Jos Nijman

Het was een bewogen weekje grotendeels veroorzaakt door de agenda van onze Afdeling, later meer daar over…………….

Bij de duiven gaat alles zijn gangetje, ze zitten op eieren en mogen wanneer het maar even kan, alle dagen, hun rondjes trekken. Waar de één klaar is met kweken en de hokken vol zitten met jonge aanwas, moet het hier nog gebeuren en dan bekruipt mij wel eens het gevoel dat ik wel erg laat ben dit jaar. Het is een weloverwogen keuze geweest dus ik moet het loslaten, eind 2019 weten we of het goed is geweest. Over 4 weken staat de eerste africhting voor de deur, de vliegduiven zijn, nu ze op het nest zitten, tegen Paramixo gevaccineerd en hebben gelijktijdig ‘n “luis” druppeltje in de nek gekregen en zo ‘vinken’ we opnieuw een paar werkzaamheden af.

Ondertussen moet mijn toch redelijk nieuwe Benzing M1 (met dockingstation) een nieuwe update krijgen, de hoklijst nog worden gemaakt, de klok opgeschoond en nog de nodige ringen toegewezen worden. Gelukkig stak mijn clubgenoot Jack de helpende hand toe en zijn deze ‘klusjes’ ook gedaan. Inmiddels kreeg ik ook een melding dat mijn contract met de compuclub zou verlopen dus snel verlengt en ook de laatste updates uitgevoerd. In het nieuwe seizoen krijgen we nu weer van alle vluchten, elke week de prestaties van de duiven automatisch door en kan ik weer regelmatig de computer raadplegen welke duiven presteren. Bij ons in de club P.V. Heemskerk kwam het verzoek je klok op te schonen, je vliegt met b.v. 40 oude duiven maar er staan er honderden in. Wanneer je dan toch je hoklijst uitdraait Winstam (compuclub), druk ook eens op opslaan en sla je hoklijst op in een usb stick. Klok en usb stick mee naar de vereniging, binnen 2 minuten is alles opgeschoond, fluitje van een cent en alle oude meuk ben je kwijt.

Bij broer Peter vliegt de 1e ronde jonge duiven uit de kwekers als raketten rond, enkele weken geleden zochten ze al snel het dak op en later het luchtruim, hebben inmiddels de eerste aanval van de roofvogel doorstaan al waren er van de 25 maar liefst 5 stuks foetsie maar uiteindelijk kwamen er 3 zelfstandig thuis en één werd in de regio opgevangen maar vliegt ook alweer mee. Ze hebben al de nodige keren in de mand gezeten puur voor gewenning en worden dan een 100 meter van het hok losgelaten. Binnenkort krijgen zij hun 2e vaccinatie, nu met een het Circo vaccin en zijn ze klaar voor de eerste africhting. Kijken of ze met dit schema bespaard blijven van die vervelende colli/adeno uitbraken, er minder verspeeld gaan worden om ze al op vrij jonge leeftijd wereldwijs gemaakt zijn en gezond blijven en dat laatste is naast kwaliteit, het belangrijkste om ze (vroeg) thuis te krijgen.

Over duiven schrijven maar vooral met je duiven bezig zijn, is toch vele malen leuker en geeft meer plezier, dan je bezig houden met de afdeling agenda maar ook dat ‘moet’ gebeuren. De verkoop van de Ladies League was ook op vrijdagavond en heb ik samen met broer Peter bezocht. Peter had een speenklare jonge duif uitgezocht, die is in geteeld naar De Eijerkamp duiven “De Geeloog” en de andere lijn is de “54”x “94” stamkoppel van Steef Duyn. Nu al een fijn duifje , glimt in de pan met een diepe pigmentatie, wie weet gaat zij/hij voor wat vreugde zorgen bij de nieuwe eigenaar.

