Artikelen

placeholder_600x120.png
WEDSTRIJDEN
Laatste wedstrijden Jonge Duiven
Voorbeschouwing sectorvlucht 3: the last one
Morgen, zaterdag 15 september, wordt alweer de laatste sectorvlucht voor onze Jonge Duiven vervlogen. Voor de meeste afdelingen zit dan seizoen 2018 er ook echt op. De tijd van evaluatie en verbeteringen doorvoeren breekt dan weer aan! Staat er volgend jaar weer een nationale Orleans op het programma? Na jaren van weg geweest? Onze junioren staan op drie plaatsen in Frankrijk: Orleans, Melun- Andrezel en Morlincourt.  Het verschil met vorige week is dat nu alle afdelingen duiven in de korven hebben en we dus echt kunnen spreken over een sectorvlucht! Mooi! In totaal dit weekend 2.404 deelnemers, met 37.985 duiven: 
 
  aantal
duiven
aantal deelnemers
Sector 1 10.565 847
Sector 2  8.799 412
Sector 3  8.069 559
Sector 4 10.552 586
 
De weergoden lijken ook de laatste sectorvlucht weer mee te gaan werken. De duiven onder Parijs vertrekken met windje tegen, maar zodra ze boven Parijs zijn zal de snelheid weer gaan oplopen. Na verschillende sectorvluchten zien we duidelijk een verbetering in het (op tijd) melden van de duiven. We vragen aan u hier ook morgen weer rekening mee te houden. Binnen 30 minuten melden bij uw meldpost en deze meld binnen 30 minuten de duif door aan compuclub!

Bestuur NPO wenst duiven en deelnemers veel succes!
WEDSTRIJDEN
Actuele overzicht van vluchtdata en -tijden
Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld.
Klik hier voor actuele vluchtinformatie
Afbeeldingsresultaat voor jonge duiven
SECTIES/PLATFORMEN
Secties overleggen gezamenlijk
Afgelopen maandag hebben de besturen van de secties Jonge Duiven, Dagfond en Vitesse/Midfond voor het eerst met elkaar om tafel gezeten. Doel van de gezamenlijke vergadering: kennismaken, uitwisselen waar iedere sectie mee bezig is en afspraken maken hoe we er voor kunnen zorgen dat er onderling afgestemd wordt.

Gelegenheidsvoorzitter Marc Palickx kon de bijna complete besturen verwelkomen. Na het voorstelrondje gaf hij een toelichting op wat er zoal al had plaatsgevonden in de secties, opgemerkt dient hierbij te worden dat het bestuur sectie vitesse/midfond pas net is geinstalleerd en deze nog geen contact heeft gehad met de leden van de sectie.
 
Het contact met de achterban, de leden van de sectie was een issue waar langdurig is bij stil gestaan. Het blijkt dat niet iedereen in het bezit is van een e-mail adres en er slechts een klein gedeelte van de leden in het bezit is van een smartphone.Het voornemen is wel om frequent in contact te treden met de leden en hierdoor de besturen van de nodige informatie te voorzien. Tevens kan de mogelijkheid van een enquete worden gebruikt.
 
Het overgrote deel van het overleg is gebruikt om het concept vliegprogramma 2019 te bespreken. Alle aanwezigen realiseerden zich dat je niet in één keer van de kelder naar de zolder kunt springen en dat de tijd voor overleg met alle leden al aan de krappe kant is geweest. Ondanks dat niet iedere sectie op elk punt zijn gelijk heeft kunnen krijgen, is er goed geluisterd naar elkaars standpunten en realiseert ieder zich dat het belangrijk is om de gezamenlijke opdracht positief ten uitvoer te brengen.
 
Voor het onderwerp competie indeling versus kwantiteit & kwaliteit zal op korte termijn een werkgroepje van start om het e.e.a. uit te gaan werken. Alle diciplines zullen hierin met één persoon zijn vertegenwoordigd.
 
