Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 10 december 2021 | week 49

Voorwoord

World Best Pigeon (WBP)
Zoals enkele weken geleden aangegeven moeten wij voor 1 januari 2022 de Nederlandse kandidaten voor de competitie World Best Pigeon insturen. Compuclub heeft inmiddels de nieuwe categorie Super Marathon toegevoegd, waarvoor dank! 

Zoals wij inmiddels gewend zijn kun je onder het kopje co-ëfficiënt de score openen en de betreffende resultaten zien en controleren. De top 10 per categorie vindt u verderop in deze nieuwsbrief en ook is er een link opgenomen om alle mooie klasseringen te zien. Ik wil graag iedereen feliciteren met het behaalde resultaat.

Reclames op deze standen kunnen tot uiterlijk 18 december 2021 worden ingediend via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; eventuele reclames die daarna binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 
Olympiade 2022
In de afgelopen week is tijdens een extra digitaal Congres van de FCI vastgesteld dat de Olympiade van 2022 van 12 tot en met 14 augustus zal worden georganiseerd in Oradea in Roemenië. De organisatie durft het niet aan, om - zoals wij gevraagd hadden - het wat later in het jaar te organiseren in verband met de te verwachten onzekerheid over de status van de Covid-19 pandemie na augustus. De huidige ontwikkelingen en onzekerheden rond de omikronvariant tonen nog weer eens aan dat het moeilijk is iets te voorspellen over het gedrag van het virus. Augustus lijkt dan de meest geschikte maand om de Olympiade te organiseren.

De selectie voor de standaardklasse vindt plaats in Soest op woensdag 29 december in het clubgebouw van de P.V. Soest. Omdat in augustus de duiven beginnen te ruien is besloten de duiven in het weekend van 5 en 6 februari te keuren in Budapest in Hongarije. Alle informatie is ook te lezen in het artikel verderop in deze nieuwsbrief. Neem het door, want het is uiteraard een eer om je land te mogen vertegenwoordigen met één of meerdere duiven op deze Olympiade in Oradea in Roemenië.
 
Certificering transportmiddelen
Dit is een van de belangrijke punten die wij het komende jaar beleidsmatig gaan aanpakken. Dit hebben wij ook aangegeven tijdens de laatste Ledenraad. Het belang van dit punt werd afgelopen week weer nog eens duidelijk onder de aandacht gebracht door een bericht vanuit het Europees Parlement. Het Europees Parlement is kritisch op de manier waarop dieren worden vervoerd. Het gaat met name over het vervoeren van dieren bij hitte, met te weinig water en in te volle wagens. Deze ontwikkelingen moeten we serieus nemen. Waar in het verleden in Nederland richtlijnen van kracht waren en zelfregulering van de sector het uitgangspunt was is sinds 2 juli 2020 een beleidsregel van kracht met aanzienlijke beperkingen zeker als het transport langer dan 8 uur duurt.

Voor onze duivensport gaan wij uit van zelfregulering. Hiermee zeggen wij feitelijk dat de regels die gelden voor commercieel dierenvervoer niet gelden voor het vervoeren van postduiven. Dat vraagt om duidelijke, bij deze tijd passende voorschriften, voor onze transportmiddelen die we inzetten voor het vervoeren van onze postduiven. Wij hebben er alle belang bij dat het vervoer van onze duiven voldoet aan de hoogste eisen. Goed vervoer betekent immers mede dat onze duiven gezond en wel weer thuiskomen van de vlucht én het is de manier om de zelfregulering in stand te houden. Dus aan de slag ermee in het nieuwe jaar!
 
Allen een fijn weekend toegewenst en blijf gezond!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BUREAU

Beperkt telefonisch bereikbaar


Vanwege het klaar maken van de bestellingen van de voet- en chipringen is het NPO Bureau komende periode beperkt (telefonisch) bereikbaar. De mailbox wordt dagelijks uitgelezen en dringende zaken krijgen voorrang. 

 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Rooster van aftreden NPO Bestuur


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Olympiade Roemenië augustus 2022


In augustus van 2022 wordt in Roemenië de uitgestelde Olympiade 2021 gehouden. Omdat in augustus duiven beginnen te ruien is er besloten de duiven in het weekend van 5 februari en 6 februari 2022 te keuren in Budapest, Hongarije.
 
Keuring Nederlandse afvaardiging
Gezien het bovenstaande heeft de NPO besloten op woensdag 29 december een keuring te organiseren om de Nederlandse afvaardiging te kiezen. Deze keuring vindt plaats in het clubgebouw van P.V. Soest, Oostergracht 46, 3763 LZ Soest. Er worden maximaal 20 duiven (6 oude doffers en 6 oude duivinnen en 4 jonge doffers en 4 jonge duivinnen) geselecteerd voor de Olympiade.
 