Verslag van de avond

Vrijdag op de internationale vrouwendag, werd voor de Ladies League van kring 3 afdeling 6 door de dames een geweldige verkoop georganiseerd om de prijzenpot te vullen. Het clubgebouw was omgetoverd tot een vrouwen cave, vol gehangen met roze ballons maar ook de dames waren gekleed in een passende outfit. Naast de goodie bags was er nog een surprise, de dames hadden de duiven of bonnen die beschikbaar waren gesteld in een verzenddoos gedaan en de kopers konden blind (zonder te weten wat er in de doos zat) bieden. 25 dozen werden door Gitta Twaalfhoven als een volleerd verkoopleider, vlot en met verve aan de 'man' gebracht. 1425 euro werd voor de 25 dozen neergeteld, hierna werden er nog 5 duifjes verkocht die door 5 kampioenen beschikbaar waren gesteld en die brachten ook nog even 770 euro op. Bijelkaar gewoon in een uurtje 2195 euro. Chapeau!!!! Volgende week worden in Heemskerk tijdens de duivenmarkt nog 5 duifjes verkocht voor de Ladies League. Complimenten dames en na afloop openden de kopers vol spanning hun doos, van wie zal er een duifje inzitten, een verlate surprise party ?.

 

 

 

In de duivensport is weer een nieuw record in de maak wat betreft de prijs voor één duif, zal deze geweldenaar meer dan 400.000 euro opbrengen? De Belgen hebben voor dit weekend de vluchten gecanceld, het is ook wel heel vroeg…….Jan Hooijmans gaat vliegen in Belgie, Engeland en op nog een locatie in Nederland of te wel 3 satelliet hokken, gerund door niet de minste liefhebbers dus dat gaat wat worden. Het kan weleens een ‘trend’ worden van de ‘bekende’ hokken om hun vleugels uit te slaan. Wie volgt……….

Ja, en dan de vergadering……

We zijn de enige afdeling (zover ik het heb kunnen zien) die meedoet met het Nationale vliegprogramma maar dan ZONDER aftrekvluchten, alle argumenten van de secties Vitesse Midfond zijn dus terzijde geschoven! We zijn de enige afdeling met een Dagfond programma waar we de ene keer zelf vervoeren en concoursen, de volgde keer aan een soort pilot meedoen en concoursen met 7-8-9 en de laatste vluchten weer spelen met………..en dit alles werd bereikt door de vergadering onder druk te zetten.

Verslag vergadering, opgetekend door de afgevaardigde van P.V. Heemskerk 

Verslag ALV Afdeling 6 8-3-2019.

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering.

Er worden 883 van de 1039 leden vertegenwoordigd, later bleek bij de eerste stemming dat dit er 906 waren een opkomst van 87 %.

Hr Dekker mist op de agenda schema van aftreden en bestuursverkiezing ( dit wordt bevestigd door de voorzitter ,( maar er word die avond niet meer op terug gekomen) en Decharge bestuur, notulen zouden op punt 3 moeten staan, Voorzitter gaat hier in mee.

Notulen, zonder op of aanmerkingen goed gekeurd , behalve de opmerking dat hij weer te laat was en dat zelfde gold voor de agenda. Voorzitter beloofd beterschap.

De voorzitter gaat door met de evaluatie van 2018 , welke hij voorleest van papier. Hij geeft aan dat er veel geschreven word op de sociale media, maar dat hier niet altijd de hele waarheden in staan, en er allerlei contacten zijn in het informele circuit, maar dat deze contacten niet met het bestuur zijn , wat wel zo zou moeten zijn.

Met name de contacten met afdeling 5 zijn slecht, er is door het bestuur al in oktober gevraagd om bepaalde afspraken, pas vandaag !! 8 maart is er een mail met antwoord binnen gekomen.

Gerard Dekker stelt voor om een mediator aan te stellen . De voorzitter geeft aan dat het bestuur continu contact gezocht heeft met afdeling 5 ook via de NPO voorzitter en dat informatie het bestuur niet bereikt heeft, pas vandaag geeft men aan te willen praten. Huib Edelenbosch is er helemaal klaar mee, contacten met het bestuur van afdeling 5 en 6 behoren te gaan via de besturen en niet via allerlei andere functionarissen( b.v. vervoerscommissie leden).

