Nieuws

dinsdag 26 september 2023

Afgelopen maand heb ik het veel drukker dan gehad dan in andere jaren om deze tijd. Het selecteren en de vragen om advies bij de aanschaf van duiven is dit jaar veel eerder op gang gekomen. Hieruit blijkt wel dat het voor velen een zwaar seizoen is geweest. Liefhebbers die eerdere jaren omstreeks deze tijd de hokken vol hadden, geven nu aan dat ze nauwelijks aanvulling hebben. Of dat invloed zal hebben op het aantal hokbezoeken dat ik de komende periode zal afleggen is nog even afwachten. Voor september en oktober is mijn agenda in ieder geval weer aardig gevuld. De hokbezoeken die ik de afgelopen weken heb afgelegd, heb ik gecombineerd met het op de foto zetten van historische duiventillen en torens. Inmiddels heb ik 44 foto’s op mijn website geplaatst. Tijdens het maken van de foto’s vinden vaak bijzondere ontmoetingen plaats. Opvallend hoeveel mensen een familielid of kennis met duiven hebben of hadden en interesse in duiven hebben!

Op mijn vorige logboek ontving ik veel reacties. Dit zorgde voor diverse fijne reacties op mijn gastenboek/referentiepagina, waardoor dit gastenboek de afgelopen periode weer heel veel gelezen is. Inmiddels zet ik er ook de referenties op die ik per mail en app ontvang en ook hier blijken veel lezers benieuwd naar. En dan te bedenken dat ik eigenlijk helemaal geen gastenboek en referentiepagina meer wilde opnemen op mijn nieuwe website. 

 
1

De meest opvallende vragen van de afgelopen periode betrof vragen om hulp van mijn netwerk om verdwaalde duiven op hun plaats terug te krijgen en vragen wat te doen aan duivenoverlast op balkons. Naar aanleiding van de vragen m.b.t. overlast van duiven ben ik weer eens gedoken in oude onderzoeken en heb ik gekeken of er nog recente onderzoeken op dit gebied zijn geweest. Die blijken er zeer zeker, maar ze zijn niet allemaal even gemakkelijk te achterhalen. Te zijner tijd zal ik een aparte pagina plaatsen over duivenoverlast, waarmee wellicht wat onduidelijkheid kan worden weggenomen. Alle onderzoeken of links daarvan zal ik daar in meenemen. Het lijkt er op dat de overlast van duiven hier in Nederland minder hard wordt aangepakt dan in omliggende landen zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Tijdens een vakantie in Duitsland ontdekte ik dat in een stad die ik bezocht maar liefst 1000 euro boete staat op het voeren van duiven. Zie foto. 

Ook ontving ik weer enkele vragen naar giftige planten. De lijst met giftige planten is inmiddels in de maak en ik heb daarbij hulp gekregen van de eigenaar van de website Vogelweetjes.nl.  http://www.vogelweetjes.nl/ 

Oude Duivenspullen
Recent ben ik ook weer op bezoek geweest bij A.L. de bekende verzamelaar van ringen, eigendomsbewijzen en andere curiosa om e.e.a. te ruilen. Hij had een paar interessante zaken voor mij en ik had weer een aantal ringen en dergelijke voor hem. Bij de spullen die A. voor me had zaten een paar mooie artikelen over Piet de Weerd, Toon Schouteren en Maurice Delbar. Deze heb ik op mijn website geplaatst onder het tabblad Het Lezen Waard/Grote namen uit het verleden. Lezers die nog oude verkooplijsten, stamkaarten en boeken/tijdschriften uit de jaren zestig, zeventig en 80 hebben liggen, kunnen mij hier blij mee maken. Lezenswaardige zaken zal ik op mijn website plaatsen.

Op eigen hok
De resultaten met de jonge duiven vielen niet tegen, daar we ons feitelijk alleen richten op de dagfond en de laatste JD vlucht. In het rayon zijn we toch nog als 5e geëindigd en de laatste jonge duivenvlucht de GP Arlon speelden we de 5e in de afdeling wat tevens ook de 5e was in de gehele sector 4 tegen 12.483 duiven.

 
2
maandag 25 september 2023


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 22 september 2023 | week 38
 Voorwoord


De balans kan worden opgemaakt
Afgelopen week hebben de allerlaatste vluchten plaatsgevonden die tellen voor de verschillende competities. Het gaat om de volgende vluchten:

 • Nationale Kampioenschap Jonge duiven
  Nadat de Afdelingen 1, 2, 3, 4 en 5 ook hun laatste vlucht hebben gehad, kunnen wij dit weekend de eindstand van de jonge duiven publiceren. Reclames indienen op deze voorlopige eindstanden is mogelijk tot en met 5 oktober 2023.  
 • Beste Liefhebber -  en Beste Asduif van Nederland
  Ook de eindstanden van deze prestigieuze titels zijn bekend. Spanning tot het laatste moment. Wie gaat er bij de beste 10 liefhebbers horen en wie kan uiteindelijk zeggen dat een van de allerbeste duiven van Nederland bij hem/haar op het hok zit? De voorlopige standen zijn er. Reclames indienen is mogelijk tot en met 5 oktober 2023.
 • Olympische afvaardiging Nederland
  Nederland mag in elke Olympische klasse de beste drie duiven afvaardigen. Deze strijden dan met alle andere inzendingen van de deelnemende landen om de Olympische titels. Om voor afvaardiging in aanmerking te komen zijn er wel voorwaarden. Zo moet de duif het eigendom zijn van de betreffende liefhebber en ook fysiek aanwezig zijn tijdens de Olympiade in Maastricht. De voorlopige standen zijn te vinden in deze nieuwsbrief en via deze link. Reclames op de standen kunnen tot en met 5 oktober worden ingediend.
   
 • World Best Pigeon (WBP)
  Net als bij de voorgaande competities is deze competitie inmiddels ook afgelopen voor dit jaar. Hier zijn de beste Nederlandse duiven te vinden die voldoen aan de gestelde voorwaarden. De voorlopige eindstanden vindt u via deze link. Ook hier geldt dat er gereclameerd kan worden tot en met 5 oktober.  

Iedereen die het afgelopen jaar zo fantastisch heeft gepresteerd dat hij/zij bij een van bovenstaande onderdelen in de top van de voorlopige ranglijst staat wil ik nu alvast feliciteren. Stuk voor stuk prestaties om trots op te zijn!
 
Grandioze bonnenverkoop
Er wordt door Gerrit van Eikenhorst al enkele maanden hard gewerkt aan het tot stand komen van een geweldige bonnenverkoop ten bate van de Olympiade. Het is bijzonder fijn te constateren dat velen van onze toppers er aan meewerken zodat er straks een zeer exclusieve verkoop georganiseerd kan worden. Nationale Kampioenen, winnaars van de Grand Prix vluchten en in Nederland en tot ver over de grenzen bekende tophokken schenken iets moois voor de verkoop. Iedereen die Gerrit van Eikenhorst al een schenking heeft toegezegd wil ik bijzonder hartelijk danken. En voor degenen die nog niet benaderd zijn, ik heb er alle vertrouwen in dat u hem niet teleurstelt en er mede voor zorgt dat er een grandioze verkoop op komst is.
 
Fijn weekend toegewenst!


Ben Geerink
voorzitter 

 

Inhoudsopgave
 

 
 

WEDSTRIJDEN
Nationaal vliegprogramma 2024 - Tweede concept en toelichting 


Inleiding
De Commissie Evaluatie Nationaal Vliegprogramma is de opdracht gegeven om met een voorstel te komen voor een nieuw nationaal vliegprogramma 2024. De opdracht houdt voorts in om te kijken naar vlieggebieden en de organisatie daarvan[1] . Centraal staan daarbij de uitgangspunten en randvoorwaarden die gedeeld zijn met het NPO Bestuur en de Ledenraad op de Voorjaarsvergadering op 11 maart 2023. De uitgangspunten zijn:

• duivenwelzijn borgen
• verenigingen blijven de basis voor de duivensport • bestaande belasting vrijwilligers verlagen
• kosten beheersbaar houden
• aantrekkelijk spel voor alle disciplines
• tegemoetkomen aan wensen van zowel hobbyist als meer professionele spelers

Op 26 juni is het eerste concept besproken met de afdelingen. Op basis van de op die vergadering ontvangen feedback en andere input heeft de Commissie een tweede concept gemaakt wat nu wordt gepresenteerd.

Wat is er nieuw in het tweede concept
Om nog beter recht te kunnen doen aan de uitgangspunten heeft de commissie in dit tweede concept gekozen om vier midfond en dagfond vluchten op dezelfde avond in te korven. Voor veel, maar niet alle afdelingen is dit een nieuw concept. In dit concept korf je de ene week op donderdagavond de midfond en dagfond vlucht in en de volgende week een vitesse vlucht.

Voorstel Nationaal Vliegprogramma 2024 - Concept 2
Toelichting gewijzigd voorstel Nationaal Vliegprogramma 2024
Lees hier de 'Onderbouwing vliegprogramma 2024' verder
 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad 25 november Terug naar inhoudsopgave

Concept agenda Ledenraad 25 november 2023
Bijlage 3a - Concept notulen Ledenraad 11 maart 2023
Bijlage 3b - Actielijst Ledenraad 11 maart 2023
Bijlage 8a - Voorstel Nationaal Vliegprogramma 2024
Bijlage 8b - Toelichting bij gewijzigd voorstel Nationaal Vliegprogramma 2024
Bijlage 8c - Onderbouwing Nationaal Vliegprogramma 2024
Bijlage 9 - Organisatorisch Toekomstperspectief
Bijlage 11a - Voorstel splijtleden
Bijlage 11b - Voorstel buitenlandse leden
 

WEDSTRIJDEN

Voorlopige eindstanden Olympische duiven
 

De voorlopige eindstanden van de Olympische duiven zijn bekend. Reclames zijn mogelijk tot en met 5 oktober. Allen van harte gefeliciteerd! De drie beste duiven per klasse zien we graag in Maastricht!


