-2-3 getekende en 2 getoonde – 1e Automarathon kampioen 1e of 2e getekende en 1e getoonde. De klinkende successen op de fond-vluchten die blijven voor J.Corstjens uit Thorn voortduren. Het spelen op de verre vluchten is voor hem gesneden koek. Als de duiven moeten ploeteren en zwoegen om thuis te geraken dan klokt hij ze aan de lopende band. Hoe vaak weet hij al niet de Marathonkampioenschappen te winnen? Dat moet opgezocht worden want uit het blote hoofd weet dat niemand meer. En de strijd voor dat bewuste marathonkampioenschap die is steeds fel en hard. Die wordt je niet in de schoot geworpen want van iedere fond-vlucht moet je vroege duiven klokken. Zijn wapenfeiten door de seizoenen heen op de fond-vluchten bij de Wefo en bij de Z.L.U. van o.a. Barcelona-Marseille en Perpignan liggen nog vers in het geheugen. Dat heeft een gevolg gehad dat zijn naam bij de fond-spelers op ieders lippen werd gebracht en hij daardoor internationale faam kreeg. Jan die is een man die met grote passie op de fond speelt en met groot succes. Zijn duiven worden altijd zo dicht mogelijk bij de natuur gehouden en meestal selecteren ze zich zichzelf. De zwakkeren die vallen af ! Het is bekend dat Jan sterke duiven op zijn hokken heeft zitten die praktisch allemaal naar huis komen. Dat is geen grootspraak. Hij was weer succesrijk en een lang applaus zal Jan Corstjens weer ten deel vallen als hij met zijn gewonnen titels op 14 maart wordt gehuldigd. Heel zeker!

Jarige Duifkampioen (B-D-A-B) Heel wat keren kwam het afgelopen seizoen de naam van Bernard Hanno uit Roermond in de wedvluchtverslagen voor. Op diverse vluchten van de lange afstand was hij weer een degelijke tegenstander. Een liefhebber waar rekening mee gehouden werd. En de vroege prijzen die hij al zeker bij de Wefo en de Roerstreek wist te behalen die hadden glans. Met zijn mooie successen heeft hij weer bewezen dat hij materiaal bezit die het zware werk aan kunnen. Met zijn jarige cracks met ringnummer 8/5176607 en 8/5176645 die 1ste en 2de kampioen werden schaarde zich Bernard weer triomfantelijk tussen de fond toppers. Klasbakken zoals o.a. R.Nijs, Winkens-Rothenburg, Jac van Heel en Kurvers-de Weerd die werden voor dit kampioenschap geklopt. En als je deze mannen kunt verslaan dan weet iedereen dat dit niet is gebeurd met alledaagse duiven. Daar is meer voor nodig. En wat? Daar moet je een goeie melker voor zijn met goeie duiven. En die twee dingen brengen Bernard al vele jaren succes.

Automarathon Kampioen 1e getekende – 1e getoonde. De man die deze waardevolle titel won is Jeu Rongen uit Tienray. En als die het podium opklimt en de trofee voor dit kampioenschap krijgt uitgereikt dan zal dat leven in de brouwerij brengen. Want de automarathon kampioen die mag beslist met de borst vooruit en met grote trots het ereschavot opstappen. Alle ogen zullen beslist op Jeu Rongen gericht zijn als dit zal gebeuren. En dan zal hij met lovende woorden worden toegesproken en belicht worden hoe hij tot die prestatie kwam. Met veel geduld en doorzettingsvermogen heeft Jeu zich tussen de grote in de fondwereld geschaard. Hij heeft de marathontitel van de 1e getekende en 1e getoonde op zak en die heeft hij gewonnen tegen de sterksten van de Limburgse fondspelers. Een strijd waar hij als beste uit de bus kwam.


Tot ziens op 14 maart in Elsloo !!!!!!Pie Schepers.

vrijdag 08 november 2019

Beste sportvrienden,

Bijgaand de eerste uitslag van de Golden Regio 4 Race 2019 vluchten.

Met sportgroeten,

De commissie

 

1e prijswinnaars Johan den Hartog & Zn
Johan den Hartog & Zn 2019
Van der Kruk-van Tuil
Van der Kruk-van Tuil 2019 

Uitslag Pont St. Maxence 24 augustus 2019
GR4R 2019 Uitslag Pont St Max 24-08-2019 

 
vrijdag 08 november 2019

Dit jaar wisten we een week voor aanvang van het vliegseizoen nog niet definitief waar we heen gingen. Ik ben benieuwd of dit volgend jaar sneller gaat. Ik ben wel iemand die van tevoren graag een planning maakt, zoals wanneer te koppelen en hoe te spelen.

