Nieuws

donderdag 04 juni 2020

 

Mijn jonge duiven zijn tweemaal weggeweest. Andere jaren zouden ze nu veel vaker op pad zijn geweest. Ik was goed bezig totdat adeno roet in het eten gooide. Ze zijn daar inmiddels doorheen. Ik heb er 15 verwijderd die erin bleven hangen. Aankomend weekend ent ik ze tegen paratyfus, daarna ga ik ze regelmatig opleren.

Ik hoor links en rechts dat er veel jonge duiven verspeeld zijn van het opleren. Sommige hadden ze al vijf keer probleemloos weggebracht en leden dan plotseling een hoop verliezen. Ook van Quiévrain in België zijn veel jonge duiven weg, schijnbaar.

Ik los ze mand voor mand (per 14 duiven) of één voor één. Er kan dan wel een groepje aansluiten of verkeerd vliegen, maar niet de gehele ploeg.

Vorig jaar heb ik 175 jongen geringd. Na de openingsvlucht met die foute lossing in Quiévrain bleven er van de 140 nog 80 over. Deze duiven hebben tien vluchten gevlogen. Zeven van hen wonnen 3x 1:100 en zeven wonnen 2x 1:100 in het spel dat volgt op het verenigingsspel.

De rest van de doorgehouden jaarlingen wonnen 1x 1:100. Ook in deze laatste groep zullen duiven zitten die nog boven zichzelf uit gaan stijgen, maar geef mij maar die veertien duiven die (meer dan) 2x 1:100 wonnen.

We mogen Frankrijk in, dus kan het nog goed komen om onze duiven voldoende ervaring op te laten doen dit jaar.

De eerste vlucht zit erop. Het is altijd afwachten hoe je ervoor staat tegenover de rest, maar gelijk met de 1e beginnen tegen 1.026 duiven in de vereniging en het samenspel had ik niet verwacht. Zeker niet nadat ze een poosje nodig had om te landen.

De 1e was Athena’s Warior, zij wist vorig jaar als jong ook al top 10 provinciaal te winnen tegen ruim 8.000 duiven. Haar vader is Warior, die was 2e nationaal Asduif en stond gekoppeld tegen Athena’s Warior (dochter Super Rossi). Beide waren al eens 1e provinciaal Asduif.

Jan begon in Friesland ook met de 1e in de vereniging, al had hij een haperende klok en miste hij daardoor verschillende duiven. Jan’s winnaar komt uit een zoon van Young Witbuik x dochter Limo. Dit koppel heeft al meerdere teletekstvliegers op de wereld gezet waaronder de winnaar van gisteren die vorig jaar als jong al teletekst vloog. Laten we hopen dat dit doorzet en we nog een enigszins mooi seizoen kunnen hebben.

Opleren jonge duiven

De jonge duiven zijn vandaag op 20 km één voor één gelost, het zijn er nog 135. Eenmaal gelost had ik er een hard hoofd in met een stevige NO wind, maar eenmaal thuis liep het hok aardig vol en kwam er af en toe nog één aangevlogen.

Het één voor één lossen doe ik dit jaar voor het eerst omdat ik daar eerder nooit tijd voor had. Ik ben benieuwd of dit op de vluchten voor verbetering zal zorgen. Eén ding is wel zeker, ze moeten de weg één voor één zien te vinden, dus de minderen zullen vast afhaken.

vrijdag 22 mei 2020

Zondag 17 mei 2020. Het is alweer zondag. De weken rijgen zich in deze coronatijden voor mij persoonlijk aaneen zonder dat er echt veel verschil te merken is tussen de achterliggende en de hieraan voorafgaande weken.

Er is hier in Maleisië wel iets meer bewegingsvrijheid maar als weldenkend persoon zoek ik de concentraties van mensen nu nog maar even niet op. Gewoon een kwestie van het niet opzoeken van een potentiele bezetting.

Dus op het werk het verplichte mondkapje op, ondanks dat ik de dag grotendeels alleen in mijn kantoor doorbreng. Tussendoor bij bezoekjes aan de diverse afdelingen telkens de handen desinfecteren. Bij de lunch eten op het terras voor onze kantine. In de warme buitenlucht omdat bij het nuttigen van een maaltijd het kapje af moet. Het is daar echter stiller dus veiliger.

Onderweg naar huis valt het op dat het verkeer alweer behoorlijk is toegenomen. Vooral ’s avonds. Het kan snel gaan want twee weken geleden was er zo ongeveer nog geen kip op de weg.

Privé is het leven nog altijd tamelijk overzichtelijk. Als echte huismussen zitten mijn dochter en ik hoofdzakelijk binnen. Het gebruikelijke uitje naar het zwembad is al maanden taboe en dat doet ook de drang om naar buiten te gaan danig afnemen. Een wandeling bij meer dan dertig graden is alleen aantrekkelijk met een verkoelende duik achteraf. Of misschien zijn we gewoon een beetje lui geworden in de periode dat het niet mocht.

In het kader van de gemakzucht en het vermijden van potentiele besmettingen dus ook nog maar even geen restaurant bezoek, ondanks dat dit op beperkte schaal wel weer is toegestaan. Hetzelfde geldt voor het bezoeken van de grote winkelcentra. Ook al is ook hierop geen beperking meer van kracht. Al weet ik niet hoe men daar de toegang reguleert, want dat houdt men hier in het algemeen goed in de gaten.

Dit bleek gisteren toen ik voor het eerst sinds tijden weer een bezoek bracht aan een megagrote supermarkt. De toegang werd zeer scherp gereguleerd. Niet alleen werd van iedereen de temperatuut genomen en mochten er maar 200 mensen tegelijk in de supermarkt (van naar ik meen wel 20.000 vierkante meter) ook moest iedereen met zijn of haar telefoon een barcode scannen en digitaal naam en telefoonnummer achterlaten. Informatie die niet in handen komt van de supermarkt maar van de overheid.