 
 

WEDSTRIJDEN 
Voorlopige eindstanden beste asduif en beste liefhebber 

 

De voorlopige eindstanden van de beste asduif en beste liefhebber zijn bekend. Reclames zijn mogelijk tot en met 5 oktober. Allen van harte gefeliciteerd met deze mooi prestatie! 

 

SECTIE SPORTBELEVING 

Promotie stille seizoen 
 

Door Mike v.d. Weetering en Peter Soer

Het seizoen 2023 zit er alweer bijna op. Tijd om over te gaan naar het stille seizoen. Vergaderingen, tentoonstellingen en andere zaken rondom onze mooie hobby komen dan aan bod. Denk eens aan de feestmiddag met de prijsuitreiking, een goed moment om eens wat positieve reclame te maken voor de duivensport. Een stukje in de lokale krant of een bericht op social media kunnen net die 'trigger' zijn voor andere mensen om eens in uw clubgebouw te komen kijken, wie weet wat er dan kan ontstaan. De tentoonstellingen zijn ook een mooi moment om het clubgebouw eens open te stellen. Mensen kennen de duivensport vaak wel maar weten er (te) weinig vanaf, zo kan een beetje informatie al wonderen doen! Wij gaan deze winter bekijken hoe we de duivensport verder kunnen promoten en weer wat nieuw leven in kunnen blazen. Mochten er ideeën zijn: laat gerust een bericht achter op de site van het NPO dan komt het vanzelf bij ons terecht.
 
 

WEDSTRIJDEN

Dani's duiven weer in de prijzen 
 

Op zaterdag 16 september hebben er 7 duiven van jeugdlid Dani van Lier meegedaan aan de vlucht Dizy-le-Gros (314 kilometer, 223 Jonge en Oude (natour) ). Maar liefst 6 van de 7 duiven vielen in de prijzen. Dani's duiven behaalden plaats 6, 9, 17, 20, 25 en 27. 

 


 
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden

Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

ALGEMEEN

Overzicht bonnenverkopen

Wekelijks publiceren we in Op (de) Hoogte een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn. Ook op de website vindt u een actueel overzicht van bonnenverkopen (van verenigingen/afdelingen/NIC's).
 

Duivennet

Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
Najaars duivenmarkt Onze Sport, Haaksbergen 08-09-2023 / 20:00 22-09-2023 / 22:00 34
N.I.C. Drachten 20-09-2023 / 20:00 04-10-2023 / 22:00 21
P.V. de Luchtbode, Groningen 23-09-2023 / 20:00 06-10-2023 / 22:00 29
P.V. De Snelle Vogel, Asperen 25-09-2023 / 20:00 09-10-2023 / 22:00  
P.V. Nooit-Gedacht, Ochten 29-09-2023 / 20:00 13-10-2023 / 22:30  
P.V. de Toekomst, Harderwijk 06-10-2023 / 20:00 20-10-2023 / 22:00  
Fondclub Gooi en Eemland 13-10-2023 / 20:00 27-10-2023 / 22:00  
P.V. de Kanaalstreek 14-10-2023 / 20:00 28-10-2023 / 22:00  
P.V. De Reisduif te Tiendeveen 20-10-2023 / 19:00 02-11-2023 / 21:00  
P.V. BEP, Purmerend 21-10-2023 / 20:00 04-11-2023 / 22:00  
P.V. de Reisduif, Den Hoorn 25-10-2023 / 20:00 08-11-2023 / 22:00  
P.V. de Zwaluw te Beneden-Leeuwen 27-10-2023 / 19:00 09-11-2023 / 21:00  
P.V. De Doorzetters, Steenwijkerwold 27-10-2023 / 20:00 10-11-2023 / 22:00  
P.V. de Pelikaan, Oosterwolde 27-10-2023 / 20:00 09-11-2023 / 21:30  
Vrienden Hospitaalschip Prins Willem Alexander, Harderwijk 28-10-2023 / 20:00 11-11-2023 / 22:30  
Ladies League afdeling 10 28-10-2023 / 20:00 11-11-2023 / 22:00  
Samenspel Oostelijk Zuid-Limburg 01-11-2023 / 20:00 15-11-2023 / 22:00  
Regio B1 (rondje om de Dom) Utrecht 02-11-2023 / 20:00 16-11-2023 / 22:00  
Afdeling GOU Vlieggebied NO Kring 2 03-11-2023 / 15:00 17-11-2023 / 22:00  
P.V. de Voordevliegers, Voorthuizen 03-11-2023 / 20:00 17-11-2023 / 22:30


Top Pigeons 

Terug naar inhoudsopgave

Actueel overzicht bonnenverkopen
 

OLYMPIADE

Het laatste Olympiade nieuws 


Editie 11 van het Olympiade Nieuws is uit. Een nieuwe editie boordevol met de laatste stand van zaken over de Olympiade 2024. De highlights van deze nieuwsbrief vindt u hieronder. Wilt u het Olympiade Nieuws graag volledig lezen? Klik dan hier

Topigeon sluit aan als sponsor van de 38e Olympiade
We heten Topigeon van harte welkom als zilver sponsor. Topigeon ondersteunt van harte de 38e Olympiade met hun aanwezigheid en actieve betrokkenheid bij dit unieke event!

Overzicht exposanten en plattegrond is beschikbaar 
Met trots presenteren we de eerste versie van de beursplattegrond en het overzicht van de exposanten die zich presenteren tijdens de Olympiade. De eerste versie van de beursplattegrond en het overzicht van exposanten vindt u hier

Profiteer van het Olympiade voorverkooptarief 
Via de Olympiade ticketshop zijn eenvoudig entreekaarten voor de beurs en tentoonstelling aan te schaffen. U heeft de keuze uit een ééndaags entreebewijs of een toegangskaart voor 2 of 3 dagen. Ook kunt u hotelkamers reserveren, kaarten voor de feestavond bestellen of het NS arrangement kopen. Tot 1 december profiteert u voor de entreebewijzen voor de beurs en tentoonstelling kopen van het speciale voorverkooptarief.  

Prijs Entreebewijzen Olympiade beurs/tentoonstelling
     
  voorverkoop regulier tarief
  <1-12-2023 >1-12-2023
toegang 1 dag  € 13,50  € 15,00
toegang 2 dagen  € 22,50  € 25,00
toegang 3 dagen  € 31,50  € 35,00
 
Het voorverkooptarief voor de entreebewijzen voor de beurs/tentoonstelling geldt tot 1 december. Aarzel dus niet en bestel uw toegangskaarten op tijd. Meer weten over de verschillende zaken die u kunt bestellen? Klik hier. Of ga direct naar de Ticketshop.
Klik hier om naar de Olympiade ticketshop te gaan
Klik hier voor Olympiade Nieuws #11 - september 2023
 

Lees hier de digitale edities van Het Spoor


Vanwege crisis bij de sorteercentra hebben veel liefhebbers Het Spoor niet ontvangen. Zolang deze crisis duurt wordt Het Spoor met Op (de) Hoogte meegestuurd.

Deze week is er geen nieuwe editie van Het Spoor. Editie 25 tot en met 34 zijn via een van de onderstaande button te raadplegen.
Editie 25 tot en met 34 van Het Spoor
 

WEDSTRIJDEN
Nieuwsbrief 5 Najaarsklassiekers 


Dit jaar wordt de 18e editie van de Najaarsklassieker op Urk georganiseerd. Meer informatie over de Najaarsklassieker leest u in de nieuwsbrief die wekelijks wordt uitgegeven. Het laatste nieuws (nieuwsbrief 5) leest u door te klikken op onderstaande button. 

Terug naar inhoudsopgave

Lees hier verder
 

WEDSTRIJDEN
Uitslagen van tweede ronde dopingcontroles 


In juli en augustus 2023 zijn er weer diverse controles uitgevoerd op het oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven. De uitslagen hiervan zijn:
 
Naam Woonplaats  Uitslag
Arno van Lumig Koningsbosch Negatief
Dennis Veugelers Nieuwstadt Negatief 
Comb. Berensfreise Nieuwstadt Negatief
Jo Hendriks Nijswiller Negatief
G. Everts en Zoon Heerlen Negatief
J. Merx Jr. Vaals Negatief
Gebr. Lumeij Lemiers Negatief
Gert van den Boogaard Rijen Negatief
D. de Hoogh en Zn  Oosterhout Negatief
L.M. van Erp Berghem Negatief
H. Ulijn en Zn.  Berghem Negatief
 G. & S. Verkerk Reeuwijk Negatief
Verkerk-Verkerk (M. en D.) Reeuwijk Negatief
H. Bosch   Ermelo Negatief
G.J. van Putten Putten Negatief
Hok Hemstra St. Jansklooster Negatief
Henk Marsman Zwartsluis Negatief
J. Grootoonk Bant Negatief
Piet van de Merwe Dordrecht Negatief
 

Terug naar inhoudsopgave

 

AGENDA

Activiteiten in het land

Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten


14 oktober 2023 

Habru Duivendag | Klik hier voor meer informatie 
 

21 oktober 2023 

Feestmiddag/kampioenenhuldiging Samenspel Noord en Zuid Holland | Klik hier voor meer informatie 
 

27 oktober 2023 

Duivensportavond in Vogelwaarde Locatie: Cafe 't Karrewiel


28 oktober 2023 

Feestmiddag/kampioenenhuldiging Stg. Marathon Noord (SMN), aanvang 14.00 uur
Klik hier voor meer informatie.