De doelen voor 2020 zijn hetzelfde: genieten van de duivenjaren die ons resten en goed proberen te spelen op alle vluchten met uitzondering van de middaglossingen. Dit kan alleen met allround kwaliteitsduiven die zich kunnen weren tegen specialisten op bepaalde disciplines. Natuurlijk is specialiseren het beste, maar wanneer ik meedoe, ga ik voor het beste resultaat.

Hier wordt van tevoren niet bepaald welke duiven op de vitesse, midfond of dagfond gaan. In principe laat ik me daar pas in het seizoen door leiden. De duiven die ik doorhoud moeten van 125 tot 700 km op kop kunnen vliegen. Dit verwacht ik ook van nieuwe aanwas, al komen ze bijvoorbeeld van een vitesse speler.

Er is vanwege mijn rugklachten stevig gekapt in het duivenbestand en de bedoeling is om met 40 stuks alle oude duivenvluchten te spelen. Ik weet nu al dat daarvan minimaal de helft uitgeselecteerd zal worden.

Ik ben nooit bang geweest voor megahokken, het draait immers om kwaliteit. Het is wel belangrijk om series te draaien en dat gaat niet met slechts een paar duiven mee. Naam maken in het buitenland kan alleen door op te vallen en dat doe je met series. Niet één buitenlander ziet hoeveel duiven je inzet. Kopduiven draait om kwaliteit en niet alleen om massa.

ZLU

Aankomend seizoen wil ik ook Agen ZLU spelen met zo’n 16 jaarlingen. Zij komen voort uit Olympiade en teletekstduiven, dus aan de kwaliteit ligt het niet. De tijd zal leren of ze het in zich hebben. Als er één goede tussen zit, ben ik al tevreden.

Ik ben gestart met 35 jongen die eind mei zijn gespeend. Enkele heb ik verwijderd omdat ze zich niet gezond konden houden. Hier worden ze – en vooral die duiven – natuurlijk begeleid, dus op de entingen na niet één medicijn. Ze gaan dagelijks los, ook bij slecht weer. Ze slapen zo goed als buiten, omdat de voorzijde van hun hok volledig uit gaas bestaat.

Ze zijn niet opgeleerd, maar gelijk op 85 km gezet. Enkele dagen later op 145 km, toen 219 en daarna 300 km. Van die 35 zijn er nog 20 over. Het kaf is dus duidelijk van het koren gescheiden en de duiven die me niet aanstonden, zijn allemaal achtergebleven.

Nu verwacht ik er in de aanloop naar Agen nog vier te verspelen, dus ik hoop er 16 mee te kunnen geven. Ik verwacht duiven die in de top 100 kunnen vliegen, dus zullen er veel afvallen. Vandaar dat ik dus vermeldde dat ik met één goede duif al tevreden ben.

Ik ben zeker niet van plan om voorgoed ZLU te gaan spelen, maar meer om enkele vluchten per jaar mee te doen. Zoals ik al zei wil ik dat wel goed doen, anders zal het ook snel weer ophouden.

De kweekduiven zijn vandaag ingeënt en worden langzamerhand klaargestoomd voor de nieuwe koppelvorming 2020. De laatste aanwinst is er nog bijgezet. Dit is een machtig mooie doffer die ik kreeg van Willem de Bruijn uit zijn Uranus x een kleindochter van Hurricane. Beter kan dus niet, zullen we maar zeggen. Ik zit nu op tal, er komt verder niets meer bij.

De kweekduiven brengen drie rondes jongen op. Twee rondes eitjes gaan tussendoor naar Friesland. Kweekboxen heb ik niet en Jan gebruikt ze ook niet meer. Je kan je duiven zoveel omkoppelen als je wilt en vroeger deed ik dat nogal eens, maar per saldo bleef het resultaat hetzelfde. Daarbij vind ik het belangrijk dat een duif bewegingsvrijheid heeft, wat ten goede komt aan een succesvolle kweek.

Hier dus drie rondes voor mezelf, zeg gemiddeld vier jongen per koppel. Ten opzichte van sommige andere liefhebbers, gaat hier wel eens iets mis. Anderen hebben nooit onbevruchte eitjes, kapot gevochten jongen of jongen die minder opkomen. Ik wel. Ik leer het dus nooit, zullen we maar zeggen.

