Artikelen

Logo


Van de projectleider

Inleiding
We leven inmiddels bijna een jaar na de samenwerkingsovereenkomst van het NPO, de afdeling Zeeland en de Stichting de Nishoek, verwoord in het Startdocument en is er al veel gezegd over het verloop van de pilot in Zeeland. Gelukkig veel zinnige dingen, maar ook veel onwaarheden die mogelijk voortvloeien uit onwetendheid en zelfs uit het afschermen van het eigenbelang.
De pilot is opgestart om de duivensport weer wat aansluiting te geven bij de hedendaagse maatschappij, duidelijk een noodzakelijk iets zoals uit contacten met partijen buiten de sport reeds enkele malen pijnlijk werd ervaren. De insteek die zich hiervoor het beste leent is de gebruikmaking van moderne technieken voor de beleving van de sport. Ook voor buitenstaanders komt er dan ruimte om zich te informeren over de sport en wordt het weer bespreekbaar in het dagelijkse leven.
Toch zijn er altijd elementen die de sport liever zien zoals het de afgelopen jaren verliep. Afkalvend naar een niveau van folklore door een geringe aanwas van jonge liefhebbers en daardoor verwordend tot een oude mannensport. Op geen enkele manier meer uitnodigend voor de jeugd en vrouwen waar de belangstelling voor dieren toch van oudsher het grootste is. Voor families een enorm tijdsbeslag door alle plichtplegingen zoals die er liggen en ook daar gaat zeker geen positief signaal van uit.
Als laatste vinden sommigen het dan ook nog nodig om voortdurend negatieve berichtgevingen te verspreiden, al dan niet gebaseerd op losse feiten, misschien om zo zichzelf ten koste van anderen belangrijk te maken. Vaak gericht op personen die zich vele uren per week inzetten voor de duivensport vanuit de intentie om deze ook voor de komende decennia nog mogelijk te kunnen maken. Ongefundeerde commentaren zonder het bieden van een oplossing die nog maar eens bevestigen dat er weinig naar de toekomst wordt gekeken en alleen maar naar het verleden.
Kritiek hebben op beleid en handelingen van een organisatie heeft alleen maar zin als deze opbouwend is zodat er op een positieve manier mee omgegaan kan worden. Dit maakt een organisatie sterker en geeft meer grondslag voor de toekomst.

Proces in 2019
Voldoende gesproken over deze materie, nu op een positieve toon verder naar het verloop van de GPS-pilot in Zeeland. Organisatorisch blijkt de oorspronkelijke opzet erg stroperig te werken en wordt er teveel van “bovenaf” beslist. Op advies van het projectbureau zal er de komende tijd een iets andere opzet komen voor de deelnemers aan de pilot om zo de liefhebbers vanuit de werkgroepen wat meer ruimte te geven voor hun inbreng. De kaders worden door de 3 deelnemende partners bepaald, vanuit de werkgroepen zal er een regiegroep worden samengesteld die hun eigen ideeën vorm kunnen gaan geven binnen deze kaders. Nog dit jaar zal hiervoor de start worden gegeven op een bijeenkomst voor alle werkgroepleden.
 
Regionalisatie
Vooruitlopend op het verzoek van de NPO-Ledenraad om te kijken naar een clustering van inkorfcentra is begin 2019 vanuit de afdeling Zeeland gekeken naar het aantal centra op de vluchtonderdelen. Door een samenwerking van een aantal verenigingen vond er een reductie plaats van het aantal inkorfcentra waardoor de vervoerder op minder locaties duiven hoefde te laden. Door dit te combineren met een boxprijs i.p.v. een duifprijs voor het vervoer resulteerde dit in een besparing op de vrachtkosten voor de grotere centra en een iets gestegen vrachtprijs voor de kleinere centra. Een aantal samenwerkende verenigingen heeft inmiddels ook gekozen voor een fusie om zo de werkzaamheden efficiënter uit te kunnen voeren.
Van belang hierbij is wel een sterke binding met de regio zodat een inkorfcentrum kan rekenen op een vaste groep liefhebbers die wekelijks met hun duiven komen. Samen met deze liefhebbers kunnen dan activiteiten worden ontplooid om de duivensport meer bekendheid in het maatschappelijk verkeer te geven.
 