Richtlijnen
Voor het vertrek naar Budapest moeten de duiven op eigen hok minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden worden in lijn met de nieuwe Europese regelgeving. Daarnaast moeten de duiven over een geldige paramyxo-entverklaring beschikken (minimaal 14 dagen en maximaal 358 dagen voor vertrek geënt).  De NVWA zal voorafgaand aan het vertrek een gezondheidsverklaring af geven om de duiven in Budapest te krijgen en na afloop van de keuring weer terug te laten komen naar Nederland.

Criteria
Om deel te nemen aan de keuring, gelden de volgende criteria waar de duiven aan moeten voldoen:

Oude doffers:
 • 2500 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Oude duivinnen:
 • 2500 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Jonge doffers (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers.
Jonge duivinnen (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers moeten afkomstig zijn van wedvluchten met minimaal 150 duiven van minimaal 20 liefhebbers.
Bent u geïnteresseerd en hebt u duiven die voldoen aan de criteria? Dan kunt u deze duiven opgeven bij het  NPO Bureau. Dit kan per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na aanmelding ontvangt u voorafgaand aan bovengenoemde keuring een uitnodiging ontvangen.
 
 

NPO BESTUUR

Definitief Nationaal vliegprogramma 


Na publicatie van het concept Nationaal vliegprogramma hebben de afdelingen diverse amendementen en voorstellen ingediend. Het NPO bestuur heeft die voorstellen en amendementen verwerkt in een nieuw concept en dat concept besproken met de afdelingen in een informele digitale bijeenkomst op 10 november. Daarna is er over gestemd in de NPO Ledenraad van 27 november 2021. Dit is nu de laatste stand van zaken.
 
Belangrijke wijzigingen
Ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept Nationaal vliegprogramma zijn dit de belangrijkste wijzigingen;
 • Oude duiven zijn op de J vluchten toegestaan; aangezien er landelijk verschillen zijn in vervoersmogelijkheden en sportbeleving is het aan de afdelingen dit al dan niet toe te staan. Wel geldt dat deze vluchten met oude duiven niet tellen voor competities en kampioenschappen boven afdelingsniveau (dus niet voor nationale kampioenschappen, Olympiade enz.) Afdelingen, samenspelen en verenigingen zijn vrij deze wel of niet in een kampioenschap te vervliegen. Er dient in alle gevallen een aparte J uitslag te zijn.
 • Door deze aanpassingen kunnen Vitesse/Midfond spelers elke week hun oude duiven spelen van april tot en met september.
 • A27 wordt Cahors voor de sectoren 2,3 en 4. Sector 1 gaat naar een ander station.
 • Het Natoer programma bestaat uit 5 vluchten die door afdelingen zelf worden ingericht in de 6 weken 32 t/m 37.
 
Open punten 
De volgende punten staan nog open en vereisen een bevestiging op de voorjaars Ledenraad. Deze punten hebben gemeen dat de uitkomsten van de bijeenkomst van 11 december over Eerlijk spel en een nieuwe Sector indeling meewegen bij de besluitvorming.  
 • Of de vluchten M24, M26 en J34 vervlogen worden als GP in afdeling- of sectorverband.
 • E27 te vervliegen als nationale of semi nationale eendaagse fondvlucht.
 • Er is afgesproken de NPO Kampioenschappen vast te stellen op de Voorjaarsledenraad.
 
Stempunten Ledenraad 27 november

Via onderstaande button kunt u het definitieve Nationale Vliegprogramma bekijken. 
 
Nationaal Vliegprogramma definitief
 

NPO BUREAU

Bijna tijd om voetringen en chipringen te versturen: zorg voor up to date gegevens


In december worden de vaste voetringen en chipringen voor 2022 weer verzonden. 

Oproep!
We verzoeken daarom alle verenigingen om ervoor te zorgen dat hun verenigingsgegevens kloppen. We vragen daarom alle besturen te letten op de volgende zaken:
 • Is de functie ringenadministrateur ingevuld?
 • Zijn de adresgegevens juist?
 • Klopt het mailadres?
Na verzending wordt een track & trace-code verstuurd naar de ringenadministrateur, zodat men weet wanneer men de ringen ongeveer kan verwachten.

Aanpassen vóór 13 december 2021 
Wanneer de functie of de adresgegevens niet kloppen, kan de ledenadministrateur van de vereniging deze corrigeren. Wij verzamelen de gegevens op 13 december aanstaande. Daarna kunnen wij de adresgegevens helaas niet meer aanpassen en wordt alles verstuurd naar het “oude” adres.

Terug naar inhoudsopgave

 

FCI

World Best Pigeon


Hierbij de top 10 van de zes categoriën voor de FCI World Best Pigeon. 

Terug naar inhoudsopgave

Ranking FCI World Best Pigeon
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

Vrijdag 10 december zijn de prijzen opgehaald door PostNL. Deze worden in de loop van aankomende week bij de prijswinnaars bezorgd.