Hetgeen overigens ook plaatsvond bij de zeer lokale garage waar ik mijn banden liet vernieuwen. Niet de meest gebruikelijke plaats waar je een dergelijke restrictie verwacht. Het bleek een voorschrift/voorwaarde van de overheid om “open” te kunnen zijn.

Het doel is natuurlijk om de contacten van een eventueel besmet persoon snel in kaart te brengen. Iedereen scant dit hier in Maleisië braaf, zonder moeilijke discussies over privacy. Het kan snel gaan als er niet al te zware discussies over gevoerd worden. Een groot verschil met Nederland.

Over Nederland gesproken. Ook in duivenland gaat het momenteel snel. Op diverse terreinen.

Zo kreeg ik afgelopen woensdag reeds het document van de selectiecommissie onder ogen waarin de beoogde nieuwe bestuurssamenstelling gepresenteerd werd. Een stuk dat uiteindelijk ook in het Spoor en in de Duivensport-Pravda van deze week te lezen was. Ik wilde het Spoor niet in de wielen rijden en had ook de verstrekker van de informatie beloofd deze informatie voor mij te houden. Dus heb ik geen tussentijds weekstuk met een leuke primeur het daglicht doen zien.

De samenstelling van het nieuwe bestuur was uiteindelijk toch nog wel een beetje verrassend. Op de posities van het dagelijks bestuur geen kandidaten die door de rebellerende afdelingen waren voorgedragen maar kandidaten uit de koker van de selectiecommissie. Kandidaten met een grote bestuurlijke ervaring in respectievelijk de afdelingen 9, 10 en 3. En ook daarbuiten want van alle kandidaten kan worden gezegd dat ze op maatschappelijk vlak hun sporen wel verdiend hebben.

Ook neem ik aan dat alle door de selectiecommissie voorgedragen kandidaten de beleidsagenda die de afdelingen en een aantal sectoren in februari opstelden onderschreven hebben. Dit geldt dan naar mijn bescheiden mening ook voor de drie “oude” bestuurders die in het bestuur blijven zitten. Zonder het onderschrijven van dit beleidsstuk hebben de zittende bestuurders feitelijk geen mandaat.

Nog verrassender was het feit dat de Duivensport-Pravda aankondigde dat de ledenraad waarop het nieuwe bestuur geïnstalleerd wordt zal plaatsvinden op 2 juni. Het kan echt verrassend snel gaan. Verbazend is echter wel dat alle afdelingsbestuurders en kiesmannen deze datum plus agenda via de Duivensport-Pravda moesten vernemen.

Met de datum van 2 juni wordt overigens wel voorbijgegaan aan Artikel 20 lid 6 van het Huishoudelijk reglement en het is zelfs de vraag of er helemaal aan Artikel 20 lid 4 en lid 5 voldaan wordt. Hieronder heb ik de teksten maar even gekopieerd

  1. Vacatures in Bestuur NPO worden met de vermelding van eventuele herbenoembaarheid tenminste drie maanden voor Ledenraad NPO gepubliceerd.
  2. De voordracht bedoeld in Statuten artikel 21 lid 1 wordt uiterlijk zes weken voor Ledenraad NPO schriftelijk met bereidverklaring kandidaatbestuurslid ingediend bij secretaris NPO.
  3. Secretaris NPO plaatst de in het vorige lid bedoelde voordracht op agenda Ledenraad NPO, welke agenda uiterlijk vier weken voor datum wordt kenbaar gemaakt met inachtneming van Statuten artikel 27 lid 3.

Nu ben ik verre van een juridische fijn slijper en besef ik de urgentie van het hebben van een voltallig bestuur maar het lijkt mij toch verstandig om de zorgvuldigheid in acht te blijven nemen. Zeker om te vermijden dat ooit iemand het nieuwe bestuur opzadelt met een kwestie van een niet reglementaire verkiezing.

Overigens viel mij op dat de verwijzingen tussen Huishoudelijk Reglement en Statuten niet meer kloppen. Ook niet echt zorgvuldig maar wel passend in het complete plaatje van de regeerperiode van de huidige voorzitter.

Als het nieuwe bestuur geïnstalleerd is treft het zonder meer een aantal hoofdpijndossiers aan. Behalve over de financiële positie, het organiseren van de Olympiade en het afkalvende ledental in het algemeen zal het nieuwe bestuur zich spoedig dienen uit te spreken over de zogenaamde pilot in Zeeland. In mijn ogen is de rol van het NPO-bestuur in het verleden hierin vaag en zelfs laakbaar geweest. Bovendien zonder het draagvlak van een besluit van de ledenraad, dus zal het nieuwe bestuur zich snel moeten beraden op hun positie in dit wankele project.

Ook de positie van stichting de Nishoek (in de toekomst de Veerhoek) dient door het nieuwe bestuur eens goed onder de loep genomen te worden. Mag een deel van de activiteiten die deze stichting onderneemt wel? Worden deze activiteiten wel gedekt door de staturen en reglementen van zowel de afdeling Zeeland ’96 als de NPO? Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de inkorvingen voor de Franse en Belgische vluchten? En als dit zoals een Zeeuwse vereniging aanhaalde daadwerkelijk onreglementair is, hoe kun je dan als landelijke bond onderdeel uitmaken van dit project? Tenzij de reglementen hierop aangepast worden natuurlijk…

Als ik de nieuwsbrief uit het Zeeuwse overigens een beetje vrij interpreteer moddert men daar op dit moment maar een beetje door. Het schiet nog niet erg op, zowel met de digitale vooruitgang als met het nieuwe duivensport centrum.

Veel nog niet opgeloste problemen of nog niet uitgevoerde geplande vernieuwingen worden geschreven op het conto van de Corona-crisis. Het zal voor een deel waar zijn, maar het is ook een beetje flauw om de vertraging in een proces van ruim anderhalf jaar te wijten aan twee maanden Corona crisis.