Nieuwe ECS
Het NPO is in gesprek met alle 6 leveranciers van de huidige ECS om zo te komen tot de specificaties voor met name de concoursveiligheid. Gegevens vastleggen in een cloud-omgeving die op basis van autorisatie ter beschikking komt aan de betrokken partijen is daarbij de sleutel. Aan de hand van een programmaleider zal het NPO nog dit jaar deze specs uitwerken tot een concept waarmee de ECS-leveranciers kunnen gaan ontwikkelen. In de Zeeuwse pilot wordt ruimte aan alle leveranciers geboden die hun ontwikkelplan hebben laten toetsen door het NPO. Het is dan aan de leveranciers en de liefhebbers van de betreffende vereniging(en) om een gebruikersvriendelijk systeem te ontwikkelen. Een mooie uitdaging lijkt mij !
Verderop in deze nieuwsbrief enkele artikelen uit het Spoor der Kampioenen, de eerste is een opiniestuk van de hoofdredacteur, het tweede is afkomstig van ECS-leverancier Bricon waarin hun weg naar de Zeeuwse Pilot staat beschreven. Deze leverancier zal op 10 december bij DC de Nishoek in Kruiningen ook een informatiebijeenkomst houden waarbij een demonstratie zal worden gegeven met de laatste versie van hun systeem.
Voor de liefhebber zullen op de Nationale Dagen komend weekend ook een aantal leveranciers hun plannen presenteren zoals ze die zien voor de toekomst van de duivensport.
 
Nieuwbouw Stichting de Nishoek
De vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw van Stichting de Nishoek is klaar om ingediend te worden bij de gemeente Reimerswaal. Voor de financiering is, naast eigen geld van de Nishoek, gekozen voor een financiering op maatschappelijke basis. Via het NOC*NSF is deze vorm opgezet omdat verenigingen en stichtingen lastig terecht kunnen bij financiële instellingen door de strenge regulering van de overheid. Om te voorkomen dat er met name sportverenigingen- en stichtingen hun bouwplannen niet kunnen uitvoeren is het mogelijk om, in dit geval via de Waterschapsbank, tegen een zeer laag rentetarief een financiering af te sluiten. Voorwaarde hierbij is wel dat de gemeente garant staat voor het te financieren bedrag en dat is een proces waar de Stichting de Nishoek nu middenin zit. De gemeente Reimerswaal is onbekend met deze vorm van garantstelling en heeft dus tijd nodig om hier een besluit over te nemen. Hopelijk komt hier toch dit jaar nog duidelijkheid in.
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

27 november 19
Fake news Fact checkers van de Washington Post en de New York Times hebben vastgesteld dat Donald Trump in de eerste duizend dagen van zijn Presidentschap bijna 13.000 keer een leugen heeft verteld. Deze...

Columnist in Spotlight

21 juli 19
Raak!   Ik liet het al vaker blijken in mijn...
25 juni 19
De Oranje Leeuwinnen winnen hun groep en gaan...
11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

04 december 19
Zo kan je dus ook vertellen GPS 2021 en de trein van de het NPO Bestuur, “We zijn...
28 november 19
Gisteravond was de feestavond van het samenspel tussen PV de Snelpost Ermelo en PV de...
26 november 19
Wie heeft niet eens de wens om een tijdje op een onbewoond eiland te zitten? Ver van...
26 november 19
Stand van zaken GPS2021 Automatisering Zoals in de kop vermeld gaat het in dit verhaal...
Roger Engelen 1
25 november 19
Roger  Engelen uit het Kempense Dessel heeft er weer een fantastisch seizoen...
24 november 19
Negatief geladen ijzerdeeltjes kunnen niet aansluiten bij de eveneens negatief geladen...
17 november 19
Bij deze de 20 prijswinnaars van de derde vlucht van de 2019 editie.  Zij verdelen...
16 november 19
Frans Keybets Landgraaf Agen oud 2019. Op een mooie nazomeravond heb ik afgesproken met...
14 november 19
Bij deze de 2e serie van 26 prijswinnaars van de tweede vlucht van de 2019 editie.  De...
10 november 19
Beste liefhebbers, Ook dit jaar zullen wij een jonge duivenbonnen verkoop houden . Wij...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40