Jos Nijman

Je leest regelmatig dat de marter een enorme slachtpartij aanricht. Vaak ver je bed, dus waar maken wij ons druk om? In Noord-Holland kennen wij in het duingebied de boommarter maar de steenmarter was in Noord-Holland tot voor kort nog onbekend, maar dan plots worden een paar duivenhouders en kippen hobbyisten in Heemskerk bezocht door de steenmarter met de bekende desastreuze gevolgen, P.W.N. bevestigd dat de steenmarter nu ook in het duingebied is gesignaleerd. Wat nu? Het is een beschermd diertje, gelijk de roofvogels. Tegen de roofvogel is geen kruid gewassen maar tegen de steenmarter kunnen wij onze hokken/duiven beveiligen. Vandaag (3/12) lees ik op Facebook dat bij een bekende duivenhouder in Friesland de kweekduiven zijn gedood waaronder zijn allerbeste duif “Storm”. Moraal van het verhaal, bescherm je duiven, denk niet hij komt hier nog niet voor, want voordat je het weet ben je te laat en bedenk hij komt tot in de dorpskernen en steden. Lees je in wat te doen, kleine moeite en het voorkomt veel ellende.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/236108/Vrees-voor-bloeddorstige-steenmarter-in-Heemskerk-Hij-doodt-alles 

VERSLAG VERGADERING

Verslag afdelingsvergadering donderdag 29 november

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur Er zijn 1007 van de 1069 leden vertegenwoordigd dus ruim voldoende om besluiten te nemen.

Het bestuur stelt voor om 3 van de wagens uit te rusten met camera’s zodat de lossingen (gedeeltelijk) als filmpje op de site geplaatst kunnen worden. 2 wagens zijn nog niet voorzien van automatisch openende deuren , deze wil met ook aanpassen . De kosten hiervoor bedragen in totaal € 10.000. De vergadering gaat hiermee akkoord .

1 wagen wordt niet of nauwelijks gebruikt , deze wil men afstoten , men verwacht hier geen of kleine opbrengst van, omdat het dak in slechte staat is . De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de trailer af te stoten.

De vergadering steunt het nationale vliegprogramma, definitieve invulling volgt op de voorjaars vergadering , op het vliegprogramma komen geen lossingsplaatsen meer te staan alleen afstanden, wel blijven we uiteraard op de westlijn vliegen. De eerste jonge duiven vlucht is op 15 Juni vanuit Roosendaal met totaal lossing wat vorig in de voorjaars ALV voor 3 jaar is vast gelegd. Er zal maar 1 africhting per discipline georganiseerd worden i.v.m. met de geringe deelname de afgelopen jaren , dit geldt voor de oude, jonge duiven en de natoer. Africhting jonge duiven 4 juni !!

Nacalculatie van €1.00 per box, wordt weggestemd door de vergadering , reden van het voorstel was een tekort van € 15.000 voor het vervoer, dit is hoofdzakelijk ontstaan door de slechte deelname van de africhtingen (-€ 12.000 ) ook bleek de Compuclub niet instaat te zijn om manden op basis van nacalculatie, zoals afgesproken op de voorjaars vergadering, te kunnen berekenen .Volgend jaar is de bedoeling dat de Compuclub niet per mand maar per duif gaat belasten ( maakt voor individuele leden niets uit) Wel maak je kans dat men het verlies van €15.000 goed wil maken. Dus duurder per duif!

Behandeling vereniging voorstellen: Eerste Streker Luchtpost wil het aantal inkorvende leden voor een NIC naar beneden brengen: blijft zoals het is , NPO regels !!

1241 SVEL te Edam wil voor elke vlucht een X vlucht toevoegen om zo de overnacht vliegers die alleen duiven voor africhting mee doen te gemoed te komen en “vracht” duiven buiten het concours te houden : X vluchten bestaan niet meer , afdeling volgt het nationaal vlucht programma

Snelle Wieken stelt verandering van spelsysteem en kampioenschappen voor: Doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering.

De Gouden Wieken Limmen: voorstel 1: Altijd rayon 1 en 3 bij elkaar in de zelfde container: niet altijd mogelijk wordt wel zoveel mogelijk naar gestreefd.