5 november 2023 

Feestmiddagje bij P.V. BEP ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
Klik hier voor meer informatie. 
 

11 november 2023 

De Middag van Leeuwen. Locatie: In de Peel 11 te Beneden-Leeuwen. Klik hier voor meer informatie. 
 

18 november 2023 

Zeeuwse Manifestatie - Prijsuitreiking over seizoen 2023. Locatie: Zandlooper te Lewedorp
 

28 november 2023

Feestmiddag/kampioenenhuldiging Stg. Marathon Noord (SMN) - aanvang 14.00 uur
​Klik hier voor meer informatie.
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 20 september 2023
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Ledenservice
Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden. Ook vindt u op de website informatie over het aanvragen van duplicaten.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Data om niet te vergeten

 

2023

 • 28 oktober 2023 - Feestmiddag / Kampioenshuldiging Stg. Marathon Noord
 • 18 november 2023 - Zeeuwse Manifestatie 
 • 25 november 2023 - NPO Ledenraad
 

2024

 • 26 tot en met 28 januari 2024 - Olympiade in Maastricht
 • 9 maart 2024 - NPO Ledenraad
 • 23 november 2024 - NPO Ledenraad
zaterdag 23 september 2023

Pillen medaille

Het is elk jaar weer hetzelfde liedje. De jonge duiven vluchten zijn nog niet begonnen of een flink deel van de jongen zijn al weg. Het is een goede zaak, dat de Nationale organisatie (NPO)  de nodige aandacht besteed aan het opleren en dus het voorbereiden van de jonge duiven op het komende vliegseizoen. Hoeveel liefhebbers zullen er met die adviezen aan de slag gaan? Hoe lang zal de politiek nog toekijken naar al die verliezen zonder hard in te grijpen? Waar wachten we nog op? Tot we onze sport niet meer mogen bedrijven? Wanneer worden we wakker?

In Nederland zijn op het moment de eerste trainingsvluchten begonnen. Met angst en beven wordt de seizoenstart van de Jonge Duiven vluchten tegemoet gezien. Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland… overal hetzelfde beeld. Elk jaar zouden er meer verliezen te melden zijn. Vroeger was alles beter… Hoe kunnen we het tij keren?

Tja, wat moet ik daarop antwoorden? Voor degenen die getroffen werden door sterke verliezen tijdens de trainingen, het opleren of de jonge duivenvluchten is het natuurlijk bijzonder triest. Daarvoor heb je ze niet gekweekt”, en dat begrijp ik heel erg goed. Het is dan moeilijk om dan gemotiveerd te blijven.

NPO.

In Nederland hebben we het Nederlands Postduiven Orgaan, die het beleid bepaald. Er zouden zo’n 20% specialisten en 80% liefhebbers die hopen dat ze een mooie ploeg jonge duiven kunnen aansluiten aan het team dat het volgende jaar om de prijzen zal spelen. Dat lees ik onder andere in de  NPO nieuwsbrief. Men speelt met de gedachte om voor die 20% vluchten te organiseren en voor de 80% alleen opleervluchten. Maar dan wel als het weer en de omstandigheden het toelaten. Vooral niet opleren bij oosten wind of zuidoosten wind enzovoort. Ik snap dat. Klinkt  misschien allemaal wel logisch. De vraag is of liefhebbers dan mee gaan doen. Als er niets te winnen valt…. Als er geen eer te behalen is… want oh, oh, oh… wat zijn we eergevoelig. We hebben in vele afdelingen de africhtingsvluchten en toch doen daar over het algemeen veel te weinig liefhebbers aan mee. Ik ben dus bang dat het overgrote deel van de liefhebbers niet meedoet als ze niets kunnen winnen en er geen eer te behalen is.

Invlieg vluchten verplicht.

Voor mij is het allemaal veel te vrijblijvend. Hoe gaat het ook al weer bij de Olympische spelen? Hoe gaat het bij het wereldkampioenschap voetballen? Zelfs bij de amateurclubs? Wanneer mag je daaraan meedoen? Juist. Alleen al je je hebt geselecteerd en bij de amateurs als je goed hebt getraind. Ik zou dat systeem willen invoeren bij de jonge duiven vluchten. Eerst een aantal verplichte trainingsvluchten. Als we bijvoorbeeld afspreken dat er 6 tot 8 invlieg vluchten worden georganiseerd in juli en juli. De jonge duiven moeten minstens aan 4 of 5 vluchten hebben meegedaan. Pas dan mag men meedoen met de Jonge Duiven wedstrijden in Augustus. We beginnen met rayon vluchten op korte afstand en lossen alleen als dat echt ook kan en met een gunstige wind. Zonder enige druk, zonder uitslag in groot verband, alleen in verenigingsverband wat mij betreft. Geen enkele reden om daarmee te pronken of om ze te delen op facebook, want ze tellen nergens voor. Later verdere afstanden met zwaardere omstandigheden. Dat kan gelden als bewijs dat je hebt meegedaan aan de Invlieg vluchten.

Selectie.

Het grote voordeel is, dat alle duiven in ieder geval een aantal invliegvluchten hebben gehad, zonder dat er druk op staat. En dat scheelt een hoop stress, zowel voor de liefhebbers als voor de duiven. Daarna komen de Jonge Duiven vluchten voor wie zich hiervoor hebben “geselecteerd”. Ik garandeer dat dit een stuk beter gaat verlopen dan we dat tot nu toe kennen. Natuurlijk zullen we tijdens de invlieg vluchten ook duiven verspelen, maar dat is vooral natuurlijke selectie. Niet alle duiven worden echte postduiven. Ook zieke duiven zullen afvallen.  Dat is in de natuur ook zo.

Maar dat is niet alles.

Het is ook van groot belang, dat we naar onszelf kijken. We moeten de hokken niet volstoppen met jonge duiven, waardoor ze geen eigen plek hebben en te weinig zuurstof.  We dienen de duiven goed voor te bereiden voor de vluchten. Waarom lukte het vroeger wel beter en waarom nu niet meer? Wat is er veranderd?

Een aantal veranderingen op een rijtje:

 1. Vanaf 1980 tot ± 1995 werd bij toeval ontdekt dat een druppel DEXAMETHASON (dECADRON)  in de waterpan het ruiproces stopte.  Verduisteren was daardoor niet nodig.  Sinds 1995 is dat verboden en moeten we de duiven verduisteren, wat de algehele weerstand niet ten goede komt.
 1. De omgevingsveranderingen, zoals de enorme ontwikkelingen in de technologie. Denk aan de uitbreidingen van satellieten, mobiele G5 telefonie, vele malen meer hoogfrequente stralingen die zich in de lucht bevinden. De vraag is of dat invloed heeft en die vraag is nog niet beantwoord.
 1. De populatie roofvogels is sinds 1980 enorm toegenomen, met alle gevolgen van dien. Ik hoef dat verder niet uit te leggen.
 1. Door laag frequente stralingen van elektriciteitsmasten, die steeds meer elektriciteit “vervoeren”, raken jonge duiven gedesoriënteerd. Vooral bij de eerste kennismakingen.
 1. Door zonuitbarstingen ontstaan enorm veel elektromagnetische  stralingen die zelfs communicatiesystemen geheel plat kunnen leggen.
 1. De natuur is aan het veranderen. Meer overstromingen, hitte en koude.
 1. Fouten die gemaakt worden bij het verduisteren en bijlichten.
 1. Enorm veel opleren om te kunnen scoren. Vroeger ging het vooral om het leerproces.
 1. Verbeterde voeding, te goed misschien tijdens de voorbereidingen. Daardoor kunnen de overmoedige duiven ook te ver van de basis terechtkomen.
 1. Veel meer jonge duiven in hetzelfde hok. Ieder dier heeft zuurstof nodig en een tekort aan zuurstof en een overschot aan stikstof is funest voor de prestaties en gezondheid.
 1. Het kweken uit aangekochte wegvliegers via het internet. Uit wegvliegers. Want uit wegvliegers kweek je meestal alleen maar wegvliegers. Je doet die niet weg, want die duif heeft  veel geld gekost… Vroeger kweekten we alleen uit onze topkwekers en topvliegers.

De duiven zullen zich moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Het is onzin te beweren dat duiven kunnen vliegen als 40 jaar geleden. Kijk niet te veel naar het verleden, want dan sta je met de rug naar de toekomst. Daarom ben ik voorstander van een veel rustiger start van het Jonge Duiven seizoen. Niet meteen vol de druk er op. We zien dat ook bij onze overnacht vliegers. Zij doen ook hun jongen mee met de vluchten, maar alleen om te leren. Verder niets. Het gaat om thuiskomen.

Wat kan ik zelf doen?