 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
 • PV Ons Genoegen, Braamt, loopt af op 10 december 22.30 uur
 • PV Vitesse, Beilen, loopt af op 10 december 21.30 uur
 • NOC De Rode Doffer, Utrecht, loopt af op 10 december 23.00 uur
 • Postduif Ingen & Omstreken, loopt af op 10 december 22.00 uur
 • PV De Postduif, Amerongen, loopt af op 10 december 21.00 uur
 • PV Zwartemeer, Zwartemeer, loopt af op 11 december 21.30 uur
 • PV De Postduif, Groningen, loopt af op 11 december 23.00 uur
 • PV De Valk, Meppel, loopt af op 11 december 20.00 uur
 • PV De Reisduif, Groesbeek, loopt af op 11 december 22.30 uur
 • PV Hoogeveen, loopt af op 11 december 22.00 uur
 • Duivensport Heerenveen eo, loopt af op 12 december 22.00 uur
 • PV De Lingebode, Zetten, loopt af op 13 december 22.00 uur
 • PV De Luchtbode, Assen, loopt af op 14 december 21.30 uur
 • PV De Zwaluw, Laren (NH), loopt af op 14 december 22.00 uur
 • CCG De Kuststrook, loopt af op 14 december 22.30 uur
 • De Rode Doffer, Drachten, loopt af op 16 december 21.30 uur
 • PV Prins Hendrik, Nijmegen, loopt af op 16 december 22.00 uur
 • PV Tot Weerziens, Urk, loopt af op 16 december 22.30 uur
 • PV De Duivenvriend, Wezep, loopt af op 17 december 20.00 uur
 • PV De Blauwe Doffer, Damwoude, loopt af op 17 december 21.00 uur
 • PV Steeds sneller, Hollandscheveld, loopt af op 17 december 21.30 uur
 • PV De Vechtvogels, Dalfsen, loopt af op 17 december 22.00 uur
 • Samenspel Beek BUG, loopt af op 17 december 23.00 uur 
 • PV De Koeriers, Bedum, 18 december 21.30 uur
 • PV De Sperwer, Hulshorst, loopt af op 18 december 22.00 uur
 • PV Fleanwille, Burgum, loopt af op 18 december 22.30 uur 
 • PDV de Luchtpost, Weert, loopt af op 18 december 23.00 uur 
 • PV De Kerkduif, Zoeterwoude, loopt af op 19 december 21.30 uur
 • PV Uresco 98, Leeuwarden, loopt af op 19 december 22.00 uur 
 • Rayon Berg & Dal, Fond Union Twente, loopt af op 21 december 22.00 uur 

Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • PV De Gevleugelde Luchtstromers, Goirle, loopt af op 11 december 20.00 uur
 • PV De Grensbode, Glanerbrug, loopt af op 11 december 22.00 uur
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, loopt af op 19 december 20.00 uur
 • PDV De Zwaluw, Venray, loopt af op 20 december 21.00 uur
 • PV Ons genoegen, Bunschoten, loopt af op 22 december.
 • PV De Trouwe Duif, Scheemda, verkoop start op 12 december en loopt af op 22 december 20.00 uur

Verkopen via EPW-eu.com
 • British Masters, loopt af op 10 december
 • Xuan-De Ridder Racing, loopt af op 11 december
 • Murez-Marichal, loopt af op 12 december


Verkopen via Duivenveilingen.com

 • PV De Spoorzoekers, Helvoirt, loopt af op 18 december 20.00 uur
 • Dagfondduiven Cees Nagel, loopt af op 23 december 21.00 uur
 • Bonnenverkoop Afdeling Friesland, loopt af op 5 januari 21.00 uur
 • Kweekcentrum Friesland - top 10 duiven, loopt af op 5 januari 21.00 uur


Overig

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Regelmatig komen er vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen is te vinden op onze website. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina
 
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 8 december 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • ZLU Sterrenshow, locatie: Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen:
  • zaterdag 15 januari 2022: prijsuitreiking 2021, zaal open 18.00 uur, start prijsuitreiking 19.00 uur
  • zondag 16 januari 2022: prijsuitreiking 2020, zaal open 10.30 uur, start prijsuitreiking 11.00 uur.
    
Activiteiten in het land
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad

Nieuwsbrief Peter Boskamp

15 februari 22
Nieuwsbrief Februari 2022Paratyfus    Opnieuw Paratyfus De laatste weken worden we niet alleen in de kliniek geconfronteerd met gevallen van paratyfus, ook via het internet bereiken ons veel vragen...

Columnist in Spotlight

rc16 1
18 mei 22
Hier ziet u CASIUS  , een mijner topduiven....
RC6 5
07 mei 22
Moest ik dit duivendagboek een titel willen...
rc14 1
16 maart 22
Ge moogt zeggen dat ik een vuile stoefer ben...
RC31 1
03 februari 22
Ongeveer twee jaar geleden werd kunstenares...
RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new Promo185x75new NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40