Vroeger verlegde ik van topdoffers keer op keer en met meerdere duivinnen, maar het resultaat was vaak dat er ook maar twee bruikbare duiven tussen zaten. Ik ben dus van mening dat wanneer je vier à vijf jongen van één koppel kweekt, er zeker één bruikbare tussen moet zitten als beide ouders over voldoende kwaliteiten bezitten.

Vierentwintig kweekkoppels en zes testkoppels zouden dus 30 bruikbare jongen moeten geven. Met dit aantal zou ik tevreden zijn. Let op: bruikbare duiven moeten hier wel per honderdtal vliegen.

Ik denk dat het belangrijk is dat kweekduiven kerngezond en niet te zwaar zijn. Met vette duiven aan de kweek beginnen, is een valse start. Zo is het ook raadzaam om binnen nu en twee weken een mest- en keelonderzoek te laten doen. Nu kan er nog bijgestuurd worden. Medicatie inzetten als de kweek bezig is kan vast ook, maar daar ben ik geen voorstander van.

Hier alles in een meer natuurlijke vorm, dus volop zuurstof en alleen medicatie als er iets geconstateerd wordt. Ook bij de vliegduiven zoveel mogelijk zuurstof en zo weinig mogelijk medicatie, supplementen of wat dan ook. Duiven die het daar niet mee redden; jammer dan. Game over.

Op overnachtvluchten moet je geduld hebben en dat is bij meer dingen in het leven zo. Mijn slechtste eigenschap is dat ik geen geduld heb. Ik houd van doorpakken en snel resultaat. Zo heb ik achteraf gezien veel duiven verwijderd die ik beter nog even aan had kunnen houden gezien de resultaten van hun nazaten.

Ook heb ik duiven onnodig verspeeld door ze te snel terug in te zetten na een moeilijke vlucht. Verder heb ik jonge duiven op te jonge leeftijd opgeleerd met de rest. Ze moesten zich maar zien te redden, want over enkele weken begonnen de vluchten.

Anderzijds heb ik ook wel eens te lang aangemodderd met nieuwe aanwas die teveel kostte. Meerdere partners erop en iedere keer rotzooi eruit kweken.

Ik heb ook nieuwe aanwas op mijn beste duiven gezet en daar drie à vier rondes uit gekweekt, terwijl ze achteraf niets waard bleken te zijn. Wel een verloren kweekjaar van de eigen bewezen kweekdoffer- of duivin.

Ik heb jonge duiven doorgehouden die als jong niets presteerden, omdat ze uit een goede kweker kwamen. Als jaarling stelden ze echter wederom teleur.

Kortom, iedereen maakt fouten en fouten horen nu eenmaal bij het leven.

Golden Ten

Ik voorspelde eerder al dat er bij de Golden Ten voor de normale sterveling niets te halen valt. En inderdaad, ik had het bij het juiste eind. Jongen uit dezelfde ouders worden daar voor het tienvoudige geveild als op welke veilingsite dan ook.

Chapeau voor Jan en Rik dat zij duiven ver boven hun daadwerkelijke waarde kunnen tillen, iets wat anderen niet schijnt te lukken. Wat zaalverkopingen betreft staan zij op eenzame hoogte.