Wij kunnen de wereld niet in ons eentje veranderen. Dus moeten we kijken: wat kan ik wel doen om het tij te keren. Alleen maar kweken uit de beste kweek en vliegduiven, die van zichzelf super gezond kunnen blijven. Want uit veel “internet duiven” met mooie papieren kweken we meestal een hoop jongen die wegvliegers worden. Daarom is het veel beter deze zogenaamde “kwekers” op te ruimen. Beter twee “papieren duiven” opgeruimd, dan vele jongen eruit verliezen. Hoe wil je dat uitleggen aan natuurbeschermers? Wel eens over nagedacht?

Veenconcentraat en Heelaarde.

We kunnen producten aanschaffen die giftige toxines en schimmels zo veel mogelijk meenemen in de mest, om zo de lever minder te belasten. Lichaamsvreemde stoffen worden immers door de dunne  darm verwerkt en in de bloedbaan naar de lever gebracht. Te denken valt aan Limburgse leem, heelaarde, veen of “moorconcentraat” of andere koolstof producten met een dergelijke werking. Prima! De structuur daarvan is dusdanig, dat het vele toxines meeneemt naar de dikke darm die het weer uitscheidt. Maar doe dat niet dagelijks, want dan is de kans groot, dat het ook de vitamines en andere waardevolle stoffen meeneemt in de mest.

DETOX

Een ander goede mogelijkheid is een week voor de Jonge Duiven vluchten en ook voor de invliegvluchten de lever van de jongen te ontgiften. Dat kan middels de Detox mengeling die een zeer hoog percentage Mariadistelzaad bevat. Een klein beetje Mariadistelzaad in de mengeling is echt onzin. Dat is puur voor de show. Het moet echt een flink percentage zijn. Ik heb dat uitgezocht van wetenschappers en exact het juiste percentage voor duiven toegevoegd aan het voer.

De werkzame stoffen die de lever ontgiftigt is samengevat in een groep die zich Silymarine noemt. Binnen deze groep is Sylibine  de beste werkzame stof. Bij wetenschappelijk onderzoek voor mensen kom je op waardes van 300 mg tot 600 mg silymarine per dag. Het is afhankelijk van de ziekte waarvoor het wordt gebruikt. Zo kan men de werkzame stof (silymarine) gebruiken om de lever te beschermen tegen schade door chemicaliën, medicijnen vergiftigingen, ontstekingen in de lever, leverziekte, levercirrose en chronische hepatitis.

Antioxidant.

De werkzame stof silymarine uit de Mariadistelzaad vergroot de hoeveelheid Glutathion met wel  50%. Glutathion is het krachtigste antioxidant van ons lichaam. Bovendien verhoogt silymarine het niveau van Superoxidedismutase (SOD) in de rode bloedcellen en de lymfocyten. SOD maakt ook vrije radicalen onschadelijk aldus het wetenschappelijk onderzoek.

Tot slot.

Zo kun je zelf ook veel doen aan de gezondheid van je duiven. Kijk als eerste naar jezelf. Wat kan ik, trainer van mijn team duiven, doen voor de gezondheid van mijn duiven?  Laten we hopen dat er in de toekomst goede beslissingen worden genomen om de verliezen zo veel mogelijk te beperken. Veel succes.

Willem Mulder.
Tel: 0648 – 71 74 75
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vrijdag 22 september 2023

Olympiade 2024 | Nieuws

uitgave september 2023 | nieuwsbrief #11

Overzicht exposanten en plattegrond is beschikbaar


De beurscommissie presenteert met trots de eerste versie van de beursplattegrond en het overzicht van de exposanten die zich tijdens de Olympiade presenteren. 


Klik hier voor het complete overzicht dat op de Olympiade website staat. Op de site vindt u ook de complete lijst met standhouders (op standnummer en alfabetische volgorde)

Nog beperkte ruimte beschikbaar
Heeft u interesse om op uw organisatie of initiatief te presenteren tijdens de Olympiade? Er is nog ruimte beschikbaar. Algemene informatie voor exposanten is te vinden op de website en uiteraard gaat de commissie graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Wacht echter niet te lang, want op = op!
Informatie en aanmeldformulier exposanten
Overzicht exposanten Olympiade
 

Aftellen tot aan de opening van de 38e Olympiade


motionmailapp.com  
 

HOOFDSPONSOR OLYMPIADE

 
Topigeon sluit aan als sponsor van de 38e Olympiade

Wederom een nieuwe sponsor die de 38e Olympiade van harte ondersteunt met hun aanwezigheid en actieve betrokkenheid bij dit unieke event. De sponsoren op een rij:

Hoofdsponsor
 • BENZING
  pionier in elektronische tijdregistratiesystemen en wereldmarktleider, heeft een rijke traditie in het vastleggen van tijden bij duivenraces.
Gouden sponsoren:
 • CEST PHARMA
  Happy pigeons, happy fanciers!
 • Beyers
  Kampioenen kiezen voor kwaliteit. Kampioenen kiezen voor Beyers
 • Belgica de Weerd
  Pioniers in de medische begeleiding van postduiven
 • Bricon | Compuclub
  Voor duivensport waar innovatie echt een meerwaarde wordt | professionele automatisering duivensport
Zilver sponsoren:
 • GPS
  Het online veilinghuis gespecialiseerd in sportduiven
 • Topigeon
 
Gezocht: vrijwilligers voor de Olympiade

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen aan een onvergetelijk evenement. Er zijn veel verschillende taken om te doen. Wij horen graag waar u zich voor in wil zetten.

We zijn onder meer op zoek naar:
 • vrijwilligers op- en afbouw tentoonstelling
  • opbouwen kooien - dinsdag 23 januari
  • ontvangst duiven - woensdag 24 januari
  • begeleiding ophalen duiven - zondag 28 januari
  • afbreken kooien - maandag 29 januari
 • verzorgers Olympiade duiven van 24 tot 28 januari
 • vrijwilligers Jeugddag 27 januari
 • vrijwilligers Entree - van 26 tot en met 28 januari
  • kassadienst
  • controle entreebewijzen
 • vrijwilligers prijsuitreiking - 27 en 28 januari
  • ontvangst prijswinnaars
  • gereed zetten prijzen
  • begeleiding prijswinnaars op podium (jongeren < 16 jaar)
Interesse?
Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welke manier u wilt/kunt helpen op welke momenten dat u beschikbaar bent. Wilt u meer weten voordat u zich aanmeldt? Geef via mail aan wat u wilt weten. Wij nemen daarna contact met u op.
 
Profiteer van het Olympiade voorverkooptarief

Via de website kunt u eenvoudig entreekaarten voor de beurs en tentoonstelling aanschaffen. U heeft de keuze uit een ééndaags entreebewijs of een toegangskaart voor 2 of 3 dagen. Ook kunt u hotelkamers reserveren, kaarten voor de feestavond bestellen of het NS arrangement kopen.

Tot 1 december profiteert u voor de entreebewijzen voor de beurs en tentoonstelling kopen van het speciale voorverkooptarief. 
 
Prijs Entreebewijzen Olympiade beurs/tentoonstelling
     
  voorverkoop regulier tarief
  <1-12-2023 >1-12-2023
toegang 1 dag  €                                 13,50  €                                 15,00
toegang 2 dagen  €                                 22,50  €                                 25,00
toegang 3 dagen  €                                 31,50  €                                 35,00


Het voorverkooptarief voor de entreebewijzen voor de beurs/tentoonstelling geldt tot 1 december. Aarzel dus niet en bestel uw toegangskaarten op tijd. Meer weten over de verschillende zaken die u kunt bestellen? Klik hier. Of ga direct naar de Ticketshop.
Ticketshop Olympiade
 
 

Activiteiten in aanloop van 38e Olympiade

 
 • opening webshop voor bestellen van Olympiade artikelen
 • Olympiade (bonnen)veiling - georganiseerd door NPO

Organiseert uw vereniging/afdeling een activiteit rondom de Olympiade? Stuur informatie over de activiteit door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. We nemen de activiteit dan op in de Olympiade Nieuwsbrief. 
vrijdag 22 september 2023

martin

We vlogen vandaag Sens, een ingekorte versie van de laatste jonge duiven klassieker Fontenay.

Helaas gebeurt dit inkorten en veranderen van vluchten steeds meer en ik vraag me af hoe deze beslissingen tot stand komen. Soms komt het aan als een klap in je gezicht ,als er gewoon een dagfond vlucht wordt ingekort of verandert in een midfondvlucht ,met als motivatie “omdat de duiven het al zwaar genoeg hebben gehad”. Wiens duiven hebben het zwaar genoeg gehad ,vraag ik me dan af!!

We hadden vandaag de kans om te laten zien waar we al weken over schrijven. En we hebben dat vandaag dus dubbel en dwars waargemaakt. Prachtig duivenweer en 422 km, dan krijgt een duif een kans om wat te laten zien. We hadden 12 duivinnen mee en 35 ruiende late jongen die een sprong moesten maken van 200 km en alleen Duffel, Quievrain en 2x Niergnies hebben gevlogen. Natuurlijk hadden deze late jongen geen schijn van kans om op de lijst te komen, maar ik wilde ze deze ervaring op laten doen voor het volgende seizoen.

Dus we hadden op papier 47 duiven mee maar in werkelijkheid maar 12 (duivinnen). De eerste 12 van de lijst en van die 12 vliegen we er 10 in de prijzen. We beginnen met een prachtige 6e NPO afd. 5 tegen 8755 duiven. Ons kleine blauwe duivinnetje verslaat alle jonge duivenspecialisten in onze regio en vliegt de 1e in rayon a en als we dus even resumeren dan verslaan we op de 2 jonge duiven vluchten met de verste afstand 2 keer de jonge duiven specialisten en winnen we 2 keer de 1e in het rayon.