Ik denk echter dat er meer aan de hand is. Zo concludeer ik dat er nogal willekeurig met informatie wordt omgegaan. In een document spreekt men over een zeer beperkt aantal verenigingen, in een nieuw een beetje vaag document genaamd “de Horizon” (geschreven door de zogenaamde regiegroep) wordt gesproken over het in standhouden van 19 verenigingen.

Ook de omgangsvormen tussen het bestuur van de afdeling Zeeland en de verenigingen komen inmiddels een beetje onder druk te staan. Ik kreeg een briefwisseling tussen het bestuur van de afdeling Zeeland ’96 en een basisvereniging onder ogen en dat zag er niet zo prettig uit om het mild te verwoorden. Vooral het dreigen met sancties vanuit de hoek van het afdelingsbestuur komt onprofessioneel over. Voor zover mijn reglementenkennis strekt mogen afdelingsbesturen geen sancties opleggen aan verenigingen of leden maar zou dit moeten verlopen via het instituut Sportrechtspraak. Overigens komt het hele woord “sanctie” niet voor in zowel de statuten als het huishoudelijk reglement van de afdeling Zeeland ’96.

Al met al is het dus beter dat het snel kan gaan met het nieuwe NPO-bestuur. Hopelijk hebben de formateurs voldoende aandacht besteed aan bovengenoemde pijnpunten.

Een ander onderwerp waarop de komende week wel eens snel kan gaan is het openstellen van de normale vluchtlijnen. Vandaag kreeg ik via een liefhebber uit Zeeland de bevestiging dat er in België vanaf morgen (18 mei) gezamenlijk mag worden opgeleerd (vergelijkbaar met de wijze waarop dit in Nederland mag). Na een bezoek aan de site van de KBDB bleek dat dit vooralsnog slechts “binnenlandse trainingsvluchten” betreft, maar het is weer een stap in de goede richting. Een stap die vermoedelijk ook zal leiden tot het openstellen van de grenzen. Iets dat Frankrijk eerder deze week al deed.

Iets dat ook relatief snel gegaan is zijn de trainingsvluchten die georganiseerd werden door de afdelingen Noord-Oost Nederland en Oost-Nederland. Deze afdelingen hadden hun Corona protocol op basisverenigingsniveau erg snel onder controle en konden dus gisteren (16 mei) reeds “trainen in afdelingsverband”.

Dit ging overigens in afdeling 9 niet zonder slag of stoot omdat een ijverige Buitengewoon Opsporingsambtenaar (oftewel BOA) de draad een beetje kwijt was aangaande het mogen inkorven van duiven en het zelfregulerende karakter hiervan. Gelukkig kon er na overleg door een lid van de COVID-19 werkgroep met de betrokken veiligheidsregio (Enschede) toch in gemand worden. Over problemen bij het inmand-proces en eventuele andere knelpunten is mij verder niets bekend.

De vluchten op zaterdag verliepen uiteindelijk ook snel, zoals op Compuclub terug te lezen viel. In ieder geval qua snelheid van de eerste duiven.

Afdeling 10 ging met haar beide regio’s naar het Duitse Rheine. In rayon 1-4 vloog de snelste duif iets harder dan 90 km/u. Het concours, of hoe je het ook mag noemen, stond bijna 20 minuten open. In de rayon 5-8 lag de snelheid wat hoger namelijk ruim 92 kilometer per uur. Wel duurde het zo ongeveer 30 minuten voordat het benodigde aantal duiven binnen was. Best lang maar vermoedelijk zijn de duiven deels met hun Noordelijke collegae meegetrokken.

De deelname in Noordoost-Nederland was behoorlijk goed, 654 liefhebbers brachten 15.878 duiven aan de start.

Afdeling 9 toog met naar twee lossingsgroepen naar twee verschillende losplaatsen, Kalkar en Venlo. In regio Noord sluit het concours, zoals ik het toch maar voor het gemak blijf noemen, vanuit het Duitse Kalkar na een minuut of 8 terwijl de eerste duif ruim 100 kilometer per uur vloog. Erg vlot gezien de concoursen in afdeling 10 en die in de Zuidelijke regio van afdeling 9. In Zuid lag de snelheid een stukje lager (iets minder dan 96 km/u) en duurde het een stuk langer voordat 25 procent van de duiven binnen was (bijna 30 minuten), na te zijn gelost in het Nederlandse Venlo.

Wel opvallend is de lage deelname in de aankomstlijst van de afdeling Oost-Nederland. In het totaal namen 366 deelnemers de moeite om hun in het totaal 9.233 duiven over de antenne te laten halen. Vermoedelijk hebben veel liefhebbers de makkelijkere weg genomen om hun duiven als vrachtduif te laten vliegen.

Een besluit dat de afdeling Limburg overigens nam voor alle vluchten die onder het huidige CORONA-protocol vervlogen gaan worden. Dat wil zeggen zolang er geen aankomstlijsten (uitslagen) mogen worden gemaakt. Een beslissing die veel kritiek kreeg op de sociale media maar wel iets voor te zeggen valt. Het beperkt het aantal contactmomenten tot het uiterste minimum en dat is in deze Corona tijden bij een sport met een gemiddelde leeftijd van de deelnemers van 65 jaar niet heel onverstandig. Ook beperkt het de druk op de werkers, vooral in de grotere verenigingen.

OP EIGEN HONK:

Hierover valt weinig anders te melden dan hetgeen ik in het eerste deel van dit weekstuk al geschreven heb.

Tot een volgende keer.

Groet,

Michel

donderdag 21 mei 2020

De jonge duiven doen het goed. Gisteren heb ik ze voor het eerst opgeleerd op 10 km. Eén voor één werden ze gelost, dat was nog een heel karwei met 145 duiven. Eén jong is niet thuisgekomen, dat zag ik snel omdat ik zijn knipring had verwijderd. Hij wilde nooit het hok uit, terwijl de rest eruit stormde.