donderdag 07 november 2019

Prijsuitreikingen, ze zijn er weer genoeg in deze tijd van het jaar. Gisteren hebben we die van het NIC Holwerd weer mogen beleven. Mogen bleven inderdaad, ook de overnacht liefhebbers lijken steeds minder te worden in aantal. 
In de hoeveelheid uit te reiken prijzen was dat overigens nog niet af te meten. Meer prijzen dan liefhebbers, de geliefde vleespakketten natuurlijk, maar ook nuttige prijzen bij het Rad van Avontuur, er lag zo ongeveer een hele duivenspeciaalzaak te winnen.
Gezellig was het, dat zeker. Het nut van zo'n middag werd ook nog even aangestipt bij de opening van het festijn. Als we dit soort dagen niet houden, als winnaars en kampioenen niet bereid zijn om jongen of bonnen voor jongen beschikbaar te stellen, zijn we niet in staat om op dit niveau te blijven werken.
Samenwerking zal in de toekomst met de overige noordelijke NIC's gezocht moeten worden. We zullen langzamerhand toch in moeten zien dat de aantallen per NIC dusdanig klein worden dat het niet de moeite meer loont om onderling een competitie te vliegen. Er is overigens al een mooi samenspel waar zo ongeveer heel noord Friesland in mee doet, het NOF. Misschien wel het platform voor de toekomst om de overnacht in het hoge noorden in stand te houden. We gaan het zien. Dit zelfde verhaal geldt natuurlijk ook voor de basis verenigingen. Op een gegeven moment zal je de handdoek moeten werpen en het verstand moeten laten regeren.
Wat er duidelijk vermeld moet worden is dat het wel heel belangrijk is dat we dit soort dagen blijven houden. Het versterkt de onderlinge band tussen de liefhebbers. Onder het genot van een hapje en een drankje is het goed melken, maar ook, goed afspraken maken. Een koppel eitjes van die ene die zo mooi zou aanvullen bij die andere. Een jonkie uit die ene, die net voor die van mij zat. Samenkweek of een paar ringetjes, terug te bezorgen met de bijbehorende jongen. Ik heb hier gisteren weer een paar mooie kansen mee weten te creëren, wat natuurlijk ook geldt voor de mensen waar je de afspraak mee maakt. Daarnaast ben ik de gelukkige eigenaar geworden van een mooie doffer van één van de beste hokken in onze regio, beschikbaar gesteld in de verkoop van bonnen en jongen. Mooi voor de kweek, geweldige lijnen die erachter zitten. Duur? Voor die kwaliteit viel het best mee.
Rest mij nog te melden dat vriend Wim Keizer-Generaal werd van seizoen 2019, op de voet gevolgd door Ronnie, Klaas en Jacob, de gebroeders en nog wat mensen die recht hadden op hun applaus. Mooi!
We kijken uit naar de volgende uitreiking, van het al eerder genoemde NOF.

Tot de volgende!

www.postduivenblog.nl

donderdag 07 november 2019

 

Dit jaar komen we vrij veel oude bekenden tegen die ondanks een niet even makkelijk vliegseizoen toch weer hun duiven op het juiste moment wisten te laten pieken. Ook Geert Tiemes wonende aan de Koeleplekstraat in Didam is zeker geen onbekende in onze competitie. Echt voorstellen hoeft denk ik niet. Twee jaar geleden schreef ik dat hij vastberaden en doelgericht was en nu is dat nog steeds zo.

In 2017 stond Geert in zaal De Kruisberg in Doetinchem op de hoogste trede bij de kampioenen van de ochtendlossing. Tijdens de huldiging pinkte hij een traantje weg en genoot van deze ceremonie. Geert is een nuchtere Achterhoeker die de kat vaak eerst uit de boom kijkt, branie en veel bravoure kent hij niet. Doe maar normaal dan doe je gek genoeg.

Toen ik dit stukje schreef heb ik eerst nog eens het verhaal van 2017 doorgenomen en kwam tot de conclusie dat er in huize Tiemes weinig was veranderd. Hetzelfde hok, hetzelfde systeem, hetzelfde soort en dezelfde passie en visie. Geert maak je niets wijs en hij denkt veel na over wat het beste is voor zijn gevleugelde vrienden. Inmiddels is hij weer voorzitter geworden van zijn duivenclub , een rol die hij voorheen ook al vervuld had in de andere vereniging die is opgeheven.

Ik vroeg aan Geert wat hij afgelopen twee jaar anders heeft gedaan, maar het antwoord was kort en bondig: eigenlijk niets. Zijn duivenbestand is voor een groot gedeelte afkomstig van Jelle Jellema die hij in 2011, 2012, 2013 samen met Peter Wanders daar heeft aangeschaft. Hij is altijd op zoek naar versterking, ook dit jaar ruilt hij met andere toppers om nog betere duiven te krijgen die op de koningsvlucht Barcelona kunnen vlammen. Geert zijn doel is om in de toekomst op deze vlucht landelijk een topuitslag neer te zetten.

Zijn motto is veel kweken, veel spelen, streng selecteren en heel veel tijd er in stoppen om ze zo picobello aan de start te krijgen, op elke vlucht weer zowel bij jong als oud. Geert speelt zijn duiven wekelijks en die wie thuis blijven worden gelapt in verschillende richtingen. Heel ver rijdt Geert er niet mee maar ze gaan wel een voor een de lucht in. Hij speelt nog steeds met doffers op weduwschap en met duivinnen op nest. Hij was zelf over het afgelopen seizoen gematigd tevreden. Op onze zes vluchten draait Geert van de twaalf getekende duiven er tien. Niemand die meedoet aan deze competitie deed dit beter.