Een mooi detail: dit kleine duivinnetje is een dochter uit onze kweek duivin ”de 400”. Het eerste jaar hier in Krimpen ad Lek in 2014 vlogen we ook als laatste vlucht Sens. Dat werd een hele pittige versie en wij wonnen toen de 3e NPO tegen 11.971 duiven en ook dit was een dochter van dezelfde “400” kweekduivin. Over goede kweekduiven gesproken!! Daar zit maar liefst 9 jaar tussen!!!

Haar vader is een zoon van mijn Bonte favoriet 539 en miss Unbelievable en die heb ik als ei opgehaald bij Paul Couwenberg. We hebben dit jaar voor het eerst de duiven van Paul in gekweekt in onze eigen stam en deze Bredase duiven hebben het hier echt waar gemaakt.

We zijn er zeer tevreden over. Onze 2e duif vandaag is ook een halve van Paul en is tevens onze beste jonge duif.

We moeten nog 10 late jonge en die melden zich waarschijnlijk morgenochtend en volgende week gaan we selecteren voor 2024. Het seizoen zit er op en we zullen proberen om ook in het stille seizoen regelmatig een berichtje te plaatsen op onze website en Facebook.

Martin.

woensdag 20 september 2023


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 15 september 2023 | week 37
 Voorwoord

Grand Prix der Junioren en meer…
Hoe kun je iets tot een succes maken maar ook hoe kun je het verpesten? Beide waren aan de orde de afgelopen week. Vooropgesteld als er gewijzigd moet worden levert het altijd weerstand op. Maar de kunst van het besturen is dat je de situatie in ogenschouw neemt en besluiten neemt die het beste recht doen aan de ontstane situatie. Ik begin graag met het positieve. Dat is dat het sector 4 gelukt is om tot een oplossing te komen om samen naar een alternatieve losplaats is gegaan, Arlon in dit geval, en de duiven op de reguliere zaterdag hebben gelost. Geen gemakkelijke vlucht maar dat was de gehele week al te verwachten. De inmiddels ervaren jonge duiven hebben de klus goed weten te klaren.

Sector 1A en 1B hebben er voor gekozen om de Grand Prix het komende weekend te vervliegen. Ze zijn tot overeenstemming gekomen en ook dat verdient een pluim voor de bestuurders die zich hiervoor hebben ingezet. Helaas is het in sector 2 en 3 niet gelukt om gezamenlijk tot een alternatief te komen. Dit zoals aangegeven ondanks de mogelijkheden die het NPO Bestuur heeft geboden om te kiezen voor alternatieven vorige week en deze week. Dat laatste was mogelijk omdat het Nationaal Vliegprogramma inmiddels is afgelopen.

Hoe kan het nu dat afdelingen het met elkaar niet dusdanig kunnen afstemmen dat er samen gelost gaat worden, dat vraag ik mij af. Is het eigenbelang, de te verwachten windrichting of simpelweg geen oog voor het belang van het houden van een mooi groot concours. Wat is er aan de hand? Je kunt het je in alle eerlijkheid wel vaker afvragen. Wij hebben in Nederland relatief maar weinig Nationale, Semi-regionale en Sector wedvluchten. Onze zuiderburen staan daar totaal anders in, terwijl de ligging (erg breed) misschien wel anders zou doen vermoeden.

Waar komt het feitelijk op neer: alle bestaande uitslagen van vereniging, CC, Rayon tot en met Afdeling blijven zoals die zijn. Dus plaatselijke, regionale en afdelingswinnaars, allemaal zoals wij dat kennen. Wat voeg je dan toe; een Sector, Nationale of semi-Nationale winnaar. Iets unieks dat je als je dat weet te winnen je heel je leven niet zult vergeten, en uitstraling voor de duivensport. Vluchten om de toren van het dorp zijn er en moeten er zijn, maar dat heeft weinig echte uitstraling. Kortom, door samen in groot verband te lossen voeg je iets toe aan wat er is en ik kan geen nadelen bedenken, want je neemt niemand iets af! Ziet u wel nadelen? Zet ze op de mail en stuur ze gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan komen ze zeker bij mij terecht.

Tot slot alle deelnemers die dit weekend afsluiten met de Grand Prix der Junioren veel succes toegewenst!

Nationaal Vliegprogramma 2024
Door de nodige publicaties hierover is zo langzamerhand bij iedereen wel bekend dat de Commissie Evaluatie Nationaal Vliegprogramma haar rapporten heeft opgeleverd. Sterker nog er zijn al Afdelingen die zich er in vergaderingen over hebben gebogen. Met name over het stuk van het ‘Organisatorisch Toekomstperspectief van de Duivensport’ daar zullen de komende jaren besluiten over moeten worden genomen. Voor de helderheid, daar worden de komende Ledenraad nog geen besluiten over genomen. Het wordt wel besproken.

Wat echter dit najaar wel al aan de orde is, is het Nationaal Vliegprogramma 2024. Daar is ook een voorstel voor gedaan. Dat heeft u gezien. Door de reacties die inmiddels zijn binnengekomen en het voortschrijdende inzicht van de Commissie is er door de Commissie nog eens opnieuw naar gekeken. Daarbij is uiteraard ook nog weer nadrukkelijk gekeken naar de gestelde uitgangspunten. Ik zet ze hieronder voor de duidelijkheid nog een keer op de rij:

 • duivenwelzijn borgen
 • verenigingen blijven de basis voor de duivensport
 • bestaande belasting vrijwilligers verlagen
 • kosten beheersbaar houden
 • aantrekkelijk spel voor alle disciplines
 • tegemoetkomen aan wensen van zowel hobbyist als meer professionele spelers

Dat alles overwegende heeft de Commissie het voorstel aangepast. Het NPO Bestuur kan zich hier prima in vinden. Nieuwsgierig geworden? Kijk even iets verder in deze nieuwsbrief daar staat het voorstel vliegprogramma 2024.

Kampioenen Eéndaagse Fond 2023
Inmiddels zijn de Nationale Kampioenen van de Eéndaagse Fond ook officieel vastgesteld. Ze staan inmiddels zoals u waarschijnlijk al gezien heeft ook op onze website. Ik wil graag alle toppers van de Eéndaagse Fond 2023 van harte feliciteren met het behaalde resultaat. En de top vijf van de verschillende kampioenschappen komen in Maastricht op het podium.

Kampioenen Ladies League 2023
Er wordt de komende week door Compuclub hard gewerkt aan het verwerken van de nog ontbrekende uitslagen zodat de eindstanden van de Ladies League 2023 kunnen worden opgemaakt. Eind volgende week zijn ze gereed en dat hebben de Ladies twee weken de tijd om reclames op deze standen in te dienen.

Allen een fijn en zonnig weekend toegewenst.


Ben Geerink
voorzitter 

 

Inhoudsopgave
 

 
 

WEDSTRIJDEN
Nationaal vliegprogramma 2024 - Tweede concept en toelichting 


Inleiding
De Commissie Evaluatie Nationaal Vliegprogramma is de opdracht gegeven om met een voorstel te komen voor een nieuw nationaal vliegprogramma 2024. De opdracht houdt voorts in om te kijken naar vlieggebieden en de organisatie daarvan[1] . Centraal staan daarbij de uitgangspunten en randvoorwaarden die gedeeld zijn met het NPO Bestuur en de Ledenraad op de Voorjaarsvergadering op 11 maart 2023. De uitgangspunten zijn:

• duivenwelzijn borgen
• verenigingen blijven de basis voor de duivensport • bestaande belasting vrijwilligers verlagen
• kosten beheersbaar houden
• aantrekkelijk spel voor alle disciplines
• tegemoetkomen aan wensen van zowel hobbyist als meer professionele spelers

Op 26 juni is het eerste concept besproken met de afdelingen. Op basis van de op die vergadering ontvangen feedback en andere input heeft de Commissie een tweede concept gemaakt wat nu wordt gepresenteerd.

Wat is er nieuw in het tweede concept
Om nog beter recht te kunnen doen aan de uitgangspunten heeft de commissie in dit tweede concept gekozen om vier midfond en dagfond vluchten op dezelfde avond in te korven. Voor veel, maar niet alle afdelingen is dit een nieuw concept. In dit concept korf je de ene week op donderdagavond de midfond en dagfond vlucht in en de volgende week een vitesse vlucht.

Voorstel Nationaal Vliegprogramma 2024 - Concept 2
Toelichting gewijzigd voorstel Nationaal Vliegprogramma 2024
Lees hier de 'Onderbouwing vliegprogramma 2024' verder
 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad 25 november Terug naar inhoudsopgave

Concept agenda Ledenraad 25 november 2023
Bijlage 3a - Concept notulen Ledenraad 11 maart 2023
Bijlage 3b - Actielijst Ledenraad 11 maart 2023
Bijlage 8a - Voorstel Nationaal Vliegprogramma 2024
Bijlage 8b - Toelichting bij gewijzigd voorstel Nationaal Vliegprogramma 2024
Bijlage 8c - Onderbouwing Nationaal Vliegprogramma 2024
Bijlage 9 - Organisatorisch Toekomstperspectief
Bijlage 11a - Voorstel splijtleden
Bijlage 11b - Voorstel buitenlandse leden
 


WEDSTRIJDEN

Terugblik Grand Prix Der Junioren
 

Deze week een terugblik op de Grand Prix Der Junioren in Het Spoor. De terugblik kunt u raadplegen via onderstaande button. 
 