Ik ga ze vanaf nu eenmaal per week opleren en één voor één lossen. Als ze niet alleen durven vliegen kunnen ze namelijk ook geen 1e prijs winnen. Waarom gelijk op 10 km? Ik denk dat dit voor een gezonde duif die goed aan huis traint niet uitmaakt. Daarbij heb ik een hekel aan duiven inmanden, vandaar dat ik wat stappen oversla. Ik geef ook nooit duiven mee voor opleervluchten. Het is voor prijs of ik steek er geen tijd in.

Een duif is van nature een kladvlieger. Ik denk daarom dat als je een groep in één keer lost, ze sneller met andere duiven meetrekken, wat de kans op verliezen vergroot. Ook heb ik ze wel eens net na het lossen in de draden zien hangen, die een kilometer van de losplaats hingen. In België ontkom je daar niet aan.

Mineralen

De mest bij de jonge duiven is super. Ze krijgen elke dag Colicontrol of oregano olie op het voer, samen met onze Champions Mineralenmix. De verhouding die ik daarvoor aanhoud is één pikpot Mineralenmix op zes pikpotten voer.

Toen we met Bas van DHP Cultura de Mineralenmix ontwikkelden, heb ik aangegeven dat houtskool en roodsteen de voornaamste ingrediënten moesten zijn. Mineralen mochten niet overheersen. Ik houd niet van stoffige emmers en daarbij was ik enkele jaren terug bij een liefhebber die veel mineralenpoeder gaf; zijn duiven spoten de natte mest alle kanten op.

Hoe kwam ik op houtskool en roodsteen? In mijn tienerjaren kwam ik bij een sterspeler die met enkele duiven alles op een hoop speelde. Ik vroeg hem wat hij nu precies deed (ja, toen al zocht ik naar geheimen). De beste man gooide een emmer houtskool, een zak schelpen en wat kapotte dakpannen bij elkaar die hij vervolgens vergruisde. Dat gruis zette hij niet in het hok, maar strooide hij voor het hok op de grond. Zijn duiven smulden ervan en hun mest was zo mooi dat ik dit nooit vergeten ben. Ook de glans op zijn duiven die spiegelde in de zon is mij bijgebleven.

Dit is logisch te verklaren. Houtskool is goed voor de darmflora, denk maar aan de momenten dat je diarree of een lichte voedselvergiftiging had. In mineralen zit echter veel zout. Zet een potje in je hok en je weet na enkele dagen dat het overbevolkt of vochtig is, het water zal in het potje staan. Vandaar de dunne mest bij duiven die teveel mineralen krijgen toegediend.

Hier krijgen ze alleen op zaterdag bij thuiskomst van een wedvlucht de mineralen van Mariën op het voer. In het stille seizoen – dus niet alleen wanneer ze jongen van 5 à 6 dagen hebben – schijnen ze er ook iets meer behoefte aan te hebben.

Het lijkt erop dat we over twee weken België in mogen, maar eerst nog één of twee trainingsvluchten vanuit het oosten. Daarop gaan misschien alleen mijn 20 overnachtduiven mee die ervaring missen. Met de programmaduiven wacht ik vermoedelijk op België.

De jonge duiven hebben hun tweede training achter de kiezen. Na twee keer afzonderlijk lossen ben ik er 5 van de 145 kwijt. Beter nu dan wanneer ze hun chip om hebben. Ze doen het goed, maar dat is al vanaf het begin. De kweek en alles daarna verliep probleemloos. Toch zegt dat niet altijd iets, zo denk ik wel eens terug aan 2012, wat een topjaar was met de jonge duiven.

Op beide Orléans vluchten had ik er vijf op teletekst en zo goed als alle ingekorfde jongen vielen in de prijzen. Toch kwam daar een klote najaar achterop met stevige paratyfus waarbij een hoop duiven verwijderd moesten worden.

Het kweekseizoen van 2013 verliep ook slecht. Ik had ze gevaccineerd tegen herpes, maar toch kregen ze het (sindsdien heb ik dat nooit meer gedaan). Alle 2012 jongen die paratyfus overleefd hadden, bleven achter op de vluchten in 2013.

Mijn hoop in de medische wereld was weg. Ik werd te lang aan het lijntje gehouden en niets hielp, dus heb ik radicaal geselecteerd in 2013. Alle duiven waar ik maar iets bij vermoedde, ongeacht prestaties of kweekresultaten, verwijderde ik. Nadien was het weer opbouwen en heb ik er gelukkig geen last meer van gehad.

Het leven van een duivenmelker gaat niet altijd over rozen, maar bij de pakken neerzitten is niets voor mij. Ik begon opnieuw te bouwen. Veel jongen kweken en verleggen van de beste duiven, hard selecteren en in 2014 stond ik weer waar ik daarvoor stond.

Vanaf toen wist ik dat je genoeg jongen moet kweken en je betere duiven op tijd moet laten stoppen. Selecteren uit 100 is makkelijker dan uit 20. Maar goed, alles heeft zijn voor- en nadelen. Vaak is het wel zo dat hoe meer duiven je houdt, hoe groter de problemen zijn als er iets mis gaat. Een kleine kolonie is overzichtelijker en gemakkelijker te motiveren.

Dit duivenseizoen draait uit op een soap. Er mocht in Frankrijk gelost worden tot een minister van Transport daar een stokje voor stak. In België mag opgeleerd worden vanuit de lokalen, maar wedstrijden met dieren zijn verboden. Wat die beslissing met corona te maken heeft, ontgaat mij een beetje.

In Nederland mogen er trainingsvluchten gehouden worden zonder verplichting de klok uit te lezen. In gebieden met veel overnachtspelers dus weinig tot geen duiven in concours, er zijn immers veel overnachthokken die het gehele jaar opleren om aan twee of drie wedvluchten mee te doen.