Prijzen boxen , ook nu weer veel verwarring box prijzen , en duif prijzen, uiteindelijk word besloten om boxprijzen van Vitesse €19.- 2 nachten mand €27.- en de dagfond €35.- Op verzoek van P.V.Heemskerk word er wel na gecalculeerd .

De voorzitter geeft aan dat er leden zijn die inconsequent zijn , ze willen de NPO volgen , maar op het moment dat ze dat even niet uitkomt ( b.v. van X vluchten geen uitslag maken ) moet het weer anders. Het NPO voorstel om niet alle vluchten te tellen word verworpen. Alle vluchten tellen , we gaan NPO verfijnd vliegen. Aantal uitslagen blijven net als vorig jaar, m.u.z.v. midfond hier van word een uitslag gemaakt noord, zuid en totaal. In dit geval is noord kring 1 plus kring 2. Dus ander als bij de dagfond waar de grens noord/zuid word aangehouden.

 

Dan komt het heikele punt concoursen met afd. 7 aan de orde, de voorzitter geeft aan dat als dit punt van tafel gaat hij zijn functie ter beschikking stelt en hij liever de weekenden met zijn gezin op stap gaat i.p.v. zich met de duivensport bezig te houden. Het voorstel wat bij de agenda gevoegd was wordt nu toch iets anders, de eerste dagfond vlucht is een afdelingsvlucht wordt zelf vervoerd en is gewoon een afdelings vlucht. Vlucht 2 ,Bourges gaat mee met afdeling 7, vlucht 3 gaat los met afdeling 7-8-9, vlucht 4 Chateroux met afdeling 5 en de 5de vlucht Argenton ook met afdeling 5. Waar na vlucht 6 de nationale vlucht uit Bourges is. Onderdruk van het dreigement van de voorzitter om op te stappen wordt er gestemd, voor 508 stemmen tegen 398 stemmen. De voorzitter geeft aan dat het doorgaan van het concoursen met afd 7 nog goed gekeurd moet worden door de ledenraad op zaterdag. Ook geeft hij aan dat deze vluchten een pilot zijn omdat niemand op dit moment weet hoe deze concoursen zullen verlopen.

Ook over het onderwerp vracht of invlieg duiven word uiteraard ook stevig gediscussieerd, de voorzitter geeft aan dat de Belgische overheid dit seizoen voornemens is streng te gaan controleren, en dat als niet alle duiven geregistreerd zijn de wagen in quarantaine genomen kan worden. De vergadering geeft de kiesman (Han Hoekstra ) mee er bij de NPO op aan te dringen invliegvlieg duiven weer toe te staan.

Financieel , hier word weinig aandacht aan gegeven en de penningmeester word decharge verleend, aan de opmerking van de kascontrole commissie over de €15.000 voor het ophalen van de lege manden wordt nauwelijks aandacht besteed, al vraagt de voorzitter zich nog wel even af of de verenigingen willekeurige manden terug willen (net als afd.5) waar zich dan manden in slechte staat onder bevinden.

Als de verenigings voorstellen op tafel komen is de vergadering al duidelijk vermoeid en is aan alles te merken dat met naar huis wil dus de voorstellen worden er in sneltreinvaart door heen gejaagd.

4.1. voorstel Snelle Wieken : Kampioenschappen in delen in verschillende klasse waarin je kunt degraderen en promoveren. verworpen

 

4.2. Voorstel Gouden Wieken :25-35 weer toepassen, ingetrokken

 

4.3. voorstel BEP, npo verfijnd, aangenomen (was al aangenomen bij vliegprogramma

 

4.4. Voorstel Meteoor, scheiding NZ midfond, aangenomen.

 

4,5 voorstel Postiljon, vraag aan bestuur zich hard te maken voor invlieg/vrachtduiven, afdeling volgt NPO. Hun volgende voorstel betrof ook NZ lijn midfond, reeds aangenomen.