Lees hier de terugblik
 

WEDSTRIJDEN

Eindstanden Eendaagse fond 
 

De eindstanden van de Eendaagse fond zijn bekend. Allen van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!


 
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden

Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor zaterdag 16 september


Een uitloper van een lagedrukgebied dat zijn kern het NW van het Iberisch schiereiland heeft, houdt voor ons interessegebied een overwegend zwakke tot hooguit matige ZO tot O-elijke stroming in stand. Later op de dag wordt deze boven Nederland en België meer N tot O, maar blijft overwegend zwak. Door deze zwakke stroming en stabiele start in combinatie met vocht in de onderste meters, is er wel in de eerste ochtenduren lokaal kans op nevel/mist die in de tweede helft van de ochtend op de meeste plaatsen verdwenen zal zijn. Qua bewolking is met dit oplossen lokaal wat laaghangende bewolking aanwezig. Voor de rest is het een zo goed als onbewolkte dag, waarbij het vnl. sluierwolken zijn en waar wat velden middelbare bewolking lokaal op de vlieglijnen voorkomen. Een belemmering voor het verloop zal dit echter niet opleveren. De minimumtemperatuur varieert tussen de 13-15 graden boven België en Nederland tot rond de 16-18 graden Z van Parijs. De maxima komen uit rond de 20-23 graden langs de kust tot rond de 26 graden in het O-en en ZO-en van het land. 
 

Bron: Vluchtbegeleidingduiven.nl

Terug naar inhoudsopgave

 

ALGEMEEN

Overzicht bonnenverkopen

Wekelijks publiceren we in Op (de) Hoogte een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn. Ook op de website vindt u een actueel overzicht van bonnenverkopen (van verenigingen/afdelingen/NIC's).
 

Duivennet

Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
Najaars duivenmarkt Onze Sport, Haaksbergen 08-09-2023 / 20:00 22-09-2023 / 22:00 32
N.I.C. Drachten 20-09-2023 / 20:00 04-10-2023 / 22:00  
P.V. de Luchtbode, Groningen 23-09-2023 / 20:00 06-10-2023 / 22:00  
P.V. De Snelle Vogel, Asperen 25-09-2023 / 20:00 09-10-2023 / 22:00  
P.V. Nooit-Gedacht, Ochten 29-09-2023 / 20:00 13-10-2023 / 22:30  
Regio B1 (rondje om de Dom) Utrecht 29-09-2023 / 20:00 13-10-2023 / 22:00  
P.V. de Toekomst, Harderwijk 06-10-2023 / 20:00 20-10-2023 / 22:00  
Fondclub Gooi en Eemland 13-10-2023 / 20:00 27-10-2023 / 22:00  
P.V. de Kanaalstreek 14-10-2023 / 20:00 28-10-2023 / 22:00  
P.V. De Reisduif te Tiendeveen 20-10-2023 / 19:00 02-11-2023 / 21:00  
P.V. BEP, Purmerend 21-10-2023 / 20:00 04-11-2023 / 22:00  
P.V. de Reisduif, Den Hoorn 25-10-2023 / 20:00 08-11-2023 / 22:00  
P.V. de Zwaluw te Beneden-Leeuwen 27-10-2023 / 19:00 09-11-2023 / 21:00  
P.V. De Doorzetters, Steenwijkerwold 27-10-2023 / 20:00 10-11-2023 / 22:00  
Vrienden Hospitaalschip Prins Willem Alexander, Harderwijk 28-10-2023 / 20:00 11-11-2023 / 22:30  
Ladies League afdeling 10 28-10-2023 / 20:00 11-11-2023 / 22:00

 

Top Pigeons 

Terug naar inhoudsopgave

Actueel overzicht bonnenverkopen
 

OLYMPIADE

Eenvoudig tickets Olympiade bestellen

Via de Olympiade ticketshop kunt u eenvoudig de volgende zaken bestellen/reserveren:

 • toegangskaarten voor bezoek aan de beurs en tentoonstelling
  • jongeren tot 16 jaar gratis (hiervoor zijn speciale jeugdtickets beschikbaar)
  • volwassenen (16+) toegangskaarten voor 1, 2 of 3 dagen
 • toegangskaarten voor de feestavond op zaterdag 27 januari 2024
  • een avond vol entertainment, heerlijk diner en drankjes
 • hotelaccommodatie in Maastricht en omgeving
  • keuze uit diverse prijscategorieën en locaties
 • treinarrangementen tegen gereduceerd tarief 
  • dagretour  
  • enkele reis (ook bij meerdaags bezoek aan Olympiade kunt u met de trein met korting reizen) 

Hotelaccommodaties en treintickets
Vanuit de ticketshop wordt u voor het reserveren van hotelaccommodatie en het aanschaffen van gereduceerde treintickets doorverwezen naar de websites van respectievelijk MECC Maastricht (hotelaccommodatie) en NS (treinkaarten met korting). U reserveert en betaalt uw aankopen rechtstreeks bij de accommodatie en NS. De website van MECC om hotelaccommodaties te reserveren is Engelstalig.

Toegangskaarten beurs/tentoonstelling en feestavond
De toegangskaarten voor de beurs/tentoonstelling en de feestavond koopt u via de ticketshop bij de NPO. Wanneer u aankopen/reserveringen wil combineren, zijn dat de losse bestellingen bij meerdere partijen die u apart van elkaar afrekent.

Klik hier om naar de Olympiade ticketshop te gaan
Klik hier voor Olympiade Nieuws #10 - augustus 2023
Klik hier om naar de Olympiade Instagrampagina te gaan
Klik hier om naar de Olympiade Facebookpagina te gaan
 

Lees hier de digitale edities van Het Spoor


De nieuwe editie van Het Spoor is uit. Vanwege crisis bij de sorteercentra hebben veel liefhebbers Het Spoor niet ontvangen. Zolang deze crisis duurt wordt Het Spoor met Op (de) Hoogte meegestuurd.

De nieuwe editie (editie 34) van Het Spoor vindt u hieronder. Ook editie 25 tot en met 33 zijn via een van de onderstaande button te raadplegen.
 
Nieuwe editie (editie 34) van Het Spoor
Editie 25 tot en met 33 van Het Spoor
 

WEDSTRIJDEN
Najaarsklassiekers 2023 Nieuwsbrief 4

 

Dit jaar organiseren wij voor de 18e keer op rij de najaarsklassieker op Urk. Wat ooit begon met vluchten met 300-600 duiven is nu uitgegroeid naar een organisatie waarbij wij enkele tienduizenden duiven vervoeren, met elk jaar tussen de 300 en 400 verschillende deelnemers. Gezien de toenemende positieve reacties voorzien wij duidelijk in een behoefte en weten we een aansprekend vliegprogramma neer te zetten.

We hebben deelnemers die hun jonge duiven willen inspelen of nog wat extra vluchten willen geven. We hebben ook liefhebbers die het leuk vinden om voor de mooie prijzentafel te vliegen. Ze voelen zich allemaal welkom bij onze organisatie.

Terug naar inhoudsopgave

Lees hier verder
 

WEDSTRIJDEN
Nieuws vanuit The Dutch Golden Classic 


Door Wim Vos
 

De uitslag van de laatste vlucht van de Dutch Golden Classic 2023 vanuit Niergnies op 9 september 2023. De winnaars per samenspel met de 9 volgende van de totaallijst.

Helaas heeft het bestuur moeten kiezen: of een vluchtje vanuit Niergnies of uitstellen naar de laatste vlucht uit Fontenay. Een lastige keuze want volgende week is de deelname beslist minder, speelt de rui een rol en de constante onzekerheid over wat we vliegen. Dus hebben we moeten besluiten om dan maar een kort vluchtje te spelen. Het Afdeling 5 bestuur wenste geen vlucht voor de jonge duiven te organiseren van een wat grotere afstand (ca. 300 km.).

Het risico dat ons prachtige spelletje niet afgespeeld zou kunnen worden deed ons besluiten dan maar naar Niergnies te gaan. Sorry dus, wij hadden het graag anders gewild maar helaas was daar geen medewerking voor te vinden. 

Terug naar inhoudsopgave

Lees hier verder
 

NPO BUREAU
Duif gevonden


Wij hebben een melding binnengekregen dat duif nl- 2023-9464861 wordt opgevangen. Bent of kent u de eigenaar van deze duif? Neem dan contact op met het NPO Bureau via //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./" target="_blank" rel="noopener" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 124, 137); font-weight: normal; text-decoration: underline;">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 
 

Terug naar inhoudsopgave

 

AGENDA

Activiteiten in het land

Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten


14 oktober 2023 

Habru Duivendag | Klik hier voor meer informatie 
 

21 oktober 2023 

Feestmiddag/kampioenenhuldiging Samenspel Noord en Zuid Holland | Klik hier voor meer informatie 
 

27 oktober 2023 

Duivensportavond in Vogelwaarde Locatie: Cafe 't Karrewiel


28 oktober 2023 

Feestmiddag/kampioenenhuldiging Stg. Marathon Noord (SMN), aanvang 14.00 uur
Klik hier voor meer informatie.


5 november 2023 

Feestmiddagje bij P.V. BEP ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
Klik hier voor meer informatie. 


11 november 2023 

De Middag van Leeuwen. Locatie: In de Peel 11 te Beneden-Leeuwen. Klik hier voor meer informatie. 
 