De duivensport stond al aan de afgrond, maar dat lijkt deze crisis nog eens te gaan versnellen.

dinsdag 28 april 2020

We zijn weer een weekje verder en het gonst van geruchten binnen de duivensport, we starten met de vluchten over twee weken , Frankrijk is al gestart , Belgie start en we zouden erin mogen met de duiven , we gaan de oostlijn vliegen enz enz elke dag komt er wel een gerucht mijn computeke inwaaien. Naast de nodige mails om je geld uit de zakken te kloppen. Even nieuwe pas aanvragen bij de ABN bank terwijl ik geen klant ben bij deze bank. Of weer een incasso bureau dat ik nog een bekeuring heb openstaan  van te hard rijden op een weg die ik niet eens weet tevinden en deze week vroegen ze 2000 bitcorns anders sturen ze sexfoto’s van mij rond op internet naar mensen die me kennen, wordt ik naast een Benidorm Bastard ook nog een bekend pornoacteur want betalen doe ik nooit en heb gewoon schijt aan zulke lui , kunnen ze dat papierke waar ik mijn kont mee afveeg ook op internet zetten.

En zo zie je maar dat het leven gewoon veranderd is na de tijd dat geluk nog heel gewoon was, er is een tijd van lister en bedrog aangebroken en zulke dingen voel ik vaak al op afstand aan. Op facebook slingerde ik al de discussie aan dat hoewel het duurder zou gaan worden ik een groot voorstander ben van een vaste voetring waarin ook de chip verwerkt zit. Mede ingegeven door de waanzinnige procedure die het NPO van plan is te gaan volgen als er door de corona aanpassingen moeten worden gedaan bij het inkorven. We hebben geen wedvluchtreglementen voor niets opgebouwd door de jaren heen en een inkorver alleen is de kat op het spek binden zowel voor hem als voor zijn vrienden. Dit ken en mag niet , vertrouwen moet je hebben schreef een liefhebber mij. Ik weet nog dat we in de jaren 80 van dhr Donker(s) een film te zien kregen over een paar liefhebbers gebroeders die altijd vroege duiven pakte en ook hun bovenste en dus groot kampioen waren. Heel de vereniging was onthutst dat kon niet op die hokken en met die verzorging en die duiven , enkele jaren later vielen ze door de mand zoals ik er al vele door de mand heb zien vallen. Vertrouwen klinkt inderdaad prachtig maar als het om geld of roem gaat zijn er altijd zwakkelingen. Ook een antenne onder de reismand tijdens het inkorven die elke duif aangeeft  op de printer die in de mand komt zou al een hele oplossing zijn, op grond van het controle principe.  In de huidige aangedragen inkorf procedure kan ik mij zeker niet vinden , één inkorver , een computerman en een concoursleider die meer werk heeft om de liefhebber te roepen en de klok te laten rondgaan dan op de inkorver te letten. Nee, er moeten andere oplossingen zijn of gevonden worden.

Vanavond zou er op canvas een film zijn over Karel Meulemans dus ging ik er ff voor zitten, maar het was een pracht documentaire maar wat duivensport betrof weinig nieuws of lering. Het ging meer om menselijkheid en karakters.

Deze week kreeg het verhaal ,,Tilly,, weer een hele wending die ik als duivenmelker maar niet kan begrijpen. U weet nog dat de duif hier binnen liep en afkomstig was van de comb van Tilburg uit Nieuw Vennep . We maakte de afspraak dat ik de duif zou loslaten maar deze bleef hier en had het prima naar zij zin. Ik zou haar over twee jaar op de grote fond gaan spelen  , haar naam werd ,,Tilly ,, naar de kwekers. Na ruime tijd was Tilly in de avond niet op het hok , maar een dag later was ze er weer. De dag daarna ging ze er weer tussenuit en zat opeens weer in Nieuw Vennep, waar ze nu dagelijks haar rondjes maakt. Maar opeens kreeg ik deze week een berichtje van een liefhebber uit Scherpenisse in Zeeland dat er een duif van mij bij hem was gevallen , ik vroeg of ik het even mocht uitzoeken en zou hem dan terugbellen. Als snel had ik door dat het ,, Tilly ,,was en vroeg de liefhebber hem de andere dag los te laten. Ook de comb. van Tilburg gebeld en inderdaad was Tilly er tussenuit gegaan tijdens het trainen bij huis. Dus Tilly was weer naar Rotterdam gaan zoeken maar in Zeeland terecht gekomen. Maar gelost in Zeeland zat ze dezelfde dag weer in Nieuw Vennep, ook dit is duivensport en geloof me we zijn allemaal benieuwd hoe het verhaal Tilly gaat aflopen . En voor degene die zeggen dit wordt niks die hebben het verhaal van de 05 van Piet Brecht nooit gehoord ,één van de beste duiven die ooit in Rotterdam heeft gezeten.

Op duivenmarktplaats had ik een advertentie met de vraag om een viervelds benzing antenne geplaatst maar kreeg weinig respons. Maar eronder stond een melker die had van alles te koop , dus nam ik een vierveld en een verdeeldoos . Betaalde en kreeg alles netjes opgestuurd. De verdeeldoos werkte niet naar behoren en is dus terug en het geld kwam netjes retour, zo kan het toch ook in de duivensport.

Vandaag zijn mijn oude duiven met Ienepien mee geweest naar mijn zoon in Giessenburg en gingen daar los voor hun eerste trainingsvluchtje , eerst de duivinnen en een kwartier later de doffers, de doffers vlogen drie minuten sneller dan de duivinnen en kwamen met vier doffers voor de andere twaalf doffers aan. Ze zijn dus weggeweest en hebben weer even aan de mand kunnen proeven en nu moet ik ze dus aan de gang gaan houden.

Tot de volgende rondom.

Kees Commijs

Postduivencoach.

donderdag 16 april 2020

Beste sportvrienden en sportvriendinnen,

In de afgelopen weken zijn de duiven van buiten Regio C en B2 bijna allemaal op zijn plaats terecht gekomen. 
Nog een 6-tal jonge duiven zullen de komende dagen naar het hok van de speler verplaatst worden.