Voorstel 2 weer naar 25-35 duiven die tellen voor kampioenschappen.: door geschoven naar voorjaars vergadering
Voorstel 3 gaat over het ophalen en inkorven van Fondvluchten: door geschoven naar voorjaars vergadering

Insulinde Post Amsterdam : Voorstellen onduidelijk , Hr. van Dam begint met (weer ) een uitgebreid verhaal , wat de voorzitter pareert dat het WOWD en IBW niets schriftelijk vastleggen, het IBW is er niet van gediend als hij mail verkeer van hen op de web site plaatst ,over transparantie gesproken !! Ook memoreert Hr. van Dam nog aan vorige vergaderingen waar hij waarschuwde voor statuten verandering , zodat de afdelingen hun zeggenschap bij de NPO kwijt zouden raken, nu had de afdeling tegen het voorstel gestemd om het aantal kiesmannen van 1 per 1000 naar 1 per 500 te brengen ook dat vond hij niet goed , zo verliezen de afdelingen hun zeggenschap (macht) bij de NPO. De voorzitter sprak zich duidelijk uit dat het bestuur van mening is, dat de afdeling Noord Holland duidelijk achter dit NPO bestuur staat, en dat het NPO uiteindelijk beslist. En dat juist de oude garde (bedoelend op oud bestuurders) het proces alleen maar vertraagd.

BEP Purmerend gaat over de punten telling o.a. NPO verfijnd: Doorgeschoven naar de voorjaars vergadering.

De Snel Post Enkhuizen: Voorstel 1 over het gescheiden lossen en op verschillende losplaatsen : ALV vorig jaar voor 3 jaar besloten om gezamenlijk te lossen.

Voorstel 2 Kring 2 wil zijn kampioenen blijven huldigen in eigen gelederen: huldiging vind van af 2019 plaats op NH kampioenendag , kringen zijn vrij om zelf iets te organiseren echter geen vergoeding van de afdeling.

Voorstel 3, 1ste Midfondvlucht 1 nacht mand: alleen als dit kan i.v.m. het rijtijden besluit.

Voorstel 4 Eerste dagfondvlucht beginnen op Fontenay Sur Eure : Eerste dagfond vlucht wordt kortste afstand afdeling 500 km (men mag -/- 5 % afwijken)

P.V. Door Vriendschap Sterk, Voorstel 1a , Africhting jonge duiven per rayon lossen : akkoord.

1b; Eerste 3 vluchten in oost en west lossen: totaal los , ALV besluit voorjaar 2018

Voorstel 2 gaat over het ophalen van manden en aanleveren: door geschoven naar voorjaars vergadering.

Notulen vorige vergaderingen werden zonder commentaar goedgekeurd, wel werd er opgemerkt dat ze weer erg laat waren en dat men hoopt dat de notulen van deze vergadering er eerder zijn.

In de rondvraag werd nog gevraagd naar het verhaal dat afdeling 6 met sectorvluchten met afdeling 10 en 11 zou meedoen i.p.v. afdeling 5. De voorzitter gaf aan dat de NPO graag wat zou experimenteren met nieuwe sector indelingen en dat het bestuur hier wel oren naar had , met name omdat het nieuwe bestuur van afdeling 5, op geen enkele manier tegemoet wil komen aan de wensen van afdeling 6 , als we met afdeling 5 meegaan krijgen we alleen maar dagfond vluchten van 700 km plus(voor Den Helder) . Er wordt nu gesproken over Sectorvluchten met de afdelingen 7, 8,9, 10 en 11. In eerste instantie betrof het de afdelingen 10 en 11. Daar kwam bestuur al snel op terug door het IJsselmeer, nu was het meer een oriëntatie met Noordelijke Unie zoals we die al hebben met overnacht. In de breedte dus..

Er werden ook nog wat opmerkingen gemaakt over het moment van vergaderen en het aanleveren van stukken, na de NPO vergadering , de voorzitter gaf aan dat die al een aantal keren van datum waren veranderd en als je dat goed wilde plannen je meerdere ALV zou moeten houden, nu excuus voor het feit dat het niet allemaal gelopen was zoals het zou moeten.

Als laatste deed de voorzitter een oproep aan alle leden om bestuursleden niet lastig te vallen met allerlei grieven als deze als privé persoon duiven evenementen bezoeken, soms vertrekt men zelfs eerder als men het “gezeik” zat is , dat kan toch niet de bedoeling zijn !!

Buiten de vergadering om een opmerking: NPO Bestuur is bezig om het voor sectorvluchten en in het algemeen het werk eenvoudiger te maken door een digitaliseringsslag. Heb ik in de vergadering niets over gehoord, maar kwam wel aan de orde bij sectievergaderingen in oktober.

Om 23.35 uur sloot de voorzitter de vergadering.

Verslag Jack Spaansen namens vereniging P.V. Heemskerk

Nieuwsbrief Peter Boskamp

petermaand
13 augustus 20
Kuren of niet kuren?In deze Coronatijd lijkt alles anders. Ik denk dat iedereen in het begin wel onzeker was, over hoe het verloop van dit virus zich zou gaan ontwikkelen. Nu, na een paar maanden,...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40