 

PV AZV.

 

Niet alle vluchten laten gelden voor een kampioenschap: alle vluchten tellen

 

Vasthouden aan het vliegprogramma van de NPO, en alvast alternatieve losplaatsen aangeven i.v.m. extremen in het weer (wind): er zijn na Asse-Zellik genoeg mogelijk heden

 

Van de 2 vitesse vluchten welke niet voor het landelijke kampioenschap gelden wel uitslagen te maken i.v.m andere competities. Van X vluchten wordt geen uitslag gemaakt !!

 

Compensatie Clips ?? Vorig jaar de mogelijkheid gehad om om te ruilen bij NPO probeer maar weer bij de NPO.

 

Betere communicatie lossingen op Website: We doen onze best om lossings informatie zo snel mogelijk te plaatsen maar er is vaak druk telefonisch overleg waardoor de informatie wel eens later op de site komt.

 

Insulindepost: De eerste vijf dagfond vluchten vliegen tot Chateauroux , en besluiten met Bourges Kampioenschap jonge duiven over de eerste 7 vluchten, laatste 3 vluchten vrijwillig. Is al aan genomen in het bestuursvoorstel hoeft niet over gestemd te worden.

 

PV Eerste Streker Luchtpost.: Alle stukken van vergaderingen op de website. Vergaderstukken komen op de site en niet meer via mail.

 

Ook midfond Noord/Zuid uitslag : is aangenomen , ook afdelings uitslag.

 

ALV NPO. Er werd tegen aanpassing 15 leden 8 inkorvers gestemd. Punt 0,02 cent t.b.v. investeringen in de duivensport seizoen 2019 werd goedgekeurd, met de opmerking dat dit alleen moet gelden voor 2019. € 0,05 cent op de ringen t.b.v. kampioensvieringen werd afgestemd.

 

Nieuwe leden aannemen gaat vanaf heden alleen gebeuren via de NPO, dus wil iemand lid worden van een club dan moet hij zich aanmelden bij de NPO en niet zoals voorheen bij een vereniging. NPO screent de mensen dan en geeft door aan de vereniging.

 

Er word nog even gewezen op de juiste procedures van de Nationaal inkorfcentra en verenigingen. Alle documenten door iedereen ondertekenen, bewaren en moeten aanwezig zijn in het inkorflokaal. Elke onregelmatigheid direct melden bij het afdelingsbestuur.

 

Wedvlucht bescheiden: deze moeten per vlucht in een enveloppe getekend en bewaard worden. Op de enveloppe dien datum en vlucht te staan.

 

Papieren nationale vluchten naar Han Hoekstra (wel frankeren !!)

 

Rondvraag behelsde geen bijzonder heden. Wel kleine discussie of er wel of geen prestatieoverzichten meer gemaakt moeten worden, iedereen kan uit eigen computer draaien (behalve degene die geen computer hebben, maar die kunnen een ander het document even laten uitdraaien. Bestuur neemt dit mee in contacten Compuclub. De 1e vitesse vlucht gaan we met 5 wagen rijden. Informatie omtrent het ophalen en andere bijzonderheden staan binnenkort op de website.

Even na twaalven sluit de voorzitter de vergadering.

Note;

Inmiddels is de vergadering van de NPO ook geweest, 2 punten hieruit

Invliegduiven zijn toegestaan en invliegduiven zijn dus geen vrachtduiven. De duiven moeten over de antenne om vervolgens uit concours gehaald te worden.

De NPO staat alleen de eerste 2 DF vluchten toe dat een afdeling met een afdeling buiten zijn sector gaat concoursen

Nieuwsbrief Peter Boskamp

petermaand
13 augustus 20
Kuren of niet kuren?In deze Coronatijd lijkt alles anders. Ik denk dat iedereen in het begin wel onzeker was, over hoe het verloop van dit virus zich zou gaan ontwikkelen. Nu, na een paar maanden,...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40