Ondertussen hebben wij begrepen dat er ook duiven op andere hokken zitten, waar wij niet van op de hoogte waren of wij pas later over zijn geinformeerd.

Ook is er nog belangstelling van liefhebbers uit Regio C en B2 die eventueel nog duiven uit een nieuwe verloting zouden willen laten deelnemen.

Graag horen wij uiterlijk woensdag 15 april het volgende voor zover u dat al niet heeft laten weten:

Neemt u (alsnog) deel aan de verloting en heeft u nog jongen met gouden ringen die daarvoor in aanmerking komen?
Speelt u met uw eigen duiven?
Neemt u helemaal niet deel aan deze editie?

Aan de hand van uw antwoorden kunnen wij bekijken wat nog georganiseerd kan worden.

Tevens het verzoek om de ringen en duiven per ommegaande te voldoen op:

rekening NL81 INGB 0001 3117 48 t.n.v. M. van der Kruk onder vermelding van GR4R 2020 . 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en zorg goed voor elkaar en voor jezelf!

Mocht je nog vragen hebben laat het dan weten aan een van de onderstaande commissieleden.
  
 
Rini van den Bogaard  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.         06-29436917
Peter van Utrecht         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           06-23115633
Dick van Leur               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                   06-55132381
Johan Steenis              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                       06-53949271
Maurice van der Kruk  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                   06-53276934

donderdag 16 april 2020

Thomas wordt dit jaar 30en woont nog steeds in zijn geboortedorp Ravels.Hijis een jonge liefhebber met meer dan 20 jaar ervaring. Als kind verbleef hij voor en na de schooltijd bij zijn opa en oma. Opa was een echte dierenvriend en kippen, kalkoenen,kanaries en andere vogels kregen er de beste zorgen. Ook de hond en de duiven werden er in de watten gelegd. De kleine Thomas voelde zich van kindsbeen af bijzonder aangetrokken doorde duifjes. Al snel kreeg hij zijn eigen hokje en opastak een handje toe tijdens de schooluren met het uitlatenvan de duiven. Opa overleed in 2013 en plots stond Thomas er alleen voor. Hij bleef verder spelen op de hokken van zijn opa. Aanvankelijk was hij lidin maatschappij “Vooruit”, maar na de fusie van de 3 Ravelse maatschappijenwerd hij één van de pijlers van Recht voor Allen. Als informaticus zorgt hij voor de nodige ondersteuningop het vlak van uitmaak en administratie. Hij gaat er prat op dat in “Recht voor Allen”er een dynamisch bestuur is, dat zich inzet voor de liefhebbers.

Klik hier voor gehele reportage

Bron Duivenspel.be en De Duif

dinsdag 14 april 2020

Blijf OP UW kot 12/04/2020

(update en aanvulling van Facebook bericht van 05/04/2020)

Wielrennen, voetbal, Olympische spelen, tennis, muziekfestivals en zoveel meer, ingevolge de corona crisis werd (en wordt nog steeds) alles afgelast of uitgesteld naar een latere datum.

De duivensport blijft weer eens achter!!!

Waarom nemen de bonden geen standpunt in?

Terwijl men goed weet dat er voor JULI (waarschijnlijk nog later) geen spel zal zijn. Men laat de liefhebbers zelfs geloven dat het vroeger zou kunnen. Niets is minder waar.

Denk maar aan de voorbereidingen die nu al genomen worden: koppelen weduwnaars & nestduiven, verduisteren oude & jonge duiven en opleren. Terwijl het opleren verboden is, in België bij wet en in Nederland streng geadviseerd. Echter, ik heb het opleren vandaag al voor de tweede maal gezien (dd. 5/4/20).

Denk ook eens aan de mensen in de inkorflokalen: inkorvers, uittellers, regelaars en anderen dewelke het spel mogelijk moeten maken. Vergeet vooral ook niet dat wij duivenliefhebbers tot de grootste risicogroep behoren: ouderdom. En waarschijnlijk behoren wij bij de laatste groep voor de opheffing van de opgelegde veiligheidsregels.

En ook onze duivenlokalen behoren tot plaatsen van samenkomst gelegenheden.

In België sterven voor het ogenblik meer mensen in rusthuizen dan in de ziekenhuizen.

Ook wij duivenliefhebbers zijn in gevaar.

Duivenliefhebbers zijn mensen die BETER verdienen, dan enkel onzekerheid.

Inkorven met handschoenen en maskers aan, is dit wat men wil?

BRENG DUIDELIJKHEID!!!!

We kennen ondertussen al enkele oudere liefhebbers die de sport al vaarwel gezegd hebben.

Waar de hokken al leeg staan. Uit angst voor de gevolgen van het virus.

Ook inkorvers laten weten dat zij dit jaar geen duiven zullen aanpakken. “Begrijpelijk” want zij komen het kortst in contact met anderen, bij het afgeven van de duiven.

Velen, niet alleen gewone liefhebbers, ook toppers, vragen duidelijkheid zowel van de KBDB als de NPO. Zoals de voorbije week de KBDB hun wekelijkse mededeling geeft, dat is achter de feiten aanlopen. Deze week het bondsblad ontvangen: geen enkel woord over corona.

WAARDELOOS.

Misschien goed voor het ‘kleine kamertje’ bij gebrek aan ‘passend papier’…

Voor de lossers van nu, denk na…

Want U brengt de duivensport in gevaar.

Stas PJ https://www.facebook.com/Duiven-aanmelding-496981040791030/

zondag 12 april 2020

 Wijzigingen rondom Pasen

 


Paasweekend, normaal gesproken de start van het seizoen, helaas doet het coronavirus de wereld (voorlopig) stil staan. Hoelang dit gaat duren??? Zelf verwacht ik nog maanden en hoe het economisch landschap er dan zal uitzien? Hoe gaan wij met elkaar om, wat wordt gewoon?