Toen de uitslag bekend was over zijn kampioenschap ging ik toch eens kijken of hij dat deed met duiven die twee jaar geleden zorgden voor het toenmalige kampioenschap. De conclusie is dat geen van die drie getekende duiven van toen nu hun steentje hadden bijgedragen. Gekker nog, alle drie de duiven van toen zijn verspeeld, een op St.Vincent maar ook een op een simpele eigen africhting. Kampioenen sneuvelen op het veld van eer als je ze blijft doorspelen. Alles in het kweekhok stoppen is voor Geert ook geen optie want daar zit al topmateriaal.

Op bijna al onze vluchten stonden er doffers getekend terwijl de duivinnen als eerste thuis waren. Het aanwijzen blijft moeilijk, je let op alles maar moet toch kiezen als ze worden ingekorfd. Vaak zet Geert zowel een doffer en een duivin bij de bovenste twee, dus een weduwnaar en een duif op nest. Zo heb je altijd twee duiven uit twee verschillende hokken en spreid je de kans om een getekende te draaien.

Hoe kwamen de duiven op de zes vluchten?

St.Vincent 6 mee/3 prijzen, zijn derde is de tweede getekende
48e melding bij S.M.N.

Dax 6 mee/3 prijzen, zijn derde is de eerste getekende (146)
106e en143e melding bij S.M.N.

Bergerac 15 mee/9 prijzen, zijn zevende duif is de eerste getekende(146)
257e en286e melding bij S.M.N.

Perpignan 3 mee/2 prijzen, de tweede duif is de eerste getekende (108)
48e melding bij S.M.N.

Marseille 2 mee/2 prijzen, de eerste duif is de eerste getekende
4e en 57e melding bij S.M.N.

Barcelona 5 mee/4 prijzen, de tweede duif is de eerste getekende(108)
62e en 92e melding bij S.M.N.

Een bijzonder verhaal is er over de volgende duivin deze lichtkras dame is een prachtige ranke duif met het ringnummer 16-1276108. Ze was in 2018 Geert zijn eerste duif op Barcelona. Ze stond niet als getekend omdat ze aan een kant van haar vleugel de laatste vier pennen had laten staan. Ik snap Geert zijn motivatie want wat is er dan met zo’n duif aan de hand? Je weet het niet, ze was prima in orde en werd dus uiteindelijk als eerste op Geert zijn hok geklokt. Een jaar later in het seizoen 2019 heeft ze weer een pen laten staan, ze had er de dus drie vervangen maar een pen zat er dus al twee jaar in en weer stond Geert in dubio wat hij moest doen, het vertrouwen was er en ze bewees weer uit het goede hout gesneden te zijn.

Familie Tiemes bedankt voor jullie gastvrijheid, ik denk dat we op dit adres niet voor de laatste keer waren in Didam en voor 2020 kun je er op rekenen dat Geert weer zijn mouwen opstroopt om vroege duiven te klokken. Op zaterdag 26 oktober gaan we er weer een leuke middag van maken in Doetinchem en gaan we alle winnaars in het zonnetje zetten.

Auteur
Patrick Sticker.

 
woensdag 06 november 2019

 