18 november 2023 

Zeeuwse Manifestatie - Prijsuitreiking over seizoen 2023. Locatie: Zandlooper te Lewedorp
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 13 september 2023
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Ledenservice
Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden. Ook vindt u op de website informatie over het aanvragen van duplicaten.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Data om niet te vergeten

 

2023

 • 28 oktober 2023 - Feestmiddag / Kampioenshuldiging Stg. Marathon Noord
 • 18 november 2023 - Zeeuwse Manifestatie 
 • 25 november 2023 - NPO Ledenraad
 

2024

 • 26 tot en met 28 januari 2024 - Olympiade in Maastricht
 • 9 maart 2024 - NPO Ledenraad
 • 23 november 2024 - NPO Ledenraad
woensdag 20 september 2023

forumpraat

Nu ik meer vrije tijd heb kom ik ook toe aan meer lezen. Behalve de stapels boeken en krantjes betreft dat ook het lezen op internet. Zo heb ik afgelopen week ook weer eens rondgeneusd op Forum Het Praathuis. Het was al zo’n anderhalf jaar geleden dat ik daar voor het laatst had ingelogd. Voor de lezers die dit forum niet kennen even een toelichting. Het Praathuis is in 2006 als duivensportforum door wijlen Wim Brom opgericht. In de afgelopen 17 jaar is het een vriendenclub geworden met zo’n kleine 500 leden. Er zijn in deze periode ruim 600.000 berichten geplaatst en alles is terug te vinden door te zoeken op onderwerp. De informatie die hier te vinden is, kan zowel voor zowel de beginner als de gevorderde kampioen interessant zijn. Liefhebbers onthullen hun spelsystemen in bijgehouden dagboeken en serieuze vragen worden doorgaans snel en goed door diverse vaak goed spelende liefhebbers, of deskundigen op het gebied waar de vraag over wordt gesteld, beantwoord.


Wanneer je de antwoorden op de vragen vergelijkt met die doorgaans op Facebook in de diverse duivengroepen worden gegeven, is wel duidelijk dat wil men echt iets opsteken / leren, het beslist een meerwaarde heeft om lid van Forum Het Praathuis te worden. Daarnaast kent Het Praathuis een duiven ruil competitie. Hierdoor zijn al vele vriendschappen ontstaan en daarnaast zijn diverse leden door het ruilen gratis in het bezit gekomen van goede duiven. Binnen deze groep leden bestaat een grote bereidwilligheid om elkaar te helpen als men er zelf niet uitkomt. Na het overlijden van Wim ontstond er een lange periode van onduidelijkheid over de rechten en verplichtingen. Uiteindelijk heeft Evert Konings het contract met de domeinbeheerder overgenomen en houdt hij Het Praathuis in de lucht. Evert krijgt daarbij hulp van Bert Krijgsman en Albert Hendriksen.

maandag 18 september 2023
https://s.regiogroei.cloud/friesland/c6ed418/img/no_image_16x9.8b449bc.png"); background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; opacity: 0; pointer-events: none; transition: opacity 0.4s ease 0.1s;" data-v-3cb96c9f=""> 
Mike Tyson met duif© ANP/Omrop Fryslân
Een bijzonder tafereel in De Westereen: de wereldberoemde bokser Mike Tyson was daar op bezoek. Hij deelt zijn hobby met Westereender Heine Bijker: duiven.
De twee hadden al langer contact en Tyson wilde al eerder eens op bezoek, maar de Amerikaan kon nooit een plekje in zijn agenda vinden. Tot deze week.
"Tysons assistent belde mij woensdagmiddag ineens", vertelt Bijker. "Dat Mike Tyson heel graag langs wilde komen en of dat die avond ook kon. Het ging heel snel, maar ik vond het wel goed."
De woonplaats van Bijker was nog wel even een dingetje. "Ze vroegen naar het adres, maar 'De Westereen' was moeilijk om uit te leggen", lacht hij. "Uiteindelijk hebben ze het wel gevonden."

'Legende in de vogelsportwereld'

Een vriend van Tyson deelde op Instagram een filmpje van het bezoek aan De Westereen. Daar omschrijven ze Bijker als 'een legende in de vogelsportwereld'.
Bijker en Tyson hebben drie uren in het duivenhok gezeten. "Ze waren hier om 19.00 uur en hij had alle tijd. Ik liep naar binnen en trok mijn klompen uit, als altijd. Mike liep achter me aan en ik zag opeens dat hij ook zijn schoenen uitdeed."
 
 
   
 
 
720p geselecteerd als afspeelkwaliteit
 
 
 
00:00
   
00:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vriend van Tyson zette dit filmpje op Instagram
Tyson was eerder deze week in Amsterdam, om daar zijn eigen coffeeshop te openen. Dat is een van zijn passies. Duiven zijn de andere passie. Toen hij tien jaar was, kocht hij voor honderd dollar zijn eerste duif.
Hij vertelde Bijker ook dat hij iemand een klap gaf, toen diegene de kop van een van zijn duiven aftrok. Dat was het begin van zijn roemruchte bokscarrière.

Bijzondere capriolen

Bijker staat bekend om zijn Birmingham Rollers, een type duif die bijzondere capriolen in de lucht kan maken. De Westereender werd er verschillende keren wereldkampioen mee, in 2013 voor het laatst.
Drievoudig bokskampioen Tyson heeft echter niet een van Bijker zijn duiven gekocht. "Hij koopt over de hele wereld duiven voor veel geld, maar het geld maakt mij niets uit. Ik heb de duiven voor de hobby en ik doe het omdat ik het leuk vind", vertelt Bijker. "Hij heeft nu geen duiven meegenomen, maar misschien komt hij daarom ooit wel een keer terug naar De Westereen en betaalt hij een miljoen."

The Pigeon God

Tyson had een cameraploeg achter zich aan lopen. Eerder maakte hij voor Animal Planet een programma over duivenwedstrijden. Op zijn telefoon laat Bijker een filmpje zien dat de 'personal assistant' maakte van het bezoek aan De Westereen.
De Wâldpyk heeft zelf geen behoefte aan tv-camera's om zijn verhaal toe te lichten. Op de beelden van het bezoek is Tyson te zien die op de picknickbank van Bijker iets zit te eten en te drinken en geniet van de duiven van The Pigeon God, zoals Bijker wordt bestempeld door de Amerikaan.
Heine Bijker was in 2001 al eens bij Omrop Fryslân om over duiven te praten:
 
 
    
 
 
720p geselecteerd als afspeelkwaliteit
 
 
 
00:00
   
10:01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heine Bijker over zijn duiven
 
zaterdag 16 september 2023

Lever

Na de rui en kweekperiode wordt er nogal eens een kuur gegeven om de duif weer helemaal schoon te maken van binnen, de bloedwaardes te verbeteren en de lever te ontgiften. Allerlei middelen worden van stal gehaald en het is de vraag in hoeverre deze de duif weer gaan ontlasten. Er worden soms producten gebruikt die op zich toch weer stoffen in zich hebben die niet natuurlijk zijn. Is er dan geen andere mogelijkheid? Een puur natuurlijke weg?

Puur natuur.

Ja natuurlijk is die er en ik ben op die gedachte gekomen door een artikel van onze duivendokter van dit blad. In zijn artikel werd Mariadistelzaad behandeld. Ik had over dit zaadje, eerlijk gezegd, nog niet echt veel nagedacht omdat dit niet vaak in mengelingen wordt toegevoegd. Het is dus min of meer wat aan mijn aandacht ontsnapt. De percentages die nu in sommige voeders voorkomen zijn minimaal en stellen helemaal niets voor als het gaat om het ontgiften van de lever. En ja, de duivendokter heeft daarin helemaal gelijk. Wie denkt dat die 1% of 2% in een voermengeling ontgiftend werkt, komt van een koude kermis thuis. Ik ben dus op onderzoek uitgegaan en dan kom je in de wetenschappelijke wereld terecht.

En wat blijkt?

De Mariadistel hoort eigenlijk thuis in Azië en Zuid-Europa. Tegenwoordig kun je deze plant echter overal tegenkomen. De plant bloeit jaarlijks of een keer in de twee jaar, afhankelijk van de regio. Vanwege  de mooie paarse bloemen en bladeren met marmerachtige nerven kom je deze plant nu ook vaak in kruidentuinen en botanische tuinen tegen.

In de literatuur wordt de mariadistel omschreven als een geneeskrachtige plant. Ze wordt al meer dan 2000 jaar als medicijn gebruikt voor vele aandoeningen. Maar vooral voor het ontgiften, reinigen en ontstoppen van aandoeningen van de lever, de galblaas, de mild en nieren. Met name monniken hebben veel over de plant geschreven. Zodoende is er veel informatie bewaard gebleven. Later gaf de befaamde Duitse arts Gottfried Rademacher (1772-1850) zijn patiënten bij lever- en miltaandoeningen een ethanol extract van de zaden. Het extract werd spoedig zeer populair en kreeg als naam “Rademacher’s Tinctuur”.

Glaasje te veel op? Mariadistelzaad.