Vooralsnog kan ik de vroege ochtend (zonder iemand tegen te komen) mijn loopje of fietsritje doen, diep ademhalen, want de lucht is echt ‘schoner’ geworden, genieten van de stilte want normaliter zet binnen de 3 minuten, boven het poldergebied, een vliegtuig de landing naar Schiphol in. Nog geen 100 meter van mijn huis begint een weide en watergebied en sta ik even stil om het te aanschouwen. Nog steeds hoor je honderden ganzen ‘gakken’ en zie je ze op de vleugels gaan. Een ander weidegebied zit vol met een 10-tallen witte zwanen, je ziet de lepelaar zijn kostje bijeenscharrelen en terugvliegen naar de nesten nabij kasteel Maquette. Rondom de bossen (tijdens het broedseizoen geen toegang) van Maquette zitten bijzonder vogels maar ook de havik, uil en marter. Uiteraard zijn de kieviet en al die andere weidevogels druk bezig met hun nesten. Je kan er snel aan voorbij lopen maar dus ook even stilstaan en genieten. Hoe anders is het voor onze kinderen/kleinkinderen, een groot gedeelte werkt thuis, soms met de kids in hun nabijheid, andere zijn werkzaam in vitale beroepen en werken zich een slag in de rondte. Wat gaat er allemaal in de hoofden om. Het worden bijzondere Paasdagen, maar het tij zal keren…………………….

 

Vorig jaar deze tijd waren de jongen net bij de weduwnaars weggehaald en stond de start in het teken van rustig beginnen. De jongen zijn nu 10 dagen eerder gespeend en met de kennis dat het voorlopig ‘niets’ wordt, ben ik ze aan het verduisteren en krijgen ze eiwitarm (en afgepast) voer. Africhten doe ik niet maar ze mogen wel (bijna) alle dagen een uurtje los, verder gaat de meeste aandacht uit naar de jonge duiven. Ondertussen gaat de selectie door en hebben een paar (oude) duiven het veld geruimd. Het waren de vraagtekens, nu dus niet meer. Bij de jonge duiven hebben tot nu toe slechts twee duiven het veld moeten ruimen. Prima gebouwd maar zo’n schreeuwer, de ander minder vitaal, die hoor en zie ik nu niet meer…oeps en toch nog één, zat met zijn kopje knel in de voerbak (mijn schuld)

 

Ik lees op diverse sites en Facebook, hoe geweldig de duiven eruitzien en vooral hoe hard ze trainen. De duiven worden lichtjes verduisterd en krijgen ‘licht’ voer. Zolang er niet gesport wordt met de duiven, zien ze er vaak ‘goed’ uit en wanneer je ze ‘licht’ voer geeft, gaan ze altijd als de ‘brandweer’. Wat ik wil zeggen……meten is weten, weet zeker dat de duiven, wanneer we mogen starten 100% in orde zijn.

 

De jonge duiven komen nu allemaal buiten, af en toe knallen ze het luchtruim in. Gelukkig niet door een ‘rover’ maar door een reiger die de landing inzet om in de nabij gelegen sloot neer te strijken. Soms door een tractor van een landbouwer die over de polderweg achter het hok rijdt. Machtig mooi de koppel te zien dwarrelen en niet veel later op de daken van de huizen te zien neerstrijken, vervolgens duiken ze naar hun hok om snel naar binnen te gaan. Volgende week geen vrijheid, blijheid maar naar buiten en trainen om hopelijk voor lange tijd weg te gaan trekken. Daarom ook afgelopen dagen de jongen een ‘blinde’ geelkuur gegeven, in dit hok worden namelijk geen jongen meer bijgezet. Ik schakel nu over op het voer wat ze het gehele jaar voorgeschoteld krijgen, ook start ik nu om ze één avond in de week in de mand te zetten, gelijk een moment om ze te beoordelen.

 

Het is goed dat wij plannen blijven maken, elkaar bellen, mailen, Appjes of een Messenger sturen. Achter de schermen zullen de organisaties (NPO & Afdelingen) vast plan A, B en C klaar hebben liggen of er mee bezig zijn, ook in de club zal je moeten nadenken hoe je het e.e.a. zal organiseren wanneer we onverhoopt mogen starten. Ik las al voorbeelden (GJB) hoe je dat zou kunnen organiseren. Stel dat je over een 8 weken zou mogen starten, moet je ’n plan hebben. Je zal de kwetsbare onder ons en dat zijn er best veel moeten beschermen en helpen. Wij zullen waarschijnlijk geen nationaal programma krijgen en misschien mogen wij België en/of Frankrijk niet in. 10x Roosendaal of Eindhoven is ook prima om de duiven te ‘testen’. Wil je om wat voor reden niet mee willen doen, prima. Geen kampioenschappen, prima. Mochten wij starten, moeten wij kijken naar de mogelijkheden, elkaar helpen, steunen, duiven ophalen, klokken brengen etc., maar mocht er een verbod komen, je ook erbij neerleggen. Plannen maken kan echt geen kwaad, dat houd je op de been.

 

Mooi dat het blad “De Duif” 3 weken lang digitaal is, dus voor iedereen te lezen! Prachtig mooi dat filmpje op Facebook “met schouder aan schouder” incl. de tekst (geplaatst de vorige post)

 

Ik wens jullie fijne Paasdagen…….. #blijfthuis #stayhome #blijfgezond

woensdag 01 april 2020

Inleiding - Het was de Avondster Venus, die als eerste het verzoek deed om samen met haar tegenspeler Mars. Een hele speciale vogel te mogen scheppen: De postduif. Maar zoals wel vaker was God niet meteen bereid om hemel en aarde te bewegen. Immers, Hij had het gewoonweg te druk met de mens als zijn plaatsvervanger op aarde. Dus keerde Venus, God de rug toe en klopte aan bij de Duivel. Maar ook die wilde zijn duistere engelenschare hiervoor niet aan het werk zetten. Teleurgesteld droop Venus af. Om in een laatste poging haar verzoek aan de Kosmische Hoge Raad voor te leggen.
De Kosmische Hoge Raad was voltallig bijeen en vergaderde exact drieëndertig volle Maanrondes om tot een eenmalige beslissing te komen: Venus en Mars, mochten in samenspraak met God en de Duivel een vogel scheppen. Die letterlijk de mens de weg terug naar God zou wijzen. Zo gezegd, zo gedaan; het idee postduif was een feit.
Mars, Maan, Venus, vergaderde avond aan avond. Maar raakte voortdurend in onmin met elkaar, zodat de Zon erbij moest komen om de vrede te bewaren. Want de zonnekwaliteit oriënteren behoorde tot zijn scheppingsdomein. Het moet ergens rond de Ark van Noach zijn geweest dat Venus de mens voor het eerst mocht wijzen op deze unieke kwaliteit.