Al met al een zeer boeiende en levendige bijeenkomst met bestuurders die in staat zijn gebleken 'out of the box-denken'. Het vervolg zal plaats vinden op zaterdag 13 oktober a.s. waarbij alle leden van de secties, platforms worden uitgenodigd om vooraf aan de ledenraad van 10 november 'beslagen ten ijs te komen'. 
placeholder_600x120.png
SECTIES/PLATFORMEN
Vliegprogramma 2019 Vitesse Midfond
Op maandag 20 augustus jl. is ons bestuur van de sectie Vitesse/Midfond geïnstalleerd en we zijn daarbij direct aan de slag gegaan met het vliegprogramma voor komend jaar. Dit om te zorgen dat de afstemming met andere secties goed kan verlopen en we een zo optimaal vliegschema krijgen. We hebben bij het samenstellen van het programma de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 • Zo goed als iedere week Vitesse spel in de vereniging (binding houden met de club)
 • Start van het seizoen rekening houden met zomertijd en dus trainingsmogelijkheden van werkende sportvrienden
 • Rekening houden met Roofvogeloverlast in maart en begin april
 • 2 Midfondvluchten voorafgaand aan de eerste Dagfondvlucht
 • Dagfond en Midfond om de week
 • Cycli van Vitesse blokken zodat er steeds weer opnieuw ingestapt kan worden of duiven kunnen worden ingelast of een vlucht kan worden overgeslagen
 • Wekelijks inspeelmogelijkheden voor onze marathonspelers om ze in ritme te brengen of te houden
 • Tussen de Dagfondvluchten een keuze tussen het spelen van een tussenvlucht met Vitesse of Midfondafstand
 • Tussen twee Midfondvluchten een keuze voor het spelen van een tussenvlucht Vitesse
 • Niet te veel dubbelvluchten
 • Ruimte voor de specialisten om hun favoriete spel te kunnen spelen
 • In principe geen doordeweekse africhtingen meer, zodat de Nederlandse en Belgische liefhebbers geen hinder meer ondervinden wanneer ze hun onervaren jongen los hebben. Het risico dat ze in een africhtingskoppel terecht komen is dan een flink stuk teruggedrongen.
Meer weten over het vliegprogramma en de gemaakte keuzes? Klik hier voor het complete verslag.
Vliegprogramma Vitesse/Midfond 2019
placeholder_600x120.png
Uitleg van de nationaal rekenaar
Afgelopen maanden hebben vele vrijwilligers zich in de verenigingen weer ingezet voor de vele wedvluchten. Compuclub besteed de grootst mogelijke zorg vóór aanvang van het seizoen om alles tijdig gereed te hebben, iedereen vooraf te informeren, zodat er tijdens het seizoen geen vertraging of misverstanden ontstaan.

Berekening (voorlopige) eindstanden vertraagd
Toch blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is en dat bestanden laat worden ingestuurd. Het gevolg van laat/onjuist inzenden van bestanden, betekent dat de berekening van de Nationaal Kampioenschappen en voorlopige eindstanden op zich laten wachten. 

Uiteraard doen we ons uiterste best zo snel als mogelijk uitslagen te communiceren, we zijn daarbij echter wel afhankelijk van de aangeleverde bestanden.
 
Daarom nogmaals de afspraken op een rij:
 • D en W bestanden dienen tijdig te worden ingestuurd (tijdig = direct na inkorven melden en doormailen);
 • Zorg dat duiven juist aangemeld zijn
 • Hou inloggegevens bij de hand
 • Wacht na inzenden van de bestanden op een ontvangstbevestiging; als deze niet komt is er niet juist ingezonden. Wanneer er niet juist wordt ingezonden, worden liefhebbers niet niet opgenomen in de wedstrijd,  de live uitslag en voorlopige uitslag.
 • Inzenden na lossing is niet toegestaan. Compuclub besteed de groots mogelijke zorg voor aanvang van het seizoen om alles gereed te krijgen en via onze site info te verstrekken om dit bij alle liefhebbers en vrijwilligers bekend te maken. Denk aan test vluchten en hulp pagina’s via onze software, website en facebook.
 • Bereid deelname aan de vluchten voor, zorg dat de werkwijze duidelijk is
NPO BUREAU
Bestelling vaste voetingen 2019
De bestellingen van de verenigingen zijn inmiddels allemaal ontvangen. Het blijkt iedere jaar weer dat we weer extra inspanningen moeten plegen om de bestellingen binnen te krijgen en goed te kunnen verwerken, maar het is gelukt!

In totaal hebben 636 verenigingen een bestelling geplaatst voor 836.000 vaste voetringen. Een daling ten op zichte van vorig jaar, toen 646 verenigingen in totaal 877.000 vaste voetringen bestelden.

Inmiddels zijn we gestart met het toedelen van de ringen. We bekijken of we de toedeling van de ringen zo kunnen doen dat de toegedeelde ringenseries nog beter aansluiten op de wensen van de liefhebbers. Waarbij we op voorhand al weten dat het niet mogelijk zal zijn alle wensen te kunnen honoreren.

We verwachten dat we over ongeveer twee weken de leden informeren over welke series voor 2019 zijn toegewezen. Deze week gaat gaat de gedetailleerde bestelling de deur uit.

 
placeholder_600x120.png
AGENDA
Activiteiten in het land
Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden. Wekelijks besteden we ook in Op de Hoogte aandacht aan de geplande activiteiten.
 

5 oktober 2018 - Forumavond PV Airborne (Renkum)

Vrijdagavond 5 oktober organiseren we weer een forumavond met Jos Thoné, Maurice van der Kruk en de leiding is in handen van Wilco Bultman. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30. Ook is er een grandioze verloting en bonnenverkoop.

Klik hier voor meer informatie.