 
Zondagochtend, het is buiten nogal grijs, in de verte hoor ik het geluid van de overtrekkende ganzen. Het achteruit rij alarm van de trekker van de naburige melkveehouder verraad dat ik niet de enige ben die wakker is. Dieren moet je elke dag melken en verzorgen tenslotte.
De klok is vannacht weer teruggesprongen op de wintertijd. Als je er negatief tegen aan kijkt is het vanavond weer vroeg donker, komt de tijd van storm, regen en harde wind er weer aan en kan het tuinset wel even een tijdje in de schuur. Allemaal waar, maar beste mensen, het is ook de tijd dat de schaatsers weer gaan zorgen voor een uitzinnig Thialf, Mathieu weer door de prut gaat baggeren en we weer snert, stamppot en bruine bonen gaan eten... Voorwaar een mooi vooruitzicht.
Wat in mijn duivenmelkers brein mooi is, is dat er volop aan de toekomst wordt gedacht. Hoe gaat volgend seizoen eruit zien, welke duiven ga ik koppelen om nog weer wat meer successen op de marathonvluchten te kunnen vieren. Bij de sierduiven heb ik een paar mooie jongen zitten. Het ziet er naar uit dat ik voor het eerst sinds jaren weer eens wat show waardige dieren op het hok heb. Ik heb mijn oog ook op de éénhoksraces laten vallen. Ik ga er aan minimaal eentje meedoen volgend jaar. Ik had er al een paar duifjes voor aangeschaft, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, deze maanden toch nog op zoek naar nog betere dieren en wellicht deelname aan nog een paar van die wedstrijden. Andere dimensie, maar toch, als je niet meedoet weet je niet of het je gaat passen of niet.
Er zijn alweer beurzen in binnen en buitenland, er zijn legio feestavonden, de eerste clubshows duiken op en ook de bonnenverkopen zijn weer niet van de lucht, kortom het is nooit saai in duivenland. We zijn met steeds minder, maar er is steeds meer te doen, rara politiepet, hoe kan dat dan?
Oh ja, nog een tip: ik ben zelf naarstig op zoek naar een paar duiven die wat goede jongen kunnen kweken voor de éénhoksraces, of zo je wilt oneloftraces. Je kan een berg geld uitgeven en bieden op die fantastische aanbiedingen, overal te vinden op internet. Er zijn een paar sites die kwaliteit bieden van goede liefhebbers, liefhebbers zoals jij en ik. Op die sites zijn duiven te koop voor redelijke prijzen, vaak kan je de duiven ook nog wel even bezichtigen als je dat wilt. Gewoon even contact opnemen met zo'n liefhebber. Staat er van zo'n liefhebber niets van je gading op de verkoopsite? Vraag gewoon, vaak wordt je toch nog goed geholpen, voor redelijke prijzen.
Las gisteravond nog een paar regels van een bekend speler op de éénhoksraces. De uitspraak kwam erop neer dat je beter je geld in goede duiven dan het zoveelste wondermiddel kan steken. 
Volgend weekend, 2 november, is de prijsuitreiking van NIC Holwerd, van de vluchtwinnaars en kampioenen wordt een laat jong of een bon voor een jong 2020 verkocht, ten bate van de kas van het NIC. Van mijn hok een mooi bont duivinnetje uit mijn teletekst duivin, de "592". Weet U het nog? 2de sector 4 van Bergerac? Mooi duifje, kan volgend jaar van gekweekt worden. Ik zou haar zo kopen....

Tot de volgende!

www.postduivenblog.nl

Nieuwsbrief Peter Boskamp

07 oktober 19
Paratyfus De vragen over paratyfus blijven binnenkomen. Ik heb er in mijn boek uitgebreid aandacht aan besteed. Nu klopt dat verhaal nog steeds in grote lijnen, maar inmiddels zijn er meerdere...

Columnist in Spotlight

21 juli 19
Raak!   Ik liet het al vaker blijken in mijn...
25 juni 19
De Oranje Leeuwinnen winnen hun groep en gaan...
11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

17 november 19
Bij deze de 20 prijswinnaars van de derde vlucht van de 2019 editie.  Zij verdelen...
16 november 19
Frans Keybets Landgraaf Agen oud 2019. Op een mooie nazomeravond heb ik afgesproken met...
14 november 19
Bij deze de 2e serie van 26 prijswinnaars van de tweede vlucht van de 2019 editie.  De...
10 november 19
Beste liefhebbers, Ook dit jaar zullen wij een jonge duivenbonnen verkoop houden . Wij...
31 oktober 19
Toen we berichtkregen dat Harie Winkens uit Itteren was overleden sloeg dat in als een...
22 oktober 19
Negentig duiven in Yerseke gestolen: schadepost van 75.000 euro YERSEKE - Terwijl Danny...
22 oktober 19
We zijn verheugd om u mee te delen dat onze bedrijven nauwer gaan samenwerken om onze...
17 oktober 19
Op de internationale ochtendlossingen vervliegt de ZLU jaarlijks een aantal nationale...
13 oktober 19
  Tjeu Wetemans Kelpen-Oler   All round Marathon kampioen        Met de naam van Tjeu Wetemans ,...
12 oktober 19
Prijzenfestival N.I.C. “De Luchtbode” Reeweg 89 Hendrik-Ido-Ambacht Prijsuitreiking...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40