Het ging alsnog mis…

Geruime tijd na de Zondvloed ging het alsnog mis, want de mens hield zich niet aan de afspraak om als de plaatsvervanger van God op aarde te dienen. ‘Hier moet de Duivel achter zitten.’ Ten minste dat zei Venus tegen de Zon, Mars en Maan. “Nee.” Zei, Mercurius. De boodschapper van de Dierenriemgoden. “Jullie zijn in tegenstelling tot de Waarheid, zo onbekwaam geweest om tegen de wil van God naar de Kosmische Hoge Raad te stappen. En dat is jullie dus duur komen te staan, want hoe denken jullie dit tij nu te keren.” Het bleef oorverdovend stil. “Weet je wat, ik zal de Heilige Geest vragen om in te grijpen. Maar dan verwacht ik hiervoor in de plaats jullie absolute gehoorzaamheid.” Zo gezegd, zo gedaan: De Geest der Geesten op aarde, was bereid om Zijn kennis van de Waarheid in de postduif te plaatsen. En de mens te wijzen op de doop bij de Jordaan, waar Johannes, Gods enig geboren Zoon mocht dopen.

Nawoord: Vanaf de doop bij de Jordaan, mochten Venus, Mars, Maan en Zon, ons mensen verder helpen, blijvend te leren van de postduif als degene op aarde. Die ons de innerlijke kwaliteit voorhoudt om gericht te blijven op ’t Licht. En de duisternis in onze harten te zien als tijdelijk waar de Duivel Zijn zwarte engelen voedt met ijzer.

 
 
maandag 30 maart 2020

Vanmorgen werd ik wakker en direct schoot het me te binnen dat de dood op de loer ligt. Die verdomde corona virus heeft me op de korrel. Omdat ik me in m’n 90ste levensjaar bevind ben ik een gemakkelijke prooi voor die sluipmoordenaar. Ik werd vandaag al vroeg met dat fenomeen geconfronteerd.

Toen ik vanmorgen de krant uit de brievenbus haalde wilde ik en praatje maken met mijn buurman die ook de gazet uit zijn bus haalde. Na mijn groet “Goeie Morgen” liep ik naar hem toe om een praatje te maken.

Maar ik had nog nauwelijks een paar stappen in zijn richting gemaakt of hij gebaarde mij om afstand te houden.

Niet te kort bitste hij me toe! Wat ik deed en heel normaal was dat kan niet meer.

Een gezellig praatje maken met mijn buurman is zelf taboe.

Alles wat ik normaal deed en heel gewoon was, zoals een ommetje maken en bezoek ontvangen kan niet meer. Ik heb huisarrest !.

En dat is niet eens zo erg omdat ik met mijn duiven niet het gevoel heb om van de buitenwereld afgesloten te zijn.

Maar toch mis ik het een en ander.

Ik mis het meest het bezoek van mijn duivenvrienden, die ik graag zie en waarmee ik klets over alles wat met duiven te maken heeft.

En hoe lang zal het gaan duren dat ik ze weer over de vloer krijg? Ik kan niet meer de deur uit om naar mijn kinderen te gaan of naar mijn zus in het bejaardenhuis.

We mogen elkaar niet zien.

Mijn hoest kan dodelijk zijn.

Het is een algemeen probleem dat dit niemand weet hoelang dat coronavirus ons gekluisterd houdt.

Aanvankelijk dacht ik dat het met een paar weken wel was opgelost.

Nadat ik de rede van premier “Rutte” op de TV had aangehoord werd ik bewust van de ernst van het virus.

Mijn duivensport die me zo dierbaar is wordt die ook geraakt?

Uitgestelde sportevenementen die zijn er te kust en te keur.

Het EK voetbal, vele wielerklassiekers en grote tennistoernooien die zijn afgelast en verschoven..

De vraag voor de duivenmelkers is of ook met de duiven niet gevlogen kan worden? .

Als de duivensport ook een knauw krijgt door de corona wat blijft er dan nog van de liefhebberij over? .

Het zou betekenen dat we alleen nog maar strontvegen moeten vegen.

Laten we hopen dat we niet worden geconfronteerd met die kaakslag.

Na 6 april valt de beslissing.

Een “go” betekent dan dat het coronavirus is beteugeld en het geen enkele sport, ook de duivensport niet, kan dwarsbomen.

Dus houdt hoop duivenmelkers, als de crisis voorbij is dan brengen de duiven weer leven in de brouwerij. Daar draait het om!!!!

Pie.

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

27 mei 20
  Land besproeien bij de buren Droogte Wat is het...
20 mei 20
     Jongen 2020 in de ren Start seizoen Afdelingen 9 en...
13 mei 20
  Vanaf 11 mei mogen er weer vluchten We kunnen...
09 mei 20
  Nieuw half gelaatsmasker Masker Had eerder al...
29 april 20
              Jongen in de manden PROTOCOL CORONA / COVID Het...
22 april 20
Red Pearl rechtstreeks Jan van Gils  Oosterhout...
15 april 20
Genieten van de bloesem Top weer Heel de...
08 april 20
   Alleen rondjes maken rond het hok Geen begin...
01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40