“Bij het bestuderen volgens de moderne wetenschap naar de effectiviteit en werking van een geneeskrachtige plant als Mariadistel wordt al gauw duidelijk hoe dit naadloos aansluit bij de eeuwenoude en traditionele gebruiken en toepassingen. Mariadistel heeft een grote reputatie met betrekking tot de effectiviteit bij veel lever- en galaandoeningen en vergiftigingen. Dit was dan ook het uitgangspunt voor de meeste wetenschappelijke onderzoeken. De werkzame bestanddelen en het werkingsmechanisme zijn nu in grote lijnen bekend. Daarom werd mariadistel getest en bij vele ziektes gebruikt. Het werkte met name goed bij een te hoog alcohol gebruik.  Door het gebruik van Mariadistel normaliseren de bloedwaarden van de leverenzymen. Mariadistelextract beschermt de lever ook bij langdurig gebruik van antidepressiva, ook hierbij verminderen de bovengenoemde bloedwaarden”. Tot zover enkele citaten van de wetenschappelijke foundation voor gezondheid.

Bescherming lever

De werkzame stoffen die de lever ontgift is samengevat in een groep die zich Silymarin noemt. Binnen deze groep is Sylibine  de beste werkzame stof. Bij wetenschappelijk onderzoek voor mensen kom je op waardes van 300 mg tot 600 mg Silymarin per dag. Het is afhankelijk van de ziekte waarvoor het wordt gebruikt. Zo kan men de werkzame stof (Silymarin) gebruiken om de lever te beschermen tegen schade door chemicaliën, medicijnen vergiftigingen, ontstekingen in de lever, leverziekte etc

 

Antioxidant

De werkzame stof Silymarin uit de Mariadistelzaad vergroot de hoeveelheid glutathion met wel  50%. Glutathion is het krachtigste antioxidant van ons lichaam. Bovendien verhoogt Silymarin het niveau van Superoxidedismutase (SOD) in de rode bloedcellen en de lymfocyten.

SOD maakt ook vrije radicalen onschadelijk aldus het wetenschappelijk onderzoek.

De eerst testen bij de duiven: heel veel dons.

Voor onze duiven is mij geen enkel wetenschappelijk onderzoek bekend. Dus moeten we eerst de percentages aanpassen voor de duiven en aan het werk om dit te testen. De stofwisseling van duiven is heel anders dan die van mensen. Voor de omzetting naar de duiven volg ik een bepaalde rekenformule, die uitkomst moet brengen voor een gelijkwaardige hoge dosering Silymarin.

Nou, daar was heel wat Mariadistelzaad voor nodig. Na Paddy heeft de Mariadistelzaad het hoogste aandeel in deze nieuwe mengeling.

De test werd gedurende 7 dagen gedaan op verschillende hokken in Nederland en Duitsland. Langer is eigenlijk niet nodig en ook niet verantwoord. Waarom niet? Omdat de lever dit werk van nature zelf doet. De lever stuurt een seintje naar de hersenen dat deze ontgiftende stof voldoende aanwezig is en stopt dan met de eigen productie. Eigenlijk was dat mijn scepsis ten opzichte van dit zaadje. Maar goed, als je wat wilt leren, moet je daartoe ook bereid zijn.

Vandaag gevoerd, morgen al resultaat.

Er werd ± 30 gram per dag gevoerd. Op de testhokken bleek het meteen een schot in de roos te zijn. Meteen de volgende dag was er resultaat. De mest werd heel klein en droog. En er werd elke dag opvallend veel dons gegooid.  Tot de laatste dag aan toe. De duiven reageerden ook perfect. De waren levendig en alert.

Het enige nadeel van het hoge percentage Mariadistelzaad is dat er erg veel omega 6 in zit en eigenlijk geen Omega 3 (535 : 1). Om de mengeling weer in balans te brengen heb ik veel Perillazaad toegevoegd. Door het zeer hoge percentage Omega 3 van Perillazaad komt de gehele mengeling uit op een verhouding van 2,4 Omega 6 en 1 deel Omega 3. ( 2,4 : 1) Een zeer goede onderlinge verhouding. Naast de schone lever krijgt de duif een mooi glad verenpakket en een schitterend borstkleur.

Gebruik.

Waarvoor kun je deze nieuwe Detox mengeling gebruiken? Met name als kuur van 5 tot 7 dagen na de rui en kweekperiode, vlak voor de komende vliegperiode. Daarnaast 1 tot maximaal 2 dagen in het vliegseizoen, als je medicijnen moest gebruiken of als je te veel bijproducten gebruikt en de duiven uit vorm raken.

Veel heb je zeker niet nodig een klein zakje voer kan voor een heel vliegseizoen al voldoende zijn.

Veel succes ermee.
Willem Mulder.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel: 06-48717475

vrijdag 15 september 2023

martin

Dit weekend konden we weer genieten van het prachtige weer. Voor mij is dit zonnige warme weer het gedroomde duivensport weer. Al onze kweekduiven presteerden tijdens hun actieve loopbaan uitzonderlijk goed onder deze weersomstandigheden op vluchten rond de 600 km.

Ons jonge duivenhok zit dus vol met de producten van deze kweekduiven.

Heel het jonge duivenseizoen weet je dus al dat onze kansen liggen op de laatste paar jonge duivenvluchten. En dan het liefst onder deze weersomstandigheden. We krijgen dus één of twee kansen per jonge duivenseizoen om te laten zien wat we in huis hebben.

Verleden jaar ging de enige vlucht met een beetje afstand niet door en nu dus weer niet. Mijn duiven waren helemaal klaar voor Fontenay en toen het verdict werd uitgesproken dat we weer 200 km gingen vliegen kwam dit echt binnen als een grote teleurstelling.

Ik voel me als een hardloper die het best presteert op de 5 km en wekelijks mee moet doen aan wedstrijden op de 500 meter tegen 500 meter lopers.

We hadden 30 jonge duiven ingekorfd en we waren vol vertrouwen, dat ze ondanks de afstand geweldig zouden komen. Ook hadden we 40 late jonge duiven ingekorfd voor de oorspronkelijke nalijn vlucht.

Nico was sinds lange tijd niet wezen letten en was nu gelukkig weer van de partij. En hij ging er van uit dat de eerste duiven zo rond de 1500 meter zouden moeten maken. En zijn profetie bleek weer helemaal juist te zijn (zoals gewoonlijk). Rond half 12 stonden Jochem en ondergetekende dus in de blauwe lucht te turen op zoek naar een duif. Er was geen duif te zien en verder ook weinig bewegingen van andere vogels.

Dan even over half 12 komt er precies uit de goede vlieglijn een duif aan steken recht richting de landingsplek. Net voor de landing valt er een andere duif bij (vanuit het oosten) en we denken even dat we 2 duiven tegelijk krijgen. Door die tweede duif stopt nummer één met landen en vliegen ze gezamenlijk een aantal rondjes.

Nadat ik een figurita had gegooid valt er ééntje op het hok en blijft nummer 2 rond dwarrelen en land uiteindelijk ook verderop op het hok. Nummer twee bleek een vreemde duif, die van de dorst nog wat rond bleef hangen. Dan komt na een minuutje de een na de ander prachtig gemotiveerd uit de lucht vallen en hebben er dan 20 van de 30 in 11 minuten.

Dan zien we dat onze eerst (kale) late jonge duif zich aanmeldt. Heel knap als je met dit taaie weer en voor de 4e keer van je leven in de mand zit om dan mooi op tijd te komen. Onze late jongen bleven de hele dag door vallen en zagen er perfect uit en leken geen last te hebben van de warmte.

Onze club in Lekkerkerk deed het heel goed met de jonge duiven want ik denk dat er weinig clubs zijn waar het zo snel afgelopen was als bij ons. Het concours stond in Lekkerkerk 8 minuten open en als het bij ons gebeurd is dan zijn er in de Reisduif in Krimpen aan de Lek pas 3 duiven van de 153. De uitslag in het rayon was Niergnies. (217 km) tegen 727duiven 12-21-23-27-58-61-82-84-119-120-121-135-136-143-146-196-218-220. 30/18. We werden 4e Grootmeester deze week met 3 echte jonge duivenspecialisten voor ons !

We kijken terug op een mooie vlucht ondanks de veel te korte afstand. We zullen volgende week nog enkele duiven spelen op Fontenay, omdat er al diverse bij zijn die te ver in de rui zijn. Verder gaan de laatjes allemaal naar Fontenay om ervaring op te doen.

Nog een leuk detail:

Er vielen gisteren veel vreemde duiven mee naar beneden en die waren allemaal dorstig en op zoek naar water. Toen Jochem met een bak vol water naar die jongen toe liep, zag hij dat één duif een witte GPS ring om had.

Hij vroeg me om dit zondag in mijn blog te vermelden en dat hij een foto had gemaakt van de duif, zodat de eigenaar kon weten dat de duif hier had gedronken.

Dat bleek niet nodig want ik kreeg vanmorgen vroeg al een berichtje van Richard van de Bos, of ik gisteren bezoek had gehad van zijn GPS duif? Ik heb Richard toen een foto gestuurd van zijn duif die hier op zoek was naar water.

Mooi verhaal om te delen!

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

eiwitten
27 augustus 23
Eiwitten. Dat is ook weer een onderwerp waar je hele boeken over vol kunt schrijven. Als voedingssupplement zijn ze ook in de duivensport in de mode. Niet geheel ten onrechte, want ze kunnen hun nut...

Columnist in Spotlight

08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23
23 maart 23
24 februari 23
Toen ik op Face Book  het bericht  plaatste dat ik van...
17 februari 23
01 februari 23
Als je door het hekken aan het kerkhof van...
13 januari 23
BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN DEEL III Deze foto is...
23 december 22
Ik heb vroeger enkele heel mooie kerstverhalen...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new LouisvZuijlen185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40