6 oktober 2018 - Prijsuitreiking Dutch Golden Classic (Dordrecht)

De 14e editie van de kweker/koperrace met jonge duiven, onder de naam Dutch Golden Classic 2018, is een mooi succes geworden. En dat vieren we met een gezellige prijsuitreiking op zaterdag 6 oktober 2018. En u kunt daarbij zijn. De uitreiking vindt vanaf 14.00 uur plaats in het gebouw van de DC & VB, Brandts Buysstraat 3-A in Dordrecht. 
Klik hier voor de complete uitnodiging.

24 november 2018 - Tentoonstelling PV De Luchtbode (Assen)

Klik hier voor de complete agenda
Han Maljaars op hokbezoek bij Co Verbree (Putten)
Ik ben Han Maljaars, 13 jaar oud en ik woon in Wageningen.  Het seizoen begon anders dan verwacht, want tijdens de voorjaarsstorm werd mijn duivenhok getroffen door een grote boom. De duiven werden toen tijdelijk op de schuurzolder geplaatst. Het gewonnen hokbezoek maakte veel goed! Op dinsdag 10 juli ben ik samen met mijn oom en neefje Stef  naar Co Verbree  in Putten gegaan. Een half uurtje rijden bij ons vandaan.
 
We werden verwacht om 14.00 uur en toen we  aankwamen hebben we eerst wat gedronken. Het trainen begint hier om 16.00 uur op het warmste gedeelte van de dag. Verder heeft Co  mij van alles verteld over verzorging en voeding van de duiven. Na het praten was het tijd om naar de duiven te gaan en de vlieghokken te bekijken. Er staat een ondiepe volière van 80 cm deels over de lengte van het hok. Na het bekijken van de hokken ben ik samen met Co op de foto gegaan en kreeg ik een schitterende rode doffer uit de kwekers. Nogmaals bedankt voor het bezoek in Putten.
 
Inmiddels is mijn hok in Wageningen weer klaar en als mooie afsluiting van het seizoen won ik afgelopen zaterdag de 1e van Laon in de vereniging “de gevleugelde vrienden Bennekom”. Waar ik het enige jeugdlid ben.
 
Groeten uit Wageningen, Han Maljaars.   
NPO BUREAU
Postverzending vertraagd
Afgelopen week had het NPO Bureau te maken met printerproblemen. Hierdoor is het niet gelukt om alle correspondentie met betrekking tot onder meer duplicaten 
en brieven met betrekking tot opgevangen duiven te versturen. De problemen zijn na het weekend opgelost. We doen onze best de opgelopen achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Verzending van genoemde correspondentie volgt spoedig.  
Onze excuses voor het ongemak.
DUPLICAAT AANVRAGEN
Aangevraagde duplicaten tot en met 13 september 2018
Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.
Klik hier voor het overzicht van de aangevraagde duplicaten
Sponsoren
bonyfarma.png
beyers.png
giantel.png
belgicadeweerd.png
verselelaga.png
bricon.png
teurlings.png
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

23 juni 19
Rotavirus en zo meer. Ik weet niet of U het weet, maar artsen en dierenartsen mogen sinds 2006 geen meldingen meer maken omtrent de heilzame werking van vitamines en kruiden. Naar verluid zijn de...

Columnist in Spotlight

25 juni 19
De Oranje Leeuwinnen winnen hun groep en gaan...
11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...
29 maart 19
Op bezoek bij één van de beste overnachters van...
27 maart 19
  Zo af en toe heb je zo'n weekend. Zo'n weekend...
18 maart 19

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

17 juli 19
  Stekeligheden 4 Ledenraad 4 juni Ooggetuige verslag van 1 van de 8 belangstellende !!!! op de...
10 juli 19
De wedvlucht Barcelona is jaarlijks het summum qua afstand in de duivensport. En dat...
08 juli 19
03 juli 19
Ook op de tweede internationale wedvlucht van het ZLU-programma, n.l. Agen voor oude en...
01 juli 19
Naast het overzicht van alle deelnemers met de kwekers, kopers en spelers is  het...
29 juni 19
“Zege La Souterraine voor Peter Theunis” Foto Henk van Boheemen Afgelopen weekend was de...
28 juni 19
Ontketende Ridderhof speelt vereniging aan flarden op Quievrain oude duiven. Groot...
26 juni 19
“Frans en Jordi Damen winnen op Quievrain” Foto: Henk van Boheemen Zaterdag 22 juni was...
25 juni 19
  FOND IN HET GROENE HART NIC DE SNELVLUCHT BODEGRAVEN ( 1714 ) THEO WIJFJES UIT NIEUWVEEN...
25 juni 19
Dit weekend staat weer geheel in het teken van de duiven bij PV de Woudvliegers. Er zijn 4...
18 juni 19
De gisteren uitgestelde vlucht vanuit het Belgische Lessines werd vandaag al vroeg...
16 juni 19
Péronne 1-6-2019:Herman Testerink 1e prijs en een hele mooie uitslag   Met stralend...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40